Aralin 9 price elasticity ng demand

  • View
    3.127

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Aralin 9 price elasticity ng demand

Noli Me Tangere

Aralin 9Price Elasticity ng DemandInihanda ni: ARNEL O. RIVERAAng GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos!www.slideshare.net/sirarnelPHhistory

Balik-aral:Ang demand ay ang kagustuhan ng mga mamimili na bumili ng isang kalakal o paglilingkod. Ito rin ang dami ng produkto na nais bilhin ng mga konsyumer sa isang takdang presyo.Ayon sa BATAS NG DEMAND, mataas ang demand ng isang kalakal kung mababa ang presyo nito.Bumababa ang demand ng kalakal kung tumataas ang presyo.

Subukang Isipin:Kung tumaas nang .20 bawat litro ng diesel, magkano ang itataas ng pamasahe?Kung madoble ang presyo ng sigarilyo dahil sa buwis, mababawasan kaya ang dami ng naninigarilyo?Kung tumaas ng 20% ang presyo ng bigas, mababawasan kaya ang bumibili nito?

Break Muna!Nagkaroon ng 10% na pagtaas sa presyo ng mga produkto na nakalista sa ibaba. Sa kabila nito, walang pagbabago sa suweldo mo. Magbigay ng anim (6) na produkto na bibilhin mo kahit na tumaas ang presyo nito.BigasGamotSabong PanlabaCellphoneAsukalSigarilyoLoad ng CPAsinLoad ng InternetTubigSoftdrinksMantikaChocolateTinapay

Pamproseson Tanong:Ano ang iyong batayan sa pagpili ng mga produkto?Nahirapan ka ba sa pagpili ng mga produkto? Ipaliwanag.Anong mga konsepto ng ekonomiks ang iyong naging batayan sa pagpili ng mga produkto. Paano mo ito ginamit sa pagpili ng produkto?

Panimula:Maraming salik ang nakapagpapabago sa demand at isa na rito ang presyo. Kung marunong tayong magsuri, magiging matalino ang ating pagtugon dito. Subalit pare-pareho kaya ang pagtugon ng tao sa pagbabago ng presyo ng ibat ibang uri ng produkto? Masusukat kaya natin ang mga naging pagtugon ng mamimili?

Ano ang elasticity ?Ito ay tumutukoy sa bahagdan ng pagbabago sa dami ng demand o supply batay sa pagbabago sa presyo.Ipinakilala ni Alfred Marshall ang konsepto ng elasticity sa ekonomiks.

Price Elasticity ng DemandTugon ng mamimili sa pabago-bagong presyo ng mga produkto at serbisyo batay sa konsepto ng batas ng demand.Ito ang paraan na ginagamit upang masukat ang pagtugon at kung gaano ang magiging pagtugon ng quantity demanded ng tao sa isang produkto sa tuwing may pagbabago sa presyo nito. Nalalaman ang tugon ng mamimili sa tuwing may pagbabago sa presyo ng mga produkto at serbisyo gamit ang formula na nasa ibaba. d = %Qd %P

Bahagdan ng pagbabago sa Qd o %Qd ang tumatayong dependent variable at ang bahagdan sa pagbabago sa presyo o %P naman ang independent variable. Nangangahulugan ito na ang demand elasticity ay palaging negatibo dahil ang Qd ay may salungat (inverse) na relasyon sa presyo. Para mas maayos ang interpretasyon, gagamitin natin ang absolute value ng formula nito. Kung saan: d = price elasticity of demand %Qd = bahagdan ng pagbabago sa Qd %P= bahagdan sa pagbabago sa presyo

Uri ng Price Elasticity ng DemandElastic Ang demand ay masasabing price elastic kapag mas malaki ang naging bahagdan ng pagtugon ng quantity demanded kaysa sa bahagdan ng pagbabago ng presyo. Sa maliit na bahagdan ng pagbabago sa presyo, ang mga mamimili ay nagiging sensitibo sa pagbili o naghahanap ng kapalit na kalakal.%Qd > %P or || > 1

Uri ng Price Elasticity ng DemandElastic Ang pagiging sensitibo sa quantity demanded sa pagbabago ng presyo ay bunga ng mga sumusunod na dahilan:Maaring marami ang substitute sa produkto.Ang produkto ay hindi pinaglalaanan ng malaki sa badyet sapagkat hindi naman ito masyadong kailangan.

Uri ng Price Elasticity ng DemandInelastic Ang demand ay masasabing price inelastic kapag mas maliit ang naging bahagdan ng pagbabago ng quantity demanded kaysa sa bahagdan pagbabago ng presyo. Ipinahihiwatig nito na kahit malaki ang bahagdan ng pagbabago sa presyo, ang mga mamimili ay hindi sensitibo sa pagbili o patuloy na binibili ang kalakal.

|| < 1

Uri ng Price Elasticity ng DemandInelastic Ang hindi pagiging sensitibo ng quantity demanded sa pagbabago ng presyo ay maaaring ipaliwanag ng sumusunod: Halos walang malapit na substitute sa isang produkto. Ang produkto ay pangunahing pangangailangan.

Uri ng Price Elasticity ng DemandUnitary o Unit Elastic Pareho ang bahagdan ng pagbabago ng presyo sa bahagdan ng pagbabago ng quantity demanded. Ang pagbabago ng demand ay ayon sa pagbabago ng presyo batay sa batas ng demand.

%Qd = %P or || = 1

Uri ng Price Elasticity ng DemandPerfectly elastic o Ganap na elasticNangangahulugan ito na anumang pagbabago sa presyo ay magdudulot ng infinite na pagbabago sa quantity demanded. Ipinapakita rito na sa iisang presyo, ang demanded ay hindi matanto o mabilang.

|| =

Uri ng Price Elasticity ng DemandPerfectly inelastic o Ganap na inelasticNangangahulugan ito na ang quantity demanded ay hindi tutugon sa pagbabago ng presyo. Ang produktong ito ay napakahalaga na kahit na anong presyo nito ay bibilhin parin sa kaparehong dami.

|| = 0

Buod: Uri ng Price Elasticity ng DemandElastic|| > 1 Inelastic|| < 1 Unitary|| = 1 Ganap na Elastic|| = Ganap na Inelastic|| = 0

MAG-COMPUTE TAYO!Suriin ang sitwasyon. Gamit ang formula, kompyutin ang price elasticity of demand at tukuyin kung anong uri ng price elasticity ito.Mayroon kang ubo at sipon. Ang gamot na nakagagaling sa iyo ay nagkakahalaga dati ng Php10 bawat isang piraso at bumili ka ng 10 piraso. Ngayon ang presyo ay Php15 bawat piraso. Bumili ka na lamang ng 8 piraso.

MAG-COMPUTE TAYO!Suriin ang sitwasyon. Gamit ang formula, kompyutin ang price elasticity of demand at tukuyin kung anong uri ng price elasticity ito.Sa halagang Php30 ay nakabili ka ng 2 bareta ng nakaugaliang brand ng sabon. Nang bumaba ang presyo nito sa Php25, nakabili ka ng 5 bareta ng sabon.

Kung ikaw ay prodyuser ng produkto na may inelastic na demand, marapat bang isipin lang ang kumita ng malaking tubo? Bakit?PAGPAPAHALAGA

References:EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing HouseDe Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHIMateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI