Click here to load reader

Anđela Rovčanin

  • View
    103

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Anđela Rovčanin

0snove somelijerstva

Vinogradarstvo

Anela Rovanin Vinogradarstvo je nauka koja izuava vinovu lozu.

Znaaj vinove loze je u povoljnom dejstvu groa na ljudski organizam, slui kao sirovina za proizvodnju vina, estokih pia, sokova, suvog groa, dema, kompota, komina i sjemenke slue za proizvodnju rakije komovice, istog alkohola za medicinske svrhe, stone hrane, organskog ubriva, ulja i dr.

Vinova loza moe da uspijeva i na siromanim zemljitima,Takvo je emovsko polje, koje je primjer kako se vinova loza moe uzgajati u veoma nepovoljnim ekolokim uslovima.

Fosil lista -starost 26 miliona godinaNajstariji otkriveni fosili ukazuju na starost vinove loze od oko 60 miliona godina.Loza se najvie irila zahvaljujui pticama koje su se hranile bobicama groa i raznosile.

U toku XIX i poetkom XX vijeka evropski vinogradi su pretrpjeli ogromne tete od bolesti(pepelnica, plamenjaa) i tetoina (filoksera, pepeljasti i uti moljac).

Plamenjaa

Pepeljasti moljacuti moljac

Filoksera

Najpoznatije vinske sorte su : kaberne sovinjon, merlo, vranac, grena, a od stonih sorti:asla, krsta i dr.

Vinogradarska zona obuhvata primorje i podruje Bjelopavliko-Zetske ravnice koja gravitira Skadarskom jezeru, nadmorske visine od 300 do 500 m.

U oblasti Mediterana u periodu II i I v.pr.n.e glavne posude za uvanje i transport vina, ulja bile su glinene amfore(iz tog perioda pronaene su u Ulcinju, Brelima).

VINOGRADARSTVO U CRNOJ GORI

Na Virpazaru je 1932.g.osnovan vinarski podrum.

70-tih godina prolog vijeka zapoelo je intezivnije podizanje vinograda i na drutvenim i individualnim gazdinstvima.Uporedo je izgraen i moderni ,,Vinarski podrumkapaciteta 190000 hl.Danas AD,,Plantae predstavljaju najznaajnijeg proizvoaa groa, vina i estokih pia u CG.

Organi vinove loze

Ove organe dijelimo u dvije grupe:1.vegetativne:korijen, stablo,laster,okca,pupoljci i list;2.generativne:cvast,cvijet,grozd,bobica i sjemenka.

Vegetativni organi vinove loze

Generativni organi vinove loze

RAZVOJNI CIKLUS VINOVE LOZESuzenje vinove loze Aktiviranje okaca Pojava listia Razvijeni listoviCvjetanje Razvoj zelenih bobica Sazrijevanje groa-arak Zreli grozd

REZIDBA VINOVE LOZEIzgled okota prije rezidbe Izgled okota nakon rezidbe

Uzgojne oblike loze, s obzirom na visinu stabla, dijelimo na: - niski uzgoj, s visinom stabla do 50 cm- srednje visoki, s visinom 50 - 80 cm - visoki uzgojni oblici, visine stabla preko 80 cm.

UZGOJNI OBLICI OKOTAMale uzgojne oblike okota dijelimo na:

-peharaste uzgojne oblike i-palirske uzgojne oblike.PeharastI uzgojni oblikOvo je veoma stari oblik okota. Ime je dobio zato to oblikom posjea na pehar ili vazu. Visina stabla je 20-30 cm.U nekim krajevima sa vlanijom klimom visina stabla moe da bude i do 60 cm. Ovakav uzgojni oblik okota osigurava dobru osunanost lia i grozdova.

palirski uzgojni oblici okotaRoaje uzgojni oblikKazanave uzgojni oblik

Silvo uzgojni oblik

Mozer uzgojni oblikGijo uzgojni oblikJednogubi Gijo uzgojni oblikDvogubi Gijo uzgojni oblik

Nifin uzgojni oblik

VEZIVANJE VINOVE LOZE

Vezivanje vinove loze je redovna agrotehnika mjera kaja se sprovodi u zasadu nakon rezidbe a prije aktiviranja pupoljaka. Od vezivnih materijala koriste se : kanap od manile, rafija, gumeni kanapi, plastine

POPRAVKA ARMATURE

Podrazumjeva popravku polomljenih stubova, kao i zatezanje, vezivanje i zamjena ica

ubrenjem se nadoknauje nedostatak hranljivih elemenata u zemljitu, koji su neophodni za razvoj vinove loze.

Odravanje zemljita obuhvata redovnu obradu zemljita, zatravljivanje i muliranje meurednog prostora u vinogradu.

Zatravljivanje zemljita Muliranje zemljita

ZATITA VINOVE LOZEDa bi se dobili adekvatni prinosi visokog kvaliteta, neophodno je oko vegetacije vriti navodnjavanje vinove loze.Poznato je vie naina navodnjavanja ali je jedan od najmodernijih i ujedno najefikasnijih system ,,kap po kap.

NAVODNJAVANJE VINOGRADAProizvodnja vina se moe podjeliti u tri faze, i to:

-Berba i prerada grodja-Alkoholno vrenje mota (ire ili kljuka)-Formiranje (izgradnja) pravog kvaliteta vina

Vrijeme berbe je znaajno i to kako dan i mjesec, tako i as u toku jednog dana.

Zrelost groa i njegov kvalitet odreuju se:

-na osnovu izgleda bobica i grozdova-na osnovu ukusa groa-na osnovu analize groa (sadrzaj eera, kiselina i itd)Prerada groa nadovezuje se na berbu groa, a sastoji se od:

-Muljanja (runo ili motornim muljaem, nekada i nogama)-Cijeenje ili presovanje

Alkoholno vrenje kljuka (alkoholna fermentacija) , , . , , ... , , . , . Formiranje pravog kvaliteta vina-Nakona vrenja vino dozrijeva odleavanjem kroz nekoliko mjeseci, pri emu se u njemu odvijaju fizike, hemijske i biohemijske promjene.

-Tokom odleavanja mlado vino se nekoliko puta pretae radi preiavanja. Starija vina se takoe pretau 1 do 2 puta godinje.

-Za formiranje pravog kvaliteta vina veoma je bitno voditi rauna o kvalitetu podruma u kome vino odleava i to u pogledu temperature i oscilacije temperature, vlanosti, prisustva svjetlosti itd.Flairanje vina

Flairanje vina podrazumjeva finalizaciji vina za potronju.

Degustacija vina

Sastoji se od 3 faze:OgledanjeMirisanjeProbanje

Serviranje vina

KOD SLAGANJA JELA I VINA MOEMO SE KORISTITI NEKIM OSNOVNIM PRAVILIMA:

-kao aperitiv preporuujemo suvi pjenuac ili suvo vino -uz lagana jela idu lagana vina -uz teka jela idu jaa vina -uz bijelo meso i kuvanu ribu idu bijela vina -uz koljke i rakove pristaju neutralna bijela vina -uz tamna mesa, divlja i peenu ribu idu crna vina -uz slatka jela piju se desertna vina ili pjenuava-uz kafu idu likeri ili slina pia

H V A L A N A P A NJ I !P I T A NJ A ?