of 20 /20
AnĎela Jovović VIII 1

Anđela Jovović - Igraj bezbedno na internetu

Embed Size (px)

Text of Anđela Jovović - Igraj bezbedno na internetu

Igraj bezbedno

Igraj bezbednoAnela Jovovi VIII1

InteRNET ZAMKENa Internetu e nai reklame za mnoge proizvode koje moe da kupi preko Interneta. Budi oprezan jer moe da zavri u klopci. Stoga,KLIKNI BEZBEDNOi nikada ne popunjavaj takve obrazce bez roditelja. Igre na Internetu su sjajne, ali dok igra igrice sa nepoznatim ljudima na Internetu ne treba da otkriva svoj identitet.

NIJE ZLATO SVE TO SIJA To vai i za Internet!Uvek na svom raunaru ukljui zatitni program. Koristi najnoviju verziju antivirus programa. Posle preuzimanja datoteke uvek snimljenu datoteku prekontrolii antivirus programom i tek onda je otvori.

Nemoj da skida igre sa nepoznatih sajtova. Pri uspostavljanju profila, etovanja ili igranja igara uvek uvaj svoje line podatke. Line podatake u online obrascima popunjavaj samo kada moe 100% da im veruje. Ukoliko smatra da si naruio neku sumnjivu uslugu, obavesti roditelje. Svako moe da pogrei. Prozorie koji iskau zatvaraj klikom na crveni simbol x u desnom gornjem uglu. Nikad nemoj da klikne na takav prozor!

FOTOGRAFIJE I WEB KAMERA Komuniciraj preko kamere samo sa osobama kojima moe da verujeInternet bonton opisuje naine prikladnog ponaanja prema drugim osobama na Internetu.Na Internetu se ponaaj odgovorno nemoj se sakrivati iza monitora

INTERNET IKANIRANJEKada neko alje rune poruke, ignoriri ga. Prestani da etuje sa njim.Nemoj sebe da optuuje za njegovo loe ponaanje. To nije tvoja greka.O situaciji informii odraslu osobu kojoj veruje.Poruke od njih sauvaj (save) kao dokaz.

DA BI KLIK BIO BEZBEDAN UVEKKoristi antivirus i antispam softver.Ukljui spam-filter za svoju elektronsku potu.Surfuj na zatienom raunaru!Ukoliko sumnja da je tvoj raunar zaraen virusom, kontaktiraj strunjaka!Otvaraj samo potu svojih poznanika.Uvek skeniraj antivirus programom priloge iz imejlova pre otvaranja.Imejl adresu nemoj objavljivati na Internetu.

ZLATNA PRAVILA SURFOVANJAUporeuj informacije koje nae na Internetu.Upozori roditelje im nae sadraj sajtova za koji smatra da nije u redu. Zamoli ih da to prijave.

PRAVILA BEZBEDNOG KLIKAStvaraj sebi bezbedne profile.Pri etovanju i slanju brzih poruka koristi sajtove za mlade, najbolje one koji imaju nekoga ko nadgleda sadraj u sobama za etovanje.

Nemoj slati poruke, slike ili drugi materijal koji bi nekome mogao da nakodi.

Slike alji samo osobama kojima veruje.

Naui kako da odbija i blokira poruke nepoznatih osoba.

Ignorii nepoznate ljude, koji hoe da uspostave kontakt sa tobom.

Ne prihvataj sastanke sa nepoznatim osobama, iako su to tvoji "drugovi sa Interneta".

O eventualnim sastancima uvek obavesti i roditelje, opreznost se isplati.

Ukoliko nita ne radi na Internetu, iskljui se.

Putem veb kamere komuniciraj samo sa osobama koje poznaje. im prestane da je koristi, iskljui je.