of 68 /68
GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIR IRTEN SALIR IRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIO HASI INICIO HASI INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOS TEXTOS TESTUAK TEXTOS TEXTOS TEXTOS TESTUAK AURREKOA AURREKOA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA ESQUEMAS Y ACTIVIDADES ESKEMAK ETA ARIKETAK ESQUEMAS Y ACTIVIDADES ESKEMAK ETA ARIKETAK PARA COMENZAR HASTEKO PARA COMENZAR HASTEKO TESTUAK TESTUAK 1. Munduaren antolamendu politikoa

1. munduaren antolaketa politikoa (1 5)

Embed Size (px)

Text of 1. munduaren antolaketa politikoa (1 5)

 1. 1. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA MAPA DEL TEMAGAIAREN MAPAMAPA DEL TEMAGAIAREN MAPA ESQUEMAS Y ACTIVIDADES ESKEMAK ETA ARIKETAK ESQUEMAS Y ACTIVIDADES ESKEMAK ETA ARIKETAK PARA COMENZARHASTEKOPARA COMENZARHASTEKO TESTUAKTESTUAK 1. Munduaren antolamendu politikoa
 2. 2. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOAEta nazioak? 1. GAUR EGUNGO ESTATUAK
 3. 3. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Herritarrak: Estatu batean bizi diren biztanleak estatu horretako herritarrak dira: Eskubideak eta betebeharrak dituzte (legeak) Arau nagusia demokrazian KONSTITUZIOA da
 4. 4. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Estatuaren erakundeak: Legeak pertsona eta erakundeentzat dira Erakundeak sortzen dira arauak betearazteko: Polizia: ordena publikoa Armada: kanpoko erasoak Diplomazialariak: nazioarteko harremanak Funtzionariak: politiken garapena
 5. 5. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Espainia: Estatua izateko elementu guztiak ditu? Zehaztu.
 6. 6. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Estatu bat izateko elementu guztiak ditu? Zehaztu.
 7. 7. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Estatuaren eta nazioaren arteko aldeak: kurduak
 8. 8. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA
 9. 9. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Lurraldea: Estatuen gobernupean dagoen eremu mugatua
 10. 10. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA 2. Estatuak aldatu egiten dira: Munduan 200 estatua baino gehiago Estauen kopurua eta lurraldea aldakorra da
 11. 11. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Munduko mapa politikoa: talde lanak
 12. 12. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Ameriketako Estatu Batuak, potentzia militar handia
 13. 13. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Eskema: estatuaren funtzioak ESTATUAREN FUNTZIOAK KLASIKOAK ESTATUKO ERAKUNDEAK ONGIZATEAREN ESTATUA ORDENA PUBLIKOA ZAINTZEA LURRALDEA BABESTEA NAZIOARTEKO HARREMANAK IZATEA LEGEAK EGITEA EKONOMIA ETA LAN-HARREMANAK ARAUTZEA OSASUN PUBLIKOA HEZKUNTZA PUBLIKOA PENTSIOAK ETA ISTRIPU-SISTEMA POLIZIA ARMADA KANPO ARAZOETAKO MINISTERIOA PARLAMENTUA EKONOMIA ETA OGASUN MINISTERIOA OSASUN MINISTERIOA HEZKUNTZA MINISTERIOA GIZARTE SEGURANTZA 3. Estatuaren eginkizunak
 14. 14. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Ongizatearen estatua: Espainiako aurrekontuaren sailak, 2007. urterako 4. Ongizate-estatua
 15. 15. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Ongizatearen estatuaren funtzionamendua
 16. 16. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA 3. Huts egin duten estatuak Botere-hutsunea dute: ez dituzte herritarrak babesten (gobernu ahulak eta ustelak) Talde terroristen, delikuentzia antolatuanren esku Oinarrizko zerbitzuak bermatu gabe Ez dira leku seguruak bizitzeko
 17. 17. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Estatu demokratikoak Diktadurak
 18. 18. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA DEMOKRAZIA Demos= herria Kratos= gobernua HERRIAREN GOBERNUA Estatu demokratikoak
 19. 19. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Sistema politiko demokratikoa Pertsona edo talde batek estatu osoa ez kontrolatzeko kontrola
 20. 20. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Botereen banaketa ESTATUKO BOTERE POLITIKOAK LEGEGILEA Botere honen bidez, guztiok era berean behartzen gaituzten legeak onartzen dituzte herritarren ordezkariek. PARLAMENTUA ESTATUKO ERAKUNDE POLITIKOAK BETEARAZLEA Legeak aplikatzeaz eta herrialdea administratzeaz arduratzen den boterea. JUDIZIALA Botere honen bidez, legeak haustea leporatutako herritarrak epaitzen ditu estatuak. GOBERNUA AUZITEGIAK Estatuaren botere bakoitza erakunde batek erabiltzen du, autoritate-gehiegikeriarik gerta ez dadin. kontrola
 21. 21. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Herritarren parte-hartzea: Herritarrek ordezkariak hautatzen dituzte Hauteskundeak: Adin nagusiko herritar guztiak Pertsona edota alderdi guztiak aurkezteko aukera Programak aurkezteko zentsurarik ez Aldian behin egin beharra Emaitzen gardentasuna bermatuta irabazleak oposizioa
 22. 22. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Zuzenbide-estatua Pertsona guzti-guztiek errespetatu behar dituzte legeak Lege gorena KONSTITUZIOA: Estatuaren forma definitu Herritarren eskubideak eta betebeharrak
 23. 23. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Demokraziako botereen arteko kontrolak
 24. 24. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Espainiako 1978ko Konstituzioaren Atariko titulua: 1.Artikulua 1. Espainiak zuzenbideko estatu sozial eta demokratikoa eratzen du, eta, bere antolamendu juridikoaren balio nagusiak askatasuna, justizia, berdintasuna eta aniztasun politikoa aldarrikatzen du. 2. Nazioaren subiranotasuna Espainiako herrian datza, eta hortik sortzen dira estatuaren botereak. 6. Artikulua Alderdi politikoek aniztasun politikoa adierazten dute, herri- nahia eratu eta azaltzen dute, eta politikan parte hartzeko oinarrizko tresnak dira. Haien sorrera eta jarduerak askeak dira, Konstituzioa eta legeak errespetatuz. Haien barne-egiturak eta jardunbideak demokratikoak izan beharko dute.
 25. 25. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA 23. artikulua 1. Hiritarrek arazo publikoetan zuzenki edo aldikako hauteskundeetan bozketa orokorraren bidez libreki aukeratutako ordezkarien bitartez parte hartzeko eskubidea du. 2. Era berean, berdintasun baldintzetan eskubidea dute, legeek ezartzen dituzten baldintzez, funtzio eta kargu publikoetara heltzeko. 66. artikulua 1. Gorte Orokorrak Espainiako herriaren adierazgarri dira eta haiek Diputatu eta Senatuaren biltzarrak osatzen ditu. 2. Gorte Orokorrek Estatuko legegintza boterea dute, eta kontuak Onartu eta Gobernu ekintza kontrolatu behar dute ,eta badituzte Konstituzioak ematen dizkien beste eskubide batzuk ere . 3. Gorte Orokorrak ukiezinak dira. 68. Artikulua 4. Biltzarra lau urtetarako hautatua da. Diputatuen aginpidea berauen hautapenetik lau urtetara bukatzen da edo Ganbararen deuseztatze egunean. 5. Espainiar guztiak, beren politika eskubideen erabilpen osoan aurkitzen direnak hautesle eta hautagarriak dira. 1. Inor ezin da izan era berean bi Ganbaratako
 26. 26. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA 97. artikulua Gobernuak barne eta kanpoko politika gidatuko du, baita Administrazio zibil eta militarra eta Estatuaren defentsa ere. 1. G117. artikulua 1. Justizia herriari dagokio eta Erregearen izenean auzi botereko Epailari eta Magistratuek administratzen dute, haiek independiente, mugi ezinak, arduradun eta bakarrik legearen agintera menderatuak.
 27. 27. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA ARIKETAK: 1. Demokrazian bizitzea 2.Espainia demokrazia bat da? Zergatik? 3. Bilatu artikuluak prentsan: 3 artikulu, botere banari buruzkoak 4. Ikerketa: zer hauteskunde-sistema dago indarrean Espainian?
 28. 28. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Pertsona edo talde baten eskuetan Botere banaketarik ez Herritarrek parte hartzerik ez Askotan indarkeria erabili dute (estatu- kolpea edo iraultza) Giza eskubide eta herritarren oinarrizko erkubideen errespeturik ez Diktadura
 29. 29. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA KONTUZ! Demokrazia faltsuak!! Badaude hauteskundeak, baina aukera edo alderdi bakar batekin!!!
 30. 30. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Munduko estatuak askatasun-erregimenaren arabera
 31. 31. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA 1976-1983 arteko Argentinako diktadura militarrari buruzko testua Jorge R. Videlaren diktadura Estatu-kolpearen bidez, junta militar batek boterea hartu zuen Argentinan 1976. urtean. Halaxe hasi zen XX. mendearen bigarren erdian Mendebaldean izandako erregimen ankerrenetako bat. Junta militarrak boterean iraun zuen zortzi urteetan, estatuak oso errepresio gogorra egin zion oposizio politikoari; 30.000 lagun baino gehiago hil ziren. Milaka eta milaka herritar torturatu eta erail zituzten, eta haietako asko desagertu egin ziren, itsasora bota zituztelako, identifikatu gabe hobi komunetan lur eman zietelako 1983an, demokrazia berrezarri zuten Argentinan. Orduan hasi ziren diktadurako krimenengatiko erantzukizunak argitzen. Gaur egun, oraindik ez zaie zigorra ezarri erantzule guztiei, eta giza eskubideen aurkako erasoengatiko epaiketek irekita jarraitzen dute.
 32. 32. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA 8. Monarkiak eta errepublikak Monarkia: Estatuburua erregea da Jaiotza-eskubidea Seme-alabei eskualdatzen die kargua Demokrazia edo diktadura izan daiteke Bi motatakoak: Monarkia konstituzionala: monarkak gobernuan parte hartzen du Monarkia parlamentarioa:monarka estatuburua besterik ez da (Espainia) MONARKIAK ETA ERREPUBLIKAK
 33. 33. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Errepublika: Presidentea da estatuburua Demokrazia edo diktadura izan daiteke Bi motatako errepublika demokratiko: Errepublika parlamentarioa: parlamentuak aukeratzen du estatuburua. Estatuburua ez da gobernuburua Errepublika presidentzialista: estatuburua eta gobernubura pertsona bera da eta hauteskundeen bitartez aukeratzen da. (AEB)
 34. 34. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Espainiako 1978ko Konstituzioaren Atariko titulua: 1.Artikulua 3. Espainiako estatuaren eredu politikoa monarkia parlamentarioa da (II. tituluan (koroa)zehaztapen gehiago)
 35. 35. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Estatuak, erlijioaren arabera (erlijioak estatuan duen egoeraren arabera) Laikoa: Estatua eta erlijioa erabat bereizita Konfesionala: erlijio ofizial bat dago Teokrazia: erlijio ofizial bat dago eta liburu santuak legea dira
 36. 36. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA 16. artikulua 1. Bermatzen da gizabanakoen eta komunitateen ideologia-, erlijio- eta kultu-askatasuna; muga bakarra, haien agerbideetan, legez babestutako ordena publikoa gordetzeak eskatzen duena izango da. 2. Inor ezin behartuko da bere ideologiari, erlijioari edo sinesmenei buruz deklaratzera. 3. Estatuak ez du bere egingo edozein erlijio. Botere publikoek kontuan hartuko dituzte Espainiako gizartearen erlijio-sinesmenak, eta araberako lankidetza-harremanak izango dituzte Eliza Katolikoarekin eta gainerako erlijioekin. Espainiako 1978ko Konstituzioa:
 37. 37. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Politika eta erlijioa islamiar herrialdeetan
 38. 38. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA DIKTADURADEMOKRAZIA Hauteskundeen emaitzak ezin dira aldatu. Hauteskundeak aldian-aldian egin behar dira. Hautagai guztiek izan behar dute beren programak askatasunez azaltzeko aukera. Pertsona guztiek izan behar dute hauteskundeetara aurkezteko aukera. Beren ordezkariak hautatzeko botoa emateko aukera izan behar dute herritarrek. HERRITARREN PARTE- HARTZEA Jarduera: diktadura ala demokrazia, hori da kontua! (I)
 39. 39. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Jarduera: diktadura ala demokrazia, hori da kontua! (II) DIKTADURADEMOKRAZIA Estatuko hiru botereak (legegilea, betearazlea eta judiziala) erakunde independenteek erabiltzen dituzte, nagusikeriarik gerta ez dadin. BOTEREEN BANAKETA Pertsonen eskubideak urratuko ez direla bermatzen da. Konstituzioak herritarren eskubideak eta betebeharrak arautzen ditu eta erakundeek nola funtzionatu behar duten zehazten du. Herritar guztiek errespetatu behar dituzte legeak, baita politikariek ere. ZUZENBIDE- ESTATUA
 40. 40. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Jarduera: estatuen taxonomia ESTATU MOTAK EZAUGARRIAK ADIBIDEAK Botere politikoaren jatorriaren arabera Estatuan erlijioak daukan lekuaren arabera Estatuburutzaren arabera
 41. 41. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA
 42. 42. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Espainian adibidez: Udalak Probintziak Autonomia-erkidegoak Beste toki batzuetan: kantoiak,departamentuak, eskualdeak...
 43. 43. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Bi gobernu erakunde mota: Estatuko erakundeak: Parlamentu nazionala Estatuko gobernua Auzitegi gorenak Hartzen dituzten erabakiek lurralde osoari eragiten diote Eskualdeko eta tokiko erakundeak: Hartzen dituzten erabakiek beren lurralde-eremuari bakarrik eragiten diote Erakunde horien arteko harremanen arabera, estatu bat izan daiteke: Estatu zentralizatuak Estatu deszentralizatuak
 44. 44. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Estatu zentralizatuak eta deszentralizatuak Frantzia, Ekuador eta Zeelanda Berria Espainia, Amerikako Estatu Batuak
 45. 45. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Estatu zentralizatu baten administrazio-banaketa: Frantzia Toki- eta eskualde- erakundeek ez dute gobernatzeko autonomiarik
 46. 46. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Estatu zentralizatuak eta deszentralizatuak: 23. Orrialdea Estatu bat sailkatzea, lurralde- antolamenduaren arabera Espainiako 1978ko Konstituzioaren Atariko titulua: 2.artikulua: Konstituzioa Espainiako nazioaren batasun zatiezinean oinarritzen da, hura baita espainiar guztien aberri komun eta banaezina; Konstituzioak aitortu eta bermatu egiten du Espainia osatzen duten nazionalitate eta herrialdeen autonomia-eskubidea, bai eta horien guztien elkartasuna ere.
 47. 47. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA 8. Espainiako estatua
 48. 48. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA ESTATUKO TESTU NAGUSIA LEGE TESTU BAT AZTERGAI
 49. 49. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Estatu deszentralizatu baten administrazio-banaketa: Espainia Lurraldeen artean banatzen da boterea Estatu- Eskualde- Erakundeak eta toki- erakundeak Lurralde osoan eragina: Parlamentu nazionala, Gobernua, Auzitegi gorenak Beren eskualdea, probintzia edo udalerrian dute eragina
 50. 50. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA
 51. 51. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA GIZARTE ESTATUA Administrazioek gizartean esku hartzen dute, bidegaberiarik gerta ez dadin SISTEMA DEMOKRATIKOA Herritarrek politikan parte hartzen dute hauteskundeen bidez. Botere banaketa dago ZUZENBIDEZKO ESTATUA Instituzioek eta herritarrek legeak errespetatu behar dituzte. Herritarrek eskubide eta askatasun batzuk dituzte eta instituzioen errespetatu behar dituzte1978KO KONSTITUZIOA ERAKUNDE NAGUSIAK Koroa Estatuburua erregea da Gorte nagusiak Botere legegilea. Kongresua eta Senatua Gobernua Botere betearazlea. Gorteek aukeratzen dute gobernu burua Auzitegiak Botere judiziala LURRALDE ANTOLAKETA Udalerriak Probintziak Autono mia- erkidego ak
 52. 52. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Ariketak: Espainiako estatuaren antolakuntza politikoa 2 fitxa ANTOLAMENDU POLITIKOAREN ARABERA: ESPAINIA Botere banaketaren arabera Estatuburutzaren arabera Erlijioaren arabera LURRALDE ANTOLAMENDUAREN ARABERA
 53. 53. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Ikerketa: autonomia erdidego baten antolakuntzari buruzko txostena. Udal-hauteskundeen emaitzekin zer aukeratzen da? Probintzia bakoitzeko administrazioak zer erakundek eramaten du? zer oinarrizko testua du autonomia-erkidego eta hiri autonomo bakoitzak? Zer lan du Gobernuko ordezkariak? - Administrazio zentrala eta erkidegoa .. du - Estatuko legeak betetzen direladu - Askatasun publikoak eta hiritarren segurtasuna mantentzen direla du
 54. 54. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA 9. Autonomia-erkidegoak: lurraldeen arteko aldeak HEDADURAN DEMOGRAFIAN GIZARTEAREN BIZI-MAILAN EKONOMIAN Konstituzioan elkartasun-printzipioak desorekak murrizteko Eskuladearteko Aldeak Konpentsatzeko funtsak Zabaltze lana: lurralde kohesioa eta atlasarekin lanean
 55. 55. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA
 56. 56. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA
 57. 57. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Euskal Herria estatu bat da? Zergatik?
 58. 58. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Bi estaturen artean banatuta: zeintzuk? Iparraldea (3 probintzia: Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoa) Pirinio Atlantikoko departamentuan dago, Akitanian (hiriburua, Pau) Hegoaldea (4 probintzia: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa) bi erkidegotan banatuta dago: Zeinetan? Iparraldea Hegoaldea Gogoratu: Frantzia estatu zentralizatua da. 13 rgio ditu eta 96 departamets
 59. 59. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Baiona Donibane -Garazi Maule (Baiona) (Donibane-Garazi) (Maule)
 60. 60. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA (Irua) (Gasteiz)
 61. 61. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Bilbo Donostia Gasteiz
 62. 62. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA
 63. 63. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA EJ
 64. 64. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA EUSKO JAURLARITZA Lehendakaria eta sailburuak (sailburuak lehendakariak izendatzen ditu, 9 dira)
 65. 65. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA Eskumenak: osasunean, hezkuntzan, hirigintzan, politikan, nekazaritzan, arrantzan, enpleguan, garraioan
 66. 66. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA
 67. 67. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA
 68. 68. GEOGRAFIA DBH 3 3. GAIA SALIRIRTENSALIRIRTEN ESKEMAK ETA ARIKETAK ESKEMAK ETA ARIKETAK INICIOHASIINICIOHASI INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA MAPA DEL TEMA GAIAREN MAPA TEXTOSTEXTOSTESTUAKTEXTOSTEXTOSTEXTOSTESTUAK AURREKOAAURREKOA