Click here to load reader

Zemlja Odredista Nemacka - Informator _nov

 • View
  28

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uslovi za odlazak u Nemacku na rad.

Text of Zemlja Odredista Nemacka - Informator _nov

 • 1

  INFORMATOR: NEMAKA

  1. Osnovne informacije Glavni grad: Berlin Stanovnitvo: 82.652.000 Povrina: 357.027 km2 Glavni jezici: nemaki Valuta: euro (EUR) Stopa nezaposlenosti: 8.4%

  2. Opti uslovi ulaska i boravka Da bi se ulo u Nemaku i boravilo u njoj, stranci moraju imati vizu, (privremenu) boravinu dozvolu ili (stalnu) dozvolu za nastanjenje. U naelu svi stranci i dravljani zemalja koje nisu lanice EU moraju pribaviti vizu pre ulaska u Nemaku (Dravljanima Albanije, Bosne i Hercegovine i Kosova potrebna je ulazna viza. Hrvatskim dravljanima viza nije potrebna).

  30. Novembra 2009.godine Evropska Unija je ukinula vize za graane Srbije koji putuju u zemlje engenskog prostora. Od 19. decembra 2009. godine graani Srbije, osim onih koji ive na Kosovu, kao i graani Crne Gore i Makedonije e putovati bez viza. Novi vizni reim e se primenti na sve vlasnike biometrijskih pasoa, koji sada mogu da putuju u engenski prostor i borave najdue 90 dana u periodu od est meseci. Oni e moi da posete bilo koje zemlje kao turisti i da borave najdue tri meseca u bilo koje doba godine. To znai da tri meseca posle ulaska na teritoriju zemlje u engenskoj zoni moraju privesti kraju svoj boravak i saekati tri meseca pre ponovnog turistikog ulaska na tri meseca, prema reimu slobodnog kretanja bez graninih kontrola. Za graane Srbije koji nameravaju da ostanu dui period od 90 dana i da rade i dalje e biti potrebna viza, kao i radna dozvola. engen prostor je sastavljen od 28 evropskih drava, kome pripadaju sve zemlje lanice EU, osim Velike Britanije i Irske, a ukljuujui Norveku, vajcarsku i Island. Onima kojima je dozvoljen legalan ulazak u Nemaku bez vize (hrvatskim dravljanima) obino nije doputen boravak dui od tri meseca za svakih pola godine, niti im je doputeno da nau plaeni posao. Uslovi ulaska: vaee line isprave (kojima vanost ne istie barem tri meseca od dana prijave). dokaz o svrsi i okolnostima posete u nekim sluajevima. dokaz o dovoljnoj koliini finansijskih sredstava kojima moete pokriti trokove boravka i finansirati

  povratak. Koliina finansijskih sredstava zavisi od vrste i duine boravka. zdravstveno osiguranje koje e pokriti i trokove prevoza u vau zemlju.

 • 2

  Gde podneti zahtev: Zahtevi za vizu moraju se predati nemakim diplomatskim predstavnitvima u inostranstvu: Ovaj informator izraen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije na podruju Zapadnog Balkana. Projekat finansira Evropska

  Unija uz pomo vajcarske federalne kancelarije za migracije i Nemake federalne kancelarije za migracije i izbeglice

  Vrste viza i postupci: Mogu se izdati tri vrste viza: engenska tranzitna viza, engenska posetilaka viza za boravke do tri meseca, i nacionalna viza za due boravke. Viza nije potrebna ako prolazite kroz Nemaku na putu za drugu zemlju i boraviete samo u meunarodnoj vazdunoj luci. Za vize za due boravke ili u svrhu zaposlenja potrebno je odobrenje ureda za strance u ijoj je nadlenosti mesto u kome stranac namerava boraviti. Kancelarijai za strance

  deluju na nivou

  Albanija Rruga Sknderbeu Nr. 8, Tirana Tel.: (+35 54) 274505 E-mail: [email protected] Web: www.tirana.diplo.de

  Bosna i Hercegovina Ulica Buka bb, 71000 Sarajevo Tel: (+387 33) 275080 E-mail: [email protected] Web: www.sarajewo.diplo.de

  Hrvatska Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb Tel.: (+3851) 6300100 E-mail: [email protected] Web: www.DeutscheBotschaft-Zagreb.hr

  Biva Jugoslovenska Republika Makedonija

  59, Ulica Lerinska, Skoplje Tel.: (+3892) 309 3900 E-mail: [email protected] Web: www.skopje.diplo.de

  Republika Crna Gora Hercegovaka 10, 81000 Podgorica Tel.: (+38281) 667285 E-mail: [email protected]

  Republika Srbija Ulica Biraninova 19a, 11000 Beograd Tel.: (+381 11) 3064400 Fax: (+381 11) 3064402 E-mail: [email protected] Web: www.belgrad.diplo.de

  Pokrajina Kosovo Adem Jashanica 17, Dragodan II, 38000 Pristina Tel.: (+381 38) 254500 E-mail: [email protected] Web: www.pristina.diplo.de

 • 3

  saveznih drava; u veini drava njihov je posao preputen gradskim ili okrunim vlastima. (1) Kratkotrajni boravak: engenska viza izdaje se za specifinu svrhu boravka i to do tri meseca u periodu od est meseci; svrha posete mora

  biti odmor, turizam ili posao po pravilu se ne moe produiti niti joj se moe promeniti svrha boravka; produenje je mogue

  samo u izuzetnim sluajevima, npr. kada je hitno potrebno medicinsko leenje, a preporuuje se planirati putovanje u okviru vremenskih ogranienja engenske vize

  izdaje se od strane diplomatskih misija izvan zemalja engena1. Uslovi za dobijanje za engenske vize: dva u celosti ispunjena zahteva za izdavanje engenske vize (dostupni u nemakom predstavnitvu

  na jeziku zemlje podnosioca vize ili na internet stranicama) dve biometrijske fotografije za svakog podnosioca zahteva u veliini prikazanoj na zahtevu dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima (izvod iz banke ili dokaz o prihodu) ILI garantno pismo (Verpflichtungserklrung) od strane pozivaoca; obrasci su dostupni u lokalnim

  kancelarijama za strance (Auslnderbehrde) Garantno pismo od roaka ili prijatelja u Nemakoj da e platiti sve trokove Vaeg boravka,

  ukljuujui i medicinske trokove. Va prijatelj ili roak moe nabaviti obrazac u Nemakoj u lokalnoj kancelariji za strance ili u kancelariji za javni red (Ordnungsamt)

  dokaz o zdravstvenom osiguranju (putniko zdravstveno osiguranje) s minimalnim pokriem od trideset hiljada eura koje vai na itavom engenskom podruju tokom vaeg boravka, a koje ukljuuje trokove hitne medicinske pomoi, bolniko leenje i prevoz u domovinu.

  (2) Vize za due boravke i/ili boravke u svrhu zapoljavanja: nacionalna viza Po pravilu je viza potrebna za sve strance za boravke due od tri meseca ili boravke u svrhu plaenog zaposlenja. Nacionalna viza: izdaje se za due boravke (due od tri meseca) ili kada podnosilac zahteva namerava da se zaposli moe se izdati na period od tri meseca do jedne godine, u izuzetnim sluajevima i na due; period

  vanosti vize zavisi od planirane svrhe boravka omoguava nosiocu boravak samo u Nemakoj omoguava jedno tranzitno putovanje (ogranieno na najvie pet dana) kroz engenske zemlje kako

  bi se stiglo na odredite moe se zatraiti, kao nacionalna nemaka viza, samo u nemakom diplomatskom predstavnitvu i u

  inostranstvu u ijoj je nadlenosti prebivalite podnosioca zahteva. Mora se zatraiti pre ulaska u zemlju

  zahtev za vizu mora odobriti nadlena kancelarija za strance u Nemakoj, tj. kancelarija za strance u mestu u komu podnosilac zahteva namerava da boravi.

  Nacionalna viza moe se izdati i u obliku takozvane dvojne vize (D+C viza). Takva dvojna viza je nacionalna viza za dui boravak koja istovremeno vai kao viza za kratki boravak u zemljama lanicama engenskog sporazuma. To znai da nosioci dvostruke vize koji ekaju na dozvolu boravka ili dozvolu za

  1 Austrija, Belgija, eka, Danska, Estonija, Francuska, Finska, Nemaka, Grka, Maarska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveka, Poljska, Portugal, Slovaka, Slovenija, panija i vedska

 • 4

  naseljenje mogu kratkotrajno putovati (na period do tri meseca) u veinu engenskih zemalja. Kako bi mu se odobrila dvojna viza, podnosilac zahteva mora navesti zbog ega mora putovati u druge engenske zemlje odmah od prvog dana vanosti vize. Postupak odobrenja traje obino do tri meseca, ponekad i due, jer kancelarije za strance esto konsultuju ostale slube (npr. Saveznu agenciju za rad). Misije mogu izdati vizu tek nakon to su primile odobrenje od kancelarije za strance. Korisni linkovi za pitanja ulaska u zemlju i vize:

  http://www.auswaertiges-amt.de/www/en/willkommen/einreisebestimmungen/schengen_html

  Informacije o engenskom sporazumu

  http://www.auswaertiges-amt.de/www/en/willkommen/einreisebestimmungen/visumangelegenheiten_html

  Informacije o ulaznim vizama

  http://www.auswaertiges-amt.de/www/en/willkommen/einreisebestimmungen/liste_html

  Spisak zemalja za ije je dravljane potrebna ulazna viza

  Nemako ministarstvo spoljnih poslova

  http://www.auswaertiges-amt.de/www/en/aamt/buergerservice/faq/kat0/index_html

  Ulazak u Nemaku esto postavljana pitanja

  3. Radna imigracija

  Kvalifikovani radnici Otkako je 1.januara 2005. godine stupio na snagu novi Zakon o imigraciji, strancima je potrebna samo nemaka boravina dozvola koja im daje pravo na rad, a ne boravina i radna dozvola zasebno. Potrebno je zatraiti i dobiti boravinu i radnu dozvolu pre ulaska u Nemaku u nemakom konzulatu ili nemakoj ambasadi u vaoj zemlji.

  Postupak:

  Korak 1: zahtev za boravinu dozvolu (koja omoguava i pristup tritu rada) kandidat dobija u nemakoj ambasadi u zemlji u kojoj ivi. Korak 2: ambasada prosleuje zahtev imigracionoj slubi (Auslaenderbehoerde) u mestu zaposlenja, a ona daje inicijalno odobrenje. Imigraciona sluba donosi odluku u saradnji s lokalnim zavodom za zapoljavanje (Arbeitsamt) koji izdaje dozvolu. Korak 3: ako se kandidatov zahtev odobri, ambasada mu daje ulaznu vizu. Korak 4: pri dolasku u Nemaku strani dravljanin i, ukoliko ih ima, lanovi njegove porodice, moraju zatraiti radnu i boravinu dozvolu u lokalnoj kancelariji za strance. Uslovi: Da bi se kandidat kvalifikovao za nemaku radnu dozvolu, zaposleni i nemaka kompanija moraju ispuniti sledee osnovne uslove: Potencijalni zaposleni mora biti zaposlen pod istim uslovima kao i nemaki zaposleni.

 • 5

  Za to radno mesto ne moe se pronai niti nemaki radnik niti radnik iz neke od zemalja lanica Evropske unije.

  Zaposleni obino moraju imati fakultetsku diplomu ili ekvivalentnu kvalifikac

Search related