of 20 /20
Zemlja in njeno ozračje Pojavi v ozračju se dogajajo na zelo različnih časovnih in prostorskih skalah Prostorska skala Pojav 1 cm Turbulenca, sunki vetra Tornadi Poplave, nevihte Obalna cirkulacija Nevihtne linije, orkani Fronte, cikloni/anticikloni 1 m 1 km 10 km 100 km 1000 in več km

Zemlja in njeno ozračje - University of Ljubljanazagarn/downloads/M2013/Sestava...Zemlja in njeno ozračje Pojavi v ozračju se dogajajo na zelo različnih časovnih in prostorskih

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zemlja in njeno ozračje - University of Ljubljanazagarn/downloads/M2013/Sestava...Zemlja in njeno...

 • Zemlja in njeno ozračje Pojavi v ozračju se dogajajo na zelo različnih časovnih in

  prostorskih skalah

  Prostorska skala Pojav 1 cm Turbulenca, sunki vetra

  Tornadi

  Poplave, nevihte

  Obalna cirkulacija Nevihtne linije, orkani Fronte, cikloni/anticikloni

  1 m 1 km 10 km 100 km 1000 in več km

 • Dimenzije gibanj v ozračju

 • Ozračje je zelo tanka ovojnica okoli Zemlje

  - 99% zraka je v spodnjih 30 km - Povprečni radij je 6370 km

  Pogled iz vesoljske ladje

 • Ozračje je zelo tanka ovojnica okoli Zemlje

  Se pravi, debelina ozračja je 30 km / 6370 km = 0.5% radija zemlje Vprašanja: 1.  Kako debelo bi bilo ozračje, če bi

  bila Zemlja nogmetna žoga? 2.  Kaj zadržuje ozračje pri Zemlji?

 • Sestava ozračja Permanentni (stalni) plini

  Plin Simbol Volumenski delež %

  Pomembnost

  Dušik N2 78.08% biosfera

  Kisik O2 21% Dihamo ga!

  Argon Ar 0.9% majhna

  Masni delež=Volumenski delež • Mi/M (M=molska masa, v povprečju na morskem nivoju okoli 29 kg/kmol; Mi =molekulska masa)

  Do približno 10 km višine so stalni med seboj dobro premešani (razmerje približno stalno)

 • Sestava ozračja Plini s spreminjajočim se deležem

  Plin Simbol Vol. % (•106=ppmv)

  Pomembnost

  Vodna para H2O 0-4 Povzroča vremenske pojave, toplotni transport, toplogredni plin

  Ogljikov dioksid (narašča)

  CO2 0.038 Toplogredni plin, biosfera (fotosinteza)

  Metan (narašča) CH4 0.00017 Toplogredni plin

  Di-dušikov oksid N2O 0.00003 Toplogredni plin,

  Ozon O3 0.000004 Ozonski sloj (koristen)

  Delci (aerosol) 0.000001 Nastanek oblakov, energetska bilanca Zemlje, vulkanski izbruhi

  ppmv=volumski delež na milijon delov zraka

 • Vertikalna struktura ozračja Običajne meteorološke spremenljivke za opis statične atmosfere: - gostota, -  tlak, p -  temperatura, T

  RTp ρ=

  Začetna točka za opis statičnega ozračja je termična enačba stanja za idealni plin:

  mRTpV =

  Splošna plinska enačba za suh zrak

  ρ

 • Vertikalna struktura ozračja Običajne meteorološke spremenljivke za opis statične atmosfere: - gostota, -  tlak, p -  temperatura, T

  RTp ρ=

  Začetna točka za opis statičnega ozračja je termična enačba stanja za idealni plin:

  mRTpV =

  Splošna plinska enačba za suh zrak

  ρ

 • Vertikalni profil temperature V ozračju obstajajo sloji, v katerih se temperatura znižuje ali narašča z višino.

  -  Troposfera -  Stratosfera

  -  Mezosfera -  Termosfera -  Ionosfera

 • Troposfera

  Temperatura (oC)

  Viš

  ina

  (km

  )

  -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

  10 20

  30

  40

  50

  60 70

  80

  90

  100

  110 120

  vetrovni stržen tropopauza

  - Od tal do 10-12 km - T se zmanjšuje z višino, približno 6.5 oC na 1 km. - Nad troposfero se nadaljuje tropopauza, ki jo loči od stratosfere - “Home” za vreme, kako ga poznamo - Zgornja troposfera vsebuje vetrovne stržene (jet streams) - Višja poleti kot pozimi (povprečna višina ~ povprečni T)

 • Tropopauza kot pokrov

  Primer: oblak z obliko nakovala (“anvil cloud”)

 • Stratosfera

  Temperatura (oC)

  Viš

  ina

  (km

  )

  -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

  10 20

  30

  40

  50

  60 70

  80

  90

  100

  110 120

  vetrovni stržen tropopauza

  - Od tropopause do ~50 km višine - Vsebuje ozonski sloj, predvsem med 20-30 km višine - Temperatura narašča z višino: Ozon absorbira UV sevanje, ki ogreva stratosferske sloje zraka -  Sloj inverzije = sloj, v katerem temperatura narašča z višino

  stratopauza

  ozonski sloj

  O2+O+toplota

  UV sevanje

 • Mezosfera

  Temperatura (oC)

  Viš

  ina

  (km

  )

  -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

  10 20

  30

  40

  50

  60 70

  80

  90

  100

  110 120

  vetrovni stržen tropopauza

  -  Med stratopauso in mezopauzo -  Temperatura pada z višino

  stratopauza

  ozonski sloj

  O2+O+toplota

  UV sevanje

  mezopauza

  toplo

  mrzlo

  toplo

 • Termosfera

  Temperatura (oC)

  Viš

  ina

  (km

  )

  -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

  10 20

  30

  40

  50

  60 70

  80

  90

  100

  110 120

  vetrovni stržen tropopauza

  -  Nad mezosfero -  Temperatura ponovno narašča z višino zaradi direktne absorpcije sončnega sevanja povezane z procesoma fotoionizacije in fotodisociacije

  stratopauza

  ozonski sloj

  O2+O+toplota

  UV sevanje

  mezopauza

  toplo

  mrzlo

  toplo

  mrzlo

  Termosfera

 • Porazdelitev glede na sestavo

  Temperatura (oC)

  Viš

  ina

  (km

  )

  -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

  10 20

  30

  40

  50

  60 70

  80

  90

  100

  110 120

  tropopauza

  Homosfera: N2 in O2 sta enakomerno zmešana Heterosfera: N2 in O2 nista enakomerno zmešana

  stratopauza

  menopauza

  Termosfera

  Mezosfera

  Stratosfera

  Troposfera

  HO

  MO

  SFERA

  HETEROSFERA

 • Ionosfera

  - Naelektren sloj v zgornji atmosferi - Vsebuje pomembne koncentracije ionov in elektronov - Pomembno za širenje radiovalov

 • Vertikalni profil gostote Gostota = masa / volumen (kg/m3)

  Gostota zraka se zmanjšuje z višino. Vprašanje: Zakaj je več molekul zraka pri tleh kot na večjih višinah? Masa ozračja znaša okoli 5.3 x 1018 kg.

 • Vertikalni profil tlaka Tlak= Sila / Površina

  1 m 1 m

  Vprašanje: Kdo deluje na tla z večjim pritiskom: 2 toni težek slon na eni nogi s površino stopala 20x20 cm ali 55 kg težka ženska ki stoji na eni nogi v čevljih z visokimi petami kjer ima peta na čevlju površino 2x2 cm?

  Stolpec zraka površine 1 m2 ki sega od tal do vrha ozračja. Teža = masa x težnostni pospešek stolpca znaša okoli 100 kN (ekvivalentno 10.3 ton pri tleh). Sledi, tlak na nivoju morja je sila/površina = 1013.25 hPa

 • Vertikalni profil tlaka

  Tlak stolpca, ki sega od tal do vrha ozračja, je na nivoju morja 1013.25 hPa. Kolikšna pa je masa zraka v stolpcu nad 1 m2? Kolikšna je masa zraka v zgornji polovici stolpca nad 500 hPa?

  Tlak zraka se zmanjšuje z višino, podobno kot gostota.

  1 hPa = 1 mb

 • Standardna atmosfera po ICAO

  R = 287 J/kg g0=9.80665 m/s2 RZ = 6370,95 km Morski nivo: p0 = 1013.25 hPa, T0 = 288.15 K, q0 = 1.225 kg/m3

  kmK

  zT 5.6=∂

  ∂−≡Γ

  Konstanten od nivoja morja do ~10.8 km višine