of 20 /20
ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM POSLOVANJU NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE ADMIR HADROVIĆ, ARHIV FEDERACIJE

ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

  • Author
    vothu

  • View
    234

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI...

Page 1: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM POSLOVANJU NA NIVOU BOSNE I

HERCEGOVINE

ADMIR HADROVIĆ, ARHIV FEDERACIJE

Page 2: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

• ARHIVSKO ZAKONODAVSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI

PREDSTAVLJA PRAVNI TEMELJ FUNKCIONIRANJA

ARHIVSKE DJELATNOSTI, ARHIVSKIH USTANOVA I

ARHIVSKE SLUŽBE

• ARHIVSKO ZAKONODAVSTVO OBUHVATA PREDLAGANJE I

DONOŠENJE ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA I DRUGIH

PROPISA KOJI SE ODNOSE NA OVU OBLAST

Page 3: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA IZ OBLASTI ARHIVSKE

DJELATNOSTI UREĐUJE SE

• Evidentiranje, čuvanje, zaštita i sređivanje registraturne i arhivske građe

• Način prikupljanja, istraživanja, stručne i znanstvene obrade,

obajavljivanja i davanja na korištenje građe

• Donošenje Liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja u

organima uprave, upravnim organizacijama, javnim preduzećima, javnim

ustanovama, udrugama građana, fondacijama i drugim pravnim

• Postupak odabiranja arhivske iz registraturne građe i uvjeti čuvanja te

građe

• Način vođenja i korištenja arhivske knjige

• Način primopredaje arhivske građe između organa uprave, upravnih

organizacija i pravnih osoba i nadležnog arhiva

• Osnivanje, status (pravni položaj) i nadležnost arhivskih ustanova

• Prava i obaveza stavaratelja i imatelja arhivske i registraturne građe

• Međunarodna i međuresorska arhivska saradnja

• Uvjeti za obavljanje arhivske djelatnosti po pitanju stručnih zvanja,

stručnog usavršavanja i stručnih ispita arhivskih djelatnika

Page 4: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

• PROPIS KOJI OZNAČAVA POČETAK ORGANIZIRANOG UREĐENJA ARHIVSKE DJELATNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI JE „UREDBA O DRŽAVNOM ARHIVU NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE“ DONESENA 12.12.1947. GODINE I OBJAVLJENA U SLUŽBENOM LISTU NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE BROJ: 55/47

Page 5: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

ARHIVSKA MREŽA U BOSNI I HERCEGOVINI

Arhiv Bosne i Hercegovine

Arhiv Federacije Arhiv Brčko Distrikta Arhiv Republike Srpske

Istorijski arhiv Sarajevo Područna jedinica Doboj

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog

kantona – Mostar

Područna jedinica Trebinje

Arhiv Srednjobosanskog kantona –

Travnik

Područna jedinica Foča

Arhiv Zapadnohercegovačke županije –

Široki Brijeg

Područna jedinica Zvornik

Arhiv Unsko – Sanskog kantona – Bihać

Arhiv Tuzlanskog kantona – Tuzla

Arhiv Bosanskopodrinjskog kantona –

Goražde

Page 6: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

NA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI

UREĐUJU ARHIVSKU OBLAST

• Zakon o arhivskoj građi i Arhivu Bosne i Hercegovine

(„Službeni glasnik BiH“, broj 16/01);

• Pravilnik o preuzimanju arhivskog gradiva u Arhiv Bosne i

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 10/03 );

• Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog gradiva u Arhivu

Bosne i Hercegovine i registraturnoga gradiva u institucijama

Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 10/03 ).

Page 7: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

NA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI

UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE

• Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 21/01 i 29/03 )

• Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja

ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća

ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 35/03 ),

• Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturne i

arhivske građe, odabiru arhivske građe i primopredaji

arhivske građe između ministarstava, službi, institucija i

drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Arhiva

Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 16/06)

Page 8: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

NA NIVOU FEDERACIJE BIH VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU

ARHIVSKU OBLAST

• Zakon o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene

novine Federacije BiH“, broj 45/02);

• Uredba o organiziranju i vršenju arhivskih poslova u pravnim osobama

u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,

broj 12/03);

• Uredba o organiziranju i vršenju arhivskih poslova u organima uprave

i službama za upravu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene

novine Federacije BiH“, broj 22/03);

• Uredba o uvjetima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i

načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivističkoj struci („Službene novine

Federacije BiH“, broj 12/03);

• Uredba o izmjenama Uredbe o uvjetima i načinu polaganja stručnog

arhivističkog ispita i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivističkoj

struci („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/09);

• Program stručnog arhivističkog ispita za pripravnike i službenike u

organima uprave i službama za upravu i pravnim osobama u Federaciji

Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 55/03).

Page 9: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE U

FEDERACIJI BIH

• Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi

za upravu FBiH („Sl. novine F BiH“, broj 20/98);

• Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u

organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i

Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/98,

49/98 i 5/00);

• Odluka o postupku primopredaje službenih akata ukinutih i

novonastalih federalnih organa i federalnih ustanova

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 20/98).

Page 10: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

NA RAZINI REPUBLIKE SRPSKE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU

ARHIVSKU OBLAST

• Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj

35/99 i 9/00);

• Pravilnik o čuvanju i zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala

van arhiva („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/00);

• Pravilnik o odabiranju arhivske građe o odabiranju registraturskog

materijala („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/00);

• Pravilnik o načinu promopredaje arhivske građe između imalaca

arhivske građe i Arhiva Republike Srpske („Službeni glasnik Republike

Srpske“, broj 31/00);

• Pravilnik o evidencijama koje vodi Arhiv Republike Srpske („Službeni

glasnik Republike Srpske“, broj 14/02);

• Pravilnik o uslovima za osnivanje i početak rada Arhiva („Službeni

glasnik Republike Srpske“, broj 31/00);

• Uputstvo o načinu vođenja i korištenja arhivske knjige organa državne

uprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 12/95).

Page 11: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

VAŽEĆI PROPIS KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE U

REPUBLICI SRPSKOJ

• Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/04);

• Uputstvo o provođenju Uredbe o kancelarijskom poslovanju

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/05).

Page 12: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

U BRČKO-DISTRIKTU BIH DONESENI SU SLIJEDEĆI PROPISI

• Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni glasnik Brčko

distikta BiH“ broj 44/04)

• Zakon o izmjenam i dopunama o arhivskoj djelatnosti

(„Službeni glasnik Brčko distikta BiH“ broj 19/07)

• Zakon o izmjenam i dopunama o arhivskoj djelatnosti

(„Službeni glasnik Brčko distikta BiH“ broj 25/09)

• Zakon o izmjenam i dopunama o arhivskoj djelatnosti

(„Službeni glasnik Brčko distikta BiH“ broj 02/12)

• Zakon o izmjenam i dopunama o arhivskoj djelatnosti

(„Službeni glasnik Brčko distikta BiH“ broj 29/13)

Page 13: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

KANTONALNI ZAKONI

• Unsko – sanski kanton – Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni glasnik

Unsko – sanskog kantona“, broj 6/99);

• Srednjo – bosanski kanton – Zakon o arhivskoj građi u Srednjobosanskom

kantonu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 10/01);

• Kanton Sarajevo – Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine kantona

Sarajevo“, broj 2/00);

• Tuzlanski kanton – Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog

kantona“, broj 15/00);

• Bosansko – podrinjski kanton – Zakon o arhivskoj građi Bosansko -

podrinjskog kantona („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona “,

broj 11/03);

• Hercegovačko – neretvanski kanton – Zakon o arhivskoj građi („Narodne

novine Hercegovačko – neretvanske županije“, broj 7/04);

• Zapadno – hercegovački kanton – Zakon o arhivskoj građi („Narodne novine

Županije Zapadnohercegovačke“, broj 18/99);

• Zeničko-dobojski kantona – Zakon o arhivskoj građi („Službene novine

Zeničko-dobojskog kantona“, broj 04/06)

Page 14: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

PRAVNI STATUS I NADLEŽNOST ARHIVSKIH USTANOVA

• Arhiv Bosne i Heregovine je institucija Bosne i Hercegovine i obnaša arhivsku

djelatnost u odnosu na arhivsku i registraturnu građu institucija BiH, javnih

ustanova i korporacija, te pravnih i fizičkih lica čija se djelatnost prostire ili se

prostirala na teritoriji Bosne i Hercegovine;

• Arhiv Federacije je utemeljen kao samostalna upravna organizacija Federacije

Bosne i Hercegovine i obnaša arhivsku djelatnost u odnosu na arhivsku i

registraturnu građu institucija Federacije Bosne i Hercegovine, javnih ustanova i

korporacija, te pravnih i fizičkih lica koja su organizovana na teritoriji Federacije

Bosne i Hercegovine;

•Arhiv Republike Srpske je republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva

prosvjete i kulture Republike Srpske i obnaša sa svoja 4 isturena arhivska

odjeljenja arhivsku djelatnost na području Republike Srpske;

• Arhiv Brčko Distrikta odnosno Služba za arhiv djeluje pri Odjeljenju za javni

registar u brčanskoj Vladi i obnaša arhivske poslove na području Brčko Distikta;

• Kantonalni arhivi u Sarajevu, Tuzli i Bihaću djeluju kao javne ustanove, a arhivi

u Travniku, Širokom Brijegu, Mostaru i Goraždu djeluju kao upravne otganizacije i

obnašaju arhivsku djelatnost za registrature koje su organizovane i prostiru se na

području pomenutih kantona.

Page 15: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

ZAJEDNIČKE DUŽNOSTI I OBAVEZE STAVARATELJA I IMATELJA

ARHIVSKE I REGSUTRATURNE GRAĐE

• Donošenje Liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja za

čiju primjenu treba tražiti saglasnost nadležnog arhiva;

• Vođenje arhivske knjigu i dostavljanje njenog prepisa nadležnom arhivu;

• Čuvanje i održavanje arhivske i registraturne građe u sigurnom i

sređenom stanju;

• Vršenje godišnjeg odabiranja i izlučivanja arhivske iz registraturne građe

(škartiranje);

• Omogučavanje nadležnim arhivima provjeru čuvanja i sređenosti

njihove građe;

• Pribavljanje mišljenja nadležnih arhiva prije poduzimanja određenih

mjera koje se odnose na njihovu građu

Page 16: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

LISTA KATEGORIJA REGISTRATURNE GRAĐE S ROKOVIMA ČUVANJA

• Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja je normativni akt kojim se određuje vrsta

dokumentacije koja nastaje kod stvaralaca i imalaca, te određuju rokovi čuvanja iste. Nadležni arhiv

daje suglasnost na listu koju donosi stvaralac građe

Naziv:

Sjedište:

Na osnovu člana Zakona o arhivskoj građi__________________, donosilac liste_______________

donosi:

LISTU KATEGORIJA REGISTRATURNE GRAĐE S ROKOVIMA ČUVANJA

Redni broj Klasifikaciona oznaka Kategorija registraurne građe Rok čuvanja

Ova Lista stupa na snagu kada na nju izda suglasnost nadležni arhiv i primjenjivat će se na registraturnu i arhivsku građu utvrđenoj u njoj Izmjene i dopune ove Liste vrše se po postupku koji je predviđen za njeno donošenje Broj:______________ Potpis ovlaštene osobe Datum:____________ MP ___________________

Page 17: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

ARHIVSKA KNJIGA

• Arhivska knjiga je evidencija koja se vodi u okviru arhivskog i kancelarijskog

poslovanja i predstavlja opći inventarski pregled cjelokupne registraturne građe

nastale radom stvaratelja i imatelja

Red.

broj

Godina

upisa

Godina

nastan.

Klasif.

oznaka

Sadržaj Količina Smještaj Primjedba

Page 18: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

UVJETI ČUVANJA REGISTRATURNE I ARHIVSKE GRAĐE (SREĐENOST I SIGURNOST)

• Pod sređenim stanjem podrazumijeva se ustrojena arhivska odnosno registraturna građa

propisana u uredskom poslovanju, odnosno općim aktom kojim se uređuju poslovi

uredskog i arhivskog poslovanja.

• Obilježavanje registraturne jedinice registratora, herbara, kutije i dr. arhivskim štembiljom

Naziv stvaraoca/imatelja

Sadržaj

Klasifikaciona oznaka

Redni broj iz arhivske knjige

Rok čuvanja

• Pod sigurnim stanjem podrazumijeva se čuvanje registraturne i arhivske građe

od oštećenja, uništenja i nestajanja (prostorije i oprema)

Page 19: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

ODABIRANJE I IZLUČIVANJE BEZVRIJEDNE REGISTRATURNE GRAĐE

• Odabiranje se vrši izdvajanjem arhivske građe i uništenjem onih dijelova registraturne

građe kojima je prestala važnost za tekući rad, a koja nema svojstvo arhivske građe tzv.

bezvrijedna registraturna građa

POPIS BEZVRIJEDNE REGISTRATURNE GRAĐE KOJA SE PREDLAŽE ZA UNIŠTENJE

R.b R.b.iz

L. Kat.

R.b.iz

arh.knj

Klasifik.

oznaka

Sadržaj Godina

nastanka

Rok

čuvanja

Količina Prim jedba

1. 23 210 04-1 1999 5 god 5 reg

2. 35 340 04-1 2000 7 god 7 herb

3. 46 516 02-2 2001 10 god 10 reg

4. 51 600 05-1 2002 11 god 1 kutij

KOMISIJA:

Meho Mehić__________ UKUPNO: registratora_______

Anto Antić__________ herbara___________

Mile Milić___________ kutija ______________________

Page 20: ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM · PDF fileNA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE • Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,

HVALA NA PAŽNJI

Admir Hadrović

Arhiv FBiH