of 9 /9

za - Futur Z kongresi · Umetak u torbe 3.000,00 kn - sponzor će osigurati promocijske materijale koji će biti distribuirani svim sudionicima Kongresa - promocijski materijali će

  • Upload
    vudieu

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of za - Futur Z kongresi · Umetak u torbe 3.000,00 kn - sponzor će osigurati promocijske materijale...

Page 1: za - Futur Z kongresi · Umetak u torbe 3.000,00 kn - sponzor će osigurati promocijske materijale koji će biti distribuirani svim sudionicima Kongresa - promocijski materijali će
Page 2: za - Futur Z kongresi · Umetak u torbe 3.000,00 kn - sponzor će osigurati promocijske materijale koji će biti distribuirani svim sudionicima Kongresa - promocijski materijali će

Zamolba za pokroviteljstvo Kongresa

„Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030

FUTUR Z“

Poštovani ,Osobita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas i ove godine na kongres sa međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog Liječničkog Zbora

„Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015 -2030 FUTUR Z “

Kongres će se održati u terminu 10 .-12 .11.2017. u Opatiji, u kongresnom centru

hotela Royal

Misao vodilja ovog projekta je organizirati jedinstveni događaj u regiji koji okuplja sve dionike zdravstvenog sustava te povezati zdravstvenu administraciju sa liječnicima , doktorima dentalne medicine , medicinskim sestrama , ljekarnicima , zdravstvenim djelatnicima , predstavnicima javnog zdravstvenog sustava, predstavnicima državnih institucija, sektora zdravstvenog osiguranja, djelatnicima farmaceutske industrije, predstavnicima strukovnih Komora , stručnim društvima i udrugama vezanim za djelatnost zdravstva, IT profesionalcima te predstavnicima medija.

FUTUR Z idealna je platforma za komunikaciju zdravstvene administracije i liječnika .

Interes za sudjelovanjem svake godine se povećava a time raste i broj sudionika.

Kongres nudi jedinstvenu priliku za učenje i razmjenu iskustva s ključnim akterima u RH zdravstvu.

Platforma FUTUR Z kroz predavanja, panel rasprave, radionice i okrugle stolove omogućava zainteresiranima razmjene informacija te donošenje prijedloga i zaključaka o budućnosti i smijeru razvoja zdrvstvenog sustava u Republici Hrvatskoj .

Pridružite se i budite dio FUTUR Z kongresa !

Page 3: za - Futur Z kongresi · Umetak u torbe 3.000,00 kn - sponzor će osigurati promocijske materijale koji će biti distribuirani svim sudionicima Kongresa - promocijski materijali će

SPONZORSKE MOGUĆNOSTIIzložbaIzložba će se održavati u hotelu Royal . Kako bismo omogućili maksimalnu kvalitetu za sponzore, sve pauze za kave biti će održane unutar izlagačkog prostoraIzložbeni prostor: m² 1.250,00 kn + PDV (min. 4m²)

PAKETI ZA SPONZORE:Platinasti sponzori 90.000,00 kn- Izložbeni prostor

12m² izložbenog prostora

Prisustvo , učešće i zastupljenost na kongresu sukladno dogovoru sa organizatorom

Sponzorirani simpozij u trajanju od 45 min / 2 manja sponzorirana simpozija (tema/e i termin/i u dogovoru sa znanstvenim odborom Kongresa)

Prvi po prvenstvu kod biranja lokacije izložbenog prostora

- Cijela stranica oglasnog prostora u Finalnom programu

- Logo s hyperlinkom na Internet stranici Kongresa

- 7 kotizacija za izlagače

- Priznanje u svim materijalima prije i poslije Kongresa

- Umetak u kongresne torbe

Zlatni sponzori 60.000,00 kn- Izložbeni prostor

10m² izložbenog prostora

Prisustvo , učešće i zastupljenost na kongresu sukladno dogovoru sa organizatorom

Sponzorirani simpozij u trajanju od 30 min

(tema i termin u dogovoru sa znanstvenim odborom Kongresa) Prvi po prvenstvu kod biranja lokacije izložbenog prostora

- Cijela stranica oglasnog prostora u Finalnom programu

- Logo s hyperlinkom na Internet stranici Kongresa

- 5 kotizacija za izlagače

- Priznanje u svim materijalima prije i poslije Kongresa

- Umetak u kongresne torbe

Page 4: za - Futur Z kongresi · Umetak u torbe 3.000,00 kn - sponzor će osigurati promocijske materijale koji će biti distribuirani svim sudionicima Kongresa - promocijski materijali će

Srebrni sponzori 40.000,00 kn- Izložbeni prostor

8m² izložbenog prostora

Prisustvo , učešće i zastupljenost na kongresu sukladno dogovoru sa organizatorom

Sponzorirani simpozij u trajanju od 15 min

(tema i termin u dogovoru sa znanstvenim odborom Kongresa) Drugi po prvenstvu kod biranja lokacije izložbenog prostora

- 1/2 stranice oglasnog prostora u Finalnom programu

- Logo s hyperlinkom na Internet stranici Kongresa

- 2 kotizacija za izlagače

- Priznanje u svim materijalima prije i poslije Kongresa

- Umetak u kongresne torbe

Brončani sponzori 30.000,00 kn- Izložbeni prostor

6m² izložbenog prostora

Prisustvo , učešće i zastupljenost na kongresu sukladno dogovoru sa organizatorom

Treći po prvenstvu kod biranja lokacije izložbenog prostora

- 1/3 stranice oglasnog prostora u Finalnom programu

- Logo s hyperlinkom na Internet stranici Kongresa

- 1 kotizacija za izlagače

- Priznanje u svim materijalima prije i poslije Kongresa

- Umetak u kongresne torbe

Page 5: za - Futur Z kongresi · Umetak u torbe 3.000,00 kn - sponzor će osigurati promocijske materijale koji će biti distribuirani svim sudionicima Kongresa - promocijski materijali će

DODATNE SPONZORSKE MOGUĆNOSTI:

Sponzorirani Simpozij- simpozij u trajanju od 30 min. na dogovorenu temu i termin sa znanstvenim odborom Kongresa- Cijena: 20.000,00 kn

Sponzorirani Simpozij- simpoziju trajanju od 15 min. na dogovorenu temu i termin sa znanstvenim odborom Kongresa

- Cijena: 15.000,00 kn

Kongresne torbe 20.000,00 kn- sponzor će pokriti troškove kongresnih torbi i tiskanje na torbama za sve sudionike Kongresa

- sponzorski logo na kongresnom panelu

- sponzorski logo s hyperlinkom na internet stranici Kongresa

- sponzorski logo na listi sponzora u Finalnom programu

Umetak u torbe 3.000,00 kn- sponzor će osigurati promocijske materijale koji će biti distribuirani svim sudionicima Kongresa

- promocijski materijali će biti umetnuti u svaku kongresnu torbu

- sponzorski logo na listi sponzora u Finalnom programu

* Cijena za 3 promotivna materijala

Reklama na platnu u plenarnoj dvorani 3.000,00 kn- do 3 reklame na velikom platnu u plenarnoj dvorani

- sponzorski logo s hyperlinkom na internet stranici Kongresa

- sponzorski logo na listi sponzora u Finalnom programu

Page 6: za - Futur Z kongresi · Umetak u torbe 3.000,00 kn - sponzor će osigurati promocijske materijale koji će biti distribuirani svim sudionicima Kongresa - promocijski materijali će

Službeno vozilo- izlaganje do 3 automobila na za to rezerviranom prostoru - 3 izlagačke kotizacije

- cijela stranica oglasa u Finalnom programu

- mogućnost isticanja dva banner u prostorima kongresa

- promidžbeni material uključen u sadržaj kongresa

- mogućnost organiziranja probnih vožnji

OGLAŠAVANJE

Finalni program- cijela stranica 5.000,00 kn

- pola stranice 2.500,00 kn

- finalni program je distribuiran svim sudionicima Kongresa

Page 7: za - Futur Z kongresi · Umetak u torbe 3.000,00 kn - sponzor će osigurati promocijske materijale koji će biti distribuirani svim sudionicima Kongresa - promocijski materijali će

REGISTRACIJA SPONZORA I IZLAGAČA

Nakon što se odlučite za jednu od sponzorskih mogućnosti,

molimo Vas pošaljite nam potvrdu sponzorirane opcije.

Molimo Vas da rezervaciju sponzorstva pošaljete na:

Plaćanje:Uplata iznosa sponzorstva ići će na Hrvatski liječnički zbor prema pravilniku poslovanja Društava Hrvatskog liječničkog zbora.

Predračun za odabranu opciju primiti ćete poštom od strane HLZ-a.

Nakon izvršene uplate molimo Vas pošaljite nam potvrdu.

Iznos odabranih opcija uvećava se za 2% koliko iznosi naknada HLZ-a.

Sponzorske Opcije CijenaPlatinasti sponzor 90.000,00 kn

Zlatni sponzori 60.000,00 kn

Srebrni sponzori 40.000,00 kn

Brončani sponzori 30.000,00 kn

Službeno vozilo 40.000,00 kn

Sponzorirani simpozij (30 min) 20.000,00 kn

Sponzorirani simpozij (15 min) 15.000,00 kn

Kongresne torbe 20.000,00 kn

Privjesci za akreditacije 6.000,00 kn

Umetak u torbe 3.000,00 kn

Reklama na platnu u plenarnoj dvorani 3.000,00 kn

Kemijske olovke 3.000,00 kn

Blok 6.000,00 kn

Finalni program – cijela stranica 5.000,00 kn

Finalni program – pola stranice 2.500,00 kn

m² izlagačkog prostora (min. 4 m²) 1.250,00 kn

Izlagačka kotizacija 500,00 kn

Page 8: za - Futur Z kongresi · Umetak u torbe 3.000,00 kn - sponzor će osigurati promocijske materijale koji će biti distribuirani svim sudionicima Kongresa - promocijski materijali će

SPONZORSKA REGISTRACIJA

Kontakt osoba:

Ime tvrtke:

Adresa / Grad i poštanski broj / Država:

OIB: E-Mail:

Phone: Fax:

Molimo Vas da ispunite ovu registraciju i pošaljete ju na:

BAN TOURSTrg Nikole Šubića Zrinskog 1ZAGREB

KONTAKT OSOBA:ANA VUGRINOVIĆTEL: 385 1 6057 483FAX: 385 1 6057 480E-MAIL: [email protected]

Page 9: za - Futur Z kongresi · Umetak u torbe 3.000,00 kn - sponzor će osigurati promocijske materijale koji će biti distribuirani svim sudionicima Kongresa - promocijski materijali će

Sponzorske Opcije Cijena XPlatinasti sponzor 90.000,00 kn

Zlatni sponzori 60.000,00 kn

Srebrni sponzori 40.000,00 kn

Brončani sponzori 30.000,00 kn

Službeno vozilo 40.000,00 kn

Sponzorirani simpozij (30 min) 20.000,00 kn

Sponzorirani simpozij (15 min) 15.000,00 kn

Kongresne torbe 20.000,00 kn

Privjesci za akreditacije 6.000,00 kn

Umetak u torbe 3.000,00 kn

Reklama na platnu u plenarnoj dvorani 3.000,00 kn

Kemijske olovke 3.000,00 kn

Blok 6.000,00 kn

Finalni program – cijela stranica 5.000,00 kn

Finalni program – pola stranice 2.500,00 kn

m² izlagačkog prostora (min. 4 m²) 1.250,00 kn

Izlagačka kotizacija 200,00 kn

Ukupno (kn)__________________________________

*Sve cijene su izražene bez PDV-a i na njih se dodatno zaračunava PDV

Datum: Potpis:

______________________________________ ______________________________________________