of 34 /34
UskrsnUt će brat tvoj Ivan Ćubelić biblioteka Slovo biblioteka Slovo biblioteka Slovo o b

Uskrsnut će brat tvoj

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ivan Ćubelić, Uskrsnut će brat tvoj, Glas Koncila, Zagreb, 2012.

Text of Uskrsnut će brat tvoj

Page 1: Uskrsnut će brat tvoj

UskrsnUt će brat tvoj

Ivan Ćubelić

biblioteka Slovobiblioteka Slovobiblioteka Slovobiblioteka Slovo biblioteka Slovobiblioteka Slovobiblioteka Slovo

UskrsnUt će brat tvoj

Ivan Ćubelić

Razmišljanja, molitve i dijelovi prigodne poezije sabrani u knjizi Uskrsnut će brat tvoj

mogu poslužiti ne samo svećenicima, nego i mnogim drugim ljudima ganutima nad smrću

svojih najbližih, rodbine, prijatelja… Obred sprovoda za kršćane je objava nade,

a za svećenika povlaštena prigoda da navijesti Kristovo uskrsnuće

i spasenje braći i sestrama. Sve okolnosti u tim bremenitim trenucima

potiču misli srca da nadiđe ograničenost borbe za jednodnevnu nadu i prihvati poruku

vjere o besmrtnosti ljudskog života.

Dr. Ivan Ćubelić, svećenik Splitsko-makar-ske nadbiskupije, iz vlastitog iskustva nudi

čitateljima uobličavanje poruka nade u trideset i tri propovijedi kojima u knjizi

prethodi i poseban tekst evanđelja te petnaest mogućnosti Uvodnog pozdrava

i deset oblika Molitve vjernika.

Uskr

snUt

će

brat

tvo

jIv

an Ć

ubel

ISBN 978-953-241-195-9

www.glas-koncila.hr 79 kuna

biblioteka Slovo

rtf / pdf

Page 2: Uskrsnut će brat tvoj
Page 3: Uskrsnut će brat tvoj

Ivan Ćubelić

UskrsnUt Će brat tvoj

Page 4: Uskrsnut će brat tvoj

Ivan Ćubelić, Uskrsnut će brat tvoj, Glas koncila, Zagreb, 2012.

nakladnik: Glas koncila, kaptol 8, Zagreb www.glas-koncila.hr

Za nakladnika:stjepan Pogačić

biblioteka: slovo. knjiga 4.

jezično uređivanje: josip sinjeri

Grafičko oblikovanje: Željko Filetin

naslovnica: Mirjana kos

tisak:Grafika Markulin, Lukavec

Drugo izdanje tiskano u siječnju 2012.Prvo izdanje tiskano u rujnu 2009.

Isbn 978-953-241-195-9

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 705607

Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnažati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kojem obliku (mehanički, elektronički i sl.) bez prethodne pismene suglasnosti nakladnika.

Page 5: Uskrsnut će brat tvoj

USKRSNUT ĆE BRAT TVOJ

Ivan ĆUbeLIĆ

Glas KoncilaZagreb, 2012.

Uvodni pozdravi, molitve vjernikai propovijedi prigodom sprovoda

2. nepromijenjeno izdanje

Page 6: Uskrsnut će brat tvoj
Page 7: Uskrsnut će brat tvoj

Predgovor

5

PREDGOVOR

svaki se čovjek jednog dana mora osobno susresti sa smrću licem u lice. kad nam umiru roditelji, rodbina, prijatelji,

kolege s posla… put nas vodi redovito do crkve, gdje se barem na tren zaustavimo u razmišljanju o poruci vjere, pogledom usmjerenim prema kristu raspetomu. sprovod probudi u čo-vjeku sve one vrijednosti iz dubine srca i savjesti koje često ostaju zanemarene u svakodnevnom životu. U tim okolnosti veoma smo raspoloženi za vjeru, molitvu i praštanje. Posta-jemo svjesni vlastite smrtnosti, shvaćamo jednakost među ljudima i svoje misli podižemo prema vječnosti. Iskustvo ograničenosti zemaljskog života potiče pitanja o našoj ko-načnoj sudbini.

obred sprovoda za kršćane je objava nade, a za svećenika povlaštena prigoda da navijesti kristovo uskrsnuće i spasenje braći i sestrama. više nego u drugim crkvenim slavljima, u sprovodu su ljudi iskreno ganuti, pa sudjeluju s više osjećajno-sti, unutarnje otvorenosti i prijateljske bliskosti. sve okolnosti potiču misli srca da nadiđe ograničenost borbe za jednodnev-nu nadu i prihvati poruku vjere o besmrtnosti ljudskog života.

Svi, a poglavito svećenici, kad u sprovodnoj službi prepo-ručuju Bogu pokojnike, nek imaju na pameti da im je uz to dužnost u prisutnih buditi nadu i gajiti vjeru u vazme-no otajstvo i uskrsnuće od mrtvih, no tako da donose bla-gu sućut Majke Crkve i utjehu vjere i pridižu duh vjernih a da tugujućih pri tom ne povrijede (Red sprovoda).

Poslanje je svećenika, poglavito župnika, često naviještati narodu sve te riječi života. od mnogih se očekuje da samo u

Page 8: Uskrsnut će brat tvoj

Predgovor

6

jednoj godini pripreme više od dvadeset ili trideset različitih oproštajnih govora ili homilija za sprovodne mise. a smrtni se slučajevi ne najavljuju unaprijed. Često zateknu župnika usred mnogih drugih obveza. sa zahvalnošću mislim na ko-lege svećenike koji na svakom sprovodu moraju obrazloži-ti kršćansku poruku nade, milosrđa, opraštanja, spasenja… pred mnoštvom ljudi različita vjerskog raspoloženja. Dobro razumijem njihove napore oko pripreme ne samo sprovod-nih obreda, nego - uz to - i nedjeljnih propovijedi, vjenčanja, vjeronaučnih pouka… Iskreno vjerujem da će im ova knjižica biti od pomoći barem u jednom dijelu njihova pastoralnog poslanja.

Što se tiče homilije odnosno govora na mjestu ukopa, va-lja biti krajnje oprezan. To znači da se treba držati bi-blijskoga teksta i ne ulaziti u velike pohvale, a pogotovo ne u prigovore, jer tu lako može doći do pretjerivanja i stvaranja čuđenja kod vjernika, pogotovo ako onaj koji vodi sprovod ne poznaje pokojnika… Ako nekad sprovo-de ugovara neki pokopni ured, neka župnik ne zanema-ri uspostaviti osobne kontakte s ukućanima pokojnika (HBK: Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj za-jednici).

sprovod često najavljuje netko od rodbine telefonskim pozivom župniku. Potrebno je brzo utvrditi termin obre-da da bi se obavijest na vrijeme predala u novine. svećenik potom nastoji uskladiti svoje već preuzete obveze te pripre-miti sprovodnu misu i homiliju. sve će biti lakše i bolje ako odmah posjeti tugujuću obitelj ili ako barem pozove jednog člana obitelji na razgovor u župni ured. susret ne smije po-služiti samo za dogovor o tehničkim pojedinosti, nego za ostvarenje duhovnog ozračja i za ohrabrivanje u ovim emo-tivnim trenucima u životu svake osobe. kroz jednostavan

Page 9: Uskrsnut će brat tvoj

Predgovor

7

ljudski dijalog nastojat će podijeliti bol zbog gubitka voljene osobe i postupno im pomoći da prihvate činjenicu smrti te da nadiđu kušnju svoje vjere. kroz mirni i nenametljivi razgovor svećenik će steći jasan dojam o preminuloj osobi i o njegovoj obitelji, pa će prema tomu moći usmjeriti uvod-ni pozdrav, izbor liturgijskih tekstova, homiliju i molitve vjernika.

U službi generalnog vikara više godina predvodim sprovode svećeničkih očeva i majki, na kojima sudjeluje i više od stotinu misnika. Dakle, ovdje se radi o konkretnim životnim stvarnostima i homilijama (dijelom su izmijenje-ne) koje su održane u župnim zajednicama. Dodao sam ih još nekoliko za osobe preminule u posebnim okolnostima (dijete, prometna nesreća, samoubojstvo…). Prikupio sam dosta prikladne literature iz koje sam se obilato poslužio već objavljenim tekstovima.* Homilije sam pisao, pa su me kolege zamolili da ih i njima stavim na raspolaganje. to či-nim s iskrenom radošću i zahvalnošću svima koji su se po-svetili službi bogu u duhovnom zvanju. svakoj od trideset i tri propovijedi prethodi poseban tekst evanđelja, a dodao sam i petnaest mogućnosti Uvodnog pozdrava te deset obli-ka Molitve vjernika. vjerujem da će i budući Red sprovoda ponuditi još više mogućnosti za izbor evanđeoskih tekstova i Molitava vjernika.

nadam se, također, da će ova razmišljanja, molitve i dije-lovi prigodne poezije, poslužiti ne samo svećenicima, nego i mnogim drugim ljudima. Želio bih da im poruka nade olakša

* Guérin, P. La celebrazione cristiana della morte. testimonianze ed ome-lie. ed. Queriniana, brescia, 1989; vibert, P., Preparare e celebrare i funerali in parrocchia e in famiglia, LDC, torino, 2000.; aizpurúa, F., Nessuno toglierà la vostra gioia. trentadue omelie per celebrare la morte cristiana ispirate dal van-gelo di Giovanni, LDC, torino, 2001.; vibert, P., Celebrare i funerali con perso-ne lontane dalla Chiesa, LDC, torino, 2003.

Page 10: Uskrsnut će brat tvoj

Predgovor

8

bol rastanka s dragom osobom i učvrsti vjeru u besmrtni ži-vot. tajna smrti osvjetljava i smisao svakoga ljudskog života, koji je obdaren velikim vrijednostima. bog je izvor svakoga dobra, on je naše spasenje, a kristovo uskrsnuće otkriva nam sve bogatstvo kršćanske vjere i nade.

autor

Moj Bog*

Našao sam ga i On je našao menemoj Bog koji me voli

Našli smo se tražeći jedan drugogi našao sam ga u sebijer živi u meni i za me

i ja se u njemu radujemOd iskona smo bili skupa

i do konca bit će mi pratilacmoj Bog.

j. Pupačić

* Iz: josip Pupačić, Izabrane pjesme, erasmus naklada, Zagreb 1997., str. 87

Page 11: Uskrsnut će brat tvoj

Uvodni pozdravi

Page 12: Uskrsnut će brat tvoj
Page 13: Uskrsnut će brat tvoj

Uvodni pozdravi

11

1. POZDRAV – na sprovodu starijeg člana obitelji

Poštovana obitelji i rodbino dragog pokojnika!ovdje smo da zajedno s vama u molitvi i razmišljanju

podijelimo vašu bol zbog odlaska iz ovog života dragog N. Premda je on proživio dug život i trpio fizičku nemoć zbog starosti i bolesti, mi se ipak nikad ne osjećamo dovoljno spre-mni za posljednji pozdrav. tako nas svaka smrt, kao i ova, uvijek nekako iznenadi i zateče nespremne.

Uključimo u ovu molitvu (i misu) našu zahvalnost bogu za život ovog pokojnika, njegovu ljubav i dobrotu, njegovu nesavršenost i propuste, kao i sve naše propuste prema nje-mu za kojima iskreno žalimo. sudjelujući u ovom oproštaju, razmislimo i o smislu vlastitog života, o našemu ljudskom i kršćanskom pozivu u ovomu svijetu, kako bismo mogli od srca oprostiti jedni drugima i biti bolji u ovom vremenu koje nam je darovano. a ti, Gospodine, budi milosrdan nama i našemu dragom pokojniku! Ispovijedam se…

2. POZDRAV – na sprovodu pobožne majke

naša draga N. otpočinula je u miru božjemu i završila svoj dugi životni put. ovdje je među nama posljednji put, u crkvi gdje je često slavila nedjelje i blagdane tražeći od Gos-podina pobožnom molitvom i svetim sakramentima snage za svakodnevne zadaće. s istom vjerom i mi je ispraćamo bogu u koga je polagala svaku svoju nadu.

Članovima obitelji želimo posvjedočiti svoju prijateljsku blizinu te ljudsku i kršćansku sućut jer znamo da je svaka bol manja, kao što je i svaka radost veća, kad se mogu s nekim podijeliti. Za ovaj oproštaj, prije odlaska do groba, okupili smo se zajedno s vama u ovomu hramu božjemu jer vjeru-

Page 14: Uskrsnut će brat tvoj

Uvodni pozdravi

12

jemo da je čovjek mnogo više od samoga tijela koje ćemo predati zemlji. njezin besmrtni i vječni život preporučuje-mo ocu nebeskom s molitvom da joj sve grijehe milostivo oprosti i da je nježno primi u svoj dom. oprostimo i mi jedni drugima da bismo mogli živjeti u dostojanstvu djece božje: Ispovijedam se…

3. POZDRAV – na sprovodu dobre majke i bake

Poštovana obitelji i rodbino drage pokojnice!Dobro znamo da smo svi samo hodočasnici na ovoj ze-

mlji, ljudi u prolazu ovim svijetom. Ipak ovaj korak rastanka i oproštaja izaziva bolne osjećaje. stoga smo htjeli danas biti s vama, da svojom prijateljskom blizinom podijelimo vašu tugu. Željeli bismo da vam nazočnost ovako velikog broja prijatelja, naše molitve i cvijeće, izraze sve one osjećaje koje ne mogu iskazati naše siromašne riječi.

vaša je draga majka i baka N. kroz tolike godine žrtve, rada i nadanja ostvarila svoj životni poziv velikodušnog da-rivanja u ljubavi. kraj ljudskoga životnog puta nije tek neki kut u groblju gdje polažemo mrtvo tijelo, nego je to radosni susret s ocem nebeskim koji kaže: Ne boj se, ja sam s tobom! Dok zahvaljujmo bogu za dar ovoga uzornog života, molimo ponizno oproštenje za sva naša lutanja i pogrješke: Ispovije-dam se…

4. POZDRAV – na sprovodu pobožnog oca i djeda

vjerujemo da je Gospodin u nebeski dom primio svo-ga vjernog slugu, našega dragog N. koji je marljivo i ponizno izvršio svoju ljusku i vjerničku zadaću u ovomu svijetu i u darovanom vremenu. ostao je vjeran do kraja i sačuvao upa-

Page 15: Uskrsnut će brat tvoj

Uvodni pozdravi

13

ljenu svijeću vjere, nade i ljubavi. nadamo se da mu je otac nebeski, koji ga je pratio na stazama života, prišao u susret i otvorio mu vrata raja.

Premda s vjerom gledamo na ovaj prelazak preko praga smrti, znamo da je svaki rastanak s lju b ljenom osobom te-žak i bolan. Poštovana obitelji i rodbino dragog pokojnika, u ovom času mislimo i na vas što se s tugom u srcu opraštate od oca (supruga, djeda…) koji vas je beskrajno volio. brojno sudjelovanje prijatelja u ovomu molitvenom oproštaju želi vam reći da smo vam blizu i da vas volimo. Molimo jedni za druge i za našega dragog pokojnika da bismo živjeli u ljuba-vi djece božje izgrađujući sreću na ovomu svijetu, a misleći trajno i na konačni susret s našim ocem koji je na nebesima. Pokajmo se za našu nedosljednost i molimo oproštenje: Ispo-vijedam se…

5. POZDRAV – na sprovodu preminulog djeteta

nije proteklo mnogo vremena od kada nas je malena N. ovdje prvi put okupila oko sebe. bili smo ispunjeni radošću kad su je roditelji donijeli na krštenje i slavili smo njezin ula-zak u kršćansku zajednicu. Danas smo se ponovno okupili oko nje u našoj crkvi, ali ovaj put u tuzi i žalosti. Iskreno suosjećamo s ocem, majkom i ostalom rodbinom.

Život ju je napustio tako brzo, tek što je započela živjeti. Premda u svojim mislima s pravom tražimo odgovor na pi-tanje: Zašto? – uronimo svojim duhom u predanu molitvu Gospodinu, da bismo mogli pronaći putove nade koje nam Isus u vjeri otvara. Malena N. prije svih nas je ušla u otajstvo vječnog života s bogom. to je konačni cilj i našega zemalj-skog putovanja. Molimo oca nebeskog da nas prosvijetli i da nam daruje svete anđele za čuvare, kako bismo ostali vjerni

Page 16: Uskrsnut će brat tvoj

Uvodni pozdravi

14

svomu ljudskom i vjerničkom pozivu. Pokajmo se za svoju nevjernost i malodušnost, za svoje robovanje zemaljskomu i prolaznom: Ispovijedam se…

6. POZDRAV – na sprovodu iznenadno preminulog mladića

sve nas je pogodila tužna vijest o iznenadnoj smrti naše-ga dragog N. napustio nas je prebrzo, kao plamičak svijeće ugašen udarom hladnoga vjetra, prije nego li je pokazao svu svoju svjetlost. Došli su ga ispratiti mnogi prijatelji i znanci koji u ovim bolnim trenucima žele biti potpora i ohrabrenje njegovim tužnim roditeljima.

Poštovani i dragi roditelji, znamo da vas je shrvala izne-nadna bol jer vam je sudbina otrgnula tijelo vašega tijela. Zna-mo, također, da ćete ovu smrt proživljavati kao bolnu ranu sve do dana ponovnog susreta u nebu. otac naš nebeski, koji suosjeća s vašim suzama, jedini može dati malo mira ucvilje-nim srcima i barem malu zraku nade u ovoj tmini tuge koja vas obavija. Prepustimo bogu svoju tjeskobu i brojna pitanja i molimo ga ponizno da našemu dragom N. podari konačni mir i radost mladenačkog poleta u nebu: Ispovijedam se…

7. POZDRAV – na sprovodu osobe lošega javnog mišljenja

Istina je da neke osobe odlazeći s ovoga svijeta ostavljaju za sobom obitelj i profesionalni uspjeh, mnogo prijatelja i li-jepu sliku o sebi. Ima i onih koji odlazeći ostavljajući dojam neispunjenog i potrganog života. ovdje u božjemu hramu prihvaćamo i jedne i druge s istim poštovanjem i prijatelj-

Page 17: Uskrsnut će brat tvoj

Uvodni pozdravi

15

stvom, priznajući se nedostojnima da bilo kome sudimo kako je proveo darovane dane života. bog ljubi svakog čovjeka i to je naša jedina veličina. bog ljubi čovjeka i u njegovim slabo-stima. Po tome smo vrijedni, jedinstveni i neponovljivi.

Život pokojnoga N. bio je prilično neusklađen, s mnogo nemirnih odnosa prema ljudima kojima je znao nanijeti bol, a često je i sam trpio neshvaćanje od drugih. no, crkva je jedno od rijetkih mjesta na svijetu gdje se ne stidimo priznati da smo svi grješnici. ovo je mjesto gdje se nitko ne usuđuje reći da je bolji od svoga bližnjega, ovdje se nitko ne bi trebao osjetiti suđen ili odbačen. Pred ljudima netko i može biti po-nižen, ali smo pred bogom svi jednakoga dostojanstva: on nas ljubi i kad smo grješnici. svi možemo biti sigurni da nas se bog neće odreći ni u jednom trenutku našeg života. Zato molimo njegovo milosrđe za našega pokojnika i za sve nas: Ispovijedam se…

8. POZDRAV – na sprovodu dragog i dobrog čovjeka

opraštamo se posljednji put od našega dragog pokojnika N. tim ga je imenom bog pozvao u za jednicu svojih vjernika sakramentom krštenja. sada ga je ponovno pozvao njegovim imenom da mu se na kraju ovozemaljskog puta pridruži u nebeskoj slavi. Zajedno s članovima po koj ni ko ve obitelji, s njegovom rodinom i prijateljima, zahvaljujemo Gospodinu što je naše vrijeme obda rio ovim dragim i dobrim čovjekom. Želimo biti blizi njegovoj obitelji dok proživljavaju tugu i bol rastanka od osobe s čijim su životom vezali čitav svoj život, sve svoje tuge i sve svoje radosti.

ovom zajedničkom molitvom želimo iskazati počast jednomu čestitom životu i ustrajnom svjedočenju ljubavi. Mi od svakog čovjeka znamo samo ono što nam on dopusti da

Page 18: Uskrsnut će brat tvoj

Uvodni pozdravi

16

upoznamo. I mislimo da je to sve. a samo bog cjelovito po-znaje sve tajne ljudskog srca i sve dubine našega bića. Zato mu iskreno uputimo svoje ponizne molitve za pokojnog N. da ga očinski primi u nebeske stanove, a i za sve nas da bu-demo istinska slika božje dobrote i vjerni svjedoci njegove ljubavi: Ispovijedam se…

9. POZDRAV – na sprovodu vrijedne i pobožne župljanke

od sada pa unaprijed netko će veoma nedostajati na na-šim nedjeljnim susretima. Pokojna N. u svojoj je klupi bila točna i redovita kao što je redovit i dan nedjeljni. ovim od-laskom svima će nam nedostajati, kao što osjećamo da u jednom buketu cvijeća nedostaje jedne boje ili u jelu nekog začina. osobno sam osjećao njezinu prisutnost u ovoj crkvi kao posebni božji dar, a njezine mudre riječi kao nadahnu-ća Duha svetoga. koliko li sam puta poželio da mogu moliti onako kako je molila ona i s onim istim žarom vjere pjeva-ti: Gospodine, smiluj se ili Aleluja. s istim je povjerenjem u boga nosila male radosti i velike križeve svoga života.

Uvijek se je radovala susretu s ljudima i pozdravljala ih iskrenim osmjehom, premda je često skrivala bolne rane na duši koje joj je život donio. Zbog svega toga u ovomu posljed-njem oproštaju ona zaslužuje od nas sveto poštovanje. Dok su-osjećamo s njezinim sinom (unucima, bratom…) i rodbinom, zbog odlaska ove drage osobe iz njihova doma, istodobno za-hvaljujemo bogu što nam je i preko nje pokazivao znakove ne-beske nade i životne vedrine. Primi je oče nebeski i nagradi je vječnim uživanjem, a nama pokaži putove međusobnog uva-žavanja, razumijevanja i opraštanja: Ispovijedam se…

Page 19: Uskrsnut će brat tvoj

Uvodni pozdravi

17

10. POZDRAV – na sprovodu majke teškog života

braćo i sestre u vjeri, ovim molitvenim oproštajem želi-mo iskazati naše poštovanje prema pokojnoj N. koju ispraća-mo iz ovoga svijeta u nebesku domovinu. svi biste vi mogli precizno nabrojiti razloge vašeg poštovanja prema ovoj oso-bi, kojoj život nije bio ni lagan ni jednostavan. s božjom po-moću, također, znamo da uza sve ljudske pogrješke i uspjehe, slabosti i vrline, uspone i padove… uvijek ostajemo ljublje-na djeca svoga oca nebeskog i njegova vječna slika u ovomu prolaznom svijetu. Pred njegovim očima nije uvijek veliko ono što ljudi smatraju uspješnim, niti je kod njega malen onaj koga ljudi drže beznačajnim.

s takvim pouzdanjem u božju milost danas iskazujemo počast životu ove žene i zahvaljujemo bogu za sva dobročinstva koja je udijelio njoj i preko nje drugim ljudima. njezinoj obitelji izražavamo našu ljudsku i kršćansku sućut i prijateljstvo. tebe molimo, Gospodine, daruj našoj dragoj pokojnici vječno uži-vanje u raju, a nama svima budi milostiv: Ispovijedam se…

11. POZDRAV – na sprovodu pobožne bake i majke

Poštovana obitelji i rodbino drage pokojnice!svi ovdje nazočni želimo vam izraziti svoju blizinu i po-

dijeliti vaše osjećaje tuge zbog rastanka s ovom dragom oso-bom (vašom majkom, bakom…). vjerujemo da se mir pomalo vraća u vaša srca i da ćete u ovaj oproštaj unijeti svoju iskre-nu zahvalnicu bogu što vam je omogućio živjeti i radovati se životu zajedno s vašom dragom N. kroz duge godine njezina života. svi smo svjesni da je došao njezin čas i baš je lijepo što se ugasila pri punoj svijesti i u potpunom miru, iscrpljena tijela ali jaka duha i iskrene predanosti u ruke božje.

Page 20: Uskrsnut će brat tvoj

Uvodni pozdravi

18

sačuvat ćemo uspomenu na njezine izrazite vrline: požr-tvovnost, dobrodušnost i pobožnost… Zahvaljujući bogu za ovakve životne uzore naših dobrih i vjernih majki, preporu-čimo njegovu milosrđu pokojnu N. i sve nas koji ostajemo na putu svoga svjedočenja. Priznajmo pred Gospodinom, poni-zno i iskreno, svoju grješnost, moleći: Ispovijedam se…

12. POZDRAV – na sprovodu oca brojne obitelji

braćo i sestre, pobožno je djelo moliti za pokojnike i lije-po je što smo u ovolikom broju okupljeni oko našega dragog N. na njegovu posljednjem ispraćaju. U sprovodnom obredu počast ćemo mu iskazati upaljenom svijećom i mirisom ta-mjana. obitelj i rodbina, kojima u ovom času želimo biti tako bliski, darovali su cvijeće i pokoju suzu iz oka. no, vaša sa-branost i tiha molitva srca ipak je najljepši dar prijatelju koji se od nas preselio u nebeske stanove i vječnu domovinu.

Preporučujemo Gospodinu ovaj dugovječni život, zasi-gurno ispunjen brojnim nadama i razoča ra nji ma, tugom i ra-došću, vrlinama i manama. bog ga je pratio svojom ljubavlju i obilnim blagoslovom njegove obitelji, za koju je svim snaga-ma svoga duha i tijela živio i patio, radio i molio, strepio i na-dao se. bog ne zaboravlja nikoga od nas. jedino što otac želi zaboraviti jesu naše slabosti i grijesi. Molimo zajedno jedni za druge da budemo više božji; molimo za vječno spasenje našeg pokojnika; molimo za dar pomirenja, međusobne lju-bavi i iskrenog opraštanja: Ispovijedam se…

13. POZDRAV – na sprovodu jednostavne žene iz puka

Poštovana braćo i sestre, zahvaljujem vam što ste došli ispratiti našu dragu pokojnicu na njezinu prelasku iz ovo-

Page 21: Uskrsnut će brat tvoj

Uvodni pozdravi

19

zemaljskog života u dom očev. to je naš znak prijateljstva i poštovanja prema pokojnici i prema njezinoj obitelji, s kojima želimo podijeliti bol gubitka drage osobe iz njihove sredine. biti zajedno u suosjećanju i molitvi također je znak naše vje-re i božje blizine za koju molimo i koju svjedočimo okupljeni oko pokojne N. Mi vjerujemo da ljudsko životno putovanje ne završava u mraku slijepe ulice, nego u susretu s ocem nebeskim koji nam daruje život i koji nas na kraju prihvaća u radost božanske vječnosti.

njezin je život, kao i svaki drugi, upoznao svoje tamne i svijetle dane. Preporučimo je bogu koji sve želi spasiti, oslo-boditi i očistiti da svi budemo dostojni vječnog života zajed-no s njim. Pogledajmo i mi svoj život u svjetlu božje istine i molimo zajedno: Ispovijedam se…

14. POZDRAV – u znaku križa

Poštovana braćo i sestre, danas ispraćamo ocu nebeskom našega dragog N. na dan njegova krštenja on je označen zna-kom kristova križa. I danas smo postavili križ uz njegov lijes dok ga preporučujemo Gospodinu na odlasku s ovoga svijeta, a križ će kao znak vjere i nade bdjeti nad njegovim grobom do zore uskrsnuća. Žrtvujući se za svoju obitelj, koju je beskraj-no ljubio, N. je osjetio teret životnih poteškoća i tražio je sna-gu pod križem kristovim. trpeći u danima bolesti i starosti, križ mu je života s velikom ljubavlju olakšavala njegova obitelj i pažljivo zdravstveno osoblje. ovom našom zajedničkom mo-litvom oproštaja želimo pod križ kristov položiti sve suze i patnje, s vjerom i nadom u ponovni susret uskrsnuća.

Daj nam svima snage, Gospodine, da pomažemo drugi-ma nositi križ života i živjeti u nadi vjere.

Ispovijedam se…

Page 22: Uskrsnut će brat tvoj

Uvodni pozdravi

20

15. POZDRAV – u znaku svjetla

Poštovana braćo i sestre, danas ispraćamo ocu nebe-skom našu dragu N. Uskrsna svijeća nju je obasjala na dan njezina krštenja. I danas smo upalili svjetlo iste svijeće, kao znak naše vjere i nade, u trenutku njezina prelaska u nebo. N. je svojim duhom velikodušnog služenja u ljubavi bila odsjaj kristova svjetla na životnom putu svojoj djeci i mnogima koji su je poznavali. Želimo da naša blizina i molitva budu ohra-brenje ožalošćenoj obitelji.

a ti, Gospodine, učini da svjetlo tvoje nazočnosti vječno svijetli našoj dragoj pokojnici i osvjetljava putove našeg živo-ta. Ispovijedam se…

Page 23: Uskrsnut će brat tvoj

Propovijedi

Page 24: Uskrsnut će brat tvoj
Page 25: Uskrsnut će brat tvoj

Propovijedi

23

BUdNi BUdiTE!*

Lk 12, 35-40

Čitanje svetog evanđelja po LukiU ono vrijeme Isus reče: Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospoda-ra kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvo re čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima! A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao pro ko pa ti kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.Riječ Gospodnja.

Život je naš u ruci božjoj koja nas vodi i prati. samo nas on može provesti preko smrtne borbe i ljudske ograničenosti u novi život koji je skriven našim tjelesnim očima. Pa, kao što nam za života samo ljubav otkriva smisao, tako nam u ovim trenucima oproštaja s dragim N. vjera prosvjetljuje nadu u besmrtnu vrijednost ljudskog života.

bog je prerano pozvao ovoga dragog pokojnika. Marljivo je obavljao poslove kojima je služio općemu dobru. obdaren brojnim ljudskim vrlinama, uživao je opće poštovanje. bio je

* Prerano preminula osoba, koja se je radom darivala svojoj obitelji i općemu dobru.

Page 26: Uskrsnut će brat tvoj

Propovijedi

24

životni oslonac svojoj obitelji, a mnogima iskreni prijatelj i vrijedni suradnik.

(Ovdje se mogu navesti bitni događaji njegova života.)

Pred njegovim odrom u ovom molitvenom obredu opro-štaja, pitamo se zašto neki ljudi odlaze s ovoga svijeta u puni-ni života i naponu snage, prije negoli su ispunili svoju zadaću, prije nego li su proživjeli sve prirodne stadije života.

Pitamo se, također, zašto toliki ljudi iskrenoga srca, koji su se trudili oko sreće drugih ljudi, dožive kraj svoga život-nog puta prije negoli je to itko očekivao.

Istina je da mi ljudi ne poznamo sve tajne našeg života i ovoga svijeta. ne možemo tumačiti ono što nam nije dostu-pno. stoga, još mnogo vremena nakon rastanka i oproštaja tražimo barem malo jasnoće i svjetla, sa strahom da nam se ne pogase sve životne nade u boli i tuzi zbog gubitka voljene osobe.

ono jedino što nam može dati snagu jest povjerenje u obećanja Isusa krista, sina božjega i našeg spasitelja. on je mogao istinski govoriti o smrti jer je umirući iskusio rasta-nak s majkom i s prijateljima u najljepšim godinama mlado-sti. on najbolje zna što je to trenutak kad se vlastiti život predaje u ruke oca nebeskog. svojom božanskom ljubavlju obećao je i nama da će biti uz nas kad dođe trenutak našeg prelaska.

Upravo smo čuli što nam je krist rekao o dostojanstvu našeg poslanja u služenju braći ljudima na ovomu svijetu. naš pokojni prijatelj bio je potpuno posvećen svom poslu, služeći tako sreći svoje obitelji i dobru drugih ljudi. Isus nam če-sto ponavlja da služiti bližnjima znači služiti samomu bogu, premda toga često ni sami nismo svjesni. a i ostvarenje naše vjere započinje upravo onda kad se iskreno stavimo u službu drugima. Poruka ovog evanđelja naglašava: blago onima koji

Page 27: Uskrsnut će brat tvoj

Propovijedi

25

su ustrajni u svom služenju. to su oni vjerni službenici koji su svoje svjetiljke zadržali upaljene za dolazak gospodara. na koncu svog puta oni susreću Gospodina koji će ih očinski primiti i za stolom nebeskim poslužiti ih radošću vječnog spasenja.

Poštovana braćo i sestre! naš se je dragi pokojnik prese-lio u nebesku domovinu života. Čemu više postavljati pita-nja? od sada je njegov dom u Pokoju, a haljine su mu svjetlo. Zauvijek. a mi o tomu tako malo znamo. Možemo samo jed-nostavno prignuti glave i, razmišljajući, ponizno zamoliti:

Bože moj, Gospodaru prošlosti i sadašnjosti, u tvojim su rukama ključevi života i smrti. Njega si, bez pitanja, po-veo u tvoje Vječne Odaje. A mi, sklapamo oči, pri gi ba-mo glavu i kažemo ti jednostavno, ljudski: Što možemo? Neka bude volja Tvoja!

Njegova je borba završena. Više ga ne muči ni plač, ni suze. Sunce će zauvijek sjati nad njegovim čelom, a nepo-mućeni mir kraljevat će nad njegovim horizontima.

Gospodine života i Gospodaru naših sudbina, sa svom pažnjom naše ljubavi, u Tvoje ruke preporučujemo ovu dragu osobu koja nas je napustila. Njegovo ćemo tije-lo povjeriti utrobi hrvatske grude, a njegovoj besmrtnoj duši, ti Oče, daruj da mirno počiva kod tebe koji si sama ljubav i milosrđe.

tako neka bude! amen.

Page 28: Uskrsnut će brat tvoj

Molitve vjernika

159

9. MOLiTVA VJERNiKA

Mnoge su želje i misli u našim srcima, kojima bismo se željeli oprostiti od dragoga pokojnika i podijeliti osjećaje ža-losti članova njegove obitelji. Pretočimo svoje misli u molitve Gospodinu, da bismo na ovom svijetu svi nastavili živjeti do-stojno uzvišenog poziva djece božje:

1. Za Crkvu Kristovu: da bi se trajno obnavljala u nadi i želji za služenjem sreći svih ljudi; svjedočeći tako na ovom svijetu odsjaj ljepote Kraljevstva Božjeg.

Molimo te!2. Za našega pokojnog brata N.: Mi ga danas ispraćamo

riječima molitve i zahvalnosti, a ti ga Oče nebeski primi u svoje kraljevstvo svjetlosti i mira.

Molimo te!3. Za članove njegove obitelji: neka ih tješi ljubav

međusobne povezanosti, snaga vjere i svjetlo uskrsne nade.

Molimo te! 4. Za sve nas: da bismo se u ovomu prolaznom životu

iskreno trudili živjeti neprolazne vrijednosti velikodušnog služenja u ljubavi.

Molimo te!5. Za sve umiruće: da bi u dubini svoje osamljenosti

pronašli znakove Kristove blizine i njegova milosrđa.Molimo te!

Page 29: Uskrsnut će brat tvoj

Molitve vjernika

160

Gospodine Isuse, koji si rekao: Idem pripraviti vam mje-sto, tvojemu milosrđu preporučujemo brata našega pok. N.

oče nebeski, udijeli mu kod sebe vječni mir i počinak, zajedno sa svim svetima i dragima koje je volio na ovom svijetu.

to te molimo po kristu Gospodinu našemu. amen.

Page 30: Uskrsnut će brat tvoj

Molitve vjernika

161

10. MOLiTVA VJERNiKA

Uputimo bogu svoje molitve hvale za darovanu dobrotu i ljubav po životu ovog pokojnika i molitve prošnje da mu otac nebeski bude milosrdan za slabosti i grijehe, a velikodušan za sve žrtve ljubavi kojima je služio bogu i bližnjemu:

1. Za Crkvu Božju i za sve njezine članove: da bi, vjerni Riječi Božjoj, u svakoj smrti vidjeli znakove uskrsnuća i života vječnoga.

Molimo te!2. Za pok. N.: da bi za svoj vjerni i odani život primio

darove neba, koje Bog daje poniznima.Molimo te

3. Za članove njegove obitelji: da bi u našoj blizini i molitvama osjetili glas Boga koji želi biti njihova snaga i u teškim trenucima života.

Molimo te!4. Za sve koji skrbe o starima i bolesnima: da ih Bog

obdari svojim blagoslovom i snagom ljubavi.Molimo te!

5. Za sve nas: da bismo iskreno prihvatili poruku Evanđelja, pa sva svoja dobra i životne snage stavili u službu onih koji nas trebaju.

Molimo te!

Primi, Gospodine, slugu svoga koji se vraća svom stvori-telju. Zaogrni ga plaštem spasenja, okupaj ga vodom s izvora vječnog života, da bi uživao s blaženima, radovao se sa sveti-ma, u društvu patrijarha i proroka te zajedno s apostolima i mučenicima tebe slijedio u vječnoj slavi.

Po kristu Gospodinu našemu. amen.

Page 31: Uskrsnut će brat tvoj
Page 32: Uskrsnut će brat tvoj

163

SAdRŽAJ

Predgovor ..................................................................................... 5

Uvodni pozdravi (1 – 15) ......................................................... 11

Propovijedi: ................................................................................ 21 1. budni budite (Lk 12, 35-40).............................................. 23 2. Duša mi je žalosna (Mk 14, 32-36) ................................. 26 3. Ispruži ruku i dotakni moje rane (Iv 20, 24-29) .......... 29 4. Isuse, sjeti me se u kraljevstvu svome (Lk 33-46) ....... 33 5. Ljubite jedni druge (Iv 15, 9-14) ....................................... 37 6. Put, istina i život (Iv 14, 4-10a) ........................................ 40 7. Idem pripraviti vam mjesto (Iv 14, 1-6) ......................... 43 8. tko sluša moju riječ ima život vječni (Iv 5, 24-27) ..... 47 9. oče, hoću da i oni budu gdje sam ja (Iv 17, 24-26) ...... 5010. oče, u ruke tvoje predajem duh svoj (Lk 23, 44-49) .. 5311. velika je plaća vaša na nebesima (Mt 5, 1-12a) ........... 5612. Uskrsnu! nije ovdje (Mk 15, 33-39; 16, 1-6) ................. 6013. on je govorio o hramu svoga tijela (Iv 2, 13-22) ......... 6414. neka se ne uznemiruje srce vaše (Iv 14, 1-3) ................ 6815. Dođite blagoslovljeni oca mojega (Mt 25, 31-40)....... 7116. oče, proslavi ime svoje! (Iv 12, 23-28) ........................... 7617. Učitelju, gdje stanuješ? Dođite i vidjet ćete!

(Iv 1, 35-39) ............................................................................ 8018. vaše vam radosti nitko neće moći uzeti

(Iv 16, 20-23a) ....................................................................... 8419. otac uskrisuje mrtve (Iv 5, 19-23a) ................................ 8820. ostani s nama, Gospodine! (Lk 24, 13-35) ................... 9221. tko vjeruje u njega ima život vječni (Iv 6, 37-40) ....... 9722. ja im dajem život vječni (Iv 10, 25b-30) ...................... 10123. Dođite k meni i ja ću vas osloboditi (Mt 11, 25-30) 10524. sve ostavismo i pođosmo za tobom (Mk 10, 28-31) 108

Page 33: Uskrsnut će brat tvoj

164

25. Polože Isusa u novi grob (Iv 19, 38-42) ........................ 11226. rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe

(Iv 7, 37-39) .......................................................................... 11727. sada odlazim k onomu koji me posla (Iv 16, 5-11) ... 12128. tko život svoj položi za svoje prijatelje

(Iv 15, 12-17) ........................................................................12429. nakloni glavu i predade duh (Iv 19, 17-18; 25-30) ....12730. ostanite u meni i ja u vama (Iv 15, 1-6) ...................... 13131. Da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni

(Iv 3, 13-18) ..........................................................................13532. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem

(Iv 14, 27-29) ........................................................................13933. Uskrsnut će brat tvoj (Iv 11, 17-27) ............................... 142

Molitve vjernika (1 – 10) .......................................................145

Page 34: Uskrsnut će brat tvoj

UskrsnUt će brat tvoj

Ivan Ćubelić

biblioteka Slovobiblioteka Slovobiblioteka Slovobiblioteka Slovo biblioteka Slovobiblioteka Slovobiblioteka Slovo

UskrsnUt će brat tvoj

Ivan Ćubelić

Razmišljanja, molitve i dijelovi prigodne poezije sabrani u knjizi Uskrsnut će brat tvoj

mogu poslužiti ne samo svećenicima, nego i mnogim drugim ljudima ganutima nad smrću

svojih najbližih, rodbine, prijatelja… Obred sprovoda za kršćane je objava nade,

a za svećenika povlaštena prigoda da navijesti Kristovo uskrsnuće

i spasenje braći i sestrama. Sve okolnosti u tim bremenitim trenucima

potiču misli srca da nadiđe ograničenost borbe za jednodnevnu nadu i prihvati poruku

vjere o besmrtnosti ljudskog života.

Dr. Ivan Ćubelić, svećenik Splitsko-makar-ske nadbiskupije, iz vlastitog iskustva nudi

čitateljima uobličavanje poruka nade u trideset i tri propovijedi kojima u knjizi

prethodi i poseban tekst evanđelja te petnaest mogućnosti Uvodnog pozdrava

i deset oblika Molitve vjernika.Us

krsn

Ut ć

e br

at t

voj

Ivan

Ćub

elić

ISBN 978-953-241-195-9

www.glas-koncila.hr 79 kuna

biblioteka Slovo

rtf / pdf