Click here to load reader

wykad - 5if.pwr.wroc.pl/~szatkowski/talent/wyklad - 5-2019.pdf · 2019. 11. 8. · Microsoft PowerPoint - wykad - 5.pptx Author: Basia Created Date: 11/8/2019 11:09:28 AM

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of wykad - 5if.pwr.wroc.pl/~szatkowski/talent/wyklad - 5-2019.pdf · 2019. 11. 8. · Microsoft...

 • 2019-11-08

  1

  Pies o masie m1=14 kg biegnący z prędkością v1=32 km/godz. Wskakuje na stojącą „łódkę” o masie m2=160 kg. Wyznacz prędkość „łódki” razem z psem oraz zmianę energii kinetycznej układu.

  1 1 2 2 1 2

  1 1 2 21 1 2 2 1 2

  1 2

  2 221 1 1 2

  k k

  , ( ) ,

  ( ) 0 .7 m /s

  ( )1 4 (8 .9 )5 5 2 J , E 4 4 J

  2 2 2

  p k p k

  kp

  p m v m v p m m v p p

  m v m vm v m v m m v v

  m m

  m v m m vE

  Przykład.

  fi vmmvm )( 2111 Z prawa zachowania pędu :

  Z prawa zachowania energii : ghmmvmm f 212

  21

  2

  Wyznaczyć vi

  Zderzenia doskonale niesprężyste

  Zderzenia doskonale sprężysteZderzenia

  2 2 c o sk x kv v

  Dla zderzeń doskonale sprężystych:

  2 2 21 1 1 1 2 2

  2 2 2p k k

  m v m v m v

  kkpvmvmvm

  221111

  22211111coscos

  kkpvmvmvm

  0sinsin222111

  kkvmvm

  xkxkp vmvmvm ,22,1111

  ykyk vmvm ,22,110

 • 2019-11-08

  2

  Moment pędu

  Iloczyn wektorowy dwu wektorów

  c a b

  sinc a b

  i c a c b

  a

  bc

  S s inM r F

  M r F

  M

  Moment siły

  Moment pędu punktu materialnego

  L r p

  LM

  t

  Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego

  Moment pędu bryły sztywnej obracającej się wokół sztywno zamocowanej osi

  Dla bryły sztywnej obracającej się wokół sztywno zamocowanej osi

  IL

  prL

  2i i i i i

  i i

  L r v m r m

  2i i

  i

  L r m I

  I

  L – moment bezwładności

 • 2019-11-08

  3

  Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego

  IILIL

  tI

  tI

  tL

  =e

  Jeżeli moment bezwładności nie ulega zmianie

  LI M I

  te e

  Ruch postępowy Ruch obrotowy

  ;L

  M M It

  e amFt

  pF

  ;drzwi

  F d

  Ie

  0 0F a le e

  )()( FrFrM

  M

  Ie

  F

  F

  R

  x

  yM I e

  Jeżeli M=0, to e0

  Zasada statyki

  xFaF 21

  1 2n F F

 • 2019-11-08

  4

  0 FmgR

  0 mglFd

  NF 583

  Zasada zachowania momentu pędu

  Jeżeli moment sił zewnętrznych jest równy zeru to moment pędu jest zachowany

  0 0 0L

  M Lt

  Ruch postępowy Ruch obrotowy

  constpF

  0 constLM

  0

  Kolaps grawitacyjny

  Moment pędu L jest zachowany

  2i i

  i

  L r m I

  Maleje I, rośnie

  0L L const

  Tor w polu sił centralnych jest torem płaskim

  L

  Siła pola zależy jedynie od odległości i jest skierowana wzdłuż prostej łączącej punkt materialny z centrum pola

  F r

  0M r F

  sin 0 0M r F

  0 0 0L

  M Lt

 • 2019-11-08

  5

  0L

  0Person PlatformL L

  Person PlatformL L

  21 02MR m R v R

  Prędkość względem ziemi

  Prędkość względem platformy

  Przykłady zastosowań zasady zachowania pędu

  0zewM

  i i f fI I if if

  I

  I

  i f f iI I

  12 kk EE

  i

  f

  Moment pędu L jest zachowany

  Przykłady zastosowań zasady zachowania pędu

  NGC 604STScI

  • Mgławica: gaz i pył:• gaz = atomy i molekuły• pył = małe ziarna

  (najczęściej minerały pokryte lodem)

  • Gęstość materii w mgławicy - około 10-18 kg/m3 czyli 10-21 g/cm3

  Powstawanie gwiazd

 • 2019-11-08

  6

  Siły grawitacji

  Kolaps grawitacyjny

  Siły grawitacji

  Siły ciśnienia termicznego

  ( )M r m g

  d L M t

  M m g r

  L I

  m g