Wskaniki przep‚ywu pr…du zwarciowego typu FLAIR i ?niki kierunkowe do napowietrznych i kablowych sieci kompensowanych Przeznaczenie Kierunkowe wskaniki przep‚ywu
Wskaniki przep‚ywu pr…du zwarciowego typu FLAIR i ?niki kierunkowe do napowietrznych i kablowych sieci kompensowanych Przeznaczenie Kierunkowe wskaniki przep‚ywu
Wskaniki przep‚ywu pr…du zwarciowego typu FLAIR i ?niki kierunkowe do napowietrznych i kablowych sieci kompensowanych Przeznaczenie Kierunkowe wskaniki przep‚ywu
Wskaniki przep‚ywu pr…du zwarciowego typu FLAIR i ?niki kierunkowe do napowietrznych i kablowych sieci kompensowanych Przeznaczenie Kierunkowe wskaniki przep‚ywu

Wskaniki przep‚ywu pr…du zwarciowego typu FLAIR i ?niki kierunkowe do napowietrznych i kablowych sieci kompensowanych Przeznaczenie Kierunkowe wskaniki przep‚ywu

 • View
  221

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Wskaniki przep‚ywu pr…du zwarciowego typu FLAIR i ?niki kierunkowe do napowietrznych i...

 • Wskaniki przepywu prdu zwarciowego typu

  FLAIR i FLITE

  Rok 2010

  CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000

  Osprzt do sieci rednich napi

 • Nieprzewidziane przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej wi si czsto z duymi stratami finansowymi zarwno dla odbiorcw (np. koszty zatrzymania produkcji) jak i dystrybutorw (m.in. koszty niedostarczonej energii, ewentualnych odszkodowa dla klientw). Skuteczne zredukowanie czasu przerw w zasilaniu staje si czynnikiem przynoszcym coraz wiksze korzyci ekonomiczne zarwno dla dostawcy jak i odbiorcy energii elektrycznej. Jednym z najskuteczniejszych dziaa majcych znaczcy wpyw na skrcenie czasu lokalizacji zwarcia, a co za tym idzie czasu trwania awarii jest stosowanie nowoczesnych wskanikw przepywu prdu zwarciowego. Rozwizanie to eliminuje potrzeb przeprowadzania operacji czeniowych oraz wydatnie zwiksza bezpieczestwo lokalizacji zwarcia. Jest to jednoczenie inwestycja o krtkim czasie zwrotu poniesionych nakadw inwestycyjnych. Oferta wskanikw przepywu prdu zwarciowego obejmuje typoszereg FLAIR przeznaczony do sieci kablowych i typoszereg FLITE do sieci napowietrznych. Wskaniki przystosowane s do wykrywania zwar zarwno w sieciach SN z punktem neutralnym transformatora uziemionym przez rezystor (Flair 2xx, Flite 1xx, Flite 2xx), jak rwnie w sieciach kompensowanych i izolowanych (unikalna oferta wskanikw kierunkowych serii Flair 3xx oraz Flite 3xx). Zalety opisywanych wskanikw zwar rodzin Flair i Flite to przede wszystkim:

  wysoka skuteczno wykrywania zwar doziemnych i midzyfazowych,

  szeroki zakres programowalnoci,

  jasny i przejrzysty sposb lokalizacji uszkodzenia w linii,

  moliwo wsppracy z telemechanik,

  rne sposoby kasowania sygnalizacji,

  niewielkie wymagania serwisowe.

  0

  FLITE 1xx

  FLITE 2xx

  FLITE 3xx

  FLAIR 2xx

  FLAIR 3xx

  Nowoczesne narzdzia lokalizacji zwar w sieciach rednich napi

  Wskaniki do sieci kablowych uziemionych przez rezystor

  Przeznaczenie Wskaniki przepywu prdu zwarciowego do sieci kablowych SN Flair 2xx s stosowane do skutecznego wykrywania zwar w sieciach uziemionych przez rezystor. Mog by uywane rwnie, przy zachowaniu pewnych warunkw, w sieciach SN z izolo-wanym punktem neutralnym. Wskaniki Flair 2xx s przeznaczone do montau w stacjach SN/nn. Oznaczenia typw Flair 279: zasilanie z sieci 230V z baterii litowej Flair 219: zasilanie z baterii litowej

  Moliwe ustawienia i funkcje: - szerokie moliwoci konfiguracji za pomoc mikroprzecznikw parametrw wykrywania: progw zadziaania, czasu pomiaru i sygnalizacji - testowanie za pomoc przycisku magnetycznego Sygnalizacja wietlna: - wykrycie zwarcia - obecno napicia zasilajcego Styki wyjciowe: - styki pomocnicze do sygnalizacji zdalnej

  Zwarcie doziemne lub midzyfazowe

  Sygnalizacja zwarcia Flair 2xx

 • Wskaniki kierunkowe do napowietrznych i kablowych sieci kompensowanych

  Przeznaczenie Kierunkowe wskaniki przepywu prdu zwarciowego do sieci SN serii 3xx s stosowane do skutecznego wykrywania zwar w sieciach z izolowanym lub kompensowanym punktem neutralnym transformatora. Mog by one uywane rwnie w sieciach SN uziemionych przez rezystor. Wskaniki kierunkowe s przeznaczone do montau w stacjach SN/nn i SN/SN (Flair 3xx) i na supach SN (Flite 3xx). Oznaczenia typw Flair 370: zasilanie z sieci 230V oraz z baterii litowej Flair 310: zasilanie z baterii litowej (stosowane w przypadku braku moliwoci zasilania z sieci nn) Flite 31x: zasilanie z baterii litowej Flite 33x: zasilanie z ogniwa sonecznego Flite 382: zasilanie 12V DC Rejestracja zwar - zliczanie zwar przemijajcych oraz trwaych Styki wyjciowe - informacja o zwarciach przemijajcych lub/i trwaych Moliwe ustawienia i funkcje: - szerokie moliwoci konfiguracji za pomoc mikroprzecznikw parametrw wykrywania zwar, np.: progw zadziaania, czasu pomiaru, czy dugoci trwania sygnalizacji wietlnej - testowanie za pomoc przycisku magnetycznego Sygnalizacja wietlna: - wykrycie zwarcia - obecno napicia zasilajcego

  Zasada dziaania Zasada wykrywania zwar doziemnych polega na analizie wartoci skadowych 3U0 i 3I0 w chwili wystpienia zwarcia. Kierunek przepywu prdu zwarciowego jest okrelany na podstawie pomiaru przesunicia kta fazowego midzy 3U0 i 3I0. Sygnalizacj przepywu prdu doziemnego do miejsca zwarcia wskaniki rozpoczynaj po wyzwoleniu zabezpieczenia linii i nastawionym czasie (rwnie w przypadku pracy linii doziemionej, przy obecnoci napicia zerowego). Kasowanie stanu wskanikw nastpuje po powrocie napicia lub po okrelonym czasie. Zasada wykrywania zwar midzyfazowych polega na pomiarze wartoci prdu zerowego i fazowego.

  Sygnalizacja zwarcia Flair 3xx

  Sygnalizacja zwarcia Flite 3xx

  Zwarcie midzyfazowe lub podwjne doziemne Zwarcie midzyfazowe lub podwjne doziemne

  Zwarcie doziemne

  Zwarcie doziemne

 • Dane zawarte w niniejszej publikacji su wycznie celom informacyjnym i nie mog by podstaw roszcze prawnych. Nr ref.: 10/2010

  Siedziba ENCO Sp. z o.o. w Warszawie Zakad produkcyjny w Suwakach Zakad produkcyjny w Pyskowicach k/Gliwic

  FLAIR 279 FLAIR 219 Parametry sieci SN

  Napicie (kV) 4 do 36

  Czstotliwo (Hz) 50 lub 60

  Poczenie punktu neutralnego transformatora WN/SN uziemiony przez rezystor (przy spenieniu pewnych warunkw - izolowany) Rodzaj stacji (typowe zastosowania) SN/nn SN/SN

  Detekcja zwarcia doziemnego Prg wykrywania - typ A (A) 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120,

  140, 160 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

  Prg wykrywania - typ C (A) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160

  10, 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160

  Detekcja zwarcia midzyfazowego

  Prg wykrywania - typ A (A) 225, 450, 575, 700 225, 450, 700, 1200

  Czasy pomiaru Czas trwania zwarcia (ms) 50, 100, 200, 350 50, 100, 200, 300

  Kasowanie sygnalizacji Automatyczne po powrocie zasilania, wymagany min. czas obecnoci zasilania 3s

  po powrocie napicia po powrocie prdu (z wyjtkiem typu C)

  Po okrelonym czasie (h) 2, 4 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 96

  Rczne Przy pomocy magnesu

  Warunki rodowiskowe

  Temperatura pracy (C) -25 do +55 Stopie ochrony IP21 (opcjonalnie IP54)

  FLAIR 3xx FLITE 3xx Parametry sieci SN

  Napicie (kV) 10 do 25 5 do 25 Czstotliwo (Hz) 50

  Poczenie punktu neutralnego transformatora WN/SN kompensowany, izolowany lub uziemiony przez rezystor Zastosowanie Stacje SN/nn i SN/SN Supy linii SN

  Detekcja zwarcia doziemnego Prg wykrywania prdu zerowego (A) 40 (warto szczytowa)

  Prg wykrywania napicia zerowego (kV) 0,3 Un (np. 4,5kV dla 15kV) (warto szczytowa)

  Wymagane napicie zerowe potwierdzenia wykrycia zwarcia (kV)

  0,18 Un (np. 2,7kV dla 15kV) (warto skuteczna)

  Minimalny czas obecnoci napicia zerowego (ms) 50 do 500 Detekcja zwarcia 2-fazowego doziemnego

  Prg wykrywania (A) 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300

  Minimalny czas trwania zwarcia (ms) 50, 60, 70*, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 Detekcja zwarcia midzyfazowego

  Prg wykrywania (A) 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

  Minimalny czas trwania zwarcia (ms) 50, 60, 70*, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 Kasowanie sygnalizacji

  Automatyczne po powrocie zasilania, wymagany min. czas obecnoci zasilania 5s

  po powrocie napicia

  Po okrelonym czasie (h) 2, 4, 6, 8, 12, 16 Rczne przy pomocy magnesu

  Styki pomocnicze wyjciowe Zdolno czeniowa 8A/250V AC ; 5A/30V DC

  Warunki rodowiskowe Wytrzymao na wibracje (IEC 68-2-6 &68-2-29) (g) 2 2

  Temperatura pracy (C) -25 do +55 -25 do +55 Temperatura magazynowania (C) -25 do +70 -25 do +70

  Stopie ochrony IP21 IP 54

  ENCO Sp. z o.o. ul. Postpu 11A, 02-676 Warszawa tel.: (+48 22) 543 72 00, fax: 543 72 10 Dzia handlowy

  (022) 543 72 07 (022) 543 72 21 (022) 543 72 23 (022) 543 72 27 (022) 543 72 46

  www.grupaenco.pl e-mail. enco@grupaenco.pl