Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook! Congres Zelfmanagement Nieuwegein, 21 november 2013 Marjolein de Booys Adviseur Zorg Dichtbij

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook! Congres Zelfmanagement Nieuwegein, 21...

 • Dia 1
 • Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook! Congres Zelfmanagement Nieuwegein, 21 november 2013 Marjolein de Booys Adviseur Zorg Dichtbij Hans Vlek Senior Adviseur
 • Dia 2
 • Programma - k ennismaking - pretoets - doelen workshop - toelichting Raamwerk - toelichting generiek IZP - discussie kernthemas - afsluiting - uw recept voor ons Congres Zelfmanagement 21 november 2013
 • Dia 3
 • Pretoets De kern van het IZP is het medisch behandelplan: juist of onjuist Het proces van gezamenlijke besluitvorming maakt deel uit van het IZP: juist of onjuist Het IZP gaat niet over zelfmanagement: juist of onjuist Het opstellen van een IZP vraagt niet veel tijd en is daarom heel makkelijk te introduceren in de dagelijkse zorgverleningspraktijk: juist of onjuist Het is ongewenst om meerdere IZPs per patint te hebben: juist of onjuist 2
 • Dia 4
 • Doelen workshop Informeren Draagvlak creren Kritische reflectie 3
 • Dia 5
 • Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook! Congres Zelfmanagement Nieuwegein, 21 november 2013 Marjolein de BooysKwaliteitsinstituut i.o. Adviseur Zorg Dichtbij
 • Dia 6
 • ZiN i.o: Nog veel problemen te overwinnen, o.a Richtlijnen en indicatoren niet in samenhang ontwikkeld Uitvraag indicatoren en patintpreferenties onvoldoende gebaseerd op registraties Versnipperde informatie-structuur Onduidelijkheid effectieve methoden van patintenparticipatie Zorg sluit niet integraal aan op de vraag van patinten, nog te weinig gericht op voor patinten relevante uitkomsten (kwaliteit van leven) Richtlijnen gericht op n aandoening, houdt geen rekening met multimorbiditeit
 • Dia 7
 • Een andere kijk Kantelen van zorgaanbod Zorg is slechts een middel, kwaliteit van leven het doel Relatie met andere domeinen: welzijn, participatie, geestelijk welbevinden etc. Zelfmanagement & eigen regie Zorgstandaarden in Model (CPZ) basis voor Toetsingskader Beschrijving organisatie van zorg Generieke modules Raamwerk IZP: verder uitrollen Pilot doelgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming Instrument voor multimorbiditeit
 • Dia 8
 • Zorgstandaard in model 7
 • Dia 9
 • Toetsingskader Is de beschrijving van het zorgtraject compleet: Individueel zorgplan met gezondheidsdoelen of gewenste kwaliteit van leven Afspraken over taken en verantwoordelijkheden o.b.v. IZP Afspraken over casemanagement en zelfmanagement Organisatie van zorgproces: Gentegreerd dossier Afspraken over overdracht van informatie, taken & verantwoordelijkheden tussen zorgverleners onderling en informele zorgverleners 8
 • Dia 10
 • Zorgmodules Overeenkomsten chronische aandoeningen groter dan de verschillen Chronische aandoeningen gaan vaak met elkaar samen Voorkomen van dubbellingen in zorginkoop Generieke beschrijving, stepped care Gereed: Stoppen met roken & Voeding In ontwikkeling, oplevering 1 februari 2014: Palliatieve zorg Arbeid Bewegen Zelfmanagement 9
 • Dia 11
 • Raamwerk Individueel Zorgplan 10
 • Dia 12
 • Richtlijnen en Multimorbiditeit Richtlijnen vooral gericht op n ziekte Aanbevelingen conflicteren met aanbevelingen uit andere richtlijnen Onbekend in hoeverre beleid voor ene ziekte gevolgen heeft voor andere ziekte In gezamenlijke besluitvorming bepalen welke klachten ja/nee aanpakken Uit: CBO-onderzoek in opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg (2013)
 • Dia 13
 • Raamwerk Individueel Zorgplan 12
 • Dia 14
 • 13
 • Dia 15
 • Het Raamwerk Individueel Zorgplan Heeft betrekking op: zowel het proces: - inventariseren wensen, behoeften, vaardigheden, doelen - gezamenlijke besluitvorming als het product : - afspraken die patint en zorgverlener maken - welke doelen moeten wanneer behaald zijn - wie doet wat - wanneer komen we er op terug: cyclisch proces
 • Dia 16
 • Patintgerichte zorg met het Raamwerk IZP? Geen kwestie van in geloven, maar doen! 15
 • Dia 17
 • Project Ontwikkeling Plan van eisen IZP & referentiemodel IZP/ fase 4
 • Dia 18
 • Citaat Mevr. Smilde, voorzitter DVN Wij zijn actief aan het lobbyen om het gebruik van het Individueel Zorgplan te stimuleren. Het Individueel Zorgplan betrekt mensen bij hun zorg en nodigt uit tot een gesprek tussen zorgverlener en patint. In dat gesprek gaat het bij uitstek over diabetes in de dagelijkse praktijk. Hoe gaat het, welke streefdoelen heb je en hoe ga je die bereiken? Door afspraken en streefdoelen te noteren, weten patint en zorgverlener waar ze aan toe zijn. En zo gaat de kwaliteit van de behandeling omhoog.
 • Dia 19
 • Wat is een Individueel Zorgplan Een dynamische set van afspraken van de patint en de zorgverlener(s) over zorg en zelfmanagement [= product] die zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van de patint [= proces] Deze zijn de kern van de gezamenlijke besluitvorming over de individuele zorgplanning [=proces] Het generiek IZP is niet aandoeningsgericht maar integraal. Het is modulair opgebouwd en multidisciplinair te gebruiken. Een belangrijke voorwaarde is dat het IZP toegankelijk is voor de patint en de betrokken zorgverleners.
 • Dia 20
 • Waarom integraal?
 • Dia 21
 • Dia 22
 • Combinaties van chronische aandoeningen Barnett et al. Epidemiology of multimorbidity. Lancet 2012
 • Dia 23
 • Primaire proces persoonsgerichte zorg Preventie Vroegher kenning Diagnose stelling Behan deling Consolider en/reactiv eren Pallieren Gezondheids bevordering FunctionerenParticiperen Patientprofiel : - Risicos -Complexiteit/Ziektelast -Behoeften -Motivatie -Vaardigheden -Context Z GGGG ICPCICPC ICFICF
 • Dia 24
 • Dia 25
 • Referen tie model
 • Dia 26
 • Referentie model:functionaliteit 1.Invoeren nieuw zorgplan 2.Afsluiten zorgplan 3.Invoeren doel (met indeling problemen naar SFMPC-model) 4.Afsluiten doel 5.Invoeren nieuwe afspraak (welke actie, door wie, wanneer eval.) 6.Aanpassen afspraak 7.Afsluiten afspraak 8.Overzicht tonen van gehele plan 9.Overzicht uitdraaien voor de patint
 • Dia 27
 • Dia 28
 • Kernpunten discussie 1.IZP is proces n product! 2.IZP gaat over door de patint gestelde doelen! 3.IZP vraagt een cultuuromslag: welke dan en hoe? 4.Generiek IZP is haalbaar en uitvoerbaar!
 • Dia 29
 • Post-toets mening bijgesteld? De kern van het IZP is het medisch behandelplan: juist of onjuist Het proces van gezamenlijke besluitvorming maakt deel uit van het IZP: juist of onjuist Het IZP gaat niet over zelfmanagement: juist of onjuist Het opstellen van een IZP vraagt niet veel tijd en is daarom heel makkelijk te introduceren in de dagelijkse zorgverleningspraktijk: juist of onjuist Het is ongewenst om meerdere IZPs per patint te hebben: juist of onjuist
 • Dia 30
 • Wilt u ons een recept voorschrijven over een bepaald aspect van het (Raamwerk) generiek IZP of de invoering daarvan? Dank! Unieke kans: recept voor ons