5 Een generiek mechanisatieplatform 7 Een flexibele pick-and-place

 • View
  233

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of 5 Een generiek mechanisatieplatform 7 Een flexibele pick-and-place

 • 5 Een generiek mechanisatieplatform

  7 Een flexibele pick-and-place unit

  10 Gaslagers: ontwerp en berekening

  16 Laserconfiguratie en technologie gaan om

  MIK

  RO

  NIE

  K I

  S H

  ET

  OF

  FIC

  IEL

  E O

  RG

  AA

  N V

  AN

  DE

  NV

  PT

  M i k r oM i k r o n i e kn i e kVA K B L A D OV E R P R E C I S I E T E C H N O L O G I E J A A R G A N G 4 1 - N U M M E R 6

  5 Een generiek mechanisatieplatform

  7 Een flexibele pick-and-place unit

  10 Gaslagers: ontwerp en berekening

  16 Laserconfiguratie en technologie gaan om

 • HAAS-LASER levert:

  Laserlas snij- en boorinstallaties in Nd:YAG uitvoering gepulst

  en continu.

  Gepulste laserlas- en snij-installaties van 20 tot 500 Watt.

  Continu laserlas- en snij-installaties van 350 tot 6000 Watt.

  Boorlaser 100 en 200 Watt met een maximum pulsvermogen

  van 18 kW.

  Bewerkingsstations LASMA met of zonder draaitafel.

  Optieken voor het lassen en snijden.

  Programmeerbaar lasoptiek PFO voor gepulste en CW laser.

  Laser-lichtkabel LLK.

  HAAS-LASER Nederland

  Postbus 2123

  2400 CC Alphen aan de Rijn

  Telefoon 0172-495345

  Telefax 0172-495871

  E-mail joop.dijk@de.haas-laser.com

  Een onderneming van TRUMPF-groep

  GEBR. REINFURT GmbH & Co.WRZBURG

  HOCHPRZISIONSKUGELLAGERMINIATURE PRECISION BALL BEARINGS

  MINIATUUR PRECISIEKOGELLAGERS

  GRW is fabrikant en leverancier van (miniatuur) precisiekogel-lagers, keramische kogellagers, precisie draaidelen, samen-stellingen van lagereenheden zg. assemblies, leverancier vanprecisiekogels en miniatuur druklagers.

  GRW is 60 jaar actief op het gebied van lagers, heeft ISO 9001erkenning en diverse bedrijfserkenningen. De fabrieken staan inWrzburg en Rimpar, Duitsland. GRW heeft 450 vaste medewer-kers in dienst.

  De markten waarin GRW zich begeeft zijn de volgende:

  Medische apparatuur, Machinebouw, Robotica, Plotters, Auto-motive, Optische industrie, Vlieginstrumenten, Defensiesystemen,Computerrandapparatuur, Meet- en Regeltechniek, Communicatie-apparatuur, (Mikro)Motoren, Audio- & Video apparatuur, Verpak-kingsmachines, Mikro Straalturbines, Ruimte- & Luchtvaart, Prin-ters, Pick & Place machines, Wafersteppers, Scanners, Encoders,Document printing systems, Fuel injection systems, etc., etc.

  GRW - BENELUX Telefoon: 0162-510910Pijperhof 6 Telefax: 0162-580095NL 4941 WR Raamsdonksveer Internet: http://www.grw.de

  HA

  AS

  -LA

  SE

  R

 • 6 In dit nummerIn dit nummerMikroniek - 2

  00

  1

  4

  5

  7

  10

  16

  Vakblad voor precisietechnologie en fijnme-chanische techniek en orgaan van de NVPT.Mikroniek geeft actuele informatie over tech-nische ontwikkelingen op het gebied vanmechanica, optica en elektronica.Het blad wordt gelezen door functionarissendie verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling en fabricage van geavanceerde fijnmechani-sche apparatuur voor professioneel gebruik,maar ook van consumentenproducten.

  Uitgave:Twin Design bvPostbus 3174100 AH CulemborgTelefoon: 0345-519525Fax: 0345-513480E-mail: mikroniek@twindesign.nl

  Uitgever:Andries Harshagen / Renate Mouton

  Abonnementen:Twin Design bv, Culemborg

  Abonnementskosten:Nederland: fl. 120,- per jaar ex BTWBuitenland: fl. 150,- per jaar ex BTW

  HoofdredactieDirk ScheperE-mail: info@rbe.nl

  Redactiesecretariaat/eindredactieMikroniek/ Renate MoutonTwin Design bvE-mail: redactie@twindesign.nl

  Advertentie-acquisitie:Waterfront mediaHenk van der BruggeTel: 06-29574666 of 078-622 7770

  Secretariaat NVPTParallelweg 30Postbus 705775201 CZ Den BoschTel: 073-6233562Fax: 073-6441949E-mail: office@NVPT.nl

  Vormgeving en realisatie:Twin Design bv, Culemborg

  Mikroniek verschijnt zes maal per jaar Niets van deze uitgave mag overgenomen ofvermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijketoestemming van de redactie.

  ISSN 0026-3699

  Coverfoto: Trumpf GmbH & Co., Ditzingen(D)

  M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 6 2 0 0 13

  Editorial

  Een generiek mechanisatieplatformIn dit artikel van ir. Markjan Vermeer wordt een mechanisatie-platform beschreven dat gericht is op assemblage van productenen componenten met een maximale afmeting van 100 mm3.

  Een flexibele pick-and-place unitIn relatie tot zijn vorige artikel Een generiek mechanisatieplat-form, beschrijft Markjan Vermeer het ontwerp en de realisatievan een flexibele pick-and-place unit.

  Gaslagers: ontwerp en berekeningMet de huidige stand van de fabricagetechniek kunnen tegenbeperkte kosten gaslagers worden gefabriceerd met zeer dunneluchtfilms. In combinatie met de vele gunstige eigenschappen vangaslagers mag worden verwacht dat deze de komende jarensteeds vaker zullen worden toegepast. In dit artikel van dr.ir.Anton van Beek zullen de mogelijkheden van gaslagers duidelijknaar voren komen.

  Laserconfiguratie en technologie gaan omVeelzijdige laserbronnen van verschillendesoort en sterkte spelen in toenemendemate een bepalende rol in de hedendaagseindustrie. Lasers zijn immers essentile,hoogst flexibele gereedschappen diegemakkelijk te integreren zijn in productie-opstellingen. Zeer uiteenlopende, schijnbaaronmaakbare zaken zijn contactloos terealiseren middels dergelijke geconcentreer-de lichtbundels met hoge vermogensdicht-heid. Er komt dan ook geen eind aan destroom innovaties in de vorm van bruikbarelaservarianten en economisch-technischaantrekkelijke toepassingen, gericht opzowel metalen, kunststoffen, hybride materialen en laminaten, alstechnische kramieken. Ing. Jan Wijers verschaft de lezer middelsdit artikel inzicht in al die innovaties.

 • M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 6 2 0 0 1 4

  edit

  ori

  alIn mijn boekenkast staan zes delen van het Handboek van deFijnmechanische Techniek, onder redactie van A. Davidson. Naar rechtsworden de delen steeds dunner en deel 3 ontbreekt. Jammer, want het wasin de jaren zestig best moedig zon serie te starten.Moet je zon boek van bijna veertig jaar oud langzamerhand niet eens weg-gooien? Ik vind van niet, want nog regelmatig blader ik erin. Veel waarhe-den van toen gelden immers nog steeds. Het ijzer-koolstofdiagram is in dezenieuwe eeuw nog steeds hetzelfde en de thermische uitzetting van alumi-nium gaat nooit verloren, om maar eens een paar dwarsstraten te noemen.Toch is er in die veertig jaar wel het een en ander gebeurd, want om op eencomputer te rekenen moest je toen eerst een ponsband met het programmamaken. Als daar dan een fout in zat, kon je opnieuw beginnen met hetrisico dat er weer nieuwe fouten bij kwamen. Wat een zegen waren toen delosse ponskaarten voor iedere programmaregel.Bij Philips werd er gewerkt aan het mechaniseren van de montage vanprintplaten. Met veel geweld kwam er een volledig bestckte plaat uit een rijmachines met afmetingen die de totstandkoming van een compleet auto-mobiel deden vermoeden. De transistor was net uitgevonden, maar vooreen hifi-versterker moest je beslist nog penthodes toepassen. Van miljoenenfuncties op een vierkante millimeter droomden zelfs de stoutste elektronica-ontwerpers nog niet.Toen heette precisietechnologie nog fijnmechanische techniek. Maar is ervandaag de dag in dat vak zoveel veranderd? Ja, want de computer heeft hetleven een stuk makkelijker gemaakt. Meetresultaten schrijf je niet meer opeen papiertje en je hoeft het gemiddelde en de standaarddeviatie niet meerop je handgeslingerde facitje uit te rekenen. De computer presenteertimmers alle mogelijke en onmogelijke statistische resultaten in fraaiekleurendruk. En de bewegingen in het meetapparaat worden met een laser-straal gemeten en door een computer gestuurd.Of is het antwoord op die vraag toch ontkennend? Nog steeds moet jemachineonderdelen draaien, frezen en slijpen. En nog steeds weten we nietprecies wat er zich afspeelt daar bij die beitelpunt en slijpkorrel, als spanenzich met moeite losscheuren uit hun ondergrond. Nog steeds moetenmechanismen nauwkeurig bewegen om dichtbeschreven informatiedragersuit te lezen, al heten die nu geen langspeelplaat maar Compact Disc enDVD. Een elektronenmicroscoop kan details kleiner dan een nanometerzien, maar toch zijn daarvoor poolschoenen nodig die mechanisch bewerktzijn met een precisie van een tiende micrometer. Kortom, de precisietechno-logie is vandaag de dag springlevend en daarom praten we nu even makke-lijk over nanometers als veertig jaar geleden over microns.

  Lang leve de precisietechnologie!

  Frans Zuurveen

  Andere tijden

 • M i k r oM i k r o n i e kn i e kN r . 6 2 0 0 1 5

  MECHANISATIEPLATFORM

  Het ontwerpen en bouwen van machines voor het assembleren van fijnmechanische

  en elektronische componenten is een specialisme op zichzelf. De klant die de machi-

  nes gebruikt voor productie vraagt naar steeds hogere productiesnelheden, hogere

  bewerkingsnauwkeurigheden en lagere productiekosten.

  Tegelijkertijd is Time To Market, de tijd waarin een eindproduct op de markt wordt

  gezet, een belangrijke factor geworden. De doorlooptijd van de ontwikkeling van een

  productiesysteem staat daarmee onder druk.

  Naast de korte ontwikkelingstijden van machines wordt tevens steeds meer de

  nadruk gelegd op flexibiliteit, dat wil zeggen: het kunnen hergebruiken of het kunnen

  aanpassen van een productiesysteem. Immers, bij relatief kleine productverande-

  ringen zou het gunstig zijn als het nieuwe product gemaakt kan worden met reeds

  bestaande productiesystemen.

  O Ir. Markjan Vermeer

  Om de ontwikkeltijd van machines te bekorten kunnenin twee richtingen oplossingen worden gezocht. De eer-ste richting is het beperken van het aantal alternatievenvoor processen en bewerkinge