Zorgplan Emelwerda College EC.pdf  Zorgplan Emelwerda College 2010 - 2014 2 Inhoudsopgave Voorwoord

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zorgplan Emelwerda College EC.pdf  Zorgplan Emelwerda College 2010 - 2014 2 Inhoudsopgave...

Zorgplan Emelwerda CollegeEmelwerda CollegeEmelwerda CollegeEmelwerda College

Versie 2013 - 2014

Zorgplan Emelwerda College 2010 - 2014

2

Inhoudsopgave Voorwoord .......................................................................................................................................4 De mentor .........................................................................................................................................5 Kernteams.........................................................................................................................................5 De Zorglijn ......................................................................................................................................5 Begeleiding van dyscalculie, dyslexie en taalzwakke leerlingen.....................................................7 Dyscalculie .......................................................................................................................................7 Dyslexie............................................................................................................................................7

Definitie............................................................................................................................................. 7 Kenmerken ........................................................................................................................................ 8 Handelingsplan dyslexie ................................................................................................................... 8 Faciliteiten ......................................................................................................................................... 8 Dyslexiepasje .................................................................................................................................... 9 Afspraken dyslexie vaksectie Nederlands......................................................................................... 9 Leerlingen met een ernstig taalprobleem ........................................................................................ 10 Ralfi ................................................................................................................................................. 10 Bevordering, overstappen, doubleren en vervolgopleiding ............................................................ 11 Vertrouwelijke gegevens................................................................................................................. 11

Voorzieningen voor cognitieve en sociaal emotionele hulp ..........................................................11 School Vragenlijst (SVL)................................................................................................................ 11

De leerlingbegeleider .....................................................................................................................11 Faalangstreductietraining ................................................................................................................ 12 Examenvreestraining....................................................................................................................... 12 Sociale vaardigheidstraining (SOVA)............................................................................................. 12 Remediale hulp / steunlessen .......................................................................................................... 12 Hoogbegaafdheid ............................................................................................................................ 13 Motorische remediale hulp.............................................................................................................. 13 Werkwijze ....................................................................................................................................... 13

Vertrouwenspersoon.......................................................................................................................13 De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden....................................................................... 14 Geheimhouding ............................................................................................................................... 14 Sexuele intimidatie en discriminatie ............................................................................................... 14 Wat de taken van de vertrouwenspersoon NIET zijn...................................................................... 15

Commissie Leerlingenbegeleiding.................................................................................................15 ZorgAdviesTeam (ZAT) ................................................................................................................15

De problematiek die wordt behandeld in het ZAT Emelwerda..............................................15 Aanmeldingsprocedure...........................................................................................................16 Communicatie met ouders......................................................................................................16

Leerplicht .......................................................................................................................................16 Onderwijs aan zieke leerlingen. .............................................................................................16

Stichting Aandacht+.......................................................................................................................17 Protocol Pesten ...............................................................................................................................17 Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen ....................................................................18 GGD ...............................................................................................................................................18 Politie .............................................................................................................................................19 Algemeen Maatschappelijk Werk ..................................................................................................19 Schoolmaatschappelijk Werk.........................................................................................................19

Zorgplan Emelwerda College 2010 - 2014

3

Welzijnsgroep Noordoostpolder ..................................................................................................... 20 Leerling Gebonden Financiering (LGF) ........................................................................................20 Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) ..................................................................................21

Hoe komt de indicatiestelling tot stand? ......................................................................................... 21 Hulp bij studiekeuze.......................................................................................................................21

VMBO............................................................................................................................................. 22 HAVO ............................................................................................................................................. 22 VWO ............................................................................................................................................... 22

Bijlagen: .........................................................................................................................................24 Ringenmodel Emelwerda College..................................................................................................24 Organogram Zorg bij handelingsverlegenheid ...........................................................................25 Zorgkaart Emelwerda College........................................................................................................26 Taakomschrijving mentor ..............................................................................................................28 Zorglijn: doelen, onderdelen en training ........................................................................................29

Doelen van de Zorglijn:................................................................................................................... 29 Onderdelen van de Zorglijn:............................................................................................................ 29 Training ........................................................................................................................................... 30

Herkennen van dyslexie .................................................................................................................30 Signalering en diagnosticering ........................................................................................................ 30 Inventarisatie dyslexie..................................................................................................................... 31 Bekende symptomen ....................................................................................................................... 32

Voor school ............................................................................................................................32 Begin basisschool ...................................................................................................................32 Groep 3 & verdere basisscho