VU Till Webben du lart

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

the lord is my shepherd there is nothing I shall want, he makes me lie down in green pastures he refreshes my soulwsfposhf[lsjf'uss;lfhsoisfspofjs;lf;lshf;lsl;fhs;lfjlshf;lsf;ls;fhs;lhf;LSjflsh;lfhs;lfh;shf;lshf;lsh;lfhs;lfj;lsf;sf;ls;lfhs;lfsdyfpodsjf;lshlkfsj;lfhsk;fhsklfsfyf'[syhfpfadkihlkgao;ysliatsuatgjklsgkjsgjklagskjaglsgal;isglaksa

Text of VU Till Webben du lart

 • Verksamhetsuppfljning 2014Svenska kyrkan i Huddinge

  Frsamlingar och begravningsverksamhet

 • 2 Frord

  Jag blir glad nr jag ser all den akti-vitet som sker i Huddinge pastorats kyrkor. Trots nedtgende siffror nr det gller medlemmar och dop r det nd s att mnga kommer till guds-tjnster, ppen verksamhet, kultur- arrangemang och barn- och ungdoms- verksamhet. Huddinge kommun r en rik kommun p mnniskor i alla ldrar och mnga kommer frn olika platser i vrlden. Svenska kyrkan finns till fr mnniskor oberoende av ursprung, tro eller politiska uppfattning. Arbetet med att ta fram 2014 rs verksamhetsuppfljning har varit ut-manande p s stt att ret prglats av pastoratsombildningen. Sjlva ombildningen i sig r en komplicerad process och tar mycket

  tid. Detta till trots har det hnt mycket under ret. Gudstjnst, undervisning, diakoni och mission r kyrkans upp-drag och det rymmer mnga utman- ingar. Vi har valt att visa glimtar frn dessa omrden fr att synliggra hur frsamlingarna i pastoratet arbetar. Frsamlingsvergripande projekt som beskrivs i dokumentet kommer att leva vidare in p nsta r, tillexempel arbetet med att f pastoratet milj- diplomerat. Ett arbete som kommer att gynna kommande generationer. Det blir bra! De fyra frsamlingarna beskriver allt som hnder i stort och smtt och egentligen rcker inte sidorna till fr att bertta allt. Till exempel nskar jag mer plats fr Universitetskyrkan,

  Sjukhuskyrkan och Hktet, dr mnga mten sker i gldje och sorg. Alla ideella som deltar med sitt engagemang och sin tid borde ocks f en sida. I Svenska kyrkan i Huddinge finns ngot fr alla. Ett bra stt att f veta nnu mer r att delta i det utbud som erbjuds i pastoratet och att samtala med de som verkar hr. Ett annat stt r att engagera sig i frgor som knns extra angelgna, och det kan man med frdel gra via mten, kunskapsdagar och andra sammanhang. Vi ses hr!

  innehll

  Frord .............................................2

  Kyrkoherden och kyrkordets ordfrande .....................................3

  Om Svenska kyrkan i Huddinge ..4

  Flemingsbergs frsamling ........ 5

  Huddinge frsamling ................. 9

  Sankt Mikaels frsamling ........ 13

  Trngsund Skogs frsamling . 17

  Nngng mste allting skaka ... 21

  Fira dopet! ....................................22

  Vga vlja konfirmation! .......... 23

  Oasen ............................................ 24

  Event ............................................. 25

  Huddinge prstgrd .................. 26

  Invigning askgravlund & minnesten .....................................27

  Gott & blandat i pastoratet .... 28

  Att arbeta i Svenska kyrkan ... 29

  Miljdiplomering ........................30

  Mottagning av kyrkoherde ...... 31

  En ny organisation ..................... 32

  Rster om organisationen ....... 33

  Kyrkofrvaltning ........................ 34

  Kyrkogrd- och fastighets- frvaltning ................................... 38

  Flerrsversikt ........................... 42

  Resultatrkning .......................... 43

  Balansrkning .............................44

  Kassafldesanalys .....................46

  Begravningsverksamhet ......... 47

  Hr r gudagott att vara!

  Therese Trnros Informatr

  Foto framsida: Tim Fors. Bild p Karin Blom under nattvarden.

  Foto: Ikon

 • Kyrkoherden och kyrkordets ordfrande 3

  Vrt frsta r i denna mandatperiod har gtt. De fyra frsamlingarna som tidigare ingick i Huddinge kyrkliga samfllighet ingr nu i ett flerfrsam-lingspastorat och det betyder frmst samverkan p det ekonomiska och administrativa omrdet. Kyrkogrds-nmnden har blivit ett utskott till kyr-kordet med klara delegeringar fr att fortsttningsvis kunna arbeta sjlvstn-digt. I kyrkordet sitter representanter frn frsamlingarna och kyrkogrds-utskottet. En ny kyrkoherde fr pastoratet

  anstlldes och tidigare kyrkoherdar i frsamlingarna har ftt titeln bitrdan-de kyrkoherde. Vi har jobbat fr att frsamlingarna ska behlla sin egenart och sjlvbestmmande samt ven ha eget budgetansvar inom givna ramar. I och med bde ny mandatperiod och ny organisation har det under ret varit mnga utbildningstillfllen och semina-rier. Kyrkordet har planerat att ter-uppbygga den nedbrunna serverings- lokalen vid S:t Botvids begravnings-plats. Prstgrden str i dag tom och

  vad den ska anvn-das till r en annan viktig frga som vi arbetar p och en arbetsgrupp r ut-sedd fr att utreda detta. Vi har en in-tressant och spn-nande tid framfr oss dr kyrkan r en viktig aktr i samhllet.

  Barbro Bergstedt Kyrkordets ordfrande

  Det frsta ret!S har det frsta ret gtt i det nya pastoratet!

  Mycket har varit sig likt under past- oratets frsta verk-samhetsr och fr flertalet medarbeta-re har inte pasto-ratsombildningen inneburit ngon strre skillnad i arbetsstt eller ar-

  betsinnehll. Viljan att vara till tjnst r stor hos de anstllda medarbetarna och som tidigare r har gudstjnster firats, diakoni och undervisning utvats och mission bedrivits. Pastoratets begrav-ningsverksamhet med kyrkogrdar och krematorium har sktts p ett omsorgs-fullt stt. Drfr r det med stolthet och gldje som verksamhetsuppfljningen fr 2014 har skrivits ned. Men allt lter sig inte fngas i en verksamhets-uppfljning. Frtroliga samtal med fr-samlingsbor och enskilda mten med vuxna, ungdomar och barn, berrande samtal om en bibeltext, ett sorgesam-tal, inspirerande frelsningar, guds-tjnstupplevelser, musikupplevelser och mycket annat finns dr, men lter sig inte fngas i ord. Men allt detta finns ocks och r kanske det viktigaste av allt. Frhoppningen r att allt som grs

  skall bli ngot som stannar kvar och be-rr mnniskor p djupet. Under pastoratets frsta r har ett antal projekt har sett dagens ljus. Pro-jekten har haft kopplingar till pastora-tets interna arbete men ven handlat om pastoratets identitet i relation till nrsamhllet. Genom dessa projekt har samspelet mellan de olika enheterna utvecklats och samverkan mellan med-arbetare och olika arbetsgrupper har intensifierats. Under ret genomfrdes ocks en utbildningskonferens fr alla medarbetare. Den resulterade bland annat i kad knnedom om varandras arbetsomrden och kompetenser. Under vren 2014 pbrjades ett projekt kring den interna kommunika-tionen i pastoratet. Projektet syftade till att kartlgga de interna kommunika-tionsvgarna och gra ndvndiga fr-ndringar. Projektet uppmrksammade bland annat behov av frndringar av pastoratets intrantstruktur, chefernas kommunikationsstt och tydlighet kring mteskulturen. Under 2014 intensifierades arbetet med milj och hllbar utveckling. Ett redan pbrjat arbete i ngra arbets-omrden blev byggstenar i ett fortsatt arbete miljarbete med pastoratets alla arbetsomrden involverade. Arbetet fortstter under 2015 med mlet att bli miljcertifierade under 2016.

  Pastoratets fyra frsamlingar skall ha en gemensam frsamlingsinstruktion. Drfr skapades under 2014 en orga-nisation fr arbetet och en projektplan togs fram. I arbetet skall varje frsam-ling uttrycka sina tankar och ml fr den grundlggande uppgiften. En styrgrupp r tillsatt och ett antal arbetsgrupper har arbetat med olika teman knutna till frsamlingsinstruktionen. Detta r en omfattande projekt som involverar mnga anstllda, frtroendevalda och ideellt engagerade mnniskor. Arbetet fortstter under 2015. Parallellt med alla dessa projekt har arbetet i begravningsverksamheten och frsamlingsverksamheten fortskri-dit. Trots mnga samlingar och mten har den mngfasetterade verksamheten inte tappat fart eller avmattats.

  Ett stort tack till alla fr r 2014! Tack fr god vilja och engagemang. Tack fr bevararkraft och frndringskraft.

  Ge oss din blick fr dolda mjligheterGe fantasi att finna nya medel

  Gud i din tjnst fr fred och brd t alla.Gud gr oss kloka!

  Psalm 288:v.3

  Torbjrn StrandKyrkoherde

  Samverkan i ett nytt pastorat

 • 4 Om Svenska kyrkan i Huddinge

  De fyra frsamlingarna i Huddinge samarbetar i ett pastorat, frmst betyder det samverkan inom det administrativa och ekonomiska omrdet. Frsamling-arna har som uppgift att fira gudstjnst, bedriva undervisning och utva diakoni och mission. Till frsamlingarnas fr-fogande finns kyrkofrvaltningen som arbetar med administration, ekonomin och ln, information och IT.

  Kyrkoavgiften

  50,1% av huddingeborna r medlemmar i Svenska kyrkan

  49 par gifte sig i Svenska kyrkan i Huddinge

  391 barn 0-11 r blev dpta i Huddinge under 2014

  106 personer konfirmerade sig i Svenska kyrkan i Huddinge under 2014

  Svenska kyrkan i Huddinge

  41 554 gudstjnstbesk gjordes i Huddinges kyrkor under 2014 som inte var relaterade till kyrkliga handlingar

  Kyrkan i siffror!

  Kyrkogrdsfrvaltningen skter de fyra kyrkogrdarna och begravningsverk-samheten fr samtliga Huddingebor, oavsett medlemskap eller livsskdning. De fyra frsamlingarna i Huddinge bildade 1 januari 2014 ett pastorat. Det innebr en kyrkoherde, ett kyrko- fullmktige och ett kyrkord istllet fr fyra. I varje frsamling finns en bitr-dande kyrkoherde.

  Alla som r medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Kyrkoavgiften r lika fr alla frsamlingar. Fr 2014 var den 69,0 re per beskattningsbar hundralapp. Begravningsavgiften som betalas av alla oavsett om man r medlem eller ej var 12,0 re.

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  20%

  13%

  8%

  2%

  6%

  11%

  9%

  11%

  5%

  15%

  0%

  % F

  rd

  eln

  ing

  Kyrkoavgiftens anvndning

  Gudstjnster och kyrkliga handlingar

  Undervisning

  Diakonal verksamhet

  Mission

  Styrning och ledning

  Frsamlingsadministration och verksamhetsstd

  Gemensamma kostnader och administration

  Kyrkor och frsamlingslokaler i gemensam byggnad