of 48 /48
Verksamhetsuppföljning 2014 Svenska kyrkan i Huddinge Församlingar och begravningsverksamhet

VU Till Webben du lart

 • Upload
  klein

 • View
  227

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

the lord is my shepherd there is nothing I shall want, he makes me lie down in green pastures he refreshes my soulwsfposhf[lsjf'uss;lfhsoisfspofjs;lf;lshf;lsl;fhs;lfjlshf;lsf;ls;fhs;lhf;LSjflsh;lfhs;lfh;shf;lshf;lsh;lfhs;lfj;lsf;sf;ls;lfhs;lfsdyfpodsjf;lshlkfsj;lfhsk;fhsklfsfyf'[syhfpfadkihlkgao;ysliatsuatgjklsgkjsgjklagskjaglsgal;isglaksa

Citation preview

 • Verksamhetsuppfljning 2014Svenska kyrkan i Huddinge

  Frsamlingar och begravningsverksamhet

 • 2 Frord

  Jag blir glad nr jag ser all den akti-vitet som sker i Huddinge pastorats kyrkor. Trots nedtgende siffror nr det gller medlemmar och dop r det nd s att mnga kommer till guds-tjnster, ppen verksamhet, kultur- arrangemang och barn- och ungdoms- verksamhet. Huddinge kommun r en rik kommun p mnniskor i alla ldrar och mnga kommer frn olika platser i vrlden. Svenska kyrkan finns till fr mnniskor oberoende av ursprung, tro eller politiska uppfattning. Arbetet med att ta fram 2014 rs verksamhetsuppfljning har varit ut-manande p s stt att ret prglats av pastoratsombildningen. Sjlva ombildningen i sig r en komplicerad process och tar mycket

  tid. Detta till trots har det hnt mycket under ret. Gudstjnst, undervisning, diakoni och mission r kyrkans upp-drag och det rymmer mnga utman- ingar. Vi har valt att visa glimtar frn dessa omrden fr att synliggra hur frsamlingarna i pastoratet arbetar. Frsamlingsvergripande projekt som beskrivs i dokumentet kommer att leva vidare in p nsta r, tillexempel arbetet med att f pastoratet milj- diplomerat. Ett arbete som kommer att gynna kommande generationer. Det blir bra! De fyra frsamlingarna beskriver allt som hnder i stort och smtt och egentligen rcker inte sidorna till fr att bertta allt. Till exempel nskar jag mer plats fr Universitetskyrkan,

  Sjukhuskyrkan och Hktet, dr mnga mten sker i gldje och sorg. Alla ideella som deltar med sitt engagemang och sin tid borde ocks f en sida. I Svenska kyrkan i Huddinge finns ngot fr alla. Ett bra stt att f veta nnu mer r att delta i det utbud som erbjuds i pastoratet och att samtala med de som verkar hr. Ett annat stt r att engagera sig i frgor som knns extra angelgna, och det kan man med frdel gra via mten, kunskapsdagar och andra sammanhang. Vi ses hr!

  innehll

  Frord .............................................2

  Kyrkoherden och kyrkordets ordfrande .....................................3

  Om Svenska kyrkan i Huddinge ..4

  Flemingsbergs frsamling ........ 5

  Huddinge frsamling ................. 9

  Sankt Mikaels frsamling ........ 13

  Trngsund Skogs frsamling . 17

  Nngng mste allting skaka ... 21

  Fira dopet! ....................................22

  Vga vlja konfirmation! .......... 23

  Oasen ............................................ 24

  Event ............................................. 25

  Huddinge prstgrd .................. 26

  Invigning askgravlund & minnesten .....................................27

  Gott & blandat i pastoratet .... 28

  Att arbeta i Svenska kyrkan ... 29

  Miljdiplomering ........................30

  Mottagning av kyrkoherde ...... 31

  En ny organisation ..................... 32

  Rster om organisationen ....... 33

  Kyrkofrvaltning ........................ 34

  Kyrkogrd- och fastighets- frvaltning ................................... 38

  Flerrsversikt ........................... 42

  Resultatrkning .......................... 43

  Balansrkning .............................44

  Kassafldesanalys .....................46

  Begravningsverksamhet ......... 47

  Hr r gudagott att vara!

  Therese Trnros Informatr

  Foto framsida: Tim Fors. Bild p Karin Blom under nattvarden.

  Foto: Ikon

 • Kyrkoherden och kyrkordets ordfrande 3

  Vrt frsta r i denna mandatperiod har gtt. De fyra frsamlingarna som tidigare ingick i Huddinge kyrkliga samfllighet ingr nu i ett flerfrsam-lingspastorat och det betyder frmst samverkan p det ekonomiska och administrativa omrdet. Kyrkogrds-nmnden har blivit ett utskott till kyr-kordet med klara delegeringar fr att fortsttningsvis kunna arbeta sjlvstn-digt. I kyrkordet sitter representanter frn frsamlingarna och kyrkogrds-utskottet. En ny kyrkoherde fr pastoratet

  anstlldes och tidigare kyrkoherdar i frsamlingarna har ftt titeln bitrdan-de kyrkoherde. Vi har jobbat fr att frsamlingarna ska behlla sin egenart och sjlvbestmmande samt ven ha eget budgetansvar inom givna ramar. I och med bde ny mandatperiod och ny organisation har det under ret varit mnga utbildningstillfllen och semina-rier. Kyrkordet har planerat att ter-uppbygga den nedbrunna serverings- lokalen vid S:t Botvids begravnings-plats. Prstgrden str i dag tom och

  vad den ska anvn-das till r en annan viktig frga som vi arbetar p och en arbetsgrupp r ut-sedd fr att utreda detta. Vi har en in-tressant och spn-nande tid framfr oss dr kyrkan r en viktig aktr i samhllet.

  Barbro Bergstedt Kyrkordets ordfrande

  Det frsta ret!S har det frsta ret gtt i det nya pastoratet!

  Mycket har varit sig likt under past- oratets frsta verk-samhetsr och fr flertalet medarbeta-re har inte pasto-ratsombildningen inneburit ngon strre skillnad i arbetsstt eller ar-

  betsinnehll. Viljan att vara till tjnst r stor hos de anstllda medarbetarna och som tidigare r har gudstjnster firats, diakoni och undervisning utvats och mission bedrivits. Pastoratets begrav-ningsverksamhet med kyrkogrdar och krematorium har sktts p ett omsorgs-fullt stt. Drfr r det med stolthet och gldje som verksamhetsuppfljningen fr 2014 har skrivits ned. Men allt lter sig inte fngas i en verksamhets-uppfljning. Frtroliga samtal med fr-samlingsbor och enskilda mten med vuxna, ungdomar och barn, berrande samtal om en bibeltext, ett sorgesam-tal, inspirerande frelsningar, guds-tjnstupplevelser, musikupplevelser och mycket annat finns dr, men lter sig inte fngas i ord. Men allt detta finns ocks och r kanske det viktigaste av allt. Frhoppningen r att allt som grs

  skall bli ngot som stannar kvar och be-rr mnniskor p djupet. Under pastoratets frsta r har ett antal projekt har sett dagens ljus. Pro-jekten har haft kopplingar till pastora-tets interna arbete men ven handlat om pastoratets identitet i relation till nrsamhllet. Genom dessa projekt har samspelet mellan de olika enheterna utvecklats och samverkan mellan med-arbetare och olika arbetsgrupper har intensifierats. Under ret genomfrdes ocks en utbildningskonferens fr alla medarbetare. Den resulterade bland annat i kad knnedom om varandras arbetsomrden och kompetenser. Under vren 2014 pbrjades ett projekt kring den interna kommunika-tionen i pastoratet. Projektet syftade till att kartlgga de interna kommunika-tionsvgarna och gra ndvndiga fr-ndringar. Projektet uppmrksammade bland annat behov av frndringar av pastoratets intrantstruktur, chefernas kommunikationsstt och tydlighet kring mteskulturen. Under 2014 intensifierades arbetet med milj och hllbar utveckling. Ett redan pbrjat arbete i ngra arbets-omrden blev byggstenar i ett fortsatt arbete miljarbete med pastoratets alla arbetsomrden involverade. Arbetet fortstter under 2015 med mlet att bli miljcertifierade under 2016.

  Pastoratets fyra frsamlingar skall ha en gemensam frsamlingsinstruktion. Drfr skapades under 2014 en orga-nisation fr arbetet och en projektplan togs fram. I arbetet skall varje frsam-ling uttrycka sina tankar och ml fr den grundlggande uppgiften. En styrgrupp r tillsatt och ett antal arbetsgrupper har arbetat med olika teman knutna till frsamlingsinstruktionen. Detta r en omfattande projekt som involverar mnga anstllda, frtroendevalda och ideellt engagerade mnniskor. Arbetet fortstter under 2015. Parallellt med alla dessa projekt har arbetet i begravningsverksamheten och frsamlingsverksamheten fortskri-dit. Trots mnga samlingar och mten har den mngfasetterade verksamheten inte tappat fart eller avmattats.

  Ett stort tack till alla fr r 2014! Tack fr god vilja och engagemang. Tack fr bevararkraft och frndringskraft.

  Ge oss din blick fr dolda mjligheterGe fantasi att finna nya medel

  Gud i din tjnst fr fred och brd t alla.Gud gr oss kloka!

  Psalm 288:v.3

  Torbjrn StrandKyrkoherde

  Samverkan i ett nytt pastorat

 • 4 Om Svenska kyrkan i Huddinge

  De fyra frsamlingarna i Huddinge samarbetar i ett pastorat, frmst betyder det samverkan inom det administrativa och ekonomiska omrdet. Frsamling-arna har som uppgift att fira gudstjnst, bedriva undervisning och utva diakoni och mission. Till frsamlingarnas fr-fogande finns kyrkofrvaltningen som arbetar med administration, ekonomin och ln, information och IT.

  Kyrkoavgiften

  50,1% av huddingeborna r medlemmar i Svenska kyrkan

  49 par gifte sig i Svenska kyrkan i Huddinge

  391 barn 0-11 r blev dpta i Huddinge under 2014

  106 personer konfirmerade sig i Svenska kyrkan i Huddinge under 2014

  Svenska kyrkan i Huddinge

  41 554 gudstjnstbesk gjordes i Huddinges kyrkor under 2014 som inte var relaterade till kyrkliga handlingar

  Kyrkan i siffror!

  Kyrkogrdsfrvaltningen skter de fyra kyrkogrdarna och begravningsverk-samheten fr samtliga Huddingebor, oavsett medlemskap eller livsskdning. De fyra frsamlingarna i Huddinge bildade 1 januari 2014 ett pastorat. Det innebr en kyrkoherde, ett kyrko- fullmktige och ett kyrkord istllet fr fyra. I varje frsamling finns en bitr-dande kyrkoherde.

  Alla som r medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Kyrkoavgiften r lika fr alla frsamlingar. Fr 2014 var den 69,0 re per beskattningsbar hundralapp. Begravningsavgiften som betalas av alla oavsett om man r medlem eller ej var 12,0 re.

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  20%

  13%

  8%

  2%

  6%

  11%

  9%

  11%

  5%

  15%

  0%

  % F

  rd

  eln

  ing

  Kyrkoavgiftens anvndning

  Gudstjnster och kyrkliga handlingar

  Undervisning

  Diakonal verksamhet

  Mission

  Styrning och ledning

  Frsamlingsadministration och verksamhetsstd

  Gemensamma kostnader och administration

  Kyrkor och frsamlingslokaler i gemensam byggnad

  Frsamlingslokaler (egna och hyrda)

  Ekonomisk inomkyrklig utjmning

  Begravningsverksamhetens ansvar, reglering verskott -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  20%

  13%

  8%

  2%

  6%

  11%

  9%

  11%

  5%

  15%

  0%

  % F

  rd

  eln

  ing

  Kyrkoavgiftens anvndning

  Gudstjnster och kyrkliga handlingar

  Undervisning

  Diakonal verksamhet

  Mission

  Styrning och ledning

  Frsamlingsadministration och verksamhetsstd

  Gemensamma kostnader och administration

  Kyrkor och frsamlingslokaler i gemensam byggnad

  Frsamlingslokaler (egna och hyrda)

  Ekonomisk inomkyrklig utjmning

  Begravningsverksamhetens ansvar, reglering verskott

 • Flemingsbergs frsamling 5

  Svenska kyrkan i Flemingsberg vill tillsammans med alla av god vilja och kraft verka fr fred - i relation till Gud, medmnniskor och sig sjlv. Flemingsberg ska vara en god plats att bo p.

  Flemingsbergs kyrka vill vara ett Vr(l)dshus med rum fr mnga, med stor gstfrihet dr mnga r med och bidrar. (ur frsamlingens mldokument)

  Flemingsbergs frsamling

  Ordfrande i Flemingsbergs

  frsamlingsrd r:

  Ann-Marie Hgberg (S)

  Ekonomi Resultatutfall (tkr)

  Budgetram -10 529

  Intkter 2 359

  Personalkostnader -10 547

  Kostnader -1 938

  Verksamhetsresultat -10 126

  Kyrkotillhrighet

  Invnare 31 dec 2014 15 452

  Invnare 31 dec 2013 15 154

  Tillhriga 31 dec 2014 4 099

  Tillhriga 31 dec 2013 4 191

  Andel 31 dec 2014 26,5 %

  Andel 31 dec 2013 27,6 %

  Personal & frtroendevalda

  Antal anstllda 21 st

  Antal frtroendevalda

  i frsamlingsrdet 14 st

  Frsamlingens lokaler

  Flemingsbergs kyrka

  Statistik ver deltagande

  Huvudgudstjnst 2 685

  Musikgudstjnst 1 348

  Kyrklig handling 312

  Annan gudstjnst, andakt 3 635

  Nattvard 4 058

  Helena Hedlund Bitr. kyrkoherde Tillsammans r vi kyrka

  Det mngkulturella och mngreligisa tar sig tydligare uttryck i vr omvrld och drmed blir ocks ett interreligi-st och interkulturellt arbete alltmer vsentligt. Statistiken sa fr ett par r sedan att 147 av vrldens 195 sjlv-stndiga stater finns representerade i Flemingsberg. Vrlden bor hr med all sin rikedom men ocks komplex-itet nr allas vr tro och traditioner, erfarenheter och frvntningar ska mtas och respekteras, och sprk och kultur verbryggas.

  Ntverket Framtiden bor hos oss samlar distrikt och frsamlingar i Svenska kyrkan i mngreligisa och -kulturella stadsdelar. Flemingsbergs frsamling var med i starten r 2000. Hos oss tar det nya samhllet och den nya kyrkan form. Tillsammans reflek-terar vi kring det som sker i vra omr-den och kring vad som r kyrkans upp-drag i vrt sammanhang. Flera forskare visar intresse fr frgorna. Tillexempel en antropologisk studie om kulturell mngfald och identitetsskapande inom Svenska kyrkan av Kristina Helgesson Kjellin och Folkkyrkoteologi fr en kyrka i minoritet av Andreas Holm-berg. Hsten 2015 planeras en natio-nell konferens i ntverket fr medarbe-tare och frtroendevalda.

  INTEGRATION ett annat ord fr diakoni och missionFlemingsbergs frsamling har under mnga r arbetat med skolans fr- beredelseklasser i sng och samtal och pyssel. Ett ppet hus har levt mnga r dr kvinnor frn olika lnder och re-ligioner mts till kaffe, pratar svenska, samtalar och delar liv. Sjukhuskyrkans medarbetare har lnge frmedlat kontakt till olika re-ligisa traditioner. Under ret har arbetslaget ftt en kollega frn den rumnsk-ortodoxa kyrkan. Vi hopp-as ocks p att en ny kollega frn den katolska traditionen ska komma. ven hktet, i det ekumeniska NAV (Nmnden fr Andlig Vrd) arbete som vi ingr i, har under ret ftt tv nya medarbetare; en diakon frn katolska kyrkan och en imam. Diakonin har under ret knt av ett kat tryck. Mnga familjer med sm ekonomiska marginaler sker std. Vr second hand r en fantastisk resurs bde fr att kunna dela ut till ngon som behver ett plagg men ocks fr att frsljningen i Second hand och Caf Kllans verskott strker vr diakonala fond med medel. Caf Kllan och Kyrkfrukost r tv tillfllen

  under veckan som erbjuder mjlighet

  att bde f ta och mtas. Rda korsets

  Flemingsbergs kyrka, foto Kaj Bjurman

 • 6 Flemingsbergs frsamling

  sprktrning mm och soc-frukosten

  dr kommunens fltare mter sina

  brukare r tv parter som vi upplter

  vra lokaler till d vi genom den sam-

  verkan fr ett brett socialt diakonalt

  arbete och ppnar upp fr de olika

  behov som mnniskor i vr nrhet har.

  Vi, liksom alla, mter romerna som

  en utsatt grupp i vrt samhlle. Vi har pbrjat ett arbete med att skapa frut-sttningar fr att ppna upp vr kyrka fr vrme, vila, dusch och tvtt. I brjan av 2015 hoppas vi vara rustade fr att ta emot hemlsa. Efter ett par rs samtal pbrjade vi

  ett samarbete med Stadsmissionen. Verk-

  samheten Kllan i Fiskstra, Nacka

  frsamling, r fregngare. Det r ett

  interreligist och interkulturellt socialt

  center. I styrgruppen finns representan-

  ter frn Syrisk-ortodoxa frsamlingen,

  Stockholms katolska stift och Islamska

  kulturfreningen i Huddinge, som har

  en mosklokal i Flemingsberg. Tillsam-

  mans vill vi verka fr std och hjlp till

  mnniskor och genom vrt gemensam-

  ma arbete verka fr frstelse och sam-

  existens oss mnniskor emellan. Vi ser

  religion som en resurs men ocks ngot

  vi behver fra dialog omkring.

  KomSamman r ett samarbete fr

  integration som pgtt under ngra

  r. Det drivs tillsammans med Hud-

  dinge IF och Fritidsgrden UngZon/

  kommunen. Verksamheten fick frnd-

  rade frutsttningar 2014 d kommu-

  nens budget fr verksamheten halve-

  rades. Vi tappade Resurscentrum fr

  nyanlnda som samarbetspart. Mellan-

  ml och fotboll har varit brande un-

  der ret och vi fortstter samarbetet i

  tron p att vi har ett viktigt bidrag fr

  att skapa tillit och gemenskap i vrt

  samhlle.

  Gudstjnstliv och guds-tjnstrumInte bara verksamhet och relationer behver utvecklas fr livets och mnn-iskors skull. Frsamlingen fick under ret ta emot och inviga ny dopfunt och psalmtavla. Hkan Bull har varit konstnrlig ledare. En skulptur, nske- madonnan av Lena Lervik, fann ocks sin plats i kyrkorummet. Kerstin Eken-grens vepa Ej att dela gldjen bara fick ny placering. Vi fortstter arbetet med att ska en textil, frbttra belys-ning och renovera vrt processionskors och ven skapa ett i barnstorlek.

  Parallellt med denna frnyelse gr en grupp av medarbetare, anstllda och ideella, en gudstjnstutvecklingskurs som stiftet anordnar. Det goda vi upp-lever behver vi f stta ord p s vi

  Modevisning p second hand-affren Invigning av Mariaskulptur Miljmssa

  Shala Dabaghi och Hanna Bjrklund KLLAN, interreligist och interkulturellt socialt center.

  Antal medlemmar

  Folkmngd

  Antal medlemmar (2014)

  26,5%

  Intrden & Uttrden

  2010 2011 2012 2013 2014

  13 99914 324

  14 79915 154

  15 452

  2010 2011 2012 2013 2014

  4 446

  4 308 4 290

  4 191

  4 099

  2010 2011 2012 2013 2014

  1018 19 15

  8

  4537 37 36

  28

  Aktiva intrden Aktiva uttrden

 • Flemingsbergs frsamling 7

  kan frmja detta framt. Mnga i kyr-kan har funnits med i dialogen fr att finna vra vrden. Gudstjnsten r kyr-kans nav runt vilket det andra snurrar. Det r hjrtat i vr gemensamma fr-samlingskropp, som ska pumpa ut sy-resatt blod till vriga delar. Ja, det gr att hitta mnga bilder. Nr vi p mnga stt och i flera verksamheter sam- arbetar och r en aktr i samhllet be-hver vi ocks gna tid t gudstjnsten, vr nerv och kraftklla och i mnga av-seenden brare av vr identitet.

  Syrisk-ortodoxa frsamlingen som firat gudstjnst i vr kyrka under 20 r flytta-de i september in i sin nybyggda kyrka. Invigning har nnu inte skett p grund av krig och oroligheter i lnderna s-som Syrien och Irak dr mnga har sina rtter. Nya frfrgningar frn andra s kallade invandrarkyrkor har kom-mit. Just nu firar en liten grupp rysk- lutherskt kristna sin gudstjnst i ett av kyrkans rum. Fredsbnen och dess deltagare, fre-dagar kl 12, med efterfljande soppa och bibelsamtal, har under mnga r hllit en stadig puls i kyrkans liv.

  Barn och ungaVi sker vr roll utifrn mnniskor och behov i vr nrmilj vad gller barn och familjarbetet. Vr vardagsverk-samhet behver inte minst st i relation till kommunens arbete p Familjecen-tralen och UngZon. Vi r glada ver att sndagskolan nu finns varje sndag. Efter gudstjnsten bjuder vi en gng i mnaden in till Kreativ kyrka och efter nyr r vi ocks p gng med Kom och Sjung - sng med gldje och rrelse. Spejarna fr barn i lg- och mellansta-dieldern mts p torsdagar. Varje ter-min inbjuds till tvsprkiga- svenska och finska- familjelrdagar med teater, sng och liknande program.

  Vi fortstter det innovativa arbetet med film som pedagogiskt redskap med barn och unga. Freningen ErFilm r vr samarbetspart bde i Filmkon- firmation och Filmprojekt. Strax fre jul fick vi besked om verksamhets- bidrag frn Stockholms stift som mj-liggr en satsning p en grupp 10-13 ringar och temat Ska jag ta vara p min bror?- ett tema utifrn berttel-sen om Kain och Abel. Genom samtal och vningar vxer ett manus fram och gruppen fr sen vara med bde bakom och framfr kameran. Filmen sprids och lever vidare med de samtalsfrgor som tas fram.

  Lite gott och blandatEn rolig happening under ret var vr levande adventskalender med luckpp-ningar. Varje dag kl 12.30 ppnades ett fnster i foajn. Med olika inslag av sng, text, teater mm, presenterades advents och julens budskap. Vi knde oss hedrade nr tidigare

  Adventsbasar

  37 796kronor har samlats in under ret fr vl- grande ndaml.

  14 parhar gift sg i Fleminsgebrgs kyrka under ret

  1 275 barni ldern 0-12 r har beskt kyrkan under 2014.

  97 personerSjunger i kr i Fleminsgberg

  Levande adventskalender

 • 8 Flemingsbergs frsamling

  kyrkoherden i Flemingsberg, numera biskop, Eva Brunne ville fira sin 60-rs-dag i Flemingsbergs kyrka. P hennes nskan sjng Mndagskren. Gospelkren under ledning av Marcus Berglund upphrde under ret att ha Flemingsbergs kyrka som bas. Ceciliakren fortstter med upp-skattad medverkan i konserter och gudstjnster. I brjan av juni uppfr-des folkmusikmssan I vlsignan och frjd. Till vrkonserten inbjds alla ideella och dagen blev en uppmuntran-de fest. Ytterligare tv medarbetare har avslutat kursen Att leda ideella och drmed uppdaterat vr handlingsplan i arbetet med idealitet, delaktighet och engagemang i frsamlingen. P hktet pgr en omfattande ombyggnation utifrn nya skerhets- rutiner, vilket ocks prglar kyrkans

  Sedan r 2000 samverkar Flemings-bergs frsamling tillsammans med andra storstadsfrsamlingar i s kallade utsatta stadsdelar i Stock-holm, Gteborg och Malm. Ntverket Framtiden bor hos oss bestr av 20 frsamlingar inom Svenska kyrkan som arbetar i mngkulturell och mngreligis milj. Ntverket bildades r 2000. Frsamlingarnas omrden r mngkulturella och komplexa, hr mter kyrkan ett nytt samhlle. Inom ntverket utbyter man er-farenheter, arrangerar konferenser och seminarier, genomfr utbild-ningar och vcker opinion i utsatt-hetsfrgor utifrn en gemensam

  plattform.

  arbete. Kapellet rustas upp. I sjukhu-sets meditationsrum har textilen reno-verats efter en tidigare frstrelse. P frsamlingsrdets initiativ inbjds under vren till en filmkvll. Stefan Jarls film Godheten r en film som tar tempen p tidens anda av girighet och egoism. Kort sagt r det en film om frlusten av det gemensamma. Godhe-ten vann Svenska kyrkans filmpris p Gteborg International Film Festival 2013. Efter filmen fljde ett engagerat samtal.Invigning av Finska minnesstenen p Huddinge kyrkogrd berttas om p annan plats. Nngng mste allting skaka - en fri tolkning av Matteuspassionen med Staffan Hellstrand, Bob Hansson, Helene Berg, och Fredrik Blank och med prst Elin Engstrm som produ-cent beskrivs ocks p annan plats.

  Ntverket Framtiden bor hos oss har tagit fram informations- folder fr Svenska kyrkan p farsi och arabiska.

  Ntverkets uppgift r att: bevaka & driva opinions- bildning. ha en samordnande funktion. ordna med konferenserna, bde anstllda och frtroendevalda. reflektera ver frsamling- arnas uppdrag.

  MedlemskriterierMedlemmar r frsamlingar i Svenska kyrkan i stadsmilj som har mnga invnare som r nya svenskar i 1:a eller 2:a generation. som har erfarenhet av arbete i mngreligis milj. som har lg tillhrighet till Svenska kyrkan i tminstone en eller flera delar/distrikt av frsamlingen. som p ett aktivt stt vill arbeta med dessa frgor.

 • Huddinge frsamling 9

  Huddinge frsamling har cirka 40 000 invnare, kyrka frn 1200-talet och frsamlingslokaler nra Huddinge centrum.

  Huddinge frsamling

  Ordfrande i Huddinge frsamlings

  kyrkord

  Margareta Lydn Lvkvist (S)

  Ekonomi Resultatutfall (tkr)

  Budgetram -15 402

  Intkter 1 256

  Personalkostnader -13 885

  Kostnader -3 395

  Verksamhetsresultat -16 024

  Kyrkotillhrighet

  Invnare 31 dec 2014 40 739

  Invnare 31 dec 2013 40 065

  Tillhriga 31 dec 2014 26 225

  Tillhriga 31 dec 2013 26 289

  Andel 31 dec 204 64,3 %

  Andel 31 dec 2013 65,6 %

  Personal & frtroendevalda

  Antal anstllda 26 st

  Antal frtroendevalda

  i frsamlingsrdet 18 st

  Frsamlingens lokaler

  Huddinge kyrka

  Tomtberga kapell

  Klockargrden

  Statistik ver deltagande

  Huvudgudstjnst 4 531

  Musikgudstjnst 2 580

  Kyrklig handling 17 544

  Annan gudstjnst, andakt 11 809

  Nattvard 3 549

  Erik Dufva Bitr. kyrkoherde

  Fyra dimensionerGudstjnst, undervisning, diakoni och mission r de fyra dimensionerna av frsamlingens grundlggande uppgift. P olika stt och i olika verksamhets- omrden har Huddinge frsamlings medarbetare, anstllda och ideella under 2014, tillsammans med frsamlingsbor och mnniskor verksamma i Huddinge frskt gestalta dessa dimensioner. ret har internt i arbetsorganisa-tionen, bland medarbetare och fr-troendevalda, kommit att prglas av frndring och nyorientering. Ngot som sjlvklart ocks har satt avtryck i frsamlingens olika verksamheter. Den 1 januari 2014 gick Huddinge frsamling frn att vara ett enfrsam-lingspastorat och del av Huddinge kyrkliga samfllighet till att vara en av fyra frsamlingar i det nybildade

  Huddinge pastorat. Kyrkoherde Lars

  Jonsson gick vidare till ny tjnst och

  under vrterminen var Eva-Britt

  Brnnstrm tf. bitrdande kyrkoherde.

  I augusti tilltrdde Erik Dufva som bitr-

  dande kyrkoherde. Bland medarbetare

  har det under ret varit hg omsttning

  d flera medarbetare har gtt i pension

  eller ftt nytt jobb och nya goda krafter har kommit in.

  GudstjnstlivetNavet i frsamlingslivet i Huddinge

  r Huddinge kyrka. I gudstjnsten ges

  mjlighet att mta Gud, sig sjlv och

  sin granne. Under 2014 inleddes

  ett gudstjnstutvecklingsarbete i fr-samlingen. Syftet med gudstjnstut-vecklingen kan sgas vara att vi till-sammans, gudstjnstfirare, kyrkvrdar, frtroendevalda och anstllda ska p ett mera aktivt stt levandegra den lutherska traditionen. Det innebr att gudstjnsten i sin utformning ska ppna fr mnniskor, bryta de mnster som osynliggr och frminskar den enskil-da individen. Vi vill finna nya vgar att frmedla Guds ord och inte krngla till det budskap Gud vill att vi ska fram-fra. Ett syfte r ocks att strka del- aktigheten i gudstjnsten och bereda plats fr fler ideella. Hgmssa firas sndagar kl. 10.00, i de flesta fall med medverkan av ngon av frsamlingens krer. Lunchmssa p tisdagar kl. 12.30, veckomssa p onsdagar kl. 18.30 och stilla mssa p torsdagar kl. 18.00. Cirka en sndag i mnaden firas familjegudstjnst fr sm och stora. Vid de gudstjnsterna med-verkar ngon av frsamlingens barn- och ungdomskrer. Musiker, prst och/eller diakon har haft gudstjnst cirka 1 gng/mnad p de ldreboenden som finns inom frsamlingen. ldreboendena - Stuvstagrden, Tallgrden, Rosendalsgrden, Vster-grden, Sjdalen - innefattar lder-domshem, servicehus och demens- boende. Vi besker ocks Solhjden som r en dagverksamhet fr personer med demensdiagnos. Infr advent bjds dessa in till kyrkan fr en uppskattad advents-gudstjnst med efterfljande kyrkkaffe.

  Foto: Tim Fors

 • 10 Huddinge frsamling

  Barn och ungaFrsamlingens ppna frskola har haft ppet fyra dagar i veckan och varit vl-beskt. P mndagar och onsdagar har det erbjudits barnsnggrupper och sm-

  barnsrytmik. Kopplat till ppna fr-

  skolan har det en gng i mnaden firats

  en vardagsgudstjnst under rubriken

  Barnens kyrktimme. Under vrterminen

  deltog 20-40 barn och under hsten

  skedde en kraftig kning till cirka 80

  gudstjnstdeltagare.

  Vid tv tillfllen bjds det in till

  dopkalas fr de barn som dpts ret

  innan. Under namnet Bygga kyrka

  har frskolor i Huddinge bjudits in

  till ett samarbete kring kyrkan och de

  kristna traditionerna. Fyra frskolor

  deltog under 2014. Frsta trffen r

  i frskolan dr vi tillsammans bygger

  upp en trkyrka och pratar om vad en

  kyrka r och vad som hnder i kyrkan.

  Andra trffen kommer barngruppen

  till Huddinge kyrka dr vi utforskar

  kyrkan p plats och tittar p saker som

  finns i kyrkan.

  Vid ett tillflle arrangerades kld-

  bytardag och i samband med basaren

  frsta advent arrangerades en loppis.

  I samarbete med det mobila teamet

  (Huddinge kommun) arrangerades

  under sommaren ett familjelger med

  personal frn Huddinge frsamling, Fle-

  mingsbergs frsamling och Trngsund/

  Skogs frsamling. Lgret pgick mn-

  dag till lrdag och sju familjer deltog.

  Familjelgret r en viktig del i vrt sam-

  arbete med Huddinge kommun och r

  en diakonal och social insats fr familjer

  med begrnsade ekonomiska resurser.

  Ungdomsgruppen i frsamlingen r en plattform fr ungdomar som vill trffas och umgs i en kristen milj och f std och kraft att leva som ung kristen idag. Under ret har 72 ung-

  domar varit inskriva i gruppen och det kommer cirka 30-40 stycken varje trff. Vecka 33 kte delar av ungdoms- gruppen till klostret i Taiz, Frankrike. Dr lever man i enkelhet, bn, gemen-skap och samtal, tillsammans med br-derna och tusentals andra ungdomar/vuxna frn hela vrlden. Resan var otroligt uppskattad! Till ledarutbildningen var 60 stycken ungdomar anmlda. Vi kade personal-styrkan till fyra stycken samt hade tio stycken ungdomsledare kopplade till ut-bildningen. Gruppen trffades en sndag i mnaden samt kte p helglger till-sammans. Det har varit dligt med an-mlningar till frsamlingens sportlovs-resa till Ottsj. Drfr beslutade vi oss fr att i r att ka p en skiddag den 9 mars. Tjugosex deltagare, tre anstllda. En mycket lyckad dag och koncept. Vi kte med hyrd buss till Romme. Vid frsta advent arrangerar fr-samlingen ett stort adventsfika i sam-arbete med Svenska Kyrkans Unga. Ungdomsgruppen var p plats och ansvarade fr dagen. Hlften av in- tkterna gick till ungdomsgruppens fr-djupningsresa och hlften till Svenska

  kyrkans fasteinsamling. Totala intkter fr dagen blev 15.500 kr. Arbetet med barn och unga i Huddinge frsamling sker i nra samarbete med Svenska kyrkans ungas lokalavdelning Holy gang. Holy gang ansvarar ven fr de minior- och juniorgrupper som regel-bundet trffas p mndag- och tisdags-kvllar i klockargrden.

  Konfirmander ttiosex konfirmander deltog i konf- irmandundervisning. De frdelade sig p Ottsjlger, hemmalger och vecko-konfirmander. Till konfirmandgrupper-na finns mnga unga ledare som bde fick dela sina erfarenheter och sjlva ut-vecklas i sin tro. Till tersamlingslgret MEGA-lgret kte till Bergslagsgr-den och hade sjuttiofem deltagare.

  Kyrka skolaInom ramen fr frsamlings skol-kyrkoarbete har under ret ett flertal samarbeten med skolorna i Huddinge genomfrts. Det har handlat om lek-tionsmedverkan kring livets hgtider, Bibelventyret, studiebesk i kyrkan samt de olika spel och vandringar som vi bjudit in till kring psk, pingst och jul.

  Konfirmation Foto: Tim Fors ngel p predikstol Adventscaf och basar

  Magnoliatrd vid Huddinge kyrka Foto: Tim Fors

 • Huddinge frsamling 11

  Julspel 2014 Vox Angelica Foto:Tim Ford

  Musik och krerDen musikaliska verksamheten har haft tv huvudspr: ett liturgiskt och ett kon-sertant. Vi har drivit de sju befintliga krerna vidare. (Tre barn- och ungdom-skrer och fyra vuxenkrer). Krerna medverkar frutom vid gudstjnster externt vid arrangemang utanfr fr-samlingen. Hr kan nmnas Do-re-mi-safari i samarbete med Huddinge jazz-dagar, julkonserter och luciatg. Krresor och vningslger har fr- beretts och genomfrts. Det kan inte nog understrykas att detta r uppskattat av korister som ven str fr en stor del av kostnaderna sjlva. Musikgudstjns-terna och konserterna har oftast varit fristende men ibland ven integrerade i gudstjnsten vid exempelvis musik-hgmssa. Vi tror p tesen utan god konsertant musik ingen god gudstjnst-musik utan att fr den skull hamna i begreppslig motsgelse. I de musikfoldrar som produ-cerats framgr att utbudet har stor genrebredd och stilistisk och inne-hllslig mngfald. Musiken r ocks brobyggare ver verksamhets-grnser. Exempel p detta r barn- och ungdomsarbete i samband med familje-gudstjnst, diakonalt vid lunchkonserter, undervisande vid huvudgudstjnster och konserter samt ett missionsperspektiv i musikgudstjnsterna. Vid utformandet av begravningsgudstjnst har ledorden varit inknnande och tillmtes- gende ppenhet.

  DiakoniUnder ret har diakonin i Huddinge

  ftt ett kat tryck p behvande.

  Mnga fler ekonomiska bidrag har

  getts, mnga fler lunchldor har de-

  lats ut och mnga fler intyg till fonder

  har skrivits. Det mrks att ngot har

  hnt, fler har blivit utfrskrade, fler

  har svrt att f ihop ekonomin och fler

  kmpar med skulder och ln. Mnga

  fr tips frn socialtjnsten att vnda

  sig till kyrkan och vi frsker hjlpa s

  mnga som vi kan.

  Julfemman samlade in 54 384 kr

  frn ljusbrare under ret och kollekt

  p julafton. Frsamlingskollekt till

  diakonin p juldagen uppgick till 4 310

  kr. I r samlade vi ven ihop konserv-

  burkar p familjegudstjnsten p tack-

  sgelsedagen och dessa har under hs-

  ten kommit vl till anvndning.

  Vid ett tillflle under 2013 var en

  diakon i frsamlingen med och natt-

  vandrade i Huddinge centrum med

  omnejd. Detta gjordes den 30 april.

  Till skillnad frn tidigare r samlades

  vi den hr gngen i Klockargrdens

  personalkk och det blev en trevlig

  avslutning p kvllen med samtal om

  bde liv och dd.

  Tre sorgegrupper har trffats under

  ret. En p vren och tv p hsten. P

  annandagen firades En Annan Dags

  Jul i Sdertrnskyrkan tillsammans

  med Lions, Majblomman och Sder-

  trnskyrkan.

  Brudbnk i Huddinge kyrka med det svngbara ryggstdet. Foto: Hans Andersson

  Antal medlemmar

  Folkmngd

  Antal medlemmar (2014)

  64,3%

  Intrden & Uttrden

  2010 2011 2012 2013 2014

  22 31 21 28 32

  155 142179

  255

  165

  Aktiva intrden Aktiva uttrden

  2010 2011 2012 2013 2014

  38 161

  38 902

  39 63340 065

  40 739

  2010 2011 2012 2013 2014

  26 653 26 687 26 641

  26 289 26 225

 • 12 Huddinge frsamling

  Frdjupning och undervisningUnder denna rurik inryms kyrkgrupp, utfrder, litteraturcirkel, bibelstudie-grupp, pilgrimsvandring, vuxenkonfir-mander och nnu mera. Under 2014 har det funnits mnga tillfllen att s-vl frdjupa och fundera kring sin tro som att finna ett socialt sammanhang i Huddinge frsamling. Kyrkgruppen har gjort nio utfrder, meditationsgruppen har trffats varje tisdagskvll och torsdagstrffen har samlats vid femton tillfllen i klockar- grden. Under ret genomfrdes fyra utfrder; stora vrresan till Sderman-land, kulturresan till Ljungskile, lilla vrresan till ngs slott och hstresan till smo/Nynshamn. Den 12 decem-ber kte 30 deltagare med p julbords-resan till Sundsta i Norrtlje. Bibelstu-

  diegruppen och vuxenkonfirmanderna

  erbjd under ret mjlighet till fr-

  djupning, samtal och reflektion och

  under hsten arrangerades en Stilla

  dag eller retreat i klockargrden med 18 deltagare.

  KommunikationEn viktig del i frsamlingens arbete med mission r det kommunikations-arbete som grs. Vi har fortsatt det informativa lpande arbetet i frsam-lingen som handlar om att fra ut in-formation om verksamheterna i olika kanaler, s som hemsida, dagspress och riktade tidningar, sociala medier, tillverka affischer och informations-material, annonser och vara en resurs och std fr personalen. Det kom ut tre nummer av frsamlingstidning-en Kyrkposten. Vi hade mnga ak-tiviteter fr att samla in pengar till julkampanjen, frmst under frsta advent. Bland annat hade vi advents- basar med frsljning av fika och lotte-rier, en miniloppis, vi visade ett bild-spel under gudstjnsterna och delade vi ut julkalendrar och tndsticksaskar. Vi satsade p olika typer av uttrik-tad kommunikation med personligt mte. Vi delade bland annat ut ljus in-fr Allhelgona vid pendeltgstationen. Innan jul stod vi i Huddinge centrum och skramlade bssor till Huddinge jul-femma, samtidigt som vi bjd p glgg och pepparkakor. Ngot som blev vl-digt uppskattat och bra. Vi startade en facebooksida till Huddinge frsamling.

  136 379kronor har samlats in via kollekter under ret.

  217 dophar skett i Huddinge kyrka under 2014.

  7 krerfinns i Huddinge frsamling

  40 personerHar arbetat ideellt i Huddinge frsamling

  3 180 personerhar beskt ppen verksamhet med kulturellt innehll

  Foto: BMP Media & Design

 • Sankt Mikaels frsamling 13

  Sankt Mikaels frsamling bestr av de tv distrikten Segeltorp och Vrby. I Vrby verkar frsamlingen i en mngkulturell milj, dr sndagens mssa har en given plats i mnga mnniskors liv.I Segeltorp ligger tyngdpunkten p barn, skola och familj.

  Gudstjnster och musikFrsamlingen fortstter att med till-stnd anvnda valda delar ur frslaget till ny kyrkohandbok. I Segeltorp har gudstjnstprojektet avslutats. Efter 1,5 rs frberedande arbete med intervju-er samt arbete i en referensgrupp togs en ny gudstjnstordning i bruk infr fastan. Det r en frenklad form av hgmssan med frre liturgiska parti-er och strre mjligheter till stillhet. I den nya ordningen finns ocks mjlig-het fr frsamlingsbor att sjlva bidra med tankar, dikter eller sng. Under tio sommartorsdagar firades Mssa i sommarkvll i Segeltorps kyrka. Mssorna som tfljdes av olikaprogram var uppskattade. Frsamling-en ordnar regelbundet andakter och musikstunder p Lngsjbo, Murklan och Vrbacka Plaza. Oasen, diakonalt centrum i Vrby grd, inleds p tors-dagar med andakt i kyrkan - Oasen i kyrkan. En gng i mnaden uppmrk-sammas i hgmssan i Vrby Grds kyrka alla mnadens fdelsedagsbarn Frutom fdelsedagssng och hurra-rop serveras det fdelsedagstrta till kyrkkaffet. Mycket uppskattat. Sndagens huvudgudstjnst r centrum fr kyrkomusiken. Samtliga krer har medverkat i frsamlingensgudstjnster. Solosng och instrumen-talmusik har frekommit vid flera till-fllen.

  Sankt Mikaels frsamling

  Ordfrande i Sankt Mikaels

  frsamlingsrd:

  Benny Upphagen (S)

  Ekonomi Resultatutfall (tkr)

  Budgetram -11 996

  Intkter 242

  Personalkostnader -10 041

  Kostnader -1 561

  Verksamhetsresultat -11 360

  Kyrkotillhrighet

  Invnare 31 dec 2014 23 228

  Invnare 31 dec 2013 23 062

  Tillhriga 31 dec 2014 9 316

  Tillhriga 31 dec 2013 9 546

  Andel 31 dec 2014 40,1 %

  Andel 31 dec 2013 41,3 %

  Personal & frtroendevalda

  Antal anstllda 23 st

  Antal frtroendevalda

  i frsamlingsrdet 16 st

  Frsamlingens lokaler

  Vrby grds kyrka

  Segeltorps kyrka

  Statistik ver deltagande

  Huvudgudstjnst 4 825

  Musikgudstjnst 1 982

  Kyrklig handling 3 288

  Annan gudstjnst, andakt 6 186

  Nattvard 5 548

  Hanna Lnneborg Bitr. kyrkoherde

  Dop, Lngsjrundan foto: Caroline HedinDop, Lngsjrundan foto: Caroline Hedin

  Frsamlingens olika krer heter Kyr-kokren Vrby grd och Capellakren i Segeltorp. I Vrby grd finns barn-krerna, Diskantkren fr de ldre och Barnkren fr de yngre. Under hsten har barnen delats upp i tre krer. i Se-geltorp finns Minikren och juniork-ren Sunshine. I bda kyrkorna genom-frs gruppverksamhet i anslutning till barnkrerna, i Vrby Krklubben, i Segeltorp Minior- respektive Junior-grupp. Musikluncher, konserter och Lucia- hgtid hade totalt 1432 beskare i Segeltorps kyrka. De sex lrdags- konserterna, de vackraste julsngerna p finska och luciahgtiden i Vrby grds kyrka hade totalt 550 beskare. Egna krer och inhyrda musiker har medverkat. Kyrkomusiker i Vrby r medlem i det nordiska liturgiska nt-verket Leitourgia.

  Kyrkkaffe serveras i samband med

  hgmssan varje sndag. I Vrby skts

  kyrkkaffet i stort sett helt av ideella

  medarbetare som ven bakar kanel-

  bullarna, sannolikt ca 5000. Frsam-

  lingens bokbord fljer kyrkoret och

  frsljningen r frhllandevis god.

 • 14 Sankt Mikaels frsamling Sankt Mikaels frsamling 15

  Diakoni, vuxenverksamhet och himmelska sopporTillsammans med husmor Cecilia Strmberg har kokboken Himmel-ska soppor med recept frn Musik- luncherna producerats. 60% av behll-ningen gr till Svenska kyrkans inter-nationella arbete och 40% fr att tcka materialkostnaderna. Lunch p Oasen p torsdagar och sndagar samt som-

  marcaf har haft drygt 2000 matgster.

  Brdunder! Varje onsdagsmorgon

  levereras till Vrby Grds kyrka gr-

  dagens brd frn ett bageri i stan. Det

  r surdegs- och fullkornslimpor, bullar

  och annat gott som p olika stt kom-

  mer till anvndning i verksamheten

  eller delas ut till enskilda frsamlings-

  bor. ven tiggarna i centrum har, om

  n i begrnsad omfattning, ftt brd.

  En frsamlingsutfrd till Artipelag

  och Gustavsberg genomfrdes i juni.

  Arbetskretsens 10 och Hantverksgrup-

  pens 15 medlemmar har arbetat mot

  den rliga Julbasaren. rets behllning

  31 000 kr har frdelats till olika hjlp-

  organisationer med fokus p utsatta

  barn.

  Tv temakvllar har gt rum i

  Segeltorp under ret. P vren 1000

  mjligheter! Om unga som sljer sina kroppar och p hsten Konsten att leva innerligt med Ted Harris, teolog och prst. Den senare fljdes upp med ett antal samtalskvllar. Det har ven ordnats ett par filmkvllar i Segeltorp, bland annat visades filmen Godheten.

  Sorgegrupp fr frldrar som mist barn har genomfrts i Segeltorp. Minst 135 samtalstillfllen med hjlp-skande/sjlavrdssamtal har gt rum, exklusive samtal i samband med kyrkliga handlingar, hembesk och sjuk-besk samt uppvaktningar av jubilarer. G-gruppen, i samverkan med Vrby vrdcentral, innebr motion och gemenskap med andra och mjlighet till frdjupade samtal med diakon och personal frn vrdcentralen. Grupp fr ensamstende frld-rar i samverkan med Familjecentra-len i Vrby grd r en diakonal std-verksamhet dr frldrar och barn tillsammans med diakon och kurator delar en mltid tillsammans och sam-talar. Under ret har tv litteraturcirklar genomfrts tillsammans med Segel-torps bibliotek med prst som samtals-ledare. Utgngspunkten har varit bck-er med existentiellt innehll och det har varit ett flertal mycket intressanta samtal. I Vrby har sommararbetande ung-domar hjlpt till p sommarcaf samt utfrt enklare arbeten utomhus och inomhus. Tre dagar i juni genomfr-des frsamlingens familjelger. 120 var anmlda var till rets lger p Hjlma-regrden, 55 kunde f plats. P lgret fr barnen ansvara fr andakterna, kyrkomusiker hller krvning i olika grupper, det r pyssel, tvlingar, lekar, mycket skratt, god mat och mycket mer.

  Kyrkans bt. Foto: Sankt Mikael Prstnallen Teddy-Lisa Julspel, Foto: Caroline Hedn

  Antal medlemmar

  Folkmngd

  Antal medlemmar (2014)

  40,1%

  Intrden & Uttrden

  2010 2011 2012 2013 2014

  13 17 16 821

  8056

  67

  96

  43

  Aktiva intrden Aktiva uttrden

  2010 2011 2012 2013 2014

  9 898

  9 727 9 6969 546

  9 316

  2010 2011 2012 2013 2014

  21 72322 057

  22 54823 062 23 228

  Familjelger. Foto: Familjen Bohlin

 • 14 Sankt Mikaels frsamling Sankt Mikaels frsamling 15

  UndervisningAv de totalt 31 konfirmerade har 8 kon-firmerats utsocknes och 12 i Hud-dinge. Konfirmandgruppen med fokus p pskfirande bestod av 13 ungdomar som bland annat medverkade med olika uppgifter i pskens gudstjnster. Pastoratets gemensamma sommar-konfirmandlger gde rum p Hjl-maregrden med ungdomar frn flera frsamlingar, varav endast ett ftal var frn Sankt Mikael. ppna frskolan i Segeltorp r mycket populr.Tjugofemtimmarsbar-nen som annars r p frskola, r ledi-ga p fredagar och d passar familjerna p att g till ppna frskolan. I Vrby r ppna frskolan en mtesplats fr smbarnsfamiljer som vill ha det lite lugnare. Bde frskolor och dagmammor kommer till temasamlingarna Kyrkrt-tan. Ofta mellan 60-80 barn. De tre te-masamlingarna varje termin dubbleras oftast numera fr att alla ska f plats. Familjegruppen startade p initia-tiv av en grupp frldrar som saknade en mtesplats fr familjer som r hem-ma med barn frn 1,5 r och uppt. Tanken r att gruppen ska kunna vara sjlvgende och att personal frn kyr-kan inte alltid mste vara nrvarande. Fr det mesta ordnar ngon av kyrkans personal en samlingsstund som kan innehlla sng, ramsor, lek eller en be-rttelse samt alltid en kort andakt dr det tnds ett ljus. Franmlan krvs, under ret har ca 15 familjer varit an-mlda. Musikleken Stjrnorna, med sng, berttelser ur bibeln fr barn, andakt, pyssel och lekar. Barnen som kommer r mellan 4-6 r. Det kommer fler barn till Sndags-skolan i Segeltorp nr kr eller barn-

  grupper medverkar med sng eller dra-ma. I Vrby kommer det 15-40 barn varje vecka under terminerna. Det r 10 ideella som turas om att leda sn-dagsskolan. Varje sndag medverkar barn i hg-mssan, frn inledande procession till avslutande recession. Totalt har minst 130 barn deltagit ngon gng i frsam-lingens sndagsskola under ret. Miniorerna (7-12r) i Segeltorp har under ret haft 15 barn inskrivna per termin. De medverkade vid tv tillfl-len med ett enkelt drama i gudstjns-ten. En gng i veckan trffas juniorer-na, ett tiotal flickor, i Segeltorp. Det r olika teman varje gng, oftast fljs kyr-korets rytm med sndagens texter och tema. Under hsten var det stort fokus p drama, att anvnda sig av den egna kroppen fr att uttrycka sig. Gruppen hade p vren en vernattning i kyrkan och p hsten en utflykt med frsam-lingens bt. Krklubben i Vrby med barnen i de tre barnkrerna samlar som mest ca 30 barn. Ungefr 10 familjer (ca 30 personer) deltog i Sommarklubbens olika aktiviteter. P frmiddagen i vra lokaler, p eftermiddagen var det t.ex. bowling, bttur, grillning och bad. Ungdomsgruppen (13-25 r)i Se-geltorps kyrka bestr av cirka 15 per-soner frn 15 r 24 r. Under rets 32 trffar var det bland annat gudstjnst-tema med genomgng av gudstjnstens delar och besk av hktesprsten Ulla Le Vau. En btutflykt med frsamling-ens bt och en vernattning i kyrkan har det ocks blivit, bgge dessa events mycket uppskattade av ungdomarna. Ungdomsgruppen kte ven till Sollen-tuna och deltog i midnattsvolleybollen som SKUSS anordnade.

  Krklubben. Foto: Sankt Mikaels frsamling

  96 427kronor har samlats in under ret fr vl- grande ndaml.

  32 parhar gift sig i fr- samlingen under ret

  1 982 personerhar deltagit i musik- gudstjnster

  14 personerhar konfirmerats sig i frsamlingen

 • 16 Sankt Mikaels frsamling

  Kyrkans bt - ventyr p sjnBtklubben som under ngra r frt en lite tynande tillvaro fick inte den bsta starten 2014. Premiren slutade med motorstopp i hrd vind och isande kyla. Segelsttningen blev besvrlig och det hela slutade med bogsering sista bi-ten in till hamnen. Nstan lika illa gick det nr miniorerna skulle p utfrd till Drottningholm. Motorstopp och snp-lig seglats tillbaka till bryggan. Lite bttre tur med vdret dock. Under frsommaren lokaliserades felet och med rensad tank och ny ol-jepump kunde tminstone sensomma-rens avslutande btturer genomfras. Dessutom kom det vldigt mnga fler som ville vara med n det varit de se-naste ren i snitt 10 deltagare de sista tre onsdagarna. Det finns hopp fr btklubbens framtid och det r mnga som lngtat och frgat under hela vinterhalvret: Nr fr vi ka bt igen.

  SkolaVrbyskolans nyanlndaklass har trffat distriktsprst eller diakon vid ett tiotal tillfllen i kyrkan. Skolor och frskolor har bjudits in till t.ex. pskvandring, julspel och kyrkvisning, allt anpassat efter elever-nas lder. Totalt har skolkyrkoarbetet inneburit omkring 1800 besk av barn och ungdomar i vra kyrkor.

  MissionI Vrby Grds kyrka bedriver ven andra kristna grupper och kyrkor verksamhet och gudstjnster; Syrisk-Katolska Kyrkan, Armeniska kyrko-gruppen samt sterns Gamla Kyrka. I januari firades gudstjnst i Hud-dinge kyrka tillsammans med frsam-lingarna i Huddinge kristna samar-betsrd. I september firades ekumenisk hgmssa med frsamlingarna i Vrby Grds kyrka. Under tv r, har frsamlingen samlat in pengar till ett av Svenska kyrkans internationella projekt, Rtt-en till sin egen kropp vilket arbetar mot kvinnlig knsstympning i Tanza-nia. Totalt har cirka 60 000 samlats in genom gvor, kollekter och frsljning.

  Projektet Kyrkan p rda linjen har lett

  till mnga nya tankar genom omvrlds-

  analyser, intervjuer och expertsamtal.

  Resultatet ska nu prvas och utvr-

  deras under frsta halvret av2015.

  Projektet utmanar frsamlingen att

  kommunicera med frsamlingsbor p

  nya stt.

  En utstllning om kyrkorummet i

  Segeltorp och hur den eventuellt skul-

  le kunna frndras har genomfrts.

  Diakon och prst frn Segeltorp

  finns med i kommunens samverkans-

  grupper, Samkraft, diakonen fr sko-

  lorna och prsten fr frskolorna.

  Speciella hndelserFrsamlingen var under vren vrd fr tv utbytesvolontrer frn Filippi-nerna, Klein F. Emperado och Ralph B. Alojado. De var ven, under ngra veckor i maj, volontrer i Vsterviks frsamling och medverkade slutligen vid forum fr Svenska kyrkans inter-

  nationella arbete, Vrldens fest, i

  Karlstad.

  rets frsamlingsfest i brjan av januari samlade drygt 100 matgster i Vrby Grds kyrka och ett hundratal matgster avnjt ett mycket uppskattat julbord, ven det i Vrby Grds kyrka p juldagen. I juni kom Barnens altarskp p plats i Vrby Grds kyrka. Det r en gedi-gen praktmbel i ek vi ftt. Altarsk-pet r dessutom s komplett man bara kan tnka sig, med alla de inventarier

  och sakrala freml som behvs fr att barn ska kunna leka svl gudstjnst som dop, konfirmation, vigsel och be-gravning. Altarskpet invigdes med pompa och stt i samband med en hg-mssa och hela liturgin den sndagen gde rum framfr skpet och mnga av skpets sakrala freml anvndes, t.ex. kalken under kommunionen.

  Frsamlingsledning och administrationI och med organisationsfrndring-en har lokalt frsamlingsrd sam-mantrtt i stllet fr lokalt kyrkord. Frsamlingsrdet har haft sex sam-mantrden beredda av presidiet. Del av sammantrdena har gnats t samtal kring den nya organisationen och vad det innebr att vara frtro-endevald. I juni hade frsamlingsr-det och medarbetarna sedvanligt en gemenskapskvll med boule och mat. Vikarierande bitrdande kyrkoher-de tjnstgjorde under rets frsta fyra mnader. Ordinarie bitrdande kyr-koherde tilltrdde efter sommaren och ingr i pastoratets ledningsgrupp. I ntverket Framtiden bor hos oss har kyrkoherdetrffar ge-nomfrts som bland annat behandlat kyrkliga handlingar i mngkulturell kontext. Frsamlingen har varit re-presenterad vid ett av dessa mten. Anstllda samlas varje vecka till mssa och mten.

  Tuula och Toros som bda firat 25 r som anstllda i frsamlingen!

 • Trngsund Skogs frsamling 17

  I denna naturskna del av Huddinge kommun, med Drevvikens, Magelungens och Orlngens strnder som grnser och med gesta friluftsomrde i mitten, bor ca 24.000 invnare. I fr-samlingen finns Mariakyrkan i Skogs och Tacksgelsekyrkan i Trngsund.

  GudstjnstI Trngsund-Skogs frsamling erbjuder vi dop och vigslar p lrdagar i Tack-sgelsekyrkan och p sndagar har vi mssa och mjlighet till dopgudstjnst i Mariakyrkan. En gng i mnaden janu-ari till maj och september till december firar vi familjemssa/ familjegudstjnst. Vid nio tillfllen har mini-barn-dis-kantkrerna medverkat, och vid sn-dagens mssor har Mariakyrkans kr medverkat vid sju tillfllen.

  Efter att frsksret med guds-tjnsthandboken tagit slut har vi under 2014 fortsatt med att blanda gammalt och nytt i vra agendor, Vi kunde kon-statera att den gregorianska mss- musiken hller och r mer slitstark n de nyare varianterna av mssmusik.

  MusikI frsamlingen tjnstgr musikerna Eva Frssling och David Strand-berg i regel varannan helg och an-svarar d fr musiken vid dop och vigslar och vid sndagens mssa. David har frutom de flesta be-gravningsgudstjnsterna ansvaret fr Mariakyrkans kr, som blev nomi-nerad till rets kulturpris och lunch-konserterna en gng i veckan. Maria- kyrkans kr framfrde frutom Schuberts Mssa i G-dur musiker frn Hovkapellet och sngsolister och en

  Trngsund Skogs frsamling

  Ordfrande i Trngsund Skogs

  frsamlingsrd:

  Louise Callenberg (S)

  Ekonomi Resultatutfall (tkr)

  Budgetram -11 073

  Intkter 300

  Personalkostnader -9 173

  Kostnader -1 617

  Verksamhetsresultat -10 490

  Kyrkotillhrighet

  Invnare 31 dec 2014 24 766

  Invnare 31 dec 2013 24 276

  Tillhriga 31 dec 2014 12 655

  Tillhriga 31 dec 2013 12 804

  Andel 31 dec 2014 51,0 %

  Andel 31 dec 2013 52,7 %

  Personal & frtroendevalda

  Antal anstllda 17 st

  Antal frtroendevalda

  i frsamlingsrdet 16 st

  Frsamlingens lokaler

  Mariakyrkan

  Tacksgelsekyrkan

  Statistik ver deltagande

  Huvudgudstjnst 3 238

  Musikgudstjnst 1 509

  Kyrklig handling 4 188

  Annan gudstjnst, andakt 3 276

  Nattvard 2 703

  Arne Nilsen Bitr. kyrkoherde

  vrkonsert i en mer n fullsatt Tack-sgelsekyrka samt Durufls Requiem fr kr och solister, cello och orgel och julkonserten med barnkrerna. Eva ansvarar fr mini-barn- och diskantkrerna samt en liten tonrskr. Sammanlagt ca 70 barn i ldrarna 4-13 r. under ret har frutom att medver-ka i familjemssorna en musikal och den traditionella julkonserten tillsam-mans med Mariakyrkans kr fram-frts.

  Frsamlingens festdag medMariakyrkans kr under ledning av dirigent David Strandberg.

  Tuula och Toros som bda firat 25 r som anstllda i frsamlingen!

 • 18 Trngsund Skogs frsamling

  UndervisningVarje onsdag samlas barn 0-3 r med ngon vrdnadshavare till Kyrkppet dr gruppen som bestr av ca 15 barn och 15 vuxna samtalar, sjunger och le-ker och umgs. En mtesplats som gr-na fortstter i Caf Maria med lunch. Krfritis p onsdagar samlar kr-barnen och deras frldrar till fika och skaparaktiviteter innan krvningen brjar. Krhnget p torsdagar samlar p ett liknande stt diskantkrens med-lemmar. Skapargruppen p mndagar sam-lar i snitt 7 barn frn rskurs 4-6 fr ett inspirerande skapande i olika material efter olika teman. Dessa visas sedan upp i vernissage i slutet av terminen. Under ret har en ny verksamhet tagit fart fr hela familjen dr cirka 6 vuxna och 9 barn trffas vid en ge-mensam mltid med efterfljande sam-tal om tro och liv efter ett givet tema och dr barnen har en egen samling med undervisning och sng och pyssel. Trffen avslutas med en liten andakt i kyrkan. Under ret har 19 skolklasser kom-mit till pskvandring fr barn i rs-

  kurs 2 3. Kyrkdetektiverna samlade 8 klasser, sammanlagt 176 elever och 19 vuxna. Krubbvisningar som vnder sig till frskolebarn samlade 142 barn och 22 vuxna och julvandringar som vn-der sig till barn i 6-7 rs ldern lockade 499 barn och 46 vuxna, inrknat ven en vandring fr daglediga. (onsdags-trff)

  KonfirmandundervisningUnder ret 2014 har 28 ungdomar konfirmerats i Trngsund-Skogs. 7 ungdomar frn vr frsamling deltog i Fotokonfirmationsgruppen och 19 i det gemensamma Hjlmarelgret och resterande kom frn andra frsamling-ar som deltog i lgret. P onsdagarna mellan 18.0021.00 fylls ungdomsvningen av uppt 30 ungdomar och spelledare frn 13 r lder och uppt fr att i en kristen milj gna sig t framfrallt brdspel och samtal.. Ungdomarna har hr en mjlighet att vxa som mnniskor och reflektera sin tro och sina vrderingar. Tv gnger om ret, psk och allhelgo-na ker de p lger till Vsters stifts-grd fr rollspelslger som ocks r livespel ver olika teman.

  Diakon Ann-Christine Lhr och Anders Lindgren, begravningsentreprenr, under en av rets onsdagstrffar.Clara Lindberg

  Antal medlemmar

  Folkmngd

  Antal medlemmar (2014)

  51,0%

  Intrden & Uttrden

  2010 2011 2012 2013 2014

  23 57023 766

  24 03024 276

  24 766

  2010 2011 2012 2013 2014

  13 557

  13 312

  13 045

  12 80412 655

  Interir Mariakyrkan

  2010 2011 2012 2013 2014

  1123 16 11 13

  112 11394

  115

  84

  Aktiva intrden Aktiva uttrden

 • Trngsund Skogs frsamling 19

  DiakoniDiakonin i frsamlingen har ett brett spektrum av aktiviteter. Under ret har fler n frra ret skt diakonen fr stdsamtal och sjlavrdssamtal liksom fr hjlp att ska fonder. Hembesken har minskat ngot men fortfarande grs det frmst till sjuka eller de som helt eller delvis saknar socialt ntverk. Onsdagstrffar, halvdags- och hel-dagsresor har lockat fler och det beror p ett bra och varierat program och intressanta utflyktsml (vissa hemliga men de vet att det brukar bli vldigt revligt) Under veckorna efter midsommar stnger vi Mariakyrkan en mnad och har sommarkyrka i Tacksgelsekyrkan och d uppstr Sommarcafet och mj-ligheten att kunna sitta ute i kyrkpar-ken mndag till torsdag. P torsdagarna har vi Sommarkvll

  med en avlutande mssa i Sommar-kvllen d frsamlingens prster och musiker hller i ett varierat program. P fredagarna grs en sommarut-flykt till ngot trevligt stlle runt om i Stockholm. Under december mnad tjuvstarta-de vi Caf Maria och erbjudandet att kunna kpa en god husmanskostslunch vilket snart blev mycket populrt tack vare vr nye husfar. I januari ppnade vi Caf Maria p riktigt. De som kom-mer r frmst pensionrer, daglediga och mamma/pappalediga med sina barn. Tv gnger om ret inbjuds de frsamlingsbor som fyller 75 r till en lunch och dr man kan ta med sig ngon, hr bjuds p en traditionell sndagslunch och information om kyrkan och vra verksamheter. Arbetskretsen samlar ca 17 med-lemmar som trffa en gng i veckan

  Kyrkppet: foto: Helena Svensson

  Caf Maria foto: Helena Svensson

  62 179kronor har samlats in under ret fr vl- grande ndaml.

  90 dophar skett i fr- samlingen under ret

  4 188 personerhar deltagit i kyrkliga handlingar som dop, konfirmation, vigsel/ vlsignelse och begravning

  17 personerarbetar ideellt i det diakonala arbetet i frsamlingen

 • 20 Trngsund Skogs frsamling

  Caf Maria2014 anstlldes Bjrn Pettersson som ny husfar och han brjade med att erbjuda lunchbuff fyra dagar i veckan i cafet, som samtidigt bytte namn till Caf Maria. Mariakyrkans diakonala mtesplats har verkligen levt upp under ret och mellan 30 och 50 personer ter nu lunch i kyrkan fyra dagar i veckan.

  och arbetar med olika handarbeten fram till en basar i advent. En sorgegrupp har bildats under ret och 3-7 personer har trffats 6 gnger fr std i sorgen. Den internationella gruppen som just nu bestr av 4 personer har under ret samlat in 36 000 kr till projektet mot knsstympning i Tanzania. Till det diakonala omrdet hr ock-s vra andakter p Stortorp ldrebo-ende en gng i veckan, men under om-

  byggnaden, varannan vecka dessutom sker regelbundna besk till de boende. Beatebergs kriminalvrdsanstalt ingr ocks i frsamlingens diakona-la verksamhet dr vi tillsammans med Evangeliska frikyrkan ansvarar fr den andliga vrden.

  MissionUnder denna rubrik hr egentligen all uttriktad verksamhet ssom inbjudan riktad till skolorna fr krubbvisning,

  julvandring, kyrkdetektiverna och pskvandring. Vr Avisa som skickas ut till alla boende i frsamlingen och affischeringen. Frsamlingens uppgift r att fira gudstjnst bedriva undervisning och diakoni samt mission. All verksam-het som vi bedriver i frsamlingen innehller bitar av dessa fyra omrden och mnga gnger r det svrt att sr-skilja dem.

  Louise Callenberg ordf. frsamlingsrdet. Absidmosaiken p vggen bakom altaret

 • Nngng mste allting skaka 21

  Nngng mste allting skaka Den 12 april hade frestllningen Nngng mste allting skaka premir i en fullsatt Flemingsbergs kyrka. F-restllningen som r en fri tolkning av Matteusevangeliets passionsberttelse, med rockmusik, poesi och filmkonst, r ett resultat av ett samarbete mellan Flemingsbergs frsamling och musikerna Staffan Hellstrand och Fredrik Blank, frfattaren Bob Hansson och filmkonst-nren Helene Berg. Syftet med projektet var att lta passionsberttelsens eviga frgor mta vr samtid i ett verk som skapats i och fr vr frortsmilj och som lter nu- tida konstformer mta ett anrikt kyrko- musikaliskt format. I lttexter, i fil-made sekvenser och genom samverkan med tillexempel skolklasser i omrdet har Huddingemiljerna tagit plats i f-restllningen och genom att associera och kombinera bibelberttelser med

  Den utfrskrade skuggan rr sig i den periferi vr egen blick skapar genom att stndigt rikta sig mot mitten. Vgen r kantad av utstrckta hnder. Det kallas budgetansvar.

  Jesus kastade en skugga som uppstod ngonstans mellan solens mitt och mnniskans utkant. Han vnde sin blick, men inte bara uppt. Det r drfr vi vet vem han r. Fr det var just bredvid vi stod.

  Bob Hansson

  svl existerande ltar och texter som nyskrivet material skapades ett verk som strvar efter att vcka frgor och skaka om. Nngng mste allting skaka vckte stort intresse och uppmrksammades i bde TV, radio och tidningar och spela-des under vren och sommaren ocks i Stockholm, Malm och Gteborg. Under psken 2015 planeras en ny turn. Nypremiren ger rum p palm-sndagen, den 29 mars i Mariakyrkan i Skogs och nytt fr i r r att en pro-jektkr kommer att medverka. Drefter blir det frestllningar p bde teatrar, rockklubbar och i kyrkor runt om i Sverige.

  Mer info om Nngng mste allting skaka finns p: www.nangangmastealltingskaka.com

  Foto: Caroline Hedin

 • 22 Fira dopet!

  De flesta dop i frsamlingen sker i Tack-sgelsekyrkan i Trngsund, dels fr att mnga fortfarande har en relation till kyrkan och dels fr att den r mindre och mer intim n Mariakyrkan i Sko-gs. P 90-talet och brjan av 2000-talet var det vanligt att tre barn dptes i sam-ma gudstjnst, sen gick vi ner till tv barn men numera har vi en dopfamilj per guds-tjnst. Dopgudstjnsten brjar med att frldrarna kallas till ett samtal cirka en vecka fre dopet d vi gr igenom ordningen och frklara varfr vi gr som vi gr och frldrarna har mjlig-het att nska psalmer och musik samt eventuella dikter och snger som vi kompletterar gudstjnsten med. P dopdagen samlas frldrar och faddrar med dopbarnet i ett rum dr de kan kl barnet i dopdrkten och ef-ter klockringning gr vi in i kyrkan i en procession till musik och fljet fr stta sig p den frmsta stolsraden.

  Efter inledningsorden sjunger vi en psalm och drefter tackar frldrarna Gud fr sitt barn. Vi lser evangeliet om Jesus och barnen dr Jesus sger: - Lt barnen komma till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhr sdana som de. Och han tar dem i famnen och vl-signar dem. Vi vill d gra p ett liknande stt: Prsten frgar vilka namn frldrarna har gett sitt barn och lgger handen p barnets huvud och ber att Gud skall befria barnet frn mrkrets makt skri-va dess namn i livets bok och bevara barnet i sitt ljus nu och alltid. Hr kan sen en dikt eller sng som frldrarna valt framfras. Dope-vangeliet fljs av doptal och psalm d vatten hlls i dopfunten. Efter trosbe-knnelsen och frldrarnas ja till att lta dpa sitt barn i denna tro kallas de fram till dopfunten, dr dopet sker i Faderns och Sonens och den heliga An-dens namn. Drefter vlkomnas barnet i Kristi

  vrldsvida kyrka och i vr frsamling,barnet fr ett dopljus som skall pmin-na om dopdagen och att Jesus sa:- Jag r vrldens ljus, den som fljer mig skall inte vandra i mrkret utan ha livets ljus. Frldrarna och faddrarna fr stta sig igen och vi ber fr barnet och dess framtid, vi ber Herrens bn och ned-kallar Herrens vlsignelse. Efter slutpsalmen blir det antingen en recession eller allmn Pressfotogra-fering

  Arne NilsenBitr. kyrkoherde

  Fira dopet!

  Dop = gudstjnst

  Foto: IKON

 • Vga vlja konfirmation! 23

  S kan vi lgga ytterligare en genomfrd konfirmationslsning fr ungdomar i ldern 16-19 till handlingarna.

  Den fjrde i ordningen vilket i vr bransch inte borde knnas som s lnge. Men en del saker r ibland s sjlvklara att man blir frundrad nr man inser hur frska dom egentligen r.

  P kort tid har 16+ konfirmationen blivit en viktig del i vrt arbete att n ut till ungdomar och det r ett fantastiskt givande arbete att f vara delaktig i. rets grupp blev liten men sam- tidigt ett oerhrt sammansvetsad och hrligt gng dr skratt, allvar och djup har blandats p ett stt som bara en gemensam resa kan gra. Resan 2013 gick till Rom och i r kte vi vidare till strom, Istanbul. Det var hr Konstantinopels kejsare hll hov, kyrkomtena sammanstllde vr bibel och Karl XII lrde sig gra kldolmar. Det var ocks hr den sto-

  ra schismen delade kristenheten i tv, korsfarare ddade trosfrnder och ungturkarna skapade det moderna Turkiet. Idag r Istanbul en vibrerande storstad dr man kan utforska gamla mosker, kyrkor och marknader vid sidan av moderna restauranger, galle-rier och gator. Men precis som frr r det platsen dr Europa och Asien mts och i det mtet frodas tankar, ider och kreativitet. Ett ypperligt ml fr oss ven om 2014-rs kull av 16+ konfirmander var liten s gav det effekt. 2015 rs grupp har re-dan dragit igng och har hela 18 deltagare dr mnga r vn-ner till frra rets konfirmander. Resmlet fr 2015 blir en favorit i repris, nmligen Rom. Men inte bara resmlet utan ven innehllet kommer kunna knnas igen. Konfirmation r och frblir en

  chans att komma samman och disku-tera de stora och p mnga stt eviga frgorna. Vem r jag, vem r Gud och vem r min nsta. S ven om resmlet ndras s ndras inte mlet. Att hjlpa unga mnniskor p vuxenlivets trskel att sga ja och att frska frst vad man sger ja till. Och att ha otroligt kul tillsammans under tiden!

  Alexander Sandrn Frsamlingspedagog

  Vga vlja konfirmation!

  Axplock frn

  konfirmandarbetet

  = undervisning

  16+ konfirmander p resa. Foto: Eget bildarkiv.

 • 24 Oasen

  Oasen r ingen direkt hjlpare eller hjlptagare. Hr kan ngon komma p stapplande ftter med rullator och nd lyckas gldja en annan med ett uppmuntrande ord. Och tvrt om. Oasen r en plattform som mjliggr gemen- skap och ett flde mnniskor emellan dr vi r gvor till var-andra. P Oasen r ingen direkt hjlpare eller hjlptagare. Hr kan ngon komma p stapplande ftter med rullator och nd lyckas gldja en annan med ett uppmunt-rande ord. Och tvrt om. Oasen r en plattform som mjliggr gemenskap och ett flde mnniskor emellan dr vi r g-vor till varandra. Oasen r ett diakonalt centrum, som ett caf och en mtesplats, som har ppet

  tv dagar i veckan hgst upp i Vrby Grds kyrka. Hr finns mjlighet att mta varandra men ocks frsamlingens hus-mor och en diakon, diakonassistent eller prst som ocks alltid finns p plats. Det r hoppfullt att mtas ver situationer, ge-nerationer och nationer. Innan maten serveras finns mjlighet fr gemenskap i kyrkan. P torsdagarna startar Oasenstunden med en andakt i kyrkan och p sndagar brjar Oasen frst efter att gudstjnst r klar. Sedan ett halvr tillbaka r det Jayne Davies som r vikarierande husmor uppe p Oasen. I hennes arbetsuppgifter ingr bland annat att laga maten. Men ocks att samtala och umgs med de som kommer hit. Utver det har hon startat en bak-grupp som trffas varannan mndag fr-middag p Oasen. - Jag tycker om att baka. Det r kreativt att f skapa ngonting med sina hnder. I vr bakgrupp behver du inte vara duktig

  p att baka, det r inte s serist utan mer en kul och trevlig grej vi gr tillsammans. Och samtidigt r det bra att ha ngot att gra medan vi umgs. Fr medan vi bakar passar vi p att prata och skratta. Sedan fikar vi. Fr vi mste ju provsmaka det goda vi har bakat. Hon berttar att de bara provsmakar, fr det gruppen bakar r egentligen till trffarna p Murklan, till g-gruppens fika och till gruppen fr ensamstende fr-ldrar. Ibland serveras ven deras alster p Oasen.

  Caroline Hedin Informatr

  OASEN

  En mtesplats

  bland mnga!

  = diakoni

  Foto

  : Car

  olin

  e H

  edin

 • Event 25

  Mission vi mter mnniskor p sprngSom en del av de olika kommunikations- satsningar vi gjorde under ret var att under tv tillfllen st i Huddinge centrum och mta olika mnniskor. Ett av de tillfllena var under stift-skampanjen Ljus i mrkret innan Allhelgona helgen. Vi mtte stressade pendlare en fredagsmorgon i oktober som vi delade ut ljus till, ett ljus att tnda i mrkret. Vi delade ven ut program- flyers om allhelgona helgen och vl-komnade alla till ett besk. Vi frvntade oss stressade mnniskor som var p vg till sitt och som inte riktigt hade tid med oss, men vi mttes av leenden och en frvnande uppmrksamhet frn mnniskor som tog sig tid att ta emot och tacka fr ljuset och ville fra en kortare konver-sation med oss. Det blev en kommun- ikation som visade sig vara betydelse-

  full och viktig och ngot att jobba vi-dare med. S i december gjorde vi nsta satsning. Den hr gngen gjorde vi det till en liten strre tillstllning och med fler som var med frn personalen. D nr advent- och julhelgerna lg framfr oss bjd vi p glgg och pepparkakor, delade ut foldrar om julens program i kyrkan och framfr allt skramlade vi bssor till Huddinge Julfemma. En del tog lite vrmande glgg, ngon an-nan var glad ver att se vad som hn-de kyrkan ver jul, ngra ungdomar var intresserade av att veta mer om konfirmation och vra ungdomsgrup-per och vldigt mnga la ngra kro-nor i bssorna och till vr insamling. Det blev en trevlig eftermiddag dr fick en mycket god kontakt med fr-samlingsbor och beskare i Huddinge centrum. En av dem belyste vikten med att vi var dr och visade att vi finns och vilka vi r och vad vi faktiskt gr,

  fr henne var det vrmande och gldje-fyllt. Hon belyste ven vikten av vrt in-samlingsml, Huddinge julfemma. Hon och mnga andra fick upp gonen om vad fonden gr till och nr dagen var slut var det mnga som sknkt pengar och s blev ven upplysta om vad det var. Mtet med frsamlingsbor och andra beskare i Huddinge var bety-delsefullt och gav vldigt mycket och kommer att fortstta som en del av kommunikationsinsatserna.

  Lisa Widman Informatr

  Event

  Foto: Lisa Widman

  Event = mission

 • 26 Huddinge prstgrd

  Huddinge prstgrdLandets prstgrdar har minskat kraftigt i antal under senare tid. En anledning kan vara att prstens roll i samhllet har frndrats men ocks att bostadstnkandet i en modern kommunikations- milj leder till andra boende- frhllanden.

  Dr Huddinge kyrka str idag byggdes skerligen en liten trkyrka p 1100- talet. Marken fr kyrkbygget tillhrde skerligen garen av den mark, som i varje fall senare kom att kallas Fuller-stas. Nr kyrkbygget var avklarat lg det socknens byamn att tillskjuta jord till en prstgrd. Nr detta hnde finns inte klart dokumenterat. Under de frhllanden som rdde i Huddinge vid tiden fr prstgrdens iordningstllande kan det vara troligt att det s.k. prstbordet skulle om-fatta jord till fem tunnors utsde och ngsmark, som inbringade tio lass h.

  Efterhand kom jordbruksmarken att ut-kas kraftigt. Nr lantbruket upphrde r 1923 strckte sig prstgrdsmarken frn transformatorstationen vid Hr-ningsns nda bort till Lngsjn. Jord-bruket hade d sktts av en arrendator. Den nuvarande prstgrdsbygg- naden uppfrdes p 1700-talet men har ndrat utseende sedan dess. Frn brjan var det ett lgt, rdmlat hus med brutet tak i likhet med de flesta svenska prstgrdar frn denna tid. Nr prosten Carl August Forssman tilltrde r 1894 hjdes byggnaden med en vning och utkades med en kksavdelning. Om-kring byggnaden grupperade sig d fattighuset, som senare byggdes om till Kyrkskolan och en mngd uthus samt arrendatorns bostad. De frsta innevnarna r helt oknda fr eftervrlden. Det finns noteringar om en Johannes i mitten av 1300-talet och r 1508 finns en anteckning om en som hette Olof. Den frste kyrkoherden med rtal fr tilltrde och avgng heter Hans, och han verkade ren

  15441560. Efter honom har 32 kyrko- herdar varit verksamma i frsamlingen och man kan nog p goda grunder anta att alla, utom den nuvarande, bott i prstgrden. Klart r att den siste kyrko- herden, som hade prstgrden som bostad fr sig och sin familj, var Lars Jonsson, som slutade sin tjnstgring i frsamlingen 2014.Nr detta skrivs finns en del funde-ringar om hur fortsttningen ska se ut fr den revrdiga gamla prstgrden. Skulle undertecknad f nska, s r det att den ligger kvar i frsamlingens go och utnyttjas i dess verksamhet. Det har framfrts ider om bostad fr prststu-derande, om servering och kanske n-gon typ av handelstrdgrd. Det senare lter spnnande. Kanske man d skulle kunna fresl att prstkragen grs till symbol fr verksamheten framver.

  Hans Andersson, kyrkvrd i Huddinge frsamling

  Foto: Therese Trnros

  Den 23 november 2014 arrangerades ett seminarium om prstgrdens framtid. Det frs just nu samtal i kyrkordet om anvndningen av prstgrden i framtiden. Med stor sannolikhet blir prst-grden en resurs i pastoratets diakonala arbete.

 • Invigning askgravlund & minnesten 27

  Ny askgravlund p Tomtberga kyrkogrd

  Tomtberga askgravlund r uppfrd p en hjd i ett vackert naturland-skap som inkluderar bde ngsblom-mor och mossbekldda stenbum-lingar. Hr och var lngs stigen str smidestrd i grupper om tre, femton totalt. Dekorativt utfrda, i svart smi-de med frgyllda detaljer, fungerar de som utsmyckning av gravplatsen. P smidestrdens stiliserade ovala lv graveras namnen p de avlidna. Alla smidestrd krns av en fr-gylld skulptur, en symbol: ett skepp, vildrosor, en rnnkvist, fjrilar i flykt med flera. Skulpturerna r inspire-rade av naturen men man kan i vissa

  fall ven finna en religis symbolik. Tanken med att krna de femton smide-strden med olika skulpturer r fr att den anhrige ska f mjlighet att finna och vlja sitt eget trd, sin egen skulptur. Konstnren Annie Winblad Jaku-bowski och arkitekten Monica Sand-berg har integrerat den konstnrliga gestaltningen i miljn p ett stilfullt stt. Tisdagen den 16 september invigdes askgravlunden i Tomtberga. Det blev ven tal av Annie Winblad Jakubowski, Monica Sandberg samt Erik Dufva, bitr. kyrkoherde i Huddinge frsamling och kyrkogrdschef Christer Pettersson. Huddinge Messingssextett spelade och Elisabet Brander sjng.

  Invigning askgravlund & minnesten

  Minnestenen fr sverige-finlndare

  Huddinge kommun r en av de finska frvaltningsomrdena i Sverige. Kom-munen stder olika freningar som

  Smidestrden har varsin skulpterad, frgylld symbol i toppen.

  NGELN Skyddsngeln vakar ver mnniskorna, dag som natt. Nr den blser i sin trumpet kan vi bara ana de vackra toner som fyller tystnaden.

  MED HISSADE SEGEL Skepp och btar symboliserar ofta vergngen mel-lan liv och dd. Detta sttliga skepp glider lugnt och vrdigt fram; under frden fngar den solstrlarna i sina gyllene segel.

  frmjar finska sprket inom barn- och ldreomsorgen. Initiativet till minnestenen kom frn kommunen som ven tog hlften av stenens kostnader. Avsikten var att skapa en plats dr sverigefinlndare kan kommafr att minnas sina rtter och sina anhriga. Minnestenen p-minner ven om sverigefinlndarnas historia hr i Huddingeomrdet. Minnestenen finns p Huddinge kyrkogrd vid minneslunden. Den r skapad av konstnren Annie Winblad Jakubowski. Stenen r gjort av finsk granit och p stenen finns en rnn-

  brkvist som pminner om finsk natur. P stenen r graverat en dikt av den finlandssvenske poeten Gunnar Bjr-ling: Den gra himlen r en vn och varje lngtan skall vi n. Det str ven text p finska och svenska p stenens sida Till de mnga finlndare som ftt ett nytt hemland i Sverige men aldrig glmt sina rtter i Finland.

  Stenen invigdes den 11 maj 2014 p finsk morsdag. I framtiden kan vi sam-las vid stenen vid olika arrangemang och festdagar.

  Foto: Lottie Lindtrup

 • 28 Gott och blandat i pastoratet

  En pse godhet

  Svenska kyrkan i Huddinge delade un-der ret ut en pse med salt till alla hus-hll i Huddinge med ett budskap om att vi kan locka fram och frstrka det goda hos varandra. Varje r delar vi ut ett budskap i form av en give away till alla hushll.

  Budskapsannonsering

  Lite d och d under ret har vi an-nonserat i lokaltidningen kring olika budskap som berr och visar vad vi som kyrka str fr. Ofta sker annons- ering i samarbete med Svenska kyrkan nationell- eller stiftsniv.

  Vad tror du p?

  2014 kunde 13-14 ringar vlja flera olika konfirmationsalternativ i Huddinge pastorat. Dessa var: Sommarresa till Assissi, Italien, Ottsjlger, Gllgret i Srmland, Hemmalger i Huddinge, Filmkonfa i Flempan, Fotokonfirmation i Skogs, Rollspelskonfa i Skogs, Helgkonfa i Segeltorp med fokus p psk, Vecko-grupper i Huddinge.

  Heron city projektet

  Fr ttonde ret i rad var frsamlingarna Botkyrka, Skrholmen, Flemingsberg, Huddinge, Sankt Mikael och Trngsund Skogs p Heron City i Stockholm fredag 31 januari till lrdag 1 februari. I tvlingen Par i Bibeln deltog sammanlagt 128 personer vilket r nitton fler n 2013. Tvlingen En ska bort Vem var inte i stallet fick sammanlagt 114 tvlingssvar. Mnga tusen reflexnglar delades ut och lika-dant med godiset. Det blev mnga goda mten och samtal vid skapandebordet och tvlingsbordet och vid podiet. Mnga skrev ocks bner vid bneplatsen.

  Dopet r som en kram!

  Hur ska man kunna frklarar vad ett dop r? Jo genom ett vykort och texten: Dopet r som att f en kram. Det r en fysisk hand-ling p redan befintlig krlek. (Illustration Charlotte Lindtrup.)

  Gott och blandat i pastoratet

  Tidningen inuti

  Mitt i lokaltidningen Mitt i Hud-dinge mter vi sex gnger om ret en extratidning med namnet inuti. De fyra frsamlingarna i Huddinge (Flemings-berg, Huddinge, Sankt Mikael och Trngsund Skogs) vill p detta stt lyfta fram frgor om tro och liv mitt bland lokala nyheter och annonser.

  inuti tar upp frgor om insidan. inuti ligger inuti lokaltidningen.

 • Att arbeta i Svenska kyrkan 29

  PersonalpolitikBland personalpolitiska tgrder kan under 2014 nmnas gemensam jul-lunch fr samtliga anstllda anordnad av Sankt Mikaels frsamling. Bidrag till friskvrd fr 57 personer har ut-getts, prenumeration p kyrklig tid-ning samt fritt kaffe till anstllda r andra personalpolitiska insatser fr att frmja arbetsmiljn.

  ArbetsmiljArbetsformer och sammanstllning fr arbets,iljkommitn har setts ver. Skyddsombuden och huvud-skyddsombudet utgr arbetstagar-representanter i kommittn som under ret haft sex sammantrden. Kommittn har tagit initiativ till brandskyddsutbildning fr samtlig personal samt utbildning i Hjrt & lungrddmimg fr barn. Arbetsmilj- kommittn har ocks behandlat ett antal policydokumnet som krn-kande srbehandling och hot och vld p arebtsplatsen.

  FrhandlingsverksamhetLneavtal fr anstllda inom kyr-kan gller fr perioden 2013-04-01- 2016-03-31. I lneavtalen har angetts mjlighet fr de lokala parterna att genomfra lneversyn som verens-kommelser mellan chef och anstlld. Efter verlggningar med arbetsta-garorganisationerna genomfrdes lneversynen under hsten p detta stt fr merparten av samfllighetens anstllda. Fr medlemmar i Kyrkans Akademikerfrbund har lneversy-nen genomfrts som en traditionell frhandling d avtalet inte medgav annan modell fr lneversyn.

  RekryteringUnder ret har det varit 13 stycken lediga tjnster utannonserade. Fr-utom internannonsering och arbets-frmedlingen har vi annonserat i Kyrkans Tidning och Mitt i Huddinge. Antalet anskningar som har regist-rerats r 544.

  Att arbeta i Svenska kyrkanUtbildningskonferens p MaltaEn utbildningskonferens p Malta genomfrdes 5-9 oktober 2014. Dr fick vi mtas och inspireras tillsammans kring vr gemensamma framtid. Syftet med resan var att knna och uppleva att arbetet i pastoratet har startat, att bana vg fr en vi-knsla och frn att knna till varandra till att gra tillsammans.

  KunskapsdagarAlla medarbetare har under 2014 samlats till fyra s kallade kunskapsdagar. Syftet med dagarna r att skapa en helhetsbild av arbetet i pastoratet. Det r ocks ett utbildningstillflle dr gemensamma mnesomrden behandlas, omrden som alla r berrda av. Under ret har dessa tillfllen anvnts till samtal kring ledarskap och medarbetarskap, kommunikation, frberedelse infr utbildningsresan och under en hel dag har vi arbetat med miljfrgor och hllbar utveckling. Frutom kun-skapsinnehllet skapar dessa dagar en knsla av samhrighet kring medarbetarnas uppdrag.

  Mnga arbetar i Svenska kyrkan i HuddingeAv pastoratets 109 tillsvidareanstllda r 69 kvinnor och 40 mn. Frdel-ningen inom frsamlingarna/frvaltningarna r fljande: Av pastoratets 109 tillsvidare anstllda har 21 personer en anstllningstid som verstiger 10 r och 22 personer en anstllningstid som verstiger 20 r. Under ret har 8 personer har slutat sin tillsvidareanstllning, varav 2 personer avgtt med pension.

  Grna jobb p kyrkogrdenUnder sommarmnaderna har flera ssongsarbetare bde ungdomar och ldre ta-git hand om kyrkogrdar och begravningsplatser i Huddinge. Det blir mycket praktiskt arbete som att skta kyrkogrdarna och till viss del andra utemiljer runt kyrkorna. P begravningsplatserna i Huddinge arbetar 14 kyrkogrdsarbe-tare hela ret och 9 ssongsanstllda under sommarhalvret. Dessutom brukar vi ocks kunna erbjuda cirka 20 ungdomar sommarjobb hos oss varje sommar. Fr att sommarjobba p kyrkogrden mste man vara minst fyllda 16 r.

  Kvinnor 63%

  Mn37%

  Diagramrubrik

  3%19%

  27%36%

  15%

  Diagramrubrik0-29 r 30-39 r 40-49 r 50-59 r 60 - r

  ldersfrdelning i %2014-12-31

  Knsfrdelning i % 2014-12-31

 • MiljdiplomeringDiplomeringsverktygetSvenska kyrkan har utarbetat ett red-skap som frsamlingar och organisa-tioner kan arbeta utifrn och gra ett konkret arbete som bidrar till en ut-veckling som r ekologiskt, socialt ochekonomiskt hllbar fr alla Svenska kyrkans miljdiplomering. Det handlar allts om att bde utfra ett antal fr-bttringstgrder och om att tillmpa ett mlstyrt processinriktat arbetsstt.

  Ett systematiskt miljarbete leder bde till ett kat miljmedvetande och till en bttre milj.

  Ett arbete med frebyggande t-grder och effektivisering av verk-samheten leder mnga gnger till ett minskat behov av energi och rvaror, minskade avfallsmngder och minskade kostnader.

  Miljdiplomeringsarbetet kar mjligheterna att f en klarare struktur i verksamheten. Genom infrandet av ett ledningssystem med tydligt formulerade ml och tgrder skapas en organisation med tydliga ramar fr ansvar, be-fogenheter och resurser.

  En tydlig organisationsstruktur medfr kad frstelse fr andras arbete och ger en strre harmo-ni i arbetslaget, eftersom arbetet med kyrkans miljdiplomering r grnsverskridande och inte alltid fljer yrkesrollerna.

  Genom miljdiplomeringsarbetet fr man kunskap om en metod som gr att applicera p mnga omrden, t.ex. systematisk arbets-miljuppfljning.

  30 Miljdiplomering

  Kyrkans egen certifiering 2008 tog samfllda kyrkofullmktige i Huddinge ett beslut om att pbrja arbetet med att miljdiplomera sam-flligheten. Allt gott arbete resulterade dock inte i en miljdiplomering och i kontakter (i januari 2014) med hand-lggare p stiftet och resurspersoner p Sensus intensifieras nu arbetet med mlet att miljdiplomera Huddinge pastorat inom tv r. En ny organisation kring arbetet har skapats med en miljlednings-grupp, lokala arbetsgrupper och en projektgrupp med tv projektsamord-nare. En ny nulgesbeskrivning skall

  gras och delaktigheten frn frtro-endemannaorganisationen och de an-stllda medarbetarna skall vara tydlig i arbetet.Kyrkans har en egen certifiering som har hmtats frn internationell standard ISO 14001 (nringslivet).

  Samma arbetsmodell, men: Drivkraften r kyrkans tro och

  teologisk vertygelse En pedagogisk struktur en

  lrande organisation En arbetsmetod med gemensam

  reflektion och samtal som ger frankring och delaktighet

  Hllbar utveckling Arbetet fr en hllbar utveckling p jorden syftar till att alla nu levande och kommande generationer skall kunna ta sig mtta, vara friska och f ett gott liv. Tyvrr r det ingen sjlv-klarhet att det r s. Mnniskor lider och naturen tar skada av vrt stt att

  leva. Vi har mjlighet att pverka och i stllet medverka till en hllbar utveck-ling genom att ndra vr livsstil och vr konsumtion. Svenska kyrkan har utarbetat detta redskap, till std fr en utveckling som r ekologiskt, socialt och ekonomiskt hllbar fr alla.

  De sex stegen - en arbetsmetod Svenska kyrkans miljdiplomering r en arbetsmetod som r uppbyggd i sex olika steg. Varje steg leder vidare i en arbetsprocess. Tillsammans med sina medarbetare och andra som r intres-serade av att arbeta med miljfrgorna gr man en handlingsplan. I den anger man vilka ml man vill uppn och vil-ka tgrder som krvs fr att n mlen.

  Metoden bygger p att man i arbets-laget gemensamt binder samman sina kunskaper och erfarenheter om milj-frgor.

  Foto: morguefile.com

 • Mottagning av kyrkoherde 31

  Trettondagen 6 januari hlsades den nya kyrkoherden Torbjrn Strand vlkommen till Huddinge pastorat med en festlig hgmssa med biskopsbesk och krsng. Medverkade gjorde bland annat biskop Eva Brunne, kontraktsprosten Sven Gunnarsson och Ceciliakren. Efter gudstjnsten blev det kyrkkaffe i Klockargrden.

  Mottagning av kyrkoherde Foto: Tim Fors

 • 32 En ny organisation

  Den 1 januari 2014 blev Svenska kyrkan i Huddinge ett flerfrsamlingspastorat med ansvar fr tv krnverksamheter, begravningsverksamheten och frsam- lingsverksamheten. P uppdrag av kom-munen ansvarar pastoratet fr begrav-ningsverksamheten som r ett myndig-hetsuppdrag. Frsamlingsverksamheten bedrivs utifrn kyrkoordningens rikt- linjer och med en tydlig teologisk grund. Kyrkordet, som r huvudansvarig fr all verksamhet i pastoratet, har under ret haft std i sitt uppdrag frn de fyra frsamlingsrden. Frsamlings-rden har ett annat uppdrag n det tidi-gare kyrkordet. Frsamlingsrden kan tydligt fokusera sitt arbete p verksam-hetsutveckling i frsamlingens arbete

  En ny organisation

  S har ett r gtt i det nya pastoratet. Fr en utomstende r det frsts svrt att frst vad ett pastorat r och vilken skillnad det r mot tidigare. En viss skillnad r det. Frsts!

  med tonvikt p gudstjnsten. Frsam-lingsrden, som r valda p tv r, har under ret lagt tid och tankar p att hitta en identitet som frsamlingsrd. Kyrkordet har tagit fram en ar-betsordning fr sitt uppdrag. I arbets-ordningen finns ven frsamlingsrdens huvuduppdrag, arbetsutskottets upp-drag och en lngtgende delegation till kyrkogrdsutskottet. Under 2014 har ett antal utbildningar genomfrts fr hela frtroendemanna-organisationen. Stiftets har under ret erbjudit tv utbildningstillfllen och p det frsta tillfllet, i maj 2014, gavs en teologisk grund fr kyrkan och det frdes samtal kring viktiga utvecklings- omrden fr respektive frsamlingar.

  Vid det andra tillfllet togs kyrkordets roll som arbetsgivare upp. Dessa ut-bildningar riktades till frsamlingarna i Botkyrka Huddinge kontrakt. Tv seminarier har ocks genom-frts under ret. P det ena seminariet, i oktober 2014, presenterade forskaren p kyrkokansliet, Andreas Sandberg, frsk statistik kring uttrden och in-trden kopplat till konfirmation, klass- tillhrighet och befolkningsutveckling. Seminariet handlade ocks om ideellt engagemang. P det ena seminariet, i nov 2014, behandlades Huddinge fr-samlings historia med tonvikt Huddinge kyrka och prstgrden. P seminariet gavs tillflle att ge frslag p prstgr-dens framtid och vad prstgrden skall anvndas till i framtiden.

  Torbjrn Strand, kyrkoherde

  Foto: Magnus Aronson IKON

  Kyrkordet. Foto: Charlotte Lindtrup

 • Rster om organisationen 33

  Bengt NylanderNya organisationen: Jag tycker att det r ok med den nya organisationen. Jag mrker ingen strre skillnad mot tidigare.

  Om uppdraget: Frsamlingsrdets uppgift uppfattar jag r att sprida in-formation och att ha mjlighet att p-verka verksamheten genom att komma med frslag. Ingen strre skillnad gent-emot den tidigare organisationen.

  Karin AnderssonNya organisationen: Ingen strre fr-ndring har skett. Det kvarstr en viss oskerhet om vem som beslutar vad. Det som jag tycker r smst r den dligt ge-nomtnkta tillkomsten av ppen nomi-nering. Det kan vara bra att de aktiva medlemmarna fr ett stt att pverka. Om man infr en nomi-neringsmjlighet ms-te man ha ett stt att hantera valet. Till- exempel om ordina-rie och suppleantplat-ser skall vikas.

  Om uppdraget: Frsamlingsrdets upp-gift r att vara ett demokratiskt valt organ fr att fatta beslut som rr fr-samlingen. Vi skall frska fatta beslut som r bra fr frsamlingsbor samt an-stllda eller frtroendevalda/frivilliga. Vi ska ven uppmuntra och stdja en-gagemang fr utsatta mnniskor.

  Benny UpphagenNya organisationen: Jag har frn frsta brjan varit positiv till den nya organisatio-nen. Jag ser frdelar med den och de sam-ordningsvinster som organisationen mjlig-gr. Organisationen gynnar helhetstnkandet.

  Om uppdraget: Det var en ny roll fr mig och jag sg det som en utmaning och en gldje att g in i den rollen. Det r roligt att ta del av andras sikter i olika frgor och det finns mnga saker att samtala om, inte minst frgor om verksamheten och utvecklingen av den. Jag r glad t de som kommit in i rdet via den ppna nomineringen.

  Margareta Lyden LvkvistNya organisationen: Efter beslut av Kyrkomtet gick vi 2014 in i en ny organisation, Huddinge pastorat, med fyra fr-samlingar. Dessa ska samarbeta men ha kvar sin srart. Det r utvecklande och spnnande att se ver verksamheter och extra givande nr bde gamla och nya medarbetare och frtroendevalda medverkar. Vi r inne i en intressant period.

  Om uppdraget: I Huddinge frsamling r vi stolta ver vr rika musikverksam-het. I frsamling