Skriva f¶r Webben Undervisningsvariant

  • View
    982

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Skriva f¶r Webben Undervisningsvariant

  • 1. Utifrn Erik Geijers presentation
    Att skriva fr webben

2. Innehll
Om mottagarna
Skumlsning
Attskrivafrskumlsning
Attredigerafrskumlsning
Rubrikerpntet
Rttstilnr du skriverfrntet
3. Mottagarna p webben
r fler
Mera oknda
Kunskapsniv p mottagarna r osker
De lser texten utifrn en mlsttning
Texten mste anpassas efter detta
4. Lsaren och texten
tnk p lsaren, som alltid
Krav tydligare p ntet.
hittar lsaren inget av intresse p din webbsida inom 34 sekunder s r sannolikheten stor att hon/han surfar vidare ngon annanstans
5. Hur lser vi p webben?
Anvndaren lser inte ord fr ord utan
Sklser
Skumlser
r otlig, vill f information snabbt
6. Lsaren p webben
P normala webbsidor lser surfarna hgst en femtedel av texten
Ju lngre texten r, desto mindre andel lser de.
De letar aktivt efter information
De r ute efter specifik information
P webben kan folk lsa i vilken ordning de vill.
7. Sklsning i praktiken
Som bokstaven F
Lser fort
Viktigaste i de tv frsta styckena
Nyckelordet tidigt i meningen, sedan sker sig lsaren vidare
8. Strre lsmotstnd p webben
Bildskrmen r svrare att lsa p jfr med papper
Lsaren vet mycket mindre om avsndaren, och mste lsa mera kritiskt.
Webbtexterna strs ofta av annonser och andra delar av webbdesignen.
Lsaren har smre verblick
tappar lttare trden i webbtexter n i papperstexter.
Lsare r oftast mer otlig, och mer bengen att sluta lsafr att istllet surfa vidare till ngon annan webbsida.
9. Summan av kardemumman
Svrare att n lsaren p webben
Utg frn det nr du skriver s har dustrre chans att lyckas.
10. Om texten anpassas till lsarens beteende
Lttare att hitta det man sker
Anvndaren minns mer av innehll
hemsidan r mer tilltalande
Mindre misstag i anvndandet av informationen
11. Hur anpassar man en text fr skumlsning?
Hitta det som r viktigast frst, det som mottagaren kan tnkas leta efter
Det ska vara det som r viktigt fr mottagaren inte fr dig!
Lyft fram det viktigaste
12. Vilka stt kan ni anvnda?
Inledande sammanfattning
Ingress
Faktarutor
Mellanrubriker
Blankrad
Nytt stycke fr varje ny tanke
Fetstil
13. Inledandesammanfattningar
Kallasven ingress
Brnormaltfinnaspvarjewebbtext
...omdetinter en mycketkort text
14. Exempelp ingress
15. Faktarutor
Underlttaroftafrlsaren
Lmplig plats frsiffrorochliknande
16. Exempelpfaktaruta
17. Mellanrubriker
Ettbra sttattlyftafram information
Skavaravlvalda
Anpassadeeftermottagaren
Vemletarefter den upplysningen?
Skavaravlplacerade
Visarvardetfinnsmer information ommnet
Brinnehlla en upplysning, inte en frga
18. ExempelpmellanrubrikerSamma text ibdaspalterna, vilkenrlttastattskumma? (text frn Wikipedia)
Islands historia
Island upptcktessannoliktredanp 700-talet aviriskaeremiter, "paper", vilka hade tillflligabosttningardr. Dessavar dock bortanr, i mitten av 800-talet, en fringsomhetteNaddoddoch en svenskvidnamnGardarSvavarsson, son till Svavar den svenskesomgde gods pSjlland, pnyttupptckte Island. Gardaruppgesvarit den somfrstndde den islndskaostkusten, seglat runt n, vervintratochsommarendreftervidankomsten till Norgeprisatn, "HrefterblevlandetkallatGardarsholm, ochdetvarp den tidenskogsbevuxetmellanfjlloch strand." VikingenFlokeVilgerdarssonfrnRogaland, sgsvara den somnamngav Island och den somfrstodladeuppettstycke mark, dock utanframgng. EfterhonomkomtvnorskafosterbrdervidnamnIngolfArnarsonochHjrleif till n; de varifrnFjaleriSunnfjordochlmnadeNorgeomkringr 870 med tvskepp, fullastade med folk, husgerdochboskap. Vidsynenav Island vrkteIngolfsinahgstesstolparverbordfrattltagudarnaanvisaomlmpligtbostlle; dessahittadeseftertrervidplatsendrhanbyggde sin grdsomgavsnamnet Reykjavik, "Rkviken", eftersinaheta, rykandekllor.
Islands historia
Island upptcktessannoliktredanp 700-talet aviriskaeremiter, "paper", vilka hade tillflligabosttningardr.
terupptcktavsvenskochfring
Dessavar dock bortanr, i mitten av 800-talet, en fringsomhetteNaddoddoch en svenskvidnamnGardarSvavarsson, son till Svavar den svenskesomgde gods pSjlland, pnyttupptckte Island. Gardaruppgesvarit den somfrstndde den islndskaostkusten, seglat runt n, vervintratochsommarendreftervidankomsten till Norgeprisatn.
I brjanfannsdetskog
"HrefterblevlandetkallatGardarsholm, ochdetvarp den tidenskogsbevuxetmellanfjlloch strand." VikingenFlokeVilgerdarssonfrnRogaland, sgsvara den somnamngav Island och den somfrstodladeuppettstycke mark, dock utanframgng.
19. Blankrader
Grdetmycketenklareattskumlsa
Detallraenklasteknepet
Minimal risk attgrafrmngablankrader
20. ExempelpblankraderSamma text ibdaspalterna, vilkenrlttastattskumma? (text frn Wikipedia)
Islands historia
Island upptcktessannoliktredanp 700-talet aviriskaeremiter, "paper", vilka hade tillflligabosttningardr. Dessavar dock bortanr, i mitten av 800-talet, en fringsomhetteNaddoddoch en svenskvidnamnGardarSvavarsson, son till Svavar den svenskesomgde gods pSjlland, pnyttupptckte Island. Gardaruppgesvarit den somfrstndde den islndskaostkusten, seglat runt n, vervintratochsommarendreftervidankomsten till Norgeprisatn, "HrefterblevlandetkallatGardarsholm, ochdetvarp den tidenskogsbevuxetmellanfjlloch strand." VikingenFlokeVilgerdarssonfrnRogaland, sgsvara den somnamngav Island och den somfrstodladeuppettstycke mark, dock utanframgng. EfterhonomkomtvnorskafosterbrdervidnamnIngolfArnarsonochHjrleif till n; de varifrnFjaleriSunnfjordochlmnadeNorgeomkringr 870 med tvskepp, fullastade med folk, husgerdochboskap. Vidsynenav Island vrkteIngolfsinahgstesstolparverbordfrattltagudarnaanvisaomlmpligtbostlle; dessahittadeseftertrervidplatsendrhanbyggde sin grdsomgavsnamnet Reykjavik, "Rkviken", eftersinaheta, rykandekllor.
Islands historia
Island upptcktessannoliktredanp 700-talet aviriskaeremiter, "paper", vilka hade tillflligabosttningardr.
Dessavar dock bortanr, i mitten av 800-talet, en fringsomhetteNaddoddoch en svenskvidnamnGardarSvavarsson, son till Svavar den svenskesomgde gods pSjlland, pnyttupptckte Island.
Gardaruppgesvarit den somfrstndde den islndskaostkusten, seglat runt n, vervintratochsommarendreftervidankomsten till Norgeprisatn.
"HrefterblevlandetkallatGardarsholm, ochdetvarp den tidenskogsbevuxetmellanfjlloch strand."
VikingenFlokeVilgerdarssonfrnRogaland, sgsvara den somnamngav Island och den somfrstodladeuppettstycke mark, dock utanframgng. EfterhonomkomtvnorskafosterbrdervidnamnIngolfArnarsonochHjrleif till n;
21. Nyttstyckefrvarjetanke
Mngalserfrstameningenivarjenyttstycke, om de enslserhelameningen. Sedan hoppar de till nstastycke.
De kanskelsernedanstende:
Island upptcktessannoliktredanp 700-taletaviriskaeremiter, "paper", vilka hade tillflligabosttningardr.
Dessavar dock bortanr, i mitten av 800-talet, en fringsomhetteNaddoddoch en svenskvidnamnGardarSvavarsson, son till Svavar den svenskesomgde gods pSjlland, pnyttupptckte Island.
Gardaruppgesvarit den somfrstndde den islndskaostkusten, seglat runt n, vervintratochsommarendreftervidterkomsten till Norgeprisatn.
22. vning: hittafeletiredigeringen
Regeringensintkterfrntobaksbeskattningenkar med 2,41 % dettabokfringsr, vilketinnebr 351 miljonermernfrraret. Fast detspelarkanskeintesstor roll med tankepattstatsministern just harkt fast frknarksmuggling. Regeringenharuppenbarligenandraintktskllorsomgermerapengarntobaksskatten. Polisenmisstnkerattfleraministrarrinblandade.
Vadrviktigast?
Vadskakommafrst?
23. Svar p vningen
Folk lsernormaltngraord:
Regeringensintkterfrntobaksbeskattningenkar med 2,41 % dettabokfringsr, vilketinnebr 351 miljonermernfrraret. Fast detspelarkanskeintesstor roll med tankepattstatsministern just harkt fast frknarksmuggling. Regeringenharuppenbarligenandraintktskllorsomgermerapengarntobaksskatten. Polisenmisstnkerattfleraministrarrinblandade.
Drfrmissar de lttattstatsministernharkt fast frknarksmuggling...
(exempletrphittat).
24. Fetstil
Ettutmrktsttattlyftafram information
...frutsattatt man fetarrttsaker
Feta ngrafordtgngen
Vemletarefter den upplysningen?
Man kankombinerafetstilochmellanrubriker
25. ExempelpfetstilSamma text ibdaspalterna, vilkenrlttastattskumma? (text frn Wikipedia)
Islands historia
Island upptcktessannoliktredanp 700-talet aviriskaeremiter, "paper", vilka hade tillflligabosttningardr. Dessavar dock bortanr, i mitten av 800-talet, en fringsomhetteNaddoddoch en svenskvidnamnGardarSvavarsson, son till Svavar den svenskesomgde gods pSjlland, pnyttupptckte Island. Gardaruppgesvarit den somfrstndde den islndskaostkusten, seglat runt n, vervintratochsommarendreftervidankomsten till Norgeprisatn, "HrefterblevlandetkallatGardarsholm, ochdetvarp den tidenskogsbevuxetmellanfjlloch strand." VikingenFlokeVilgerdarssonfrnRogaland, sgsvara den somnamngav Island och den somfrstodladeuppettstycke mark, dock utanframgng. EfterhonomkomtvnorskafosterbrdervidnamnIngolfArnarsonochHjrleif till n; de varifrnFjaleriSunnfjordochlmnadeNorgeomkringr 870 med tvskepp, fullastade med folk, husgerdochboskap. Vidsynenav Island vrkteIngolfsinahgstesstolparverbordfrattltagudarnaanvisaomlmpligtbostlle; dessahittadeseftertrervidplatsendrhanbyggde sin grdsomgavsnamnet Reykjavik, "Rkviken", eftersinaheta, rykandekllor.
Islands historia
Island upptcktessannoliktredanp 700-talet aviriskaeremiter, "paper", vilka hade tillflligabosttningardr. Dessavar dock bortanr, i mitten av 800-talet, en fringsomhetteNaddoddoch en svenskvidnamnGardarSvavarsson, son till Svavar den svenskesomgde gods pSj