26
KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI C 4006/UNIT 8/ ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2 CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU (PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) Objektif am: Memahami dan mengetahui kaedah pengukuran kuantiti bagi kerja cerucuk untuk bangunan kurang daripada 5 tingkat berdasarkan SMM 2. Objektif Khusus: Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:- Membaca dan mentafsir lukisan kerja cerucuk. MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS 1 UNIT 8 OBJEKTIF

UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

Embed Size (px)

DESCRIPTION

C 4006/UNIT 8/1ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2 KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITIUNIT 8CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU (PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE)OBJEKTIFObjektif am: Memahami dan mengetahui kaedah pengukuran kuantiti bagi kerja cerucuk untuk bangunan kurang daripada 5 tingkat berdasarkan SMM 2. Objektif Khusus: Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:Membaca dan mentafsir lukisan kerja cerucuk. Menghubungkaitkan SMM2 dengan llukisan dan kuantiti kerja

Citation preview

Page 1: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU

(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER

PILE)

Objektif am:

Memahami dan mengetahui kaedah pengukuran kuantiti bagi kerja cerucuk untuk bangunan kurang daripada 5 tingkat berdasarkan SMM 2.

Objektif Khusus:

Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

Membaca dan mentafsir lukisan kerja cerucuk.

Menghubungkaitkan SMM2 dengan llukisan dan kuantiti kerja yang

diukur.

Menyenaraikan butiran kerja mengikut operasi kerja-kerja

berdasarkan lukisan kerja/pelan yang dibekalkan.

Mengukur kuantiti kerja cerucuk.

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

1

UNIT 8

OBJEKTIF

Page 2: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

Menulis keterangan kerja cerucuk.

8.0 Pengenalan

Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan cerucuk?

8.1 Kategori Cerucuk Galas Beban

Terdapat berbagai jenis bahan yang boleh digunakan untuk pembuatan cerucuk galas beban iaitu;

Cerucuk konkrit pra tuang (precast)Cerucuk konkrit tuang di situ (insitu)Cerucuk kayuCerucuk bakauCerucuk keluli.

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

2

INPUT

Kaedah pengukuran CERUCUK

Cerucuk merupakan struktur binaan

bawah tanah yang menerima,

menanggung dan menyebarkan

beban bangunan dengan selamat

kepada tanah bawah.

Cerucuk merupakan struktur binaan

bawah tanah yang menerima,

menanggung dan menyebarkan

beban bangunan dengan selamat

kepada tanah bawah.

Page 3: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

Paras Tanah Tiang

Tetopi Cerucuk Cerucuk

Rajah 8.1 : Pandangan Keratan Kedudukan Cerucuk

8.2 Istilah-istilah Kerja Cerucuk

a. Lubang (point) - bilangan lubang tiang-tiang cerucuk pada suatu tetopi cerucuk (pile cap).

1 lubang 2 lubang 4 lubang

Rajah 5.2 : Kedudukan Lubang (Point) Cerucuk

b. Tetopi Cerucuk (pile caps) - papak konkrit yang dibina diatas tiang cerucuk. (rujuk rajah 8.1)

c. “Singly” / “Cluster” - ia merujuk kepada bilangan lubang pada tetopi cerucuk.

Singly - 1 lubang sahaja

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

3

Page 4: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

Cluster - melebihi 1 lubang

(i) Singly (ii) Cluster

Rajah 5.3 : Pelan Kategori Lubang Cerucuk Singly dan Cluster

d. Cerucuk permulaan (preliminary piles) – tiang cerucuk yang mula-mula sekali dibenam ke dalam tanah.

e. Cerucuk sambungan (extension piles) – tiang cerucuk yang dibenam selepas cerucuk permulaan. Cerucuk sambungan akan disambungkan kepada cerucuk permulaan .

Cerucuk Permulaan

Penyambung Cerucuk

Cerucuk Sambungan

Cerucuk Permulaan

Cerucuk Sambungan

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

4

Page 5: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

Rajah 5.4 : Posisi Cerucuk Permulaan Dan Cerucuk Sambungan

8.3 Penyenaraian Butiran Kerja

Sebelum mengukur kuantiti para pelajar adalah dinasihatkan supaya menyenaraikan semua butiran kerja yang terdapat di dalam pelan/lukisan kerja. Tujuan penyenaraian ini adalah untuk mengelakkan kemungkinan terdapat butiran kerja yang tidak diukur.

Bilangan butiran yang disenaraikan bergantung kepada pelan/lukisan kerja yang diberikan. Bagi tujuan penulisan modul ini hanya pengukuran cerucuk kayu sahaja yang akan diterangkan .

Apakah butiran kerja ceruck kayu yang perlu diukur berdasarkan kepada SMM 2 ?

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

5

Butiran kerja cerucuk kayu yang perlu diukur berdasarkan SMM 2 adalah seperti di dalam jadual 5.1 di bawah. (Sila perhatikan, quek...quek....quek...)

Butiran kerja cerucuk kayu yang perlu diukur berdasarkan SMM 2 adalah seperti di dalam jadual 5.1 di bawah. (Sila perhatikan, quek...quek....quek...)

Page 6: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

BIL. BUTIRAN KERJA UNIT UKURAN1 Mobilisation Of Piling Plant Item2 Supply Of Piles No.3 Driven Of Piles m4 Joint Of Piles No.5 Cutting Of Top Piles No6 Testing Of Piles Item

Jadual 8.1 Senarai Butiran Kerja (Taking off list)

Setiap butiran di atas hendaklah di tandakan silang/ pangkah ( ) dengan pen merah apabila butiran berkenaan telah diukur kuantitinya. Ini bagi mengelakkan butiran berkenaan diukur dua kali ataupun tidak diukur langsung.

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

6

Page 7: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

AKTIVITI 8a

ARAHAN

KAMI YAKIN ANDA MUNGKIN TELAH BEGITU BERMINAT UNTUK MENGUKUR KUANTITI. SEBELUM ITU ANDA PERLU MENGUJI KEFAHAMAN ANDA TERLEBIH DAHULU DENGAN MENJAWAB SOALAN-SOALAN MUDAH DI BAWAH.

PASTIKAN ANDA TIDAK MERUJUK KEPADA TEKS YANG DISEDIAKAN DI BAHAGIAN INPUT 8a.

INGAT…. JANGAN MERUJUK KEPADA INPUT 8a.

SELAMAT MENCUBA

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

7

Page 8: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

SOALAN

Isikan tempat-tempat kosong di dalam kumpulan awam di bawah dengan butiran kerja yang lazimnya terdapat di dalam kerja-kerja penanaman cerucuk kayu.

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

8

TIMBER PILE

Page 9: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

MAKLUMBALAS 8a

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

9

TIMBER PILES

Mobilisation Of Piling Plant

Supply Of Piles

Driven Of Piles

Cutting Of Top Piles

Testing Of Piles

Page 10: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

ADAKAH ANDA TELAH MENDAPAT JAWAPAN SEPERTI DI ATAS.

JIKA YA. SILA MAJU KE AKTIVITI SETERUSNYA.

INPUT 8b

8.4 Pengukuran Kuantitit Dan Penulisan Keterangan Kerja Cerucuk Kayu

F 2 F 1

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

10

F 1 F1

F2 F1

Tetopi Cerucuk Konkrit Gred 20

NOTA1. Konkrit untuk tetopi cerucuk ialah konkrit Gred 20

2. Tebal ‘lean concrete’ ialah 50mm tebal

3. Panjang cerucuk permulaan = 6.00M

4. Panjang cerucuk sambungan = 6.00M

5. Kedalaman penanaman cerucuk = 10.00M

6. Ujian cerucuk: beban ujian (50 tonne) = 2 x beban rekabentuk (25 tonne)

Page 11: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

Rajah 5.5 : Pelan Tatatur Tetopi Cerucuk

250 x 250mm tiang

150mm x 150mm Cerucuk Kayu Kempas Yang Diawet

Tetopi Cerucuk Jenis F1 Tetopi Cerucuk Jenis F2

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

11

150

mm

dal

am

500

mm

m

Pandangan Keratan

Cerucuk kayu

Page 12: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

Rajah 8.6 : Pandangan Keratan dan Pelan Tetopi Cerucuk

Sebelum kuantiti kerja cerucuk boleh diukur, adalah menjadi amalan untuk menyediakan ‘senarai butiran kerja’ terlebih dahulu.

Jadi, berdasarkan rajah 8.5 dan 8.6 senarai butiran kerja yang perlu dinyatakan adalah seperti berikut .

BIL BUTIRAN KERJA UNIT1 Mobilisation of piling plant Item2 Supply of piles No3 Driven of piles M4 Joint of piles No5 Cutting off top piles No6 Testing of piles Item

Setiap butiran di atas hendaklah di tandakan silang/ pangkah ( ) dengan pen merah apabila butiran berkenaan telah diukur kuantitinya. Ini bagi mengelakkan butiran berkenaan diukur dua kali ataupun tidak diukur langsung.

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

12

Pelan Tetopi Cerucuk

INGATKuantiti dan keterangan kerja hendaklah ditulis

di dalam borang dimensa.

Page 13: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

4 /

Item

Item

4

Mobilisation of Piling Plant

Allow for the provision of all necessary piling equipment , plant, tools and ancillary equipment and for their transportation to site, handling, assembling, erecting , dismantling and removal off the site after completion of the operation

Allow for the moving and handling piling equipment, plant , tools and ancillary equipment about the site as often and whenever necessary for the execution of the whole piling operation including any excavation and filling required for moving the plant , tools and ancillary equipment from different level of the site

Supply Of Preliminary Piles

Supply, deliver and unload on site 150mm x 150mm x 6.0m long preliminary tanalised kempas timber piles with 150mm x 150mm x 16 gauge galvanized anti-

CATATAN[rujukan kepada fasal-fasal di dalam SMM 2]

E.4.1(a) : an item shall be given for bringing to site and removing from site all plant required for this section of work.

E.4.1.(b) : An item shall be given for maintaining on site all plant required for this section of the work.

E.5.3 : …..item shall be given for :(a) The total number of piles stating the specified length. The size and weight of head and shoes shall be stated in the description

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

13

Page 14: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

4/4/

4/4/

4 /

4 /

4.00

10.00

4

4

splitting plate at both ends

Supply Of Extension Piles

Ditto extension piles ditto exceeding 3.00m

Driven Of Piles

Drive only vertical 150mm x 150mm tanalised kempas timber piles

Jointing Of Piles

Supply and fixed 160mm x 160mm x 450mm long rectangular mild steel piles sleeve extension joint fabricated with 5mm thick mild steel plate with and including 150mm x 150mm x 5mm thick mild steel diving plate cut to shape and welded mid-way in sleeve including shaving end of pile to fit into sleeve, painting steel work with two coats of bituminous paint inside and outside and apply two coats of approved timber preservative to all shaved surface of piles in joint

Cutting Off Top Piles

Cut off 150mm x 150mm tanalised kempas timber piles at required level including all appliances and apply two

E.5.7 : In the case of pile extensions, item shall be given for :

(b) The total length of pile extensions given in metres classified into the following ranges of pile length:

not exceeding 3.0mexceeding 3.0m

E.5.3 : The total driven depth given in metres

E.5.7 (a) : The total number of pile extensions

E.5.9 : The following shall be enumerated :(a) Cutting off tops ….

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

14

Page 15: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

coats of approved wood preservative to cut off head and clearing away debris

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

15

Page 16: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

Item

Testing Of Piles

Provide all equipment hydraulic jack, deflection gauges , kentledges, temporary staging etc. and test on piles size 150mm x 150mm to a vertical load 50 tonnes including all extra cost before commencing of the main piling works

E.7 : Item shall be given for test of pile stating the detail

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

16

Page 17: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

AKTIVITI 8b

ARAHAN

SELAMAT MENCUBA

SOALAN

Berdasarkan pelan pada Rajah 8.7 dan 8.8, sila ukur kuantiti cerucuk konkrit berkenaan.

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

17

BBAGI MENINGKATKAN DAYA KEFAHAMAN ANDA, SILA JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH TANPA MERUJUK KEPADA TEKS YANG DISEDIAKAN DI BAHAGIAN INPUT.

Page 18: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

F1 F1

F1 F1

F2

NOTA

1. Campuran konkrit untuk tetopi cerucuk ialah 30/202. Penutup konkrit bagi :

- tetopi cerucuk = 75mm- tiang = 40mm

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

18

Kedudukan Tetopi Cerucuk Konkrit Gred 30

Page 19: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

3. Semua cerucuk konkrit bertetulang hendaklah bersaiz 300mm x 300mm4. Panjang sementara (provisional length) cerucuk hendaklah 18m5. Kedalaman cerucuk 15m6. Beban Kerja ialah 25 Tone7. Beban Ujian adalah 2 kali Beban Kerja

Rajah 8.7 : Pelan Tatatur Tetopi Cerucuk

600mm

F1

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

19

50mm Tebal Konkrit Alas

Cerucuk Konkrit 300mm x 300mm

1500mm

600mm

50mm Tebal Konkrit Alas

300mm x 300mm Cerucuk Konkrit

Page 20: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

F2

Rajah 5.8 : Pandangan Keratan F1 dan F2

8.7 MAKLUMBALAS

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

20

Page 21: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

9/

Item

Item

9

9

9.00

15.00

PILING WORKS (ALL PROVISIONAL)Mobilisation of Piling Plant

Allow for the provision of all necessary piling equipment , plant, tools and ancillary equipment and for their transportation to site, handling, assembling, erecting , dismantling and removal off the site after completion of the operation

Allow for the moving and handling piling equipment, plant , tools and ancillary equipment about the site as often and whenever necessary for the execution of the whole piling operation including any excavation and filling required for moving the plant , tools and ancillary equipment from different level of the site

Supply Of Preliminary Piles

Supply, deliver and unload on site 300mm x 300mm x 9.0m long preliminary precast concrete piles as described with corners splayed.

Chilled hardened cast iron pile shoe size 300mm x 300mm x 400mm overall (weighing ……kg) with cast iron point splayed on four sizes with 4 nos. 50mm x 13mm galvanised mild steel straps 450mm girth with fishtailed ends and casting onto end of piles

Supply Of Extension Piles

Supply, deliver and unload on site 300mm x 300mm extension piles exceeding 3.00m

Driven Of Piles

Drive only vertical 300mm x 300mm x 9m long precast concrete piles

Jointing Of Piles

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

21

Page 22: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

9/ 9

9

9

9

Item

300mm x 300mm 15mm mild steel pile extension head cap chamfered all round four times drilled four main reinforcement bar and welding ends of 4 nos. main reinforcement bars half way through thickness of cap and filled welding all round the bars at junctions with cap before casting and including forming 38mm diameter central hole.

30mm diameter mild steel centering bar 900mm long and inserting into and including boxing in concrete to form 2 nos. 38mm diameter mortices 450mm deep, 1no. in head of pile and 1no. in bottom of extension pile.

Cutt-Off

Cutt-off or b reak away and dispose off surplus length of 300mm x 300mm reinforced concrete piles from site

Preparing concrete pile head

Testing Of Piles

Provide all equipment hydraulic jack, deflection gauges , kentledges, temporary staging etc. and test on piles size 300mm x 300mm to a working load 50 tonnes including all extra cost before commencing of the main piling works

8.8 PENILAIAN KENDIRI

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

22

Page 23: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

ANDA TELAH MENGHAMPIRI KEJAYAAN. SILA CUBA SOALAN

PENILAIAN KENDIRI INI.

SEMOGA BERJAYA.

SOALAN

Berdasarkan pelan pada rajah 5.9 anda dikehendaki:

1. Menuliskan satu senarai butiran kerja yang lengkap untuk kerja cerucuk kayu.

2. Mengukur kuantiti kerja cerucuk kayu.

3. Menuliskan keterangan kerja cerucuk kayu.

Tugasan ini boleh disediakan secara berkumpulan tidak melebihi 3 orang pelajar bagi setiap kumpulan. Ia hendaklah dihantar dalam masa 1 minggu dari tarikh soalan diberikan.

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

23

SEKIAN DULU UNTUK UNIT INI

SELAMAT MENCUBA

Page 24: UNIT8 ( CERUCUK KONKRIT BERTETULANG TUANG DULU(PRECAST RC PILE) DAN CERUCUK KAYU (TIMBER PILE) )

KAEDAH MEMBUAT PENGUKURAN KUANTITI

C 4006/UNIT 8/ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2

Berdasarkan pelan pada rajah 8.9, jawapan anda sepatutnya mengandungi butiran seperti berikut:

Senarai Semak Jawapan

1. Mobilisation Of Piling Plant2. Supply Of Piles3. Driven Of Piles4. Joint Of Piles5. Cutting Of Piles6. Testing Of Piles

MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

24

8.9 MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI