kerja-kerja cerucuk

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  1/15

  43

  BAB 4

  KERJA CERUCUK

  4.1 PENGENALAN

  Kebanyakan projek pembinaan bangunan,cerucuk akan di gunakan

  sebagai asas bagi menambah kekuatan dan kekukuhan bangunan. Cerucuk

  di gunakan adalah kerana ia merupakan asas dalam yang paling sesuai.

  Cerucuk merupakan elemen struktur yang berbentuk tiang di mana ia berfungsi

  untuk mengagihkan beban superstruktur melalui strata yang kurang mampat

  atau lapisan berair pada strata yang lebih mampat dan lebih kuat. Beban yang

  di agihkan melalui 2 cara iaitu samaada dengan cara geseran atau tanggung

  hujung.Asas cerucuk merupakan satu anggota yang memindahkan beban-

  beban yang dipikul ke lapisan yang keras,beban-beban ini dipindah memlalui

  geseran, tanggung hujung atau gabungan kedua-keduanya.

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  2/15

  44

  4.2 FAKTORFAKTOR ASAS CERUCUK

  i) Apabila asas rakit tidak sesuai digunakan kerana tekanan bagi beban yangdikenakan tidak sekata dengan keupayaan tanah yang terlalu rendah,

  menyebabkan asas cerucuk paling sesuai di gunakan.

  ii) Apabila keupayaan tanggung beban tanah hanya pada aras kedalaman 3m

  ke bawah di mana asas jalur atau asas pad tidak ekonomi jika ia di

  gunakan.

  iii) Apabila tapak bangunan yang di bina sentiasa di takungi air sepanjang

  tahun atau pada musim-musim tertentu seperti di kawasan tanah paya,

  tanah di tepi laut dan lain-lain.iv) Apabila bangunan yang bina terlalu besar dan tinggi di mana daya tolakan

  angin akan memberi kesan negatif terhadap bangunan tersebut.

  4.3 JENISJENIS CERUCUK

  Cerucuk terbahagi kepada dua kategori iaitu :

  I. Cerucuk geseran ( friction pile)

  II. Cerucuk tanggung hujung (Endbearing)

  4.3.1 Cerucuk Geseran (Friction pile)

  Cerucuk jenis ini dapat membawa beban superstruktur yang dikenakan oleh

  bangunan dan menyebarkanya kepada permukaan cerucuk denag permukaan

  tanah. Asas jenis ini biasanya digunakan di kawasan yang bertanah liat dan

  berkrlodak. Ia juga merupakan satu alternatif terhadap penggunaan asas rakit.

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  3/15

  45

  Cerucuk geseran mempunyai kesan yang boleh membawa bilangan tekanan

  (pressure buib) ke paras tanah yang keras dan padat dan dapat menampung

  teanan bebanan yang dikenakan daripada superstruktur bangunan. Ini adalah

  kerana tekana pada bahagian atas tanah adalah lemah dan tidak dapat

  menahan beban yang dikenakan dengan berkesan.

  4.3.2 Cerucuk Tanggung Hujung (Endbearing pile)

  Cerucuk jenis ini dapat membawa beban superstruktur melalui tanah lembut

  dan memindahkan beban tersebut kepada aras tanah yang keras atau melalui

  hujung cerucuk yang dihentam sehingga bacaan setting dicapai pad lapisan

  tanah keras tersebut.

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  4/15

  46

  4.4 CERUCUK KONKRIT

  Dalam pembinaan bangunan, cerucuk yang biasa digunakan terbahagi kepada dua

  jenis iaitu :

  I. Cerucuk konkrit tuang di tapak

  II. Cerucuk konkrit tuang dulu

  4.4.1 Cerucuk Konkrit Tuang Di Situ

  Cerucuk jenis ini merupakan cerucuk konkrit bertetulang yang di bina terus ditapak

  bina di mana konkrit akan di bancuh di tapak dan dituang terus ke dalam lubang

  cerucuk. Proses pembinaan cerucuk jenis ini dapat mengurangkan kesan gegaran

  terhadap binaan di kawasan sekeliling. Selain itu, ia juga dapat memberikan daya

  geseran yang lebih baik kerana permukaannya kasar. Bahagian dasarnya yang besar

  dapat membantu memindahkan beban yang dikenakan dengan lebih berkesan.

  4.4.1 Cerucuk Konkrit Tuang Dulu

  Cerucuk jenis ini berbentuk 4 segi, 6 segi dan bulat sama ada yang berongga

  (hollow) atau yang padat iaitu yang diperbuat daripada konkrit tetulang biasa atau

  tetulang tegas dahulu (prestressed) dengan panjang mengikut saiz yang dikehendaki.

  Cerucuk jenis ini di buat di kilang-kilang. Fungsi tetulang yang digunakan adalah bagi

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  5/15

  47

  menahan tegangan yang dikenakan semasa kerja-kerja penanaman cerucuk

  dijalankan.

  Rajah 4.1 Cerucuk jenis bulat (berongga)

  Rajah 4.2 Cerucuk jenis 4 segi

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  6/15

  48

  4.5 PERALATAN UNTUK CERUCUK PACAK (CERUCUK KONKRIT TUANG

  DULU).

  i) Terdiri daripada cerucuk (piling frame )dan penukul (hammer). Kerangka

  cerucuk ada yang besar dan ada yang kecil bergantung pada kegunaanya.

  ii) Penukul cerucuk (piling hammer yang paling sederhana sekali adalah

  antara 2-4 tan dan tinggi terjun tidak lebih dari 5-6 kaki. CP 2004

  mengesorkan untuk mendapatkan kecekapan tukul pelantak dengan

  menggunakan penukul terjun ini, maka berat penukul hendaklah tidak lebih

  kurang dari setengah berat cerucuk ( berat penukul berat cerucuk)

  iii) Penukul cerucuk yang lain adalah penukul dieselkan (dieselkanhammer).Jenis yang biasa digunakan adalah kobe series K13 (1.3 tanne

  ram weight) K28 dan K35 dengan terjun tinggi maksimum adalah 3 meter.

  iv) Sewaktu melantak cerucuk samaada kayu, konkrit mahupun keluli,kepala

  cerucuk hendaklah disarungkan dengan topi cerucuk (Helmet) bersama-

  sama dengan lapisan kusye kayu untuk menahan hertaman, dan diatas topi

  yang akan menerima penukul adalah lapik (dolly) yang terdiri daripada

  kepingan besi dan kayu keras.

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  7/15

  49

  4.6 DATA PELANTAK CERUCUK

  i) Sebelum cerucuk diangkat ke kerangka cerucuk,cerucuk hendakalahditandakan dengan ukuran kaki meter.

  ii) Setelah cerucuk diangkat ke kerangka cerucuk, pastikan cerucuk berada

  pada keduduksn yang betul sebelum dipacu.

  iii) Apabila cerucuk sudah siap untuk dipukul,jumpa pukulan untuk setiap kaki

  hendaklah dicatit di dalam borang data yang disediakan.

  iv) Pukulan hendaklah diberhentikan apabila jumpa pukulan/kaki sudah

  sampai kepada anggaran yang dibuat oleh jurutera projek dan bersedia

  mengambil set

  Rajah4.3 kerja melantakkan cerucuk dijalankan

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  8/15

  50

  4.7 KERJA-KERJA PENGGALIAN LUBANG.

  i) Selepas kerja ujian selesai dijalankan,kerja seterusnya yang akandijalankan ialah kerja penggalian lubang.

  ii) Lubang akan dikorek untuk melakukan kerja pemotongan cerucuk dan

  untuk pembinaan pilecap.

  iii) Kerja pengorekkan ini dilakukan dengan bantuan jentolak(case).

  iv) Kerja pengorekkan ini mesti dilakukan dengan penuh berhati-hati untuk

  mengelakkan kerosakkan pada cerucuk.

  Rajah 4.4 Jentolak sedang mengali lubang untuk membuat

  pemotongan cerucuk

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  9/15

  51

  Rajah 4.5 Keadaan tanah setelah dikorek.

  4.8 KERJA PEMOTONGAN CERUCUK.

  Secara lazimnya terdapat dua jenis cerucuk yang biasa digunakan dalam bidang

  pembinaan iaitu:

  i) Cerucuk spun (berbentuk bulat)

  Biasanya cerucuk spun dipotong menggunakan Diomand Cutter.Ini kerana

  pemotongan dengan cara ini lebih selamat dan kurang risiko jikadibandingkan dengan pemotong Hacker.Ia juga boleh mengelakkan

  kerosakan pada cerucuk Spun yang sememangnya mudah rosak jika

  disalah potong.

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  10/15

  52

  b)Cerucuk R.CC (berbentuk segi empat)

  Cerucuk R.C dipotong dengan mengunakan Hacker.Ini kerana cerucuk R.C tidakmudah rosak.

  Rajah 4.6 Perkerja sedang memotong cerucuk.

  Rajah 4.7 Perkerja sedang memotong cerucuk mengunakan

  cara lain.

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  11/15

  53

  Rajah 4.8 Cerucuk yang telah dipotong.

  4.9 KERJA PEMBINAAN TETOPI CERUCUK.

  Selepas kerja pemotongan cerucuk,kerja pembinaan yang seterusnya ialah kerja

  pembinaan pilecap.Pilecap dibina sebelum pembinaan rasuk tanah.Pilecap ini dibina

  dari konkrit bertetulang.Jenis gred konkrit yang digunakan dalam pembinaan pilecap

  ialah G25 nisbah bancuhan yang digunakan ialah 1:1/2:3 dan jenis simen yang

  digunakan ialah simen Portland biasa.

  Kerja penimbusan tanah untuk menutupi pilecap dijalankan selepas kerja

  pemotongan cerucuk selesai.Kerja penimbusan tanah ini dilakukan dengan

  mengunakan jentolak.Kerja pilecap dilakukan dengan berhati-hati untuk mengelakkan

  kerosakkan pilecap.

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  12/15

  54

  4.10SEPATU CERUCUK

  Sepatu cerucuk merupakan struktur atau bahagian yang menjadi asas kepadacerucuk di samping dapat melindungi struktur cerucuk yang di gunakan. Jenis sepatu

  cerucuk yang digunakan perlu mematuhi perkara-perkara berikut :

  I. Sepatu besi tuangan yang dikeraskan melalui proses penyejukan segera

  seperti yang digunakan untuk membuat tuangan besi kelabu yang mematuhi

  B.S.1452, Gred 10, atau

  II. Keluli sederhana mematuhi B.S.4360, Gred 50B, atauIII. Keluli tuangan yang mematuhi B.S.3100, Gred A

  Sepatu cerucuk bagi kawasan berbatu adalah terdiri daripada besi tempa dan

  pencekak keluli sederhan dari blok besi tuangan ynag di keraskan melalui proses

  penyejukan segera.Sepatu jenis ini di sambung secara kimpalan dan kemudian ia akan

  di sapu dengan gris sebagai perlindungan anti karat, walaupun ia akan hilang semasa

  kerja-kerja penanaman cerucuk di buat. Kimpalan yang tidak efektif akan

  mengakibatkan air yanah masuk kedalam cerucuk.

  Jenis sepatu cerucuk yang biasa digunakan adalah seperti :

  I. Flat Ended Pile Shoe : untuk tanah yang lembut

  II. Pointed Cast Iron Shoe : untuk tanah yang keras sederhana

  III. Rock Shoe : untuk tanah yang keras dan berbatu

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  13/15

  55

  Apabila penanaman di buat di kawasan yang keras dan berbatu seperti batu

  kapur , maka penanaman yang terlalu kaut atau overdriving perlu dielakkan. Oslo

  point sesuai digunakan kerana ia dapat memberi sifat stand-off kepada cerucuk

  dimana lapisan batu tersebut dapat di rasa sebelum cerucuk sampai kepadanya.

  Tujuan sepatu digunakan adalah untuk :

  I. Memudahkan cerucuk diletak pada tanda yang di buat.

  II. Memudahkan cerucuk masuk ke dalam tanah semasa dilantak.

  III. Memecahkan batuan atau bahan yang terdapat di dalam tanah semasa kerjamelantak di buat serta memudahkan pergerakan pada bahagian yang lebih

  keras

  .

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  14/15

  56

  4.11 JENTERA CERUCUK YANG DI GUNAKAN DALAM PROJEK

  Jentera cerucuk yang dalam projek ini adalah dari jenis Hydraulic JackingDi mana beratnya adalah 60 Tan 30 Tan. Mesin ini menggunakan kuasa

  hidraulik untuk membenamkan cerucuk ke dalam tanah. Mesin ini sesuai di

  gunakan untuk projek di kawasan hospital kerana ia tidak mengeluarkan bunyi

  bising dan tiada gegaran yang kuat seperti jentera cerucuk lain. Jentera cerucuk

  ini hanya sesuai digunakan di kawasan yang rata. Ia juga di kendalikan tetapi

  memerlukan tenaga mahir. Jentera cerucuk ini mempunyai cara set yang berbeza

  dengan jentera cerucuk yang lain di mana setelah mencapai kedalaman yang

  maksimum, meter pada jentera tersebut akan naik dan ia akan berhenti padatakat tertentu.

  Rajah 4.9 Jentera yang di gunakan untuk menanam

  cerucuk ( Hydraulic Jacking)

 • 8/14/2019 kerja-kerja cerucuk

  15/15

  57

  4.12 KOMEN DAN CADANGAN

  4.12.1 Komen

  Daripada pandangan saya kerja-kerja cerucuk merupakan salah satu kerja

  yang sukar dan memerlukan tahap kesabaran yang tinggi kerana setiap

  pembinaan cerucuk kita perlu berhati-hati kerana jika bangunan yang dibina

  terlalu besar dan terlalu tinggi di man daya tolakkan angin akan memberi kesan

  negatif terhadap bangunan tersebut dan kemungkinan berlaku

  keruntuhan,keretakan atau bangunan itu tidak akan selamat untuk jangka masa

  panjang.

  4.12.2 Cadangan.

  Bagi cadangan saya ialah kerja cerucuk ini harus dipertingkatkan mutu

  perkerjaannya dan cara-cara pengunaannya alatan harus dititik beratkan oleh

  kontraktor agar setiap pembinaan atau penanaman cerucuk dapat dijalankantanpa berlaku permasaalahan dan bangunan yang hendak dibina tidakakan

  mendapat kesan negatif pada masa akan datang.