5
(Molimo da kliknete na svaki navedeni 'hyperlink’ zbog detaljnih informacija) Pre podnošenja zahteva za vizu student treba da obavi proceduru registracije i upisa na portalu UNIVERSITALY. Nakon toga studentu će stići putem portala Universitaly obaveštenje da skinu i odštampaju sažetak zahteva za upis na univerzitetski program (u PDF formatu), koji treba da donesu u Ambasadu sa ostalim potrebnim dokumentima za vizu navedenim u tačkama od 1 do 10. TEK pošto završe sve postupke navedene u ovom uputstvu studenti mogu podneti zahtev za vizu tip “D” za STUDIRANJE shodno trajanju studijskog programa. Sažetak zahteva za predupis na odabrani univerzitetski smer koji generiše sajt UNIVERSITALY kao što je objašnjeno u tački 1. Formular zahteva za vizu NACIONALNU tip D popunjen u celosti latinicom štampanim slovima i potpisan. Jedna novija fotografija formata 4.0 x 3.5 cm, u boji sa belom pozadinom. Pasoš koji treba da važi najmanje 90 dana posle isteka tražene vize. Fotokopija stranice pasoša sa ličnim podacima. OSNOVNA DOKUMENTA 2 1 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 3 PREDUPIS DOKUMENTA ZA VIZU ZA STUDIRANJE U ITALIJI U 10 KORAKA POST-DIPLOMSKE STUDIJE za studente koji već poseduju fakultetsku diplomu i žele da upišu post-diplomske studije (master studije, doktorati, itd Zdravstveno osiguranje: polisa zdravstvenog osiguranja sa minimalnim pokrićem od 30.000 evra za troškove hitnih intervencija, hospitalizacije i repatrijacije, koja važi na celoj teritoriji Šengena 15 dana od dana ulaska u Italiju. Kasnije, kada student bude podnosio zahtev za boravišnu dozvolu (permesso di soggiorno) moraće da dokaže da poseduje zdravstveno osiguranje za celu akademsku godinu, za lečenje i bolnički smeštaj, koje će moći da zaključi u Italiji ili da se upiše u italijansku Nacionalnu zdravstvenu službu (Servizio Sanitario Nazionale SSN) preko lokalne Azienda Sanitaria Locale (ASL).

U 10 KORAKA - ambbelgrado.esteri.it

  • Upload
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: U 10 KORAKA - ambbelgrado.esteri.it

(Molimo da kliknete na svaki navedeni 'hyperlink’ zbog detaljnih informacija)

Pre podnošenja zahteva za vizu student treba da obavi proceduru registracije i upisa na portalu UNIVERSITALY.

Nakon toga studentu će stići putem portala Universitaly obaveštenje da skinu i odštampaju sažetak zahteva za upis na univerzitetski program (u PDF formatu), koji treba da donesu u Ambasadu sa ostalim potrebnim dokumentima za vizu navedenim u tačkama od 1 do 10.

TEK pošto završe sve postupke navedene u ovom uputstvu studenti mogu podneti zahtev za vizu tip “D” za STUDIRANJE

shodno trajanju studijskog programa.

Sažetak zahteva za predupis na odabrani univerzitetski smer koji generiše sajt UNIVERSITALY kao što je objašnjeno u tački 1.

Formular zahteva za vizu NACIONALNU tip D popunjen u celosti latinicom štampanim slovima i potpisan.

Jedna novija fotografija formata 4.0 x 3.5 cm, u boji sa belom pozadinom.

Pasoš koji treba da važi najmanje 90 dana posle isteka tražene vize.

Fotokopija stranice pasoša sa ličnim podacima.

OSNOVNA DOKUMENTA

2

1

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3

PREDUPIS

DOKUMENTA ZA VIZU ZA STUDIRANJE U ITALIJI

U 10 KORAKA

POST-DIPLOMSKE STUDIJE za studente koji već poseduju fakultetsku

diplomu i žele da upišu post-diplomske studije (master studije, doktorati, itd

Zdravstveno osiguranje: polisa zdravstvenog osiguranja sa

minimalnim pokrićem od 30.000 evra za troškove hitnih intervencija,

hospitalizacije i repatrijacije, koja važi na celoj teritoriji Šengena 15

dana od dana ulaska u Italiju. Kasnije, kada student bude podnosio

zahtev za boravišnu dozvolu (permesso di soggiorno) moraće da

dokaže da poseduje zdravstveno osiguranje za celu akademsku

godinu, za lečenje i bolnički smeštaj, koje će moći da zaključi u Italiji

ili da se upiše u italijansku Nacionalnu zdravstvenu službu (Servizio

Sanitario Nazionale SSN) preko lokalne Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Page 2: U 10 KORAKA - ambbelgrado.esteri.it

ili saobraćajna dozvola (+

fotokopija) ukoliko se putuje sopstvenim prevozom.

5

1. Dokaz o finansijskim sredstvima i za izdržavanje : da biste saznali

potrebne minimalne iznose sredstava treba da pogledate Tabelu A Direktive

Ministarstva unutrašnjih poslova od 1.3.2000., koja predviđa jedan fiksni iznos

i iznos po danu boravka. Prema tome, ukupni iznos varira prema dužini boravka,

odnosno trajanju studija. Na osnovu računice iz tabele prosečna potrebna

novčana raspološivost je oko 850 evra za svaki mesec boravka.

2. Repatrijacija: raspoloživost novčanih sredstava dovoljnih da garantuju

povratak studenta u Srbiju (dodati 200 evra na traženi minimalni iznos od 850 evra

mesečno naveden u tački 1. za povratak avionom, ili priložiti rezervaciju povratne

karte).

3. Školarina: na gore navedene iznose (tačka 1 i 2) treba dodati i iznos za

univerzitetske takse i eventualnu godišnju školarinu za odabrani smer ukoliko

student treba da ih plati (npr: osnovne studije na privatnim univerzitetima). U

slučaju da je već sve plaćeno ili delimično, potrebno je priložiti potvrde o

izvršenom plaćanju a za preostali iznos dokazati posedovanje novčanih

sredstava.

(a) Posedovanje ovih sredstava za život u Italiji mora se dokazati ličnim ili

roditeljskim finansijskim garancijama, garancijom italijanskih institucija proverenog

ugleda, uključujuci univerzitete, lokalne vlade, strane institucije i tela koja italijansko

diplomatsko predstavništvo smatra pouzdanim; ne može se dokazati podnošenjem

bankovne ili osiguravajuce garancije, niti gotovinom ili garancijama koje pružaju

osobe koje nisu članovi porodičnog domacinstva.

U slučaju stipendije koja samo delimično pokriva minimalni iznos finansijskih

sredstava utvrđenih propisima MIUR, student mora da dokaže da poseduje

odgovarajuće finansijske garancije za pokrivanje razlike u iznosu. Samo podnošenje

zahteva za stipendiju ne predstavlja dokument o finansijkom pokriću.

FINANSIJSKA

SREDSTVA

4

VAŽNO: Za spisak dokumenata kojima se dokazuje da porodica

studenta poseduje neophodna finansijska sredstava, morate

posetiti web stranicu Ambasade klikom na FAQs –česta pitanja o

vizama. Lista dokumenata može varirati u zavisnosti od vrste

porodičnih prihoda (npr: prihodi od sopstvenog preduzeća, radni

odnos, penzija ili drugo). Pogledajte listu dokumenata za vrstu

prihoda koju dokazujete. Pročitajte i ostala pitanja i odgovore

(FAQs).

PREVOZ

5

Page 3: U 10 KORAKA - ambbelgrado.esteri.it

6

Potvrda o poznavanju jezika samo ako to

univerzitet zahteva za upisani studijski

program.

Obrada zahteva za vizu plaća se

ISKLJUČIVO u gotovini u iznosu od 50€ (evra)

u trenutku podnošenja zahteva za vizu

Zahtev za izdavanje Potvrde o validnosti diplome (Dichiarazione

di valore / Declaration of Value) se podnosi ukoliko to traži

univerzitet. Ukoliko se navedena potvrda ne traži student mora

da donese Odeljenju za vize kopiju diplome o prethodno

stečenom obrazovanju u Srbiji ili uverenje o završenim studijama

Zahtev za izdavanje potvrde o validnosti diplome: za postupak i

potrebnu dokumentaciju posetite sajt Ambasade (Klikni ovde).

POTVRDA O VALIDNOSTI DIPLOME

9

10 Zahtev za vizu se podnosi lično u Ambasadi uz

prethodno online zakazan termin preko portala

Prenota@mi (klikni na ikonu)

7

8

Raspoloživost odgovarajućeg smeštaja u Italiji:

o ugovor o zakupu stana na ime podnosioca zahteva, ili

o pozivno pismo za privatne posete uz kopiju ličnog dokumenta pozivaoca i njegove eventualne dozvole boravka u Italiji (preuzmi formular za pozivno pismo) , ili

o već dodeljen smeštaj studentu od strane univerziteta, ili

o potvrda o rezervaciji hotela – za najmanje prvih 15 dana boravka.

SMEŠTAJ

JEZIK

CENA VIZE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Prenot@MI

Page 4: U 10 KORAKA - ambbelgrado.esteri.it

Realizacija i grafički dizajn Odeljenje za vize Ambasade Italije u Beogradu

NAPOMENA: Studijska viza će se izdati kandidatima koji sledili uputstva i podneli dokumentaciju za vizu koja je navedena u 10 tačaka ovog uputstva. U roku od 8 radnih dana od ulaska u Italiju, studenti koji poseduju vizu treba da podnesu zahtev za izdavanje boravišne dozvole (permesso di soggiorno) nadležnom odeljenju policije (Questura). Zahtev se predaje u pošti u Italiji uz korišćenje posebnog kompleta obrazaca (kit-postale): https://www.portaleimmigrazione.it/Download_Inglese.aspx# Preporučuje se da pažljivo pročitate i obaveštenja na sledećem linku : Diritti e Doveri dello Straniero . Posetite i sajt Il VISTO PER l’ITALIA Pažnja: Navedene procedure podležu trenutno važećim i budućim vanrednim odredbama Vlade Italije i Evropske unije o sprečavanju i suzbijanju epidemije virusa Covid-19 Napomena: Diplomatsko ili konzularno predstavništvo zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju u slučaju potrebe. Nepotpuna ili nedostajuca dokumentacija navedena od tačke 1 do tačke 10 može dovesti do odbijanja zahteva na šalteru uz odlaganje novog termina koji ce student ponovo zakazati. Podnošenje navedene dokumentacije ne garantuje izdavanje vize.

Adrese veb stranica koje treba posetiti i koje su navedene hiperlinkovima u ovom uputstvu

o Registracija na portalu Universitaly: https://www.universitaly.it/index.php/registration

o Formular zahteva za vizu NACIONALNU tip D: https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/resource/doc/2019/06/d_formulario_ita-srb.pdf

o FAQs –česta pitanja o vizama (za listu dokumenata o prihodima/finansijskim sredstvima)

https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/it/informazioni_e_servizi/visti/faqs-domande-frequenti-sui-visti

o Model pozivnog pisma za privatne posete:

https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/resource/doc/2019/07/dichiarazione_di_ospitalit_doc.doc .

o Procedura za potvrdu o validnosti diplome:

https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/studi/equipollenza-titoli-e-dichiarazioni

o Portal Prenot@mi (za online zakazivanje termina za vizu): https://prenotami.esteri.it/

o Portal Viza za Italiju https://vistoperitalia.esteri.it/home/en

Page 5: U 10 KORAKA - ambbelgrado.esteri.it

RAPID VISA BASIC CHECK LIST FOR THE STUDENT

Student name:____________________________

University________________________________

Course__________________________________

Date Visa appointment_____________________

PRIPREMLJENA DOKUMENTACIJA OD TAČKE 1 DO TAČKE 10

NAPOMENE koje upisuje student (dokumenti koji

nedostaju/obrazloženje)

1 PREDUPIS

DA NE

2 OSNOVNA

DOKUMENTA

DA NE

3 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE.

DA NE

4 FINANSIJSKA

SREDSTVA

DA NE

5 PREVOZ

DA NE

6 SMEŠTAJ

DA NE

7 JEZIK

DA NE

8 CENA VIZE

DA NE

9 VALIDNOST DIPLOME

DA NE

10 ZAKAZAN TERMIN

DA NE

Pre dolaska na zakazani termin student može da se posluži ovim formularom ‘visa checklist’

radi provere da li je sakupio potrebna dokumenta navedena u tačkama od 1 do 10 u gore

navedenom uputstvu. Ovaj spisak može da se priloži zajedno sa ostalim dokumentima prilikom

podnošenja zahteva za vizu.

CHECKLIST

Nepotpuna ili nedostajuca dokumentacija navedena od tačke 1 do tačke 10 može dovesti do odbijanja

zahteva na šalteru uz odlaganje novog termina koji ce student ponovo zakazati.