of 5 /5
(Molimo da kliknete na svaki navedeni 'hyperlink’ zbog detaljnih informacija) Pre podnošenja zahteva za vizu student treba da obavi proceduru registracije i upisa na portalu UNIVERSITALY. Nakon toga studentu će stići putem portala Universitaly obaveštenje da skinu i odštampaju sažetak zahteva za upis na univerzitetski program (u PDF formatu), koji treba da donesu u Ambasadu sa ostalim potrebnim dokumentima za vizu navedenim u tačkama od 1 do 10. TEK pošto završe sve postupke navedene u ovom uputstvu studenti mogu podneti zahtev za vizu tip “D” za STUDIRANJE shodno trajanju studijskog programa. Sažetak zahteva za predupis na odabrani univerzitetski smer koji generiše sajt UNIVERSITALY kao što je objašnjeno u tački 1. Formular zahteva za vizu NACIONALNU tip D popunjen u celosti latinicom štampanim slovima i potpisan. Jedna novija fotografija formata 4.0 x 3.5 cm, u boji sa belom pozadinom. Pasoš koji treba da važi najmanje 90 dana posle isteka tražene vize. Fotokopija stranice pasoša sa ličnim podacima. OSNOVNA DOKUMENTA 2 1 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 3 PREDUPIS DOKUMENTA ZA VIZU ZA STUDIRANJE U ITALIJI U 10 KORAKA POST-DIPLOMSKE STUDIJE za studente koji već poseduju fakultetsku diplomu i žele da upišu post-diplomske studije (master studije, doktorati, itd Zdravstveno osiguranje: polisa zdravstvenog osiguranja sa minimalnim pokrićem od 30.000 evra za troškove hitnih intervencija, hospitalizacije i repatrijacije, koja važi na celoj teritoriji Šengena 15 dana od dana ulaska u Italiju. Kasnije, kada student bude podnosio zahtev za boravišnu dozvolu (permesso di soggiorno) moraće da dokaže da poseduje zdravstveno osiguranje za celu akademsku godinu, za lečenje i bolnički smeštaj, koje će moći da zaključi u Italiji ili da se upiše u italijansku Nacionalnu zdravstvenu službu (Servizio Sanitario Nazionale SSN) preko lokalne Azienda Sanitaria Locale (ASL).

U 10 KORAKA - ambbelgrado.esteri.it

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of U 10 KORAKA - ambbelgrado.esteri.it

(Molimo da kliknete na svaki navedeni 'hyperlink’ zbog detaljnih informacija)
Pre podnošenja zahteva za vizu student treba da obavi proceduru registracije i upisa na portalu UNIVERSITALY.
Nakon toga studentu e stii putem portala Universitaly obaveštenje da skinu i odštampaju saetak zahteva za upis na univerzitetski program (u PDF formatu), koji treba da donesu u Ambasadu sa ostalim potrebnim dokumentima za vizu navedenim u takama od 1 do 10.
TEK pošto završe sve postupke navedene u ovom uputstvu studenti mogu podneti zahtev za vizu tip “D” za STUDIRANJE
shodno trajanju studijskog programa.
Saetak zahteva za predupis na odabrani univerzitetski smer koji generiše sajt UNIVERSITALY kao što je objašnjeno u taki 1.
Formular zahteva za vizu NACIONALNU tip D popunjen u celosti latinicom štampanim slovima i potpisan.
Jedna novija fotografija formata 4.0 x 3.5 cm, u boji sa belom pozadinom.
Pasoš koji treba da vai najmanje 90 dana posle isteka traene vize.
Fotokopija stranice pasoša sa linim podacima.
OSNOVNA DOKUMENTA
U 10 KORAKA
POST-DIPLOMSKE STUDIJE za studente koji ve poseduju fakultetsku
diplomu i ele da upišu post-diplomske studije (master studije, doktorati, itd
Zdravstveno osiguranje: polisa zdravstvenog osiguranja sa
minimalnim pokriem od 30.000 evra za troškove hitnih intervencija,
hospitalizacije i repatrijacije, koja vai na celoj teritoriji Šengena 15
dana od dana ulaska u Italiju. Kasnije, kada student bude podnosio
zahtev za boravišnu dozvolu (permesso di soggiorno) morae da
dokae da poseduje zdravstveno osiguranje za celu akademsku
godinu, za leenje i bolniki smeštaj, koje e moi da zakljui u Italiji
ili da se upiše u italijansku Nacionalnu zdravstvenu slubu (Servizio
Sanitario Nazionale SSN) preko lokalne Azienda Sanitaria Locale (ASL).
5
1. Dokaz o finansijskim sredstvima i za izdravanje : da biste saznali
potrebne minimalne iznose sredstava treba da pogledate Tabelu A Direktive
Ministarstva unutrašnjih poslova od 1.3.2000., koja predvia jedan fiksni iznos
i iznos po danu boravka. Prema tome, ukupni iznos varira prema duini boravka,
odnosno trajanju studija. Na osnovu raunice iz tabele prosena potrebna
novana raspološivost je oko 850 evra za svaki mesec boravka.
2. Repatrijacija: raspoloivost novanih sredstava dovoljnih da garantuju
povratak studenta u Srbiju (dodati 200 evra na traeni minimalni iznos od 850 evra
meseno naveden u taki 1. za povratak avionom, ili priloiti rezervaciju povratne
karte).
3. Školarina: na gore navedene iznose (taka 1 i 2) treba dodati i iznos za
univerzitetske takse i eventualnu godišnju školarinu za odabrani smer ukoliko
student treba da ih plati (npr: osnovne studije na privatnim univerzitetima). U
sluaju da je ve sve plaeno ili delimino, potrebno je priloiti potvrde o
izvršenom plaanju a za preostali iznos dokazati posedovanje novanih
sredstava.
(a) Posedovanje ovih sredstava za ivot u Italiji mora se dokazati linim ili
roditeljskim finansijskim garancijama, garancijom italijanskih institucija proverenog
ugleda, ukljuujuci univerzitete, lokalne vlade, strane institucije i tela koja italijansko
diplomatsko predstavništvo smatra pouzdanim; ne moe se dokazati podnošenjem
bankovne ili osiguravajuce garancije, niti gotovinom ili garancijama koje pruaju
osobe koje nisu lanovi porodinog domacinstva.
U sluaju stipendije koja samo delimino pokriva minimalni iznos finansijskih
sredstava utvrenih propisima MIUR, student mora da dokae da poseduje
odgovarajue finansijske garancije za pokrivanje razlike u iznosu. Samo podnošenje
zahteva za stipendiju ne predstavlja dokument o finansijkom pokriu.
FINANSIJSKA
SREDSTVA
4
studenta poseduje neophodna finansijska sredstava, morate
posetiti web stranicu Ambasade klikom na FAQs –esta pitanja o
vizama. Lista dokumenata moe varirati u zavisnosti od vrste
porodinih prihoda (npr: prihodi od sopstvenog preduzea, radni
odnos, penzija ili drugo). Pogledajte listu dokumenata za vrstu
prihoda koju dokazujete. Proitajte i ostala pitanja i odgovore
univerzitet zahteva za upisani studijski
program.
ISKLJUIVO u gotovini u iznosu od 50€ (evra)
u trenutku podnošenja zahteva za vizu
Zahtev za izdavanje Potvrde o validnosti diplome (Dichiarazione
di valore / Declaration of Value) se podnosi ukoliko to trai
univerzitet. Ukoliko se navedena potvrda ne trai student mora
da donese Odeljenju za vize kopiju diplome o prethodno
steenom obrazovanju u Srbiji ili uverenje o završenim studijama
Zahtev za izdavanje potvrde o validnosti diplome: za postupak i
potrebnu dokumentaciju posetite sajt Ambasade (Klikni ovde).
POTVRDA O VALIDNOSTI DIPLOME
10 Zahtev za vizu se podnosi lino u Ambasadi uz
prethodno online zakazan termin preko portala
[email protected] (klikni na ikonu)
o ugovor o zakupu stana na ime podnosioca zahteva, ili
o pozivno pismo za privatne posete uz kopiju linog dokumenta pozivaoca i njegove eventualne dozvole boravka u Italiji (preuzmi formular za pozivno pismo) , ili
o ve dodeljen smeštaj studentu od strane univerziteta, ili
o potvrda o rezervaciji hotela – za najmanje prvih 15 dana boravka.
SMEŠTAJ
JEZIK
NAPOMENA: Studijska viza e se izdati kandidatima koji sledili uputstva i podneli dokumentaciju za vizu koja je navedena u 10 taaka ovog uputstva. U roku od 8 radnih dana od ulaska u Italiju, studenti koji poseduju vizu treba da podnesu zahtev za izdavanje boravišne dozvole (permesso di soggiorno) nadlenom odeljenju policije (Questura). Zahtev se predaje u pošti u Italiji uz korišenje posebnog kompleta obrazaca (kit-postale): https://www.portaleimmigrazione.it/Download_Inglese.aspx# Preporuuje se da paljivo proitate i obaveštenja na sledeem linku : Diritti e Doveri dello Straniero . Posetite i sajt Il VISTO PER l’ITALIA Panja: Navedene procedure podleu trenutno vaeim i buduim vanrednim odredbama Vlade Italije i Evropske unije o spreavanju i suzbijanju epidemije virusa Covid-19 Napomena: Diplomatsko ili konzularno predstavništvo zadrava pravo da zatrai dodatnu dokumentaciju u sluaju potrebe. Nepotpuna ili nedostajuca dokumentacija navedena od take 1 do take 10 moe dovesti do odbijanja zahteva na šalteru uz odlaganje novog termina koji ce student ponovo zakazati. Podnošenje navedene dokumentacije ne garantuje izdavanje vize.
Adrese veb stranica koje treba posetiti i koje su navedene hiperlinkovima u ovom uputstvu
o Registracija na portalu Universitaly: https://www.universitaly.it/index.php/registration
o Formular zahteva za vizu NACIONALNU tip D: https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/resource/doc/2019/06/d_formulario_it a-srb.pdf
o FAQs –esta pitanja o vizama (za listu dokumenata o prihodima/finansijskim sredstvima)
https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/it/informazioni_e_servizi/visti/faqs- domande-frequenti-sui-visti
https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/resource/doc/2019/07/dichiarazione_di_osp italit_doc.doc .
https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/it/informazioni_e_servizi/servizi_consol ari/studi/equipollenza-titoli-e-dichiarazioni
o Portal Viza za Italiju https://vistoperitalia.esteri.it/home/en
Student name:____________________________
NAPOMENE koje upisuje student (dokumenti koji
nedostaju/obrazloenje)
DA NE
Pre dolaska na zakazani termin student moe da se poslui ovim formularom ‘visa checklist’
radi provere da li je sakupio potrebna dokumenta navedena u takama od 1 do 10 u gore
navedenom uputstvu. Ovaj spisak moe da se priloi zajedno sa ostalim dokumentima prilikom
podnošenja zahteva za vizu.
CHECKLIST