TYZACYJNE - .†jest zbyt wysokie st™¼enie zapylenie powietrza narzucaj…ce bardzo cz™st… wymian™

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TYZACYJNE - .†jest zbyt wysokie st™¼enie zapylenie powietrza...

www.juwent.com.pl368

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

RGSCentrale z odzyskiem ciepa

PRZEZNACZENIE I BUDOWATyposzereg RGS to system central wentylacyjno-klimatyzacyjnych speniajcych coraz wysze wymogi jakie stawia przed nami Unia Europejska w zakresie oszczdnoci energii i ochrony rodowiska. Podstawowymi cechami typoszeregu jest minimalizowanie kosztw poboru energii elektrycznej oraz kosztw zwizanych z wytwarzaniem energii cieplnej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiza w zakresie techniki cieplnej w postaci wysokosprawnych wymiennikw przeciwprdowych pozwala na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnoci speniajc wymogi Rozporzdzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogw dotyczcych ekoprojektu dla systemw wentylacyjnych.Typoszereg obejmuje 7 wielkoci central w zakresie wydajnoci do 8 000 m3/h. Przeznaczone s do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarwno w obiektach uytecznoci publicznej, obiektach mieszkalnych jak i przemysowych.Zastosowane podzespoy umoliwiaj:

filtrowania powietrza wieego i usuwanego z obsugiwanych pomieszcze; caoroczny odzysk energii cieplnej, ktry pozwala na wstpne grzanie powietrza wieego zim i wstpne

schodzenie powietrza wieego latem; grzanie powietrza wentylacyjnego w okresie grzewczym; chodzenie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim;

W skad typoszeregu wchodz: sekcja bazowa; sekcja nagrzewnicy wodnej; sekcja nagrzewnicy elektrycznej; sekcja chodnicy freonowej;

OZNACZENIE URZDZENIAPrzykad oznaczenia urzdzenia: RGS-1-H-P-W/NLWP/CFP/ANWCHFQ-HMI

RGS - ... - ... - ... - ... - ... - ... / ... - ...

WIELKO1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7TYPH- wloty i wyloty poziomeV - wloty i wyloty pionowe (tylko dla wielkoci 1,2,3,4,5)STRONA OBSUGIP - prawa, L - lewaWYKONANIEW wewntrzne, Z - zewntrzneNAGRZEWNICA (wyposaenie opcjonalne)NLWP - wodna prawa, NLWL - wodna lewaNEP - elektryczna prawa, NEL - elektryczna lewaCHODNICA (wyposaenie opcjonalne)CFP - chodnica freonowa prawa, CFL - chodnica freonowa lewaAUTOMATYKAAN, ANW, ANE, ANWCHF, ANECHFTYP PANELA STERUJACEGOHMI, LCD

369www.juwent.com.pl

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

RGSCentrale z odzyskiem ciepa

PRZEZNACZENIE I BUDOWATyposzereg RGS to system central wentylacyjno-klimatyzacyjnych speniajcych coraz wysze wymogi jakie stawia przed nami Unia Europejska w zakresie oszczdnoci energii i ochrony rodowiska. Podstawowymi cechami typoszeregu jest minimalizowanie kosztw poboru energii elektrycznej oraz kosztw zwizanych z wytwarzaniem energii cieplnej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiza w zakresie techniki cieplnej w postaci wysokosprawnych wymiennikw przeciwprdowych pozwala na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnoci speniajc wymogi Rozporzdzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogw dotyczcych ekoprojektu dla systemw wentylacyjnych.Typoszereg obejmuje 7 wielkoci central w zakresie wydajnoci do 8 000 m3/h. Przeznaczone s do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarwno w obiektach uytecznoci publicznej, obiektach mieszkalnych jak i przemysowych.Zastosowane podzespoy umoliwiaj:

filtrowania powietrza wieego i usuwanego z obsugiwanych pomieszcze; caoroczny odzysk energii cieplnej, ktry pozwala na wstpne grzanie powietrza wieego zim i wstpne

schodzenie powietrza wieego latem; grzanie powietrza wentylacyjnego w okresie grzewczym; chodzenie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim;

W skad typoszeregu wchodz: sekcja bazowa; sekcja nagrzewnicy wodnej; sekcja nagrzewnicy elektrycznej; sekcja chodnicy freonowej;

OZNACZENIE URZDZENIAPrzykad oznaczenia urzdzenia: RGS-1-H-P-W/NLWP/CFP/ANWCHFQ-HMI

RGS - ... - ... - ... - ... - ... - ... / ... - ...

WIELKO1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7TYPH- wloty i wyloty poziomeV - wloty i wyloty pionowe (tylko dla wielkoci 1,2,3,4,5)STRONA OBSUGIP - prawa, L - lewaWYKONANIEW wewntrzne, Z - zewntrzneNAGRZEWNICA (wyposaenie opcjonalne)NLWP - wodna prawa, NLWL - wodna lewaNEP - elektryczna prawa, NEL - elektryczna lewaCHODNICA (wyposaenie opcjonalne)CFP - chodnica freonowa prawa, CFL - chodnica freonowa lewaAUTOMATYKAAN, ANW, ANE, ANWCHF, ANECHFTYP PANELA STERUJACEGOHMI, LCD

ZAKRES WYDAJNOCIW

IELK

O

CEN

TRAL

I

PRZEPYW POWIETRZA [m3/h]*

* Maksymalne wydajnoci przepywu powietrza przy spru dyspozycyjnym 150 Pa.

PARAMETRY PRACYParametry obudowy wg normy 1886:2008:

wspczynnik przenikania ciepa - klasa T3; wspczynnik wpywu mostkw cieplnych - klasa TB1; wytrzymao mechaniczna obudowy - klasa D2; szczelno obudowy - klasa L2.

Parametry pracy nagrzewnicy lamelowej wodnej: min. temperatura czynnika zasilajcego 30OC; max. temperatura czynnika zasilajcego 110OC; max. cinienie robocze 1,5 MPa.

Temperatury przetaczanego powietrza: min. temperatura przetaczanego powietrza -35OC; max. temperatura przetaczanego powietrza +35OC.

Temperatura otoczenia: min. temperatura otoczenia -35OC; max. temperatura otoczenia +50OC.

WARUNKI PRACYUrzdze nie dopuszcza si do stosowania gdy:

transportowane powietrze moe zawiera substancje stae, kleiste, wkniste, oraz agresywne powodujce korozj lub rozkadanie, cynku, miedzi, stali i aluminium; temperatury oraz wilgotnoci powietrza zewntrznego w lecie lub zimie odbiegaj od temperatur okrelonych dla

obszaru Europy; przewidywana jest praca urzdze w warunkach klimatu morskiego lub tropikalnego; jest zbyt wysokie stenie zapylenie powietrza narzucajce bardzo czst wymian filtrw powietrza w centrali; wystpuj niestabilne warunki zasilania nagrzewnicy wodnej grocymi przerwami dostaw energii tak dugo, e

nawet sprawne ukady automatyki zabezpieczajcej nie uchroni wymiennikw przed zamroeniem i ewentualnymi stratami z tego tytuu (uszkodzenie nagrzewnicy, szkody w wyniku zalania pomieszcze).

www.juwent.com.pl370

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

STRONY OBSUGISTRONA OBSUGI - PRAWA RGS-V wielko 1, 2, 3, 4, 5 STRONA OBSUGI - LEWA RGS-V wielko 1, 2, 3, 4, 5

STRONA OBSUGI - PRAWA RGS-H wielko 1, 2, 3, 4, 5 STRONA OBSUGI - LEWA RGS-H wielko 1, 2, 3, 4, 5

STRONA OBSUGI - PRAWA RGS-H wielko 6, 7 STRONA OBSUGI - LEWA RGS-H wielko 6, 7

W - wyrzutnia powietrza zuytegoC - czerpnia powietrza wieegoWY - wywiew powietrza zuytegoNA - nawiew powietrza wieego

BUDOWA I WYMIARY

SEKCJA BAZOWAObudowa sekcji bazowych oparta jest na konstrukcji ze szkieletu aluminiowego wypenionego panelami typu sandwich. Izolacj termiczn stanowi wena mineralna o gruboci 25 mm. Sekcje bazowe wyposaone s w:

wymiennik przeciwprdowy do odzysku energii cieplnej o sprawnoci cakowitej powyej 90%. Wymiennik wyposaony jest w by-pass powietrza wieego; filtry na wlocie powietrza wieego oraz na wlocie powietrza usuwanego z pomieszcze. Wielkoci 1, 2, 3, 4, 5

posiadaj filtry klasy G4, natomiast wielkoci 6 i 7 filtry o zwikszonej powierzchni filtracyjnej klasy F7 na wlocie powietrza wieego i klasy M5 na wlocie powietrza usuwanego z pomieszcze; wentylatory z jednofazowymi silnikami typu EC-blue zasilane prdem o napiciu 230V; podstawy o wysokoci 100 mm w wielkoci 4, 5, 6, 7 oraz nogi o wysokoci 100 mm w wielkoci 1, 2, 3; prostoktne krce elastyczne w wielkoci 6, 7 oraz sztywne krce okrge w wielkoci 1, 2, 3, 4, 5.

371www.juwent.com.pl

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

Typ urzdzenia B[mm]H

[mm]h1

[mm]h2

[mm]H3

[mm]L

[mm]L1

[mm]D

[mm]Masa [kg]

RGS-H-1 400 650 175 300 50 750 100 160 48RGS-H-2 540 730 195 340 50 850 100 200 72RGS-H-3 750 870 234 400 50 1000 100 225 114

Typ urzdzenia B[mm]H

[mm]h1

[mm]h2

[mm]H3

[mm]L

[mm]L1

[mm]D

[mm]Masa [kg]

RGS-H-4 780 1150 305 540 100 1500 100 315 203RGS-H-5 980 1300 340 620 100 1800 100 355 310

Typ urzdzenia B[mm]b

[mm]H

[mm]h

[mm]L

[mm] Masa [kg]

RGS-H-6 1300 1200 1200 540 1950 572RGS-H-7 1300 1800 1800 840 2400 732

www.juwent.com.pl372

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

Typ urzdzenia B[mm]H

[mm]h1

[mm]h2

[mm]L

[mm]L1

[mm]L2

[mm]D

[mm]Masa [kg]

RGS-V-1 400 580 100 100 1050 150 225 160 56RGS-V-2 540 650 100 100 1220 175 275 200 82RGS-V-3 750 810 100 100 1430 195 320 225 133

Typ urzdzenia B[mm]H

[mm]h1

[mm]h2

[mm]H3

[mm]L

[mm]L1

[mm]D

[mm]Masa [kg]

RGS-V-4 780 1080 100 100 1900 140 440 315 224RGS-V-5 980 1230 100 100 2100 240 500 355 324

373www.juwent.com.pl

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

NAGRZEWNICA WODNAObudowa nagrzewnicy wodnej dla wielkoci 1, 2, 3, 4, 5 wykonana jest w konstrukcji samononej z blach ocynkowanej. Przekrj wlotw okrgy.Obudowa nagrzewnicy wodnej dla wielkoci 6, 7 oparta jest na konstrukcji ze szkieletu aluminiowego wypenionego panelami typu sandwich. Izolacj termiczn stanowi wena mineralna o gruboci 25 mm. Przekrj wlotw prostoktny.Wymiennik zbudowany jest z rurek miedzianych z pakietem lamel aluminiowych. Sekcja nagrzewnicy przewidziano jako kanaow do montau na cigu wentylacyjnym nawiewnym do obsugiwanych pomieszcze lub bezporednio za sekcj bazow.

Typ urzdzenia B[mm]H

[mm]E

[mm]G

[mm]D

[mm]DN

[mm]Masa[kg]

RGS-1-NLW 345 315 158 250 160 15 7,2RGS-2-NLW 415 315 192 250 200 15 8,2RGS-3-NLW 415 395 192 250 225 15 9,8RGS-4-NLW 495 475 235 250 315 20 12,9RGS-5-NLW 565 475 272 250 355 20 14,2

Typ urzdzenia B[mm]b

[mm]H

[mm]h

[mm]Masa[kg]

RGS-6-NLW 1300 1240 600 540 48RGS-7-NLW 1300 1240 900 840 64