Click here to load reader

PRZENOŚNE NAGRZEWNICE POWIETRZA · PDF file2014/2015 mcs group 1954 przenoŚne nagrzewnice powietrza # 1 w ogrzewaniu mobilnym

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRZENOŚNE NAGRZEWNICE POWIETRZA · PDF file2014/2015 mcs group 1954 przenoŚne nagrzewnice...

2014/2015

MCS GROUP www.mcsworld.com 1954

PRZENONE NAGRZEWNICE POWIETRZA

# 1W OGRZEWANIU

MOBILNYM

| PRZENONE NAGRZEWNICE POWIETRZA2 PRZENONE NAGRZEWNICE POWIETRZA

DLACZEGO WARTO WYBIERA NAGRZEWNICE PRZENONE MARkI MASTER?

OSZCZDZAJ PIENIDZENagrzewnice dziaaj od razu po wczeniu do prdu: monta nie jest wymagany

UYWAJ JEDNEJ NAGRZEWNICYW RNYCH MIEJSCACHNagrzewnice s przenone

OGRZEWAJ TYLKO TE MIEJSCA, GDZIE JEST TO POTRZEBNENagrzewnice nadaj si do ogrzewania maych i duych powierzchni

OGRZEWAJ TYLKO WTEDY, KIEDY POTRZEBUJESZNagrzewnice ogrzewaj bardzo szybko

UNIKAJ PRZEGRZEWANIA I OGRANICZAJ WYDATKINagrzewnice mog by sterowane za pomoc termostatu

WYBIERZ RDO ENERGIIWybierz najtasze lub najczystsze rdo energii, zgodnie ze swoimi potrzebami: gaz, olej, elektryczno

SZANUJ RODOWISKOWysoce wydajny proces spalania pozwala na minimalizacj zanieczyszcze

OGRANICZAJ KOSZTY INWESTYCJI, KUPUJ TYLKO TYLE ENERGII, ILE CI POTRZEBAZawsze istnieje moliwo uycia dodatkowych nagrzewnic

CHRO SWOJ INWESTYCJNagrzewnice pracuj przez wiele lat, i mog by atwo naprawione dziki dostpnoci czci zamiennych przez 10 lat

3|PRZENONE NAGRZEWNICE POWIETRZA

INDEX

NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALIN

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin to wysoko wydajne urzdzenia, dostarczajce natych-miast due iloci ciepa tam, gdzie jest ono potrzeb-ne. Najlepiej sprawdzaj si na otwartych lub dobrze wentylowanych powierzchniach, takich jak: fabryki, magazyny, place budowy. Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin Master znane s z wysokiej wydajnoci, niezawodnoci oraz bezpieczestwa.

ZAkRES MOCY:

10-111 kW

ZASTOSOWANIE:

RolnictwoBudownictwoGarae

STRONA:

6-8

NAGRZEWNICE OLEJOWE Z ODPROWADZANIEM SPALIN

Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin to wysoko wydajne urzdzenia, ktre su do natych-miastowego wytwarzania duej iloci w 100% czy-stego, suchego, ciepego powietrza pozbawionego spalin. Najlepiej nadaj si do sabo wentylowanych pomieszcze, takich jak sklepy, namioty targowe, pomieszczenia kuchenne oraz hale wystawowe. Istnieje moliwo podczenia gitkich przewo-dw, pozwalajcych na atw dystrybucj ciepego powietrza.

ZAkRES MOCY:

20-81 kW

ZASTOSOWANIE:RolnictwoBudownictwoPrzemysMagazynyGaraeAwaryjnie

STRONA:

9

NAGRZEWNICE OLEJOWE Z ODPROWADZANIEM SPALIN AIRBUS

Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin AIR-BUS wyposaone s w szeroki wymiennik ciepa z rurami ze stali nierdzewnej, oraz palnik zewntrzny. Urzdzenia te zapewniaj wysok wydajno oraz moliwo podczenia 4 przewodw do rozprowa-dzenia ciepego powietrza.

ZAkRES MOCY:

75-220 kW

ZASTOSOWANIE:

RolnictwoBudownictwoPrzemysMagazyny

STRONA:

10-11

NAGRZEWNICE ELEkTRYCZNE NADMUCHOWE

Nagrzewnice elektryczne s wysokowydajnymi urzdzeniami znajdujcymi szerokie zastosowanie. Zapewniaj czyste, szybkie i bezpieczne ogrzewa-nie. Nagrzewnice elektryczne doskonale nadaj si do ogrzewania awaryjnego, s atwe w obsudze i w peni przenone. Nagrzewnice elektryczne firmy Master wykonane s z najwyszej klasy komponen-tw z odpowiednimi certyfikatami, zapewniajc tym samym wysok wydajno i niezawodno.

ZAkRES MOCY:

1-40 kW

ZASTOSOWANIE:

RolnictwoBudownictwoPrzemysMagazynyGarae

STRONA:

12-13

NAGRZEWNICE GAZOWE (PROPAN BUTAN)

Nagrzewnice gazowe Master wytwarzaj w krtkim czasie du ilo ciepa. Urzdzenia te s efektywne i niezawodne, a ich stosowanie wysoce opacalne. Przenone nagrzewnice gazowe sprawdzaj si na dobrze wentylowanych obszarach, takich jak: fabry-ki, magazyny, place budowy.

ZAkRES MOCY:

10-103 kW

ZASTOSOWANIE:

RolnictwoBudownictwo

STRONA:

14-16

PROMIENNIkI PODCZERWIENI

Promienniki podczerwieni byskawicznie generuj ciepo, dostarczajc je dokadnie w to miejsce, gdzie jest ono potrzebne, bez jakiegokolwiek ruchu powietrza. Nadaj si doskonale do bezpyowego osuszania farb na cianach, rozmraania urzdze oraz rurucigw a take ogrzewania miejsc pracy. Ta niezwykle skuteczna technologia pozwala na uzyskanie duych oszczdnoci energii, mona j stosowa z powodzeniem na obszarach o duym zapyleniu oraz na zewntrz.

ZAkRES MOCY:

1-43 kW

ZASTOSOWANIE:

RolnictwoBudownictwoPrzemysMagazyny

STRONA:

17-18

NAGRZEWNICE STACJONARNE Nagrzewnice stacjonarne Master zostay zapro-

jektowane z myl o pomieszczeniach, do ktrych ogrzania wymagane s due przepywy gorcego powietrza. Instalacja jest niezwykle prosta: wystar-czy podczy i uruchomi urzdzenie.

ZAkRES MOCY:

33-134 kW

ZASTOSOWANIE:

RolnictwoPrzemysMagazyny

STRONA:

19-21

AkCESORIA Zestawienie akcesoriw do nagrzewnic przeno-nych. Wyposaenie dodatkowe znaczco uspraw-nia komfort pracy z nagrzewnicami Master.

STRONA:

22

WYkRES

Dobr mocy urzdzenia

STRONA:

23

| PRZENONE NAGRZEWNICE POWIETRZA4 PRZENONE NAGRZEWNICE POWIETRZA

PRZEZNACZENIE:PLACE BUDOWY, PRODUKCJA I LOGISTYKA, ROLNICTWO, IMPREZY PLENEROWE, TERENOWE DZIAANIA WOJSKOWE, WARSZTATY, SYTUACJE KRYZYSOWE

BUDOWNICTWO

OGRZEWANIE PLACW BUDOWY

OGRZEWANIE PODCZAS ROBT DROGOWYCh

OSUSZANIE BUDYNKW PODCZAS PRAC

WYKOCZENIOWYCh

ZASTOSOWANIE

NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALIN

NAGRZEWNICE OLEJOWE Z ODPROWADZANIEM SPALIN

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE NADMUChOWE

NAGRZEWNICE GAZOWEOLEJOWE PROMIENNIKI

PODCZERWIENIELEKTRYCZNE PROMIENNIKI

PODCZERWIENI

PRODUkCJA I LOGISTYkA

OGRZEWANIE DUYCh PRZESTRZENI

OGRZEWANIE MIEJSCOWE

WARSZTATY I GARAE

OGRZEWANIE MIEJSCOWE

OGRZEWANIE DUYCh POWIERZChNI

5|PRZENONE NAGRZEWNICE POWIETRZA

ZASTOSOWANIE

NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALIN

NAGRZEWNICE OLEJOWE Z ODPROWADZANIEM SPALIN

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE NADMUChOWE

NAGRZEWNICE GAZOWEOLEJOWE PROMIENNIKI

PODCZERWIENIELEKTRYCZNE PROMIENNIKI

PODCZERWIENI

ROLNICTWO

OGRZEWANIE ZWIERZT

OGRZEWANIE SZKLARNI

OGRZEWANIE PRZEChOWALNI

SUSZENIE ZBOA

IMPREZY PLENEROWE I TERENOWE DZIAANIA WOJSkOWE

OGRZEWANIE ZEWNTRZNE

OGRZEWANIE NAMIOTW

SYTUACJE kRYZYSOWE

OGRZEWANIE DUYCh

PRZESTRZENI

OGRZEWANIE MIEJSCOWE

B 100CEG / B 150CEG

Dla zapewnienia odpowiedniej iloci tlenu niezbdna jest wentylacja pomieszczenia.

AkCESORIA DODATkOWE:

PARAMETRY B 100CEG B 150CEG

Moc grzewcza

kW 29 44

Btu/h 99.300 150.500

kcal/h 25.000 37.900

Przepyw powietrza m3/h 800 900

Czas pracy na penym zbiorniku h 15 10

Regulacja termostatem wbudowany wbudowany

Zuycie paliwa kg/h 2,3 3,5

Zasilanie V/hz 220-240/50 220-240/50-60

Moc elektryczna kW 0,23 0,28

Prd znamionowy A 1,0 1,2

Pojemno zbiornika l 44 44

Wymiary opakowania (d x sz x wys) mm 1110 x 400 x 450 1110 x 400 x 450

Waga netto/brutto kg 25/28 25/28

Paleta szt 10 10

Cena detaliczna netto z 1 790,00 2 015,00

OLEJ NAPDOWY

NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALINNISKOCINIENIOWE, ELEKTRONICZNE

PANEL kONTROLNYOPATENTOWANA TEChNOLOGIA

NOWO wbudowa

ny termostat

pomieszczeniowy,

wywietlacz oraz

termostat

wychodzenia

Duy przepyw powietrza Moliwo podczenia termostatu pomieszczeniowego

Dwa filtry oleju: filtr zbiornika oleju oraz filtr ssania Silnik z zabezpieczeniem termicznym Elektroniczna kontrolka pomienia z fotokomrk Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej Zbiornik ze wskanikiem poziomu oleju Zestaw k w standardzie atwy transport atwa obsuga i konserwacja Mocna i wytrzymaa konstrukcja Wbudowany termostat pomieszczeniowy Wywietlacz Termostat wychodzenia

Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 3 m4150.105Termostat pomieszczeniowy TH 5 z przewodem 10 m4161.967Zakres: 0-36C, Dokadno: 1,5C

| PRZENONE NAGRZEWNICE POWIETRZA6 PRZENONE NAGRZEWNICE POWIETRZA

B 35CED / B 70CED B 100CED / B 150CED B 300CED

Dla zapewnienia odpowiedniej iloci tlenu niezbdna jest wentylacja pomieszczenia.

AkCESORIA DODATkOWE:

PARAMETRY B 35CED B 70CED B 100CED B 150CED B 300CED

Moc grzewcza

kW 10 20 29 44 44/88

Btu/h 34.200 68.300 99.300 150.500 150.500-301.000

kcal/h 8.600 17.200 25.000 37.900 37.900-75.800

Przepyw powietrza m3/h 280 400 800 900 900/1.800

Czas pracy na penym zbiorniku h 15 10 15 10 24/12

Regulacja termostatem moliwa moliwa moliwa moliwa moliwa

Zuycie paliwa kg/h 0,8 1,6 2,3 3,5 3,5/7

Zasilanie V/hz 220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50 220-240/50-60 220-240/50-60

Moc elektryczna kW 0,08 0,18 0,23 0,28 0,28/0,56

Prd znamionowy A 0,35 0,8 1,0 1,2 1,2/2,4

Pojemno zbiornika l 15 19 44 44 105

Wymiary opakowania (d x sz x wys) mm 810 x 350 x 450 810 x 350 x 450 1110 x 400 x 450 1110 x 400 x 450 1600 x 750 x 900

Waga netto/brutto kg 17/19 17/19 25/28 25/28 53/70

Paleta szt 15 15 10 10 1

Cena detaliczna netto z 1 460,00 1 595,00 2 025,00 2 320,00 3 840,00

OLEJ NAPDOWY

NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALINNISKOCINIENIOWE, ELEKTROMEChANICZNE

OPATENTOWANA TEChNOLOGIA

OPATENTOWANA TEChNOLOGIA

OPATENTOWANA TEChNOLOGIA

Duy przepyw powietrza

Search related