Click here to load reader

Turizam, hotelijerstvo i ekonomijia hrane II godina · PDF file Organizaciono ponašanje i korporavna kultura Vladimir Džamić Predavanja Kumodraška - 046 15:00 - 17:00 Engleski

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Turizam, hotelijerstvo i ekonomijia hrane II godina · PDF file Organizaciono ponašanje...

 • Turizam, hotelijerstvo i ekonomijia hrane II godina

  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak

  Španski jezik 2 Maja Veljković Michos

  Kumodraška - 018 12:00 - 15:00

  Organizaciono ponašanje i korpora�vna kultura

  Vladimir Džamić Predavanja

  Kumodraška - 046 15:00 - 17:00

  Engleski jezik 2 Jelena Nikolić

  Predavanja i vežbe Kumodraška - 018

  10:00 - 13:00 II grupa

  Nemački jezik 2 Jovan Travica

  Danijelova - A01 14:00 - 17:00

  Italijanski jezik 2 Bojana Prodanović

  Danijelova - A03 14:00 - 17:00

  Ruski jezik 2 Miloš Pupavac Danijelova - S15

  14:00 - 17:00 Frncuski jezik 2

  Neda Maenza Danijelova - S17

  14:00 - 17:00

  Menadžment turis�čke des�nacije

  Jovan Popesku Predavanja

  Kumodraška - 046 11:00 - 14:00

  TURIZAM

  Međunarodna gastronomija Jovnka Popov - Rajić

  Predavanja Kumodraška - 001

  12:00 - 14:00 EKONOMIJA HRANE

  Engleski jezik 2 Jelena Nikolić

  Predavanja i vežbe Kumodraška - 046

  14:00 - 17:00 I grupa

  Menadžment turis�čke des�nacije

  Danijel Pavlović Vežbe

  Kumodraška - 047 09:00 - 10:00

  TURIZAM

  Turizam i prostor Nikica Radović

  Predavanja Kumodraška - 047

  10:00 - 13:00

  Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu

  Slobodan Čerović Predavanja

  Kumodraška - 005 13:00 - 16:00

  HOTELIJERSTVO

  Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu

  Dušan Borovčanin Vežbe

  Kumodraška - 109 11:00 - 12:00

  HOTELIJERSTVO

  Turizam i prostor Aleksa Panić

  Vežbe Kumodraška - 046

  12:00 - 13:00

  Organizaciono ponašanje i korpora�vna kultura

  Vladimir Džamić Vežbe

  Kumodraška - 046 13:00 - 15:00

Search related