of 116 /116
Tumori mliječne žlijezde pasa i Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka mačaka Prof.dr.sc. Darko Gereš Prof.dr.sc. Darko Gereš Klinika za porodništvo i reprodukciju Klinika za porodništvo i reprodukciju

Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Embed Size (px)

Text of Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Page 1: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Tumori mliječne žlijezde pasa i Tumori mliječne žlijezde pasa i mačakamačaka

Prof.dr.sc. Darko GerešProf.dr.sc. Darko GerešKlinika za porodništvo i reprodukcijuKlinika za porodništvo i reprodukciju

Page 2: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Mamarne neoplazmeMamarne neoplazmeMamarne neoplazmeMamarne neoplazme

Page 3: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Tumor (novotvorina, neoplazma)Tumor (novotvorina, neoplazma)TumorTumor -- svaka oteklina ili izraslina (ne samo novotvorine)svaka oteklina ili izraslina (ne samo novotvorine)

Klinička praksa: maligni tumor Klinička praksa: maligni tumor (iz svih vrsta stanica)(iz svih vrsta stanica)autonomni klonalni nenormalni nesvrsishodni iautonomni klonalni nenormalni nesvrsishodni iautonomni, klonalni, nenormalni, nesvrsishodni i autonomni, klonalni, nenormalni, nesvrsishodni i neprekidni neprekidni rast atipičnih stanicarast atipičnih stanica neusklađen sa rastom neusklađen sa rastom normalnog tkivanormalnog tkiva

AdenokarcinomAdenokarcinom

Page 4: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

TumorTumorBenigni MaligniBenigni Maligni

-- ograničen i spor rast ograničen i spor rast -- nekontrolirani rastnekontrolirani rast-- ne šire se u okolno tkivo ne šire se u okolno tkivo -- infiltriraju okolinu infiltriraju okolinu

zrele stanicezrele stanice nezrele primitivne stanicenezrele primitivne stanice-- zrele stanice zrele stanice -- nezrele, primitivne stanicenezrele, primitivne stanice-- diferencirane stanice diferencirane stanice -- niski stupanj diferencijacijeniski stupanj diferencijacije-- ne metastaziraju ne metastaziraju -- metastazirajumetastaziraju-- homogene stanice homogene stanice -- heterogeneheterogene

Heterogenost:Heterogenost:Heterogenost: Heterogenost: -- interneoplastičkainterneoplastička-- intraneoplastička intraneoplastička

Page 5: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

AAdenodenokkarcinomarcinom

Velik, tvrd i multipliVelik, tvrd i multipli

Page 6: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Adenokarcinom mišiceAdenokarcinom mišiceAdenokarcinom mišiceAdenokarcinom mišice

Page 7: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Novotvorina Novotvorina -- patohistološka klasifikacijapatohistološka klasifikacija

Stanice tumoraStanice tumora -- načelnonačelno monoklonalnog monoklonalnog podrijetlapodrijetla

Kuje su iznimka:Kuje su iznimka:jj-- tumori su heterogeni tumori su heterogeni (hipotetički 21 histološki tip)(hipotetički 21 histološki tip)

Page 8: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

OnkogenezaOnkogeneza(Nastanak malignog fenotipa)(Nastanak malignog fenotipa)

Dvije su vrste gena, Dvije su vrste gena, sastavni dio staničnog genoma, koje:sastavni dio staničnog genoma, koje:-- nadziru i reguliraju stanični ciklus nadziru i reguliraju stanični ciklus -- njihove mutacije uzrokuju poremećaje diobe njihove mutacije uzrokuju poremećaje diobe

t it istanicastanica

a)onkogeni a)onkogeni (faktori staničnog rasta tumora)(faktori staničnog rasta tumora)

b)supresorski geni b)supresorski geni (antionkogeni Rb i p53)(antionkogeni Rb i p53)

Page 9: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

OnkogenezaOnkogeneza

a) onkogeni:a) onkogeni: stanični mitogeni (aktivatori maligne transformacijestanični mitogeni (aktivatori maligne transformacijenormalnog u maligni fenotip)normalnog u maligni fenotip)

-- autokriniautokrini -- aktivatori aktivatori vlastitogvlastitog tumorskog rasta tumorskog rasta -- parakrini parakrini -- akt. t. rasta akt. t. rasta susjednihsusjednih stanicastanica

b) supresorski geni:b) supresorski geni: njihovom njihovom inhibicijom nastaje onkogenezainhibicijom nastaje onkogeneza(dokaz da je malignitet recesivna osobina)(dokaz da je malignitet recesivna osobina)(dokaz da je malignitet recesivna osobina)(dokaz da je malignitet recesivna osobina)

Maligni fenotip nastaje nakon:Maligni fenotip nastaje nakon:-- 30 dioba 30 dioba (nastanka milijarde stanica) koje (nastanka milijarde stanica) koje i di j l tkii di j l tki ( i l k ij )( i l k ij )invadiraju normalno tkivo invadiraju normalno tkivo (primarna lokacija)(primarna lokacija)

-- 6 6 -- 600 dana600 dana

Page 10: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

OnkogenezaOnkogeneza(Nastanak malignog fenotipa)(Nastanak malignog fenotipa)

Signalna transdukcijaSignalna transdukcija::stanični faktori (normalne) stanice reagiraju na stanični faktori (normalne) stanice reagiraju na k d ž jk d ž jkancerogene podražaje kancerogene podražaje

Receptori stanične membraneReceptori stanične membrane::informaciju putem informaciju putem GG--proteina,proteina, kroz citoplazmu prosljeđuju u jezgrukroz citoplazmu prosljeđuju u jezgru

Page 11: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

OnkoproteiniOnkoproteiniOnkoproteiniOnkoproteini

Podražaj u jezgri aktivira Podražaj u jezgri aktivira onkogen:onkogen:inducira malignu transformaciju tj nastanak onkoproteinainducira malignu transformaciju tj nastanak onkoproteinainducira malignu transformaciju tj. nastanak onkoproteinainducira malignu transformaciju tj. nastanak onkoproteina

OnkoproteiniOnkoproteini (tumorske stanice):(tumorske stanice):-- na fiziološki podražaj više ne reagiraju normalnona fiziološki podražaj više ne reagiraju normalno

bi t i t kbi t i t k-- osobine prenose na stanice potomkeosobine prenose na stanice potomke

Page 12: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Etiologija tumoraEtiologija tumoraEtiologija tumoraEtiologija tumora

Maligni tumor:Maligni tumor:Maligni tumor:Maligni tumor:-- posljedica nakupljanja genetičkih pogrešaka u duljem razdobljuposljedica nakupljanja genetičkih pogrešaka u duljem razdoblju-- dokaz je viša frekvencija uz višu dobdokaz je viša frekvencija uz višu dob

1.1. Čimbenici koji sigurno nisu uzroci tumoraČimbenici koji sigurno nisu uzroci tumora

2. Rizični čimbenici2. Rizični čimbenici

3. Čimbenici koji su vjerojatni uzrok3. Čimbenici koji su vjerojatni uzrok

Page 13: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

1 Čimbenici koji sigurno nisu uzroci tumora1 Čimbenici koji sigurno nisu uzroci tumora1.Čimbenici koji sigurno nisu uzroci tumora1.Čimbenici koji sigurno nisu uzroci tumora

i l i l ikli l i l ikl-- iregularnosti spolnog ciklusairegularnosti spolnog ciklusa-- paritet paritet (iako je u nulipara viša incidencija)(iako je u nulipara viša incidencija)-- radijacijaradijacija-- radijacijaradijacija-- virusi u pasavirusi u pasa

U mačaka nejasno U mačaka nejasno -- čestice tipa A i C slične retrovirusima (FP)čestice tipa A i C slične retrovirusima (FP)d RNK i ti B 1005 išd RNK i ti B 1005 išsrodan RNK virusu tipa B 1005 miša srodan RNK virusu tipa B 1005 miša

Page 14: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

2 Rizični čimbenici2 Rizični čimbenici2. Rizični čimbenici2. Rizični čimbenici

-- laktacija falsalaktacija falsa -- možda prolaktin jer je statistički pojavnost viša u možda prolaktin jer je statistički pojavnost viša u kuja sa redovitim (više) laktacijamakuja sa redovitim (više) laktacijama

d i t id i t i-- endogeni progestageniendogeni progestageni

-- genetska genetska (pasminska)(pasminska) predispozicijapredispozicija

Page 15: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Pasminska prevalencijaPasminska prevalencijaPasminska prevalencijaPasminska prevalencijaNajviši rizik: Najviši rizik:

engleski seter, afganistanac, kokeri, pointeri,čiuvavaengleski seter, afganistanac, kokeri, pointeri,čiuvavaengleski seter, afganistanac, kokeri, pointeri,čiuvava engleski seter, afganistanac, kokeri, pointeri,čiuvava minijaturni pudl i manje pasmineminijaturni pudl i manje pasmine (minijaturni pudj, jorkšir (minijaturni pudj, jorkšir terijer, čiuvava, maltezer)terijer, čiuvava, maltezer)

Najniži:Najniži: bokseri, zlatni retriver, rotvajlerbokseri, zlatni retriver, rotvajler

njemački o čarnjemački o čar loć dniji nego dr gih pasminaloć dniji nego dr gih pasmina-- njemački ovčar:njemački ovčar: zloćudniji nego u drugih pasminazloćudniji nego u drugih pasmina

-- jazavčari:jazavčari: od svih neoplazmi, čak 54% na mliječnoj žlijezdiod svih neoplazmi, čak 54% na mliječnoj žlijezdi

-- bernski pas:bernski pas: svega 4% na mliječnoj žlijezdisvega 4% na mliječnoj žlijezdi

-- škotski ovčar:škotski ovčar: najviše benignihnajviše benignih

Page 16: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

3 Hormonski uvjetovani tumori3 Hormonski uvjetovani tumori3. Hormonski uvjetovani tumori3. Hormonski uvjetovani tumori

Kuje: Kuje: PR i ERPR i ER u 50% kuja i u normalnom i u neoplastičnom tkivuu 50% kuja i u normalnom i u neoplastičnom tkivuPR i ER PR i ER u 50% kuja, i u normalnom i u neoplastičnom tkivuu 50% kuja, i u normalnom i u neoplastičnom tkivu

Mačke:Mačke:PRPR u 50%u 50%ERER 10% (50%)10% (50%)ERER u 10% (50%) u 10% (50%)

ER u 70% kuja sa adenokarcinomimaER u 70% kuja sa adenokarcinomima

Page 17: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Jorkširterijer, 10 godinaJorkširterijer, 10 godina

Page 18: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Anatomija mliječne žlijezde u kujaAnatomija mliječne žlijezde u kuja

Klinički:Klinički:

) j di t žlij d) j di t žlij da) jedinstvena žlijezdaa) jedinstvena žlijezda

b) dvije žlijezde (lijeva i desna) b) dvije žlijezde (lijeva i desna)

c) deset žlijezda povezanih krvožiljemc) deset žlijezda povezanih krvožiljem

Kombinacija sva tri konceptaKombinacija sva tri koncepta

Page 19: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Anatomija mliječne žlijezde u kujaAnatomija mliječne žlijezde u kujaDva para torakalnihDva para torakalnih

Dva abdominalnihDva abdominalnihDva abdominalnih Dva abdominalnih

Jedan ingvinalnih (pubičnih)Jedan ingvinalnih (pubičnih)

iliili

Dva para prsnih i tri trbušnihDva para prsnih i tri trbušnih

Prva podjela bolja jer je uporište u embriogeneziPrva podjela bolja jer je uporište u embriogenezi

Page 20: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Anatomija mliječne žlijezde u kujaAnatomija mliječne žlijezde u kuja

M difi i k ž k i žlij dM difi i k ž k i žlij dModificirane kožne, apokrine žlijezdeModificirane kožne, apokrine žlijezde(poput lojnih i znojnih)(poput lojnih i znojnih)

Složene lobuloalveolarne strukture:Složene lobuloalveolarne strukture:-- parenhimparenhim-- stroma stroma -- kutani slojkutani sloj

SistematizacijaSistematizacija: : zbog uske funkcionalne vezezbog uske funkcionalne veze fiziološkifiziološki susuzbog uske funkcionalne veze,zbog uske funkcionalne veze, fiziološki fiziološki su su dio reprodukcijskog sustavadio reprodukcijskog sustava

Page 21: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

SisaSisa

K ž iK ž iKoža sise:Koža sise:-- tanka i nježnatanka i nježna-- tanja na bazi, deblja na vrhutanja na bazi, deblja na vrhu

Baza sise:Baza sise:-- lojne i znojne žlijezdelojne i znojne žlijezdej j jj j j

VrhVrh::-- bezdlačan (rudimentirano kavernozno tkivo)bezdlačan (rudimentirano kavernozno tkivo)

88 22 (16) kanalića poput nepravilnog sita svaki okružen sfinkterom22 (16) kanalića poput nepravilnog sita svaki okružen sfinkterom-- 88--22 (16) kanalića poput nepravilnog sita, svaki okružen sfinkterom22 (16) kanalića poput nepravilnog sita, svaki okružen sfinkterom

Page 22: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

KrvožiljeKrvožiljeKrvožiljeKrvožilje

A d čj kA d čj kAnastomoza u području pupka:Anastomoza u području pupka:

a epigastrica superfitialis cranialisa epigastrica superfitialis cranialisa. epigastrica superfitialis cranialisa. epigastrica superfitialis cranialisi i

a. epigastrica superfitialis caudalisa. epigastrica superfitialis caudalis

Page 23: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Venski krvotokVenski krvotokVenski krvotokVenski krvotok

Ekvivalentan arterijskomEkvivalentan arterijskom

LaktacijaLaktacija::jjpovećava se broj sitnih prsnih vena koje prelaze povećava se broj sitnih prsnih vena koje prelaze kontralateralnokontralateralno

(jedina krvožilna bilateralna komunikacija?)(jedina krvožilna bilateralna komunikacija?)

Page 24: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Limfožilni sustavLimfožilni sustavLimfožilni sustavLimfožilni sustav

Krucijalan u širenju tumora jer stvara Krucijalan u širenju tumora jer stvara komunikaciju između:komunikaciju između:

a) lijevih i desnih žlijezdaa) lijevih i desnih žlijezda

b) prednjih i stražnjihb) prednjih i stražnjih

c) aksilarnih i ingvinalnih l.č. c) aksilarnih i ingvinalnih l.č. (primarnih metastatskih lokacija)(primarnih metastatskih lokacija)

Page 25: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Limfna drenažaLimfna drenažaLimfna drenažaLimfna drenaža

Načelno:Načelno:

-- limfa T1, T2 i A1 drenira pazušni l.č.limfa T1, T2 i A1 drenira pazušni l.č.

li f A2 i I d i i i l i l čli f A2 i I d i i i l i l č-- limfa A2 i I drenira ingvinalni l.č.limfa A2 i I drenira ingvinalni l.č.

Page 26: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biološko ponašanjeBiološko ponašanjeBiološko ponašanjeBiološko ponašanje

N či k ji i i šiN či k ji i i šiNačin na koji tumori rastu i šire seNačin na koji tumori rastu i šire se

Maligna novotvorina:Maligna novotvorina:-- lokalna infiltracijalokalna infiltracija-- agresivnostagresivnost-- metastaziranjemetastaziranje

t ti idit ti idi-- postoperativne recidivepostoperativne recidive

Page 27: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biološko ponašanjeBiološko ponašanjeBiološko ponašanjeBiološko ponašanje

Histološki istovjetni tumori mogu se različito ponašati. Histološki istovjetni tumori mogu se različito ponašati.

Gradiranje po metastatskom potencijalu:Gradiranje po metastatskom potencijalu:

a) dobro diferencirani (gradus I)a) dobro diferencirani (gradus I)b) srednje (gradus II)b) srednje (gradus II)b) srednje (gradus II)b) srednje (gradus II)c) slabo diferencirani (gradus III) c) slabo diferencirani (gradus III) (najveći metastatski (najveći metastatski

potencijal)potencijal)

Page 28: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumora

Benigni tumori:Benigni tumori:Benigni tumori:Benigni tumori:maligno alteriraju u 50% slučajevamaligno alteriraju u 50% slučajeva

Mužjaci:Mužjaci:Mužjaci:Mužjaci:0,5 0,5 -- 1%1%

Na drugom mjestu po učestalosti:Na drugom mjestu po učestalosti:Na drugom mjestu po učestalosti: Na drugom mjestu po učestalosti: -- poslije tumora kože (oba spola) poslije tumora kože (oba spola) -- 52% svih novotvorina u intaktnih kuja52% svih novotvorina u intaktnih kuja

0,7% od ukupnog broja pacijenata (pasa)0,7% od ukupnog broja pacijenata (pasa)

Triput viša prevalencija nego u ženaTriput viša prevalencija nego u žena

Page 29: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Ekvivalentnost sa tumorima ženaEkvivalentnost sa tumorima ženaEkvivalentnost sa tumorima ženaEkvivalentnost sa tumorima žena

--jaka izloženost estrogenima u prvih par godina života, važan podatak u jaka izloženost estrogenima u prvih par godina života, važan podatak u prevenciji prevenciji

--veza estrogena i mamarnih tumora čini sličnost sa tumorom dojke u veza estrogena i mamarnih tumora čini sličnost sa tumorom dojke u žena Većina ih je identičnažena Većina ih je identičnažena. Većina ih je identičnažena. Većina ih je identična

--u žena estrogen pozitivni tumori reagiraju na hormonsku terapiju na način u žena estrogen pozitivni tumori reagiraju na hormonsku terapiju na način da se uklone jajnici, ali i reagiraju reagiraju na antiestrogenu terapiju da se uklone jajnici, ali i reagiraju reagiraju na antiestrogenu terapiju Tamoxifenom Tamoxifenom

Page 30: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumora

Pojavnost raste:Pojavnost raste: d 6d 6 8 godine života8 godine životaPojavnost raste: Pojavnost raste: d 6 d 6 -- 8 godine života8 godine života

Najviša dobna prevalencija:Najviša dobna prevalencija: 11,2 godine (120/100 000 kuja)11,2 godine (120/100 000 kuja)

Prosječna prevalencija (SAD):Prosječna prevalencija (SAD): 198,8/100 000 kuja198,8/100 000 kuja

Maligni vs. benigniMaligni vs. benigni == 1:21:2

40 40 -- 50% slučajeva:50% slučajeva: zahvaćene 4. i 5. žlijezdazahvaćene 4. i 5. žlijezdajj jj

Identična dobna pojavnost:Identična dobna pojavnost: i i u kastriranih, i u intaktnih i rodiljau kastriranih, i u intaktnih i rodilja

Možda sezonski utjecaj:Možda sezonski utjecaj: travanj, svibanj i rujantravanj, svibanj i rujan

Page 31: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biološko ponašanje malignih tumoraBiološko ponašanje malignih tumora

Infiltriraju:Infiltriraju:-- kožukožukožukožu-- potkožno vezivno tkivo potkožno vezivno tkivo -- muskulaturu toraksa i muskulaturu toraksa i

abdomenaabdomenaabdomenaabdomena

Ulceracije na koži iznad tumoraUlceracije na koži iznad tumoraUlceracije na koži iznad tumoraUlceracije na koži iznad tumora

Nerijetko fiksirani za kožu i potkožjeNerijetko fiksirani za kožu i potkožje

CistoCisto--papilarni adenokarcinompapilarni adenokarcinom

Page 32: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumora

Rizik nastanka:Rizik nastanka:

-- štrojene prije 1. estrusa:štrojene prije 1. estrusa: 0,5%0,5%-- sterilizirane poslije prvog estrusa:sterilizirane poslije prvog estrusa: 8%8%j gj g-- nakon drugog estrusa:nakon drugog estrusa: 26%26%-- u steriliziranih poslije druge godine života:u steriliziranih poslije druge godine života: 7 puta viši7 puta viši-- u kuja steriliziranih poslije 2,5 godine života:u kuja steriliziranih poslije 2,5 godine života: 200 puta viši200 puta viši(gubi zaštitni učinak u odnosu na kuje sterilizirane prije druge godine)(gubi zaštitni učinak u odnosu na kuje sterilizirane prije druge godine)

Povišena dob u vrijeme kastracije(od 1. do 4. estrusa):Povišena dob u vrijeme kastracije(od 1. do 4. estrusa): progresija rizikaprogresija rizika

Page 33: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumora

j čj č ij žiij ži št j ih ij tšt j ih ij t-- prosječnoprosječno vrijeme preživ.vrijeme preživ. u štrojenih u vrijeme tumora: u štrojenih u vrijeme tumora: 659 da659 danana

-- pr.vr.prež. u intaktnih (neeštrojenih), nakon operacije jepr.vr.prež. u intaktnih (neeštrojenih), nakon operacije jepr.vr.prež. u intaktnih (neeštrojenih), nakon operacije jepr.vr.prež. u intaktnih (neeštrojenih), nakon operacije je198 da198 danana

-- 50% multiple mase 50% multiple mase imaju na zadnjim žlijezdamaimaju na zadnjim žlijezdama-- povišen rizik:povišen rizik:

-- neštrojene ili štrojene nakon prvog estrusaneštrojene ili štrojene nakon prvog estrusa-- debljina tijekom prve godine životadebljina tijekom prve godine životadebljina tijekom prve godine životadebljina tijekom prve godine života-- hranjenje domaćom masnom hranomhranjenje domaćom masnom hranom-- konzumiranje crvenog mesa konzumiranje crvenog mesa

Page 34: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumora

b i i ib i i i--benigni tumori:benigni tumori:aadenomdenomi ii i fibroadenomfibroadenomi i

--maligni:maligni:--maligni:maligni:karcinomi (uključujući adenokarcinome), sarkomi, karcinomi (uključujući adenokarcinome), sarkomi, karcinosarkomi i upalni karcinomi (anaplastični)karcinosarkomi i upalni karcinomi (anaplastični)

-- 50% mamarnih tumora pasa su maligni.iako po jednom istraživanju 50% mamarnih tumora pasa su maligni.iako po jednom istraživanju stvarni malignitet nije viši odstvarni malignitet nije viši od 21 to 2221 to 22%%stvarni malignitet nije viši od stvarni malignitet nije viši od 21 to 2221 to 22%%

-- naime, mnaime, malignalignii se se histopatolohistopatološki dijele na one u kojih je nastala ški dijele na one u kojih je nastala ,, gg pp j j jj j jkrvožilna invazija i one u kojih nije (bolje prognoza)krvožilna invazija i one u kojih nije (bolje prognoza)

Page 35: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumora

P j č ij ži lj jP j č ij ži lj jProsječno vrijeme preživljavanja: Prosječno vrijeme preživljavanja: -- dvije godine u neinvazivnih adenokarcinoma dvije godine u neinvazivnih adenokarcinoma -- godinu dana u invazivnih adenokarcinomagodinu dana u invazivnih adenokarcinomagodinu dana u invazivnih adenokarcinomagodinu dana u invazivnih adenokarcinoma

Veličina tumora uvjetuje prognozu:Veličina tumora uvjetuje prognozu:-- tumori veći od pet centimetaratumori veći od pet centimetara imaju veću šansu imaju veću šansu

metastaziranja u limfne čvorovemetastaziranja u limfne čvorove

Upalni karcinomi:Upalni karcinomi:-- u vrijeme dijagnoze obično su metastazirani i izrazitou vrijeme dijagnoze obično su metastazirani i izrazitou vrijeme dijagnoze obično su metastazirani i izrazito u vrijeme dijagnoze obično su metastazirani i izrazito nepovoljne prognoze nepovoljne prognoze

Page 36: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biološko ponašanjeBiološko ponašanjeBiološko ponašanjeBiološko ponašanje

U iš d 25% št j ih k jU iš d 25% št j ih k jU više od 25% neštrojenih kuja: U više od 25% neštrojenih kuja: tijekom života razvit će se mamarni tumortijekom života razvit će se mamarni tumor

Puno niži rizik: Puno niži rizik: u štrojenih kujau štrojenih kuja

Kuje:Kuje:50% 50% tumora je tumora je malignmaligno, ali nisu svi fatalnio, ali nisu svi fatalni

Mačke: Mačke: prekopreko 85%85% je maligno i većinom agresivnog biološkogje maligno i većinom agresivnog biološkogprekopreko 85%85% je maligno i većinom agresivnog biološkog je maligno i većinom agresivnog biološkog ponašanja uz trend lokalne invazije ali i metastaziranja na ponašanja uz trend lokalne invazije ali i metastaziranja na daleke lokacijedaleke lokacije

Page 37: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

AdenokarcinomAdenokarcinom

Page 38: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Nodularni adenokarcinomNodularni adenokarcinom

Page 39: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biološko ponašanje tumoraBiološko ponašanje tumora

Kastracija prije ili tijekom mastektomije???? Kastracija prije ili tijekom mastektomije????

Pojavnost tumora obzirom na dob ekvivalentna u žena i kujaPojavnost tumora obzirom na dob ekvivalentna u žena i kuja

Smrtnost kuja nešto višaSmrtnost kuja nešto višaSmrtnost kuja nešto višaSmrtnost kuja nešto viša

Page 40: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Invazivni mikropapilarni karcinom psaInvazivni mikropapilarni karcinom psaInvazivni mikropapilarni karcinom psaInvazivni mikropapilarni karcinom psa

Page 41: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Invazivni mikropapilarni karcinom psaInvazivni mikropapilarni karcinom psaInvazivni mikropapilarni karcinom psaInvazivni mikropapilarni karcinom psa

Page 42: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Invazivni mikropapilarni karcinom psaInvazivni mikropapilarni karcinom psaInvazivni mikropapilarni karcinom psaInvazivni mikropapilarni karcinom psa

C) Jezgre stanica pozitivne za MIBC) Jezgre stanica pozitivne za MIB--11D) Jezgre pozitivne na progesteronske receptoreD) Jezgre pozitivne na progesteronske receptore

Page 43: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Adenokarcinom u kujeAdenokarcinom u kujeAdenokarcinom u kujeAdenokarcinom u kuje

Page 44: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Upalni tumoriUpalni tumoriUpalni tumoriUpalni tumori

P b kli ički iP b kli ički iPoseban klinički entitetPoseban klinički entitet

-- upalne promjene kože i okolineupalne promjene kože i okolineupalne promjene kože i okolineupalne promjene kože i okoline-- prošireni na više žlijezda, tvrdi , bolniprošireni na više žlijezda, tvrdi , bolni-- edem stražnjih nogu zbog metastazaedem stražnjih nogu zbog metastazau dubokoj muskulaturiu dubokoj muskulaturi

-- koža ulcerirana i bolnakoža ulcerirana i bolnalj ili d tlj ili d t-- prljavo serozan ili vodenasto prljavo serozan ili vodenasto

sangvinozan sekretsangvinozan sekret-- nonoperabilninonoperabilninonoperabilninonoperabilni

Page 45: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Paraneoplastički sindromParaneoplastički sindromParaneoplastički sindromParaneoplastički sindrom

Simptomi uzrokovani produktima tumora:Simptomi uzrokovani produktima tumora:

-- anemijaanemija-- leukopenijaleukopenija-- DIC kao posljedica otpuštanja tkivnog tromboplastinaDIC kao posljedica otpuštanja tkivnog tromboplastina-- abnormalnosti koagulacije (hiperkoagulacija ili hipokoagulacija)abnormalnosti koagulacije (hiperkoagulacija ili hipokoagulacija)

Page 46: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Klinički tijek neoplazmeKlinički tijek neoplazme

Bolja prognoza:Bolja prognoza: dulja latentna i kraća subklinička fazadulja latentna i kraća subklinička fazaLošija prognoza:Lošija prognoza: kraća latentna i dulja subkliničkakraća latentna i dulja subklinička

Page 47: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Anatomija u mačkeAnatomija u mačkeAnatomija u mačkeAnatomija u mačke

Sa svake strane četiri žlijezde:Sa svake strane četiri žlijezde:

T1T1T2T2T2T2A1A1A2A2A2A2

Page 48: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Limfna drenaža u mačkeLimfna drenaža u mačke

a) ln. axillaris proprius (1) a) ln. axillaris proprius (1) iii i

ln. inguinalis superfitialis (2)(mammarius)ln. inguinalis superfitialis (2)(mammarius)

b) lnn. axillares accessorii (3) b) lnn. axillares accessorii (3) i i

lnn. epigastrici caudales (4)lnn. epigastrici caudales (4)

c) ln. axillaris primae costae (ne uvijek) (5)c) ln. axillaris primae costae (ne uvijek) (5)

Važno u dijagnostici jer je potrebno Važno u dijagnostici jer je potrebno palpirati više lokacijapalpirati više lokacijapalpirati više lokacijapalpirati više lokacija

Page 49: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Adenokarcinom mačkeAdenokarcinom mačke

Ulcerirana lezija - vanjska manifestacija karcinoma j j jFlomaster - realna granica karcinoma

Page 50: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Limfna drenaža u mačkeLimfna drenaža u mačkeLimfna drenaža u mačkeLimfna drenaža u mačke

Drenaža svake žlijezde jeDrenaža svake žlijezde jeDrenaža svake žlijezde je Drenaža svake žlijezde je varijabilna i uvjetovanavarijabilna i uvjetovanasmještajem akcesornih smještajem akcesornih limfnih čvorovalimfnih čvorova. .

Tri su varijanteTri su varijanteTri su varijanteTri su varijante

Page 51: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačaka

P jP jPojavnost:Pojavnost:

Do šeste godine:Do šeste godine: 254/100 000254/100 000Do šeste godine:Do šeste godine: 254/100 000254/100 000

Poslije šeste godine:Poslije šeste godine: 200/100 000200/100 000

Od desete godine:Od desete godine: 318/100 000318/100 000

Page 52: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačaka

Na trećem mjestu Na trećem mjestu (iza tumora kože i limfoma).(iza tumora kože i limfoma).

Učestaliji nego u ljudiUčestaliji nego u ljudi (rjeđi nego u pasa)(rjeđi nego u pasa)

U 50% slučajeva: U 50% slučajeva: pojedinačni noduli na jednoj ili više žlijezdapojedinačni noduli na jednoj ili više žlijezda

j g jj g j ( j g p )( j g p )

Rjeđe na 2. i 3. žlijezdiRjeđe na 2. i 3. žlijezdi, , a ujednačeno na obje stranea ujednačeno na obje strane

11% svih kancera11% svih kancera

76% svih tumora reprodukcijskog sustava76% svih tumora reprodukcijskog sustava

Page 53: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačaka

Srednja dob u nastanku:Srednja dob u nastanku:jjPluripare: Pluripare: 10,8 godina u 10,8 godina u -- 9,8 godina 9,8 godina Nulipare: Nulipare: 11 godina u steriliziranih11 godina u steriliziranih

Prosječno vrijeme nastanka poslije sterilizacije je 54 mjesecaProsječno vrijeme nastanka poslije sterilizacije je 54 mjesecaProsječno vrijeme nastanka poslije sterilizacije je 54 mjesecaProsječno vrijeme nastanka poslije sterilizacije je 54 mjeseca

Mačori:Mačori: 11-- 3,5%3,5%

Page 54: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačaka

Pasminska prevalencija:Pasminska prevalencija:

Sij k i d ć j kSij k i d ć j k 2 iši i ik2 iši i ikSijamske i domaće japanske: Sijamske i domaće japanske: 2x viši rizik2x viši rizik

Sijamske:Sijamske:-- nema benignih tumora nema benignih tumora -- maligni u ranijoj dobi nego u drugih pasmina maligni u ranijoj dobi nego u drugih pasmina

Debljina: Debljina: vjerojatno povišen rizik nastankavjerojatno povišen rizik nastanka

Page 55: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačaka

Od pojave bolesti do posjete veterinaru prosječno godina dana!!!!Od pojave bolesti do posjete veterinaru prosječno godina dana!!!!p j p j p j gp j p j p j g

Neliječene mačke:Neliječene mačke:-- od otkrivanja tumora do uginuća od otkrivanja tumora do uginuća -- 12 mjeseci12 mjeseci

O j li ih i b i ihO j li ih i b i ihOmjer malignih i benignihOmjer malignih i benignih: : 9:1 (92,8%)9:1 (92,8%)

Maligni:Maligni:-- 90,8% adenokarcinomi90,8% adenokarcinomi-- 1,1% sarkomi,1,1% sarkomi,-- 0,1% karcinosarkomi0,1% karcinosarkomi

Rijetko mješoviti!!!!!!!Rijetko mješoviti!!!!!!!Rijetko mješoviti!!!!!!!Rijetko mješoviti!!!!!!!

Page 56: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačaka

M t t i jM t t i jMetastaziranje:Metastaziranje:Visok metastatski potencijal: Visok metastatski potencijal: uginuće unutar godine od operacije uginuće unutar godine od operacije Metastatske lokacije:Metastatske lokacije:jj

-- 83,65% pluća83,65% pluća-- 82,8% regionalni l.č. 82,8% regionalni l.č.

42% pleuru42% pleuru-- 42% pleuru42% pleuru-- 24% jetra24% jetra

Plućne metastaze: Plućne metastaze: uginuće unutar pet mjeseci od manifestacije metastazauginuće unutar pet mjeseci od manifestacije metastaza

U vrijeme eutanazijeU vrijeme eutanazije: 80% tumora je metastazirano: 80% tumora je metastazirano

Page 57: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biologija ponašanja u mačakaBiologija ponašanja u mačaka

Izrazito ovisni o hormonima!Izrazito ovisni o hormonima!Izrazito ovisni o hormonima!Izrazito ovisni o hormonima!

U 99,4% U 99,4% slučajeva u intaktnih mačakaslučajeva u intaktnih mačaka

Rizik:Rizik:-- 7X niži 7X niži u mačaka steriliziranih prije puberteta u mačaka steriliziranih prije puberteta p j pp j p-- u steriliziranih prije i poslije prvog estrusa u steriliziranih prije i poslije prvog estrusa -- nema razlike nema razlike -- sterilizacija u dobi od 6 mjeseci do 1 godine ne štiti sterilizacija u dobi od 6 mjeseci do 1 godine ne štiti

Sterilizacija ne štiti od pojave benignih tumora Sterilizacija ne štiti od pojave benignih tumora (Rijetki i brzo se transformiraju u maligne)(Rijetki i brzo se transformiraju u maligne)

Page 58: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Biologija ponašanja u mačaka:Biologija ponašanja u mačaka:Prosječno vrijeme preživljavanjaProsječno vrijeme preživljavanja

Tumori ispod 3 cmTumori ispod 3 cm: 21 mjesec: 21 mjesecTumori iznad 3 cmTumori iznad 3 cm: 6 mjeseci: 6 mjeseci

Diferencirani tumoriDiferencirani tumori: : do 12 mjesecido 12 mjeseciSlabo diferencirani tumoriSlabo diferencirani tumori: 42% do godinu dana: 42% do godinu danaSlabo diferencirani tumoriSlabo diferencirani tumori: 42% do godinu dana: 42% do godinu dana

PVP nakon:PVP nakon:bilateralne mastektomijebilateralne mastektomije: 917 dana: 917 danaunilateralne: unilateralne: 566 dana566 danakonzervativnijih zahvatakonzervativnijih zahvata: 216 dana: 216 danakonzervativnijih zahvatakonzervativnijih zahvata: 216 dana : 216 dana

Page 59: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Adenokarcinom mačkeAdenokarcinom mačkeAdenokarcinom mačkeAdenokarcinom mačke

Page 60: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Upalni tumor u mačkeUpalni tumor u mačkeUpalni tumor u mačkeUpalni tumor u mačke

Page 61: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Upalni edem u mačkeUpalni edem u mačkeppEdem rubova operacionog područjaEdem rubova operacionog područja

Page 62: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

AdenokarcinomAdenokarcinom

Page 63: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

HVALA!HVALA!

Page 64: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Dijagnostika mamarnih neoplazmiDijagnostika mamarnih neoplazmiDijagnostika mamarnih neoplazmiDijagnostika mamarnih neoplazmi

K i i k l k dij ički k lK i i k l k dij ički k lKontinuiran, kompleksan dijagnostički protokolKontinuiran, kompleksan dijagnostički protokol: : kombinacija dijagnostičkih i terapijskih postupakakombinacija dijagnostičkih i terapijskih postupaka

Svaku operabilnu novotvorinu mliječne žlijezde neophodno je Svaku operabilnu novotvorinu mliječne žlijezde neophodno je ekscizirati iz dva razloga:ekscizirati iz dva razloga:

-- i benigne tumore (50% maligno alterira)i benigne tumore (50% maligno alterira)-- kompletna ablacija je neophodna za konačnu dijagnozukompletna ablacija je neophodna za konačnu dijagnozu

Ekscizija tumoraEkscizija tumora -- terapijski i dijagnostički postupak!!!!!!terapijski i dijagnostički postupak!!!!!!Ekscizija tumoraEkscizija tumora terapijski i dijagnostički postupak!!!!!!terapijski i dijagnostički postupak!!!!!!

Page 65: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Dijagnostika mamarnih neoplazmiDijagnostika mamarnih neoplazmiDijagnostika mamarnih neoplazmiDijagnostika mamarnih neoplazmi

Tri su faze dijagnostičkog protokola:Tri su faze dijagnostičkog protokola:

a)a) preoperativnapreoperativna (preanestetička) dijagnostika(preanestetička) dijagnostika

b)b) operacijskaoperacijska

c)c) postoperativnapostoperativna)) p pp p

Page 66: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

a) Preanestetička dijagnostikaa) Preanestetička dijagnostikaa) Preanestetička dijagnostikaa) Preanestetička dijagnostika

Dij db kli ičk dijDij db kli ičk dijDijagnoza, prva prosudba kliničkog stadija, prognozaDijagnoza, prva prosudba kliničkog stadija, prognoza

a) anamnezaa) anamneza

b) klinički pregledb) klinički pregled

Page 67: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Radiografska pretragaRadiografska pretragaTočnost 84% (dvije lateralne i jedna ventrodorzalna projekcija)Točnost 84% (dvije lateralne i jedna ventrodorzalna projekcija)

Lezije na plućima:Lezije na plućima:Lezije na plućima:Lezije na plućima:a) oštro ograničenih čvorića (milijarna diseminacija)a) oštro ograničenih čvorića (milijarna diseminacija)b) difuzne intersticijske tvorbeb) difuzne intersticijske tvorbe

Bijeli, metastatski čvorići mamarnog karcinoma u plućima uginule kuje Bijeli, metastatski čvorići mamarnog karcinoma u plućima uginule kuje

Page 68: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Citološka pretragaCitološka pretragaCitološka pretragaCitološka pretraga

a) patološki sekret:a) patološki sekret: diferencijalnodijagnostički izlučiti mastitisdiferencijalnodijagnostički izlučiti mastitisa) patološki sekret:a) patološki sekret: diferencijalnodijagnostički izlučiti mastitisdiferencijalnodijagnostički izlučiti mastitis

b) patološki sadržaj:b) patološki sadržaj: iz ulceriranih i nekrotiziranih regijaiz ulceriranih i nekrotiziranih regija

c) FNAB (ev. dif.c) FNAB (ev. dif.--d.):d.): načelno kontraindicirana zbog:načelno kontraindicirana zbog:-- agresivne invazivnosti agresivne invazivnosti -- razaranje kapsulerazaranje kapsule-- nereprezentativnosti uzorkanereprezentativnosti uzorka

d) ekscizijska biopsijad) ekscizijska biopsija -- uvijek totalna uvijek totalna ) j p j) j p j jj-- dijagnostička i terapeutskadijagnostička i terapeutska

Probatorna incizijaProbatorna incizija -- kontraindicirana!!!kontraindicirana!!!

Page 69: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

FNABFNABNormalna žlijezdaNormalna žlijezda

Mamarna displazija i mastitis -p jpuno neutrofila

Mamarni karcinomkarcinom

Page 70: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Diferencijalna dijagnozaDiferencijalna dijagnozaDiferencijalna dijagnozaDiferencijalna dijagnoza

l d l fibl d l fib-- glandularna fibrozaglandularna fibroza-- kronični mastitiskronični mastitis-- retencijske ciste u postlaktacijskoj žlijezdiretencijske ciste u postlaktacijskoj žlijezdi-- nodularne ili difuzne hiperplazijenodularne ili difuzne hiperplazije

Dijagnostika upalnog tumora je delikatna zbog sličnosti sa mastitisomDijagnostika upalnog tumora je delikatna zbog sličnosti sa mastitisom

Mastitis:Mastitis:Mastitis: Mastitis: -- povišena temperaturapovišena temperatura-- leukocitozaleukocitoza-- opći infekciozni sindromopći infekciozni sindrom-- opći infekciozni sindromopći infekciozni sindrom

Page 71: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Staging Staging -- određivanje kliničkog stadija određivanje kliničkog stadija g gg g j g jj g j(TNM klasifikacija WHO)(TNM klasifikacija WHO)

O jO jOcjena:Ocjena:-- biološkog ponašanja tumorabiološkog ponašanja tumora-- stupnja rastastupnja rasta-- međusobnog odnosa neoplazme i organizmameđusobnog odnosa neoplazme i organizma

Sustav se temelji na ocjeni:Sustav se temelji na ocjeni:TT -- veličine primarnog tumoraveličine primarnog tumoraNN -- metastaziranju u lokalne i regionalne limfne čvorovemetastaziranju u lokalne i regionalne limfne čvoroveNN metastaziranju u lokalne i regionalne limfne čvorovemetastaziranju u lokalne i regionalne limfne čvoroveMM -- postojanju (nepostojanju) metastatske bolestipostojanju (nepostojanju) metastatske bolesti

Page 72: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

TNMTNMTNMTNM

Klinička TNMKlinička TNMKlinička TNMKlinička TNM

Patohistološka (pTNM)Patohistološka (pTNM) -- beskorisna u veterinarskoj medicini jer beskorisna u veterinarskoj medicini jer zbog heterogenosti tumora ne analizira zbog heterogenosti tumora ne analizira narav tumora i stupanj maligniteta narav tumora i stupanj maligniteta

Page 73: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

TTOcjena primarnog tumoraOcjena primarnog tumora

Veličina Veličina (mjerenjem najvećeg promjera)(mjerenjem najvećeg promjera)( j j j g p j )( j j j g p j )TXTX -- primarni tumor se ne može pregledatiprimarni tumor se ne može pregledatiT0T0 -- tumor nije evidentiran (prethodno odstranjen)tumor nije evidentiran (prethodno odstranjen)T1T1 -- promjer do 3 cmpromjer do 3 cmT1T1 promjer do 3 cmpromjer do 3 cmT2T2 -- promjer 3promjer 3--5 cm5 cmT3T3 -- promjer veći od 5 cmpromjer veći od 5 cmT4T4 anaplastični tumori različite veličine i upalni tumorianaplastični tumori različite veličine i upalni tumoriT4T4 -- anaplastični tumori različite veličine i upalni tumorianaplastični tumori različite veličine i upalni tumori

PomičnostPomičnost (uraštenost u kožu i okolna tkiva)(uraštenost u kožu i okolna tkiva)i i t ij fik ii i t ij fik iaa -- primarni tumor nije fiksiranprimarni tumor nije fiksiran

bb -- fiksiran uz kožufiksiran uz kožucc -- fiksiran za mišićje prsne ili trbušne stijenkefiksiran za mišićje prsne ili trbušne stijenke

Page 74: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

TT varijantevarijanteTT--varijantevarijante

Promjer:Promjer:Promjer: Promjer:

T1aT1a -- manji od 3 cm manji od 3 cm -- mobilanmobilanT1bT1b ji d 3ji d 3 fik i k ž i tk žjfik i k ž i tk žjT1bT1b -- manji od 3 cmmanji od 3 cm -- fiksiran za kožu i potkožjefiksiran za kožu i potkožjeT1cT1c -- manji od 3cmmanji od 3cm -- fiksiran za dublje strukturefiksiran za dublje strukture

T2aT2a -- 33--5 cm5 cm -- mobilanmobilanT2bT2b -- 33--5 cm5 cm -- plitko usađenplitko usađenT2cT2c -- 33--5 cm5 cm -- sesilansesilan

T3aT3a -- preko 5 cmpreko 5 cm -- mobilanmobilanT3bT3b -- preko 5 cmpreko 5 cm -- fiksiran za kožufiksiran za kožuT3bT3b preko 5 cmpreko 5 cm fiksiran za kožufiksiran za kožuT3cT3c -- preko 5 cmpreko 5 cm -- sesilansesilan

Page 75: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

N N (regionalni limfni čvorovi)(regionalni limfni čvorovi)Veličina, oblik, konzistencija, pomičnost, limfatička infiltracijaVeličina, oblik, konzistencija, pomičnost, limfatička infiltracija

N0N0 -- nisu zahvaćeni (fiziološke veličine i konzistencije)nisu zahvaćeni (fiziološke veličine i konzistencije)( j )( j )N1N1 -- ipsilateralni limfni čvor je povećan i otvrdnutipsilateralni limfni čvor je povećan i otvrdnutN2N2 -- bilateralna zahvaćenostbilateralna zahvaćenost

Dodatne oznake:Dodatne oznake:aa -- nije fiksirannije fiksiranbb fiksiranfiksiranbb -- fiksiranfiksiran((--)) -- histološki negativanhistološki negativan(+)(+) -- histološki pozitivanhistološki pozitivan

Varijante:Varijante:N1a(N1a(--); N1a(+); N1b(); N1a(+); N1b(--); N1b(+)); N1b(+)N2a(N2a(--); N2a(+); N2b(); N2a(+); N2b(--); N2b(+)); N2b(+)

Page 76: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

MM udaljene metastazeudaljene metastazeMM -- udaljene metastazeudaljene metastaze

M0M0 -- nema evidentnih metasazanema evidentnih metasaza

M1M1 -- metastaza evidentirana (lokacija)metastaza evidentirana (lokacija)

Page 77: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

TNMTNM-- kujekujeT2aN0(T2aN0(--)M0)M0T2cN1(+)M1T2cN1(+)M1

Page 78: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

b) Operacijska dijagnostikab) Operacijska dijagnostika) p j j g) p j j g

Operacija je uvijek dijagnostička a može biti:Operacija je uvijek dijagnostička a može biti:Operacija je uvijek dijagnostička, a može biti:Operacija je uvijek dijagnostička, a može biti:

-- diagnostičko diagnostičko -- kurativna kurativna dij tičkdij tičk lij tilij ti-- dijagnostičko dijagnostičko -- palijativnapalijativna

-- dijagnostičko dijagnostičko -- dijagnostičkadijagnostička

Polazište druge procjene kliničkog stadija!!Polazište druge procjene kliničkog stadija!!

Page 79: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Dijagnostičko Dijagnostičko -- kurativna operacijakurativna operacija

Pretpostavka izlječenja!!!!!Pretpostavka izlječenja!!!!! ((U pacijenata sa lokaliziranim tumorima i U pacijenata sa lokaliziranim tumorima i inicijalnom dijagnozom)inicijalnom dijagnozom)

DijagnostičkoDijagnostičko palijativnapalijativnaDijagnostičko Dijagnostičko -- palijativnapalijativna

Sigurna spoznaja da pacijenta ne možemo izliječiti!!!!!!Sigurna spoznaja da pacijenta ne možemo izliječiti!!!!!!

Page 80: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Dijagnostičko Dijagnostičko -- dijagnostička (eventualno dijagnostička (eventualno diferencijalnodiferencijalno--dijagnostička)dijagnostička)

U neoplazmi sa lošom prognozom i dijagnosticiranim regionalnim U neoplazmi sa lošom prognozom i dijagnosticiranim regionalnim metastazama!!!!!!metastazama!!!!!!

Suspektni nalazi za koje nam je potrebna konačna patohistološka Suspektni nalazi za koje nam je potrebna konačna patohistološka i imunohistokemijska potvrda (diferencijalna dijagnoza)i imunohistokemijska potvrda (diferencijalna dijagnoza)

U rijetkim slučajevima može biti zamijenjena FNAB citologijomU rijetkim slučajevima može biti zamijenjena FNAB citologijom

Page 81: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

c) Postoperacijska dijagnostikac) Postoperacijska dijagnostika (konačna prognoza, (konačna prognoza, ) p j j g) p j j g ( p g ,( p g ,adjuvantna terapija, kontrola i nadzor pacijenta)adjuvantna terapija, kontrola i nadzor pacijenta)

Konačna klinička TNM klasifikacijaKonačna klinička TNM klasifikacijaKonačna klinička TNM klasifikacijaKonačna klinička TNM klasifikacija

Konačna prognoza:Konačna prognoza:

PSTPST -- vrijeme preživljavanja nakon liječenjavrijeme preživljavanja nakon liječenja

DFIDFI -- vrijeme slobodno od bolesti (vrijeme od operacije u vrijeme slobodno od bolesti (vrijeme od operacije u kojem se nisu javile recidive i znakovi metastatske kojem se nisu javile recidive i znakovi metastatske bolesti)bolesti)))

NačelnoNačelno -- prognoza u pacijenata sa malignim neoplazmama dubiozna prognoza u pacijenata sa malignim neoplazmama dubiozna je do lošaje do lošaje do lošaje do loša

Page 82: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Dijagnostika i liječenjeDijagnostika i liječenje u kujau kuja

Page 83: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

TNM u mačakaTNM u mačaka

Page 84: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Histopatologija tumora u kujaHistopatologija tumora u kujaHistopatologija tumora u kujaHistopatologija tumora u kuja

90% epitelnog podrijetla90% epitelnog podrijetla::90% epitelnog podrijetla90% epitelnog podrijetla: : 70% 70% adenoadenokarcinom karcinom 20% 20% duduktalniktalni

MamarMamarnini tumortumorii mogu biti:mogu biti:-- jednostavni jednostavni -- jedinstvenog staničnog tipa jedinstvenog staničnog tipa

k l k ik l k i dd ktkt ll ii kk tt t it i-- kompleksni kompleksni -- duduktktaalnelne ii sesekkretorretornene stanicestanice-- mješoviti mješoviti -- kombinacija karcinoma i sarkomakombinacija karcinoma i sarkoma

O ijO ijOpcije:Opcije:-- iinfiltratinfiltrativnivni-- noninfiltratinoninfiltrativnivni

InflamInflamiraniirani: : 4% 4% svihsvih mamarmamarnihnih tumortumoraa

Page 85: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka
Page 86: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

OperacijaOperacijaOperacijaOperacija

Page 87: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

OperacijaOperacijaOperacijaOperacija

Page 88: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

OperacijaOperacijaOperacijaOperacija

1 L k ij ( d l k ij )1 L k ij ( d l k ij )1. Lumpektomija (nodulektomija)1. Lumpektomija (nodulektomija)

--incizija preko lokalnog solitarnog tumora (1 stadij)incizija preko lokalnog solitarnog tumora (1 stadij)incizija preko lokalnog, solitarnog tumora (1. stadij)incizija preko lokalnog, solitarnog tumora (1. stadij)

--ako je histološki maligan, preporučljiv ako je histološki maligan, preporučljiv je radikalniji zahvatje radikalniji zahvat

Page 89: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

OperacijaOperacijaOperacijaOperacija

2. Parcijalna mamektomija2. Parcijalna mamektomija

-- limunast rez koji zahvaća tumor i rubove te limunast rez koji zahvaća tumor i rubove te di žlij ddi žlij ddio žlijezdedio žlijezde

Page 90: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

OperacijaOperacijaOperacijaOperacija

3. Jednostavna mastektomija3. Jednostavna mastektomija

--ekscizija kompletne žlijezdeekscizija kompletne žlijezde

Page 91: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

OperacijaOperacijaOperacijaOperacija

4. En bloc mastektomija4. En bloc mastektomija

-- bazira se na limfnoj drenažibazira se na limfnoj drenaži

Page 92: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

OperacijaOperacijaOperacijaOperacija

5. Radikalna unilateralna mastektomija5. Radikalna unilateralna mastektomija(kompletna unilateralna)(kompletna unilateralna)

Page 93: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

OperacijaOperacijaOperacijaOperacija

6 Bilateralna radikalna mastektomija6 Bilateralna radikalna mastektomija6. Bilateralna radikalna mastektomija6. Bilateralna radikalna mastektomija(simultana kompletna bilateralna)(simultana kompletna bilateralna)

Page 94: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Masa između IV i V desne abdominalne žlijezde

Page 95: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Rez u blizini tumorske mase ne smije incizirati sam tumortumor

Page 96: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Hemostaza - kontrolirati krvarenje da se krv ne bi širila u zdravo tkivou zdravo tkivo

Page 97: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Rez opasuje sve tri abdominalne žlijezde (an block; parcijalna)

Page 98: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Ekscizija kompletnog tumora. (Pažnja - tenzija kod zatvaranja rane)

Page 99: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Podvezane krvne žile za sve tri žlijezde

Page 100: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Arterija i vena (stražnja površna epigastrična)(Limfna drenaža kroz abdominalnu stijenku)

Page 101: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

ŠivanjeŠivanjeŠivanjeŠivanje

Page 102: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Etažirano šivanje od dubine prema površini (bez jake tenzije kože i potkožja)tenzije kože i potkožja)

Page 103: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka
Page 104: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Postulat liječenjaPostulat liječenja

Postulat:Postulat: rana dijagnoza i agresivna terapija!!!!!!!! rana dijagnoza i agresivna terapija!!!!!!!!

Prognoza nikad nije konačna!Prognoza nikad nije konačna!

Jedna godina života kujaJedna godina života kuja ekvivalentno 5 5 godina života u ženaekvivalentno 5 5 godina života u ženaJedna godina života kuja Jedna godina života kuja -- ekvivalentno 5,5 godina života u ženaekvivalentno 5,5 godina života u žena

Glavni smisao Glavni smisao -- produljiti kvalitetni životproduljiti kvalitetni životp jp j

Tri su metode liječenja:Tri su metode liječenja:operacija, zračenje i kemoterapijaoperacija, zračenje i kemoterapija

Page 105: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Faktori koji utječu na izbor liječenjaFaktori koji utječu na izbor liječenjaFaktori koji utječu na izbor liječenjaFaktori koji utječu na izbor liječenja

F k iF k iFaktori: Faktori: -- stadij tumorastadij tumora-- biološko ponašanje tumora (najvažniji)biološko ponašanje tumora (najvažniji)-- biološko ponašanje tumora (najvažniji)biološko ponašanje tumora (najvažniji)

MMalignalignii tumortumor nije izlječiv pa je cilj:nije izlječiv pa je cilj:-- produljiti život uz usporen napredak bolesti (palijativa)produljiti život uz usporen napredak bolesti (palijativa)

Page 106: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

KujaKujajj

Page 107: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Prognostički povoljan statusPrognostički povoljan status

Benigni tumori:Benigni tumori:mortalitet unutar jedne godine (1mortalitet unutar jedne godine (1 2%)2%)-- mortalitet unutar jedne godine (1mortalitet unutar jedne godine (1--2%)2%)

-- neophodna ekscizijaneophodna ekscizija

Prognostički nepovoljan statusPrognostički nepovoljan status

Maligni tumori:Maligni tumori:-- često inoperabilničesto inoperabilni-- primarni tumori promjera većeg od 3 cmprimarni tumori promjera većeg od 3 cm-- tumori sa limfatičkom infiltracijom bez obzira na veličinu tumori sa limfatičkom infiltracijom bez obzira na veličinu -- tumori sa udaljenim metastazamatumori sa udaljenim metastazamajj

Page 108: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

MalignitetMalignitetMalignitetMalignitet

k i ik i i tički lj iji d ktički lj iji d k-- karcinomikarcinomi -- prognostički povoljniji od sarkomaprognostički povoljniji od sarkoma-- sarkomisarkomi -- 90% recidivira unutar dvije godine90% recidivira unutar dvije godine

Uginuće unutar jedne godineUginuće unutar jedne godine: : -- 25% kuja sa solidnim karcinomima25% kuja sa solidnim karcinomima

72% i i i k i i b i filt ij72% i i i k i i b i filt ij-- 72% sa invazivnim karcinomima bez infiltracije 72% sa invazivnim karcinomima bez infiltracije -- 100% sa upalnim karcinomima100% sa upalnim karcinomima

60% kuja sa adenokarcinomima preživljava do dvije godine60% kuja sa adenokarcinomima preživljava do dvije godine

Page 109: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

ZaključakZaključakNajvažnija je veličina: Najvažnija je veličina:

veće neoplazme veće neoplazme -- kraće preživljavanje kraće preživljavanje

AliAliU tumora sa limfatičkom infiltracijom ili metastazama veličina nije U tumora sa limfatičkom infiltracijom ili metastazama veličina nije

bitbitbitnabitna

NažalostNažalostMetastaze su najčešći uzrok uginuća (iako 50% pacijenata ugiba iliMetastaze su najčešći uzrok uginuća (iako 50% pacijenata ugiba ili

biva eutanazirano bez znakova metastatske bolesti biva eutanazirano bez znakova metastatske bolesti (dijagnoza post mortem)(dijagnoza post mortem)(dijagnoza post mortem)(dijagnoza post mortem)

Čak 25 Čak 25 -- 50% neoplazmi metastazira prije posjete veterinaru 50% neoplazmi metastazira prije posjete veterinaru (odnos vlasnika(odnos vlasnika))(odnos vlasnika(odnos vlasnika))

Page 110: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Povoljna okolnostPovoljna okolnostPovoljna okolnostPovoljna okolnost

Relativno mali broj malignih embolusa metastazira iz primarne Relativno mali broj malignih embolusa metastazira iz primarne neoplazme!neoplazme!

Page 111: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Operacija u mačakaOperacija u mačaka

Dijagnostika i terapija - jednaka kao u pasa

U pravilu: U pravilu: RadiRadikalna kalna mastemastekktomtomija (ija (uniuni ili bilateralna) ili bilateralna)

j g j j

((zbog maligne prirode i multiplosti tumora)zbog maligne prirode i multiplosti tumora)

Lokalna ili regionalna mastektomija Lokalna ili regionalna mastektomija -- samo u tumora na prvim ili posljednjim žlijezdamasamo u tumora na prvim ili posljednjim žlijezdama

Ekscizija metastaziranih limfnih čvorovaEkscizija metastaziranih limfnih čvorova-- aksilarni je teško identificirati aksilarni je teško identificirati -- ingvinalne uvijek eksciziratiingvinalne uvijek ekscizirati-- ingvinalne uvijek eksciziratiingvinalne uvijek ekscizirati

Page 112: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

Parametri prosječne duljine preživljavanja u Parametri prosječne duljine preživljavanja u mačakamačakamačakamačaka

1. Veličina (promjer)1. Veličina (promjer)< 2 cm< 2 cm -- 3636 i višei više mmjesecijeseci22 3 cm3 cm 24 m24 mjesecajeseca22--3 cm3 cm -- 24 m24 mjesecajeseca> 3 cm> 3 cm -- 6 m6 mjesecijeseci

2. 2. Limfni čvoroviLimfni čvoroviLNLN ( )( ) 66 j ij iLNLN (+)(+) -- 6 m6 mjesecijeseciLN (LN (--)) -- 18 m18 mjesecijeseci

3. Histolo3. Histološkiški parametparametriri

PreživljavanjePreživljavanje 1 1 godinagodina ((nakon jednostavnenakon jednostavne/regional/regionalnene reseresekcijekcije))j jj j gg (( jj gg jj ))-- 100%100% -- u dobro diferenciranih (13%)u dobro diferenciranih (13%)-- 42%42% -- u umjerenih u umjerenih (60%) (60%) -- 0%0% -- slabo diferenciranihslabo diferenciranih (27%)(27%)0%0% slabo diferenciranih slabo diferenciranih (27%) (27%)

PrognozaPrognoza -- bolja u bilateralne radikalne nego u konzervativnije bolja u bilateralne radikalne nego u konzervativnije operacijeoperacije

Page 113: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

KemoterapijaKemoterapijaKemoterapijaKemoterapijaNije indicirana:Nije indicirana:

u malih oštro ograničenih tumori bez limfatičke invazijeu malih oštro ograničenih tumori bez limfatičke invazije-- u malih, oštro ograničenih tumori bez limfatičke invazije u malih, oštro ograničenih tumori bez limfatičke invazije

Indicirana:Indicirana:ći l bij dif i i t ići l bij dif i i t i-- veći, slabije diferencirani tumori veći, slabije diferencirani tumori

-- tumori višeg stupnja tumori višeg stupnja -- invazivni tumori sa metastazama limfnih čvorova invazivni tumori sa metastazama limfnih čvorova

PPrognorognoza loša!za loša!gg

PrePre -- operativoperativnana kemoterapija mogla bi biti korisna za velike, invazivne kemoterapija mogla bi biti korisna za velike, invazivne tumore.tumore.tumore.tumore.

Page 114: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

KemoterapijaKemoterapija

AdriamycinAdriamycin ili kombinacijaili kombinacija Adriamycin/CytoxanAdriamycin/Cytoxan::-- signifikantna redukcija veličine tumorasignifikantna redukcija veličine tumorag jg j(potencijal(potencijal prepre--operativoperativnene tterapije lokalne bolesti)erapije lokalne bolesti)

HormonHormonskaska terapterapijaija

Estrogenska terapija Estrogenska terapija -- nedavno otkriveni ERnedavno otkriveni ER

ZračenjeZračenjeDobri učinci u terapiji humanih tumora ukazuju na potencijalnu ulogu Dobri učinci u terapiji humanih tumora ukazuju na potencijalnu ulogu

u budućnosti u budućnosti

Page 115: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

MačkeMačkeMačkeMačke

Page 116: Tumori mliječne žlijezde pasa i mačaka

HVALAHVALA