of 21 /21
POREMEĆAJI FUNKCIJE NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE - hiperadrenalizam i adrenalna insuficijencija - Sarajevo, maj 2016. godine Univerzitet u Sarajevu Medicinski fakultet Institut za patologiju Student : Rusmir Gadžo MD to be… PhD wannabe Mentor : Semir Vranić MD, PhD

Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

Embed Size (px)

Text of Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

Page 1: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

POREMEĆAJI FUNKCIJE NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE

- hiperadrenalizam i adrenalna insuficijencija -

Sarajevo, maj 2016. godine

Univerzitet u SarajevuMedicinski fakultet

Institut za patologiju

Student : Rusmir GadžoMD to be… PhD wannabe

Mentor :Semir Vranić MD, PhD

Page 2: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

NOTE BENE!

Repetitio est mater studiorum...

Page 3: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

ANATOMIJA NADBUBREGA

bubreg

gl. suprarenalis

Page 4: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

RAZVOJ NADBUBREGA

- heterogena embriološka osnova- različite prenatalne razvojne putanje- embrio: 4x veća od bubrega- luči DHEA (spolne odlike fetusa)

Page 5: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

HISTOFIZIOLOGIJA

- anatomska i funkcionalna zonalnost- steroidni hormoni (polazna supstanca: holesterol)- mineralokortikoidi (aldosteron)- glukokortikoidi (kortizon, kortizol)- androgeni (DHEA, DHEA-S, androstendion)

Page 6: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

HISTOFIZIOLOGIJA

- žlijezda važna u imunoregulaciji- osovina hipotalamus-hipofiza-nadbubreg (HHN)- važna u endokrinom odgovoru na stres- posrednik u psihičkom balansiranju- regulacija putem releasing hormona (CRH-ACTH)- negativna povratna sprega

“Hydrocortisone (INN, USAN, BAN) is a name for cortisol when it is used as a medication. Hydrocortisone is used to treat people who lack adequate naturally generated cortisol. It is on the World Health Organization's List of Essential Medicines”

Page 7: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

POREMEĆAJI FUNKCIJE KORE

“Pripazi, sinko, grad je dušmanin. Ne idi sredinom džade, satraće te štogod, ama nemoj ni plaho uz kraj, da te, boj se,

ne udari nešta s krova, nego hajde 'nako, 'nako...” (Z. Dizdarević “Majka”)

Page 8: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

REGULACIJA POMC

Page 9: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

POREMEĆAJI FUNKCIJE KORE

- hiperadrenalizam VS hipoadrenalizam- primarni, sekundarni i tercijalni endokrini poremećaji- endogeni i egzogeni uzroci- autoimuna, idiopatska i hronična upalna (inf.) etiologija

+-

“A syndrome is a set of medical signs and symptoms that are correlated with each other and, often, with a specific disease.”

adrenalna insuficijencija(hipoadrenalizam)

Jerome W. Conn – Harvey W. Cushing

(hiperadrenalizam)hiperkortizolizamhiperaldosteronizamandrogenitalni sindrom

Thomas Addison

Page 10: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

HIPERADRENALIZAMHIPERALDOSTERONIZAM

DEFINICIJA:Oboljenje koje nastaje kao posljedica pojačane sinteze i izlučivanja mineralokortikoida aldosterona.

ETIOLOGIJA:Primarni aldosteronizam (Conn sindrom) > adenom (80%), hiperplazija, gen za aldosteron-sintetazuSekundarni aldosteronizam > poremećaji vezani za prekomjernu sintezu renina

PATOGENEZA:Prim: Adenom zone glomerulose, autonomno lučenje aldosterona, suprimiranje RAASSec: Povećanje koncentracije renina (hipoperfuzija, hipovolemija…) - > aktivacija RAAS

MORFOLOŠKI:Adenomi > dolitarni čvorići do 2cm, inkapsuliraniSpironolaktonska tijela (inkluzije)Zona glomerulosa hiperplastična, nodozna

KLINIČKI:Zadržavanje Na+ i vode, povećanje volemije ikrvnog tlaka, eliminacija K+ (hipokalijemija) i H+Hemodinamske i morfološke posljediceZamaranje, glavobolja, mišićna slabost

Page 11: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

HIPERADRENALIZAMHIPERALDOSTERONIZAM

spironolaktonska tjelašca JEROME CONN

Page 12: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

HIPERADRENALIZAMHIPERKORTIZOLIZAM

DEFINICIJA:Prekomjerna sekrecija kortizola, bez obzira na njen uzrok – endogeni ili egzogeni, sa posljedičnim metaboličkim i drugim promjenama u tijelu ETIOLOGIJA:Jatrogena (lijekovi: prednizon, deksametazon),Primarna hiperplazija i tumori nadbubregaParaneoplastični sindromiAdenomi hipofize (Morbus Cushing)Poremećaji u hipotalamusu

PATOGENEZA:Poremećaji (#1, #2, #3) regulacijske osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubreg i principa negativne povratne sprege Primarni: autonomni nodusi u nadbubregu, egzogeno: lijekoviSekundarni: mikroadenomi hipofizeTercijarni: tumori hipotalamusa, psihički poremećaji

MORFOLOŠKI:Ovisno o poremećaju; najupečatljivije promjene na nadbubregu i hipofiziHipofiza: Krukova hijalina degeneracijaAdenomi nadbubrega (30g - inkapsulirani), karcinomi (200-300g)Kora: od potpune atrofije do difuzne ili nodularne hiperplazije

KLINIČKI:hipertenziju (zbog mineralokortikoidnog efekta kortizola), povećanu tjelesnu masu i centripetalnu gojaznost (buffalo hump, facies lunata ili “moon face), gubitak mišićne mase i mišićna slabost, hiperglikemija (>200 mEq/dL), glikozurija, polidipsija – “adrenalni dijabetes”, razgradnja kolagena – tamne strije na koži, osteoporoza, sklonost ka infekcijama, hirzutizam, menstrualni poremećaji, mentalna neuravnoteženost.

Cushingov sindrom je pet puta učestalija pojava kod osoba ženskog, nego kod osoba muškog spola, a najčešće se zamjećuje u trećoj i četvrtoj dekadi

života.

Page 13: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

HIPERADRENALIZAMHIPERKORTIZOLIZAM

Krukova hijalina degeneracija hipofize

Page 14: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

HIPERADRENALIZAMHIPERKORTIZOLIZAM

A 23-year-old man presented with a 1-year history of diabetes mellitus, hypertension, and hypogonadism and a weight gain of 22 kg.

Page 15: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

HIPERADRENALIZAMHIPERKORTIZOLIZAM

cortical adenoma (Cushing patient)

facies lunata / moon face

< buffalo hump

Page 16: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

HIPERADRENALIZAMANDROGENITALNI SINDROM

DEFINICIJA:Prekomjerno lučenje androgena porijeklom iz nadbubrega, sa posljedičnim ispadima spolne funkcije i virilizacijom ETIOLOGIJA:Neoplastične promjene u zoni reticularis (ili metastaze u spratovima iznad)CAH – urođena adrenokortikalna hiperplazija

PATOGENEZA:Manjak enzima koji učestvuju u sintezi kortizola i aldosterona21 ili 11- hidroksilazausmjeravanje intermedijera ka androgenim hormonima

MORFOLOŠKI:Uvećana žlijezda zbog djelovanja ACTH (izostanak kortizola)Hiperplastične kortikalne zone

KLINIČKI:djevojčice: virilizacija vanjskih spolnih organa, uvećan klitoris, spojene velike usne stidnice, hirzutizam, poremećaji menstrualnog ciklusa

dječaci: preuranjeni pubertet, povećanje testisa i penisa, izražena dlakavost, grub glas

kod odraslih promjene maskirane fiziološkim dejstvom potentnijih andro-hormona

Page 17: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

HIPOADRENALIZAM

Hipoadrenalizam klinički podijeljen na:- primarnu akutnu insuficijenciju kore nadbubrega- primarna hronična insuficijencija nadbubrega (Addison)- sekundarna insuficijencija nadbubrega

Thomas Addison

Page 18: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

ADRENALNA INSUFICIJENCIJADEFINICIJA:Nesposobnost nadbubrežne žlijezde da luči dovoljne količine hormona ETIOLOGIJA:

AKUTNA: prekid steroidne terapije, Waterhaus-Friedrichsen sindrom, “Addisonska kriza”

HRONIČNA: Addisonova bolest – 90%: autoimuna, infektivna (tuberkuloza!), AIDS, metastaze

PATOGENEZA:Primarna: Destrukcija parenhima Sekundarna: Nedovoljna stimulacija ACTH + CRF

!!! Adrenal fatigue

MORFOLOŠKI:Potpuno atrofirane žlijezde, jedva primjetne u odnosu na adipoznu kapsulu bubrega; Granulomi kod tuberkuloze

KLINIČKI:pacijenti su podložni po život opasnim reakcijama, najčešće cirkulacijskom kolapsu koža pacijenata je hiperpigmentirana, zbog pojačane sinteze POMC oboljeli gube velike količine Na+ i vode, zadržavajući K+, što ima kardiodepresivni efekat životno ugrožavajuće stanje, ukoliko se “zapusti”

HIPOADRENALIZAM

Page 19: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

HIPOADRENALIZAM

Page 20: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

PITANJA ?

Page 21: Poremećaji funkcije nadbubrežne žlijezde

HVALA !