TR–”NG THCS LONG KHA™NH

 • View
  59

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRÖÔØNG THCS LONG KHAÙNH. Taäp theå hoïc sinh lôùp 8/1 Tröôøng THCS LONG KHAÙNH. Kính chaøo Quyù Thaày Coâ Veà döï giôø lôùp chuùng em. ? Cho biết mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm (2001-2010) của nước ta?. Nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho nhân dân. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR–”NG THCS LONG KHA™NH

 • Knh chao Quy Thay Co Ve d gi lp chung em

 • ? Cho bit mc tiu tng qut ca chin lc 10 nm (2001-2010) ca nc ta? Nng cao i sng vt cht, vn ho, tinh thn cho nhn dn. a nc ta ra khi tnh trng km pht trin.- To nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr thnh mt nc cng nghip theo hng hin i.

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:

 • Da vao lc o sau : Cho biet lanh tho Viet Nam bao gom cac bo phan nao ?Phan at lienPhan bien

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:a) Phn t lin:

 • Sn Thu-Mng Nh-in Bin22022B,102010Vn Thnh Vn Ninh - Khnh Ha12040B,109024Lng C-ng Vn- Ha Giang23023B,105020

  at Mui - Ngc Hin - Ca Mau 8034B,104040Em hy tm trn H23.2 cc im cc Bc, Nam, ng, Ty phn t lin nc ta v cho bit to ca chng (xem bng 32-2)?KhoanLaSan

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:a) Phn t lin:- Cc im cc: SGK trang 84

 • 23023!B 8034!B 109024!

  102010! T Bc vo Nam phn t lin nc ta ko di bao nhiu v , nm trong i kh hu no? Gn 15 v Nhit i T Ty sang ng phn t lin nc ta m rng bao nhiu kinh ? Trn 7 kinh

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:a) Phn t lin:- Cc im cc: SGK trang 84- Nm trong i kh hu nhit i.

 • Cc khu vc gi trn Tri tNm trong mi gi th my theo gi GMT?Mi gi th 7gi GMTDin tch t t nhin ca nc ta?329247km2 (2002)

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:a) Phn t lin:- Cc im cc: SGK trang 84- Nm trong i kh hu nhit i. Nm trong mi gi th 7 theo gi GMT.- Din tch: 329 247 km2(2002)

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:a) Phn t lin:b) Phn bin:

 • - Da vao ni dung sgk cho biet dien tch phan bien nc ta? b. Phn bin :-Neu ten va xac nh cac ao va quan ao ln cua nc ta? - Bien nc ta nam pha nao lanh tho? Tiep giap vi bien nc nao?- Pha ng- Khong 1 triu km2-Gp my ln din tch t lin?- 3 lno: Ph Quc, Cno.-Qun o:Hong Sa, Trng Sa.KinGiangTP Vng TuTP NngKhnhHoDin tch khong bao nhiu km2?

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:a) Phn t lin:b) Phn bin:- Nm pha ng lnh th- Din tch khong 1 triu km2.

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:a) Phn t lin:b) Phn bin:c) c im ca v tr a l Vit Nam v mt t nhin:

 • Cho bit nhng c im ni bt ca v tr a l t nhin nc ta? V tr ni ch tuyn. V tr gn trung tm khu vc ng Nam . V tr cu ni gia t lin v bin, gia cc nc ng Nam t lin v hi o.- V tr tip xc ca cc lung gi ma v sinh vt. Nhng c im nu trn ca v tr a l c nh hng g ti mi trng t nhin nc ta? Cho v d?

 • ? Nhng c im nu trn ca v tr a l c nh hng g ti mi trng t nhin nc ta? Cho v d?

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:a) Phn t lin:b) Phn bin:c) c im ca v tr a l Vit Nam v mt t nhin:V tr ni ch tuyn. V tr gn trung tm khu vc ng Nam .V tr cu ni gia t lin v bin, gia cc nc ng Nam t lin v hi o.- V tr tip xc ca cc lung gi ma v sinh vt.

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:2.C iM LNH TH:a) Phn t lin:

 • 23023!B Lng C ng Vn-H Giang 8034!B t mi -Ngc Hin C MauTrung QucLo CAM-PU-CHIA Chiu di Bc - Nam? Ni hp nht khong bao nhiu km? Thuoc Tnh nao? ng b bin di bao nhiu km? ng bin gii trn t lin bao nhiu km? 1650 km tng ng 15 v tuynCha y 50 km (Qung Bnh)

  3260 km4550 km

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:2.C IM LNH TH:a) Phn t lin: Lnh th ko di, b ngang hp.- ng b bin un cong hnh ch S, di 3260 km.

 • Hnh dng lnh th c nh hng g ti cc iu kin t nhin v hot ng giao thng vn ti nc ta ?

 • Thun li : Thin nhn nc ta a dng, phong ph, sinh ng. Cnh quan c s khc bit ga cc vng min SA-PARng rm Trng SnMa l rngRng ngp mn

 • Thun li Pht trin nhiu loi hnh vn ti: ng b, ng st, ng bin, ng hng khng Hng khng Vit NamGiao thng ng binng b Vit Nam ng st Bc Nam

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:2.C iM LNH TH:a) Phn t lin: Lnh th ko di, b ngang hp.- ng b bin un cong hnh ch S, di 3260 km.- Hnh thnh cc c im a l t nhin c o.- Pht trin nhiu loi hnh giao thng.

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:2.C iM LNH TH:a) Phn t lin:b) Phn bin:

 • Bin nc ta m rng phia v no? Cho bit tn o ln nht ca nc ta? Thuc tnh no ? Ph QucTnh Kin Giang Vnh p nht nc ta l vnh no? c UNESCO cng nhn l di sn thin nhin th gii nm no? Nu tn qun o xa nht ca nc ta? Thuc tnh, thnh ph no?QTrngSaKhnh HoQungNinhng v ng Nam1994

 • A L T NHIN Bi 23: V TR, GII HN, HNH DNG LNH TH VIT NAMV TR V GiI HN LNH TH:2.C IM LNH TH:a) Phn t lin:b) Phn bin: M rng v pha ng v ng Nam, c nhiu o, qun o v vnh bin.- C ngha chin lc v an ninh v pht trin kinh t.

 • V tr a l v hnh dng lnh th Vit Nam c nhng thun li v kh khn g cho cng cuc xy dng v bo v T Quc hin nay?* Thun li: - Pht trin kinh t nhiu ngnh (Nng nghip, ng nghip, du lch) - Hi nhp v giao lu d dng vi cc nc trong khu vc ng Nam v th gii.* Kh khn: Lun phi phng chng thin tai, bo, sng bin, chy rng,- Bo v lnh th c vng bin, tri v o xa, trc nguy c b gic ngoi xm.

 • St l ng L lt

 • (1) Cn c vo H24.1 tnh khong cch km t H Ni ti th cc nc Philippin, Bruny, Xingapo, Thi Lan?5,5 x 300 = ? km

 • ( 2) T Kinh tuyn pha Ty (1020) ti kinh tuyn pha ng (1170), nc ta m rng bao nhiu kinh tuyn v chnh lch bao nhiu pht ng h ?(Cho bit mi kinh tuyn chnh nhau 4 pht)117 102 = ? (kinh tuyn)150 x 4 = ? (pht) 15060

 • Hc bi & lm bi tp 1, 2 trang 86.- Xem trc bi 24 Vng bin Vit Nam

 • Chan thanh cam n Quy Thay Co a d gi.