26
1 UBBiH UBBiH UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE УДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE УДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Branilaca Sarajeva 20/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: (387 33) 714 Branilaca Sarajeva 20/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: (387 33) 714 630, Fax: (387 33) 714 631 630, Fax: (387 33) 714 631 www.ubbih.ba www.ubbih.ba Seminar :Bankarski sektor u BiH Seminar :Bankarski sektor u BiH Trenutno stanje i problemi u bankarskom Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru BiH sektoru BiH Mijo Mišić, izvršni sekretar Mijo Mišić, izvršni sekretar EU support to the EPPU EU support to the EPPU 15.11.2006.g., UNITIC Sarajevo 15.11.2006.g., UNITIC Sarajevo Sarajevo, 27.04.2006.g. Sarajevo, 27.04.2006.g.

Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

  • Upload
    edin27

  • View
    96

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM

Citation preview

Page 1: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

11

UBBiH UBBiH UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE

BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINABANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINABranilaca Sarajeva 20/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: (387 33) 714 Branilaca Sarajeva 20/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: (387 33) 714

630, Fax: (387 33) 714 631630, Fax: (387 33) 714 631www.ubbih.bawww.ubbih.ba

Seminar :Bankarski sektor u BiHSeminar :Bankarski sektor u BiH

Trenutno stanje i problemi u bankarskom Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru BiHsektoru BiH

Mijo Mišić, izvršni sekretarMijo Mišić, izvršni sekretar

EU support to the EPPUEU support to the EPPU15.11.2006.g., UNITIC Sarajevo15.11.2006.g., UNITIC Sarajevo

Sarajevo, 27.04.2006.g.Sarajevo, 27.04.2006.g.

Page 2: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

22

UBBiH UBBiH UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE

BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINABANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Sadržaj prezentacijeSadržaj prezentacije

I.I. Ukratko o UBBiHUkratko o UBBiH

II.II. Bankarski sektor u BiHBankarski sektor u BiH

III.III. Aktualna problematikaAktualna problematika

Page 3: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

33

UBBiH UBBiH UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE

BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINABANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Ukratko o UBBiHUkratko o UBBiH

• Osnivačka skupština 24.06.2004.g.Osnivačka skupština 24.06.2004.g.• Članice sve banke u BiH Članice sve banke u BiH

Page 4: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

44

UBBiH UBBiH UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE

BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINABANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Ukratko o UBBiHUkratko o UBBiH

NAŠA MISIJA:NAŠA MISIJA:

-Odnosi između članica-Odnosi između članica-Odnosi sa institucijama-Odnosi sa institucijama-Odnosi sa medijima-Odnosi sa medijima-Edukacija-Edukacija-Uspostavljanje saradnje sa sličnim -Uspostavljanje saradnje sa sličnim institucijama u okruženju i inostranstvuinstitucijama u okruženju i inostranstvu

Page 5: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

55

UBBiH UBBiH UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE

BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINABANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Ukratko o UBBiHUkratko o UBBiH

PRIORITETI (CILJEVI) UDRUŽENJA BANAKA BIH za 2006.godinuPRIORITETI (CILJEVI) UDRUŽENJA BANAKA BIH za 2006.godinu

1. Donošenje Zakona o bankama na nivo BiH;1. Donošenje Zakona o bankama na nivo BiH;2. Uspostavljanje jedinstvene supervizije na nivo BiH;2. Uspostavljanje jedinstvene supervizije na nivo BiH;3. Formiranje aukcijskog centra;3. Formiranje aukcijskog centra;4. Donošenje Zakona o elektronskom poslovanju;4. Donošenje Zakona o elektronskom poslovanju;5. Unaprijeđenje procesa prinudne naplate;5. Unaprijeđenje procesa prinudne naplate;6. Kreditni biro;6. Kreditni biro;7. Donošenje Zakona kojim će se regulirati minimalni 7. Donošenje Zakona kojim će se regulirati minimalni standardi kada je zaštita banaka u pitanju.standardi kada je zaštita banaka u pitanju.

Page 6: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

66

UBBiH UBBiH UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE

BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINABANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

II. Bankarski sektor u BiHII. Bankarski sektor u BiH

Broj banaka i struktura vlasništvaBroj banaka i struktura vlasništva

   31.12.2000.31.12.2000. 3300..0606.2006..2006.

Ukupan broj banakaUkupan broj banaka 5555 3232

Banke u privatnom Banke u privatnom vlasništvuvlasništvu 3636 2626

Banke u državnom Banke u državnom vlasništvuvlasništvu 1919 66

Page 7: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

77

UBBiH UBBiH UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE

BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINABANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bankarski sektor u BiHBankarski sektor u BiH

OSNOVNI PODACI IZ BILANSA STANJA OSNOVNI PODACI IZ BILANSA STANJA BANAKA U BIH (u mil. KM)BANAKA U BIH (u mil. KM)

OpisOpis 20042004

1120052005

2230.06.200630.06.2006

33IndexIndex

2/12/1IndexIndex

3/23/2

Ukupan Ukupan kapitalkapital

1.1021.102 1.3201.320 1.5951.595 120120 121121

Ukupna Ukupna aktivaaktiva

9.2659.265 11.76211.762 12.80012.800 127127 109109

Page 8: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

88

UBBiH UBBiH UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE

BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINABANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

STRUKTURA KAPITALA BANAKA U BIHSTRUKTURA KAPITALA BANAKA U BIH

47%

33%

20%13% 14%

73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2000.g. 2005.g.

Državni kapital

Domaći privatnikapital

Strani kapital

Page 9: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

99

BANKARSKI SEKTOR U BiH BANKARSKI SEKTOR U BiH

DEPOZITI BANAKA U DEPOZITI BANAKA U BIH (u mil. KM)BIH (u mil. KM)

OpisOpis 2004.g.2004.g.

112005.g.2005.g.

2230.06.2006.g30.06.2006.g

33IndexIndex

2/12/1IndexIndex

3/23/2

Građani Građani 2.5472.547 3.2583.258 3.6393.639 128128 112112

Pravna Pravna licalica

4.3654.365 5.5305.530 5.9075.907 127127 107107

UkupnoUkupno 6.9126.912 8.7888.788 9.5469.546 127127 109109

Page 10: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

1010

BANKARSKI SEKTOR U BiH BANKARSKI SEKTOR U BiH

DATI KREDITI BANAKA U BIH (u mil. KM)DATI KREDITI BANAKA U BIH (u mil. KM)

OpisOpis 2004.g.2004.g.

112005.g.2005.g.

2230.06.2006.g30.06.2006.g

33

IndexIndex

2/12/1IndexIndex

3/23/2

GrađaniGrađani 2.5792.579 3.3893.389 4.1504.150 131131 122122

Pravna licaPravna lica 2.8762.876 3.6663.666 4.5144.514 127127 123123

UkupnoUkupno 5.4555.455 7.0557.055 8.6648.664 129129 123123

Page 11: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

1111

BANKARSKI SEKTOR U BiH BANKARSKI SEKTOR U BiH

Izvor podataka Centralna banka BiHIzvor podataka Centralna banka BiH Kamatne stope (%)Kamatne stope (%)

Datum Datum dec/prosdec/pros

KrakoročniKrakoročni

kreditikreditiDugoročni Dugoročni kreditikrediti

Depoziti Depoziti po po viđenjuviđenju

Dugoročni Dugoročni depozitidepoziti

2002.g.2002.g. 12,0712,07 10,5910,59 1,441,44 4,384,38

2003.g.2003.g. 10,5410,54 9,189,18 0,690,69 3,403,40

2004.g.2004.g. 9,929,92 8,238,23 0,770,77 4,024,02

2005.g.2005.g. 9,039,03 7,707,70 0,630,63 3,633,63

IX IX 2006.g.2006.g.

7,737,73 8,128,12 0,410,41 3,833,83

Page 12: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

1212

BANKARSKI SEKTOR U BiH BANKARSKI SEKTOR U BiH

UPOSLENI U BANKARSKOM SEKTORU BiHUPOSLENI U BANKARSKOM SEKTORU BiH

OpisOpis 2004.g.2004.g. 2005.g.2005.g. 30.06.2006.g.30.06.2006.g.

Broj Broj uposlenikauposlenika

7.8407.840 8.3928.392 8.7168.716

Page 13: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

1313

BANKARSKI SEKTOR U BiHBANKARSKI SEKTOR U BiH

Osnovni podaci o UPP Osnovni podaci o UPP

Broj transakcijaBroj transakcija

Opis Opis 2004.g.2004.g. 2005.g.2005.g. indeksindeks

MeđubankarskeMeđubankarske 21.242.16221.242.162 22.909.42722.909.427 108108

UnutarbankarskeUnutarbankarske 21.330.13921.330.139 38.419.83638.419.836 180180

Transakcije sa Transakcije sa Centralnom bankomCentralnom bankom

1.7711.771 9.8159.815 554554

UKUPNOUKUPNO 42.574.07242.574.072 61.339.07861.339.078 144144

Page 14: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

1414

BANKARSKI SEKTOR U BiHBANKARSKI SEKTOR U BiH

Izvedeni analitički pokazatelji o UPP-uIzvedeni analitički pokazatelji o UPP-u

Opis Opis 2004.g.2004.g. 2005.g.2005.g. indeksindeks

Prosječna cijena Prosječna cijena transakcijetransakcije

1,10 KM1,10 KM 0,82 KM0,82 KM 7474

Učešće provizije u Učešće provizije u vrijednosti vrijednosti transakcijatransakcija

0,60‰0,60‰ 0,54‰0,54‰ 9090

Prosječna vrijednost Prosječna vrijednost transakcijetransakcije

1.798 KM1.798 KM 1.510 KM1.510 KM 8484

Page 15: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

1515

BANKARSKI SEKTOR U BiHBANKARSKI SEKTOR U BiH

KOMENTARKOMENTAR

Prosječna cijena transakcije u 2005.g., u odnosu na Prosječna cijena transakcije u 2005.g., u odnosu na prethodnu smanjena je za 26% što se može smatrati prethodnu smanjena je za 26% što se može smatrati izrazom veoma naglašene bankarske konkurencijeizrazom veoma naglašene bankarske konkurencije

Cijena platnog prometa za njene korisnike niža je za 2,8 Cijena platnog prometa za njene korisnike niža je za 2,8 puta u odnosu na posljednju cijenu koja je važila u puta u odnosu na posljednju cijenu koja je važila u prethodnom sustavu SDK-ZPP. Podsjećamo da je u prethodnom sustavu SDK-ZPP. Podsjećamo da je u 2004.godini ovaj podatak iznosio 2,7.2004.godini ovaj podatak iznosio 2,7.

Osim cijene postoje i drugi aspekti za analizu UPP-a kao i Osim cijene postoje i drugi aspekti za analizu UPP-a kao i njegovu usporedbu sa prethodnim sustavom što nije bio njegovu usporedbu sa prethodnim sustavom što nije bio predmet naše analize (brzina obrade, sigurnost )predmet naše analize (brzina obrade, sigurnost )

Page 16: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

1616

Bankarski sektor u BiHBankarski sektor u BiHIII. Aktualna problematikaIII. Aktualna problematika

1.1. Prinudna naplataPrinudna naplata2.2. Zakon o javnim nabavkama (čl.23)Zakon o javnim nabavkama (čl.23)3.3. Komunalne takseKomunalne takse4.4. BiH zakoni o el.potpisu i certifikacijskoj institucijiBiH zakoni o el.potpisu i certifikacijskoj instituciji5.5. Ročna i devizna usklađenostRočna i devizna usklađenost6.6. Primjena MRS a posebno MRS 39Primjena MRS a posebno MRS 397.7. Basel II, kako i kadaBasel II, kako i kada8.8. Poslovi skrbništva/kastodi (različita rješenja)Poslovi skrbništva/kastodi (različita rješenja)9.9. Primjena Zakona i Pravilnika o sprječavanju Primjena Zakona i Pravilnika o sprječavanju

pranja novca pranja novca

Page 17: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

1717

Bankarski sektor u BiHBankarski sektor u BiHIII. Aktualna problematikaIII. Aktualna problematika

1.1. Prinudna naplataPrinudna naplata

-Zakoni o platnim transakcijama -Zakoni o platnim transakcijama (mogućnost otvaranja više (mogućnost otvaranja više transakcijskih računa)transakcijskih računa)

-Nedostatak precizne procedure -Nedostatak precizne procedure (instrumenti nisu precizno (instrumenti nisu precizno definirani) definirani)

Page 18: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

1818

2. Zakon o javnim nabavkama, čl.23.

U bankama registrovanim u BiH postoji problem u pribavljanju U bankama registrovanim u BiH postoji problem u pribavljanju dokumentacije vezane za član 23. stav 1. tačke c) i d) Zakona dokumentacije vezane za član 23. stav 1. tačke c) i d) Zakona javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 49/04, 19/05, javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 49/04, 19/05, 52/05 i 94/05) koji u relevantnom dijelu glase:52/05 i 94/05) koji u relevantnom dijelu glase:

““Ugovorni organ će u tenderskoj dokumentaciji, predvidjeti Ugovorni organ će u tenderskoj dokumentaciji, predvidjeti

da zahtjev za učešće u ograničenom postupku ili ponuda da zahtjev za učešće u ograničenom postupku ili ponuda moraju biti odbijeni u slučaju kada kandidat, odnosno moraju biti odbijeni u slučaju kada kandidat, odnosno ponuđač:ponuđač:

… … c) osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu c) osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu

njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina koji njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina koji je prethodio datumu donošenja zahtjeva ili ponude;je prethodio datumu donošenja zahtjeva ili ponude;

d) proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od d) proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina koji je strane nadležnog suda u periodu od pet godina koji je prethodio datumu donošenja zahtjeva ili ponude;prethodio datumu donošenja zahtjeva ili ponude;

Sadržaj pomenutih odredbi u cjelosti je neusklađen sa pravnim Sadržaj pomenutih odredbi u cjelosti je neusklađen sa pravnim sistemom BiH, njenih entiteta i Brčko Distriktasistemom BiH, njenih entiteta i Brčko Distrikta

Page 19: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

1919

Bankarski sektor u BiHBankarski sektor u BiHIII. Aktualna problematikaIII. Aktualna problematika

3. Komunalne takse 3. Komunalne takse

-Evidentan porast komunalnih taksi nakon -Evidentan porast komunalnih taksi nakon uvođenja PDVuvođenja PDV

-Drastičan primjer Kanton Sarajevo, takse -Drastičan primjer Kanton Sarajevo, takse povećane 20 putapovećane 20 puta

-Primjer jedna banka sa 11 poslovnica do -Primjer jedna banka sa 11 poslovnica do izmjene KM 5,500 nakon izmjene KM izmjene KM 5,500 nakon izmjene KM 110.000110.000

Page 20: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

2020

Bankarski sektor u BiHBankarski sektor u BiHIII. Aktualna problematikaIII. Aktualna problematika

4. BiH zakoni o el.potpisu i 4. BiH zakoni o el.potpisu i certifikacijskoj institucijicertifikacijskoj instituciji

-Saradnja sa UNDP rezultirala -Saradnja sa UNDP rezultirala prijedlogom zakonskih rješenjaprijedlogom zakonskih rješenja

-El.bankarstvo i njegov daljnji razvoj u -El.bankarstvo i njegov daljnji razvoj u potpunoj ovisnosti od Zakona o potpunoj ovisnosti od Zakona o el.potpisuel.potpisu

-Više od 1 godine čeka se donošenje-Više od 1 godine čeka se donošenje

Page 21: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

2121

Bankarski sektor u BiHBankarski sektor u BiHIII. Aktualna problematikaIII. Aktualna problematika

5. Ročna i devizna usklađenost5. Ročna i devizna usklađenost

-Rigidanost trenutnih rješenja-Rigidanost trenutnih rješenja

-Restriktivna i ograničavajuća -Restriktivna i ograničavajuća

-Sa Supervizijama u BiH otvoren -Sa Supervizijama u BiH otvoren dijalog po ovim pitanjimadijalog po ovim pitanjima

Page 22: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

2222

Bankarski sektor u BiHBankarski sektor u BiHIII. Aktualna problematikaIII. Aktualna problematika

6. Primjena MRS a posebno MRS 396. Primjena MRS a posebno MRS 39

-Traže se jasne i precizne instrukcije-Traže se jasne i precizne instrukcije

Page 23: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

2323

Bankarski sektor u BiHBankarski sektor u BiHIII. Aktualna problematikaIII. Aktualna problematika

7. Basel II, kako i kada7. Basel II, kako i kada

-Stalna edukacija u bankarskom -Stalna edukacija u bankarskom sektorusektoru

-Očekuje se donošenje odgovarajućih -Očekuje se donošenje odgovarajućih instrukcija i uputstava od strane instrukcija i uputstava od strane supervizijesupervizije

Page 24: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

2424

Bankarski sektor u BiHBankarski sektor u BiHIII. Aktualna problematikaIII. Aktualna problematika

8. Poslovi skrbništva/kastodi (različita 8. Poslovi skrbništva/kastodi (različita rješenja)rješenja)

-Nadležnost entitetskih komisija za -Nadležnost entitetskih komisija za vrijednosne papire/hartije od vrijednosne papire/hartije od vrijednostivrijednosti

-Komisije donijele različita rješanja za -Komisije donijele različita rješanja za obavljanje ovih poslova od strane obavljanje ovih poslova od strane banakabanaka

Page 25: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

2525

Bankarski sektor u BiHBankarski sektor u BiHIII. Aktualna problematikaIII. Aktualna problematika

9. Primjena Zakona i Pravilnika o 9. Primjena Zakona i Pravilnika o sprječavanju pranja novcasprječavanju pranja novca

- Postignuti značajni rezultati u primjeniPostignuti značajni rezultati u primjeni

- Dobra suradnja sa FOO-SIPADobra suradnja sa FOO-SIPA

- Temeljem iskustava doraditi PravilnikTemeljem iskustava doraditi Pravilnik

Page 26: Trenutno stanje i problemi u bankarskom sektoru u BiH - CRM - Prezentacija.ppt

2626

UBBiH UBBiH UDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUŽENJE BANAKA BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEUDRUGA BANAKA BOSNE I HERCEGOVINEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНEУДРУЖЕЊЕ БАНАКА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE

BANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINABANKS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINABranilaca Sarajeva 20/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: (387 33) 714 630, Fax: (387 33) 714 631Branilaca Sarajeva 20/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: (387 33) 714 630, Fax: (387 33) 714 631

www.ubbih.bawww.ubbih.ba

BANKARSKI SEKTOR U BiHBANKARSKI SEKTOR U BiH

ZAHVALJUJEMO NA PAŽNJIZAHVALJUJEMO NA PAŽNJI