of 60 /60
Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

 • Upload
  rossa

 • View
  83

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Total Quality Management (TQM). Total Quality Management (TQM). Definicija TQM-a Upravljanje ukupnom kvalitetom (TQM) je korisniku okrenuta, kvaliteti okrenuta filozofija managementa za osiguranje vodstva, obuke i motivacije sa svrhom kontinuiranog poboljšanja organizacijskog procesa . - PowerPoint PPT Presentation

Text of Total Quality Management (TQM)

Page 1: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Page 2: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Definicija TQM-aDefinicija TQM-a

Upravljanje ukupnom kvalitetom (TQM) je korisniku okrenuta, kvaliteti okrenuta filozofija managementa za osiguranje vodstva, obuke i motivacije sa svrhom kontinuiranog poboljšanja organizacijskog procesa.

(John M.Kelly)

Page 3: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Raščlamba pojma TQM

Total (ukupno) – kvaliteta uključuje svakoga i sve aktivnosti u tvrtci

Quality (kvaliteta) – prilagodba traženjima

Managment (upravljanje) – proces za postupanje s kvalitetom

Page 4: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Definicija Kvalitete (Quality)Definicija Kvalitete (Quality)

Ne postoji jedna definicija kvalitete, i nikad je ne može biti.

(John M.Kelly)

Page 5: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Definicija Korisnika (Customer)Definicija Korisnika (Customer)

Bilo koja organizacija ili pojedinac koji prima proizvod ili uslugu.

(John M.Kelly)

Page 6: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Definicija Dobavljača (Supplier)Definicija Dobavljača (Supplier)

Organizacija ili pojedinac koji osigurava input procesa.

(John M.Kelly)

Page 7: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Definicija Ulaza (Input)Definicija Ulaza (Input)

Proizvod ili usluga koji se unosi u proces.Zaliha ili resurs potreban procesu.

(John M.Kelly)

Page 8: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Definicija Izlaza (Output)Definicija Izlaza (Output)

Rezultat nekog procesa.Može biti proizvod ili usluga koji se isporučuju korisniku.

(John M.Kelly)

Page 9: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Definicija ProcesaDefinicija Procesa

Pretvorba inputa u output.(John M.Kelly)

Page 10: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Definicija ProizvodaDefinicija Proizvoda

Output nekog procesa.

(John M.Kelly)

Page 11: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

.

Page 12: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Povijesne činjenicePovijesne činjenice

- Walter Shewhart – otac TQM-a

- 20 – tih godina prošlog stoljeća radio u SAD-u u tvrtci Bell Telephone

- vjeruje da pomanjkanje informacija spriječava nastojanja za kontrolom i upravljanjem procesom u proizvodnom okruženju

Page 13: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Povijesne činjenice (Shewhart)Povijesne činjenice (Shewhart)

- razvio metode Statističke kontrole procesa (Statistical Process Control methods) koje pomažu u donošenju znanstvenih, djelotvornih i ekonomičnih odluka

- mnoge moderne teorije kvalitete zasnovane na Shewhartovim idejama

Page 14: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Povijesne činjenice (Shewhart)Povijesne činjenice (Shewhart)

- razvio je krug učenja i krug unapređenja kombinirajući razmišljanje kreativnog upravljanja sa statističkom analizom tzv. PDSA

- PDSA – plan, do, study, act

   

Page 15: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

   

Page 16: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Povijesne činjenicePovijesne činjenice

- W. Edwards Deming  (1900. – 1993.)

- 1927. godine doktorirao matematičku fiziku na Yale University

- u 2.. Svjetskom ratu radio u američkom Ministarstvu obrane na projektima managmenta (upravljanja)

- iza rata odlazi u Japan

- postaje poznat kao otac japanskog postratnog industrijskog preporoda-   

Page 17: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Povijesne činjenicePovijesne činjenice

- Demingova poslovna filozofija je sažeta u “14 točaka” koje su objavljene u čuvenoj knjizi “Out of Crisis” 1986. i u The New Economics 1994.

   

Page 18: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

   

Demingovih “14 točaka”

1. Constancy of purpose

2. The new philosophy

3. Cease dependence on mass inspection

4. End lowest tender contracts

5. Improve every process

6. Institute training on the job

7. Institute leadership

8. Drive out fear

9. Break down barriers

10. Eliminate exhortations

11. Eliminate arbitrary numerical targets

12. Permit pride of workmanship

13. Encourage education

14. Top management commitment and action

Page 19: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Povijesne činjenicePovijesne činjenice

- Philip Crosby  (1926. - )

- najveće zasluge su mu pronalaženje terminologije za kvalitetu koju razumiju i laici

- napisao dvije vrlo popularne knjige “Quality Without Tears” i “Quality is Free”

- usmjeren je na tzv. “zero defects” definiranje kvalitete

- ustanovio je četiri postulata upravljanja kvalitetom

-   

Page 20: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Četiri postulata Philipa CrosbyaČetiri postulata Philipa Crosbya

1. Kvaliteta je definirana kao prilagodba na potrebe, a ne kao ‘”dobrohotnost” ili “ukus”

2. Sistem za dobrobit kvalitete je prevencija, a ne procjena !

3. Izvođenje standarda mora biti nula pogreška - “Zero Defects”, a ne “da bude približno dovoljno”

4. Mjerenje kvalitete je cijena neprilagodljivosti, a ne optužbi

-    

Page 21: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Povijesne činjenicePovijesne činjenice

- Joseph M. Juran  (1904. - )

- 1926. diplomirao elektrotehniku na Minnesota University

- potom je radio u inspekcijskom odjelu Hawthorne Works u Chicagu

- 1937. postaje pročelnik industrijskog inžinjeringa u Western Electricsu 

- nakon 2. Svjetskog rata posvećuje se proučavanju upravljanja kvalitetom (quality managment)

Page 22: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Povijesne činjenicePovijesne činjenice

- dugo godina je bio pročelnik upravnog inžinjeringa na New York University

- napisao je niz knjiga, a njegova knjiga “Quality Control Handbook” izdana 1951. godine još uvijek je standardni udžbenik za managere kvalitete

Page 23: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Temeljne točke ideja upravljanja kvalitetom

Trilogija kvalitete Dr. Jurana

Page 24: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

I. Planiranje Kvalitete

- Identificiraj tko je korisnik - Odredi potrebe tvojih korisnika - Prevedi njihove potrebe u naš jezik

- Razvij proizvod tako da optimiziraš značajke proizvoda i da se susretnu naše potrebe i da možeš odgovoriti na njihove potrebe

- Korisnička potreba

Page 25: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

II. Unapređenje Kvalitete

- Razvij proces koji može proizvesti proizvod - Optimiziraj proces

Page 26: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

III. Kontrola Kvalitete

- Dokaži da proces može proizvesti proizvod ispod operativnih uvjeta uz minimalnu inspekciju

- Prenesi proces u izvedbu

Page 27: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Povijesne činjenicePovijesne činjenice

- 1979. godine tzv. Juranov fond osniva Juranov Institut

- Institut se bavi širenjem Juranovih učenja u upravljanju kvalitetom

- danas je Juranov Institut vodeći konzultant u upravljanju kvalitetom u Svijetu

Page 28: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Povijesne činjenicePovijesne činjenice

- Genichi Taguchi (1924. - )

- diplomirao tekstilni inžinjering na Kiryu Technical College

- iza 2. Svjetskog rata radio za japansko Ministarstvo javnog zdravstva

- svoje znanje unapređenja kvalitete pokazao u Morinaga Pharmaceutical i Morinaga Sieka

Page 29: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Unapređenje kvalitete po Taguchiu

Gubitak funkcije (loss function)

- izumio je jednadžbu za kvantificiranje otklona od korisničke zapažene vrijednosti proizvoda kao njegovog pada kvalitete

Page 30: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Unapređenje kvalitete po Taguchiu

Ortogonalni poredak i linearni graf (orthogonal arrays and linear graphs)

- koristi se kada se evaluira proizvodni proces da se utvrde vanjski čimbenici koji dovode do devijacije od sredine

Page 31: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Unapređenje kvalitete po Taguchiu

Snaga (robustness)

- princip rada kada se neki vanjski utjecaji na proces ne mogu predvidjeti i ne mogu se kontrolirati - metoda kojom se dizajn čini otpornim na proizvodnju ugradnjom tolerancije proizvodnih varijabli za koje zna da su neizbježne

Page 32: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

PRINCIPI UPRAVLJANJA UKUPNOM KVALITETOM

Sedam principa:

· PREDVOĐENJE STARIJEG MANAGMENTA(Glas vodstva)· KORISNIČKA ORIJENTACIJA(Glas korisnika)· OSPOSOBLJAVANJE LJUDSKIH RESURSA(Glas zaposlenih)· KONTINUIRANO UNAPREĐENJE(Glas izvrsnosti)· USMJERENJE NA PROCES vs REZULTATA (Glas procesa)· UPRAVLJANJE ČINJENICAMA (Glas informacije)· ŠIROKO PODUZETNIČKO UKLJUČIVANJE(Glas kulture)

Page 33: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Četiri ključna koncepta TQM-a

Total Participation

Continuous Improvement

Customer Focus

Societal Networking

Page 34: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Različitost definiranja kvalitete

PRILAGODBA NA ODREĐENE SPECIFIČNOSTI PRILAGODBA NA ZAHTJEVE

NULA GREŠAKA (ZERO DEFECTS)    

Page 35: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Različitost definiranja kvalitete

OSPOSOBLJAVANJE ZA UPORABU· POUZDANOST· VRIJEDNOST

    

Page 36: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Različitost definiranja kvalitete

SMANJENJE VARIJABILNOST

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA

UNAPREĐENJE

    

Page 37: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Definicije kvalitete temeljene na korisniku

• Edwards [1968] Kvaliteta se sastoji od kapaciteta da se zadovolje potrebe...

• Gilmore [1974] Kvaliteta je stupanj kojim specifičan proizvod zadovoljava potrebe specifičnih korisnika

• Kuehn & Day [1962] U konačnoj analizi tržišta, kvaliteta proizvoda zavisi koliko dobro on pristaje onome što korisnici više žele

• Juran [1988] Kvaliteta je osposobljavanje za upotrebu

• Oakland [1989] Srž pristupa ukupne kvalitet je identificirati i približiti zahtjeve internih i eksternih korisnika

    

Page 38: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Definicije kvalitete temeljene na proizvodnji i usluzi

• Crosby [1979] Kvaliteta je prilagodba na potrebe

• Price [1985] Radi odmah ispravno

Page 39: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Definicije kvalitete temeljene na vrijednosti

• Broh [1982] Kvaliteta je stupanj izvrsnosti u prihvatljivoj cijeni pri kontroliranoj varijabilnosti i uz prihvatljive troškove

•Feigenbaum [1983] Kvaliteta je stupanj kojim specifični proizvod odgovara dizajnu ili specifikaciji

•Newell & Dale [1991] Kvaliteta se provodi kroz pet temeljnih područja: ljudi, oprema, metode, materijali i okolina za osiguranje korisničkih potreba koje smo uočili

•Kanji [1990] Kvaliteta je zadovoljavanje korisničkih potreba kontinuirano; TQM je provođenje kvalitete uz niske troškove uključivanjem svih dnevnih obveza

Page 40: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Dimenzije kvalitete(Dimensions of Quality)

Page 41: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Provođenje (performance)

- Primarne izvedbene karakteristike

- Objektivno mjerljivi standardi

Dimenzije kvalitete

Page 42: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Značajke (features)

- Izbor klijenata

- Oglašavanje

Dimenzije kvalitete

Page 43: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Pouzdanost (reliability)

- Vjerojatnost greške tijekom vremena

Dimenzije kvalitete

Page 44: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Prilagodba (conformance)

- Zadovoljavanje uspostavljenih standarda

- Mjerenje unutarnjih nedostataka/ Korisničke pritužbe

Dimenzije kvalitete

Page 45: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Postojanost (durability)

- Trajnost proizvoda

Dimenzije kvalitete

Page 46: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Upotrebljivost (serviceability)

- brzina, uljudnost, sposobnost

Dimenzije kvalitete

Page 47: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Estetika (aesthetics)

- osobno: individualne sklonosti i prosudba

Dimenzije kvalitete

Page 48: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Zamječivanje (perception)

- zaključivanje i realnost

Dimenzije kvalitete

Page 49: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Brzi odgovor (quick response)

- od zahtjeva do isporuke

Dimenzije kvalitete

Page 50: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Ključni elementi TQM-a

1. Kontinuirano unapređivanje

2. Multifunkcionalni timovi

3. Reduciranje varijacija

4. Integracija opskrbljivača

5. Edukacija i usvršavanje

Page 51: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

1. Kontinuirano unapređivanje

- potreba za samounapređenjem i poboljšanjem životnog stila- prenošenje potrebe na unapređenje sustava u

kojem radimo- ako svi dijelovi kontinuirano streme ka

poboljšanju, sustav će doživjeti unapređenje, a smanjiti će se unutarnji troškovi i poboljšati će se usluga korisnicima

Page 52: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

2. Multifunkcionalni timovi

- nužnost stalnog timskog rada i rješavanja problema između pojedinih dijelova sustava zajedničkim radom

- nadvladavanje barijera u radu između pojedinih segmenata sustava

- ovakvi timovi omogućavaju rješavanje problema na nižim nivoima u čitavom sustavu

Page 53: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

3. Reduciranje varijacija

- na sustav utječu mnogi elementi koji mogu uzrokovati varijacije

- potrebno je uspostaviti standard i stabilizirati njegovo provođenje

- potom mjeriti i nadzirati provođenje standarda u sustavu

Page 54: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

4. Integracija s opskrbljivačima

- potreba za usklađivanjem standarda s opskrbljivačima

- zajedničko rješavanje problema temeljem zajedničkih iskustava i znanja

Page 55: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

5. Edukacija i usavršavanje

- edukacija i usavršavanje daju managmentu i zaposlenicima alate za provođenje prije navedenih elemenata

Page 56: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Malcom Baldrige National Quality Award

- ustanovljena 1987. godine u SAD – u- dodjeljuje se godišnje poduzećima koja iskazuju

iznimna ostvarenja u području Upravljanja ukupnom kvalitetom (TQM)

- boduje se sve od vodstva poduzeća do razvoja ljudskih resursa i usmjerenja na korisnike i njihovo zadovoljstvo

Page 57: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Primjena TQM koncepta u Svijetu

- Ford Motor Company- Phillips Semiconductor- Toyota- Motorola Company

Page 58: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Zaključak

Kvaliteta predstavlja temelj Upravljanja ukupnom kvalitetom (TQM) !!!

Page 59: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Kvaliteta je ono što korisnik vidi kao kvalitetu.

Page 60: Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM)

Kvaliteta nije u proizvodu, već u njegovoj primjeni.