Click here to load reader

TOMASZ WIATR - RYSUNEK

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Folder / Wersja on-line

Text of TOMASZ WIATR - RYSUNEK

 • Tomasz Wiatrrysunek

 • Obcowanie ze sztuk towarzyszy Tomaszowi Wiatrowi od

  najmodszych lat w domu rodzinnym, ktry posiada bogate tradycje

  artystyczne. Ju od dziecka przejawia zainteresowanie malarstwem

  i muzyk. Pomimo tego, e zacz tworzy dopiero po ukoczeniu studiw

  lekarskich, to na jego obecny dorobek skada si ju kilkadziesit rysunkw

  wykonanych owkiem. Aktualnie wikszo swojego wolnego czasu

  powica rysowaniu. Jego pasja i poszukiwania artystyczne skupiaj si

  wok tematyki portretowej znanych postaci filmu, teatru i wiata sztuki.

  W swoich pracach Tomasz Wiatr stosuje silne kontrasty pomidzy

  jasnymi i ciemnymi partiami rysunku, ktre wyraa za pomoc grubej kreski.

  Zaprezentowane na wystawie prace to pewien sposb widzenia wiata

  przez autora. Poszczeglne twarze przedstawia bardzo czytelnie i w taki

  sposb, e przemawiaj one do widza i skaniaj do refleksji oraz pokazuj

  jego du wraliwo.

  Ciesz si, e po raz pierwszy zostanie zaprezentowana

  w Muzeum Marii Konopnickiej w arnowcu na wystawie czasowej

  interesujca twrczo Tomasza Wiatra, ktremu ycz dalszych inspiracji

  i sukcesw artystycznych.

  Pawe Bukowski Dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w arnowcu

 • Tomasz Wiatr urodzi si w 1983 roku w rodzinie o bogatych tradycjach

  medyczno artystycznych. Ukoczy studia medyczne na Wydziale

  Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie.

  Znajomo z wieloma artystami odwiedzajcymi jego rodzinny dom oraz

  bezporedni kontakt ze sztuk, przyczyniy si do rozwinicia jego pasji.

  Rwnoczenie z prac zawodow rozwija swj warsztat z zakresu rysunku,

  a gwnie portretu.

  Na przestrzeni ostatniego roku powstao szereg cykli portretowych znanych

  i popularnych osb aktorw i artystw.

  Tomasz Wiatr traktuje rysunek jako form doskonalenia swoich umiejtnoci,

  etap w rozwoju twrczym, wstp do wykorzystania innych technik

  artystycznych.

  Obecna, debiutancka, wystawa jest wyrazem jego artystycznych

  poszukiwa.

 • Tomek, fotografia, 2011

 • Salvadore, owek, 29x42 cm, 2010

 • Ingmar, owek, 29x42 cm, 2010

 • Thomas, owek, 29x42 cm, 2011

 • David, owek, 29x42 cm, 2010

 • Paul, owek, 29x42 cm, 2010

 • Marlon, owek, 29x42 cm, 2010

 • Jeremy, owek, 29x42 cm, 2010

 • Steve, owek, 29x42 cm, 2010kolekcja prywatna

 • Christoph, owek, 29x42 cm, 2010

 • Roberto, owek, 29x42 cm, 2010

 • Gabriel, owek, 29x42 cm, 2010

 • Tommy, owek, 29x42 cm, 2010

 • Wtek pracy w zawodzie lekarza jest istotnym, ale nie jedynym aspektem ycia Tomasza Wiatra. Rwnie

  prawdziw treci twrczej dziaalnoci jest dla niego rysunek, ktremu powica, jak si okazuje, niemao

  czasu. Poniewa wykonuje odpowiedzialny zawd lekarza, czc go w dodatku ze zdobywaniem specjalizacji,

  na uprawianie pasji nie pozostaje mu zbyt wiele czasu, cho i tak dotychczasowy dorobek jest jednolity

  i niebagatelny. Skada si na kilkadziesit rysunkw wykonanych owkiem na papierze.

  Obiektem nieustannych studiw Tomka Wiatra jest twarz ludzka, chocia wykonywa te nieliczne

  rysunki na inne tematy. Wszystkie zdradzaj du sprawno warsztatow rysownika, ktry z powodzeniem radzi

  sobie z szybkimi szkicami gw mskich czsto wykonywanymi z fotografii. Tomasz realizuje swoj nieodpart

  ch obcowania ze sztuk w rysunkach wykonywanych w owku. Jego artystyczne dojrzewanie przyspieszyo

  po tym jak zrozumia, aby dzieli si swoimi osigniciami z widzem, z rodzin, z szersz publicznoci.

  Nie przeprowadziam wywiadu z autorem prac, wic nie znam kryteriw jakimi kieruje si przy wyborze

  modeli do przedstawienia w swoich szkicach. S to gwnie osoby medialne, w wikszoci jak si zorientowaam

  ze wiata aktorskiego, ale s tez filozofowie, malarze, artyci i duchowni. Traktuje te fizjonomie w indywidualny

  sposb. Wydobywa owo pulsujce gdzie w gbi niepogodzone ze wiatem jestestwo swoich modeli. Oczy

  tych postaci s z niepokojc si skupione na widzu. Zdarza si te, e model nawizuje kontakt z odbiorc

  i siga do niego poprzez wycigniecie doni, ten gest naley odebra jako ch rozpoczcia dyskusji. Nawet jak

  podobne skinienie istniao pierwotnie na fotografii to i tak sam wybr, jakiego dokona rysujcy wiadczy o tym,

 • e posiada umiejtno przyjaznego wspycia z innymi.

  Rne s te twarze modeli czasem s charakterystyczne i wtedy mamy przewanie do czynienia

  z fizjonomiami aktorw bd malujcych artystw, niekiedy daje si wyczu subtelny odcie filozoficzno-

  melancholijnej zadumy jak na przykad na twarzy nieodaowanego Jzefa Tischnera. I nie ma tu nic do rzeczy,

  e postacie te miay tak zwane charakterystyczne twarze, bo prawie wszystkie s przefiltrowane przez

  temperamentny sposb widzenia wiata przez autora, maj wic jeden wsplny mianownik.

  Tektonika twarzy jest zrnicowana poprzez stosowanie silnych kontrastw midzy partiami jasnymi

  i ciemnymi rysunku ( i nawet jak te ostatnie s czasami zbyt ciemne to i tak nie stanowi to odrbnej bryy

  rozbijajcej cao). Twarze w jednoznaczny, jasno czytelny sposb przemawiaj do widza, wynurzaj si

  z jednolitego ascetycznego, naturalnego ta. Daj si odczyta emocje jakie nimi w danej chwili powoduj. Rysownik

  w przedstawianiu szczegw nie jest drobiazgowy i jest to nastpna dobra cecha jego rysunkw.

  Prace rysowane s grubym owkiem, za ta w nich zapenia czasem wgiel. Kreska totalnie

  odzwierciedla niespokojny ,w pozytywnym znaczeniu tego sowa temperament Tomasza. Wystarczy, e ktra

  z postaci ma bardziej niesforne wosy a natychmiast staje si to pretekstem do tego aby mody rysownik pokaza

  swj lwi pazur. Jego rka wyczarowuje wtedy dynamiczn kresk. Generalnie typ tej ostatniej jest dostosowany

  do charakteru portretowanego-jeeli jest on ubrany w odwitny strj a wosy ma gadko zaczesane do tyu to

  i kreska staje si uporzdkowana, trzyma si eleganckich zasad, kiedy za niesforne kosmyki modela wymykaj

 • si kontroli ich waciciela, natychmiast zauwaa to te wnikliwe oko rysownika.

  Dzisiaj jeszcze trudno powiedzie, w ktrym kierunku pjd zdolnoci rysownicze Tomasza, ycz mu

  oby dalsze doskonalenie twrczoci prowadzi w kierunku nierozerwalnoci relacji midzy wasnym yciem

  a tworzonym wanie w danej chwili rysunkiem, z jego wypowiedzi wynika, e wanie to co robi jest czstk jego

  samego. Uwierzy te pewnie, e praca z ywym modelem to jest wanie to co jest mu bliskie, tak jak na co dzie

  praca z pacjentem.

  Wiedza na temat malujcych lekarzy jest kolokwialnie mwic niewielka, chocia maj swoje kluby

  mionikw sztuki i od czasu do czasu pokazuj swoje prace na wystawach. Jednak regu jest, e lekarzowi,

  tak naprawd niewiele czasu pozostaje na prac twrcz, mimo to, myl, e bd miaa jeszcze nieraz okazj

  napisa o nieprzystawalnoci bogatej duchowoci Tomasza Wiatra do popularnego modela postaci pracujcej

  w zawodzie lekarza. Pisz to z ca pewnoci gdy jego talent nie jest tak zupenie dzieem przypadku.

  Anna Wilczyska-Nowak

  Historyk sztuki / wykadowca WSSP w Lublinie

 • folder do wystawy: Tomasz Wiatr - Rysunek

  grafika i design: Tomasz Janiec fotografia autora: Justyna Wiatr-Tokarska

  pomoc w realizacji projektu: ukasz i Ewa Nowak

  podzikowania za przygotowanie wystawy i katalogu:rodzinie, przyjacioom oraz Dyrekcji i Pracownikom Muzeum Marii Konopnickiej w arnowcu wicej: www.tomaszwiatr.pl