Click here to load reader

Magazyn Wiatr

 • View
  230

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

01/2012 Magazyn dla Żeglarzy

Text of Magazyn Wiatr

 • magazyn dla eglarzy pierwszy bezpatny miesicznik o sportach wodnych GRUDZIE 2011 STYCZE 2012

  JAK WYBRA SZTORMIAK

  Poradnik dla kupujcych

  PLAYBOATwiat jachtw motorowych

  VOLVO OCEAN RACEHiszpanie najszybsi

  na Atlantyku

 • NIKON prasa swiateczna_Magazyn Wiatr 245x333.indd 1 3011//11 10:55 AM

 • 3www.magazynwiatr.pl grudzie 2011 Stycze 2012 magazyn dla eglarzy

  Zdj

  cie

  na

  oka

  dce:

  PA

  UL

  TO

  DD

  / V

  olvo

  Oce

  an R

  ace

  W I N D C O N V E R T E RB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  wzy 0 13 46 710 1116 1721 2227 2833 3440 4147 4855 5663 >63

  m/s 00,2 0,31,5 1,63,3 3,45,4 5,57,9 810,7 10,813,8 13,917,1 17,220,7 20,824,4 24,528,4 28,532,6 >32,6

  km/h 0 16 711 1219 2029 3039 4050 5162 6375 7687 88102 103117 >117

  opis cisza, flauta powiew sabywiatragodny

  wiatrumiarkowany

  wiatrdo

  silny wiatrsilny wiatr bardzo

  silny wiatrsztorm

  silnysztorm

  bardzosilny sztorm

  gwatowny sztorm

  huragan

  peryskop

  Teraz magazyn Wiatr moe trafia co miesic do Waszych domowych skrzynek poczto-wych. Wystarczy zamwi co-miesiczn przesyk z gazet.

  Magazyn Wiatr, pierwszy bezpat-ny miesicznik o sportach wodnych, dostpny jest w sklepach eglarskich,

  klubach, marinach, przystaniach, w ta-wernach i wybranych hotelach. A tak-e w wersji elektronicznej, w formacie PDF. eglarze, ktrzy chc otrzymy-wa pismo do domowej skrzynki, maj moliwo zamwienia przesyki in-dywidualnej. Prenumerata proczna (6 numerw) kosztuje 27 z.

  Prenumerata roczna (12 numerw*) kosztuje 54 z.

  *UWAGA! Magazyn Wiatr ukazuje si 11 razy w roku. Numer witeczny jest wydaniem datowanym na gru-dzie i stycze. Zamawiajc prenu-merat, czytelnik otrzymuje 6 lub 12 kolejnych numerw.

  Zamw magazyn Wiatr do domu

  AGANTRUS Sailing & Travel Agency, 03-335 Warszawa, ul. Syrokomli 7/13 kl. III, tel. (+48) 503 414 419, fax (+48) 22 414 17 17, e-mail: [email protected]

  www.agantrus.pl

  CZ ARTER jachtw aglowych i motorowych na wodach caego wiata. REJSY turystyczne. SZKOLENIA oficerskie i kapitaskie na s/v Kapitan Borchardt. SAFARI nurkowe. PODRE egzotyczne. UBEZPIECZENIA eglarskie YACHT-POOL

  Doceni ich dopiero w niebie?OD REDAKCJI

  rekl

  am

  a

  NIKON prasa swiateczna_Magazyn Wiatr 245x333.indd 1 3011//11 10:55 AM

  Mateusz Kusznierewicz i Do-minik ycki, tegoroczni wicemi-strzowie Europy w klasie Star, zostali nominowani w 77. Plebis-cycie na 10 Najlepszych Spor-towcw Polski 2011 r. Przegl-du Sportowego. Gratulujemy chopakom i trzymamy za nich kciuki, ale jednoczenie pytamy kolegw z PS: a gdzie s Zo-ka Noceti-Klepacka, tegoroczna mistrzyni Europy w klasie RS:X i zdobywczyni zotego medalu w regatach przedolimpijskich, Piotr Myszka, mistrz Europy, oraz Zbi-gniew Gutkowski, ktry samotnie opyn wiat w regatach Velux 5 Oceans, zdoby drugie miejsce i by najwiksz gwiazd tego synnego wycigu?

  W nominowanej dwudziestce zna-leli si midzy innymi skoczek Stoch, pywak Czerniak, siatkarz plaowy Prudel, kajakarz grski Polaczyk i ciarowiec Zieliski. No, brawo,

  panowie! Przypomina mi si dysku-sja podczas konferencji Medialno eglarstwa w Polsce, ktra towarzy-szya poznaskim targom Boatshow. W spotkaniu udzia wzili midzy in-nymi Tomasz Holc, Pawe Pochwaa, Zbigniew Gutkowski, Krzysztof Ba-ranowski, Przemysaw Tarnacki, Wie-saw Kaczmarek i Tomasz Chamera. Wsplnie zastanawialimy si, dlacze-go tak mao jest eglarstwa w mediach elektronicznych. Dlaczego nie potra-fimy sprzeda naszych sukcesw? Co musimy zrobi, by zdoby masow widowni? Wszystkie tezy stawiane podczas konferencji potwierdziy kil-ka dni pniej nominacje Przegldu Sportowego, w ktrych pominito najwiksze sukcesy polskiego eglar-stwa w roku 2011.

  Zbigniew Gutkowski opowiedzia podczas spotkania w Poznaniu aneg-dot: Opisywaem onie, jak wspa-niale zorganizowano start regat Volvo Ocean Race. e byo duo ludzi, e byo odwitnie, e by Torben Grael

  oraz pikarz Zinedine Zidane. I co na to ona eglarza, ktra nigdy w yciu nie obejrzaa caego meczu pikar-

  skiego? Eliza zapytaa: A kto to jest Torben Grael? To pokazuje, jaka me-dialna przepa dzieli wiat eglar-stwa od wiata piki.

  Pocieszajce jest tylko to, e wszy-scy zainteresowani eglarze zachowa-li si w tej sytuacji z klas. Mateusz Kusznierewicz napisa na Facebooku: Dzikuj, ale wydaje mi si, e za-pomniano o trzech innych polskich eglarzach z jeszcze wikszymi te-gorocznymi sukcesami ni moje i Dominika. Mam na myli Zosi Klepack i Piotrka Myszk (mistrzo-wie Europy) oraz Zbyszka Gutka Gutkowskiego, ktry zaj drugie miejsce w okooziemskich regatach samotnikw. To im nale si naj-wiksze brawa i wyrnienia.

  Zoka Noceti-Klepacka na profi-lu magazynu Wiatr dodaa kilka sw w swoim stylu: Spoko, nie ma co si spina! Nasze wyniki jeszcze zostan docenione. Jak nie tu, to tam w niebie.

  Krzysztof Olejnik

 • 4 magaZyn Dla eglarZy gruDZie 2011 StycZe 2012 www.magazynwiatr.pl

  peryskop

  Gutek drugi w regatach Velux 5 Oceans

  Jak zosta jedn z najwaniejszych postaci polskiego eglarstwa? Trzeba opyn wiat w regatach samotnikw. Tylko tyle i a tyle. Zbigniew Gut-kowski zaj drugie miejsce w Velux 5 Oceans (startowao piciu eglarzy, do mety dotaro czterech) i tym samym zosta 183. czowiekiem, ktry samot-nie opyn kul ziemsk. Na mecie w La Rochelle przyj gratulacje od legendy oceanw Sir Robina Knox--Johnstona, ktry przed 41 laty jako pierwszy samotnie opyn wiat.

  Rejs Zbyszka by do dramatyczny. Gutek rozci gow o wiatrak gene-ratora prdu. Mia kopoty z jachtem. Musia zawin do portu, by usun awari sztagu. Mia te powan kon-tuzj zamane ebro. W rozmowie z magazynem Wiatr Eliza Gutkow-ska, ona Zbyszka, powiedziaa: Czu-waa nad nim opatrzno. Nie mam co do tego wtpliwoci. Zadzwoni, gdy zmya go fala i rzucia do kokpitu na antypolizgowe listwy. Mwi, e ma problemy z oddychaniem i kasaniem. Zapytaam, czy bl jest trudny do wy-trzymania. Powiedzia, e nie. Zrozu-miaam wtedy, e ma jedynie pknite ebro. Pniej bl stopniowo mala. Ale kiedy urwa si sztag, poszed zbiera agle. I wtedy tak mocno nad-wyry chore ebro, e pko. Cae szczcie, e awaria na jachcie bya na tyle powana, e m zdecydowa si zawin do portu. Bo gdyby mg eglowa dalej, z pewnoci pynby z tym ebrem na met w Charleston. Groziyby mu bardzo powane powi-kania. A gdyby ebro przebio puco,

  miaby przed sob okoo piciu minut ycia. Nikt by mu wtedy nie pomg.

  Teraz Gutek marzy o starcie w re-gatach Vende Globe. To wycig sa-motnikw dookoa wiata bez zawija-nia do portw. Start zaplanowano na 11 padziernika 2012 r.

  Olek Doba przepyn Atlantyk kajakiem

  W Policach, gdzie pracowa i mieszka z rodzin, powinien mie pomnik (albo choby popiersie), ulic swego imienia, skwer, nabrzee, moe nawet otrzyma stanowisko doradcy prezydenta. A naj-lepiej zasi w prezydenckim fotelu. Bo nikt w tym roku nie zrobi dla pro-mocji Polic wicej ni 65-letni emeryt Olek Doba, ktry przewiosowa At-lantyk. Pyn 98 dni, 23 godziny i 42 minuty. Pokona 5394 mile. Pyn ze redni prdkoci 2,26 km/h. Poko-

  nywa rednio 54 km na dob (rekord dobowy to 126,5 km). Olek jest pierw-szym Polakiem i trzecim kajakarzem na wiecie, ktry przepyn samotnie Ocean Atlantycki.

  Przepyn z Dakaru w Afryce do Acara w Brazylii. Pokona przeciw-ne prdy, silne wiatry i fale. Czasem zamiast przesuwa si na zachd, by spychany przez wiatr w przeciwnym kierunku. Linia jego rejsu przypomi-na serpentyn zawieszon na choince, bowiem wielokrotnie musia zatacza koa. Doskwiera mu upa, dlatego przez wiele dni wiosowa gwnie noc.

  Olek pyn kajakiem zbudowanym w stoczni Andrzeja Armiskiego. Pro-jekt musia spenia wymogi eglugi oceanicznej i zachowywa kajakowy charakter. Umieszczono na nim nie-wielk kajut, gdzie Olek nocowa i przechowywa zapasy. Zamontowano panel soneczny zasilajcy odsalark i owietlenie. Nawigacja bya prowa-dzona dziki systemowi GPS i kom-pasom. Kontakt z ldem zapewnia lokalizator satelitarny. Zamontowano rwnie telefon satelitarny i radiopa-w EPIRB. Kajak Olka ma 7 metrw dugoci i metr szerokoci.

  Aleksander Doba ukoczy Politech-nik Poznask. Pracowa w Zaka-dach Chemicznych Police. Ma on Gabriel i dwch synw Bartomieja oraz Czesawa. A take wnuczk Ol.

  W 502 dni dookoa Ameryki Pnocnej i Poudniowej

  Jacht Solanus wyruszy z Polski w maju 2010 r. Powrci na pocztku padziernika 2011 r. W etapowym rej-sie, ktry trwa a 502 dni, bydgoscy

  eglarze Solanusa pokonali przej-cie pnocno-zachodnie, opynli obie Ameryki, minli Horn i przez At-lantyk wrcili do Polski. W Narodo-wym Centrum eglarstwa w Gdasku na zaog czekao ponad 200 osb. Niezwyky rejs, nazwany Morskim szlakiem Polonii 2010-2011, mia na celu spotkania z Polakami zamieszku-jcymi odwiedzane w trakcie wypra-wy regiony.

  Karol Jaboski mistrzem Europy

  Wielu uwaao, e to nie ma prawa si wydarzy. A jednak stao si. Karol wrci do bojerw po siedmioletniej przerwie. Na mistrzostwach Europy klasy DN w Estonii startowa z najgor-szego miejsca w trzeciej grupie kwali-fikacyjnej. Mimo to zdoa si przebi do czowki i zdoby zoty medal. Tak wracaj tylko wielcy eglarze.

  Przed regatami Karol dugo szu-ka optymalnego ustawienia swojego lizgu. Zmienia agiel, pozy, po-zownic, jako ostatni schodzi z lodu. Ta determinacja poparta wiedz i do-wiadczeniem pozwolia odnie cen-ny sukces.

  Na naszych amach Karol Jaboski powiedzia: Za mn Puchar Ameryki i dziesitki regat na duych jachtach. Na wodzie zdobyem spore dowiad-czenie i nie straciem sprawnoci w doniach. Wci czuj wiatr. A lata-nia na bojerach si nie zapomina, po-dobnie jak jazdy na ywach.

  Stary lizg sprzedaem, wic musia-em zestaw zmontowa od nowa. Kad-ub przyjecha z Niemiec. Pozownica ze Szwecji. Maszt ze Stanw Zjedno-czonych. agle uszyto wedug mojego projektu. Do tego sporo kompletw pz od rnych dostawcw. Miaem te troch starych pz, ktre przez kilka lat leay w gara