Click here to load reader

As Wiatr Schemat Blokowy

  • View
    84

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of As Wiatr Schemat Blokowy

Schemat blokowy: Obliczenie obciazen wiatrem (budynki jednokondygnacyjne)

Schemat blokowy: Obliczenie obcie wiatrem (budynki jednokondygnacyjne) SF014a-PL-EU

Schemat blokowy: Obliczenie obcie wiatrem (budynki jednokondygnacyjne)Schemat przedstawia kompleksowe wyznaczanie obcie wiatrem budynkw jednokondygnacyjnych (przemysowych) w uproszczony sposb.Start

PN-EN 1991-1-4 4.2 Europejska mapa wiatrowa ( Zacznik Krajowy)

Oblicz bazow prdko wiatru vb = cdir x cseason x vb,0 Zalecana warto cdir i cseason to 1,0 Dane podstawowe

vb

PN-EN 1991-1-4 4.5

Wyznacz warto szczytow cinienia prdkoci

qp(z)

Created on Wednesday, March 03, 2010 This material is copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement

PN-EN 1991-1-4 Punkt 6

Wyznacz wspczynnik konstrukcyjny Zwykle cs i cd jest przyjmowane jako rwne 1,0

cs, cd

Wyznacz wspczynnik cinienia zewntrznego

Wyznacz wspczynnik cinienia wewntrznego

PN-EN 1991-1-4 7.1 - 7.2.8

Wspczynnik cinienia zewntrznego cpe,i i = A to J

Wspczynnik cinienia wewntrznego cpi

PN-EN 1991-1-4 7.2.9

PN-EN 1991-1-4 5.3 (3)

Wyznacz cinienie wiatru we = qp(ze) x cpe [kN/m] wi = qp(zi) x cpi [kN/m]

Wyznacz siy wywierane przez wiatr PN-EN 1991-1-4 7.5 (3)-(4)Fwe = c s c d Fwi =

w e Arefsurfaces

w i Arefsurfaces

Dane podstawowe b, h, d

Ffr = c fr q p ( z e )Afr

Koniec

1

Schemat blokowy: Obliczenie obciazen wiatrem (budynki jednokondygnacyjne)

Schemat blokowy: Obliczenie obcie wiatrem (budynki jednokondygnacyjne) SF014a-PL-EU

Wyznacz wartoci szczytowej cinienia prdkoci

Start

Oblicz stosunek h/b

hb

typowe dla budynkw jednokondygnacyjnych

Budynek moe by traktowany jako jedna cz

Created on Wednesday, March 03, 2010 This material is copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement

Wyznacz wartoci wejciowe cr(z), co(z), kI, z0

PN-EN 1991-1-4 4.3.2

Wyznacz wspczynnik chropowatoci terenu cr(z)

PN-EN 1991-1-4 4.3.3

Wyznacz wspczynnik orografii co(z)

Wyznacz wspczynnik turbulencji kI

Zacznik krajowy

Wyznacz wysoko chropowatoci z0

PN-EN 1991-1-4 Tablica 4.1

dla budynkw na wzgrzach, w przeciwnym wypadku co(z) = 1,0

Warto zalecana kI = 1,0

cr(z), co(z), kI, z0

PN-EN 1991-1-4 4.3 eq. (4.3)

Oblicz redni prdko wiatruv m (z) = cr (z ) c o (z ) v b

Oblicz intensywno turbulencji kI lV ( z ) = co (z ) ln(z / z0 ) gdzie z = min (z, zmin)

PN-EN 1991-1-4 4.4 eq. (4.7)

PN-EN 1991-1-4 4.5 eq. (4.8)

Oblicz warto szczytow cinienia prdkoci 1 2 qp ( z ) = [1 + 7lV ( z )] v m ( z ) 2

Powrt

2

Schemat blokowy: Obliczenie obciazen wiatrem (budynki jednokondygnacyjne)

Schemat blokowy: Obliczenie obcie wiatrem (budynki jednokondygnacyjne) SF014a-PL-EU

Wyznaczenie wspczynnika cinienia zewntrznegoStart

Wyznacz wielko obcionej powierzchni A [m]

A > 10 m cpe = cpe,10 typowe dla budynkw jednokondygnacyjnych

1 < A < 10 m cpe = cpe,1 (cpe,1 cpe,10) x log10 A

1>A cpe,1 = cpe

cpe,iCreated on Wednesday, March 03, 2010 This material is copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement

PN-EN 1991-1-4 7.2.2

Podziel ciany na strefy A, B, C, D & E

e = min (b, 2h) b wymiar poprzeczny do kierunku wiatru

e