of 139 /139
 1  Tin Ujević: Izabrane pjesme   Tin Ujević Izabrane pjesme

Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tin ujevic

Citation preview

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  1/139

  1

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Tin Ujevi

  Izabrane pjesme

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  2/139

  2

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  SADRAJ

  HRVATSKA MLADA LIRIKA (1914.) ___________________ 5

  TO APE VODOSKOK________________________ 5OPROTAJ ___________________________________ 7OPROTAJ (u dananjoj transkripciji) ______________ 7

  LELEK SEBRA (1920.) ______________________________ 8

  MOLITVA BOGOMAJCI ZA RABU BOJU DORUREMEBOT ________________________________ 8

  SVAKIDANJA JADIKOVKA ____________________ 10

  ENE MEU KRALJICAMA ____________________ 12MENI BEZ MENE ____________________________ 12

  TAJANSTVA_________________________________ 13ODLAZAK __________________________________ 15MATOVITA NO ____________________________ 16MOLITVA IZ TAMNICE _______________________ 18

  KOLAJNA (1920.)__________________________________ 20

  Uhapen u svojoj magli_________________________ 20Ove su rijei crne od dubine_____________________ 21Blaeno jutro koje pada________________________ 22

  Osmjejak svaki ljuto plane ______________________ 23U ovom mraku mirisavu ________________________ 24Noas se moje elo ari (Notturno) _______________ 25Svjetlosti moje vjere, tugo tuge __________________ 26Hoe li iko kad da shvati________________________ 27Devet mjeseci to ja sioh s uma _________________ 28Zelenu granu s tugom uta voa__________________ 29I ja to evo bezumno ispisah_____________________ 30

  AUTO NA KORZU (1932.) ___________________________ 31

  VISOKI JABLANI _____________________________ 31

  OJAENO ZVONO (1933) ___________________________ 33

  RAZAPETA AFRODITA ________________________ 33CVRKUTANJE SRCA U POKRAJINI SANJA ________ 34POBRATIMSTVO LICA U SVEMIRU _____________ 35

  TRAENJA NA MILJOKAZU ____________________ 36IN SPUTANIH RUKU ________________________ 38ZADRANE SILE BIA ________________________ 40

  VASIONAC __________________________________ 42ULICA FANTOMA ____________________________ 43DJEJI UGAO _______________________________ 44

  MAJDANI U BIU NA DVIJE NOGE______________ 45DAD ______________________________________ 47

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  3/139

  3

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  POGLEDI U PRASKOZORJU____________________ 50PRODUENI SVIJET__________________________ 52

  MATA POVODOM OIJU _____________________ 53NOSTALGIJA SVJETLOSTI_____________________ 54SUNEVA KOLIJEVKA ________________________ 55IGRAKA VJETROVA _________________________ 56SVETKOVINA RUA __________________________ 57DRHTAVI PARK______________________________ 59BURA NA BRAU ____________________________ 60UNUTRANJI HAREM ________________________ 61

  VRUICA OD ENE __________________________ 62CJELOVITI CJELOV I TI _______________________ 63

  EDAN KAMEN NA STUDENCU (1954.)_______________ 64

  EDAN KAMEN NA STUDENCU________________ 64PET STABALA_______________________________ 67MJEHURII _________________________________ 69PONIENJA LJEPOTE_________________________ 70KRUNA CESTA SREE_______________________ 72SVJETLO NA RUKAMA________________________ 74FISHARMONIKA _____________________________ 75GANUTLJIVE OPASKE ________________________ 76RIOKOSI MESIJE ___________________________ 77DOZRIJEVANJE LJEPOTE _____________________ 86UMOVI U KUTIJI ZA MILJENJE_______________ 87

  NEUVRTENO U PJESNIKOVE ZBIRKE _______________ 91

  SUTRUSNI TRAMVAJI ________________________ 91DUA U PRAINI ____________________________ 94POEZIJA RJENIKA __________________________ 95BEZGLAVI DROMEDAR _______________________ 97

  AUGUSTOVSKA NO _________________________ 98MUCANJE NAD TRATINOM____________________ 99DIJAFANE PROSTORIJE ZRAKA _______________ 100UKRTENI POGLEDI ________________________ 102

  OKRUTNO SUNCE __________________________ 104SKROVITA DJETINJSTVA____________________ 105GLAZBA VJETRA U NONOME STABLU ________ 107KONCERTI U RUKAMA ______________________ 109DOGAAJI SA MNOM________________________ 111HYMNODIA TO MOU SOMATI_________________ 112SVRATITE SUB IOVE DIVO__________________ 115STABLA PO ZIMI ___________________________ 116NONI CVRAK ____________________________ 118

  POSTUMA ______________________________________ 119

  JUTARNJA ULICA ___________________________ 119DJEVIANSTVO RUKU_______________________ 120PANORAME GRADOVA ______________________ 121

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  4/139

  4

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  KUE_____________________________________ 123

  PJESNIKA PROZA_______________________________ 124USPAVANKA IZ KRIVODOLA__________________ 124

  ALKOHOLNI SNI____________________________ 127OSJEAJ PROLJEA _________________________ 128SAT KASNIH SPOZNAJA______________________ 129POLUISTINE _______________________________ 129

  VREVA, BERBA _____________________________ 130LUDE I MUDRE DJEVICE ____________________ 132PONOR I POTHVAT SKITNOGA VITEZA ________ 132

  AMNEZIJE _________________________________ 133SMIJENI VESELJACI________________________ 133

  ALEJA KESTENOVA _________________________ 134

  RJENIK _______________________________________ 135

  ABECEDNI POPIS PJESAMA _______________________ 138

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  5/139

  5

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  HRVATSKA MLADA LIRIKA (1914.)

  TO APE VODOSKOK

  I

  Uvee kada po basenune voze vie ljuske djeca,

  vodoskok svoju pjesmu snenuponovno s bolnim umom jeca.

  Iz starog parka rijetki ljudiodlaze tiho: nee nouovjek da budnom nogom budisan kipa, sjenu i samou.

  A tada romon vodoskokau oblaku od bijela prahaispuni suzom oba okaetaa koji nema daha.

  I sanjar uvi u tiiniturobne rijei bolnog mlazakrije ih dui u dubini:

  jer to je Tajna to mu kaza.

  II

  A jutrom drag i draga slutemagleni odraz svoj u vodi,

  pa premda njine usne ute,oi im kau da im godi.

  Vodoskok voli polutamekada se ljubav parkom eei kad u dvoje vidi samedragane, i u kiti cvijee.

  Ljubavni par ga dugo slua.Znai: i za njih rije imadezamamnu koja srca kuai budi za dan nove nade.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  6/139

  6

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Da li razumije srce snenorije perle to se mlazom sklie?

  Meni se ini. Jer se - eno -odjednom dragi stisli blie.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  7/139

  7

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  OPROTAJ

  Oudi usrid luche nasa mlada plafcaUsduigla ie iidra voglna, smina i noua.I hotechia poiti putom sfoieg plouaGre pres chog uoiuode al sachonodafca.

  Budi da smo uirni chriuouirna prafca,Nistar magnie chtmo (chocho i semglia oua)- Chi ua uersih libar mnos haruacchi schoua -Marulichia Marca, splitschog sachigniafca.

  V lipom iasichu, gdi "chia" slaie sfoni,Mi dobrochiasimo garb slouuicheg grebaI tocoi ti napis diacchi i stari.

  Sbogom, o Marule! Poiti chemo, poniSaiu imimo uelu sunchenoga neba:Chorugfa nam chiuhta; gremo, mi puntari!

  OPROTAJ(u dananjoj transkripciji)

  Ovdi usrid luke naa mlada plavcaUzdvigla je jidra voljna, smina i nova.I hotea pojti putom svojeg plovaGre prez kog vojvode al zakonodavca.

  Budi da smo virni krivovirna pravca,Nitar manje tmo (koko i zemlja ova)- K va versih libar mno harvacki skova -

  Marulia Marka, splitskog zainjavca.

  U lipom jaziku, gdi "a" slaje zvoni,Mi dobroasimo garb slovueg grebaI tokoj ti napis dijaki i stari.

  Zbogom, o Marule! Pojti emo, poniaju imimo velu sunenoga neba:Korugva nam uhta; gremo, mi puntari!

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  8/139

  8

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  LELEK SEBRA (1920.)

  MOLITVA BOGOMAJCI ZARABU BOJU DORU REMEBOT

  I

  Pred tvojim slavnim, Majko, draima,

  ja pjan i besan, sasvim nedostojan,ko trska lak, ko dijete nepostojan,u mraku klonuh s crnim laima.

  I kost, i mozak bol izaima;a teko onom ko je, nespokojan,u jadu srean, a u srei zdvojanlutao nonim, sm, pejzaima.

  - I nigdje nije nao obeaneljubavi, nigdje grijehu oprotenja,i nigdje nije nao rosne mane,

  i nigdje istog srebra Pozdravljenja,i nigdje nije nao Vivijane,i nigdje krvi svetog Otkupljenja. -

  II

  Blaena Gospo moje sijede majke,Marijo, zvijezdo bijelih narataja,s usnice tvoje, s ruku punih Sjaja,

  ja popih prve neborajske bajke.

  Srce je Majke srce Bogomajke:ja znam da mnogi ljudski grijeh utaja,i znam da srodne due sreom spaja,izlae astar povrh gnjevne hajke.

  I ti to znade za im plae ploti tugu cvijeta bere oima,znat e i zato evo postah Got.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  9/139

  9

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Znat e i zato mene obli poti zato moja tuba poima

  za svetu enu Doru Remebot.

  III

  O pred te noge s punim ritmom sferazavjet u staklu poloimo suze.Pred svete noge nek se s plaem spuzeplameno srce dviju hemisfera.

  Nek zemsku ljubav spasi rajska vjera,Sveta Madona nae svjetske Muze,i nek uz tihi jauk kornemuzerazvije dua sokolova pera.

  Ljubav je Bog, ne Dzeus ni Sabaot,i zato nek je sanak blagoslovljen,i neka pada dra i trnski plot;

  Majka je Bog, ne Dzeus ni Sabaot,i nek me uje, kada vapim slomljenza rabu boju Doru Remebot.

  IV

  Svete joj oi kazuju: nevina,a bijele ruke dru rajskom strasti.U njenom vrtu znadoe se srastii oganj rue, i nevinost krina.

  Glas joj je tuan kao jek dolinagdje jaganjac je izaao pasti,a u tom paklu to me moe spasti

  do njena zlatna, plava Mjeseina?

  Pred njenim likom da se skromno klekneu slavu bola i u slavu snovakao pred neki ivi Jeruzalem.

  I da se plae, i da se vjera rekne,i svaki uzdah bude Vita Nuova,a svaka suza drugi sjajni alem.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  10/139

  10

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  SVAKIDANJA JADIKOVKA

  Kako je teko biti slab,kako je teko biti sam,i biti star, a biti mlad!

  I biti slab, i nemoan,i sam bez igdje ikoga,i nemiran, i oajan.

  I gaziti po cestama,i biti gaen u blatu,bez sjaja zvijezde na nebu.

  Bez sjaja zvijezde udesa,to sijae nad kolijevkom,sa dugama i varkama.

  - O Boe, Boe, sjeti sesvih obeanja blistavih,to si ih meni zadao.

  O Boe, Boe, sjeti sei ljubavi, i pobjede,

  i lovora, i darova.

  I znaj da Sin tvoj putujedolinom svijeta turobnompo trnju i po kamenju,

  od nemila do nedraga,i noge su mu krvave,i srce mu je ranjeno.

  I kosti su mu umorne,i dua mu je alosna,

  i on je sam i zaputen.

  I nema sestre ni brata,i nema oca ni majke,i nema drage ni druga.

  I nema nigdje nikogado igle draa u srcui plamena na rukama.

  I sam i samcat putuje

  pod zatvorenom plaveti,pred zamraenom puinom,

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  11/139

  11

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  i komu da se potui?

  Ta njega niko ne slua,ni braa koja lutaju.

  O, Boe, ee tvoja rijei tijesno joj je u grlu,i eljna je da zavapi.

  Ta besjeda je lomaai duan sam je viknuti,ili u glavnjom planuti.

  Pa nek sam krijes na brdima,pa nek sam dah u plamenu,kad nisam krik sa krovova!

  O Boe, tek da dovripealno ovo lutanjepod svodom koji ne uje.

  Jer meni treba mona rije,jer meni treba odgovor,i ljubav, ili sveta smrt.

  Gorak je vijenac pelina,mraan je kale otrova,

  ja vapim arki ilintak.

  Jer mi je muno biti slab,jer mi je muno biti sam(kada bih mogo biti jak,

  kada bih mogo biti drag)no muno je, najmunijebiti ve star, a tako mlad!

  Zabavnik, 1917.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  12/139

  12

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  ENE MEU KRALJICAMA

  Boanske ene, sva ljepota svijetai lavska gordost, i plahota srne,kroz vae ari uzviene cvjetau plave dane, i u noi crne.

  I, kada stopom punom svetog mirabudite zemlji ritam svih otkria,slutim vas srcem plamenim svemira,slutim i item tajnu vaih bia.

  Svaka je od vas roena da vlada,i da za prijesto prui mlijeno dijete;carice tijela, samo usnom skladai usnom elje pitam: to hoete?

  Ko e mi dati kljue vaeg udai odgonetku vae zagonetke?Kakvo tajanstvo kriju vaa udai koje nade statue vam rijetke?

  Boanske ene, to u snu i slaviekate zoru pravednih oltara,pred vaim likom koljeno se savi,a srce, zvuni plamen, ve izgara.

  Sunane due, zjeni poklonikazaman vas skriva zloinaka tama;pobonu ljudstvu fali vaa slika,

  jer vi ste ene meu Kraljicama.

  MENI BEZ MENE

  Ure od smole cure besmisleno,sumorni ovjek snatri bestjelesno,sutonska strast se boji bezimeno,a ljubav jeca, jeca bespredmetno;

  i sve je danas prazno beskonano,a vjetar duva, duva bezutjenona gole due koje neprestanoitu i grle beznadno, beskrajno.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  13/139

  13

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  TAJANSTVA

  I

  Bukom te vreve i sredine tijesneja uho pruam za glasove tajnei donose mi utjehe beskrajne,ponavljaju mi pjesme urnebesne.

  Uhodim kako moje misli bijesneteku u gorke suze ivodajne,i slutim uru gdje e strane tajne

  gromadom crnom zgnjeit noi nesne.

  - Ko sam i to sam, to u, koga volim,to traim, kuda idem, za im lutam? -Uzalud nebo za odgovor molim,

  uplaen sobom svoje suze gutam;tajanstvo stvari i ivota zebe,ne poznam nita, a najmanje sebe.

  II

  I tako, neke noi, usred drumapreteku jezik neke rijei kobne,strah me je od njih, i strah me je zlobnepomisli da sam, moda, sio s uma.

  emu sva borba, emu bolna gluma?Znam da su moje sanje sitne, drobne,da nee smijenit sudbine zlokobne,i da u ii, ii do svog huma.

  - Ljubljena eno, ko si ti da jesi,luaku ljubav suvino je kriti,ali ja sam sitan za sjaj to te resi,

  pa makar jesam ono to u biti. -Ljubljena eno, silna ljubav mrvi.i ja sam zadnji, makar bio prvi.

  III

  Kad rekoh kletve protiv sviju ena,kako da kliknem tvoje blagoslove?

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  14/139

  14

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Laov je ovaj to me monim zove,jer gordost imam, al je mo slomljena.

  Pobijeli esto proroanska pjenausnice zvane za besjede nove;da l' s pravom viknuh zadnje Tuge ove:"Renate srcu rob za sva vremena?"

  Jer iz tvog visa preko guve grubeti si mi rekla: "Mojom stopom idi,pokazat u ti kako gospe ljube

  i dati pogled koji globus vidi".Al od te ari i od suda togakralje mi kri breme moga Boga.

  IV

  Velik sam bio, dok sam bio dijete,al sad me lome vidici i mate;elje su bile oajne i tate,a slabe snage samuju, uklete.

  I, nedostojan uzviene mete,

  item tek zelen pokoj neke bate;zar, vie bie, ja da volim? Ba teoboavam, jer ne voli se svete.

  Kad vee doe s milju, ja sam tavan

  ko zvune grane u mrku boriku.

  ozvanjam: nisam jednak, nisam ravan,

  i ja se davim u vrisku i kriku,

  i sladogorko kuam gdje me drobi

  teka crnina i nestalnost kobi.

  Knjievni jug, 1919.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  15/139

  15

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  ODLAZAK

  U slutnji, u enji daljine, daljine;u srcu, u dahu planine, planine.

  Malena mjesta srca moga,spomenak Braa, Imotskoga.

  I bljesak slavna estopera,i miris (miris) kalopera.

  Tamo, tamo da putujem,

  tamo, tamo da tugujem;

  da ujem one stare basne,da mlijeko plave bajke sasnem;

  da vie ne znam sebe sama,ni dima bola u maglama.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  16/139

  16

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  MATOVITA NO

  Gle! barut slovke sasuti u pono,ko rujan plamsaj besne eljeznice,sagorjeti e noas - o, No, o No! -ostatak moje pozemljarske tmice;

  evo sam spaljen u zublju kupine,ja, Novi ovjek, takmac Svetog Duha.Vrcaju za mnom tla i domovine,a loza moja biva lua suha.

  Strahoto moje beskrajne lomae!Izmakoe mi prirodna kraljevstva,ve nema zjene da me bratski plae,u ruci tap je, u snu sveta ljestva.

  Vidici zemlje pucaju pred ulomsa razgaljenom napasnom svjeinomi evo tonem, utapam se u lomsamoga sebe sa divskom teinom.

  Misli to zvee kao suho zlato,sanja to sjaju ko najia srma;o da se vrati Sveto Nepoznato!na nunoj lai gostoprimna krma!

  - S prozora tueg zurila je na me,u mojem ognju, kamenita glava;i dok ispijah medne dojke tame,

  varala mene matom molitava;

  no moje Sutra eka me na putugdje bi da kroi stopom gorostasnom:i grozniavo vrebam tu minutu

  zavjetovanu istom Danu Jasnom.

  Toite, svijetla vrela blagozvuna!zvuite, vruci u zvonkoj ponoi!da s mene spane ova mora munai da se gluho okupam u noi.

  Ja evo ekam zoru svoje Nade,kad u da kriknem svijetu Lina Prava.

  Ja evo sanjam raskone arkadea dotle, mrtvi, blago tom to spava.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  17/139

  17

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Blagoslovljeni dakle zdravi! Glupi!I proslavljeni bez kime, bez mozga!

  Graani! Dripci! Bolniari tupi,jer, gle, ja sluam kako svira rozga.

  Sa slikom plesa usred edrvanamoj danak evo blista se u mrakuko carski biser rujnih ulistanato Istok draga u jutarnjem haku;

  blijeti kroz bdenje grimiz obeanja,strasna se elja utanjem velia.O smrti noi! o dosado spanja!razderat e vas buna moga kria.

  Lijepe su basne to u vrelom dahupjanost ih duha brokatno izvezla;no jo su ara, u sunanom strahu,sva moja ljudska i boanska ezla,

  svi snovi krvi i biserna plataizmeu Crnih ili utih Mora;sve to se ljubi; i sve to se mataduom ljubavi i ljubavi pora.

  Teci, o Noi! Sveta, budi gluha!I struji mrano, i stremi dubokou ponor moga izgubljenog uha,i svladaj moje zapaljeno oko;

  otkrij mi nove vedre pokrajinena onu stranu jueranjih mea;i ljubav stvari od kojih se gine,to ne u uho i ne vidje vjea.

  Plamsaj crveno, a na mome mesu

  izgori sitne dnevne neistoe,i daj mi vrati, u tom urnebesu,oganj zanosa i zvijezdu samoe.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  18/139

  18

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  MOLITVA IZ TAMNICE

  Beskrajni Boe, to na plavom svoduzlato i srebro nonih zvijezda pali,uje li gdje ti na prljavu podulelee ljutu molbu srvan mali?

  U noi kad sam oajniki bdios pogledom rujnim povrh vlana stropa,kad sam u ognju bolnih mata sniozvuk pjesme bune ili gromor topa,

  koliko puta iz te crne jamepodigoh nebu ruke pune gnjeva,koliko puta povrh otre slameprovritah mrnjom svetih hvalospjeva!

  Ako li rtva mesa ili kostispasenje moe robova da kupi,gavranu dat u da se njome gostii gladnom crvu etvrt srca skupi.

  Ako te grudi, il te oi bistre,treba da kljunom svirep jastreb kljuje,i da me memla, ili bitka istre,neka! o neka! samo Bog da uje!

  Za pir i rasko ljubavi buduih,za zelen trave i za zlato ita,za slavnu vatru poljubaca vruih,za vino pjesme, za zvuk to mahnita

  - i za sve etve ponosne i lijepei za sve berbe blaene i iste,evo ti nuam poklon volje slijepe

  i svijetlih elja gorde ametiste.

  I moja plua, bubrege i jetra,i moje kosti, ivce ili kou,pruam za iskru plamenoga vjetra,stavljam na oltar rtvenomu nou.

  Neka od tijela ne ostane praha,neka od due ne pretee plama;neka u poar nestane mog daha,a povrh lijesa bude vjena tama;

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  19/139

  19

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  i neka emer potone u dimu,a plavi sanci u zelenoj travi,

  no samo, Vinji, ivompobratimukandilo svoje milosti objavi.

  Razgali svijetu bagrenu slobodu,i udo stvari to se sebi dive,ozari plavet i obasjaj vodu,razderi zorom horizonte sive;

  i, kada bljesne mlada elja ljudi,napon tetive u poletu luka,pod trudnu iju uzglavlje posudi,nad muko tjeme gizdu slavoluka.

  Pokai to je Vasiono Pravo,i nemir znati, ili Ljubav moi,i volja ii, ii tvrdoglavopod egom sunca i svjeinom noi.

  Mermera pokoj, ubor vodoskokaotkrij za blijede, sanjarske mjesece;a Eden uha i muziku okaspasi za novi osmijeh nae djece.

  A kada spane ova crna ljagai radost zblai svelo lice Hrista,blaena bit e otkupljena vlagai kuna plijesan zasjati e ista.

  Znam da u dotle ostati bez glasai da e grobom biti mrana jama,no zbog tog svetog, zbog tog slavnog asablagosiljem te s ovim verigama.

  Jer e u vrtu da pobjedni lovor

  i njena mirta da upored cvjeta,jer e da slavi osloboen govorvjeitu mladost i nevinost svijeta.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  20/139

  20

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  KOLAJNA (1920.)

  * * *

  Uhapen u svojoj magli,zakopan u svojem mraku,svako svojoj zvijezdi nagli,svojoj rui, svojem maku.

  I svak udi svetkovine

  djetinjastih blagostanja,srene mrene i dubinenevinosti i neznanja.

  I na oblak koji titi,i na munju koja prijeti,naa blaga Nada vriti;biti isti. Biti sveti.

  I kad nema Naeg Duhameu nama jednog sveca,

  treba i bez bijela ruhabiti djeca, biti djeca.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  21/139

  21

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  * * *

  Ove su rijei crne od dubine,ove su pjesme zrele i bez buke.- One su, tako, iknule iz tmine,i sada streme ko pruene ruke.

  Nisam li pjesnik, ja sam barem patniki katkad su mi drage moje rane.

  Jer svaki jecaj postati e zlatnik,a moje suze dati e erdane.

  - No one samo imati e cijenu,ako ih jednom, u perli i zlatu,kolajnu vidim slavno objeenu,ljubljeno dijete, ba o tvome vratu.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  22/139

  22

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  * * *

  Blaeno jutro koje padau svijetlom slapu u tu sobu,ve nema rane da mi zada,poivam mrtav u svom grobu.

  Moda e ipak da potpiripepelom iskru zapretanu -

  jer evo, trome grudi irieznuem suncu, jorgovanu.

  Dijeli mi neke tihe slastikad o tvom zaru vidim knjigena polici - i cijeli tmasti

  vidik te sobe pune brige.

  Za mene ipak neto faliu ovoj uzi bez raspea,na dragoj usni osmijeh mali,u ai vode kita cvijea.

  Blaeno jutro koje padasa snopom svjetla u tu sobu,

  ve nema smrti da mi zada,

  no vrati ljubav ovom Jobu.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  23/139

  23

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  * * *

  Osmjejak svaki ljuto plane,a svaka rije je kao pukau nae grudi rastrgane,u nae srce bez oduka.

  Snivamo zelen mir livadai dim ognjita u plavetii bujno zrnje vinogradai zrelu tugu mora, ljeti.

  Plaemo ubor gorskih vrela,i mahovinu u zabiti,kad poslije svrhe tunih djelaeznemo iste suze liti.

  No nigdje kraja naem boluu bugarenju i uzdahu,nemir je slian alkoholu,a oganj, oganj u mom dahu.

  - Osmjejak svaki ljuto plane,a svaka rije je kano puka,u nae suze rastrgane,

  u nae srce bez oduka.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  24/139

  24

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  * * *

  U ovom mraku mirisavusluajmo kako jee ivci;i sjeaju na ljutu travu,a naem gru jesu krivci.

  U ovom muku punom bogazalazi rujna epopeja;nutranja kavga i neslogaotkriva zelen niz aleja.

  Umire naa lijepa tuga,tuga od svile i baruna;

  varava kao rosna duga,zlatna i plava kao Luna.

  U ovom mraku mirisavusluajmo kako jee ivci;i sjeaju na ljutu travu,a naem gru jesu krivci.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  25/139

  25

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  * * *

  Noas se moje elo ari,noas se moje vjee pote;i moje misli san ozari,umrijet u noas od ljepote.

  Dua je strasna u dubini,ona je zublja u dnu noi;plaimo, plaimo u tiini,umrimo, umrimo u samoi.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  26/139

  26

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  * * *

  Svjetlosti moje vjere, tugo tuge,kai mi stazu utim perivojemi daj da grlim brau, plaidruge,i da plaem, da plaem po svojem;

  ljubavi moga bola, moga boga,daj mi da gazim vrstim stopalimapo etvi to je zlati ega mnoga,po vijencima, po snima propalima.

  Nikada vie neu sresti oneblaene oi sanjarskih bademani rajski osmijeh plaljive Madone,ni krotko elo, mudra usta nijema;

  bogzna na kojoj zapraenoj cestiizgubio sam sjenku svoga duha;i nikad vie, nikad neu srestiusne njenosti pravcem moga uha.

  I ako oblak udre gustom krpom,a kruta java stegne strogim gvoem,daj mi, o Vinji, umski hlad sa klupom

  i vinograde sa dozrelim groem.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  27/139

  27

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  * * *

  Hoe li iko kad da shvatizato se Bogu tako jadam?Od mesa moja dua pati,zbog jedne ene ja propadam.

  Mjesto da ostah u svom staklu,izaoh na svijet mlad i zelen;a sad mi resi u tom paklunevinu glavu trn i pelen.

  Za suzom suza udi tei,i tugu tjeim tunim slogom;a sva je Nada: jednom reiivotu, svijetu, nadi - zbogom.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  28/139

  28

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  * * *

  Devet mjeseci to ja sioh s uma;devet mjeseci to od srca suncasrce i mozak preko usne bunca;devet mjeseci Bijesa, udna kuma.

  Ne pamtim sm to govorim i kaem,sredinom trupa prela mi je pila,a mila ena (njena vila, svila)nee me vie draganom i paem.

  Mrana su ova ela niskih briga,podla ramena zgrbljena od rada;svjetlosna zemlja gdje Ljepota vladabjei u tamu poreanih knjiga.

  I blatan mi je ovaj uski globus,a elja rui, ko iz silna topa,tumbe sa u prah oborena stropa,nenadan, smrtan i odvratan obus.

  eznue biti Mladi i Visoki,htjeti i moi samo silne stvari,i biti divi, biti gospodari,

  i plandovati, i biti duboki;

  ljubav za edni ivot sazrcavni,za okno due na mistinu pupku,za grenu ljubav do duinu kupku,sve se to gubi, i u muku tavni.

  I u toj pustoj beznadenoj studiposljednja jote samilosna igrakroz ovaj ivot progonjena tigra,za lice Pravde, to je: biti Ludi.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  29/139

  29

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  * * *

  Zelenu granu s tugom uta voau kakvom starom spljetskom perivojusanjarim s mirom dok se dua noai vlaga snova hvata duu moju;

  al enja dre kao ptie golo,ko plava pjesma naglo prekinuta,ko neko blijedo i beznadno kolo,ko bosi prosjak na p pusta puta.

  Sva ljubav moja usred ceste kisne,moje je srce od sedam komada;pod svakim maem jedan plam da vrisne;nad mojim dahom mramorna gromada.

  Tmurne se misli reska svjetla boje;krv u modane, mozak van da skoi;nad mojim mrakom sijevaju tek tvoje,tuinska eno, samilosne oi.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  30/139

  30

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  * * *

  I ja to evo bezumno ispisahslovjenske pjesme iz krvava srca,ne znadoh rei svoj najljepi vrisaki otrov nade to u mraku grca.

  Jer otkrih da su strasti predubokeza slatke rijei, ugaene slutnje;a da nam elje, oblane, visoke,ne stiu frule niti skladne lutnje.

  No kada skoro panem nauznake,i budem noen na neslavnu odru,presvijetle zvijezde ko presvete znakeu mome oku ugasnut e modru.

  Peate krsta bezimenu grobumoje blaenstvo kad ne bude menegnjila e kriti plamenu utrobu,a tajnu smrti kletva jedne ene.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  31/139

  31

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  AUTO NA KORZU (1932.)

  VISOKI JABLANI

  Oni imaju visoka ela, vijorne kose, iroke grudi;od gromora njina glasa uma i more se budi,a kada rukom mahnu, obzori svijeta se irei bune, i prodiru u vis, u etire.

  Ali, za svoju snagu oni su zahvalni patnji,bijedi, suanjstvu, gladi i njinoj crnoj pratnji.Oni imaju snagu vjere to ivi u smakui vrelo svjetlosti to tinja u mrakui sunce u oblaku...

  Oni imaju polet orlova, sranih zranih ptica,oni poznaju pjesmu naih najdubljih ica,uzduni piloti, nebeski piloti,za svijet u slobodi, za svijet u ljepoti,ljudi svojih djela, djeca svojih ruku,

  roena u plau, sazrela u muku.

  Njina muka desna neprestano zidadvore ovjeanstva. Dom Prometejida!I gdje tinja savjest, kao iskra svetaoko njih se kupi orijaka etaza slobodu prava.

  Ali u samoi njihova je glavaispravna i ista povrh mrane ruljegdje ih ne razumiju glupani i hulje.

  Kao vrak divnih, zelenih jablana,reui do munje vedri obzor dana.

  Tako, uistinu do njih vode puti,gdje se pojas rijeke u dolini sluti,gdje se sitno cvijee plavi, ruji, uti;nagnuti u ponor nebeskoga svodadok crvena jesen drumovima hoda.

  Mi stupamo bijelim dolom u tiini,oni, sami, gordi, dru u visini,mue ednu zjenu ili revnu opnu;to ne mogu, to ne mogu da nas u vis popnu.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  32/139

  32

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Povrh njina vrka gdje se pjesme gnijezdesamo vile lete, ili bure jezde;

  a nad njima sunca: samo zvijezde, zvijezde!

  Putevi, Beograd, 1922

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  33/139

  33

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  OJAENO ZVONO (1933)

  RAZAPETA AFRODITA

  Ovo tijelo svjetlosti koje ljudi mrzerazapeli su, jedino pravo, na krstu.U bezbroju bia, do kraja vijeka, uzalud,uzalud vjeruj u vrstu.

  Ti, glase etera povrh morske pjene,ti, kolo apsara i u snenoj magli,neuvenoj pjesmi nauili ste mene:danas se prvom oglasila.

  To znadem, ljubavi, da nije tvoje krivice,i krv je u tvom logu potpuno lilijalna,a duh je u tvom bogu majinstvo ensko samo,ti si nevina rosa.

  Sa srcem kupanim u medu stvorenja,

  da bi tajinstven bio ivot na putu nedohitnih meta,kukaviki ljubim i grlim sam sebe,i dvaput darivam tebi blago cijeloga svijeta.

  Iz mojih krajina suvine boje cureko mlijeko i tamjan, i ja u zarobiti zvijezdu.Nemogue ispovijesti jo sapinjem, i strepim da nijeotac Luonoa s poslom ve na redu.

  Vreme, Beograd, 1931,Auto na korzu, 1932.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  34/139

  34

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  CVRKUTANJE SRCA U POKRAJINI SANJA

  Ptice pjevaju u mojoj sobi, a ne u kavezu,putene od ruku milosra u moj blaeni san.Ptice mi javljaju da su radosno sa mnom u savezu,ptice cvrkuu u misli i navijetaju crveni dan.

  Ptice su ostavile ume i svjee granje stabala.Sada se sjatile u grad, ali u pohode iskljuivo meni.One kljucaju kljunom u plohu zvonkih stakala.One pjevaju suncu i boji u ovoj ugodnoj sjeni.

  One su rekle hvalu vjetru i pjesmi ganuta lista.Ispriale su povijest stvari u toku izmeu zemlje i neba.Ptice mi dragaju lice i nude cjelov iz ista.Ptice e mat krotkosti primiti s ruku zrnja i hljeba.

  Dole su ptice k meni, k valu, na idealnu rijeku.One, jedine iskrene, u ovoj grai zidanog mraka.I, takve, predaju mrkim licima u turobnome vijekugolemu poruku sree iz plavetnog zraka.

  O ptice, i ja sam ptica, i ja se ljuljam na grani,ili sijeem prostore gdje se razmea zemlje brate.Cvrkue u mom srcu, jer ja sam duh izabrani,a vi ste, ptiice, poslane da u mom snu zapjevate.

  I kada odlete ptice, ostat e njihova krila,i moje glasnice iznutra sve nabubrene zvukom.O ova pera arena da bi se u let milja razvilai pobjedu kliktala nad rasparanim mukom!

  Vrlo rijetkaodgonetkaivopisna sna:

  cvrkues vrh kueu moj zvuni Ja!

  Hrvatsko kolo, 1932.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  35/139

  35

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  POBRATIMSTVO LICA U SVEMIRU

  Ne boj se, nisi sam! Ima i drugih nego tikoji nepoznati od tebe ive tvojim ivotom.I ono sve to ti bje, u i to snigori u njima istim arom, ljepotom i istotom.

  Ne gordi se! Tvoje misli nisu samo tvoje! One u drugima ive.Mi smo svi preli iste putove u mraku,mi smo svi jednako lutali u znakutraenja, i svima jednako se dive.

  Sa svakim neto dijeli, i vie vas ste isti.I pamti da je tako od prastarih vremena.I svi se ponavljamo, i veliki i isti,kao djeca to ne znaju jo ni svojih imena.

  I snagu nam, i grijehe drugi s nama dijele.I sni su nai sami iz zajednikog vrela.I hrana nam je due iz nae ope zdjele,i sebini je peat jedan nasred ela.

  Stojimo ovjek protiv ovjeka, u znanjuda svi smo bolji, meusobni, svi skupa tmua,a naa krv, i poraz svih, u klanju,opet je samojednahistorija dua.

  Strano je ovo rei u uho oholosti,no vrlo sreno za oajniku sreu,da svi smo isti u zloi i radosti,i da nam breme kobi poiva na pleu.

  Ja sam u nekom tamo neznancu, i na zvijezdidalekoj, raspreden, a ovdje u jednoj niti,u cvijetu ugaslom, razbit u svijetu to jezdi,

  pa kad u ipak biti tamo u mojoj biti?

  Ja sam ipak ja, svojeglav i onda kad me nema,ja sam iljak s vrha rtvovan u masi;o vasiono! ja ivim i umirem u svjema;

  ja bezimeno ustrajem u brai.

  Hrvatska revija, 1932.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  36/139

  36

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  TRAENJA NA MILJOKAZU

  Isprazne svemirske trcaljkeisputaju u prostor plahovite oblakes odreenom poetnom brzinom;oblaci su mjehuri od sapunice u bojamai nose mirise iz strasnog srca utih zvijezda.

  Plove oblaci u prostore s bojama i mirisima.ire uhvanje da im se napie strofai udnu jezu nevidljivih katastrofa.Svod iskree na nas ventilatore i projektile;uda su zviznuta s katapulta gore.

  Nebesa mi govore da bih otpisaoto utim nebu.Iz nizine na visineodgovaram im bez p slova.

  - "Oblaci putuju u praznine,bare e progutati oblake,pojest e ih abe u mlakamaza jedno vokalno nadahnue.Strovalit e se tanki pramovi u jaruge,

  a mirisi i boje bit e malarini zvuciu vlazi sjetnih veeri sa sijerkom.Nemam u sebi priuvaza nova razoaranja.Nee u me lahor iz granjada darne u sijelo duva.Nee da se pjesma rodi.Oblaci ire groznice. Ja imam u sebi munja."

  Boravi sreom Cigana na drumovima.

  Utapski mjesec je veliki balon, slikani lampion,

  a u irini neba rasprostranjen halorijetko vidljiv samo za prostrane pute.Navalit e u grad skitnice da motre s plonikato biljee kruna gibanja svjetalabljesak kroz znojna stakla srenih kafana;onda e rubom parka spavati na klupikoju obuzima inje, i da sanjaju sinje:

  vrtlog mokrih plonika zalaten odbljeskom ulica,put iz groba u ludnice svijeta,

  vjetrenaste rue vjedogonja kruno nad asfaltom.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  37/139

  37

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Privui e ekstaza stanare periferijai poljske spavae iz tiine ferija

  ravno u ekstazu neba:o Cigani, oni govore nebu i nebo izravno njima.

  Ali ja ne saobraam s nomadskim bogom;Cigani, brao, molite za me;u dnu zemlje, dijelim tamni ivot ruda;

  ventilator anagramske misli,sipam ekolalije, kakofonije, onomatopejeu no obeanja.

  Tek opravdavam se razbistrenim slogom:"Gradovi budui golemih predgraasazdani itavi po jednome planukada e vas biti? da li e vas biti?Neu kriti. Osjeam vau manu:znam da se danas veliki kuhar raato se svima zbrinu za stan i za hranu!"

  O! oblaci su djeji, papirnati zmajevi.O! oblaci su opijumski rajevi:na miljokazu, ve u branu puta,

  jutros neu biti to veeras sjedoh,ni istih oblaka,ni istih oblika.

  Knjievne novine, Zagreb, 1930;Auto na korzu, 1932.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  38/139

  38

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  IN SPUTANIH RUKU

  U nonim tramvajima, kroz rane metropolitene,sa uljnim cipelama, no srcem ispod plavih bluza,odlaze utljive ekipe na posle ostavljene,s usnom od rakije vlanom, i tihom slutnjom suza.

  Na desno i na lijevo, ve kamo potreba ite,sa djetetom i enom kroz pospana predgraa,i tek su u hrpi stigli na tamno rvalite,eno se iza stakla blijeda krvavo sunce raa.

  Svi oni obaraju bore ela poniena,svi nude djelu ruke hrapave, uprljane.Oko njih bruji orkestar kolesa i sirena,u njima apuu rijei buntovne, tmaste, i sane.

  Oni sluaju arko pjevanje pei,i kajie remena, i previranje kotla.Oni gledaju: gle, duvar biva tei i vei,a jeza robovska pada s plafona pa sve do tla.

  Oni drijemaju uz dernjavu hiljade grla rada;onda se bude: na ini eljeznica hukti,otkucaj ekia kree u njima ritam jada,dok tuga polja i tvornica u dnevnoj strasti hukti.

  Ova je srca tesalo hiljade kladivaca,ove je mozgove pretrglo hiljadu rasprskanja!Crveno eljezo, zapaljen ugalj na ela odsjev baca,petrolej i benzin na pranom potiljku sanja.

  Rastu, u prostor vrcane, pilane i talione!Zvonca i maljevi i pipci bude tonove mnogobrojneu mnogozvuje zapaljene i zahuktale vasione

  nad tjemena frenezije i nad ije ve znojne.

  Bruje u ire protege uurbanosti snaga.Struje od crne zemlje, streme do lampiona suncasa ognjem, sa meljanjem crnoga zemljina blaga;sve piti, sve krijeti, sve vriti, sve klie i bunca.

  Blaena himno napora ljudi, da nisi toliko skupa,bila bi najljepa pjesma i muzika vascijela svijeta!

  Visoko povrh dimnjaka, daleko od parinih rupa,puca um rabotanja poput prebogata zvukovna cvijeta.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  39/139

  39

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Grme i gromore potmule oblasti suterenau ustro razgorenje i ak u raspraskanje.

  Iz toliko vrenja, plamena, vonjeva i pjena,sukljaju oblaci dima i rijeka magle: u sanje!

  U ovom glasu zavija, kao da orguljaju grobovii jei neto sumorno, strahovito i muklo.U ovom glasu kao da preklinju robovi:"O rasti, srce svijeta, crveno, samo da ne bi puklo!"

  U labirintu panike, du acetilena,neto svirepo jednoliko, s provalom nadahnua,pretae se u gvoe; paralelno, desna je uposlena,mozak brojeve misli, a srce kovanja vrua.

  I tako, po oprotaju od vreve radione,na brodovima tekim od veernjega rada,sputenih ela, kao na povratku iz kaznione,klipu hrpe u bijedu skrovita velegrada;

  a da im tamo barem, pored zdjele supe,daruje domaa svijetla jo probuena Vesta!I da se kune nade za prisne sinije skupeza ljubav i za snagu umornog Hefesta!

  Misao, Beograd, 1925;Auto na korzu, 1932.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  40/139

  40

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  ZADRANE SILE BIA

  Oni imaju radne ruke, vrijedne, bijele il crneruke uljave s polja, ranjene iglicama;srca to misle, oi gdje pogled trne,bona tjelesa, krna tjelesa, a idu s nama i s vama.

  Prolaze pored grobnica, crkava, sabora, sovjeta, kua,idu po polju, po gori, po moru i u visine neba,i svuda donose elju istoga srca vrua,i svuda itu: pravde, slobode, hljeba.

  Oni su mali, ali ih ima mnogo.I oni ne samo ude,oni rade i trude,ali ih mue enje i mnoge elje lude:"O to bih htio, kada bih mogo;o to bih mogo, kada bih htjeo!"

  Mnogi je vjekovni uzdah u njinoj grudi sveo(u uzama biri svijetle nade grde);mnogi se pogled njihov, zadran, smeo:blagi i krotki, oni tvrde, tvrde.

  Oni znadu: naa e snaga biti oslon praga,i ufaju se: nae e mike biti polet stuba;ali to e nama ostati jo dragaod zemaljskog blaga,ako nam no, kobno, sjaje usred zuba?

  Oni kau: "Mi smo dua zbilje.Mi diemo dvore, ruimo Bastilje,iz nas struji u tvar rumen srca vrela.Mi bratski volimo eljezne maine,plamene maine,

  ali da nam iz njih nova snaga sine,i da svijetla pravda prui svoju vagu."

  Oni idu putem (put vodi uz groblje),ali ljubav mlade majke, ali mlijene dojkeopet blae tvrda srca. "Drimo se stojke,i jednoga dana dii e se robljepod zastavom truda."

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  41/139

  41

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  A za njima, svuda,slijedi sjena Minotavra.

  Kuda e da pline ovo more sile:nee li da srui sva igala sile?Hoe li da digne hrame novih lavra?

  Oni imaju radne ruke, vrijedne, bijele il crne,ruke uljave s polja, ranjene iglicama;srca to misle, oi gdje pogled trne,trona tjelesa, krepka tjelesa, a idu s nama i s vama.

  Duboki narod, bolan zbog jedne vie ljepote,zbog rada na njivi, zbog berbe, zbog etve,buntovan srcem i spolom, eljan sjetve,i muen ui tuge arke note:

  ja ih tako vidim, pune malih jada,mekane i tvrde, s moi svojih volja,s voljom svojih moi, teitelje polja,istinite neimare grada:

  Oni s tekom sjenom pred sutone gaze,i ja sluam: njina noga lupa,oni idu skupa,a pod ritmom hoda zvone, zvone staze.

  Svedoanstva, Beograd, 1924.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  42/139

  42

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  VASIONAC

  Sto glasova iz stotine grla,iz dubina stostruke mi svijesti,grmi, klie: Jo me nije strlateka alost zatajanih vijesti.

  Sto pjesama iz sto mojih vrela,iz dubljine stostruke mi vode,iknu, viknu: Nije me raspelazarobljena boginja slobode.

  Klie, vapi dua mnogim umom,buni se u grudi srce ire.Dokle hodam pogaenim humom,uskrsnut u Asir i Misire.

  Struje misli kao vir zelenca.Pomie se moja mrtva snaga.Sebe motrim usred svoga zdenca,uspravljam se usred sarkofaga.

  Uske su mi ove male zemlje.Kratke su mi moje bijele ruke.Gorke su mi ove suhe emlje.

  Ja bih mogo, Svjetlo, u hajduke.

  Kroz ocean neba ja sam ronaci u mreu lovim mlijene staze,Mjesei i Suni, Vasionac.Mene pravo samo zvijezde paze.

  Borci viu: Konja! A mornari: Jedra!A ja, opit glasom pomorkinja vila,udim samo plavet, Vasiona Njedra,

  i ja viem: Krila! - krila, krila!

  Savremenik, Zagreb, 1923.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  43/139

  43

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  ULICA FANTOMA

  Ulicom, pored ljudi, lutaju brojni fantomi:jedni idu iz grada, drugi listom iz groba.I tako, pored novog, traje i staro doba.

  Tek to svih tih sablasti ne vide nai trahomi.

  Ulicom, osim ljudi, miu se brojne sjene.(Strepim da nisam obmanut; taj put, za sama mene.)I tako u mraku grada vladaju uspomene,i tako na suncu jave strahuju tane zjene.

  Samo se udim kako usudno slieivi na mrtve, a mrtvi opet na ive.I kad se ivot dosadno i jednolino miepitam se koji od njih krvavo, ljudski ive.

  Dani su nai u smradu davno strunulih era,noi su nae u hladu opasne mrtvake strave.Na javnom trgu titi grobina atmosfera,a nou u postelji spavae vampiri dave.

  Le kae ivom: "uti, i triput uti,za novo doba stare su rijei uzaludne;i ekaj nunu uru: mi emo uskrsnuti,tek tad e i za vas uskrnja zora da budne."

  Valjci, Niki, 1933.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  44/139

  44

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  DJEJI UGAO

  Moda najbolje, u izbi suterena,ili visoko na mansardi suelice krovova,prekrtenih ruku i glavom na jastuku,oekivati zalaske sunca, nad tanjirom.I ekati, bolesniki, da sve tiho bude:

  jer savreno pravedni za svakoga traiPravdu,ali, savreno, za se je ne trai.Moda najbolje da izgori pealbez jadikovke i da pregoreno svjetloi boja ivota donese ljepotu iznutrasazrelu u samoi i tiini.Ne izraziti se. Ne dobiti parnicuu javi time to je mnogo gruba.Gdje pitaju zato kia od pepela padai zato stabla rastu i cvjetaju.(I da, stalno, niko nije blizu;ni prijatelji ni neprijatelji. I da takovih nema.No da ravnoduna sunca obilazezaputene doce i tajanstva uma.I da niko nije vidio kroz velo.I da niko nije uao u sobu.

  Ja nisam velik. Nisam malen. Ni dubok. Ni plitak.I niko mene ne zna. Ne marim da poznamarina; kako krv kola, i to puca u uima.Bez braka sa glumom dana,na ilimu od sjene motrim odbljesaka polusati.)Moda najbolje: ocvasti, odruniti se, kao mnogi,bez imena i slave - i u snu otkritiakord koji stie od mirisa rasklopljenih stvarii od ugasnua ishlapljene boje.

  Valjda dijete, ali koju godinu starije(ko to lomi granice u umi? kakvo lie pada?

  ko to pazi? otkud vjetar duva? -)sa zaboravom hrpe neozbiljnih stvari.Sa djetinjastim srcem, ali pamteida za mnom ima mostova, i rijeka sa unom.I umrijeti bljedolik, u jesen na terasi negdje,ili na ljuljci izmeu drveta,sa odbljeskom u zjeni fantastinih basnai snom o dalekom ostrvu na vodi.I da poslije nikom nije krivoto poinu u blagosti ko ivio nije- osim kao pladanj toplih naranaa -i ko prua ruke i ugasle oikroz lisnate kronje i meso plodova.

  Hrvatska metropola, 1926.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  45/139

  45

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  MAJDANI U BIU NA DVIJE NOGE

  I

  Povijest mora biti pregaena!Gazi sa mnomna svjetlonosne budunosne staze.Klikni irem nebu! etnjom tamnomizvest u te u radosne oaze.

  Kroz trijemove rua i mirta, a uz svirkekovraste, ti e vlage ispunjenja liti,kada, voen rukom boga i ritmom dirke,

  stopama almeje ue u Magic city.

  Prolost je mora, i na potiljku gvozdena apa demona;no ti, to su hvatali vjetre povrh najirih mora,stisli su kao citronu u aci skladove nebosklona,i doekali otkrie najljepih srenih zora.

  Tako, kada stupi meu sveane povorke pjane,i u otajstva mate iza biljurnih dveri,zaboravit e vijek, godinu, mjesece, dane,i staru mudrost pred plesom nevinih vilinskih keri.

  I ustati e vidovit pred panoramu svijeta.U zelenome proimanju sav, oporavitiboleiv i moleiv uzdah kadu cvijeta,dokuiti e kljue Uma: sve Zaboraviti.

  Kroz trijemove rua i mirta, a uz svirkekovraste, ravan drug u vioj sviti,ti e, voen rukom boga i ritmom dirke,stopama almeje ui u Magic city.

  II

  To je kruna mojeg obeanja. Jer ti si plodna brazdakojom sam (zipko bilja i raslina) uzvisio golet.Nad nebodere, nad zvijezde avenija zraeih to ih sazdadedalski dlan majstora, ti uspe vii polet.

  Ja te vidim, kroz zlaane magle zlatnih Babela,rukovatelju od sto vrtoglavih bioskopa,sa slualjkom na uhu, gdje upravlja krijes kabelai prama najdaljem Suncu vrti zur teleskopa.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  46/139

  46

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Zakonit red bila u tutnju kotaalijeva duh u slova; vadi put iz retorta;

  pred zastavicom tvojom po izbor momad jaanoge i glenje i bedra na popritima sporta.

  Alat su tvoji prsti, i vjeti aparati.Kao slovke stoljea slae ruke i vretena.Kotlovi i dimnjaci tvoji su svakodnevni satikroz koje kljua i plai Sanja: dii se nad Vremena.

  Koje udo, ako na daskama najluih dramabiva Hanswurst i diva od grijeha i alkohola,da, po zastoru, zauje doziv borbenih tama:"Sutra ujutro, drue, povrh Junoga Pola!"

  Ti nisi, gaen, i blaen, od malene ljudske kobi,pao na kolena k Sfingi ni k dveri Tebe umijea,niti si, proav kroz vjerski pogruen Gobi,zao u darmar rasprava tananih sjednica vijea.

  Ali si dao najbolju muku, kasnolijeg ranorani,iz utrobe i sjemena, iskru kroz mozak i oi,da ne bi mirni napor osvojenja ostao izbrisanistrti ivotopis, bez grba, na grobinoj ploi.

  Jer tvoj mozak ukljuuje firmamente;on je kova i lanac na tekom foliju mudraca.Prosijekom na ili rujno peati pergamente,skiptikone na platna matovita kamera baca.

  Ti si nova Savjest. Mlada Povijest. Svijest u krajnjem visu.Odliva se iz kalupa vrelih ena tvojega kova;ena, ko to Belkis, Lilit, Tamar nisu:Povijest Budunosti bit e erdan Snova.

  Da bi se osnovi nai vjenali u plodnome braku,

  ti to na kveru orua lau za daleke luke Nade,da ode na kraljevski poklon istonom vitezu Makui u vrtove bajne prie eherezade,

  pobodi radije koplja pred svilom adora mojega loga,da napustimo drage i zaposlene kvere,u potjeru za dupljem tajanstvenoga boga,naprijed, da pustim u pogon orlovske propelere!

  Vijenac, 1926.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  47/139

  47

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  DAD

  U obilnim mlazovimaiz tekih oblakaliva se gusta kia.

  Toi kao iz kablana livade,na vonjake,na panjake;ali, nadasve,lupa na naa stakla,

  kuca na naa vrata,bije nam o krovove.I zvui,i svira,u svima jezicima,u udnim narjejima,nasilna,sveplodna kia.

  A njen je zvuksladak sluhukao ehulja groausnicama.

  Jutros je varo bilaista ko sveana slika,u smeem, osvjetljenjuto padae s nebana ulice i trgove,te smo eui posred kestenovatugovali,alovali,blago,

  bez alosti,bez tuge:dolazi,dolazi ona divna zagrebaka jesen.

  I muilo nasto nai mrtvi nisu s namada vide novi Zagreb,ljupku Hrvatsku.

  A sada kia

  tee i zvui;kuca o nae prozore

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  48/139

  48

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  kao jato golih tiato cvrkuu,

  to izdiu.Kia je isprala sve granena stablimai sad je lie svjee zeleno,a kue opet iste i crvene.Slatko je pisati uz romon dada.

  Kia rominja,glogolji,amori;kia jadikuje;mijenja pravac,

  vraa se,bugari,i opet sipi i sipina dvorita gdje stvara mlake,na krovove gdje tee u lijeb;kia jednolino svirakao luac o zvonku staklupo stablima,po brezima,po ivcima,po srcima.

  Kia kiii kiii prestaje da kii;a onda otie cestom.

  A onda kao miris dunjakroz vidik rosnih bregovahrvatske domovine

  javlja se enjaza plavim morima,za novim nebitima,

  za irim obzorjima.Budikia sve to u nama drijema;dragakia sve to u nama plae;tjeikia sve to u nama cvili.

  Ovako je mi nekada, pjani, sluasmo,kroz lahore borika na brijegu Marjanugdje sprema svoje harfe i svoje svirale,za nae due dirke;za svoje strane svirke,leleke,

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  49/139

  49

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  i duduke:o mi smo sluali kiu

  po danu i po noigdje rida sladostrasno,gdje kida u namakao ravu strunusve to trebae da pukne.

  Ali draa no ona kia u noiuta iz topla kreveta za buratee na njivu due ova topla kapljaMilosti,Dobrote,Oprotenja;plae nas,draga nas,curi na nos,milosna,dobrosna,svjetlonosna,zagrebaka kia.

  Mi znamo da kroz to vrijemegore na Cmroku i Tukancuplave i crne djevojke

  diu na potna staklakuda naslanjaju eloi motre na kiu i oblakei cvijee u dvoritu.Sanjare dakle djevojke,a mi kroz to vrijemepjevamo kiu i cvijeei momke i djevojke.

  A kada prestaje kia,mi kroz otvoren prozor

  diemo isti uzduh:- takva skuta plavetinema ni u kom Gradupo spasonosnoj kii. -

  A onda Suncetjera oblake,obasjava breuljkei sui po Gradu mlakeod skore kie.

  Gri, 1920.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  50/139

  50

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  POGLEDI U PRASKOZORJU

  Povedi me, glasu dobroga vraa, iz ovih mranih zabitiprama irini svijetada na dohvatu zlatnih ruenja daljine saekam dane,kad e ivot biti srea, a veliko zadovoljstvo bitisati.

  Jo se nisu rodili svi koji trebaju, niti je sva trava nikla.Mnoge jo oi neprobuene spavaju kao obeana ljubav,ni pruena ruka grevito pokretom nije izvukla iz ovjekanjegovo najbolje djelatno blago.

  U svojoj zipci jo spava vojska ovjeanstvai zadatak da kri i gradi, i da blagosilje.Cijele su bate cvijea to se ne smijei danu,najdrae ptice nisu jo ni zapjevale.Bit e radosno sutra, kao jue to nije bilo sveto.

  Moja grud udie miris iz grudi budunosti,moje oi zure u obrise, dalje od granice stvari,Oh, znade nada da me podraga i da me poljubi tiho,neko sunce od lijepe slutnje ak ovamo utjeno ari.

  Neku svjetliju kob smo zasluili kada smo lomili kopljaza lozinke vrline, asti, duha i prava.Na e usud da u meso ina pree iz prediva misli,iz kosti, iz krvi i iz zdunih nerava.

  Svijet nije na rubu propasti, u bdenje sudnjega dana.Jedna se zvijezda raa kao znak novoga reda.Tok svjetlosti je melem mojih najteih rana,zemlja je tako mlada, a pravednici djeca.

  Ja upirem pogled u skazaljku budnoga sata,jer znadem da e, novosti, s dobrim pogledom majke,

  i prije reda, na vrijeme, i neznana ui na vrata.

  Ne budi krta s ljubavi,ne vagaj na tezulji strogoj sva dobrotvorna djela!

  Ja u dug poteno otkupiti,dok imam u srcu vatre i zahvalnost usred ela!I vrsto se ufam da linost toliko bogatija bivakoliko vie prima da bi vratila dalje.

  Povijest je ljudska duga sablasna morau mirisu grobnica i trulei antikvarijata.

  Prava e povijest nadoi istom za druge narataje,povijest od ljudske sree, zanata i alata.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  51/139

  51

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Kad vidim te ruke bezbrojne to se pruaju poslu,

  kad vidim tu volju napetu da se mravinjak preuredi,ja ivim tu buduu povijest i ja sam slovo na straninenapisane knjige to se tek danas slae.

  Vodi nas, dobri vrau, iz ovih vlanih zabitiprama prostranstvu zbiljeda na dohvatu zlatnih ruenja daljine objeruke primimo dane,kada e rasko preplaviti ivot i bitisati Bie.

  Hrvatska revija, 1932.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  52/139

  52

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  PRODUENI SVIJET

  Stvari su oko mene duboko sadrajne.Cvijee ima znaenja i rijei na rubu puta.

  Vode apu u noi neiskazane tajne,i vjetar na mahove udne matanije aputa.

  Oi ivotinja krijese se s voljom izraza.Kamen u brdu nasumce lik i smisao prima.Nesvijesna savjest pita se: zbilja, ima li izlazaiz zaarana kruga u pravilniku rima?

  Java je, jote jednom, preobraena snimakao da ide u susret najdubljim jesenima,ko da e Isukrste da sa raspela snima,kao da priroda sprema posljednji krevet - svima.

  Zemljom idu sanjari (mogli bi biti pijani)i ti su od tihih rijei potajno razdragani,kao da misle: evo, ve se polako dani,sad je svejedno jesmo li u prolom vijeku, ili lani

  Sanjari, sami, u hodu, bez volje da ita kauali, svejedno: mogli bi biti pijani.Ko da idu na doek vrlo starom otkriuda su ve bili, da ive u drugome biu,i da su drugi i trei, kao ve ljudi pri piu.

  Stara se zemlja buni to je ovako mala,mala se zemlja u prostor neujno dalje mie.Stara je zemlja jo jednom zaviaj ideala,i basna zemlje u oprane skute nebesa tie.

  Sanjari, sami, u hodu, bez volje da ita kauprimaju zvukove svijeta do ruba svojih usta

  i onda, besvijesno, nikom, u aptu obrazlaukako je vasiona duboka i strasno vrlo gusta.

  Srpski knjievni glasnik, 1933.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  53/139

  53

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  MATA POVODOM OIJU

  Svaki ostavlja znakove na putu,ne samo trag koraka i stopu nogu,nego i kretnju ruku napregnutu,maglovitu u prolaznom slogu:svi se kreu i mijenjaju u bogu.

  Lica su ljudi moda zagonetna slova.Lica su valjda izraz izgubljenih snova.Moje dnevno tivo itanka je glava.

  Nego me oko glavno uasava.Ima u oku zapisanih mata,il mi u oko prenosimo svata?Ono crno iz dubina kroza nj biva jasno.Ko e smjeti rei da je oko asno?

  Sanjao sam jutros san o dvije ene:to su dvije due kroz dvije razne zjene,

  jedna gleda bistro, a druga kroz mrene.Koja od njih moe da me strasno krene?Oi pune magle oarae mene.

  Nekada me takav strah oiju hvata,strah peata, ili strah pergamenata:to to udno, mrano u oima pie?

  To sam znao jednom. Ne sjeam se vie,i evo se bojim da e lu donijetionaj ko me na to iznenada sjeti.to me nemilosno brojne oi tlae?Upitnici vida bole: oi znae.

  Danju oi mrae. No u mraku zrae.Najbolje su oi to nas naoblae

  da po tome vedri horizonat svlae.Vidici su slutnje u smisao sivii samo u tajni pravo bie ivi.

  Oi kau. Oi kau da nas bolii kakve smo udne due kad smo goli.emu nije ravan majstor, ni najvei,oi, zrele oi, to e ravno rei;plamen kojim starac u grob skori gledanehotice vidim ve u oku eda.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  54/139

  54

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  NOSTALGIJA SVJETLOSTI

  Danas sam zgnjeen veliinom neba.Bojim se: plavi val e da poneseslabou moju u vis to me vreba.

  Da l' sunce ee ili zima trese,osjeam mrano ilovau uda,i uvijek slabe kosti pune truda.

  A oko mene ljudi svi zemaljci,tjelesa ena sva od stare gline,

  likovi stvari: kocke, kugle, valjci,

  a sve su oi pune guste tmine.Ja patnju svoju, svu, na mesu golu,to uzaludno ite melem vrela,

  dugujem rani, uvrijeenu spolu,to vele: "Srcu ranjenom od strijela".Kinji me briga: kakva li e ruka,

  kakva e meka ruka da me spaseod mojih crnih beznadenih muka?

  Ta zar i ljubav nije (ljubav, zna se)

  za krotku djecu izmiljena gatka?S suza pijem u plamenoj ai;um dere tkivo to ga mata satka,

  a kada desna za zvijezdu se mai,znam da e sunca kojim ne znam imepre da me zgrabe u svoje visine,

  no to u ikad spustit u nizine

  ivota Sunca to im ne znam ime.

  Progres, Beograd, 1920;Auto na korzu, 1932.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  55/139

  55

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  SUNEVA KOLIJEVKA

  U boinoj noi slinim na jastukei grizem neopranu posteljinu:osvjetljuju nas ulini fenjerimene i neki magliasti fantomerotskog vukodlaka.

  Dekorativni snijezi po obiajunakostrijeie strehe iglicama.U pei nema drva,ali puca i praska u cijevima,

  i vodi, kroz oajanje dvorinih maaka,u grozniava stezanja, zaguenih soba.

  - Taj veliki, dragi Ja je mali skot pod ebetom:je li mnogo zebo pod snijezima,je li se malo grio na kiama,nije li bio gruvan vjetrovima,

  je li estito znao za se?O da se osui!

  Koliko ljeta Ja da jo se sui?Koliko ljeta da se sebi vrati,dua, u oak svoje kue?

  Snijezi, kie, vjetrovi jo tipaju kou,ali iz hladne pei amore ognjevikao matanija uspomene,a iz grudi promie teak dah.

  O boinoj noi savladavam strah zime,ovaj mali plamen pjeni se na ustai isputa zubima vodu na jastuke.

  Vreme, Beograd, 1931.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  56/139

  56

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  IGRAKA VJETROVA

  Pati bez suze, ivi bez psovke,i budi mirno nesretan.

  Tate su suze, a jadikovkeublait nee gorki san.

  Podaj se pjanom vjetru ivota,pa nek te vije bilo kud;pusti ko listak neka te motau ludi polet vihor lud.

  Leti ko lie to vir ga vije,za let si, duo, stvorena;za zemlju nije, za pokoj nijecvijet to nema korijena.

  Savremenik, Zagreb, 1914.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  57/139

  57

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  SVETKOVINA RUA

  Berite rue, djevojke, da bi vam danas sjale,taj zbogom mladosti, u ovom hladnom gaju.Rue su svete varnice to su zavrcaleiz dna dua vaih trepetljivih u ovom razbludnom maju.

  Rue su munje misli, one su u srce strijela,rue bogate, besplatne, u bati na ivici druma.O rue su kd nebeski, one su oko vidjela,i muzika prirode s mirisom jezovitih uma.

  O rue, da izdahnu raskono u dragoj hladovinikao tren najljepi i najkrai u viru varavih mrena.Rue, da bi bile pozdrav milosnom suncu u dolinii etnja razdragana do zadnjeg praga sjena.

  Rue su jezik ljubavi u spomenaru sree.One su kao svjei bljesak svjetlosti u bistrom zdencu.Ko se za ivot raa, gine za mladost, da meena elo rue po izbor u ganutome vijencu.

  Neu da laskam strahu zarobljenika vaihda ne bi rue s oltara na krvavome bridusluile kao ures koji ih grobom plaiu sladostrasnom i crvenome vidu.

  Rue vjenanja da nisu empres za mrtve!One pomiruju krotke i naprasne, onenjenou daha otkupljuju sve rtvei one u struji krvi kao marak romone.

  Ja plaem za ruom. U oleandru cvjetamto nije ni lovor ono ni rua tiina.

  Ali iz ae ruin pjan pogled sretam:

  cvijet oleandra prebojen u rujnoj kapi vina.

  Neka pljute rue sa stropa, danas, u svetkovini!Rue sa krova, rue s nebesa, rue iz bata.Nek pljute ko kia, ko vjetar, ko gnjev u prainirue iz istine, rue sa zvijezda, rue iz mata.

  I da nam zaepe usta, i da nam zaklope oirue pijane, rue oajne, ruini vrti.S cjelovom koji golica te se neujno toikao dolazak kratke i sasvim prividne smrti.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  58/139

  58

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Da panu kao pehar iz magla privienja,da planu i da zgasnu, i da niem slue.

  O gladi, o zoro i sutone cvjetni u biu to se mijenja,berimo, kidajmo vijence! Pijmo, pijmo rue!

  Blagoslov ruama polja i cijelom ruinom roduto je vrebao tajne mladosti suneva boga:one nas najbrom vonjom dovode u slobodu,one su dar zemaljski i koveg zavjetnoga.

  Pjesme trebaju rua, a rue svojih pjesama,sve to trenutak nudi, a to najdublje prua.

  To su mlazovi himne iz lue biljnih esama,o anele, sii i otpjevaj vjene litanije rua.

  Na tvoje glasove, i protiv neisti ve dotrajalih dana,past u kao uaran i s tobom u hvale reitom rasipanju sree i kupanju sred tamjana,i, pred zavjetom rua, tek jednom, pobono klei.

  Da bi nam bile uzor, umjesto amora rijei,to treba biti plamen i skroman; te razapetii otkinuti s grma da razlog nam ne prijeisve na dar, primjer, s ruom ivjeti i umrijeti.

  to vie rua! Za pjanstvo i ludilo njih,to vie rua, i s njinim trnom i draem.

  Ja ih u kite svih, te ih u grudi skrihda s ranom kliem i da s dragou plaem.

  to vie rua! Njih! to vie rua svih!

  Prosveta, Sarajevo, 1931.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  59/139

  59

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  DRHTAVI PARK

  Jedan se drhtavi park sluti duboko u mraku,u njem je svaki listi osjetljiv kao srce pred iglom.

  Park je u noi hladovit kao jezero plave svjeine,ali ne plove po njemu zlatne i sedefne ribe.

  Nego na dnima sakriva briljive misli samoei lahor uzdaha od kojih se njie granje.

  Park znade odakle oblaci putuju i zato vrcaju zvijezde

  i emu u mora daleka padaju meteori.

  Ja nisam koji jesam. Ja sam neko drugi.I ne gledajte u me. Ne sjedim na toj klupi.

  Da li ovuda vijuga puteljak prponih stopai tu da se u vor veu udljivi lanci sudbine?

  Park je duboko u meni kao kvaka u zakutku mozga,park je iz prsa ova velika i irokogruda dua.

  On je upio svjetlost, a sada upija tamu,i kiti grobove vlane utim brdima svelim.

  On die svim ilicama, plae u mezgri, buja u kori,on voli zemlju i nebo iz kojih ivot hrani.

  Koliko krvi se toi bilom nabreklih ila,kolike ive sri strepi u golemom dahu!

  On uti u liu aptom eznutljiva dahai skriva u tami svetite uzvienoga hrama.

  Taj park je drhtav i potresan i otkrit nemirima.I vlaga rose valja se po njemu kao iva.

  Park umije da pjeva. Umije da svira. Ko sluau njem jezovito razabire agore nijemih dua.

  Pregled, Sarajevo, 1932.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  60/139

  60

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  BURA NA BRAU

  U prozore i vratnicelupa bura tmurnih ura;dru male dvokatnice.Bura. Bura. Bura. Bura.

  Kao misli zlopatnice,kao due sve patnice,u pjesmi bez rijeistruje hladni marciu kue bez pei;tresu male dvokatnice,

  u prozore i vratnice.Jauu umarci.

  Uz obalu stabla gura.Vjetar gruva, grmi: hura!Ko bi zvuna dua bilarazapeta povrh krova?Odgonetah: ti si vilaMosora i Biokova.

  Ti se ii zvonkim staklom,ti si jecaj tog konopca,

  a nad morskim bijelim paklomgordi polet divljeg kopca,oblik laareva ropca.

  O te muke tvoga plaa,o te pjesme tvoga braaizbodene povrh draa:buro, ti si blokus Braa.

  Jadranska pota, Split, 1929.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  61/139

  61

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  UNUTRANJI HAREM

  Suvie divnih ena irom bijeloga svijeta,suvie krasnih za nas beskorisno cvjeta.

  One udate, ko rue ubrane da brzo svenu,mjesto da se dre na grmu i na svojem korijenu.

  Jedne tako, kao zvijezde to se gledaju u beskrajnom moru,druge bljeskom ljepote sline meteoru.

  Jedne tako, kao kumiri iz pijeska pustinja,

  druge tako, kao crkve i genij starih krajina.

  Ko ih voli? ko ih bere? komu e srce dati?O eno, djevojko i grenice, ti si ovjeku mati.

  Ja te bezutjeno gledam u alosnim matamagdje pije, pjeva, pui i plee u batama.

  Ne umijem mjere pred ovom divljom arikao da vino pakla u mojem mijehu vari.

  Nikada neu rei ravo o tijelu:blagoslov da je njemu, divnom bojem djelu!

  Ono je izvor radosti, ono je uzor vrlina,tijelo je baklja svjetlosti usred zemaljskih tmina.

  Nema grijeha da mi ne okrznu sne.Ovdje sam svirepi vezir zbog Tebe. I zbog Nje.

  Zbog One koje nema i koja vjeno fali,jer se iz duga varki sapliu ideali.

  Suvie krasnih die irom bijela svijeta,suvie mirisa ena i suvie njihova cvijeta.

  Ne znam da ivu, ni kako, ni zato. Ni kada minu,o kakav udes, i kakav znak, pada u ispraznu tminu!

  Vi i Mi, Beograd, 1931.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  62/139

  62

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  VRUICA OD ENE

  Jer je u visini misli poniena,ja bih htio njeno zlo da mi je tue;ali slabo tijelo, okaljano sue,krvav demon elje, opsjela je ena.

  Srce mre u strasti, grijehom plamti zjena,od ploti mi nema pakao to lue.San je spola dosta da mi bijesno ueu sva uda ludost i na usta pjena.

  Kipi mi u krvi putena bjesnoa,

  znoj pohote bije s uarena ela,sve su misli pjanstvo, neba vrela hula,

  i, dok bludno eam zabranjena voa,izgara u gru lomaa mog tijela,zapaljena divljim ilintakom ula.

  Savremenik, Zagreb, 1914.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  63/139

  63

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  CJELOVITI CJELOV I TI

  U matama u tebe lovititrae sunca s ruiastom niti.U etere e srce ploviti,otvorene ake nebo piti,

  jer bez tebe bitiznai mene prepoloviti.

  Moju nagu duu neu kriti,da bi javan bio marak skroviti.

  Ja u tebe blagosloviti

  i molitvenom rijeju osloviti.Ja u tebe suzom litii sebe smijekom obnoviti.

  Vidjeti e krvav gr strahoviti.Tvojom rosom ti e mene miti.

  Moje srce tvojoj bitihiti,ni do groba nismo siti.

  Svojim dahom ti si svijet jezgrovitikamo e se sloge boja sliti.

  Ja u tebi vijence viti,draganjima oviti,i tada e opet bitiu potpunoj kiticjeloviti- Cjelov i Ti.

  Hrvatsko kolo, 1932.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  64/139

  64

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  EDAN KAMEN NA STUDENCU (1954.)

  EDAN KAMEN NA STUDENCU

  I

  Okviri bunara jesu vrsti spomenicigradia i sela na starinskom alu,u zdencu se rie budunost u slici,cura snatri svoj lik kao zgodu malu.Zdenac, studenac ima mraz da dijeli,ali po vruini i zadnja kap kopni.Plonici su mjesta zapaljeni, vreli,a fatamorgane javljaju se opni.Isparena voda ima vrijednost meda,i po znojnoj ezi prednost sladoleda.Pomorci eaju za svoju e, a sve mui voda.U prinama plaze jezik Beduini,a ovdje bijesan pas na suncu slini:gristi u voku to nudi vlagu ploda?

  udo jo da raste zimzelen i trava.Hridine su gole kosti pustog kra.

  Tua okolini pri se agava.Nou se ne spava, danju klone glava,na jadnom vjetriu rublje zalepra.I pretili domar pod silu mra.atrnja pred crkvom suha nebu zijeva,nedjelje cijele nije palo kie.Sa glinenim vrem pomalja se djeva,

  vjedro o konopcu alosno se njie.

  A romon esama samo u snu pjeva.

  II

  Da su ljudi edni, u tom ni po muke,ali sad je bunar iscrpen i edan.I dok vjerni diu k vrelom nebu ruke,

  voda bi za usta bila napoj medan.Uzalud je tui grudu gvoem kuke,i rabdomant gubi cijeli pothvat vrijedan.Od ei ve esto neko pomahnita,bijele ruke lomi u bunilu, gru,

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  65/139

  65

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  edna usna svoju mjeru vode pita,sva je nada mjesta u glinenom vru.

  A nema ni mala aa galalitani staklen tanjuri gdje krletke sru.

  Velika je muka za iteljstvo sua.Spas i blagoslov je kia suhom kraju.Dok je kaplja vode oslaenje dua,krtu vodu dijele prema vodostaju.I s mrtvim jezikom sapinje me gua:bez octa i vode sapa je na kraju.

  Na bunar pristiu puna pora vjedra,ue se s bunara potee i sputa;pa se moi jezik, elo, ruka, njedra,

  voda je za ivot enja, udnja suta.I bez nje malaku miice i bedra,punokrvni dan je samo tma i tuta.

  III

  Putnici i momad piju vino gromko,a voda je rijetka priest bolesnika.

  Za kuhinjsko sue milo vrijenje zvonko,za krtenja nuna kupelj duhovnika.(Ti, u starom dvoru presahnula konko,snjean rub planine u mori se slika!)

  S vinom su nekada na vjernost se kleli,s bukarom u krugu oplakali mrtve.Sa mulom na gozbi vijenac mladoj pleli,s kupom osvetnici zahtijevali rtve;nuna mi je samo kap da me iscijeli,grozne tropske ei bubnjie mi brtve...

  Jer sad zadnji s reda, kad domai odu,prosjak s puta za se obrok vode moli.On crpe iz drva bogodanu vodu,i toi je preko rana nogu golih.(A ja, ludi ea u mahnitom hodu,ubih zlog prosjaka i svu vodu prolih.)

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  66/139

  66

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  IV

  Tako ako si me pustio k oazi,da i moje biljke iknu aru neba,vrati oi k meni i pomnjivo pazi,da li cvjetan imam temelj to mi treba.

  Pamti da ja trebam svjeu tekuinu.Da i ari sunca njene vijence kose.Pazi da bez njege lomne biljke ginu,da i duh mi treba sok i hladovinu:

  jedan ator sjene i dvije kaplje rose.

  V

  O kapi vode, soe biljna dana,o roso due razdruene s valom,posljednja nado ednih karavana,kapi, bez soli rasprskane alom,

  jo nai u se u istome klupku,s tobom, i znojnom koom krhka tijela,kada iz loga uniem u kupku,i svjee ude oivi kap vrela.

  Kap s povrinskom crtom ba na pupku!

  Nad suhim jazom prazno vjedro visi.

  Tuguje prazni krag, puca stijena:za dad se mole vjernici na misi,a cijeli kr je golet nesmiljena.Pod krutim suncem elii se kamen,od trajne ei bujno lie vene,

  i tako vidi pustinju mog duha:

  na bedemima vlat je strani znamen,sui se vlaga usred magle sjene,ni sveta mlade nema Hipokrene,u svijesti mojoj samo vatra kuha.

  I romon krvi groznica je sluha.

  Hrvatski ilustrirani list Radio Zagreb, 1941.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  67/139

  67

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  PET STABALA

  Treba ih dvanaest i vie da drvored bude.

  Svejedno, pet stabala nadvisuju ljude.Oni ih ne vide, a mene udeneobina djeca grude.esto je za me dan: pod njima proi.

  to su mi dali? ni hlada, ni ptija gnijezda,ni slasti penjanja, a vie ni jasnu sliku.Svejedno: pet njih, sazvijee jasnije od zvijezda,pet stabala, naoit peat krajoliku.

  Moda e samo stabla ostati od nekih ivih mjesta?O da! ima ih to nad grobnicama traju.Istovjetna kraj ulica i povrh pustih cesta.Pet stabala besmrtnih u bezimenom kraju.

  Kadgod smo samo pomijeali sjenu,radije su mi samo odmarala oi.Svijet je na liu odljutio mrenu.Pet kroanja, vie no zapis na ploi.

  Onaj, koji ih je osovio, znam da je bio pjesnik,no nije umio rei sve u rijei i kamenu.Ljubei budua stabla, za neroene vjesnik,zavjetao je: djeco, pogodite im namjenu!

  Vidite, koliko e mijenjati zemljopisne karte!Striti nad sitnim vrtnim kaligramima!Savladati snjene marte,biti u orijaka proljea samima!

  Kako je teko ostaviti rije za vrijemei najmanji znak i zapis o dui!

  U kisiku se stabla kupaju, ive kao ivo sjeme,podno njih sve se dui i sui.

  Pet stabala! Tabla vrijednosti: zna li cijenuhrpi kamenja i komadima drva?Ona ne venu, a ja vidim kroz stijenumogilu, prag, klupu i sto bez mrva.

  A ja vidim ive kue i brodove u daskama,i gusle i violinu.No u stablu bogatije vidim: due to ne ginu.

  I vidim vie no due pod maskama.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  68/139

  68

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Meusobne uspomene onih to se ne poznaju,neznanake ruke to se kroz vrijeme steu:

  oni proli to za nas ne mogu da doznajuovdje me u mir i u sklad rastresena veu.

  Pet stabala! Kako ih rei? Nametnuti im imena?To je naih pet glasova bez moi grla!Pet stabala! Ja sam pao! A nadivjela su vremena,i kao da uskrsava dah ta kob neumrla.

  Tu malena aleja stvara aveniju,a nije ni drvored ni etalina ala.ivotne limfe ispod kore biju:

  ja sam pao. Uskrsnut e me, spomen, pet stabala!

  Hrvatski ilustrirani list Radio Zagreb, 1941.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  69/139

  69

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  MJEHURII

  Moda ima taj demon, to pamti svako zrno, to je posijao u moj duh.

  Ja ne pamtim; ja ujem samo u uhu, gdje umi i galami.I bojim se, da i drugih harfista bezbroj uh.

  Ja sam prislonio uho k svakom grmu i utavoj slami.Suvie se vjetrina u mojem bubnjiu slilo i sliva.Suvie uenih otrova u malom mozgu mi hara.Do mene vijori uma, javlja se pela, to se u au skrivamuena pjesma rijenih bjesova nona mi spavanja para.

  Koliko usta iz mene kao vode aplju,koliko mjehura sitnih klokoe u pjeni!A ja kroz cijev tako krto istaem kaplju,i uzdasi su veinom u sjeni voda sneni;demon je bio u moi da k meni namami aplju.

  O to je dananje vrijeme groznice i mamurluka,o to su polusni piljski, to ne mogu na javu.o to je u lubanji bezbroj amora i buka,o to je muka, to prasak nejasan razbija glavu.

  Svaki je demon znao samo za se i ni za to vie.A ja sam u se primio kleti savez svih rijei.I zato se silim da sam od bratstva sablasti vie.

  A ta guva zloduha uskou obzora lijei.I pustio sam da govor svih bijesova knjigu mi pie,i mnotvo glasova zemlje mir ravnoteja prijei.

  I sada paklenske sile umova i kalibanaglase se srdbom mog srca i stida i ne daju da spavam.Kao kod trepetljike uzrujan list i granapjeva i svira, te ovo zavjetno srce svemiru kao harfu davam.

  Napredak, Sarajevo, 1940.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  70/139

  70

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  PONIENJA LJEPOTE

  I da suhim zlatom rijei moje platei da svako slovo tei tas na vagi,poto su za tebe bez ljubavi dragi,pjesnik stie zube: ne u da me shvate.

  O ljepoto, ljudi proklinju ti ime,jer si samo obris koji putem biva,jer si prizrak zrani visoko nad svime,koji daje meu, to se zatim skriva.

  Groznice u krvi poare mi pale.No, ako to nisu sni bolesti vrui,drutvu kao male ale,a drutvo mi ne da pragu momu, kui.

  Je li tebi zadnje robovanje ide?Kao da si sova duboka u noi?Oni drutvo due sasvim krivo vide,sastaje se drutvo dua u samoi.

  Ja sam k njima doo, no ne oni k meni.Ni ljubavi nae nisu uzajamne.Dok na vrhu mome zora se rumeni,njihove su crne gore jote tamne.

  Rjee patnje gube zbiljsko srce mase.Suza se s mjeseca kao biser runi.Pijmo jedno vino, no plaimo za se.Suza mi je biser u patnikoj kruni.

  Jedini ja poznam zadnju muku pakla.Muka je tolika da ve glasa nema.No iz vatre vui otopine stakla,

  beskoristan ures za srca je nijema.

  Za nama se sporo vue muno vrijeme.A opet ga rijeju ne moemo stii.Kad smo njegov kien ljem i ljupko sljeme,i kada se pred njim uputismo ii.

  Ugovor je s drutvom duno potovanje,utezi i mjere za glave to sude.

  Ali o mom trudu ne postoji znanje,niti ima mjera to e tek da bude.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  71/139

  71

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Na otoku divljem nakazit u lice(stid biljei vrijenja pohote u duhu)

  da ga ne poznaju zvijeri niti pticekad sa stabla budem nadao se kruhu.

  Bezimene oi u ruj lica piljeradoznalom pomnjom, i ta nema kraja:odbacie grijeni stanovnici piljepoudu za ene prolog narataja.

  Ljepota je miris, od kog boli glava,vrela duga oko igice u noi,opojnosti pia, od kojeg se spava;

  ve se razlikuju ljepota i slava.

  A do pravde vodi sunovraen rjeniki do iste biti izbruena prizma.Ljepota je vrlo ozloglaen lijeniki stvaranje svijeta usred kataklizma.

  Nisu prave misli na dohvatu rukemrki psi straari spavaju na pragu.Istin izraz spaja trailake muke.Nije eljan div da upotrebi snagu.

  Pao je Danijel usred lavljih apa.Pjan od vina pjesnik pravi se da drijema.On uz divlje svirke tihe oi sklapai u mulju dima novu suzu sprema -

  osuena ljubav ne zna anatema.

  Hrvatsko kolo, Zagreb, 1941.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  72/139

  72

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  KRUNA CESTA SREE

  Dijete sklapa svemir ured bistrih zjena:svjetska je ljepota tvorevina snova,nov je ivot etnja budunosnih sjena,u glavi su enje ispod svoga krova.

  Blaen ovjek spava dalek u planini.Pod suncem na zraku spava sretno die.Doziv rajske trublje jei u tiini.U gaju se grana njihom slasti njie.

  to je radost naa? Nekoliko slikadozivanih matom, bogaenih duhom.eta osunanih raskonih vidikaprimljenih i srcem i uhom i njuhom.

  Vjeni, bosonogi, nemirni pastiri!Da sam samo pastir stada svojih tenja.Drago mi je sve, to polet usplahiri,to ubada nemir kretnje usred glenja.

  Zamislimo no i hod u mrkoj umi,dok se zadovoljno k Neznanome hoda;

  kroz mrak pipa kamen, to ga pljusak umi,barun mahovina rubom glasnih voda.

  Moda me jo danas slijepac Mjesec vara.Moda doe dar mi umora i truda.No svejedno volim draesnog sljepara,to e biem muke osvjeit mi uda.

  Na svim lutanjima sporedne su grae.Zamamno je ono to se trajno mijenja.Od sna krajolika nema nita slae;

  On je prepun rijei, varnica i vrijenja

  Samostani, to su privremene stanke.Jo nisu posljednja draga pustinjaka.Otoci divljine vabe nove strankeispod drugih neba, laskom sanje maka.

  Spavao je netko itav vijek u basnii kasnije ne e svezu da prepozna.I tako smo pali u taj svijet mi kasni,

  java nam je dola snohvatica grozna.

  U mom oku trepti zablijeteno udood preobraaja odbjeglih vremena.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  73/139

  73

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Te je sve nekako bez osi i ludokao ruevina straha i bremena.

  Ogroman san oi u nedogled iri,koje ne gledaju no stvaraju zbilju.Iz njih radoznalost za novosti viri:blaen, tko je sebi doarao Milju.

  Milju udna svijeta, gdje i tlapnja ivi.Prostor magle, svjetla, vasionu bajke.Blaen tko se piu tenog vida divii uhodi svemir u sone okrajke.

  Tako na nas slazi divno obasjanje.Kucavica svijeta udara kroz ile.Pogled u svijet biva sveopseno znanje.Nas su obuzele juer vie sile.

  Vidio sam prizor Taema Mandarugavanskiji i od gizde Velsqueza.Preplavljuje boja suhu zemlju staru;njoj kotai bjee izvan dunih sveza.

  Sam se ivot jaa sadrajem sanja.Opsjene u mozgu pauinu predu.

  Vjeaju se mlade vile usred granja;oblaci za drugim vuku se u redu.

  Sanjar i za stolom putovanja pravi:moe i na mjesec: i dalje od zvijezda.Nemogue tek je doploviti Javi.Naa java, to je cvrkut, bezbroj gnijezda.

  Svijet se dua tako neprestano stvara,raste, te se iri, prolazi i mijenja,iz arita jednog vie kolobara,

  te je za nas preprv dan Stvorenja.

  Moda je jo glavno zauenost naa,zadivljenost uslijed obmanike moi,gdje je sitna zemlja neiscrpna paaod svih mata, iskre vatara u noi.

  Put u se - van sebe, uvijek ista etnja.Njom je svima dana iskupnika svota.Nemir usred mira, u mramoru kretnja,kruna cesta due, taj je hod divota:

  Srea, to je golem zaborav ivota.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  74/139

  74

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  SVJETLO NA RUKAMA

  Moda su bili u starini, iz ae, na asnoj slici,apostoli ljubavi ruku ogrebenih od trnja,bljedoliki i bijeli kao kreda isposnici,muenici mesa ispod gnjusnih prnja;

  ne od rana biem to su ih sebi zadali,no od kunja i rana to ih straan ivot zadao:tako isti i ubogi, svi blagi to su stradali,kad je kao kamen na grudi bol opstanka padao.

  I patnje su stvorile nimbus i aureolui zlatni par ruku oko napaenih lica -ali su postali emblem siromanih i, nalik simbolu,nosili su na rukama jarki plamen usred tmica.

  Takvo je bilo udesno svjetlo velikih bolesnika,otvaralo je vidike bistre u zore na gori;i bilo je svijetlo ivo poput plamenog krika,

  vatra same ranjene due to u poaru gori.

  Ja sam patnjama odavno uzgojio u sebi svecai na ludnicama raskra hranio u sebi zdravlje;no sve, to u meni plae, sve, to u dui jeca,preobrazio u orgulje i trublje, u gizdu i slavlje.

  Pa ipak su arki plamici gorke histerijedoli u oi, na elo, na prepukli dlan i na vrke prsta.Zadivile su me odjednom vlastite misterije

  vatra iz srca, krijes na brdu, zvijezda patnje vrh vrsta.

  Bio sam upisan u korove koje ni sam ne slijedim,jer ja volim vodu na esmi, prostu zemlju i kamen -samo sam u snu zasjao meu arkanelima blijedim,

  do svakog nokta planuo visok je posveen plamen.

  Ne poznam sebe, i udim se transfiguraciji bia,ne razumijem kako sam gnjevan dospio u groznice svete.Samo sam putem tunela i rovova doao do otkria:tako sam sitan i malen, u jezgru i sri tek - dijete.

  I s krunita misli i s ruku uznesenih varnice lete.

  Hrvatska revija, 1940.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  75/139

  75

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  FISHARMONIKA

  Slika moje due nema kronike.Krajolik misli, to je zvuk harmonike.imi je u kraju ko mrena na oima.Gdje se sanja poinje? gdje se doima?Zemlji rastu kose. Taj je mjesec kopijas neke razglednice stare, to me opija.Mi smo ili putem. Put je bio dug.Kasno opazismo da je taj put krug.Po danu mjesec na nas svoju slutnju sipa.Divlji kesten cvjeta i mirie lipa.

  U nama plamen skitni strasnika.No nam alje uka, svoga glasnika.I sve nou biva puno svete strave.eir nam se die sam vrh budne glave.Nas e obuzeti gorostasna uma,izrasti e lie ak i povrh uma.

  Je li usna zbori ili nebo svira?Gostiona uz put sjedite je mira.Istinskomu biu mi smo preli meu.arki pelud s cvijeta pao nam na vjeu.Noas e se jasno sloiti zvonici:

  Aleluja, sreo ustaju bonici.Nama opet slue neumorne nogedo nade na zemlji i svjetlosti mnoge.

  Tim krajem sutona to sanja o zoriiknuti e noas blijedi reflektori.Kriknuti e ptice: gori uma, gori.

  A kad mlaz svjetlosti pane povrh pjesme,probudit e lugom pozaspale esmei presahla vrela i umorne rijekekojim vjetar nosi sve jeke daleke.Eto, zbori zemlja; eto uma plae:kad krma na drumu doeka svirae.

  I ta svirka nae razgovore prijei,i ti sneni zvuci jesu nae rijei.

  Nuno, netko fali, kad nas pjesma smami.Gledamo se blijedi. Falimo mi sami.

  Hrvatska revija, 1936.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  76/139

  76

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  GANUTLJIVE OPASKE

  Prerano sam se rodio za ravnodunosti zemlje.S vijekom moje due umrle su gatke.Naao sam istinu po svom srcu, a to je da su slatkei patnje, kad se u kutu doma drijemlje.

  Nauio sam se ljubiti stvari sitne i nevane.I malenkost me o bitnom aru ui.

  Ja cijenim au vode i pogaice rane,a u dnu vode sna tek me oblak mui.

  Ja cijenim na zemlji dobru jednostavnosti nejasnou, to je sunce od jasnoe.Moja rijeka tee strujom zaboravnost,daleko sam od kavge, tue, zle rijei i sve zloe.

  Od mene poinje era, koja jo ne poe.Biti daleko, to je moja bit, i sebe skritiu klupku borbe, mrtvac bez grobine ploe,i bez potrebe, od milja, za se, na se suze liti.

  Ima pod mojom koom predragog Narcisa,jer suvie je strastan naslijeeni Adam.I moja usna slasni eter sisa,na crni usud nikad se ne jadam.

  Jo u na kraju voljeti vrlinei pravi ovjek mene e da divi.

  Jer gade mi se pljuvaka i slinei shvaam, kad se prijateljski ivi.

  Prebolio sam strasti, pa i ljutu pizmu.Prekuio sam gnjev na vjerolomstvo.Prostosrdno se udim vandalizmu.

  Ja bivam mlai. Svijete, ja sam tvoje potomstvo!

  Novi behar, Sarajevo, 1934.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  77/139

  77

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  RIOKOSI MESIJE

  I

  Ne rasklapaju se dveri due kao cvijee zorom.Valja tui zvekirom. Buditi spavaa:Zlatni most nad ponorom je pod moromrijei i utilnih uspomena, u strahu rasparaa;

  ima neto to je od dubokoga dublje.U majdanima oceanskih korita se skriva

  vijest istinita kao rujna sadrina trublje,

  zvuk uzvieni kao pravi plamen zublje,pravda naa iva, kao luda iva.

  Ne znamo, je li bilo ili nije, ali stoji.Bilo djelom mate, ili uspomenskim tijestom,ili objavljenjem, stoji. Iz kakvih dubina, iz kojih

  virova vedrine plavo mlijeko doji?Ne znamo, je li bilo ili nije. Ali vlada mjestom

  krunastih tvra svijesti i zubom bastijona.Ne ponavlja tajnu kljua ni planinskoj jeci.Duboko je trokut plemenita zvonaonih, to su, pokraj grijeha, opet sveci.

  Zaklopi kapke, i poreci zemlju;i da nieg nije bilo od stvorenja pjesme,ali zvuci duha u samoi bia drijemljuizlivajui bujnost u romorne esme.

  II

  Moda je bilo, i nije, a moda i sada traje;kako tko gleda, kako tko vidi stvari.(Da li vrh prebijelih glava aureola sjaje?da li su patnici svijeta najvei gospodari?)

  Njih snivaju takve, na izmacima sati,u oporima nonim, kao krijumare:delije srca, promiu kao tatisa drumova, i nose u grad relikvijare.

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  78/139

  78

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  Njih snivaju takve, s riim vlasima,zjenama od preliva neba u sutonima,

  uspravljene u nonim strastima,popunjene mukom i okrijepom Azima,i pogledom uvrnutim onim utonima.

  ilavi, mravi, po kosti nalik na Vandale,objesie ruke zdane za pokrete pred hrpom.

  Vuku sokacima rasputane sandalei trijebe gamad to mili zanemarom krpom.

  Zjene, to su upijale krijes opala i smaragda,u eteru i prekogroblju, noni dijamant, blijete,i kreu preko, gdje ivi miris Svagda,i milost Duha to nije poklon za vjete.

  Valjda su sjali s kamila i sa udnih onagrana raskrima podno umskih istina.Svijet se pitao: "Otkud arolika bagrato vrvi iz grmlja, kao iz gnjile glistina?"

  Tko zna otkuda iz ira, ljudska braa akala i vepra,bita dadom i suncem sprena od tjemena do tabana,hranjena skakavcima, saem i korijenjem gorskih strana,dolaze od utog Mora, Ganga, Jordana i Dnjepra,

  preko stepa i pusta. Ne da u uglu gnijezdo sviju.Nego da noe pod zvijezdom i da nomadski snijumraze to biju, sunca to ozeble griju,ili da, dok drugi spavaju, oni, molei, Bdiju.

  III

  I, dok donijetu kornjau glade rastalasanom bradom,s divljim plamom u oku kao s krijesom svrh gora,

  pred jutarnjim svjedokom kaskadomutiava se amor svjetovnoga fora.

  Kako bi motrili glumce ili pelivaneili rapsode na dasci sajminoga trga,pribiru se da uju, radoznalo, izabraneoduke duha to, nemiran, u drubi se batrga.

  Dok jedan, bosonog, ustaje kao bat u zvonu, jezik sve brae,proroki osovljen od peta do vrha vrele kime:"Doli smo iz srca udesnog svijeta, praenemirnog piljka misli to tue u stakla i time."

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  79/139

  79

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  "Doli smo kao izraz zemljopisne enjeto udi uvis, prkos pritisku atmosfera.

  Kao pitanje: s vjerom u prirodu, ili bez nje?Izvjetili smo, ojaali glenjegipkou istone bajadere."

  "Vi ne znate, prije no to smo sili na tarac,da su nam pseta lizala rane- glaena naom rukom i komadom mrsne hrane -da nam je lea igosao Cc i dugi komarac."

  Pred nas su sili lavovi i tigrii hijene u amfiteatru; nae Dvije, vjesnicemagije i pobjedonosne obrane u igri,sasue im u oi zlatne kie i slijepe krijesnice."

  "Mi smo uglazbili prsa granitskim odlomkom hridi,ponizili smo glave pepelitem iz pei.Prohodali smo gaje gdje logore Druidi,zaplijenili smo trag krvi rumenei."

  "Prevalili smo ceste k Amo, poklisariljubavi to s prosjacima polovimo kabanice:u sirotinji se sr boanstva ari,potujte ju! za trake zvijezde Danice."

  Prouili smo tajna svojstva mandragore,zodijake, kamen mudraca i lapis lazuli.Istovare i utovare, i sasluali agore,lukih svjetina, i otkrili gdje se sklanja Raizuli."

  Mi smo dakle, pjesnici - dalekih pejzaa,irokih horizonata iza kamena i pijeska,zemalja s paomama i divljim smokvama, i oaza,i rijeka zlata, petroleja, ugljenokopa, zemalja ljeskadijamanata i briljanata, svih dragulja."

  "Mi smo putnici od hridi i jezera,i obronaka loze i maslinika ulja,i cedra i ebana, bambusa, predjela kolibra i paunovih pera;od tkanina i ruda i udesnih pomada.Nasade rie, brazde cinama, kave i vanilijepretapkali smo u lovu suhe pilje;mi smo danas prijetnja zemlje na rubovima Grada."

  (Stane i nakalje se i obrisa znojno elo.)

  "Ja kliem punim dahom, i zborim otrim zubom.Dar bi morao biti vei za orijako djelo,pravorijek protiv svijeta oglaen bubnjem i trubom."

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  80/139

  80

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  "Mi smo doli, feniksi u ljeu,

  vrai bolesnika, frulom krotitelji zmija,izgonitelji vraga, reci to posljednji pleu,s posudom balzama, i loncem arolija,

  da nas uju trula djeca, predrasuda:pokajte se! Povodanj je blizu,i svaka pedepsa za uin lakomstva i bluda.Kajte se, u bodnu kostrijet i u crnu rizu."

  "Miljaste li moda, dok ja silom muim,zaustavit' uto otjecanje rijeka?Za odmazdu oholima, ja vas na smrt uimunutranjoj vrijednosti ovjeka."

  "Ti si ukaljao gnjate, Babilone,krvlju muenika i smru proroka.I izvjesio na svilene gonfalonezlatno Tele, ig i znak svih mana i poroka."

  "Surov prema slabom, a gord na imetak,u isposniko meso ukivao si avle.S osmijehom si iupao plavi cvijetakto vida bolesnike i izgoni avle."

  "Vijene Tira i Sidona, nije da te plaimneminovnim usudom Kartage!No, grijean i uprljan pred monim kumirom naim,zalud e prsten i grivnu baciti usred vage."

  "Ve i brda klamiu, i planine se tresu.Klisure pucaju, i mora nisu glatka.Obratite se, u dui! Pokajte se u mesu!Da ne bi postala gorki pelin datulja slatka."

  "Budimo kao mravi u gradnji mravinjaka,u ponor ve se obara svemiru kupola od kristala.Da nema vieg i nieg, da nema slaba i jaka,no da smo ravnopravni gosti na piru pod svjetiljkom Ideala."

  "Ima li to prodirnije, srebrenije od zvona,kada se povrh krajolika u rjei uzduh klati?

  To je duh, rijeen svih spona (javljam vam sa amfona)kada se s duhom svijeta i s duhom ljubavi brati."

  "Ljubav je sve.Biti e mir.Ljubav zreCvjeta ir."

 • 5/20/2018 Tin Ujevic Izabrane Pjesme PDF

  81/139

  81

  Tin Ujevi: Izabrane pjesme

  "Pod svj