28
1 PETAR UJEVIĆ Izložba skulptura, akvarela i crteža 16. - 28. 10. 2012.

Petar Ujevic

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog

Citation preview

 • 1PETAR UJEVIIzloba skulptura, akvarela i crtea

  16. - 28. 10. 2012.

 • 2Ja Sam SamoboruSamJa SamSamoboruSamo Sanon me niJe traio

  Ja Sam naao nJegaJa mu daruJemruke Sunce oblaki kiuSamo Samobor i Ja u Snuhodamo Sami

  24.09.2012.u.P.

  Tri stabla Tri sunca, akvarel, 2012, 24x16 cm

  Srebrni konj, aluminij, 2005, 27x33 cmDon Kihot, umjetni kamen, 2008, 56x40 cm

 • 316. - 28. 10. 2012.

  PETAR UJEVIIzloba skulptura, akvarela i crtea

 • 4Ikonografija koju nalazimo u skul-pturama Petra Ujevia istovremeno je jednostavna, ali i slojevita. Svojim radovima dodiruje razinu simboli-nog stvarajui figure koje su neri-jetko vezane uz scene iz mitolokih i biblijskih pria te poznate likove iz klasine literature. Prikrivena tragika, moda ak i tjeskoba, njegovih figu-ra u sebi ipak odaju dojam prisnosti. Na povrinu rada izbijaju najdublji strahovi, ali i stvarni svijet koji je u svojoj snazi nabijen emocijama i uz-buenjem te se figure ine kao da su zaustavljene u vjeitom mirovanju. Kao umjetnik prednost daje stvara-nju u vlastitim kategorijama uma i imaginacije.

  Diskretnim, krajnje rafinira-nim pristupom primarnim likovnim problemima kao to su odnos plohe i prostora, punog i praznog, boje i ne boje materijala ostvario je niz zrelih radova. Skulpture koje stvara govo-re jednako svojom povrinom, kao i volumenom. Unato vidljivoj snazi organikog rasta modeliranih figura uspijevamo percipirati da istovreme-no ne zanemaruje iskonsku prirodu materije sa kojim radi te da ju nepo-greivo prilagoava tematskoj formi koju stvara.

  Racionalno analitiko ki-parstvo Petra Ujevia malog je for-mata, ali velikog znaenja koje nosi. Umjetnik je to koji ivi u skladu sa svojim vremenom i njegovim mije-nama. Reakcije na stvarnost koja ga okruuje manifestira i u prikazima animalistikih tema u kojem poseb-no mjesto zauzima lik konja kao i-votinje koja u svojoj prirodi posje-duje svojevrsnu eleganciju i ljepotu. Umjetnik promatraa uvodi u svijet oko nas onako kako ga on doivljava svojim unutarnjim okom primijenivi pritom saetu formu naglaenih sla-galica od metala istovremeno uvijek ostajui u formi prepoznatljivog.Stvaranjem skulptura specifine pre-poznatljivosti upuuje nas na va-nost isticanja vlastite intuicije, a upravo je to nain kojim pronalazi svoju ravnoteu izmeu spontanog i racionalnog. On je jedan od umjetni-ka koji putaju da njihovo djelo go-vori za sebe.

  Ostajui primarno vjeran svojoj naravi Petar Ujevi je kipar koji ima bogatu osobnost i djelo te nam pokazuje da se suvremenim jezikom moe uspostaviti dijalog s prolou.

  Nikolina Mahovi

  Oblak i kia, ica drvo stiropor, 2012, 52x31 cm

 • 5

 • 6Noina arka, bronca, 1998, 19x19 cm

 • 7Kula babilonska s oblakom, drvo, 2010, 35x22 cm

 • 8Stablo na vjetru, aluminij, 2011, 21x24 cm

 • 9Stablo oblak, drvo stiropor, 2010, 56x34 cm

 • 10

 • 11

  Mojsije, gips drvo, 2011, 32x20 cmUskrsnue, drvo umjetni kamen, 2008, 60x36 cm

 • 12

  Razgovor s anelom, drvo, umjetni kamen, 2008, 56x40 cm

 • 13

  Posljedna veera, drvo, umjetni kamen, 2009, 55x54 cm

 • 14

  Raspee, umjetni kamen, 2012, 47x33 cm

 • 15

  Prva jabuka, aluminij, 2009, 35x25 cm

 • 16

  Don Kihot, bronca, 2003, 24x30 cm

 • 17

  Konj svetog Ilije, bronca, 2005, 35x28 cm

 • 18

  Pad, terakota, 2000, 30x18 cm

 • 19

  Europa, bronca, 2001, 37x38 cm

 • 20

  Bijeli konj, aluminij, 2007, 47x35,5 cm

  Konj sv. Pavla, aluminij, 2005, 40x25 cm

 • 21

 • 22

  Trogirski akt, aluminij, 2009, 41x15 cm

 • 23

  Akt obli, aluminij, 2011, 33x12 cm

 • 24

  Adam i Eva, aluminij, 2007, 22x32 cm

 • 25

  Splitski akt, aluminij, 2010, 32x26 cm

 • 26

  IZLOBE:

  1982. Izloba crtea, SKUC, Zagreb1987. Izloba skulptura i crtea, ibenik Izloba skulptura i crtea, Pula1989. Izloba skulptura, Galerija Urlich, Zagreb1991. Izloba skulptura, Galerija Cekao, Zagreb1996. Velike boine jaslice, crkva sv. Katarine, Zagreb1998. Izloba skulptura, Galerija Art Centar, Zagreb Izloba akvarela, Galerija Idealni grad, Zagreb1999. Izloba akvarela Sveta Nedjelja, Zagreb Velike boine jaslice, akovec2000. Izloba skulptura, Slatina Izloba skulptura i akvarela, Split2001. Izloba Contra 3, Ludbreg2004. Izloba Krini put, K.D.V. Lisinski Europski trienale male plastike, M. Sobota (predstavnik Hrvatske) Boine jaslice, akovo2005. Izloba, Sveta Nedjelja Izloba, Muzej grada, Vinkovci2006 Obnova Krinog puta, crkva Sv. Ane, Samobor Boine jaslice, Odra

  PETAR UJEVI roen je 4. prosinca 1960. u Krivodolu. zavrio gimanziju u Imotskom, Akademiju likovnih umjetnosti i majstorsku radionicu u zagrebu. Radio u Jadran filmu na izradi kiparske scenografije. Samostalni umjetnik od 1995. godine. Veteran Domo-vinskog rata. lan grupe Contra.

  ivi i radi u Rakitju, 10437 Sv. Nedjelja.

  Tel/fax: 01/ 3370-568, e-mail: [email protected]

  2007. Contra V, Palaa Millesi , Split Izloba, HKZ Hrvatsko slovo, Zagreb Spomenik Ivici Sudniku, Samobor2008. Izloba, Contra, Slavonski Brod Izloba skulptura, Hrvatska Kostajnica Izloba, Galerija Kula, Split2009. Izloba skulptura, Zagreb Izlobeni salon Izidor Krnjavi Razgovor s anelom, Zagreb2010. Izloba, Contra, Kostajnica2011. Autorski krini put, crkva Blaenog Alojzija Stepinca, Rakitje Autorske instalacije kravata, Zagreb2012. Izloba, akvizicija i promocija monografije grupe Contra, Moderna galerija Zagreb Izloba skulptura, akvarela i crtea, Galerija Prica, Samobor Postavljanje javne skulpture Oblak i kia, Grad Samobor

 • 27

  NAKLADNIK: POU SAMOBOR ZA NAKLADNIKA: ANA-MARIJA CRNOJEVI UREDNICA: NIKOLINA MAHOVI KONCEPCIJA IZLOBE: PETAR UJEVI, NIKOLINA MAHOVI LIKOVNI POSTAV: PETAR UJEVI, NIKOLINA MAHOVI PREDGOVOR: NIKOLINA MAHOVI FOTOGRAFIJE: PETAR UJEVI TISAK: KERSCHOFFSET NAKLADA: 300 KOM

  ZAGREBAKA UPANIJA

  Tri stabla, 2012, suha glina, 35x18 cmekanje, gips drvo, 2010, 31x20 cm

 • 28