of 24 /24
ᐠጆ TH-43E410H TH-49E410H ϛМ ཐᗂௌᗊ Panasonic ޟȄ ӵٺҢҏϞȂрಠᎧҏᇳਪȂٮԆоټ ՃȄ ҏᇳਪ၇ޟኇ༉ҰཎყȄ ԤٲҰཎყ྅܈ٮџᇄઍᄂԤܚϚӣȄ ҰཎყӰڷড়ՄϚӣȄ ߨѪԤᇳȂҏᇳਪϛٺҢޟ 49-ӧޟҰཎ ყȄ ѫϰ೨፩ޢཨၼ EGF TQB4GC1719-1 ٺҢᇳਪ LED Ⴋຜᐠ 43-ψ 49-ψ

TH-43 49E410H CT - panasonic-hk.com · 2 Dolby Laboratories ò Dolby Dolby Audio Ä D 4 Dolby Laboratories f ¿ Ú í HDMI HDMI High-Definition Multimedia Interface

Embed Size (px)

Text of TH-43 49E410H CT - panasonic-hk.com · 2 Dolby Laboratories ò Dolby Dolby Audio Ä D 4 Dolby...

TH-43E410HTH-49E410H

Panasonic

49- EGF

TQB4GC1719-1

LED

43-

49-

2

Dolby Laboratories Dolby Dolby Audio D Dolby Laboratories

HDMI HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI HDMI Licensing LLC

RealMedia RealVideo RealAudio RealNetworks, Inc.

RealNetworks, Inc.

4.4.2.1

4.4.2.2 Real

AVC patent portfolio license (i) AVC

(AVC ) / (ii) AVC / AVC AVC

MPEG LA, LLC. http://www.mpegla.com

Panasonic

/

3

5

6

8

9

10

11

11

HEXABOOST 12

13

18

20

21

22

Panasonic

3

:

220 - 240 V 50 / 60 Hz

( )

/

Panasonic

:

( )

4

Panasonic

( 10 cm)

10

10

10 10

(cm)

( : ) ( )

5

N2QAYB001116 ( 9 )

(R6) 2 ( 5 )

( 7 )

( )

M4 12 mm 4

1

2

1 2

(+ -)

6

( ) Panasonic

b

( )

( )

a

a b

43 200 mm 200 mm49 400 mm 200 mm

:M6

: :10 mm:19 mm

RF/AV

HDMI ( )

/

2

3

1

5

4

7

Rear of the TV

6

1 HDMI 1 - 22 AV1 IN3 AUDIO OUT4 5 DIGITAL AUDIO OUT6 AV2 IN7 USB

7

RF

( )

RF ( ) RF

(75 )

DVD /

DVD /

HDMI

RF

RF

HDMI

AV/ HDMI

HDMI

HDMI 2

HDMI

HDMI 2 ARC( )

ARC DIGITAL AUDIO OUT

( 5.1ch)

8

1

220 - 240 V50 / 60 Hz

2 English

OK

3

OK

4

: ...:0:1

5%

5 [ ]

OK

[ ] [ ]

( 16 )

RF

9

MENU

MEDIAPLAYER

TEXT STTL/AD GUIDE

CH

EXIT

POWER

INFO

RETURNOPTION

INPUT

R G Y B

ASPECT

MUTE

HEXA BOOST

LAST VIEW

VOL

OK

1 13

141516

17

18

1920

21

32

456

78

9

10

11

12

1 [ ]: /2 ( 11 )3 [ ] ( 13 )4 5 6 OK [ ]

7 [ ] / /

8

9 +/-10 /11

12 HEXABOOST 13

TV - AV - [ ] ( 11 )

14 ( 10 )15 /

16 17

18 /19

[ ][16:9]/[14:9]/[ ]/[4:3]/[4:3 ]/

[ 1]/[ 2]/[ 3] ( 19 )

20 +/-21

[ ]/ / ( + )

R

G

Y

B [ ] ( 16 )

:[ ]

16:914:9

:

OK OK

RETURN EXIT

10

5 6 7

1

3

2

4

1 3 [ ]

3 /

2 +/-/

3 +/-/

/4 /

[ ]: /5 6 C A T S ( ) [ ] [ ] [ ]

( 14 )7 :

:

- (EPG)( )

( 8 )

GUIDE

:

06/12/2016

8:00 9:00Schleswig-Holst...Schleswig-Holst...Schleswig-Holst...Schleswig-Holst...Haral... Rucksack artour Leben fr 4... MDR...Haral... Rucksack artour Leben fr 4... MDR...Haral... Rucksack artour Leben fr 4... MDR...

buten un binnen... Hallo Niedersac... Das Beste aus E...Hallo Niedersac... Das Beste aus E...Hallo Niedersac... Das Beste aus E...Hallo Niedersac... Das Beste aus E...

buten un binnen...buten un binnen...buten un binnen...

8:00 - 8:30 Schleswig-Holstein MagazinNDR FS NDS

117 NDR FS NDS118 NDR FS HH119 NDR FS SH120 NDR FS MV122 MDR Sachsen123 MDR S-Anhalt124 MDR Thringen

A

A

A

A

A

A

A

6-12 -2016 13:10:28

3

5

2

4

1

1 2 3 4 5

/

[ ]

B( )

( )

[ ] [ ][ ]/[ ]

OK [ ]/[ ]

OK

/

[ ]/[ ]

11

1 ( 7 )

2 [ ]

:

21

HDMI 1HDMI 2

[ ] ( 15 )

AV 16:9

USB

DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT HDMI 2 (ARC )

ARC HDMI 2 ARC ( 7 )

USB

/ USB

1 USB 2

MEDIAPLAYER

3 OK

[ ]: USB

[ ]: USB

[ ]: USB

[ ]

[]B

[ ] USB

Y

INFO /

USB

:

[ ]

[ ]

12

[ ]

G

[ ]:[ ]:

[ ] [ ]

[ ]:[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/

[ ]/[ ]/[ ]/[ ] [ ]:[ ]/[ ] [ ]

[ ]: [5/10/15/30/60/90/120 ] [ ]: [ ]/[ ] [ ]: [ ]/[ 1]/[ 2]/[ 3]

My Music_1 My Music_2 My Music_3

USB

[ ]

R

OK OK

[ ] [ ]

[ ]: [ ]: [ ]: [ ]:

My Movie_1 My Movie_2 My Movie_3

USB

[ ]

R

OK OK

[ ] [ ]

[ ]: ( ) [ ]: ( ) [ ]: [16 9]/[14 9]/[ ]/[4 3]/[4 3 ]/[ 1]/[ 2]/[ 3] [4:3 ] HD ASPECT [ ]: [ ]/[ ]

1 HEXABOOST HEXA BOOST

2 HEXABOOST

HEXA BOOST

:

HEXABOOST HEXABOOST HEXABOOST

13

[HEXABOOST ] [ ]: [ ]: [ ]:

1 MENU

:

1SPDIF

1SPDIF

30

2 OK

3 OK

/ / /

4 :

OK

OK

OK

[ ][ ]/[ ]/[ ]/

[ ][ ]:

[ ]:[ ]:

[ ]:[ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [3D ] [HEXABOOST]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ]

NTSC

[ ][ ]/[ ]/[ ]

[ ] [ ]

[ ]

14

[ ][ ]/[ ]

[ ]

[ ]/[ ]/[ ]/[ ]

[3D ][ ]/[ ]

[ ]

PAL/NTSC

[ ][SD]( ) [HD]( )

[SD]:[HD]:

HDMI 480p 576p

[ ]

[ ]/[PAL]/[SECAM]/[M.NTSC]/[NTSC]

[16:9 ] 16:9 [ ]/[ ]

[ ]:[ ]:

[ ] SD ( ) HD ( )

[ ]

[ ][ ]/[ ]/[ ]

[ ]:[ ]: [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ]: [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] ( 14 ) [HEXABOOST]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ] [ ]

[ ] OK

[ ]

[ ][ ]/[ ]

[ ][ ]/[ ]

[ ]

[ ]

[ 30 ]/[30 ] 30

[ 30 ] 30

[30 ]

[ 1]( )

[MPX]( )

[ ]: [ ]: [M1]/[M2]:

[ SPDIF]SPDIF:

DIGITAL AUDIO OUT HDMI 2 (ARC )[ ]/[ ]

[ ]: Dolby Digital BitstreamHE-AAC MPEG [ ]:

[MPEG ]

[-12/-10/-8/-6/-4/-2/0 dB]

15

[HDMI 1/2 ]( 19 )

[ ]/[ ][ ]: HDMI [ ]: HDMI-DVI

HDMI

[ SPDIF] DIGITAL AUDIO OUT

HDMI 2(ARC )[0]/[10]/[20 200]( )

[ ][ ]/[ ]/

[ 1]/[ 2]

[ ]( )

[ ]/[ ]/[ ][ ]: ( )

[ ]: ( )

[ ]( )

[ ] [ ]

[ ]/[ ] [ ] [ ]

[ ]/[ ][ ]:[ ]:

[ ]

[ ]

[ ]/[15/30/45/60/75/90 ]

[ ]

[ ]/[2 ]/[4 ]

[Link ] [CEC]

[ ] HDMI HDMI

[ ]/[ ] [ ]

[ ] HDMI [ ]/[ ]

Panasonic DVD

HDMI

[ ] ( 17 )

[ ] ( 16 - 17 )

[ ] [ ]

[ ] [ 1]

( ) [ ]

( )[ ]/[ ] [ ]

[ ]( 11 )

[ ] [ ]

( 18 )[ ]/[1 ]/[2 - 10( )] [ ]

[ ]/[5/10/15/20 ]

+/-

16

[ ] [ ]

( 8 ) [ ]

[ ] ( 18 ) [ ] [ ]

[ ][ ]/[ ]

[ ][ ]

[ ]( )

: ...:0:1

( )

5%

[ ]

[ ]

:

: ...:0:1

5%

[ ]

(MHz) 48.00

1 2

OK

[ ]: [ ]:

[ ]

:

0.00E-06

9019696

[ ]

9010%

9696

OK

[ ]

( )

4

90140

902 : :

OK

/

17

[ ]

/

4

90140

902 : :

OK

[ ]

1

4

90140

902

: :

OK

2 ( )

OK

[ ]

1

4

90140

902

OK

2

B/G

40

48.25

[ ] [ ] [ ] [ ]

OK OK

0 J K L 5

OK

. : 1 M N O 6A B C 2 P Q R S 7D E F 3 T U V 8G H I 4 W X Y Z 9

[ ]

[ ]

[ ]/AV

/

(4 )

* * * *

1 [ ]2 /

7 BBC 1 Wales14 BBC THREE

101 E4C

-

G :

Y :

( : / )

1 [ ]2

[ ]( 16 )

18

[ ]

[ ] [ ] [ ]

OAD

[ ] ()

[ ] [ ]

1 [ OAD ]

OAD

( ) ( )2

10

( )

: 30

[ ] [ ] ( 15 ) [ ] ( 15 )

:

4BBC

Coronation Street 1080i HD20:00-21:00

20:05

3/2 ST

321 4 75 64BBC

1 2 3 ([ ] [ ] )/ ( )/

( , )4 5 / ( )

( )6 7

/

[ ][ +]STTL

TTX[ST] [ ] [ ]1 - 90

( )INFO

( )

19

[16:9] 16:9 ( )

[14:9] 14:9

[ ] 4:3

[4:3] 4:3

[4:3 ] 4:3

HD ( ) [ 1]

16:9 4:3 [ 2]

16:9 ( ) [ 3]

2.35:1 ( ) 16:9 ( )

HDMI525 (480)/60i 60p625 (576)/50i 50p750 (720)/60p 50p1125 (1080)/60i 50i1125 (1080)/60p 50p 24p

:

JPEG (.jpg, .jpeg)

:8 8 30719 17279 DCF EXIF :4:4:4 4:2:2 4:2:0

MP3 (.mp3) / AAC (.m4a)/ WMA (.wma)/ LPCM (.wav) / FLAC (.flac)

AVI (.avi)/MKV (.mkv)/ASF (.asf, .wmv)/MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)/FLV (.flv)/3GPP (.3gp, .3g2)/TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)/PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)/RMVB (.rmvb, .rm)

WMA Pro WMA Lossless Panasonic

MicroDVD SubRip TMPlayer .srt .sub .txt

:.srt .sub .txt

HDMI HDMI HDMI (

) AV HDMI

HDMI :

( - 48 kHz 44.1 kHz 32 kHz) :

( 19 )

( HDMI 2 )

20

DVI DVI DVI HDMI

HDMI DVI HDMI ( AV1 IN AUDIO

)

[ ] [HDMI 1/2 ] HDMI A HDMI HDCP ( )

(ARC) HDMI

USB

:FAT16 FAT32:

USB1.1 USB2.0 16GB USB

USB

Panasonic

USB USB

USB USB USB USB ( )

http://panasonic.net/viera/support

Panasonic

[ ] [ ]( 14 )

( )

[ ] ( 13 ) [ ] [ ][ ]

( 11 )

( ) ( 16 )

/ ( 10 )

[ ]( 16 ) HDMI

HDMI ( 19 ) EIA/CEA-861/861D

( 9 )

HDMI 2ch L. [ ] [HDMI 1/2 ] ( 14 ) ( 20 )

21

( 18 )

( 5 ) ( 7

30 )

USB /

USB

100

22

43-TH-43E410H

49-TH-49E410H

220 - 240 V 50 / 60 Hz

( / )43-

85 W / 0.25 W

49-98 W / 0.25 W

LED

( )43- :108 cm49- :123 cm

1,920 ( ) 1,080 ( )

( )43-

974 mm 629 mm 259 mm ( )974 mm 569 mm 82 mm ( )

49-1,106 mm 704 mm 259 mm ( )1,106 mm 644 mm 82 mm ( )

43-10.0 ( )9.0 ( )

49-14.0 ( )13.0 ( )

AV1 IN (COMPONENT/VIDEO)

VIDEORCA 1 1.0 V[p-p] (75 )

AUDIO L - RRCA 2 0.5 V[rms]

Y1.0 V[p-p]( )

PB/CB PR/CR0.35 V[p-p]

AV2 IN

VIDEORCA 1 1.0 V[p-p] (75 )

AUDIO L - RRCA 2 0.5 V[rms]

HDMI 1/2 A

USBUSB 2.0 A DC 5 V 500 mA

DIGITAL AUDIO OUT/

AUDIO OUT

AUDIO L - RRCA 2 0.5 V[rms]

20 W (10 W + 10 W)

23

/17 1 PAL B G H2 PAL I3 PAL D K4 SECAM B G5 SECAM D K6 SECAM K17 NTSC M

(NTSC 3.58/4.5 MHz)8 NTSC 4.43/5.5 MHz9 NTSC 4.43/6.0 MHz

10 NTSC 4.43/6.5 MHz11 NTSC 3.58/5.5 MHz12 NTSC 3.58/6.0 MHz13 NTSC 3.58/6.5 MHz14 SECAM I

DVD

15 PAL 60 Hz/5.5 MHz16 PAL 60 Hz/6.0 MHz17 PAL 60 Hz/6.5 MHz

DVD

GB20600-2006 -C=3780 8 MHz UHF ()

( )VHF

2-12 (PAL/SECAM B K1)0-12 (PAL B )1-9 (PAL B )1-12 (PAL/SECAM D)1-12 (NTSC M )2-13 (NTSC M )

UHF 21-69 (PAL G H I/SECAM G K K1)28-69 (PAL B )13-57 (PAL D K)13-62 (NTSC M )14-69 (NTSC M )

S1-S20 (OSCAR)1-125 ( )C13-C49 ( )S21-S41 (HYPER)Z1-Z37 ( )5A 9A ( )

VHF/UHF

0 C - 40 C

20 % - 80 % ( )

TH-43E410H TH-49E410H (GB20600-2006) -C=3780

:(1) GNU 2 0 (GPL V2 0)

/(2) GPL

(1) - (2)

(3) Panasonic Corporation

GPL V2.0

: cdrequest unipf.jp

http://www.unipf.jp/dl/DTV13ET/

: http://www.panasonic.com

Panasonic Corporation 2017

M0117-0