8
2007 2008 • Technické a konstrukční údaje mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Fotografie jsou nezávazné. Výrobce ani dovozce neodpovídá za žádné tiskové chyby. Dolby, Dolby Surround, Pro Logic a symbol dvo- jité D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • dts je ochranná známka společnosti Digital Theatre Systems, Inc. • Zařízení iPod a iTunes jsou určena pouze k legálnímu kopírování nebo ke kopírování, které je povoleno držitelem autorských práv. Nekraďte hudbu. • iPod a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a dalších zemích. • Ochranná známka Bluetooth a logo jsou majet- kem společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jejich používání společností Clarion je licencováno. • DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jejich používání je licencováno. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich majitelů. Všechny přístroje v tomto katalogu jsou primárně určeny pro instalaci do osobních vozů. Jejich použí- vání v nákladních automobilech, traktorech, vozidel pro pohyb mimo zpevněné komunikace (off-road), stavebních strojích, člunech (s výjimkou výrobků určených pro lodě) a jiných speciálních vozidlech nebo na motocyklech se nedoporučuje. • Výrobce nezaručuje, že všechna zařízení v tomto katalogu jsou schopna přehrávat média ve formátu CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW a DVD. LCD panely obsahují nejmodernější technologické komponenty a dosahují 99,99 % účinných pixelů. Je však třeba vzít v úvahu, že 0,01 % či méně pixelů může být vadných. Další informace si vyžádejte u svého prodejce Clarion. Vytištěno v EU na bezchlorovém papíru. CLARION Europa GmbH Hessenring 19-21 64546 Mörfelden-Walldorf NĚMECKO Tel.: +49 6105/977-0 Fax: +49 6105/977-200 www.clarion.com ČESKÁ REPUBLIKA EUROSPACE CZ S.R.O. Vrchlického 1E 150 00 Praha 5 Tel.: +420 257 311 217 Fax: +420 257 311 215 e-mail: [email protected] SLOVENSKÁ REPUBLIKA AMTEX SPOL S.R.O. Hradská 63 82 107 Bratislava Tel.: +421 2 4524 8365 Fax: +421 2 4552 3038 e-mail: [email protected]

2007 – 2008 - Clarion · • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic a symbol dvo-jité D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • dts je ochranná známka společnosti

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2007 – 2008 - Clarion · • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic a symbol dvo-jité D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • dts je ochranná známka společnosti

2007 – 2008

• Technické a konstrukční údaje mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

• Fotografie jsou nezávazné. Výrobce ani dovozce neodpovídá za žádné tiskové chyby.

• Dolby, Dolby Surround, Pro Logic a symbol dvo-jité D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

• dts je ochranná známka společnosti Digital Theatre Systems, Inc.

• Zařízení iPod a iTunes jsou určena pouze k legálnímu kopírování nebo ke kopírování, které je povoleno držitelem autorských práv. Nekraďte hudbu.

• iPod a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a dalších zemích.

• Ochranná známka Bluetooth a logo jsou majet-kem společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jejich používání společností Clarion je licencováno.

• DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jejich používání je licencováno.

• Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich majitelů.

• Všechny přístroje v tomto katalogu jsou primárně určeny pro instalaci do osobních vozů. Jejich použí-vání v nákladních automobilech, traktorech, vozidel pro pohyb mimo zpevněné komunikace (off-road), stavebních strojích, člunech (s výjimkou výrobků určených pro lodě) a jiných speciálních vozidlech nebo na motocyklech se nedoporučuje.

• Výrobce nezaručuje, že všechna zařízení v tomto katalogu jsou schopna přehrávat média ve formátu CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW a DVD.

• LCD panely obsahují nejmodernější technologické komponenty a dosahují 99,99 % účinných pixelů. Je však třeba vzít v úvahu, že 0,01 % či méně pixelů může být vadných.

Další informace si vyžádejte u svého prodejce Clarion.

Vytištěno v EU na bezchlorovém papíru.

CLARION Europa GmbHHessenring 19-2164546 Mörfelden-WalldorfNĚMECKOTel.: +49 6105/977-0Fax: +49 6105/977-200

www.clarion.com

ČESKÁ REPUBLIKAEUROSPACE CZ S.R.O.Vrchlického 1E150 00 Praha 5Tel.: +420 257 311 217Fax: +420 257 311 215e-mail: [email protected]

SLOVENSKÁ REPUBLIKAAMTEX SPOL S.R.O.Hradská 6382 107 BratislavaTel.: +421 2 4524 8365Fax: +421 2 4552 3038e-mail: [email protected]

Page 2: 2007 – 2008 - Clarion · • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic a symbol dvo-jité D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • dts je ochranná známka společnosti

Clarion H.M.I. “Feel So Good.”

VRX878RVDMULTIMEDIÁLNÍ STANICE DVD S ROZHRANÍM CeNET A OVLÁDÁNÍM 7" DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

MAX973HDNAVIGACE S PEVNÝM DISKEM A MULTIMEDIÁLNÍ STANICE DVD S OVLÁDÁNÍM DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

ITALDESIGN-GIUGIARO„Moray“, koncept vozu s rozhraním Clarion H.M.I., vytvořený v Itálii ve studiu GIUGIARO, jedné z celosvě-tově špičkových firem v oboru průmyslového designu.

Jay Kay (Jamiroquai)„Jay Kay“, vokalista světově známé jazz funkové skupiny Jamiroquai.

Představujeme Moray – koncept vozu, navrženého tak, aby v sobě odrážel rozhraní Clarion H.M.I. To je svět, ve kterém žije Jay Kay. Místo, kde se plynule mísí mobilita, hudba, média a styl.Clarion Vás dovede k nové úrovni vzrušení a uspokojení – do světa Clarion Azzurro.

Multimediální technologie

Technologie hlavní jednotky

HUDBA, VIDEO A INFORMACE … TAM JE CELÝ ŽIVOTNÍ STYL, KTERÝ HLEDÁTE

Bezpečné telefonování bez používání rukou a zábava s iPodem pomocí technologie Bluetooth Ročníková řada ’07 používá přijímače s technologií Bluetooth pro bezpečnější a inteligentnější zážitek z jízdy. Nová gene-race standardu pro bezdrátovou komuni­kaci umožňuje komunikovat rychlostí 1 Mb/s s minimálním rušením. S telefonem podpo-rujícím technologii Bluetooth už nepotřebuje-te v autě žádné kabely, druhou stranu slyšíte z reproduktorů vozidla a můžete mluvit, aniž byste k tomu potřebovali ruce, takže i řídíte bezpečněji. Bezdrátová komunikace s pře-nosnými hudebními přehrávači podporující-mi technologii Bluetooth znamená, že si bez přerušení užíváte hudbu v autě i mimo ně.

Multimédia Clarion: Vynikající navigační funkce a kvalitní AV výkon pro ještě vyvinutější zážitek z jízdyV jednotce jsou ve vysoké míře integrovány pokročilé navigační a audiovizuální funkce. Umožňuje vysoce výkonnou navigaci s mapovými daty pokrývajícími 30 zemí, hlasové navádění v 9 jazycích a rozpoznávání hlasu v 6 jazycích, kompatibilitu se systémem RDS­TMC, dopravní informace přenášené v multiplexu FM, vysoce kvalitní DVD video na monitoru s vysokým rozlišením a funkce 2­Zone pro různé zdroje zábavy na předních a zadních sedadlech. To všechno přemění vaše sedadla na místo, které vám poskytne ještě více vzrušení a zážitků.

Volba vestavěného nebo připojitelného pevného disku pro audiovizuální a navigační jednotky

Volba audiovizuálních jednotek se širokoúhlým zobrazením a konektory USB

Přehrávání různých médií s vysokou kvalitou zvuku, to je odpověď Clarionu na požadavky řidičů na výkonClarion drží krok s neustále se vyvíjejícími technologiemi a snaží se o dosažení nej-vyšší kvality zvuku. Tato filosofie je zejména patrná v digitalizovaných modelech řady ’07. Spojujeme zábavu ve vozidle a řadu hudebních nosičů. Vedle hudebních CD máte k dispozici DVD video pro přehrávání živých hudebních koncertů, komprimované audio ve formátech WMA, MP3 a AAC (pro-střednictvím USB konektoru nebo modelů VRX578RUSB a VRX378RUSB) na discích CD­R a RW a ovládání iPodu.

MAX973HD

MAX678RVD

VRX878RVD

VRX578RUSB VRX378RUSB

NAX973HD

SPOJENÍ MEZI VÁMI A VAŠÍ HUDBOU

AUX (vstupní) konektor na čelním panelu pro rychlé připojení přenosných přehrávačů hudbyZapojte jej a roztočte to! Připojte libovolné přenosné zvukové a obrazové zařízení. Pří-davný vstup na čelním panelu, který je sou-částí mnoha zdrojových jednotek, poskytuje připojení s čistým přenosem signálu.

Ovládání iPodu na hlavní jednotceRozhraní EA1276 posouvá integraci iPodu na novou úroveň. Umožňuje procházet play-listy podobně jako při změně skladeb na CD. EA1276 nabíjí při poslechu baterii v iPodu, takže když dojedete na místo, můžete v klidu odejít.

Konektor USB pro rozšíření možností připojení řady periferních zařízeníPřetáhnout a pustit – to je všechno, co musíte udělat pro zkopírování celé hudební kolekce do přenosné paměti USB. Potom ji jen zastr-číte do radiopřijímače Clarion s rozhraním USB a posloucháte nespočetné hodiny vaší oblíbené hudby. V roce 2007 umožní radio-přijímače Clarion s rozhraním USB přístup k více než 65 000 skladeb v jednom zařízení USB a zobrazení informací z popisů ID3, abyste věděli, co posloucháte.

Technologie Sound Restorer pro doplnění zvukového obsahu ztraceného při kompresiPři kompresi zvukových souborů do formátu MP3, WMA nebo AAC je maximální snaha o odstranění pouze těch informací, které nejsou snadno slyšitelné. Označuje se to jako vnímatelné kódování. Nevýhodou je, že často dochází ke ztrátě nebo zkreslení kmitočtů nad 10 kHz. Výlučné zpracování Clarionu „Sound Restorer“ obnovuje zpět do záznamu tyto jemné nuance a harmonické kmitočty. Komprimované hudební soubory už prostě nebudou znít jako komprimovaná hudba.

SR vyp. SR zap.

02 03

Page 3: 2007 – 2008 - Clarion · • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic a symbol dvo-jité D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • dts je ochranná známka společnosti

* MAX973HD je kompatibilní s MP3/WMA na médiích DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW. Max. kapacita: 512 skladeb (255 složek s max. 512 skladbami ve složce)

• LCD panel obsahuje nejmodernější technologické komponenty a dosahuje 99,99 % účinných pixelů. Je však třeba vzít v úvahu, že 0,01 % či méně pixelů může být vadných.

• VAROVÁNÍ: Řidiči je zákonem zakázáno sledovat videosignál na monitoru na přístrojové desce v době, kdy se vozidlo pohybuje.

• Výrobce nezaručuje, že všechna zařízení v tomto katalogu jsou schopna přehrávat média ve formátu CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW a DVD±R/RW.

* V jednotkách kompatibilních s iPod Video nelze přehrávat smíšené playlisty hudebních a filmových souborů.

* iTMC, V-Trafic a TMC-Pro jsou ochranné známky společností ITIS, Mediamobile a T-System.

MAX973HDNAVIGACE S PEVNÝM DISKEM A MULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE S OVLÁDÁNÍM 7" DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

• Elektricky poháněný ovládací panel s 7" QVGA TFT barevným LCD monitorem • Ovládání pomocí dotykové obrazovky a rychlý přístup do nabídky zástupců • Pro-cesor 400 MHz • Pevný disk 30 GB • RDS-TMC tuner pro příjem dopravních informací • Gyroskopické čidlo pracující ve dvou osách • 1 vstup video a 2kanálový vstup audio AUX • 1 linkový výstup video a 2kanálový předzesilovač audio pro funkci 2-Zone • Mikrofon pro rozpoznávání hlasu • Pomocí sběrnice CeNET lze ovládat: adaptér TV tuneru a rozhraní Bluetooth BLT573 • Kompatibilní s DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW • Kom-patibilní s MP3 a WMA se zobrazením ID3-TAG • 18 FM, 6 MW/LW předvoleb • RDS-EON tuner s proměnnou šířkou pásma • 24bitový D/A převodník • Zásuvka pro kartu SD pro přehrávání souborů MP3/WMA a instalaci dat pomocí „Clarion NAVI manager“ a aplikace na PC • Vestavěný „Music Catcher“ se službou rozeznávání hudby Gracenote® (Rychlost ripování: max. 8×, úložná kapacita: max. 4000 skladeb) • Adaptér CeNET BLT573 s rozhraním Bluetooth, připravený pro kompatibilní s rozhraním pro handsfree; podporované profily: HFP (Hands Free Profile) a HSP (Head Set Profile) • 3pás-mový parametrický ekvalizér • Dynamické zvýraznění basů MAGNA BASS EX • Zesilovač MOS-FET 4 × 53 W • Možnost připojení OEM dálkového ovládání na volantu • Přímé připojení a ovládání iPodu • Vstup pro CCD

kameru • Pokrytí mapami: [Západní Evropa] Andorra, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Němec-ko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, San Marino, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie; [Východní Evropa] Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko • Rozeznávání hlasu a převod textu na řeč: britská angličtina, francouzština, italština, němčina, nizo-zemština, španělština • Hlasové navádění a text na obrazovce: angličtina, dánština, francouzština, italština, němčina, nizozemština, portugalština, španělština, švédština • Režim trojrozměrného zobrazení s nasta-vitelným úhlem • Měřítko mapy: 25 m/50 m/100 m/200 m/500 m/1 km/2 km/4 km/16 km/64 km/256 km • Změna barvy mapy den/noc: Automaticky a ručně • Zobrazení dálničních směrových ukazatelů na křižovat-kách ve vysokém rozlišení v režimu rozdělené obrazovky • Funkce vyhledávání adresy včetně hledání podle poštovních směrovacích čísel, podle čísla domu, hledání názvů zájmových bodů (POI), hledání podle kategorií a podle blízkých objektů • Trojrozměrná nabídka: Uživatelský seznam oblíbených a často používaných položek • Několik režimů výpočtu trasy: nejkratší, nejrychlejší, s minimalizací dálnic a podrobnější nasta-vení (zpoplatněné úseky, časové omezení, zakázané

PC aplikace „Clarion NAVI Manager“Rekordér přístroje MAX973HD dokáže automa-ticky aktualizovat informace o jednotlivých sklad-bách titulu na CD po uložení skladby na pevný disk. Jestliže v databázi není informace o příslušné skladbě k dispozici, software NAVI Manager syn-chronizuje údaje s daty na webové stránce Grace-note na internetu a aktualizuje informace na disku; kromě toho tento software umožňuje zobrazit na přístroji oblíbený obrázek nebo obal alba.

Rekordér: Záznam vysokou rychlostí a obrovská úložná kapacita Funkce Music Catcher umožňuje posluchačům uklá-dat oblíbené skladby a alba na vestavěný pevný disk. Můžete si vytvořit vlastní „oblíbenou kolekci“ hudby a užívat si dlouhé přehrávání skladeb z pevného disku. Rychlost ripování: maximálně osminásobný záznamKapacita záznamu: max. 4000 skladeb Formát ripování: Atrac3 vysoká kvalita / 132 kb/s

Telefonování bez použití rukou pomocí přijímače Bluetooth podporuje bezpečnou jízduVolitelný adaptér s rozhraním Bluetooth spojí hlavní jednotku s mobilními tele-fony kompatibilními s technologií Bluetooth bez fyzického propojení kabely a umožní vám hovořit bez držení telefonu v ruce. Při příchozím hovoru se přeruší reprodukce hudby a hlas volajícího slyšíte z reproduktorů audiosystému vozidla. Telefon nemusíte držet v ruce – jednoduše hovoříte do dodávaného mikrofonu.

BLT573ADAPTÉR SÍTĚ CeNET S ROZHRANÍM Bluetooth

• Kompatibilní s MAX973HD • Profily headset a handsfree • Ovládání adresáře v mobilním telefonu přímo z dotykové obrazovky: 500 osob, 5 čísel u osoby* • Zobrazuje jméno / číslo volajícího / odchozí / zmeškané hovory* • Automatické přijetí hovoru* • Opakování volby* • Ovládání hlasem* • Obrazovka s informacemi o stavu baterie, telefonu, síle signálu** Podle konkrétního telefonu

oblasti, trajekt) • Informace o trase: následující mané-vr, dopravní informace, pokyny, opakování pokynu a zobrazení cíle cesty • Automatické přepočítání trasy • Výpočet trasy s pomocí dopravních informací • Zobraze-ní dopravních informací ve vyskakovacím okně • Vedení po trase: předpokládaný čas příjezdu, označení silnice při následujícím manévru, zobrazení manévru, zvětšený obraz křižovatky • Režim zobrazení seznamu odbočení • Uložení a úprava místa: max. 200 bodů • Funkce uživatelského profilu: Nastavené položky lze uložit pro 4 různé uživatele • Zobrazení RDS-TMC: placené TMC, ikony na mapě, textové informace, dopravní události ve vyskakovacím okně, vyskakovací okno s doporučenou změnou trasy, seznam událostí, filtrování událostí TMC a nastavení odbočení

Podrobnější informace o možnostech instalace najdete v části věnované programu CIP (Instalační program Clarion) na straně 11.

Zobrazení nabídky vychází z nové designové koncepce, odvozené z filozofie H.M.I. Clarionu. Troj-rozměrné zobrazení nabídek je uspořádáno do kruhu a umožňuje rychlou a intuitivní volbu požado-vané funkce.

Nová koncepce trojrozměrného zobrazení nabídky

Požadovaný cíl lze vyhledat různými způsoby a lze jej zobrazit během velmi krátké doby. Vyhledávat je možné podle známé adresy, a také jak přibližováním ze zobrazení celého státu, tak i jednoduchým zadáním cíle pomocí písmen a číslic na obrazovce pro zadávání adresy.

Obrazovka automatického přiblížení křižovatek vás provede kříženími, kruhovými objezdy a křižovatkami, kde se člověk snadno ztratí. Vyobra-zení křižovatky používá trojrozměrné zobrazení s jasným označením směrů a názvů, kam máte jet. Kromě toho vás „seznam odbočení“ a „režim od odbočky k odbočce“ plynule provedou celou cestou až do cíle.

* Vyobrazení údajů na dálničních ukazatelích je dostupné pro následující země: Belgii, Dánsko, Francii, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velkou Británii.

Šikovná dotyková obrazovka umožňuje jakoukoli operaci prostým dotykem na obrazovku monitoru. Cílem zobrazení je neustále zobrazovat požadované informace, zatímco podrob-nosti lze kdykoli vyvolat dotykem prstu.

Ikony a vzory pozadí lze přizpůsobit, aby odpo-vídaly vašemu vkusu a image vašeho vozu.

MAX973HD MAX678RVD & NAX973HD

VRX878RVD & NAX973HD

Navigace Clarion s pevným diskem: dostupná se 3 modely; integrovaná audiovizuální a navigační jednotka nebo jednotka pro skrytou montážVyberte si ze tří velkolepých modelů: vlajková loď MAX973HD, integrovaná audiovizuální a navigační jednotka s pev-ným diskem 30 GB a rychlými navigač-

Režim zobrazení lze zvolit jako dvojrozměrný, trojrozměrný pro lepší orientaci, nebo jako rozdělené zobrazení 2D + 2D nebo 2D + 3D. Inteligentní nápověda využívá zob-razení polohy vozidla na pomocném displeji prostřednictvím vyobrazení a znaků.

RDS-TMC tuner je součástí zařízení. Poskytuje včasné dopravní informace poskytované různými úřady a distribuované kanálem dopravních zpráv.

Andorra / Belgie / Česká republika / Dánsko / Estonsko / Finsko / Francie / Chorvatsko / Irsko / Itálie / Lichtenštejnsko / Litva / Lotyšsko / Lucembursko / Maďarsko / Monako / Německo / Nizozemsko / Norsko / Polsko / Portugalsko / Rakousko / San Marino / Slovensko / Slovinsko / Španělsko / Švédsko / Švýcarsko / Vatikán / Velká Británie /

Špičkové funkce a použitelnost vedou řidiče s jistotou k cíli

ními výpočty, nebo displej VRX878RVD nebo MAX678RVD, připojitelný k samo-statné jednotce navigace pro skrytou montáž.

Vyhledávací obrazovka

Naváděcí obrazovka

Šikovné, jednoduché a přímé ovládání na dotykové obrazovce

Změna zobrazení mapy a rozdělené obrazovky

Zabudovaný RDS-TMC tunerObsahuje mapové údaje <30 zemí>

Měnitelný vzhled

  MULTIMÉDIA

Nyní iPod Video Ready

Tento vzhled je originální výtvor pro Clarion, vytvořený v Giugiaro Design (Itálie).Chcete-li zlepšit vzhled vaší navigace s pevným diskem, můžete si stáhnout soubory s dalšími vzhledy z webu www.clarion.com

Menu Music Catcher

Menu 3D – Nedávné album

PC aplikace „Clarion NAVI Manager“ s databází Gracenote®

„Clarion NAVI Manager“ s databází Gracenote®

http://www.clarion.com

04 05

Page 4: 2007 – 2008 - Clarion · • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic a symbol dvo-jité D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • dts je ochranná známka společnosti

• MAX678RVD je kompatibilní s MP3/WMA na médiích DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW. Max. kapacita: 512 skladeb (255 složek s max. 512 skladbami ve složce).• LCD panel obsahuje nejmodernější technologické komponenty a dosahuje 99,99% účinných pixelů. Je však třeba vzít v úvahu, že 0,01 % či méně pixelů může být vadných.• VAROVÁNÍ: Řidiči je zákonem zakázáno sledovat videosignál na monitoru na přístrojové desce v době, kdy se vozidlo pohybuje.• Výrobce nezaručuje, že všechna zařízení v tomto katalogu jsou schopna přehrávat média ve formátu CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW a DVD±R/RW.* V jednotkách kompatibilních s iPod Video nelze přehrávat smíšené playlisty hudebních a filmových souborů.

Podrobnější informace o možnostech instalace najdete v části věnované programu CIP (Instalační program Clarion) na straně 11.

MAX678RVD2-DIN MULTIMEDIÁLNÍ STANICE DVD S ROZHRANÍM CeNET A OVLÁDÁNÍM 7" DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

• Kompatibilní s DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW • Kompatibilní s MP3 a WMA se zobrazováním ID3/WMA-TAG • 18 FM, 6 MW/LW předvoleb • RDS-EON DSP tuner s proměnnou šířkou pásma a funkcí Radio Text • Přímé připojení a ovládání iPodu • Funkce 2-Zone: Oddělené ovládání zdroje pro přední a zadní část vozu • 24bitový D/A převodník • 3pásmový para-metrický ekvalizér • Vestavěný zesilovač MOS-FET 4 × 50 W • Elektricky ovládaný 7" QVGA barevný LCD monitor • Ovládání dotykovým panelem s nešpinícím se povrchem • Nastavitelný jas displeje • Ztlumení při telefonování • 1 AUX AV vstup (2kanálový audio + video) • 1 linkový výstup video a 2kanálový před-

zesilovač audio pro 2-Zone entertainment • 6kanálový výstup audio předzesilovače • Vstup pro CCD kameru • Pomocí sběrnice CeNET lze ovládat: Uzavřenou navigaci s pevným diskem, TV tuner a měnič na 6 CD • Kompatibilní s vysílačem/přijímačem AUX Bluetooth pro audio/mobilní telefon BLT373 • Možnost připojení OEM dálkového ovládání na volantu

Kompatibilní s Bluetooth BLT373Konverzace bez použití rukou s mobilními telefony kom-patibilními s technologií Bluetooth podporuje bezpečnou jízdu. Rozhovory  je možné  vést  pomocí  bezdrátového připojení  telefonu  k  audiosystému  vozu.  Profil  A2DP (Audio  Distribution  Profile)  umožňuje  poslech  hudby z  mnoha  nových  mobilních  telefonů  nebo  přenos-ných přehrávačů médií a  jejich ovládání pomocí profilu AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).

Po připojení  iPod Video máte přístup k  jeho knihovně videí  a můžete  si  užívat přehrávání  hudby a  videa na širokoúhlé  obrazovce.  Připojený  iPod  je  automaticky rozpoznán  a  lze  jej  ovládat  pomocí  obrazovky  hlavní jednotky, přitom se pozadí hlavního displeje může změ-nit na pozadí iPodu.• Je nutný kabel CCA673 pro připojení iPod Video.

Kompatibilní s iPod Audio/Video Ovládání navigace pomocí NAX973HDAktuální  databáze  s  obrovským  množstvím  údajů, pokrývající 30 zemí Evropy, integrovaná s rychlým pro-cesorem. Snadno čitelné trojrozměrné nabídky v kom-binaci  s  přehlednými  ikonami  a  intuitivním  ovládáním pro  snadné  používání.  Chytrá  navigace,  podporující pohodlí a zvyšující bezpečnost jízdy.

Funkce 2-ZoneSystém zábavy Clarion 2-Zone umožňuje cestujícím na předních  i  zadních sedadlech používat odlišné zdroje 

signálu, aniž by se přitom navzájem  rušili. Nový záži-tek z jízdy představuje situace, kdy řidič a spolujezdec vpředu poslouchají hudbu a sledují navigační informa-ce na obrazovce na palubní desce, zatímco cestující na zadních  sedadlech  sledují  na monitorech  v  opěrkách předních sedadel film z DVD.

24bitový digitálně-analogový převodníkŠum,  který  vzniká  v  běžných  digitálně-analogových převodnících,  je  náhodně  rozložený  v  širokém  rozsa-hu spektra včetně slyšitelného rozsahu. Aby se s touto situací vypořádala, použila společnost Clarion vysoce výkonný  24bitový  digitálně-analogový  převodník,  jaký běžně  nacházíme  pouze  v  drahých  domácích  audio-systémech. Tím se nejen vyruší nežádoucí šum až do oblasti neslyšitelných vysokých kmitočtů, ale zlepšuje se  také odstup signálu od šumu a dosahuje  se čistší a realističtější zvuk.

•  VRX878RVD je kompatibilní s MP3/WMA na médiích DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW.  Max. kapacita: 512 skladeb (255 složek s max. 512 skladbami ve složce)

•  LCD panel obsahuje nejmodernější technologické komponenty a dosahuje 99,99% účinných pixelů. Je však třeba vzít v úvahu, že 0,01 % či méně pixelů může být vadných.

•  VAROVÁNÍ: Řidiči je zákonem zakázáno sledovat videosignál na monitoru na přístrojové desce v době, kdy se vozidlo pohybuje.

•  Výrobce nezaručuje, že všechna zařízení v tomto katalogu jsou schopna přehrávat média ve formátu CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW a DVD±R/RW.

*   V jednotkách kompatibilních s iPod Video nelze přehrávat smíšené playlisty hudebních a filmových souborů.

*  iTMC, V-Trafic a TMC-Pro jsou ochranné známky společností ITIS, Mediamobile a T-System.

NAX973HDNAVIGAČNÍ SYSTÉM S PEVNÝM DISKEM

Podrobnější informace o možnostech instalace najdete v části věnované programu CIP (Instalační program Clarion) na straně 11.

VRX878RVDMULTIMEDIÁLNÍ STANICE DVD S ROZHRANÍM CeNET A OVLÁDÁNÍM 7" DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

• Kompatibilní s DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW • Kompatibilní s MP3 a WMA se zobrazováním ID3-TAG display • 18 FM, 6 MW/LW předvoleb • RDS-EON DSP tuner s proměnnou šířkou pásma a funkcí Radio Text • Přímé připojení a ovládání iPodu • Funkce 2-Zone: Oddělené ovládání zdroje pro přední a zadní část vozu • 24bitový D/A převodník • 3pásmový parametrický ekvalizér • Vestavěný zesilovač MOS-FET 4 × 50 W • Elektricky ovládaný 7" QVGA barevný LCD monitor • Ovládání dotykovým panelem s nešpinícím se povrchem • Nastavitelný jas displeje • Ztlumení při telefonování • 1 AUX AV vstup (2kaná-lové audio + video) • 1 linkový výstup video a 2kanálový předzesilovač audio pro 2-Zone entertainment • 6kanálový výstup audio předzesilovače • Pomocí sběrnice CeNET lze ovládat: Uzavřenou navigaci s pevným diskem, TV tuner a měnič na 6 CD • Kompatibilní s vysílačem/přijímačem AUX Bluetooth® pro audio/mobilní telefon BLT373 • Možnost připojení OEM dálkového ovládání na volantu • Vstup pro CCD kameru prostřednictvím linkového vstupu video s připojením zpátečky • Odnímatelný ovládací panel

Pevný disk s velkou kapacitou a rychlé zpracováníIntegrovaný  obvod  LSI  (s  velkým  stupněm  integrace)  SH-Navi1 umožňuje  rychlý výpočet  trasy a společně s  rychlými integrovanými  obvody  pro  vykreslování  grafiky  poskytuje vysokou  přesnost  a  pohodlí  při  používání  navigace  v  auto-mobilu.  Systém  podporuje  možnosti  aktualizace  Windows Automotive 5.0 a díky velké kapacitě pevného disku dokáže pracovat s úplnými mapovými údaji.

  MULTIMÉDIA

Nyní iPod Video Ready

Nyní iPod Video Ready

• Skrytá navigace s pevným diskem • Pevný disk 30 GB • 12kanálový přijímač GPS • Vestavěný gyroskopický senzor a RDS-TMC tuner pro příjem dopravních infor-mací • Vstup pro rychlostní impulsy vozidla • Rozhraní USB pro zálohování uživatelských dat a změnu tapet plochy • Snadná obsluha pomocí dotykové obrazovky VRX878RVD/MAX678RVD  • Mapové pokrytí (30 zemí): Západní Evropa – Andorra, Anglie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, San Marino, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán; 

Východní Evropa – Česká republika, Estonsko, Chor-vatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko • Rozpoznávání hlasu a převod textu na mluvené slovo: angličtina, francouzština, italština, němčina, nizozemština, španělština • Hlasové navádění a text na obrazovce: angličtina, dánština, francouzština, italština, němčina, nizozemština, portugalština, španělština, švédština • Dvojrozměrné a trojrozměrné zobrazení • Měřítko mapy: 25 m/50 m/100 m/200 m/ 500 m/1 km/2 km/4 km/16 km/64 km/256 km • Změna barvy mapy den/noc: Automaticky a ručně • Automa-tické přiblížení křižovatek (na rozdělené obrazovce) • Přiblížení křižovatek a režim šipky • Zobrazení dálničních ukazatelů na křižovatkách ve vysokém rozlišení v režimu rozdělené obrazovky • Vyhledávání adresy včetně hledání podle čísla domu, vyhledávání zájmových bodů (POI), vyhledávání podle kategorií, vyhledávání telefonního čísla, vyhledávání podle sousedních objektů a podle poštovního směrovacího čísla • Podmínky pro výpočet trasy: Nejrychlejší, nejkratší vzdálenost, s minimem placených úseků, s minimem dálnic • Rozsah objížďky: 2/5/10 km • Podrobná databáze zájmových bodů (POI) • Možnost zobrazení simulace trasy a seznamu odbočení • 3D Menu: Uživatelský seznam oblíbených a 

často používaných položek • Několik režimů výpočtu trasy: Nejkratší, nejrychlejší a podrobnější nastavení (zpoplatněné úseky, časová omezení, zakázaná oblast, trajekt) • Informace na trase: následující manévr, dopravní informace, hlasové pokyny, opakování pokynu • Automatická změna trasy s využitím dopravních infor-mací • Vedení po trase: Předpokládaný čas příjezdu, název komunikace při dalším manévru a vjezd na dálnici • Režim zobrazení seznamu odbočení • Uložení a úprava místa: max. 200 bodů • Zobrazení informací RDS-TMC: placené TMC, ikony na mapě, textové infor-mace, dopravní události ve vyskakovacím okně, vyskako-vací okno s doporučenou změnou trasy, seznam událostí, filtrování událostí TMC a nastavení odbočení OBSAH BALENÍ• Anténa GPS • Mapové údaje NAVTEQ na pevném disku (pro 30 zemí) • Mikrofon pro rozpoznávání hlasu a převod textu na mluvené slovo • Kabel CeNET a kabel RGB • Anténa TMCROZMĚRY• 205 (š) × 29 (v) × 160 (h) mm

NAX973HD NAX963HDVRX878RVD ● ●MAX678RVD ● ●VRX578RUSBVRX378RUSBVRX868RVD ● ●MAX668RVD ● ●

http://www.clarion.com

06 07

Page 5: 2007 – 2008 - Clarion · • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic a symbol dvo-jité D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • dts je ochranná známka společnosti

Funkce řady kolébek iPod vyhovuje širo-ké řadě výrobků iPod, včetně iPodu nano, iPodu mini a iPodu s videem. Stačí jenom zasunout iPod do kolébky a nastavit modul iPodu vysílající signál Bluetooth a všechno je připraveno pro snadný poslech hudby z iPodu přes stereosystém vozu.

Vysoký výkon v kompaktním těle poskytuje navigaci za každé situace

• Informace o omezení rychlosti • Kompatibilní se zadními kamerami pro bezpečné couvání* • Interaktivní dvojrozměrné a trojrozměrné zobrazení map • Technologie inteligentního přiblížení obrazu • Mimo-řádně rychlý výpočet trasy • Trojrozměrné zobrazení mapy v reálném čase • Vedení trasy před hranice, 50 kategorii zájmových bodů (POI)

Bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth podpo­ruje bezpečné volání bez použití rukou. Řízení je tak bez­pečnější a prostředí ve voze se stává mnohem příjemnějším. Propojte váš mobilní telefon a MAP770/MAP670 a zobrazení informací z telefonu na obrazovce vám umožní snadné ovládání hovorů a vytáčení čísel.

• Kompatibilní se soubory MP3/WMA na paměťových kartách SD/MMC • Lze použít karty SD/MMC až 2 GB • Soubory MP3/WMA lze přenášet z PC do flash paměti hlavní jednotky pomocí programu ActiveSync • Nastavení grafického ekvali-zéru s 12 předvolbami • Kompatibilní s playlisty (.m3u)

• Kompatibilní se souboru JPEG a BMP na paměťových kartách SD/MMC • Lze použít karty SD/MMC až 2 GB • Snímky lze přenášet z PC do flash paměti hlavní jednotky pomocí programu ActiveSync • Režimy zobrazení miniatur a prezentace.

Bluetooth®

Navigační software

Přehrávač souborů MP3

Prohlížeč obrázků

ŘADA MAP370PŘENOSNÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM

• 3,5" barevný LCD displej s dotykovým ovládáním • Ovládání dotykovým panelem s krycí fólií a ochra­nou proti slunečnímu světlu • Paměť Nand Flash ROM 512 MB • Procesor 300 MHz • Podporuje volitelný přijímač RDS­TMC (FM9) • GPS modul SiRF III s 20kanálovým přijímačem • Zásuvka pro kartu SD / MMC • Přehrávání souborů MP3 na kartě SD / MMC • Prohlížeč obrázků na kartě SD / MMC • 3,5 mm konektor pro externí sluchátkovou sadu • Vestavěný

reproduktor • Konektor USB1.1 pro aktualizaci a nabí-jení • Dobíjecí akumulátor až na 4,5 hodiny plného provozu • Kompaktní rozměry: 113 (š) × 79 (h) × 25 (v) mm • Nízká hmotnost: 180 g • Základní verze Microsoft Windows CE .Net 4.2 Softwarové funkce: • Vícejazyčné hlasové navá-dění a text na obrazovce • Hledání podle poštovního směrovacího čísla • Informace o omezení rychlosti • Kompatibilní se zadními kamerami pro bezpečné couvání* • Interaktivní dvojrozměrné a trojrozměrné zobrazení map

ŘADA MAP770/670PŘENOSNÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM

• 4,3" barevný širokoúhlý LCD displej s dotykovým ovládáním: 65 536 jasných barev, vynikající kontrast, antireflexní povrch pro ochranu proti slunečnímu světlu • Paměť Nand Flash ROM 2 GB (MAP770) / 512 MB (MAP670) • Procesor 400 MHz • Vestavěný RDS­TMC tuner pro příjem dopravních informací • Vestavěné rozhraní Bluetooth 2.0 pro ovládání mobil­ního telefonu bez použití rukou • Obsahuje mikrofon • GPS modul SiRF III s 20kanálovým přijímačem • Zásuvka pro kartu SD / MMC • Přehrávání souborů MP3 / WMA z karty SD / MMC (v navigačním režimu) • Prohlížeč obrázků na kartě SD / MMC • 3,5 mm konektor pro externí sluchátkovou sadu • Vestavěný reproduktor • Konektor USB1.1 pro aktualizaci a nabí­jení • Dobíjecí akumulátor až na 4,5 hodiny plného provozu • Kompaktní rozměry: 130 (š) × 90 (h) × 20 (v) mm • Nízká hmotnost: 200 g • Základní verze Microsoft Windows CE .Net 5.0Softwarové funkce: • Vícejazyčné hlasové navá-dění a text na obrazovce • Hledání podle poštovního směrovacího čísla • Informace o omezení rychlosti • Kompatibilní se zadními kamerami pro bezpečné couvání* • Interaktivní dvojrozměrné a trojrozměrné zobrazení map • Technologie inteligentního přiblížení obrazuMapové pokrytí MAP770 (28 zemí): Andorra, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Vatikán, Velká Británie

• Kompatibilní s MAX973HD • Profily headset a handsfree • Ovládání adresáře v mobilním telefonu přímo z dotykové obrazovky: 500 osob, 5 čísel u osoby* • Zobrazuje jméno / číslo volajícího / odchozí / zmeškané hovory* • Automatické

MAX973HD

• Profily Headset a Handsfree • Bluetooth Audio­Streaming a schopnost dálkového ovládání (A2DP a AVRCP) • Kompatibilní s Bluetooth vysíla-čem audio DGL373 • Vestavěný mikrofon pro používání bez držení v ruce

VysílačPomocí Bluetooth­Audio­Streamingu (A2DP) vysílá zvukový výstup přehrávače digitálních médií do přijímače. Kompatibilní s kolébkou iPodu nebo vstupem miniRCA všech prove-dení přenosných přehrávačů.

DGL373Bluetooth AUDIO VYSÍLAČ

Spojení inovativní formy a technologie ohlašuje příchod nové doby

• Zásuvka pro karty SD pro přehrávání hudby • Kompatibilní s MP3 se zobrazováním údajů ID3­TAG • Vestavěná bezdrátová technologie Bluetooth pro: Profily Headset a Handsfree / Audio­Streaming a dálkové ovládání • 18 FM předvoleb • RDS­EON tuner • Zesilovač 4 × 50 W • Výklopný ovládací panel • Proměnlivé osvětlení v 728 barvách • Vstup AUX • 2kanálový výstup audio předzesilovače • Obsahuje externí mikrofon

FB278RBTPŘIJÍMAČ Bluetooth SD/MP3

BLT573ADAPTÉR SÍTĚ CeNET S ROZHRANÍM Bluetooth

BLT373VYSÍLAČ/PŘIJÍMAČ Bluetooth PRO AUDIO/MOBILNÍ TELEFON PŘIPOJENÝ DO VSTUPU AUX

• Kompatibilní s CD­R/RW • CD text • CeNET • Montážní úhel –15˚ až 105˚ • Rozměry: 225 (š) × 167 (v) × 63 (H) mm

DCZ628MĚNIČ NA 6 DISKŮ KOMPATIBILNÍ S CeNET

RCB187Infračervené dálkové ovládání AV pro MAX973HD

RCB176Infračervené dálkové ovládání

RCB147Infračervené dálkové ovládání joystick

CAA397Zásobník na 6 disků CD pro DCZ628, DC628 a VCZ628

ZCA407 4kanálová aktivní TV anténa na přední sklo

ZCP1044kanálová fóliová TV anténa na přední sklo

ZCP1004kanálová aktivní TV anténa na přední sklo

CAA380Generátor rychlostních impulsů (pro vozidla bez generátoru rychlostních impulsů)

CCA389Kabel AV adaptéru, 2,5 m 8-pin ↔ RCA (1 video / 2 audio) k A/V vstupu VRX848RVD / VRX743R

CCA520Prodlužovací kabel CeNET, 2,5 m

CCA521Prodlužovací kabel CeNET, 0,6 m

CCA519Y-kabel multilink pro CeNET měničeEA1251

Jednotka pro připojení iPodu k WXZ468RMP, kompatibilní s modely s ovládáním CeNET modelové řady ’06 a starší

Dálková ovládání Kabely

FM863 8 kanálový FM modulátor

FM Modulátor

TV antényZásobník na CD

CD měnič Příslušenství navigacePŘÍSLUŠENSTVÍ

iPod® & Bluetooth®

MAX678RVD

VRX878RVD

VRX578RUSB

VRX378RUSB

DXZ778RUSB

DXZ578RUSB

  MULTIMÉDIA / Bluetooth® & iPod®

Vestavěný Bluetooth audio streaming (A2DP & AVRCP) Zabudované Bluetooth handsfree (HFP & HSP) Přehrávání souborů MP3 pomocí zásuvky pro paměťovou

kartu SD

KolébkaDokovací kolébka pro Bluetooth audio vysílač DGL373. Dostupná pro nano „BC001N“, mini „BC002M“ a Video „BC003V“.

BC001N/BC002M/BC003VKOLÉBKA PRO iPod nano/mini/Video

CCA670Kabel pro připojení iPod (pouze audio) k MAX678RVD a VRX878RVD

Přímé připojení iPodu

EA1276Jednotka pro připojení iPodu k modelům řady ’07 s ovládáním CeNET DXZ778RUSB, DXZ578RUSB, DXZ378RMP, DXZ379RMP, CMD5

Jednotka pro připojení iPodu

CCA691Kabel pro připojení iPod audio/ video k VRX578RUSB a VRX378RUSB

Zdrojová jednotka příští generace

CCA692Kabel pro připojení iPod audio/video k MAX973HD

CCA673Kabel pro připojení iPod Video k MAX678RVD a VRX878RVD

přijetí hovoru* • Opakování volby* • Ovládání hlasem* • Obrazovka s informacemi o stavu baterie, telefonu, síle signálu ** Podle konkrétního modelu telefonu

Technologie inteligentního přiblížení obrazuTechnologie Smart Zoom, založená na oceněném trojroz-měrném enginu pro hry na přenosných počítačích. Inteligentní přiblížení obrazu při navigaci: Při přibližování k místu odbočení se jeho zobrazení přiblíží a zvýší se úhel nadhledu a umožní vám tak snadno určit způsob jízdy na další křižovatce. Je­li následující místo odbočení vzdálené, zobrazení se vzdálí a úhel nadhledu se sníží do roviny, abyste viděli silnici před vámi, případně můžete přepnout do dvojrozměrného přehledového režimu a sledovat vaši polohu na mapě. Inteligentní přiblížení obrazu při projížďkách: Není­li aktivní žádná trasa a jenom jedete, technologie Smart Zoom při pomalé jízdě zobrazení přiblíží a při jízdě vysokou rychlostí je oddálí.

Užívejte si hudbu a obrázky díky zásuvce pro paměťovou kartu SD a rozhraní USBSoučástí přístroje je zásuvka pro paměťové karty SD pro hladké přehrávání hudebních souborů. Rozhraní mini USB používejte pro nabíjení akumulátoru.

Produktová řada a pokrytí mapŘada MAP670 MAP670NOR MAP670UKI MAP670DEU MAP670FRA MAP670ITA MAP670IBE MAP670EEU

Řada MAP370 MAP370NOR MAP370UKI MAP370DEU MAP370FRA MAP370IBE MAP370EEU

Pokrytí map:Norsko, Švédsko,

Finsko, Dánsko + hlavní evropské

trasy

Velká Británie, Irsko + hlavní

evropské trasy

Německo, Rakousko, Nizozemsko

+ hlavní evropské trasy

Francie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko

+ hlavní evropské trasy

Itálie, Švýcarsko, Rakousko + hlavní

evropské trasy

Španělsko, Portugalsko

Gibraltar, Andorra + hlavní evropské trasy

Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko,

Turecko, Řecko + hlavní evropské trasy

• Hlasové navádění navigace a texty na obrazovce ve 23 jazycích: Anglicky, belgicky, česky, dánsky, finsky, francouzsky, hebrejsky, chorvatsky, italsky, katalánsky, maďarsky, německy, nizozemsky, norsky, polsky, portugalsky, rumunsky, rusky, řecky, slovensky, španělsky, švédsky, turecky

* Mějte prosím na paměti, že používání připravených systémů varování před kontrolami rychlosti může být v některých zemích nezákonné nebo zakázané. Mobilní navigace může být pokládána za zařízení varující před kontrolami rychlosti, jestliže obsahuje údaje o umístění radarů.

* Systémové nabídky a nabídky nastavení jsou k dispozici pouze v 18 jazycích.

http://www.clarion.com

08 09

Page 6: 2007 – 2008 - Clarion · • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic a symbol dvo-jité D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • dts je ochranná známka společnosti

www.clarion.com/cip

VMA5735,6"/16:9 SAMOSTATNÝ MONITOR/MONITOR DO OPĚRKY HLAVY

• DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jejich používání je licencováno.• LCD panel obsahuje nejmodernější technologické komponenty a dosahuje 99,99% účinných pixelů. Je však třeba vzít v úvahu, že 0,01 % či méně pixelů může být vadných.• Výrobce nezaručuje, že všechna zařízení v tomto katalogu jsou schopna přehrávat média ve formátu CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW a DVD±R/RW.

VRX578RUSBMULTIMEDIÁLNÍ STANICE DVD S OVLÁDÁNÍM 7" DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

• Kompatibilní s DVD±R/DVD±RW • Kompatibilní s CD-R/RW • Kompatibilní s MP3, WMA a iTunes® AAC (pouze USB) se zobrazením údajů ID3-TAG • Výrobek s oficiálním označením DivX® Certified • Přehrává všechny verze DivX® videa (včetně DivX® 6) pomocí standardního přehrávání mediálních souborů DivX® • Konektor USB na zadní straně • 18 FM, 12 MW/LW předvoleb • Přímé připojení a ovládání iPodu • Paměť odolná proti otřesům • 24bitový D/A převodník • Ovládání hlasitosti subwooferu • Funkce 2-Zone: Oddělené ovládání zdrojů signálu pro přední a zadní sedadla • Přizpůsobení zvuku Z-Enhancer Plus • 2pásmový parametrický ekvalizér • Dynamické rozšíření basů MAGNA BASS EX • Vestavěná horní a dolní propust • Vestavěné vypínání zesilo-vače • Zesilovač MOS-FET 4 × 50 W • Elektricky ovládaný 7" TFT barevný LCD monitor • Ovládání dotykovým panelem • Nastavitelný jas displeje • Ztlumení při telefonování • 1 vstup AUX AV (2kanálový audio +video) • 6kanálový výstup audio předzesilovače • Kom-patibilní s AUX přijímačem/vysílačem Bluetooth pro audio/mobilní telefon BLT373 • Možnost připojení OEM dálkového ovládání na volantu • Vstup pro CCD kameru prostřednictvím linkového vstupu video s připojením zpátečky • Odnímatelný ovládací panel

Podrobnější informace o možnostech instalace najdete v části věnované programu CIP (Instalační program Clarion) na straně 11.

VRX378RUSBMULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE S 3,5" MONITOREM

• Kompatibilní s DVD±R/DVD±RW • Kom-patibilní s CD-R/RW • Kompatibilní s MP3, WMA a iTunes® AAC (pouze USB) se zobrazením údajů ID3-TAG • Výrobek s oficiálním označením DivX® Certified • Pře-hrává všechny verze DivX® videa (včetně DivX® 6) pomocí standardního přehrávání mediálních souborů DivX® • Konektor USB na zadní straně • 18 FM, 12 MW/LW předvoleb • Přímé připojení a ovládání iPodu • Paměť odolná proti otřesům • 24bitový D/A převodník • Ovládání hlasitosti subwooferu • Funkce 2-Zone: Oddělené ovládání zdrojů signálu pro přední a zadní sedadla • Přizpůsobení zvuku Z-Enhancer Plus • 2pásmový parametrický ekvalizér • Dynamické rozšíření basů MAGNA BASS EX • Vestavěná horní a dolní propust • Vestavěné vypínání zesilovače • Zesilovač MOS-FET 4 × 50 W • Elektricky ovládaný 3,5" TFT barevný LCD monitor • Ovládání dotyko-vým panelem • Nastavitelný jas displeje • Ztlumení při telefonování • 1 vstup AUX AV (2kanálový audio +video) • 6kanálový výstup audio předzesilovače • Kompatibilní s AUX přijímačem/vysílačem Bluetooth pro audio/mobilní telefon BLT373 • Možnost připojení OEM dálkového ovládání na volantu • Vstup pro CCD kameru prostřednictvím linkového vstupu video s při-pojením zpátečky • Odnímatelný ovládací panel

DivX®

Obě multimediální stanice Clarion umožňují přehrá-vání souborů DivX. DivX se stal celosvětově nejpo-pulárnějším formátem pro kompresi videa, umožňující přenášet videa, kdykoli a kamkoli chcete.

• LCD panel obsahuje nejmodernější technologické komponenty a dosahuje 99,99% účinných pixelů. Je však třeba vzít v úvahu, že 0,01 % či méně pixelů může být vadných.

• VAROVÁNÍ: Řidiči je zákonem zakázáno sledovat videosignál na monitoru na přístrojové desce v době, kdy se vozidlo pohybuje.

• Výrobce nezaručuje, že všechna zařízení v tomto katalogu jsou schopna přehrávat média ve formátu CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW a DVD±R/RW.

• DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jejich používání je licencováno.

* V jednotkách kompatibilních s iPod Video nelze přehrávat smíšené playlisty hudebních a filmových souborů.

VA463AKTIVNÍ ROZBOČOVAČ VIDEO SIGNÁLU• 1 video vstup RCA • 7 video výstupů RCA s vyrovnávací pamětí • Stabilní video signál až pro 7 LCD monitorů • 1 DC výstup pro připojení další jednotky VA463 • Rozměry: 128,5 (š) × 87 (h) × 26,5 (v) mm

WH143H: Jedna sluchátka pro použití s monitory OHM1073 / OHM773 i VMA773 / VMA573. Vhodná pro děti i dospělé. Funkce automatického vypnutí, není-li přijat signál po dobu 30 s.WH253H: Dvoukanálová infračervená bezdrátová sluchátka (jedna). Určena k použití se zábavními systémy na bázi dvou jednotek VMA573 / VMA773. Vhodná pro děti i dospělé. Funkce automatického vypnutí.

WH143HINFRAČERVENÁ BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA (1 KS)

WH253HDVOUKANÁLOVÁ INFRAČERVENÁ BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA (1 KS)

TV TUNER SE SÍTÍ CeNET

TTX752 /TTX7503z

• TTX752 pro normu PAL, TTX7503z pro normu PAL/SECAM • Ovládání sítí CeNET • Tuner s výběrovým příjmem • A/V vstup s volitelným kabelem CCA389 • 1 vstup pro kameru • 2 video výstupy • Rozměry: 178 (š) × 100 (h) × 25 (v) mm (TTX752)

VS778HMPŘÍDAVNÝ MODUL DVD PRO OHM773

• Kompatibilní s DVD±R/RW, CD-R/RW • Kompatibilní s DivX (5.x)/MPEG4/AVI • Kompatibilní s MP3/WMA (CD/DVD) • Výrobek s oficiálním označením DivX® Certified • Přehrává všechny verze DivX® videa (včetně DivX® 6) pomocí standard-ního přehrávání mediálních souborů DivX® • Rozměry: 260,8 (š) × 255,9 (v) × 31,8 (h) mm

OHM7737" STROPNÍ SKLOPNÝ MONITOR

• Kompatibilní s přídavným modulem DVD VS778HM • Infračervený vysílač zvukového výstupu pro WH143H • Čidlo pro přední/zadní infračervené dálkové ovládání • 2 A/V vstupy (kabelová redukce a přímý linkový vstup na zadním panelu) • 1 A/V výstup • 2 stropní světla s ovládáním auto/zapnuto/vypnuto • Výstup na sluchátka s miniaturním konektorem • Obsahuje dálkové ovládání • Menu na obrazovce • Ovládání kontrastu, jasu a barvy obrazu • Rozměry: 247,7 (š) × 211,6 (v) × 33,9 (h) mm

• 2 A/V vstupy (linkový výstup z kabelové redukce a vstup pro miniaturní konektor na předním panelu) • Dvoukanálový infra-červený vysílač zvukového výstupu pro WH253H • Součástí balení je konzola pro montáž do opěrky hlavy • Výstup pro sluchátka s miniaturním konektorem • Ultrakompaktní obal pro snadnou instalaci do opěrky hlavy (160,8 (š) × 111,8 (v) × 27 (h) mm) • Rozměry: 150 (š) × 101 (v) × 27 (h) mm

• 2 A/V vstupy (linkový výstup z kabelové redukce a vstup pro miniaturní konektor na předním panelu) • Dvoukanálový infračervený vysílač zvukového výstupu pro WH253H • Součástí balení je konzola pro montáž do opěrky hlavy • Výstup pro sluchátka s miniaturním konektorem • Ultrakompaktní obal pro snadnou instalaci do opěrky hlavy (192,7 (š) × 133,5 (v) × 32,5 (h) mm) • Rozměry: 177,8 (š) × 118,5 (v) × 27,5 (h) mm

VMA7737"/16:9 SAMOSTATNÝ MONITOR/MONITOR DO OPĚRKY HLAVY

VS1078HMPŘÍDAVNÝ MODUL DVD PRO OHM1073

• Kompatibilní s DVD±R/RW, CD-R/RW • Kompatibilní s DivX (5.x)/MPEG4/AVI • Kompatibilní s MP3/WMA (CD/DVD) • Výrobek s oficiálním označením DivX® Certified • Přehrává všechny verze DivX® videa (včetně DivX® 6) pomocí standardního přehrávání mediálních souborů DivX® • Rozměry: 350,7 (š) × 280,8 (v) × 42,4 (h) mm

Konektor USB na zadní straně Zasuňte USB klíčenku do VRX578RUSB nebo VRX378RUSB a získejte přístup až k 15 000 skladeb v sou-borech MP3, WMA nebo AAC z iTunes. Uvidíte i údaje z popisu ID3 s informacemi o albu, umělci a skladbě. Maxi-málně je podporováno 255 složek, v každé z nich může být až 15 000 skladeb.

  MULTIMÉDIA / CIP

OHM107310,2" STROPNÍ SKLOPNÝ MONITOR

• Kompatibilní s přídavným modulem DVD VS778HM • Infračervený vysílač zvukového výstupu pro WH143H • Čidlo pro přední/zadní infračervené dálkové ovládání • 2 A/V vstupy (kabelová redukce a přímý linkový vstup na zadním panelu) • 1 A/V výstup • 2 stropní světla s ovládáním auto/zapnu-to/vypnuto • Výstup na sluchátka s mini-aturním konektorem • Obsahuje dálkové ovládání • Menu na obrazovce • Ovládání kontrastu, jasu a barvy obrazu • Rozměry: 331,4 (š) × 261,6 (v) × 36,6 (h) mm

Pokud chcete zjistit, do kterých modelů aut lze nainstalovat hlavní jed-notku Clarion s rozměrem 2 DIN, informujte se prosím na naší webové stránce www.clarion.com/cip

Převodník pro sběrnici CAN

Montážní rámeček 2 DIN

OEM dálkové ovládání na volantu

Pokud chcete zjistit, které modely aut mohou ovládat hlavní jednotku Clarion pomocí volantu, prosím informujte se na naší webové stránce www.clarion.com/cip

Pokud chcete zjistit, u kterých vozidel je podporován převod digitálních údajů CAN na analogové signály, informujte se prosím na naší webové stránce www.clarion.com/cip

Podrobnější informace o možnostech instalace najdete v části věnované programu CIP (Instalační program Clarion) na straně 11.

Nový program CIP (Instalační program Clarion) nabízí špičkové profesionální montážní příslušenství pro snadné a bezpečné zapojení vašeho zařízení Clarion do více než 200 modelů vozů různých značek.

Nejnovější výrobky z řady profesionálního montážního příslušenství Clarion si můžete pro-hlédnout online na www.clarion.com/cip

Nyní iPod Video Ready

Now iPod Video Ready

http://www.clarion.com

10 11

Page 7: 2007 – 2008 - Clarion · • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic a symbol dvo-jité D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • dts je ochranná známka společnosti

FRONTAUX Input

FRONTAUX Input

DB568RUSBPŘIJÍMAČ CD/USB/MP3/WMA

• Konektor USB na předním panelu • Přizpůsobení zvuku Z-Enhancer • 18 FM, 6 MW/LW předvoleb • RDS-EON tuner • Zesilovač MOS-FET 4 × 50 W  • Kompatibilní s MP3 a WMA se zobrazením údajů ID3-TAG • Kompatibilní s CD-R/RW • Vysoce kontrastní černobílý negativní displej (13 × 8 číslic) 

DXZ578RUSBPŘIJÍMAČ CD/USB/MP3/WMA/AAC S OVLÁDÁNÍM CeNET

• Kompatibilní s CD-R/RW • Kompatibilní s MP3, WMA a iTunes® AAC se zobrazením údajů ID3-TAG • Konektor USB na předním panelu • Max. počet skla-deb: 65 025 (255 skladeb ve 255 složkách) • 18 FM,  6 MW/LW předvoleb • RDS-EON s proměnnou šířkou pásma a zobrazením Radio Text • Možnost ovládání iPodu® pomocí volitelného příslušenství EA1276 • Ovládání úrovně pro subwoofer • 24bitový D/A 

DXZ778RUSBPŘIJÍMAČ CD/USB/MP3/WMA/AAC S OVLÁDÁNÍM CeNET

• Kompatibilní s CD-R/RW • Kompatibilní s MP3, WMA a iTunes® AAC se zobrazením údajů ID3-TAG  • Konektor USB • Max. počet skladeb: 65 025 (255 skladeb ve 255 složkách) • 18 FM, 6 MW/LW předvo-leb • RDS-EON s proměnnou šířkou pásma a zobra-zením Radio Text • Možnost ovládání iPodu® pomocí volitelného příslušenství EA1276 • Ovládání úrovně pro subwoofer • 24bitový D/A převodník • Techno-logie Sound Restorer • Digitální přizpůsobení zvuku Z-Enhancer • Digitální regulace zpoždění a trojcestná aktivní výhybka • 3pásmový parametrický ekvali-zér • Vestavěná horní a dolní propust • Vestavěné vypínání zesilovače • Zesilovač MOS-FET 4 × 53 W 

CM1682A16,5 CM (6-½") DVOU-PÁSMOVÉ KOAXIÁLNÍ REPRODUKTORY PRO POUŽITÍ NA LODÍCH

CM1680A16,5 CM (6-½") DVOUMEMBRÁNOVÉ REPRODUKTORY PRO POUŽITÍ NA LODÍCH

M101RXCPRODLUŽOVACÍ KABEL PRO LODNÍ OVLADAČ (M301RCE)

M101RYCY-KABEL MULTILINK PRO LODNÍ OVLADAČ (M301RCE)

CMD5VODOTĚSNÝ LODNÍ PŘIJÍMAČ CD/MP3/WMA / OVLÁDÁNÍ CeNET

M301RCEKABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO CMD5

Audio systém pro lodě

WXZ468RMPPŘIJÍMAČ S PŘEHRÁVAČEM NA 6 DISKŮ CD/MP3/WMA ROZMĚRU 2-DIN S OVLÁDÁNÍM CeNET

• 18 FM, 6 MW/LW předvoleb • RDS-EON tuner s proměnnou šířkou pásma • Zesilo-vač MOS-FET 4 × 50 W • Kompatibilní s MP3 a WMA se zobrazením údajů ID3-TAG • Kompatibilní s CD-R/RW • Velký fluorescenční displej se spektrálním analyzérem a spořiči • 9pásmový grafický ekvalizér • CATS: zabezpečení proti krádeži osobním kódem • Ovládání sítí CeNET: TV tuner, 6diskový CD měnič a iPod • 4kanálový výstup audio předzesilovače • 2kanálový vstup AUX s regulací úrovně • Možnost připojení OEM dálkového ovládání na volantu • Vstup pro mobilní telefon a ztlumení při telefono-vání • Kompatibilní s rozhraním CeNET pro iPod (vyžaduje EA1251)

DUB278RMPPŘIJÍMAČ CD/USB/MP3/WMA ROZMĚRU 2-DIN

• Kompatibilní s CD-R/RW • Kompatibilní s MP3 a WMA se zobrazením údajů ID3-TAG • Konektor USB na předním panelu (podporuje max. 255 složek a max. 15 000 souborů ve složkách) • 18 FM / 6 MW/LW předvoleb • RDS-EON tuner • Přizpůsobení zvuku Z-Enhancer • Dynamické rozšíření basů MAGNA BASS EX • Zesilovač MOS-FET 4 × 50 W • Jednořádkový displej s vysokou viditelností a spořiči • Proměnlivá barva displeje (výběr ze 728 barev) a podsvícená tlačítka • Vstup audio na předním panelu s regulací úrovně • 4kanálový výstup audio předzesilovače • Možnost připojení OEM dálkového ovládání na volantu

DXZ378RMPTUNER A PŘEHRÁVAČ CD/MP3/WMA S OVLÁDÁNÍM CeNET

• Kompatibilní s CD-R/RW • Kompatibilní s MP3 a WMA se zobrazením údajů ID3-TAG • 18 FM, 6 MW/LW předvoleb • Možnost ovládání iPodu pomocí volitelného příslušenství EA1276 • Přizpůsobení zvuku Z-Enhancer • Dynamické rozšíření basů MAGNA BASS EX • Vestavěné vypínání zesilovače • 4 × 50 W • Výklopná konzola • Jasně čitelný dvouřádkový displej se spořiči • Otočná regulace hlasitosti • Ztlumení při telefonování • Miniaturní konektor pro připojení mobil-ního telefonu • Vstup AUX na předním panelu s regulací úrovně • 4kanálový výstup audio předzesilovače • Pomocí sítě CeNET lze ovládat: TV tuner, měnič na 6 CD a iPod® • Možnost připojení OEM dálkového ovládání na volantu • Odnímatelný ovládací panel  

DXZ379RMPTUNER A PŘEHRÁVAČ CD/MP3/WMA S OVLÁDÁNÍM CeNET

převodník • Technologie Sound Restorer • Digitální přizpůsobení zvuku Z-Enhancer • Digitální regulace zpoždění a trojcestná aktivní výhybka • 2pásmový parametrický ekvalizér • Vestavěná horní a dolní propust • Vestavěné vypínání zesilovače • Zesilovač MOS-FET 4 × 53 W • Sklopná konzola s elektrickým ovládáním • Displej s proměnným zbarvením  (2 barev) a podsvícená tlačítka • Maticový displej 

DB179RGMP/179RMPPŘIJÍMAČ CD/MP3/WMA

DB178RMPPŘIJÍMAČ CD/MP3/WMA

• Kompatibilní s CD-R/RW • Kompatibilní s MP3 a WMA se zobrazením údajů ID3-TAG • 18 FM, 6 MW/LW předvoleb • Přizpůsobení zvuku Z-Enhancer • Dynamické rozšíření basů MAGNA BASS EX • 4 × 50 W • Jasně čitelný jednořádkový dis-plej se spořiči • Otočná regulace hlasitosti • Ztlumení při tele-fonování • Miniaturní konektor pro připojení mobilního telefonu • Vstup AUX na předním panelu s regulací úrovně • 2kanálový výstup audio předzesilovače • Možnost připojení OEM dálko-vého ovládání na volantu • Odnímatelný ovládací panel 

DB179RGMP

DB179RMP

• Sklopná konzola s elektrickým ovládáním • Displej s proměnným zbarvením (728 barev) a podsvícená tlačítka • Maticový displej se spořiči • „SLIDETRAK“ pro dynamický provoz • Vstup pro mobilní telefon a ztlumení při telefonování • Vstup AUX s regulací úrovně • Výstup předzesilovače audio, 6 V/6 kanálů • Pomocí sítě CeNET lze ovládat: TV tuner, měnič na 6 CD a iPod® • Kompatibilní s AUX přijímačem Bluetooth BLT373 • Možnost připojení OEM dálkového ovládání na volantu • Odnímatelný ovládací panel 

se spořiči • “SLIDETRAK” pro dynamický provoz • Vstup pro mobilní telefon a ztlumení při telefonování • Vstup AUX s regulací úrovně • 6kanálový výstup audio předzesilovače • Pomocí sítě CeNET lze ovládat: TV tuner, měnič na 6 CD a iPod® • Kompati-bilní s AUX přijímačem Bluetooth BLT373 • Možnost připojení OEM dálkového ovládání na volantu • Odní-matelný ovládací panel 

Ovládání SLIDETRAK

• Kompatibilní s CD-R/RW • Kompatibilní s MP3 a WMA se zobrazením údajů ID3-TAG • 18 FM, 6 AM předvoleb • Možnost ovládání iPodu pomocí volitelného příslušenství EA1276 • Vestavěné vypínání zesilovače • Zesilovač 4 × 50 W • Výklopný ovládací panel • Dvouřádkový jasně vidi-telný displej • otočné ovládání hlasitosti • AUX vstup audio s regulací úrovně • 6kanálový výstup audio předzesilovače s ovládáním hlasitosti bez změny poměru hlasitosti mezi 

předními a zadními kanály • Pomocí CeNET lze ovládat: TV tuner, 6diskový CD měnič a iPod® • Kompatibilní s AUX Bluetooth vysílačem/přijímačem pro audio/mobilní telefon BLT373 • Splňuje požadavky ASTM B117 <Vystavení soli/mlze> • Splňuje požadavky ASTM D4329 <Vystavení UV záření> • Vnější povlak HemiSeal • Utěsněná konstrukce z nerezové oceli

  HLAVNÍ JEDNOTKY / LODNÍ AUDIO 

S konektorem USB máte hudbu na dosah

se spořiči • 4kanálový výstup audio předzesilovače • 2kanálový vstup AUX • Možnost připojení OEM dálkového ovládání na volantu • Vstup pro mobilní telefon a ztlumení při telefonování • Odnímatelný ovládací panel

(Volitelné)

Přepínatelné podsvícení zelená/jantarová

Podrobnější informace o možnostech instalace najdete v části věnované programu CIP (Instalační program Clarion) na straně 11.

http://www.clarion.com

12 13

Page 8: 2007 – 2008 - Clarion · • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic a symbol dvo-jité D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • dts je ochranná známka společnosti

SRR203615 × 23 CM (6" × 9") MULTIAXIÁLNÍ TŘÍPÁSMOVÝ

SRR1736 SRR1336 SRR6926

SRR1326SRR1726 SRR102810 CM (4") KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

SRC1773 SRC1373

SRC1073 SRC1074 SRC1715 SRC1315

SRC1016SRC4616 SRC5715

SRC101510 CM (4") CUSTOM-FIT KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

13 × 18 CM (5" × 7") CUSTOM-FIT KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

10 × 15 CM (4" × 6") CUSTOM-FIT KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

10 CM (4") CUSTOM-FIT KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

13 CM (5-¼") CUSTOM-FIT KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

16,5 CM (6-½") CUSTOM-FIT KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

SRC467310 × 15 CM (4" × 6") CUSTOM-FIT KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

10 CM (4") CUSTOM-FIT KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

10 CM (4") CUSTOM-FIT KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

13 CM (5-¼") CUSTOM-FIT KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

16,5 CM (6-½") CUSTOM-FIT KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

16,5 CM (6-½") KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

13 CM (5-¼") KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

15 × 23 CM (6" × 9") KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

13 CM (5-¼") MULTIAXIÁLNÍ TŘÍPÁSMOVÝ

16,5 CM (6-½") MULTIAXIÁLNÍ TŘÍPÁSMOVÝ

SRR693620 CM (8") MULTIAXIÁLNÍ TŘÍPÁSMOVÝ

SRS1726 SRS132613 CM (5-¼") DVOUPÁSMOVÝ KOMPONENTNÍ SYSTÉM

SRX6985 SRX1785 SRX138513 CM (5-¼") IN-PHASE KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

16,5 CM (6-½") IN-PHASE KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

15 × 23 CM (6" × 9") IN-PHASE KOAXIÁLNÍ DVOUPÁSMOVÝ

16,5 CM (6-½") DVOUPÁSMOVÝ KOMPONENTNÍ SYSTÉM

APA2160VÝKONOVÝ ZESILOVAČ 2 × 160 W

• Můstkový provozní režim 2 kanály/1 kanál • Max. výstupní výkon: 320 W (2 × 160 W do zátěže 4 ohmy) • Trvalý průměrný výkon: 160 W (2 × 80 W do zátěže 4 ohmy) • Typický výkon v můstkovém zapojení: 1 × 250 W @ 0,2% THD • Typický stereofonní výstupní výkon do zátěže 2 ohmy: 2 × 125 W @ 0,2% THD • Bass Extender: 0/+15 dB @ 45 Hz • Nastavitelný kmitočet výhybky: 55 ~ 550 Hz nebo 550 ~ 5500 Hz • Nastavitelná úroveň linkového výstupu 200 mV až 6 V • Výstupy s úrovní pro reproduktory umožňují snadné připojení k reproduktorům montovaným ve výrobě • Obvody pro zapnutí/vypnutí postup-ného ztlumení • Pozlacené silné reprodukto­rové svorky a napájecí konektory

APA4320VÝKONOVÝ ZESILOVAČ 4 × 160 W

• Můstkový provozní režim 4/3/2 kanály  • Max. výstupní výkon: 640 W (4 × 160 W  do zátěže 4 ohmy) • Trvalý průměrný výkon: 320 W (4 × 80 W do zátěže 4 ohmy) • Typický výkon v můstkovém zapojení: 2 × 230 W @ 0,2% THD • Typický stereofonní výstupní výkon do zátěže 2 ohmy: 4 × 115 W @ 0,2% THD • Bass Extender: 0/+15 dB @ 45 Hz • Samostatně nastavitelné kmitočty přední/ zadní výhybky: 55 ~ 550 Hz nebo 550 ~ 5500 Hz • Nastavitelná úroveň linkového výstupu 200 mV až 6 V • Výstupy s úrovní pro reproduktory umožňují snadné připojení k reproduktorům montovaným ve výrobě • Obvody pro zapnutí/vypnutí postupného ztlumení • Pozlacené silné reproduktorové svorky a napájecí konektory

CC2000EBAREVNÁ CCD KAMERA PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ (ZRCADLOVÝ OBRAZ)

CC2003EBAREVNÁ CCD KAMERA PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ (SKUTEČNÝ OBRAZ)

CC1030EKOMPAKTNÍ BAREVNÁ CCD KAMERA (ZRCADLOVÝ OBRAZ)

EA1246ANAPÁJENÍ PRO CJ981E

CC2001EBAREVNÁ CCD KAMERA PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ S KRYTEM (ZRCADLOVÝ OBRAZ)

CJ5600E5,6" BAREVNÝ LCD MONITOR

• Přímý vstup pro dvě kamery (nevyžaduje power box)  • Dvě zapojení signálů směrových světel nebo zpátečky • Přepínání správného / zrcadlově převráceného obrazu • Ruční stmívání (Přiblížení / Clona / Značky vzdálenosti není k dispozici)

CJ981E6,5" barevný LCD monitor

• Přiblížení / Clona / Značky vzdálenosti • Vstup AUX video (NTSC/PAL) • Automatické / Ruční stmívání • Vyžaduje volitelný power box (EA1246A nebo EA1232A)

CCA532 (7 m)CCA533 (10 m)CCA534 (15 m)

CAA185

Připojovací kabely kompaktních kamer

KAMEROVÉ KABELY PRO VYSOKOU ZÁTĚŽPro CC2000E, CC2001E & CC2003E

PRODLUŽOVACÍ KAMEROVÉ KABELYPro kamery pro vysokou zátěž

CCA416 (5 m)CCA392 (7 m)CCA393 (10 m)CCA435 (13 m)CCA394 (15 m)CCA436 (18 m)CCA395 (20 m)CCA437 (23 m)

CCA439 (0,9 m)CCA391 (5 m)CCA415 (10 m)

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TAHAČE„Přerušovač“ kamerového kabelu na tahačiCCA451 (5 m)CCA452 (20 m)CCA453 (15 m)

CCA454 (15 m)

Kabina (Monitor) k odpojovacímu kabelu tahače

CAA188Napájení pro CCD kameru  • Výstup mini­DIN s 8 kontakty pro MAX973HD/MAX678RVD • Připojení zpátečky • Ruční vypínač • Kompatibilní s napětím 12 V

KOMPAKTNÍ KAMEROVÉ KABELYPro CC2011E a CC1030E

Napájení pro CCD kameru  • Linkový výstup video NTSC s připojením zpátečky pro VRX878RVD, VRX578RUSB a VRX378RUSB • Linkový výstup video NTSC pro všechny ostatní LCD se vstupem NTSC • Kompatibilní s napětím 12 V

CC2011EULTRA KOMPAKTNÍ BAREVNÁ CCD KAMERA (ZRCADLOVÝ OBRAZ)

Subwoofery / aktivní subwoofery / výškový reproduktor

ReproduktorySoufázové koaxiální Fáze 1

Sound explorer

Custom fit

SRM3093HXSUBWOOFER ŘADY HX 30 CM (12")

• Basový reproduktor s 30 cm titanem potaženou membrá-nou z metalizovaného papíru a pryžovým okrajem • Silný dvojitý stronciový magnet • Hladká parabolická struktura membrány pro dynamickou odezvu v hlubokých tónech • Rám z hliníkového odlitku a chladicí podložka pro zpraco-vání vysokých výkonů • Dozadu otevřený pólový nástavec

SRS1752HX16,5 CM (6-½") DVOUPÁSMOVÝ KOMPONENTNÍ SYSTÉM

• 16,5 cm (6­½") basový reproduktor s laminátovou membránou s pryžovým okrajem • Rám z hliníkového odlitku pro zpracování vysokých výkonů a omezení zkreslení • Silný stronciový magnet pro dynamickou odezvu v hloubkách • 2 cm (¾") výškový repro-duktor s membránou z čistého hedvábí a dvojitým neodymovým magnetem • Dvojí možnost upevnění (pod libovolným úhlem/povrchová montáž) • Reprodukce mimořádně vysokého kmitočtu 120 kHz • Špičková dvoucestná výhybka –12 dB/okt. s nastave-ním útlumu (0, –3 dB) 

SRH292HXVÝŠKOVÝ REPRODUKTOR S MEMBRÁNOU 2 CM (¾")

• Výškový reproduktor z 2 cm (¾") membránou z čistého hedvábí a dvojitým neodymovým magnetem • Dvojí možnost upevnění (pod libovolným úhlem/povrchová montáž) • Reprodukce mimořádně vysokého kmitočtu 120 kHz • Obsahuje tlumivku –6 dB/okt. s nastavitelným útlumem  (0, –6 dB, –12 dB)

SW251125 CM (10") JEDNOCÍVKOVÝ SUBWOOFER

• Basový reproduktor s membránou z metali-zovaného papíru s pryžovým okrajem • Velký stronciový feritový magnet • Hladký parabolický povrch membrány pro dynamickou basovou odezvu • Lisovaný ocelový rám • Dozadu otevřený pólový nástavec 

SW301130 CM (12") JEDNOCÍVKOVÝ SUBWOOFER

• Basový reproduktor s membránou z metali­zovaného papíru s pryžovým okrajem • Velký stronciový feritový magnet • Hladký parabolický povrch membrány pro dynamickou basovou odezvu • Lisovaný ocelový rám • Dozadu otevřený pólový nástavec

Držák kabelového  dálkového ovládáníSRV313

TENKÝ AKTIVNÍ SUBWOOFER 17 CM (6-½")

• Membrána Dual­Voice • Výkonný zesilovač 120 W  s dolní propustí • Okruh Maxx Bass pro virtuální zvýraznění basů • 17 cm (6­½") výškový reproduktor s protisměrným pohybem s dvojitým neodymovým magnetem • Systém stlačování vzduchu s obalem z hliníkového odlitku • Dálkové ovládání zisku/dolní pro-pusti (volitelně 50/75/100/120 Hz)/volba fáze • Modrý indikátor napájení LED • Linkový vstup/reproduktorový vstup s vysokou úrovní *  „Maxx Bass“ je patent společnosti KS­Wares. „Maxx Bass“ je zapsaná ochranná známka společnosti KS­Wares.

SRV202AKTIVNÍ SUBWOOFER 20 CM (8")

• Výkonový zesilovač 120 W s dolní propustí • Výškový reproduktor s membránou Dual voice se stronciovým magnetem • Systém stlačování vzduchu pro dynamickou basovou odezvu • Ovládání úrovně subwooferu, ovládací prvky pro zisk/dolní propust (55 ~ 130 Hz)/volbu fáze • Obal z MDF potaženého kůží • Linkový vstup/reproduktorový vstup

SRH2062,5 CM (1") SYMETRICKÉ VÝŠKOVÉ REPRODUKTORY

• 2,5 cm (1") výškový reproduktor se symetrickým napájením a s membránou z pokoveného polyetylénu • Dvojí mož-nost upevnění (pod libovolným úhlem/povrchová montáž) • Silný neodymový magnet • Vestavěná výhybka –6 dB/okt.

Zesilovače

Řada HX

Systémy CCD kamer a monitorůPFW105125 CM (10") JEDNOCÍVKOVÝ SUBWOOFER

• Montážní hloubka 75 mm • Basový reproduk­tor s polypropylénovou membránou s elektroly­ticky nanesenou hliníkovou vrstvou a s vysoce pohyblivým okrajem z kopolymerového kom-pozitního materiálu • Dvojitý stronciový feritový magnet • Hladký parabolický povrch membrány pro dynamickou basovou odezvu • Rám z hliníkového odlitku a chlazení S.E.T. (Spider Exhaust Technology) • Extrémně zvětšený odlehčený pólový nástavec

EA1232ANAPÁJENÍ PRO CJ981E

• Přímý vstup pro jednu kameru

  REPRODUKTORY / SYSTÉMY CCD KAMER A MONITORŮ

* Všechny kabely jsou špičkové kabely poskytující obraz v nejvyšší kvalitě i při dlouhých délkách.

RCB174

• Přímé vstupy pro tři kamery

Kabelový dálkový  ovladač pro  EA1246A

http://www.clarion.com

14 15