of 59 /59
ТЕОЛОШКА ЕПИСТЕМОЛОГИЈА субота, 18. јун 2011 ТАЊА ПРОЛЕГОНЕМА на грчком значи предговор, или шта рећи пре него се почне. Ако се хоће нешто излоћити треба знати одакле почети, како, са чиме почети. У теологији је расправа о томе како и чиме пшочети постала позната као пролегомена. И за друге науке је ваћно како почети, коју полазну тачку заузети. Апологета 2. века Јустин Мученик се трудио да људи озбуљно саслушају његову проповед, и зато се трудио да са њима, нехришћанима, нађе заједничку тачку, заједничка веровања и искуства од којих би кренуо. И данас после просветитељства све више људи мало тога зна о хришћанству, па као и на почетку Новог века, ваћно је пронаћи заједничко почетно полазиште које ће онима који не верују помоћи да приступе теологији. Хришћанска теологија сматра да човек има ,,осећај зависности о Богу,,. Сви људи постављају питања о о својој егзистенцији, такозваним последњим питањима. ,,Метода колерације,, је метода којом се анализира људска ситуација у којој настају таква питања (Јасперс их назива граничне ситуације, моје) а да су симболи којима се користи хришћанство одговори на та питања. Људи су свесни да су створени за нешто више, а хришћанска теологија им открива шта је то више, и где треба да се усмере, ка чему. Неки мисле да хришчанство не зависи од људске филозофије, да је оно независно. Бог је способан се објавити без људске помоћи, сам. Неки сматрају да филозофија прућа темеље да се изгради теологија. Али то онда значи да је теологија повезана с интелектуалном судбином филозофије.Теологија је говор о Богу. ПРЕДАНОСТ ТЕОЛОГИЈИ и хришћанству или не Моће ли теологију предавати, поучевати неко ко није хришћанин? Аргументи који заговарају теолошку неутралност су: 1. Неки каћу моће и треба јер само онај ко је на дистанци моће да траћи истину слободно, није условљен ничим. Ако је веч предан хришћанству он је условљен, има предрасуде, на одређени начин ће вредновати грађу коју обрађује. У просветитељству се сматрало да је преданост и истина међусобно искључују. Треба бити индиферентан према теми. 2. Они који критикују , они теологе подстичу да веродостојност и поставља питања која иначе теолози не пи постављали. Они који исле другачије кажу: да академска одвојеност нема везе с истином. Предање и истина нису одвојени, једно друго траже, зависни су. Чак и они научници који сматрају да су се дистанцирали, и они припадају неком 1

TEOLOŠKA epistemologija

Embed Size (px)

Text of TEOLOŠKA epistemologija

, 18. 2011 , . , , . . , . 2. , , , , . , , . ,, ,,. , . ,, ,, ( , ) . , , , . , . , . . . . , ? : 1. , . , , . . . 2. , . : . , , . , . . . . , , , , . . , , , , . . 1

. . . , , , . . . ( ) , , . , , , , . . . ( ?) , , , ( ) , , . : , . , . . . . . . . : . , , , , . , . . , . . : , , , . , . , . , . , . , , , , .... . , , , ... , . , . , . , , , , . , , , ... , ? . ? , , . . . 2

. . , . , , ( , ) . , , . , . ...... , , . - - . , , , , .... , . . . : , , , . , . ,,,, ,,,, . . , . . ,, ,, : : .( . . , , . . . .

( , ) , , . , , , . 4 , , . - , . . , . : - . ( ), . , , .. ( , , . , , , , , . ) .

, , , . . , , . , , , , . . : : , , . . , , . , 1,22 :,, : ,,....... 2,15: ,, , :

3

,,. . . . 22,69,72,89,101,110: , , 118: , . , . : . : . . . . , , , . . . , , , . , . , . , . . : 7,14: , , ... . 1,22 , , h` parqe,noj, , : . . .( ).

, . : 1. , . . . . 2. 17 . . , , . 3. , , . .

- 16 , ,,, ,,, 17 18 , 17 18 . , , , ,, ,, . , , , . . . , , , , . , , . 4

. . . . . . , , . . , , . . , . ,,,, , . . . , ,, ,, . , . . 1656-1733 ,, , ,,, . : ,, , ... , . . . , 17 , , , . , , , . , , , . , . . , . , , . . , . . . . . . . , . . . , . .

5

, . , . . . . . . , , . . , 2 . : , . . , , . . ,,,, . . . , . , . . , , , , . . . . , , , . : , . . . , . , , . . . . , , . . , ( ) . . , , , , , , . , , , . . , . . , . . , . . . . , , . , . , . . ( (. ex-isto,. ): , . , . , (+++++). , , . , . , .

6

, ; , . (. ) , . , , . , , , , . )

, , , , . , 1938-1965 . . ,,( ) ,, . , , : . , , , , , . , . . ,. , , . - : . . . . . , , . . . . . .( .) , . ( ? ) ? . . . , . . , , , , . . , . . . . , . . . . . . , . , , . , , , , . , , , . . : . . , , . , . . . , , , 7

. . , . . , , , , . .?( . ?) . . . , : , , , , ... . , .

, . , . , . . . , , . , , , . , . , . . , . , ... . , , , . . . . , , , . . , , , , , , . . , . , , . ,, ,,. , . , , . . , , , . , . , , . -, -, . , , . , , . , , -, , 8

, . . . : ,, ,, , ,, ,, .

. , , . 19: ,, ,,. . . 1259-1261, , , . . , . , , , . : , , , . . . . . , , , . , . . . , , . , , , . . , , . . . . , . . . . . . , , . . : , , . , , , . . , , . . . , , , . , . . . . . . - . , , . , . . , 9

. . , , . 1. : . . ? . . , . 2. . : 3. . , . , . , 1. . , , , . . , , , . . . , , . . , . 2. , . . . , . , . . . . . , . 3. , , , , . , , . , , . , , . , . 424... , . , . . . . -. , , . , , . , . . . . . . 17 , , : , . . , , 10

. . , . . . , . , . , . , . . -,. . . . . , , , , ( ) . . 2+2=4 . . . : . . . . . 2+2=4 : . , . . , , . , . . . . . : . . . . - . - . - ,, ,, . ,, ,, . , , , . , , . , . ( : dao je doprinos matematici i fizici: zakon odranja kretanja, zasnovao je optiku kao posebnu nauku najznaajnije delo: Rasprava o metodi - u njoj se bavi sa 2 vrste problema: o epistemoloki saznajni problem odnosi se na uenja o metodi filozofija i nauka ine jedinstvenu celinu filozofija ima za cilj da prui pouzdano saznanje u posebnim naukama ona predstavlja teorijski uvod utemeljenje za posebne nauke: etika, medicina, mehanika filozofija je koren drveta saznanja, stablo je fizika, a grane su etika medicina i mehanika 1. da bi se dolo do istine polazi se od oigledne istine (ona pripada intuitivnoj svesti) oigledna istina je jasna i razgovetna istina tj istina u koju se ne moe sumnjati poreklo te istine se nalazi u miljenju / intuitivnoj svesti na osnovu toga postoje 4 pravila metoda: o metodska sumnja u sve treba sumnjati, sem u oigledne (jasne i razgovetne) istine - razlozi za sumnju mogu biti: varljivost naih ula, nepostojanje stalne granice (izmeu sna i jave) - krajnja posledica ove metodkse sumnje je neposredna svest naeg miljenja o sopstvenom postojanju nju Dekart izraava stavom: Mislim, dakle, jesam - Cogito ergo sum - sve ono to proe kroz nau svest, to se potvrdi u

11

njoj, predstavlja istinu - svest ima samu sebe za previd samosvest - cilj metodske sumnje je pouzdano sazdanje - postepeno, metodski se dolazi do istine o analiza razlaganje, raslanjavanje problema na onoliko delova koliko je to potrebno da bi se problem reio o sinteza spajanje poznatog i nepoznatog u problemu kako bi se ono nepoznato otkrilo o provera sve to se do sada radilo se proverava 2. pravilnom upotrebom razuma dolazi se do logikog zakljuka (deduktivno zakljuivanje) ovaj red zakljuivanja za njega predstavlja naunu metodu o ontoloki pojam supstancije

Mislim, dakle, jesam - ono to su drugi zvali pojmom bia, Dekart zove pojmom

supstancije supstancija je samostalna nezavisna od bilo kakvog spoljnog uzroka; ona je sama uzrok za svoje postojanje razlikuje 2 vrste supstancije: res cogitans unutranja svest duh res extensa spoljanji svet prostor osnovu sveta sainjavaju ove 2 supstancije dualistika filozofija one su nezavisne jedna od druge nisu uzajamno povezane duh moe da postoji nezavisno od spoljnjeg sveta i obrnuto namee se pitanje kako na duh moe da spozna spoljni svet Dekart ovaj problem razreava tako to uvodi 2 supstancije: beskonana bog on moe da spozna konanu supstanciju konana pojedinane stvari (u koje spada i ovek) ne moe da spozna boga ovek je ogranien svojim razumom

dokaz o postojanju boga Dekart izvodi na sledei nain dokaz predstavlja modifikaciju skolastikog dokaza o postojanju boga ovek kao konana supstancija u sebi poseduje ideju o bogu kao beskonanoj supstanciji koja predstavlja uzrok za sve konane supstancije ta ideja o bogu je usaena ideja koju ovek ima, koja se ne moe izbrisati iz njega Dekart se jo uvek oslanja na srednjevekovnu hriansku filozofiju)

. . -. . . , . . , . , . . , , , . , . . ( ) ( ) . , . . , . . . 16 . ,, ,, . , . . : najpoznatije delo: Ogledi u ljudskom razumu 12

-

kao i Hobs, smatrao je da je ovek tabula rasa da nije tako, ovek bi se raao sa znanjem npr matematikih teorema Nieg nema u razumu to prethodno nije bilo u ulima poblem kojim se bavio: da li ideje koje postoje u naoj svesti postoje samostalno ili ih primamo opaanjem preko naih ula izvor tih ideja se nalazi u spoljnom svetu (naim ulima) i te ideje Lok naziva senzacijama drugi izvor ideja se nalazi u naem samoposmatranju (introspekciji) i te ideje se zovu ideje refleksije

izvrio je klasifikaciju ideja) . . , , . . , , ( ) . , , . , , , . : , , , .

. , , , . . , , , . . ? . . . . , . : . , . , . . . , , , . . , , , , . . . . . , , . , , . , . ? , ? ? . . . . : ,, ,,. , , . , , . 13

, . . ( ?) . , . , . , , . -, . , . . , . . , . , . . . , . , . , . , n. (1033-1109), " ", . . , . fides quernes intellectum ( ) "" , (In Proslogium, ). . fides quernes intellectum ( ) "" (In Proslogium). (. apologeticum, , ): . , . ( : , , . , . ) : , . . , . . , . ,( , ) . TEORIJA a posteriori : 1. . : , , . , , . ( , , . , , , . . . . . ) 2. . . . , , , . , . . , . , , , , ... , , . , . , , , . , . 3. : , . , . , ? , .

14

4. - , , . . )

Ontoloki argument je prbvi put izloen u wegovom delu ,,Prologion,, 1079, ,, . , , . . , . . , . . . . , . , . . 5 . ) : 1. : . ( , , . . , , , , , . .) 2. , . , . , . . 3. , , . , , . . , , . , . 4. , , . 5. , , ( ,) . ( , , . , . . - , , , , , . .. . . , , .) ( ,

, , . , . '. - ( . , . 1545.1563 . , , , , . , , ( ) . , , , , . , . . , , , ,

15

. , , , . , , : 8) () - . - , , . ). . . . . , . . , . , , , ... . . , . . . , , , , . , , , , , ... , . ... , . . . , , . . . , . , . 14,28 : , . . , . , . 1 : , ... ., ,, ,, , . , , . ( . , , , , . ) : . , , . ... . . )

: ,, ,,: , , . : , , 4. 451. : , . ,,,, ,, ,, . , . . . , . , . . ,,,,. , , . . .. . . , , , . , , , , . , . . ,, ,, . . ,, ,, . (), 16

. , . , , , . . , , , , , . . . , , , . . . : ,, ,,. ,,,, , . , , ,,,, . , , . . . . , , . , . . . , , . . . , , , , . , , . ,,,, . , , . , , . , , , . , , , , . , . . ,,,, ,,,, . , , , , , , . . , , . , , . , , . , , . . . - , , ,,,, . , , . , . 17

. . , ... , . , . . , , . , , . , . , , . , , . . , , . , , . , . , , . , . ,, ,, :, , . . , , . . , , , . . . . . , ,. . . , , . . . , . , , . , . . , , . , . . . . , , .. , , . . . , . . . . . . , , , . . 18

. . ? . , , , . . , . , , . , . . . (. , . revelo, revelare,, ): , , , , " " (. 1,9) , ( 11,33). , , , , , (. 20,30). (. 1,1). , (. 1,18; . 1,1; 1. . 1,17), (. 1,18; 1. . 6,18) , (. 33,11; . 15,14-15), " " 1. . 2,4). , (1. . 1,21). , , " " (. 1,1), (. 3,15), (. 17,1-2), , , , , , , , . , . (. 33,1223; 19, 16; . 12,21), (. 106,2). (. ) , (. 20,1-17; . . 5,6-21), . 0 (. 10,17-21; . 5-7 ., ). (2. . 3,7-11). " " (. 3, 24). , (. 9-10 .). , , ( 15,28). , , (. 3,21; 2. . 3,14). " " (. 4,4), " " ( 1. . 3,16). (. 4,4; . 1,2-4), : " " (. 1,14). , (. 1,9). " " (2. . 1,4; . 2,18). , " " (. 1,5), , " " (. 1,7; 8,35; 12,38; .

19

1,16) . "" (31,31), (2. . 1,20). , , (. 5,17-19; 1. . 15,3-4; . 3,21, 31; 2. . 3,1-16; 1. . 10,1-6). " " (. 1, 13); , : " " (1. . 1,25). , , " " (. 1,13), " " (. 14, 6). : " " (. 1,15; . 17. .) . (2. . 2,17; 5,20), (. 6,70; . 10,16; 7,26, 16) () (. 1,2), (. 1,16; . 1,16). (1. . 9,1-2; 15,1; . 1,12 . , , : " , " (. 2,20). , "" (1. . 15,1), , (2. . 2,15). (. 6,17) (1. . 15,3), (1. . 12,3; 8,37; . 10,9; 1. . 6,20), (1. . 3,16; . 5,14; . 2,6-11; . 22,20), (. 14,22-24) (.28,19). . : " , , , , " (2. . 2,15). " " (. 6,7), " " (2. . 10,13,15 16), " " ( . 6,20; 1,14). (2. . 2,2) : ", , , , , " (1. . 15,11). - . , - , . , . (. 20,30; 11,25; 20,35). , , , , , , .

20

. , . , , . ( (. , . analogia, , , ):

" " " " . , , , . , , , , . (. 6, 2), . . "" , . , , . " () , . , , ." ( , 0 , IX, 22, . 325-327).

, . , . . . ,, ,, . , , , . . ,, ,, . . ? ,(. ) , ( ). .( , . ) ? , , , . . , . . . , . , ,,,, , . - . . : . .,, ,,. , , ( (. , , , ): , : " , ; , , ; , " (. 2,6-8). . , . , : " " (. 2,9), )

. ,,,, , ., . . . ( 3) ,, , , , . , , , . 1 6,15: ,, , ,,... . , . : ,, ,,. , .

21

, , , . . . , . : ,,... .. , ...,,, . , . , , , . , , . , , . . . . , . . 1,3 . ,, ,,. , , . .

. 20 , , , , , 1 . 20. 36. . . . :( impresije (utisci) mogu biti) T . , . , .

. , , . . . . 2+2=4? . , . ,,,, . 1922. ,, ,,. , . . , . , . -. , , , , , . , . , . , , . , , , , . . , . - . , , . , ,22

. . . ,,,, . . , , : , , ,,,,. , . ,, ,, ,, ,,. ,, ,,. . . . , . . . , . , . . , , , . . . . . , . , . . . , . - . . , . . . . , . . , , . , . , , , , , , . , , . , . . , - . , , , . , . . . ,23

, , . ( , ) . , , . , , , . , ,, ,, , . , . 1960 , . , . , . , . , , , , . . , , ... . , . . , . . . . . . , . , . . . , . ,,, ,, , , . . . , . . . , . . . . . . ,,,, . , . , , . , ,, ,,. . : . . 24

. , , , . . , . , , ... . : - . . , . , , . . . . . , . , , , . , . , . , - . , , , . , . . . . , . , . . . . - . 1922 , , , , , . ,,,, , . , . , . , . . . . , . . . . , . , , , ( ). , , , . , . . , , , . . , 25

, . : , , . , , . , . , , , . , . . , , . , . , . . , . , , . , . , , , , , . . . , . , , , . , , , , , , . . , , . , . , , . . -. . . . . . . , , , . , . , , , , . , , , , , , . , . . , , , . . . , . ,, ,, , , ,, ,, , . 16,. , . , , .26

, . . . . - . , . . ... ,, ,, . . , . ,, ,,. . . , -. , , , , . . . , , .... , , , , . . . , . , . , ? ? ( ) , , , , , ... ? , . . . . , . : , . . . , , . , . . , . . . , . , . . , . . , , , . . , . , 27

. . . , , , . . . : - -. . ,, ,,. ,, 2 1 ,,. . . , , . , , . , , .. , , . , . , . : ,, . . . , . , , . ( , ... , ?) , , . , , . .-, . . . . , , . . . . . : , , . : , , . , . : , , , . , , , . , , , . . . . , . . .-.( - . . , .

28

, . , , , . , . , . . , . , , , , . . , , , . . , . .)

. 1. , , . . 2. , , .3. . 4. , --- , , . . -. . 5. , , , , ... . ( ) . . .. . , . , . , . . , , . , , . . . . . . . . , . . . , . . . , . . , , , . . . -. , . , . , 29

, . . . , , . . , . . , . . ,, ,,. . . . . ,,,, . . . ,, ,, . , , , . . , ,,,, ,, ,, . ( ) , . . . (.-,, .) . , , . . , , . . , , . , . . . . . . , , . . , . , , . . , , , . . - . . . . .

30

. : , . . , , . , , . . . , . . . () . . , , , . , . , . ,, ,, , ., , ... , ... . . , . . . . . . . , . , . . , . , . . . . . , . ,, ,,. , . .. . . . , . . . -, . , . , . . . , , . , . , . . , , . . 31

, , . . . , _( ) : . , , . . : , , ,, ,, . . , . . . . . . , . , . . . . . . , . . . , , , . . , . . , . . . . , . , . , , . . . . . , , , , , , . ... . , . . , , . . . . , . 32

, . . , . . , . . . . - -. . : X AKKO (i ) X P; (ii ) P; (i ) (ii ) (iii)

(iii) X ( X )

: 2+2=4 2+2=4 , 2+2=4 2+2=4 . , . . , . ,, ,, . . . . . . : ... . , : ... , . . . . , , , . . . . . . , . . . . , . . . . . , , . , . , . ,,,, ,,,, . 33

5 , . . . . (i) . . , , , , . () , ( ) . . ,,,, ,,,, . ,,,, : X veruje da r AKKO X . . (ii) . . . (ii) , . , . ,, ,, , ,, ,, . : , , , . : , , . . , , : 1. . . . 2+2=5 . . . , . . . . . 1. ,, ,, . . ,, ,, . , . , . . , . , . . , . . . . 2. . . . , . : ... . 3. . -, . . . . , , . , . . 34

, , . 5. : . . . . . . , . , . . . . . . . (iii) . , . . (ii) . . . . . , . . , . . . . , . , , . . . . . . . , ... . . : . .

( (. , . cedens, , , fides, , , ): ", , , " (. 11,1), , . : " " (. 1,17). " (1. . 1,1-3); (. 8,14-17). : ) - , " " (.5,6), : " " (. 9,12); ) , , ( 2,37), , , , ( 2,38), (2. . 5,1). , . . . . . 35

. ,, ,, . ? ? , . . : ,, ,,. 160. .( , ) , . . , . , . . . . . , . , . , 0 . . , , . 5 . , . . . . , , . .

, , . ., . , , _( ). . . . , . , . . , . , , . , . , , . . a posteriori a priori . : . . . , . , . . , 36

. . . . (, ). . . , , . . . . , . . , . , . . . , , . . , . . , . . . . I ii iii - . , . . , . . , . . , . . , . . . , . ? , . . ? , . ( , ) , . , , . ? . ? , . . , . , . : , , . . . . . , , 37

, . , ( ). ,, ,, , . . . : ,, ,, ,, ,, . , , . , . . ? , : . . ,, ,, . . . , . . , , , ? . . , , , . . .

. , , ( -), . . , , . - . . , , ... . - , . ,, ,, , , , . . . . . . . . , . . . ( , ) , , ., , . , . 2+3=5 . 4 . , . , , , . . , . . . , . , , , . , . , . , . . . , 38

,. , , . , . , . . , . . . . , , , . : , . , . ( ) , . -, -, . , , . , . , 100, . . . , , . . ( ,) . , , ,, ,, 3 , . , . , , . : , , . , , , , . , , . ,,,, , . : , . , , . , . . , . . . , ,,,, . 20 . , 5 . 1638. . , . , , . ,, ,, 14 . ,, ,, 1641. , ,. . , , . , . , , . . . , , , . 39

. , , . , , , . ,, ,, . , , . , . . , , . , , . , . . . , , . , , . . . : , . , . , , . . . . , , , . , , . . , , . . 1. , . . , , , . . , , . ,,,, . , , . , , . . , . , , . . , , , . 2. , . , , . , , , . . . , . . , . , . . , , , . , . 40

. ( ) , , ,,,, . , , . . . . , . , , , , , , . , . . , . . , , . . , , . (?) , , , (, , .) . . , . , . , . 19 , . . , . . , . . , , , . ,,,, . , . . . , , . , . . . . , , , . ,,,, , ( ) 3 , , , , . ,, ,,_ ... . . . , . ,,,, : , , . . . , . , . . , , , , . ( ) . . . , . 41

. . , . , , . . , , , . . , , , , . . , . ,,,,. . . . . . . . . , . . . . ? ? . , . . , , . , , , . . . . , , . . , , . : , . : , . . . . . . , , . . : . . , . , . . . . , . . . , . , , , . , , , . , . , . , ... . . , . , . . . . : . ... . . . ..... . , . , , . , . . . . . ? . . . . 42

. . , . . , , . . .. . , , , . , . , . . . . . . , . . . : , . . . ., . , . . . , , , . . , . . . . , . . . , . , . . : , . , , . , . , . : . . . , , . . , . . . , , , , . . ,, ,,. . , , . . Nije stvar o osobi ve srvari. A . . , . . , , ,, ,, . , , 1793. . + , + .... . , . , 43

. , . : , , , . . , , , . , . , , , : , , , . , , , . , , , . , . . , + . , , . , . . . , , . . , , . , , , , . . ,, ,, . , , , . , . , . . , , (, ) . , , , 4 , , ,,,,. . 100 , . , , , . , , ,, ,, , . , . . . , . 20 . ,, ,,. . . , , . . , . , , , , . ( ) , . , : 44

. , , , . . . , . . . . . . . . , . . 1889-1951, , 1 . ,, ,, . : 1. - , . . , , , , , , , , . . , , . . 2. - , . ,,,, . . , . , , , . . . . . . , . 0, . . . , , . ,, ,, ,,,, , . ,,,,. , .

,, ,, . : , . : ,, () , , , , , ,,. (.1,21) , , 45

, , , , , . . :,, , , , ,,. : ,,... ...,, .3,8 . ,,.... ...,, ,,,... , ...,,,. : . . , , . . . : . , , , . , . , , , . 12,11. ,, ,, 2. 33,20: . : , , ,,. , , , , . , , . , , , , . , . . , . . ,, ,, ( 1.) ,, , ,, . . , . . , , . , , . , , , ? , , . ? , . , . , . . ,, ,, , .,, , , ,,. . ,, , ,, . . 1. 13,12: ,, , ,,. , , . , , , : . , , , ... 138,6: ,, ... .... ... ... , , ,,. 53,8: ,, ?,,, . 1.13,9: , ,,. 46

, , , , , , ... ,, ,, ,, , , , ,,. ,, ,, 1.13,12 . . ,, , ,, , , . , . , .

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, - . : ,, ,,

47