of 22 /22
Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo EPISTEMOLOGIJA SOCIALNEGA DELA 2 (dr. Lea Šugman Bohinc) LEON ZELKO, Morfejork Ljubljana 2008/09

EPISTEMOLOGIJA SOCIALNEGA DELA 2 - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fsd_sd1_esd_sno_epistemologija_socialnega... · To je potem lahko ena nova percepcija sveta. ... (uvod v nlp

 • Author
  ngodiep

 • View
  232

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of EPISTEMOLOGIJA SOCIALNEGA DELA 2 -...

 • Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo

  EPISTEMOLOGIJA SOCIALNEGA DELA

  2

  (dr. Lea ugman Bohinc)

  LEON ZELKO, Morfejork Ljubljana 2008/09

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  2

  TEME INTERPRETIRANJE INTERPRETACIJ Miselno najteje. lovek interpretativno bitje. Vsaka zaznava interpretacija. Zaznava skozi sebe. Kvalitetni razlini naini interpretiranja? Kibernetiki so predloili svoj pogled. PRIPOVEDOVANJE ZGODB Uvod v dialog, razgovora v socialnem delu, kar je glavna tema. Narativni avtorji. Ljudje interpretiramo kot zgodbo. Socialni delavci soavtorji zgodb naih sogovornikov. Razlini vidik pripovedovanja zgodb. Ko interpretiram, to delam na nek nain v okviru svoje zgodbe. Potem en vidik pripovedovanja zgodb, preko katere bo preokviril izkunjo. Vnaamo osebno zgodbo. Potem so to zgodbe, ki so terapevtske zgodbe (lahko tudi bajke, miti). Pravljica o grdem raku, levjem kralju Tretji vidik je predelati zgodbe (skombinirat), da bi prispeval k preokvirjanju. EPISTEMOLOGIJA HIPNOZE Pojem vsakodnevnega transa. Vsak lovek vekrat dnevno preide v stanje transa. To so kljuni trenutki. Lahko preokvirimo ali pa koristno uporabimo . Znaki, da je lovek malo odplaval. Avtor Rosi (uenec M. Eriksona). V stanju monih ustvenih efektov se mono povee z nevropsihologijo tega trenutka. Aktivira se nevrobiologija kot takrat. Proces, ki ves as deluje. Uinek placeba, uinek priakovanja. To je zavren temelj zdravljenja. Uinek nameravanja. Lahko bi jih nartno uporabil. Senzibilari se bomo na znake transa. KIBERNETIKA IN SINERGETIKA RAZGOVORA Postopki, da bi poveal monost naih sogovornikov, da doseejo terapevtske uinke. Komunikacija, informacija. Pask teorija konverzacija (dialoka praksa). Kontekst ustvariti, da bi vzorci prieli slabet in porodili bolj zanimive vzorce. Mikrorazgovor v to smer bomo tudi li. Specialna preokvirjajoa vpraanja. Kriteriji minimalne uinkovitosti. NOTRANJI RAZGOVOR Operator, proces, moment. Kako se lovek sam s sabo pogovarja, kljuen moment kaken koncept o svetu imamo. Notranji samogovori. Velik del tega poteka tudi neozaveeno. Kako obiajen samogovor zaustavit in gledat kaj se zgodi. To je potem lahko ena nova percepcija sveta. V socialnem delu ne delamo tako skrajnih posegov, spremembe niso tako radikalne, lahko pa so odloilne. Preokvirjanje obstojeih nainov O NETRIVIALNOSTI IN ENTROPIJI Vpeljat fizikalni pojem trivialni in netrivialni sistem. Ne moremo ulovit v natanne formule. Se izmikajo, da bi jih dokonno poimenovali. Zato vedno znova trivializiramo. Vemo vse eden od drugega, da lahko Pojem entropije pa je pojem izgube energije. Kaj je klju zato, da ne pride do entropije. Spet kot metafora kaj je klju. Da ne iztiri, da preivi. Lastnost razlikovanja. Teorije samoorganizacije. EPISTEMOLOGIJA PODPORE IN POMOI Strnit vse iz dveh semestrov.

  08-10-2008

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  3

  LITERATURA

  - folije na internetu - skripta (uvod v nlp je predlagal Marino to se rpa iz M. Eriksona) - od lani Epi sd (1997), Kibernetika spremembe in stabilnosti (2000) - je pa e nekaj drugih knjig v unem nartu - Raziskovanje ivljenjskega sveta (dobro za konverzacijo)

  IZPIT

  - kibernetsko-sinergetska analiza (lahko tudi iz knjige ali filma, prakse ogromna izbira)

  - tudi klasini test s preverjanjem znanja - veine svetovalnega razgovora (bomo demonstriral) -

  Imam celo jaz strokovnjak svojo lastno epistemologijo, svoje lastne vzorce, svoj pogled. Epistemologi lahko delujejo v razlinih kontekstih. To je njihov problem . Najprej opazuje kot bi delal hitre fotografije. Koncept surovih podatkov. e bi kdo drug fotografiral, bi naredil e v nekem drugem kontekstu. Druga faza je, da selekcionira fotografije in jih razporeja. Razni redi razlikovanj. e spremeni vrstni red, spremeni pomen. Koreografija, ples fotografij. Iz surovih podatkov, kjer ni objektivno. Sprauje uporabnika kar se mu zdi pomembno, kar sta skupaj fotografirala. Refleksija, da opazovalec vedno vpliva, je udeleen. Kasneje koncept soustvarjanje. Stopi stran od albuma in se vpraa, e je to edini nain kako si razporedil fotografije v neko zgodbo. Raziskujemo svoje lastne vzorce. Zelo soustvarjajo proces pri delu z uporabnikom. Skupaj ustvarjava vzorce. Vpraanje izjem. Kaj je za njega izjema. Kaj priakuje od najinega pogovora. Zemljevid e ni ozemlje ga ele spoznavam. Spoznavam njegov zemljevid. Kaj bom jaz poudaril, kaj bom jaz punktuiral. En red je stvar, drugi red je ime te stvari. Raziskujemo priakovanja, izkunje, predstave. Skupni merski instrument, po njem razumem kako se giba moj sogovornik. S im bi rad zakljuil sodelovanje. Kaj se mora zgoditi, da bo imel sreanje za uspeno. To niso filozofska vpraanja. To so zelo konkretna vpraanja in s tem soustvarjava kontekst s sogovornikom. To vnaa obutek varnosti, stabilnosti. Kibernetski pogled premik: konec 40-let. Razlini znanstveniki. Prvi premik enosmerne povezave. Linearne povezave. Moramo loit, moramo izolirat. Enosmerno izraeno vpraanje. kasneje pa krona povezanost. Tako kot e bi pogled z levim in pogled z drugim oesom

  09-10-2008

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  4

  zdruil, lahko dobi globinski vid. Naenkrat je opis dogajanja v druini postal mnogo bolj obseen. Premik od linearnemu h kronemu. Drugi premik pa ko se tudi opazovalec vidi vkljuenega v sistem, ki ga opazuje. ele konec 60-let. To pa je iz objektivizma v konstruktivizem. Niso samo sistemi, ki jih opazujemo kompleksni, ampak je vsak opazovan sistem tudi opazujo. Fokus je preel na opazovalca. e danes se priakuje vednost pri socialnem delavcu. e nekdo potrebuje nasvet, je prav, da ga dobi, vendar vpraanje kako naj se na to odzovemo. Izkunja, da je lahko biti sodelavec pri socialnemu delavcu. To je vse mono. Kibernetika II. reda kljuen premik, ni pa to zadnji. Je pa od opazovanih k opazujoih sistemov velik premik. V dialog. vsak ima svojo epistemologijo. Kako soustvarja. Kontekst spreminjamo, to je preokvirjanje. Tudi paradoks. Od problema k reitvi. K virom moi. Vse to preokvirja. Mi ne preokvirjamo ljudi. Mi ustvarjamo kontekst, v katerem lahko uporabnik preokvirja. Ne moremo rei, da je toka kritine nestabilnosti in destabilizacije obvezna pot. Lahko e pride do kvantnega preskoka. kontrolni parameter, energizator. Impulz loveku, da mora nekaj realizirat. Tudi izguba je kontrolni parameter prilonost, da nekaj spremenim. Primarni kontekst stabilnosti rabi podlago na kateri lahko stoji. V vojni se tudi najprej eksistencialne stvari urejajo, zato takrat tudi pade t. loitev in to drastino in vse drugo, kar je subtilno. e ne bo stabilnosti, se bo zgolj boril z nami. Diagnoza, deviantnost z njo se lahko identificira. Raziskat okoliine, prepreevalni naini, da bi lovek postal devianten (programi za mlade), poudarjanje polja svobode, naredit perspektivo iz odklona da se odloajo o stvareh, ki se tiejo njih. Jedro objektivizma loen opazovalec. Sprejet nezanesljivost v relativistini teoriji. Kaj ima vrednost resnice? Objektivna dejstva : dogovor. Zrcaljenje kraljeva veina pridruevanja. 1. orientacija na tukaj in zdaj 2. indukcija transa uvajanje v trans (Erikson) vidim, sliim, utim (4 okrog) uglaevanje zgodbica moen nain nadaljevanja transa

  15-10-2008, vaje

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  5

  INTERPRETIRANJE INTERPRETACIJ Mentalni procesi pogosto namesto spoznavnih procesov. Vendar je to pojem mentalno postalo preohlapno. Preiroko uporabljena. Zato interpretativna aktivnost po kibernetikih. lovek interpretativno bitje, ki ne more da ne bi interpretiral, tako kot ne spoznaval. Spoznavanje kot interpretacija. Opisat v nekih modelih. ustaljen model za interpretativne aktivnosti je bil zelo pomemben Freudov. 2 tipa kvalitativno razlinih redov interpretiranja: ozaveeno (zavestno) in neozaveeno (nezavedno) interpretiranje. Tudi nezavedno je nain spoznavanja. Potem so se ti modeli razvijal, da je meja med nezavednim in zavednim postajala vedno bolj mehka. Getalt teoretiki so naredili stvar bolj mehko s fokusom usmerjanjem zavesti. Predlagan e bolj fleksibilni model. Interpretacije prehajajo rede. To, kar je po Freudu nezavedno, je v nekem trenutku (po Barnesu) lahko e zavedno. Predlaga 5 taknih redov interpretacij. lovek stalno v procesu interpretiranja in reinterpretiranja. iv proces razvoja naih interpretacij. To ni sveto tevilo (5), to je konstrukt in orodje, osmislit neko osebno izkunjo. Glavne modalitete interpretiranja: SANJAT. Izkunja, da v sanjah se zave, da sanja. Veinoma pa v sanjah ne ve, da sanja. Ko se isto zbudi iz globokih sanj, ta kompleksnost doivljanja se malek reducira v budnost. Vasih se e kaj spomni (lahko tudi flesh pride kaj za tabo). Tudi ko zavestno razmilja, ne zmore priklicat kompleksno. Kompleksnost te interpretacije, ko jih izgovori, je e manj kot jih doivi takrat, ko se zbudi. To je primer kompleksnosti interpretiranja. Redukcija v kompleksnosti. Kvantni preskok. To ni edina linija procesa nae interpretacije (od veje interpretacije do nijega npr.). Na vsaki od tok transformacije interpretacije se ne izvaja samo redukcija, ampak tudi nove interpretacije nastajajo. S tem, ko osmiljam, proizvajam nove pomene. Na ravni, ko zavestno interpretiram svoje sanje, vnaam kompleksnost svojega doivljanja. Dialog je prilonost, da nastajajo spet nove povezave. Ta proces razvoja naih interpretacij poteka po 2 smereh: k redukciji in hkrati se poveuje celotna doivljajska kompleksnost. Analogija z ruskimi babukami. Kot vrenost v sanjah nima koncepta, da si ti to, ko sanja. Vreni smo v as, v jezik Danost, kjer smo porojeni. ni nam treba razmiljat (koncept leve noge, desne ko hodim). To je najveji kompleks interpretiranja, kjer nimamo razlikovanj RED RAZUMEVANJA. Ne more izbrat. Ne more ne-izbrat, se preprosto noter porodi. Mene dela mene tudi moj jezik, dosedanje izkunje, socializacija v nekem trenutku nima nobene miselne V drugem okvirju bi bilo moje doivljanje drugano. Postajamo lani nekega opisa. Ko deli svojo konstrukcijo sveta, si lan. Bazini predpogoj vlanjenost. Ko mi delimo to razumevanje, s tem smo lani nekega kompleksa. V raziskavah razvoja transa se je pokazalo, da se te razline rede interpretiranja da opazovat. V stanju najglobje meditacije ko pridejo iz tega stanja ljudje govorijo, da so izgubili sebe, vse koncepte sebe (tudi asa, prostora). Ljudje poroajo o zlitju vsega z vsem. Oceansko zlitje je poimenoval Freud. Edino razlikovanje je bilo obuek obstajanja. Z globino transa se intenzivira aktivnost z mogani to so ugotovili s slikanjem moganov. BIVANJSKA ZAVEST, lanka ZAVEST O BIVANJU. | Ne morejo te izkunje iz globokega transa prevesti v jezik vsakdanji ali znanstveni, ker se zdi pregrob. Zato se e najraje posluujejo metafor. Fritjof Capra: Tao fizike. | Kultura, as, prostor me doloa, e to hoem ali ne. Kako primarno se odzovemo, ko je na obstoj ogroen. RED KONCEPTUALIZACIJE red interpretiranja, kjer e imamo koncepte. Primarno razlikovanje se toliko utrdi, da pride na red koncepta. Se je tolikokrat ponovila. Koncept asa, barve, oblik e bi se nauili

  15-10-2008

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  6

  drugih konceptov, bi drugae zaznaval. Konsenza skozi jezik o tem, kaj so elementi naega sveta zaznave. Interpretiramo skozi koncepte, vendar nimamo zavestne refleksije, da to ponemo. Notranji razgovor, konstituiran proces samogovora je v veliki meri poteka na tej ravni. Skozi ta proces potrjujemo svojo sliko, eprav se tega ne zavedamo. Vedno blie smo temu, kaj je fokus nae interpretacije v tem trenutku MILJENJE. Eno je red ko komuniciramo, eno pa je red komuniciranja kako komuniciramo. To je po Barnesu komaj red zavestnega miljenja. RAZGOVOR o svojih sanjah govorim z nekom. Podelim, dam svojo interpretacijo. Zdaj o tem govorim. V vsakem trenutku sem popolna babuka. A uporabljam koncepte, jezik, ne da bi bil zavestno pozoren. A zaznavam ves kup stvari. V meni je red zavedanja, da obstajam. Stvar je bolj fokusa, kaj pride v miljenje, kaj v razgovor. RAZVOJ OTROKA: Vrenost v jezik, as, prostor z obutkom razvoja. Osvajanje, razlikovanje elemente sveta, dobi koncepte. Kmalu zane govoriti, da ga razumemo. Interpretativna dejavnost se nonstop pretaka in je samo stvar fokusa kaj je v ospredju. To, kar mi en lovek z besedami pove, ne pove vse o njegovem doivljanju. Jaz lahko ne razumem njegovih besed in to ne pomeni, da so v ozadju nekega kompleksnega miljenja. Ljudje ne razmiljamo samo v besedah. Eni prevajajo iz podob v besede. Pomembno kako se zavedat kontakta razlinih redov. Morda iste koncepte uporabljava ne da bi v besedah se to vidlo. Mnogo kompleksneja slika sogovornika. Besede so zelo moan medij. Ne komuniciramo samo z besedami. Karkoli je reeno, je rekel nekdo in je reeno nekomu. e moje sporoilo je moja interpretacija. Hermenevtina metoda. Naa opazovanja niso z velikim O. (Ideja ustvarit skupno zgodbo v malih skupinah). Tudi ob istem podatku toliko razlinih zgodb. En podatek lahko obelei zgodbo, ki jo imamo. Mi ne moremo tega izkljuiti. Zelo dobro je imeti razline vire podatkov. Uporabnik kaj tebi to pomeni? Iskanje univerzalnih pomenov je zelo objektivistino. Uporabnik je glavni ekspert kaj njemu slika pomeni. Tudi jaz imam hipotezo. Izhodie za skupno delo. Vsaka slika je nek izraz doivljanja in ga lahko preverjam iz razlinih zornih kotov. Ima neko paradigmo in vse noter prevaja. Velik strah pred anarhijo, zato toliko pravil. Glas ljudi, etika udeleenosti. Ok, nek pragmatizem pa mora bit (primer, ko postavlja teniko igrie).

  16-10-2008

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  7

  PRIPOVEDOVANJE ZGODB Psihoterapija je razgovor (Freud). Besede sproajo pri drugem. Koncept terapije kot razgovora, dialoga je postavil Freud. To e skoraj pred 100 leti. Kontekst izmenjava. Do postmodernih avtorjev se je to potuhnilo on nihe to ve ni poudarjal. Pozornost v postmoderni spet nazaj v dialog. Medij, v katerem udeleeni skupaj ustvarjajo zgodbo soustvarjajo to je terapija. Narativni pristopi. To kar zdravi, je dialoko polje, ki se odpira in ki ga potem soustvarjamo. Ljudje svoje izkunje organiziramo na nain zgodbe. Vstop, uvertura, zaplet, razplet. Ko poslua drugega, ga poslua kot avtorja zgodbe. Punktuacija emu daje poudarek, s im zane Svojega sogovornika jemljem kot avtorja in sebe jemljem kot vkljuenega v njegovo zgodbo. lovek je zgodbe pripovedujoa ival. Karkoli pone, pone zgodbo. Vidik, da ves as pripovedujemo zgodbe. Pomembno imet obutek smisla. Zgodba je nek nain osmiljanja kaj se mi dogaja. To je metafora. Ljudje smo pripovedovalci zgodb in smo soavtorji zgodb nekoga drugega. Avtor Mcloyd. Kako se koncept jaza, glavnega lika spreminja skozi zgodovino v leposlovju. Postmoderna tudi prinaa nov jaz. Danes imamo opravek s pluralnim jazom. Samo pronost, da imam veliko jazov, mi danes zagotavlja monost, da sem uspeen. Neko je bila ta razcepljenost povezana z boleznijo. Drug vidik pa kako mi namerno uporabljamo zgodbe v delu, da bi imela preokvirjajoo funkcijo pri uporabniku. Uporaba zgodb ima terapevtske uinke. Pravljica deluje na oba, tudi name, ki pripovedujem. Telesno se veina otrok umiri, ko pripovedujemo zgodbo. Repeticija, velikokrat elijo sliati isto zgodbo, v neskonnost. Pripovedovanje zgodb ustvari kontekst z mnogimi monimi pomeni. Zgodba v zgodbi v zgodbi Mnogokratni pomeni, kontekst v kontekstu. Vse gre v meglo in pusti loveku, da se ga dotaknejo tisti pomeni, ki mu nekaj pomenijo. Malo te premakne. Ustvari precej neogroujo kontekst branje zgodb pripovedovanje zgodb. Asociacije. Poklic pripovedovalec zgodb v amanistinih okoljih. STEPHAN LANKTON zgodbe v terapevtske namene. Na um deluje skozi metafore. Je metaforien. Nekaj v zgodbah, kar ima primaren, elementaren nain pripovedovanemu, ga vodi, nagovarja, ui Ustvarja nove prostore v sebi. Ljudje pridemo v stik z metaforami vasih na isto nepriakovanih koncih. Ugoden kontekst za zdravilno izkunjo s preteklostjo. Podpreti, da si vzpostavi ta varen okvir, da se naravna, da se bo v teh dneh nekaj zgodilo. Ne ve kaj se bo povezalo, lahko pa imamo zaupanje. Pozitivna dra kaj bo iz tega nastalo.

  - Sufijske zgodbe modrosti - enske, ki teejo z volkovi (Pinkola Esten) - Zgodbe ob kuhinjski mizi (Rachael Naomi Remen)

  22-10-2008

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  8

  Razline vrste zgodb To je 2. vidik, 2. red pripovedovanja zgodb. 1. red je lovek pripovedujoe bitje. 2. red je ideja preokvirjanja. 3. vidik pa je ko mi pripovedujemo zgodbo o pripovedovanju zgodbe. Kako posredujemo zgodbe naih sogovornikov naprej. Odvisno od tega, kakna je naa epistemologija, tako bi pripovedovali zgodbe naih klientov. Od epistemologije je odvisno kako to ponemo. Psihoanalitiki govorijo svoje metafore Freud govoril o silah, mehanizmih analitino orientirani avtorji prepoznajo zgodbo sogovornika skozi psihoanalitien jezik in jo tako tudi pripovedujejo. Isto sistemski avtorji (sistem, meje, mehanizmi, dinamika, mo, hierarhija, vzorci, obrazci, povratne informacije, kronost, intervencije, funkcionalnost funkciodiagnostika). To je drugi besednjak od psihoanalize. To neskonno raznolikost zgodb o zgodbah klientov lahko uredimo tako, da se vpraamo, kaj so epistemologije klientov. Postmoderni pisci prevajajo zgodbe svojih klientov , poskuajo im bolj z njihovimi besedami puajo, da im bolj govorijo z njihovim jezikom. Naredit okvir, potem pa pustit. Zelo obutljivi za jezik. Participacija uporabnikov. Skupni rezultati, skupni proizvodi. De Shazer kako se vloge jezika razume razlino, e izhaja iz razlinih temeljnih predpostavk. Svet objektivno tam zunaj potem jezik opisuje, izraz zunanjega sveta do tega, da jezik reprezentira in potem, da je lahko bolj ali manj natanna in lahko uporabi besede in predvideva kaj odzadaj stoji strukturalisti ni popolnoma prava preslikava objektivnega kar se je zgodilo. Svet, jezik kot iluzija Maja (Indijci in Budisti). Jezik skriva resninost. Vsem tem predpostavkam je skupno, da obstaja objektivna stvarnost. Jezik ustvarja in jezik je resninost po poststrukturalistih. Anderson jezik ni nedolen. Beseda je konj. Z besedami delamo stvarnost. Velika obutljivost kako govorimo. Govorit v njegovih metaforah. Govorit njegov jezik, se mu pridruit. Tu ne gre za predpostavko, da je tam zunaj svet. Vsak pripoveduje svojo zgodbo. Vidimo skozi sebe. Drugi red je pragmatien. Tretji je, da na razline naine pripovedujemo zgodbe, ker imamo razline epistemologije. Iz naina, kako je knjiga napisana, lahko sklepamo, ali se avtor obnaa, da je on tisti ekspert ali se obnaa kot tisti, ki nevtralno od zunaj opazuje ali se zaveda svojega vpliva, ponuja alternativne monosti, e reflektira Odpiramo prostor za razgovor in odpiramo dro nevednosti. Ne zanima nas vpraanje resnice. Konstruktivizem. Ne predpostavljam, da obstaja resnica, da nekaj velja. Postmoderne ljudi zanima kaj je za ljudi smiselno. Jaz jemljem zgodbo res. Moneji ko bo najin odnos, veja je verjetnost, da bo zgodba rasla in postala bolj celovita. Andersenova & Goolishian. Pojem reprezentacija. Re pomeni ponovno. Presentacija pa postavljati v sedanjost. To ima preokvirjajo potencial. Raziskujemo tiste vire moi s preokvirjajoimi vpraanji EPISTEMOLOGIJA HIPNOZE Temeljne predpostavke kaj je hipnoza. Iz katere predpostavke izhaja. Paradigmatski premik v razumevanju, kaj se sploh dogaja in kaj hipnoza je. Do 40-let je bila e zelo iroko zporabljena. Premik pa z M. Eriksonom. Mesmer (predpostavljal magnetizem, ki deluje na ljudi), Bernheim, Freud (najbolj proslavil hipnozo) Hipnoza ni noben fenomen. Spremenjeno stanje zavesti. To poznamo e od vekomaj. Vzduje, posebna atmosfera. Za

  23-10-2008

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  9

  zdravljenje, verske-religiozne obrede. Namerno, nartno izzivanje teh stanj in znanstveno prouevanje pa lahko damo v 19. stoletje. Freud bil uspeen pri enskah, kje ni bilo organskega vzroka za boleine. udene ozdravitve. Histerije je on to poimenoval. Histerine izgube sluha, gibanja. Uinki niso trajni in se pojavijo novi simptomi, zato je bil razoaran nad njo, zato je el v asociacijo Hipnoza kot metoda, tehnika, raba sugestij za doloeno mero simptomatike za pomaganje pri simptomatiki. Vzrono posledino. Kot e vzame zdravilo. Tak je bil koncept, enosmernega delovanja operatorja tistega, ki izziva hipnozo. Nadzor absolutno v rokah tistega, ki operira s hipnozo, prejemnik tovrstne pomoi pa je pasiven. Robotiziran nain, znailen za tisto znanost. Zdravilo za doloeno vrsto simptomov. Odrska hipnoza izhaja, uporablja to idejo ljudi kaj je hipnoza. Z M. Eriksonom pa pride do temeljne spremembe. Ni ve enosmerno delovanje operatorja na hipnotiziranega, ampak gre bolj za kontekst med hipnoterapevtom, svetovalcev in sogovornikom. Hipnoza je komunikacija med nezavednim hipnoterapevtko in sogovornico. Kontekst, kjer imajo sogovorniki poveane monosti za razreitev teave. Sproijo se procesi, ki omogoijo, da lovek pride v stik z viri. Da lovek integrira odcepljene dele sebe. To ni ve pasiven sogovornik, ampak partner, aktivna vloga, kjer vzpostavlja povezave, ki so zanj zdravilne, kjer prihaja do virov, ohranja dostojanstvo. Hipnoterapevt s pomojo tega kar opazi pri sogovorniku, se mu s pridruevanjem soustvari pomembno komunikacijo med njima, vendar nima pojma kaken bo rezultat. Ni ve razumljena kot sklop tehnik, vendar kontekst, v katerem vzpostavijo stik s potencialnimi viri. Indukcija sproanje transa. Barnes: trans so procesi, ki se dogajajo; hipnoza pa je eleni razplet, outcam. Hipnoza je kontekst, v katerem se procesi transa razvijejo. Erikson ni veliko pisal. Milton ima posebno pozicijo. Je aman med psihoterapevti. Ni ulovljiv. Ni se naslanjal na teorijo osebnosti ali patologijo. Delal je s tistim, kar je tam videl, s tukaj in zdaj. Pionir postmodernega pristopa. Prieli so razlikovat stanja vsakodnevnega transa. To je en fenomen, ki je znailen za vsakega loveka. Odklop od obiajnih stanj. Ljudje doivljamo v raznih ciklih. ivljenje poteka po ritmih, po ciklih tako tudi znotraj dneva. Valovanje v aktivaciji moganov. Na 90 min. Beta valovanje, potem pa razlino dolga faza cikla vklopijo se alfa valovi; preklop, ki je veinoma nezaveden. Neki trenutki vsakdanjega transa, ko je vsrkan v nekaj. Morda se nekam zagleda, v bistvu pa se v tebi nekaj dogaja. Zelo zanimivi znaki blagega transa. Morda utripanje vek. Katalepsija telo postane kot da bi spalo. Stanje transa je tudi ko gleda film. Se se nekam premaknil iz vsakodnevnega stanja doivljanja. Pomembno, da prepozna te znake tudi zase da zna posluat svoje naravne cikle, trenutke, ki so namenjeni regeneraciji. Lahko se nauimo pri drugih znake blagodejnega transa. Da ne pokvarim te trenutke. Da ne prekinem naravno potenciran proces. Lahko pa ga utiliziram, izkoristim, uporabim. Lahko ga podprem. Olajam. Indirektna raba transa ko se e razvija, ga samo e okrepim, da uporabim trans. Hipnoza oz. trans je interkomunikacija, med nezavednim mene in nezavednim mojega sogovornika. Poskusi vzpostavit disociacijo v doivljanju loveka, ki olaja odklop. Da obiajni vzorci malo utihnejo in se odprejo vrata novih potencialov. In v transu se dogaja neka disociacija. Velikokrat ele ko pride do kontrasta, spozna v kaknem transu si. Hipnoza je komunikacija to pomeni, da midva oba razvijava stanje transa. Veina ljudi, ki opazuje, tudi razvije trans. Tudi sami razvijejo stanje transa. Podpret loveka, da spontano razvije stanje transa. Na primer e tako, da opazuje in to je e transogeno. Tako ga tudi pripravi da mu zabia, da naj pazi, da ne pade v trans. Hipnoza kot znanost o interkomunikaciji 3. slajd prej izpustimo. Vsaka komunikacija je za sogovornika smiselna v nekem kontekstu. Kako so vzorci obnaanja za loveka v nekem kontekstu pomembni. Ker je bil morda v tisti situaciji najbolji nain za preivet. Takrat je imelo to nek smisel, vendar mi morda kasneje lahko kodi. Hipnoza kontekst, ko lovek

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  10

  razvija svoje obrazce, svoje razumevanje, svojo konstrukcijo resninosti. Hipnoza po tem ni pranje moganov, eprav to tudi poznamo. Razumevanje hipnoze iz terapevtskih pomenov. V tem pomenu lovek v hipnozi ne naredi niesar, kar ne bi naredil v vsakdanjih zadevah. V vojnih kontekstih ali pa e so zraven e droge Ravno z Eriksonom je prilo drugano razumevanje v primerjavi s psihoanalizo. Psihino zdravljenje se dovri takrat, ko nezavedno postane predmet zavestne refleksije zavestni uvid to po psihoanalizi. Po Eriksonu pa se tudi v stanju nezavednega po sugestiji lahko dovri. Mono reit problem in lovek ne ve zavestno, kakno delo je naredil (posttravmatska travma). Manever moganov, da ljudje lahko preivijo kako travmo, npr. zato psihosomatika morda popolnoma apatien, a naenkrat ponori. Ljudje razvijejo sisteme zaite, a imajo morda s tem velike teave. Ni potrebno vedno, da reijo na zavesten nain in to je zelo pomembna ugotovitev. e so trans odprta vrata v stanje loveka in e je to naravno, pomembno, da to ne pohodimo, ampak konstruktivno uporabimo za poveanje monosti za reitev. Ta disociacija med zavedno in nezavedno. zavestni vzorci so omejeni. Vsak vzorec omejuje, vendar jih rabimo. Zato odpret prostor nezavednega prispeva k obutku varnosti. Nezavedno je prostor, ko zaobidemo zavest obiajnih vzorcev. Zavedno je povezano tudi bolj z levo hemisfero, nezavedno pa bolj metafora za ustva, doivetje neposrednega in se bolj nanaa na desno hemisfero. Povezave med ivnimi celicami se nenehno porajajo in doloene moganske funkcije prevzemajo druge funkcije, e pride do pokodb. 3 vrste rani zgodb: lastna zgodba; zgodbe, ki jih sliimo od drugih in jih pripovedujemo naprej; zgodbe v obliki pravljic, mitov, basni vsaka ima svoj namen. Prvi dve vnaamo v kontekst za spremembo, da lahko pride do nekih sprememb. Tiste tretje so lahko malo drugae naravnane. 4 mone funkcije: 1. funkcija zrcala. V zgodbi zagleda sam sebe, ko nekdo pripoveduje. Bodisi svoj notranji problem ali pa frustracijo, protislovje. Indirektno ozaveanje, omogoanje uvidov 2. funkcija modela. Posameznik lahko znotraj zgleda zagleda monost za reitev. Vzor, zgled, ideje o reitvah ki pa niso intelektualne sorte, ampak doivljajska-konkretna stvar. 3. funkcija regresije. Regresija nazadovanje (-), doivljamo bolj na preprost nain (+). Pomeni preprosto, ko se stvari zlagajo. Trans, indirektni trans, nezavedno reevanje, hipnoza, vsakdanji trans. 4. funkcija kot kontrakoncept. Drugae razumevanje svojega problema. Preokvirjanje. (Kibernetika razgovora je letonja osrednja tema)

  29-10-2008, vaje

  29-10-2008

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  11

  Vzbudit zaupanje v lastne moi (redko uporabljene), v nezavedno Zgodba Eriksona o konju (zablodeli konj). Mi smo mojstri sledit uporabniku. Pomembno, da mu ni pustil s ceste. Erikson iz vseh svojih hendikepov naredil potencial. V stanju zmehanih vzorcev vpelje idejo in to potem deluje veliko bolj kot v stanju vsakdanje zavesti. Primer pred spanjem. Zato trans. Pokazatelji razvoja transa. Dihanje se upoasni. Opazuj otroke, ko jim pripoveduje pravljice ali gledajo filme. Pulz se umiri. Katalepsija telo kot bi spalo. Ekonomino gibanje. Navadno se umiri telo. Spontani gibi (trzne kak prst) so pa kontinuirani ali pa so ponavljajoi. To je signaliziranje, namenjeno tudi sogovorniku (hipnoterapevtu). Utiliziraj te znake. Spreminja se tudi glas. Pri hipnozi je pomembno, da se osredotoi na nekaj, ker to vodi v proces. Povabimo loveka, da podeli z nami tudi kaj, ko je v transu. Proces je podoben potapljanju na dah. Za obutek varnosti je zelo pomembno, da vidi, kako globoko lahko gre in spet se vrne. Tako delamo s transom. Povabimo loveka, da odpre oi in lahko kaj podeli, potem ga pa spet povabimo nazaj v trans. Vse se umiri in potem ni bolje sugestije, kot da jih spodbudi. Sejanje idej ena bo e vzklila. Pokrij im ve odgovorov. Zenine spremembe razirijo se. Ko razvije trans, kar je e na delu, samo podpre. Tudi pri izstopanju iz transa pomembno upotevati, da gre kot potapljanje na dah in da ne gre na prvo. Podobno kot pri vstopu. Vidi se relaksacija. Vasih tudi kaka solza, ki pa je lahko zgolj posledica fiziolokega stanja. generalno bi se ljudje morali dobro poutiti v stanju transa. Za regeneriranje. Odzivna pozornost odzvat se s pozornostjo film kako kdo not pade. Vidi se, kako pade not. Znailnost tudi dobesedno razumevanje (e bi te kdo vpraal ali ima uro, bi rekel da) ljudje tam dobesedno razumejo. Zelo pomembno kaj govori. Lahko ga zelo zmoti, e klientu tisto ni blizu. Pove mu tako kot je njemu dobro. e pa to ne ve, pa mora tako govorit, da pokrije vse mone odgovore. Pride do razpoke, kar se dogaja v zunanjem okolju in v notranjem duevnem dogajanju. Obrnejo se navznoter. So eni ist spontani pojavi, npr. izguba spomina (amnezija) ne vejo, kaj se je dogajalo. Amnezija je lahko posledica tudi pohipnozne sugestije v fazi prebujanja jim pove, da se bodo spominjali tisto, kar je za njih pomemembno, vse ostalo pa lahko pustijo v nezavednem. To je morda pomembno pri posttravmatskih travmah. Amnezija ima varovalno vlogo in to ne smemo ignorirati. Regresija zlahka grejo v asu razvojno nazaj. To je krasen nain pridet v stik s sabo preden je razvoj neko travmo. Erikson je sidral v stanju transa izkunjo pred to travmo. Okrepljena izkunja potem lahko prevlada nad travmatsko. Znailna je tudi anestezija izguba obutka za boleino. Se pogosto uporablja v zobozdravstvu. Katalapsija omrtvieno telo. Spremenjeno doivljanje asa. Zgostitev asa ali pa obratno. Prostor in as sta koncepta kot pravi Einstein. Refleks utripanja se zmanja, zamegljen/steklen pogled. Barve se prinejo spreminjat e dolgo strmi. Tunelna zaznava. Vse sorte ljudje govorijo. Od stanja-odvisno uenje (stanje in vedenje) Na stanja vezano. Doloene izkunje tiste, ki so povezane z monim vzburjenjem, da se informacije (ki jih predelujemo) veejo s tistim stanjem. Moje doivljanje se povee z nevrofiziolokim stanjem v trenutku travme. e pride v drugi situaciji do podobnega vzburjenja, jaz zanem podoivljat travmo. Ali pa se zgodi obratno, da sem pria nekemu dogodku in se mi aktivira podobno nevroloko stanje kot v travmi. Spoj in potem vseeno na katero tipko pritisnem. Vezanost na stanje ni odvisno samo na posebne trenutke. Lahko ta vezanost nastanka znailna na nae vse doivljanje. obutek kontinuitete v obutku jaza je bolj rezultat tega, da smo v doloenem stanju in to stanje producira obutek jaza. To so v bistvu vzorci narejeni vzorci, ki jo spremlja tudi nevrofiziologija telesa. Lahko pridemo v

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  12

  stik s tistim znanjem npr. skozi hipnozo do blokiranih. Izkunja, ki je drugana, potem e zanemo preokvirjat. V hipnozi lahko do stika z blokirano zadevo in stik s tako informacijo je vedno potencial za njeno preokvirjanje. Ko se spominja, gre e za novo konstrukcijo. Za to je hipnoza fantastien koncept. Da enkrat drugi samo spomnim loveka na eno sliko in bo obnovil obutek jaza, lastne moi. Seyje. Ugotovil kako se organizem na razline stresorje enako fizioloko odzove. Erikson pa ugotovil, da kadar imamo celo isti stresor in fizioloko pa se psiholoko na isti stresor blazno razlino odzovemo. Na isti stresor se psiholoko razlino odzovemo. Zaradi tega, ker smo si interpretativno blazno razlini (za razliko od fiziolokega). Izkunjo transa izkoristimo, da si da mona doivetja iz otrotva, ko je bil e viek moi. Uit ljudi avtohipnoze, da e bolj ukoreninijo pozitivne izkunje. Uinek placebo Tudi to je zavren temelj zdravljenja. Uinek priakovanja, predstave, da ti bo nekaj v pomo. Medicina ima nivreden odnos do tega. V bistvu pa je to naa magija, naa vera. Eni dvajset let kliejo bolezen (naravnavajo) in potem res zbolijo mone predstave, ustva nevrofizioloki procesi se prino odvijat v fokusirani smeri. Mi pogosto to izkoriamo. Placebo je prezret kamen. Uinki vere. To blazno pae k podporam pomoi, k virom moi. Orientacija na to kar je. Ta perspektiva ima to kar delamo v socialnem delu, neke nevrofizioloke posledice, ne samo psihosocialne. Pripovedovnje zgodb je vedno indukcija v stanju transa. Vsi mi spontano razvijamo trans. Povezano z idejo na-stanje-vezano-doivetjem. Kdaj si se nazadnje dobro poutil, kako je bilo takrat S tem se on naravnava. Indukcija pomeni sproanje. Logika iskanja izjem. Povabi, da ti pove zgodbo o izjemnem dogodku. Vse to se povezuje. Ne raziskujemo problemskih vzorcev, smo pa spotljivi, e njeno nezavedno odpelje tja. Nevroznanost: e elimo, da problemski vzorci izzvenijo, je potrebno problem tudi podoiveti. Vendar potreben en varen kontekst in to je lahko hipnoza. De briefing izpraevanje tehnika. Ta tehnika pa ni uinkovita. Ker je tvegano uporabljat pri posttravmatskih travmah. lovek se je morda naravno e zaitil s kako amnezijo. Lahko odpira rane in samo odpira to travmatsko izkunjo. Zato ustvarit kotekst, v katerem bo lovek priel v stik s temi vzorci. De briefing pa ni pravi kontekst, ker je izpraevanje (zavestno). Pomemben je namre kontekst, v katerem to naredimo. Black outi so loveka varovala. Kontekst, v katerem lahko lovek sledi svojim glasovom. Postmoderen pogled ne preokvirja ti ti samo pripravi kontekst on pa mora najti svoj nain, da bo preokviril. Ni tega: neka teava eno zdravilo. Postmoderen pristop je plavanje proti toku. Kako bo naredil, je vedno tukaj in zdaj, ni receptov. Tehnike same ne morejo pomagati. Ni klju v tehnikah. So samo ve istega. In so strano omejujoe. Postmodernost je vabilo v veliko neznanega, v veliko negotovost. Zaupat, da so uporabniki eksperti za svoje ivljenje in imajo svoje potenciale. Mi smo navajeni, da moramo imeti neko znanje za varnost. Pred nami je krasno obdobje. De Shazer in njegova v reitev usmerjena kratka druinska terapija on je spet radikalec, spet druga skrajnost, ki dvakrat prerta problem in to pomeni, da se tudi on ima za tistega, ki ve, da se o problemu ne sme govorit.

  30-10-2008

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  13

  Neprostovoljne transakcije dati vse karte na mizo. TRUIZEM uporaba splonih resnic. Resnice, ki jim ne more oporekat. Z niemer mu ne vsiljuje, govori tisto, kar tudi on zna. Govori stvari, na katere lahko odgovori samo z DA. Temu se ree DAIZEM. Ustvarja se primaren kontekst stabilnosti. e mu vekrat pove kaj zapored takega, da odgovori z da, potem lahko da sugestijo, in je ve monosti, da bo rekel da. e parkrat ree ne, se ustvari malo drugana atmosfera. Atmosfera je zelo pomembna. V delu s transom pomembno dat oporo. Preobrat doivljanje iz pozicije rtve v nekoga, ki nekaj zna, obvladuje. ['69 kibernetika kibernetika. Jaz kot opazovalec sem vedno osebno v tistem kar opazujem.] KIBERNETIKA IN SINERGETIKA RAZGOVORA 5 aksiomov komuniciranja Velik razmah kognitivne znanosti. To je e rezultat kibernetike prvega reda. Karkoli pone, nekaj sporoa. Vsako vedenje ima sporoilno vrednost za udeleene. Odnosni in vsebinski vidik odnos se med komunikacijo med komunikanti vzpostavi. Kakor jaz verbalno reflektiram najin odnos, kako jaz meta-komuniciram. V. Satir: kongruentna in nekongruentna komunikacija. Pari, ki imajo teave v odnosu, ko elijo nekaj vsebinskega se pogovarjat, so zmeraj osredotoeni na odnos zmeraj se obrnejo na odnos (pogosto razumejo kot napad). Odnosna problematika v ospredju tam, kjer pari nimajo urejenega odnosa. Punktuiranje se popolnoma nanaa na epistemologijo. Kako oni elemente svojega ivljenja postavljajo v celoto, sestavljajo v svojo lastno zgodbo. Kaj so sploh elementi? Kako si on vzrono razlaga? Lahko koristiva simbole transogen nain reka ivljenja in takoj vidimo, kaj so za njega prelomni dogodki In spreminjamo pozicijo pogleda. emu da poudarek, kaj zanemari kako bere svoj life, kako bere svoje dosedanje poskuse reit situacijo, iz katerega zornega kota bo pogledal Bateson: digitalno ali analogno. Star, primaren jezik ali jezik metafor, da daje sporoila na nain, da koristi sporoila iz narave. Lep kot jutranja zarja in je veini jutranja zarja ve. Delimo prostor in as v katerem ivimo, smo se nauili govorico telesa znotraj kulture analogno komunikacijo po podobnosti z naravo je staro, ki pa ne prenese jasne odnose kot jih ima digitalno, kjer vzpostavljamo znake, kot so tudi za zanikanje; preciznost, matematini jezik, sms, likovni jezik, veliko bolj precizno se da uporabit dogovorjen znak. Mi rabimo oba in koristimo oba. Ne bi mogli uspeno komunicirat, e ne bi imeli oba. Simetrina in nesimetrina. Tudi klju, da uporabljamo oba. Vasih smo v enakovrednem poloaju, smo v simetriji. Simetrija je fantastina stvar, po drugi strani pa komplementarni odnosi soodvisnost. Tu ni enakovrednih odnosov. Delodajalec rabi delavca. ele njuno vedenje skupno tvori eno celoto. Tudi tu se lahko pride do eskalacije, do pretiravanja.

  06-11-2008

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  14

  Epistemologija komunikacije Vedno, ko razmilja, je pomembno, od kod izhaja. Opis je odvisen od istega, ki opisuje in od njegovih temeljnih predpostavk. Informacijska tehnologija na eni strani in kibernetika drugega reda. IT ojektivistine predpostavke, K2R hermenevtika. Komunis pomeni deliti nekaj, imet nekaj skupnega ali nekaj razdelit. Komunikacija po IT straen bum prenos informacij od oddajnika do prejemnika. H. von Foerster pravi, da so informacijo koristili v sintaktinem pomenu kot signale, ki jih nekdo poilja, ne pa kot kako jih nekdo razume. IT signali, niso pa se ukvarjali kakni so pomeni teh signalov. Informacija kot sporoilo, opremljeno s svojim pomenom. Tonost prenosa. Bolj tono ko prenese, bolj kvalitetna je bila komunikacija. Kibernetski pogledi pa v smislu deliti, imeti nekaj skupno. Delimo neke koncepte in smo v komunikaciji. Ne gre za tonost prenosa, ker K2R v to ne verjame. Verjetnost je v dogovorih, sporazumih, skupnih razumevanjih. Dogovor o minimalnih ciljih, majhnih korakih, o konkretnem projektu dela Polno dogovorov, tudi v socialnem delu. In to ima vrednost, ne pa jasnost in razlonost, daje vsem razumljivo. To namre ni dovolj. Hans von Foerster IT so mislili na signal v komunikacijski kanal in da je pomen informacije v njej vgrajen. Pomen si vsak sam naredi. Potencialna in uinkovita razlika. Epistemologija razumevanja. Veino signalov iz okolja sploh ne zaznamo. Je kontekst neskonnih draljajev, ki pa ostajajo potencialni in jih ne zazna. Ko pa jih zazna, jih lahko na razline nain in ele potem postane uinkovita. [* Naa zaznava je skrajno selektivna. Tudi kako punktuiramo. Som zgodba pripovedujoa bitja. Kako se poutimo. Objektivna novinarka kot novinarka, ki je ni.] Komunikacija in konverzacija Komunikacija biti v neem skupnem, nekaj delit. Teorija komuniciranja, Pask '92. Znotraj komunikacije definirat posebno vrsto komuniciranja konverzacijo. Pripovedovanje zgodb, konverzacija, dialog in hermenevtika. Kibernetika Paska predhodna preuevanje naina govora svetovalcev in terapevtov. Pask loil konverzacijo kot posebno obliko komuniciranja. Delimo svoje koncepte v komunikaciji. Mi komuniciramo, delimo jezikovne navade ampak kako pa se razumemo? To zanima avtorje konverzacije do kaknih sporazumov lahko pridemo. Ni dovolj, da s sogovorniki samo komuniciramo, ampak tudi kako se razumemo. Osrednja definicija konverzacije kot poseben element komuniciranja svoje interpretacije, pri tem pa se morajo zgoditi novosti. Glavna vrednost komunikacije so novosti. Mi nekaj novega delimo skupaj. Tretji produkt pa, da ljudje kljub hermenevtinem zdruenju ohranjamo svoje medosebne razlike. Pluralizem razlik, identitet. Negovanje in praznovanje razlinosti. Medosebne razlike med nami je pogoj, da smo sploh zainteresirani za dialog po Pasku. Temeljne razlike so motor, ki nas ene, da gremo v dialog. Ohranja medosebne razlike, tudi ko pride si blizu. Vsaka komunikacija e ni konverzacija. Je pa vsaka konverzacija en primer komunikacije. Gregory sodelavec Paska, tudi pa raziskoval, kako koncepte, predstave oblikujejo ljudje, ki so od rojstva slepi. Konverzacija naravni jezik, ki deluje, je delotvoren in s katerim elimo naredit svet razumljiv sebi in drugim. Kriterij(moen, ne pa edini) je kriterij stopnje bliine ali oddaljenosti. Kadar je veliko skupnega, je lahko tudi ovira konverzacije. Vegeneracijske hie npr. (pri nas doma ). Primer tudi dokler so imeli samo en TV, je bilo veliko komunikacije (daj ips, daj na glas), strano malo pa konverzacije (kako si razumel film). Ljudje se lahko leta in leta sreujejo, pa nobene komunikacije, pa eprav si veliko delijo (delavci Mura). Psevdoskupnost je to. Tudi nai organi so v stalni komunikaciji, vendar ni konverzacije. Lahko pa jaz z njimi barantam in torej konverzacija. Konverzacija pripelje do novosti, vsaj malo se mora nekaj spremenit.

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  15

  Hermenevtika interpretiramo interpretacije sogovornikov. Zmeraj rekurzivnost. Izmenjujeva poglede kaj je fokus naega predmeta pogovora. Ohranjava medosebne razlike. Ne gre samo za uporabne vrednosti. Gre tudi za lepoto, za estetsko vrednost. Nov ivljenjski tok. Kot socialni delavec si sam svoj instrument. Tisto kladivce (ti) po vsakem dialogu nastane nekaj drugega. Lepota tega, ko se nekaj zgodi med nama. Trenutki sreanja. Konverzacija 2 Razline vrste sporazuma. Konsenz strinjanje o nestrinjanju (Laing). Gre v to in ugotovi, ter si dovoli, da se ne strinja. Ne meat sprejet loveka kot ustvarjalno bitje ter kaj lovek misli in naredi. Meat diagnozo s lovekom kriza :S . Pomembno delat na odnosu, da se ne bo poutil identitetno ogroen, e se ne strinjam z njegovim miljenjem. V procesu konverzacije se nek pomen iziuje (bolje povedano - se razvija). isto je konstrukt, zato izievanje pod narekovajem. V konverzaciji se ljudje zdruujemo. Ve ve nekaj o loveku, ne pa objektivno. [] blievanje. Pomeni pa v konni fazi postanejo stvar interpreta. Vmesna postaja je tam, ko nam sogovornik pove, da ga razumemo. Do tja lahko gremo. Vsaka komunikacija je bolj kinematina kot slike v filmskem traku. Ima svoj zaetek in svoj konec. Komunikacija pa je vena. Konverzacija kot delovno uokvirjena komunikacija. Preberi si tiste 3 lanke kibernetike spremembe in stabilnosti od lani. Razlino interpretiranje komunikacije Komunikacija najiri kontekst, v katerem delimo svojo bazino razumevanje. e pride kdo z drugega asa, je velika verjetnost, da ne bi mogli komunicirat. e posebna vrsta komuniciranja. Sogovornikom gre za to, da bi se razumeli zanima nas, ali nas je drugi razumel. To Pask imenuje konverzacija. Kljub zblievanju pomembno, da ohranjamo medosebne razlike. To, da smo mi razlini ljudje, to je ravno to, da potem komuniciramo med sabo, ker se zanimamo drug za drugega. Dejavniki h ugodnemu kontekstu za dialog Dialog usmerjamo tako, da udejanjamo konstruktivizem/hermenevtiko/kibernetiko drugega reda To povea monost, da realizirajo svoje elene izide. En ta okvir je delovni odnos. Potrebno vzpostavit primarni kontekst stabilnosti. To je prvo dogovor o delovnem odnosu. Potem kaj sploh problem je in kaj reitev in kaj sprememba. Kaj tukaj ponejo, s im bi radi odli Med narativnimi vejami je ena, emur pravijo dialoki/hermenevtini pristop kako se mi pogovarjamo v komunikaciji. S im je stopil v pogovor? Fokus na virih. Metodina naela sistemskega socialnega dela. Pridruevanje. Pomemben element vzpostavljanja primarnega konteksta stabilnosti. Vedno znova nagovarjamo eksperta iz izkuenj in to skuamo utilizirat. Nartujemo elene spremembe. Skupaj presodimo, ali je v bazi potrebno reorganizirat, ali so potrebne spremembe prvega reda. Leksikon moi in perspektiva ta kraljeva pot, da preokvirijo. Preokvirjanje neuinkovitih vzorcev. Fino je, da vem, v em sem moen. Poznat svoje mone strani in jih uporabljat. Skupaj oblikujemo nart korakov in on ima instrument, da pogleda, kaj je potrebno naredit. Ko smo raziskal, kaj ga energizira, da se odlepi od

  12-11-2008

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  16

  paradoksalnih vzorcev, to potem krepimo. Niso samo nagrade tiste, ki nas energizirajo (lahko tudi omejitve). Interni energizatorji, kaj mene energizira. Prispevamo, da se destibilizirajo stari vzorci in potem prispevek k stabilizaciji zelo pomemben. Koncept ekolokega zavedanja vsaka sprememba odzvanja v irih kontekstih v katerih lovek ivi. Prosimo za povratne informacije, spraujemo, e gremo e v tej smeri Mikrodinamika razgovora Sestavine razgovora so vpraanja in odgovori v obe smeri. Tudi razne trditve, izjave, ukazi Dogovori tudi kot razlini produkt. Uporabljamo vpraanja odprtega tipa (ki se zanejo na K). Obstaja verjetnost, da bodo odgovarjal odprto na vpraanja odprtega tipa. Na da/ne vpraanja (ali)/vpraanja zaprtega tipa vlee klienta v odgovor da/ne. Da/ne samo, ko specifiziram. Vpraanje vabi k odgovoru. Vpraanja e doloajo odgovore. Z da/ne samo bolj preverjamo ali smo ga razumeli. Na retorina vpraanja ne priakujemo odgovora. Hierarhija, to vzpostavljajo ta vpraanja. Tudi odgovor sugerirajoa vpraanja. To so vpraanja, ki jih eli, da lovek odgovori, vendar ne odpirajo odgovora. Zelo vana je vsebina/fokus teh vpraanj. e spraujemo o preteklosti, o virih nemoi, o problemih o vzrokih to je idealno za tiste, ki se imajo za luzerje. e ljudi vpraamo v sedanjost zastavljeno vpraanje, se nam e vedno zna zgodit, da bodo padli v preteklost. Ko smo v stiski, gledamo v preteklost. Zato pazi na te atraktorje. Pomembno bit vztrajen. Preokvirjanje v to, kaj pa danes. Kaj ste se uili iz tega (zgodba iz preteklosti)? Pomembno je vztrajat. Bodi iznajdljiv in kreativen. e govori o nemoeh kaj ste pa zmogli? Krona vpraanja. Nekoga drugega vpraam za osebo, ki je navzoa. Takoj ga s tem povabim v drugo perspektivo. To je koristno pri pogajanju. Povabimo ga, da se vivi v drugega. Drugi ima tudi monost, da vidi, kako ga razume. S kronimi vpraanji ljudje marsikdaj prvi ubesedijo tisto, kar ni bilo izreeno. Tako pogosto vidimo drugega potem v drugi perspektivi. Take ene stvari si mi zelo teko povemo, v kroni obliki pa lahko izrazimo. Perspektive, da druge postanejo razumljive. Vpraanja izjem. Raziskoval bom tisto, ko je gratalo. Ko prine podoivljat pomembno izkunjo, lahko izkoristimo za trans. Ko podoivlja, si e v transu. Vpraanje izjeme je transogeno. Spodbuja, podpre. Majhne stvari povea. Raziskujemo, kako punktuira in potem na to vplivamo s tem, ko spodbujamo. Krepit obutek, da je smiselno it na pot osebne rasti. Humorna vpraanja. Koristit humor. Deluje preokvirjajoe. Poglej si v ivljenjskem svetu uporabnika. Vpraanja s pomojo lestvice, vpraanje smisla (ali imate kaj od tega?). Karkoli lovek pove, da mu osmilja, da bo nadaljeval pot. Vpraanje ve o tem. Ne se zadovoljit s prvim odgovorom. Ker so bolj ablonski. Kdo je to kdo so to vsi kdo je nihe kje uti zani v katerem delu vse to dela nove produkte. Vpraanje udea. Pomembno v tem obdelat vsa socialna razmerja (krona vpraanja) in nartuje, da se lovek obnaa kot da bi bilo v naslednjih sreanjih. Dvojna vez. Destruktivno kar koli naredi, je narobe, je kaznovan. Protislovna sporoila. Terapevtska dvojna vez karkoli naredi, je super. Povea obutek svobode. Svoboda odloanja energizira ljudi. Ko se ti stepeta mulca:

  - kako je to bilo (naj razloita) - odigrajta - zamenjajta vlogo - kako se zdaj pouti?

  Izjave, s katerimi povzemamo. S tem takoj preverja in daje fokus na sogovornika. Monost, da delamo in proizvajamo razlike. e ljudje govorijo splono in abstraktno, povabi h konkretnosti. Ne poduevanje, ne psihologizirat. Pozicija tistega, ki ve ekspertna izkunja.

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  17

  To ni vedno slabo. Lahko vliva zaupanje. Sama izjava po sebi ni slaba. Izjava kot hipoteza izjava, ki jo zavremo ali potrdimo in sogovornik ima to vlogo. Asertivnost. Lahko imamo rde signal za stop, ko greva predale. Nain sporazumevanja okrog meja. Proizvod je vano, da je novost. Razgovor je hermenevtien proces interpretiramo interpretacije sogovornikov. Ta proces je rekurziven. Interpretiram tvojo interpretacijo mojo interpretacijo. V drugem redu vraava interpretacije, v tretjem redu pa e en obrat narediva. Mikrodinamika razgovora V postmodernem dialogu o uspenosti doloava midva z uporabnikom. Ne pomeni v naprej doloenih znakov uspenosti ali neuspenosti. Moramo se dogovorit. Pozabimo, da je to naa interpretacija Pogosto vsak reuje nekaj, kar ima v glavi, zato pomembno ubesedit to in kriterije se dogovorit. Max kriterij uspenosti je povratna informacija, ki na jo da uporabnik, da je eleni izid dosegel. vendar to tudi potrebno preverit, ker vasih uporabnikom ve pomeni najin odnos. Tudi min kriteriji. Slej ko prej pridemo do toke, ko se zdi, da se ne premaknemo. Min kriterij je lahko e to, da se pogovor nadaljuje. Ker e izgubim loveka, nimam ve delovnega odnosa. Osmisliva skupaj, da je vredno pridet spet. Tudi minimalni korak. Definirat majhni cilj. To je pogoj, da lahko oceniva, kako sva uspena. Doloiva jih e prej. Zato ne ostani ohlapen pri definiranju ciljev. Sasoma se drugae razvije obutek izgorelosti. Majhne postaje do velikih ciljev niso v pomo samo uporabnikom, vendar tudi nam. Neasertivna dra nas samih, da ne znamo za lastno higieno poskrbet, je cena burno ut. Skupna tema, vendar vsakdo jo drugae razume. Laing, vozli. Jaz mislim, da je ona mislila in se lahko zapletem v komunikacijske nesporazume. Teko ree, ko ima nekdo nek skrbniki odnos in teko ree, da ti to ni ve. Lahko ivita paralelni ivljenji. Igrajo igro. Nastanejo lahko udna vozlia, da se mora delati, da ne ve. Igrat igro, da vidi, da igrajo igro. Paradoksi lahko tudi. Sami hakelci, sama dvojna sporoila. Mi z lahkoto gremo v komunikacijske zanke. Ustvarit kontekst, kjer lahko preverijo kako drug drugega razumejo, preverijo ali so na istih frekvencah. Imamo zdravorazumske ideje, da e se bom delal, da potem tega ne bo. Delata lahko kar nobeden ne mara. Razlini krogi rekurzivnosti, kjer se ne preverja. Notranji razgovor Milton Erikson je veliko utiliziral. Posojal je veliko idej in je akal, e katera vzkli. Indirekten pogovor kot kraljeva pot v nezavedno. Zgodba Hodi kilometer. Pri upokojenemu policistu je utiliziral to, da ima ta lovek itak e atraktorje izvrevanja ukazov. Kaj koga energizira? To izkoria. Skunjava, da bi terapijo navezali na simptome. Erikson pa je simptome celo predpisoval, vendar dodal nek nov element (ve hoje).

  13-11-2008

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  18

  Punktuacija kaj je za njega vzrok-posledica. To je primer raziskovanja epistemologije, ki ti jih uporabnik sam ponudi. Ne se zadovoljit s prvo razlago (odgovor), kasneje je pogosto e bolj kreativno. Vzemi as za ogrevanje za stabilnost. Preveri, zakaj sva skupaj. S im prihaja in s imer bi rad el. Izjeme reitve v preteklosti. Z veseljem bodo govorili o problemu v mislih imej kaj bi lahko uporabil za reitev. Drugae je samo en navaden vek. Fino pripeljat do nekih dogovorov. Svetovalni razgovor, ne samo druenje. Kaj pa je znotraj, pa se lahko tudi pusti presenetit. 3 teme e so. Naslednji teden demonstracija naih vein. Da dobimo izkunjo kako se pogovarjamo. 4 skupina. 1 par dela 20 min na temi, s katero pride. Ostali opazujemo in izpisujemo koncepte. Poglej sinergetska naela. To bo delovni pogovor. Vzpostavit delovni odnos, na em bi eleli delati v teh 20 minutah. O razgovoru si e poglej. Spodbujat proces v smeri nekih dogovorov. To je eksperiment. Nadaljujemo z notranjim razgovorom Notranji razgovor/dialog/monolog. Gordon Pask definiral posameznika na nov nain. To je entiteta, ki samo sebe prepoznava kot jaz in ki jo tudi druge entitete prepoznavajo kot nek jaz, kot nekaj loeno od sebe, kot nek drug jaz. Veliko bolj kompleksno interpretiranje jaza ali individuuma. Za Paska so lahko individuacije ve nekih notranjih glasov v loveku. Ni nujno, da to poteka na verbalni ravni. Eni pa razmiljamo v besedah. Postopek razgovora v meni med nekimi entitetami, ki so razline (en glas bi vzel to slubo, en pa je bolj previden). Eni sliijo v sebi koncept oeta Individuacija je ve glasov lahko v loveku. To lahko prepoznavajo tudi drugi (aha, zdaj govori iz tebe Previden Leon). Lahko se te entitete tako osamosvojijo, da postane problem za ivljenje (multipla osebnost, psihiatrija). Par kot entiteta. Lahko je drava tudi entiteta. Psihosocialna individuacija, ko mora biti uteleeno po Pasku (ni ni mistien). Notranji dialog poteka po razlinih nainih interpretativne aktivnosti. Red miljenja, ko zavestno misli, kaj se ti je dogajalo. Velik del pa se dogaja na nezavedni ravni, dela koncepte, pa se ne zaveda, da to pone zaloti se, da si zaplaval. Z malim prstom rie, pie; to poteka nezavedno. Teza Lee, da je notranji monolog operator, procesor v nas, skoz katerega vzpostavljamo svojo resninost. Skoz govorimo koliko nam je kaj vredno s tem vzpostavljam svojo sliko sveta in jo vzdrujem. Mi stalno govorimo sebi kaken je svet, kaken sem jaz. Ko ustvarjamo si stabilno sliko sveta, prispevamo psihosocialno, da preivijo. Kako stresno je, ko izgubimo obutek sebe! takrat namre izgubi obutek stabilnosti. Pomemben operator, procesor, ki nam to omogoa. e pa se nain samogovora spremeni, se spremeni tudi moja slika sveta. S tem se spremeni moja resninost. To je zelo pomembno za nas. Notranji dialog pomemben operator za vzdrevanje in spreminjanje slike o svetu. V dialogu socialni delavec eli dose, da se sprememba zgodi tudi v notranjem dialogu uporabnika. Za to pa je potreben as, da se neki novi vzorci vzpostavijo. Mi smo stalno v izmenjavah z drugimi ljudmi, smo del enega razumevanja. Notranja resninost v plesu z drubeno oblikovano resninost.

  07-01-2009

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  19

  Komplementarnost med osebnim in drubenim, kar se tie slike sveta. Posredno sklepamo na to, kaken je notranji monolog. To kar mi lovek pove, ali upodobi, ima manjo kompleksnost, kot je tista, ki je v njegovem notranjem monologu. Pri teoretinem pristopu bom samo skual prevest v svoj jezik. e pa imam hermenevtien pristop, pa me zanima, kako to on razume. Skupaj potem raziskujeva, kaj so njegovi vzorci. Teoretini pristop je, da ga prepriam, da gre na moj vlak. Hermenevtien pa, da grem na njegov vlak in ga potem spreminjava v smeri. [Strah je tudi signal meja. Je na zaveznik. Strahovi so namre tudi v pomo. So signali kot bolezen, boleina. Nekaj sproa. Ni tos v tem, da se znebit strahov. Strah kot varuh med razlinimi svetovi.] Mi doivljamo svet tako kot ga doivljamo in ni drugae. Razlikovanje med dvema resninostima, tudi Gustav Jung svet plerome, svet kreature. Tudi za tradicionalne vire znanja obstaja osebni svet, ki je odvisen od vsakega posameznika. Skoz socializacijo rno latlo (svet) beli. Osebna resninost je to. To je svet, ki se ga da izre, svet mojih konceptov. Svet tudi neke neosebne, nerazpoznavne resninosti. To je pa drugo. To pomeni, da ga ne moremo doivet z elementi drugega sveta, na obstoje nain. Z obiajnim jezikom se to ne da izre, sicer bi to bilo nekaj znanega. Zame pa je to nekaj neznanega, zato govorimo o tem v metaforah. Tao npr. e je loveku mo ustavit obiajen nain razlikovanja, samogovora, potem se mu odpre v nekaj novega, novega razlikovanja. Mi drugae samo potrjujemo osnovne matrice razlikovalnega sveta. Da bi se vzpostavila nova slika sveta, to je namen. Prekinit ustaljenih vzorcev s tem se ui ivet z novimi stvarnosti. Uinek ustaljenega vzorca ustvovanja v budizmu nirvana prenehanje kroenje uma. Neha mislit na tisti ustaljeni nain. Ne-kognicija v taoizmu. V zenu govorijo o ne-umu ali praznina. Sufi govorijo o stanju zrcala. Rezultat notranja tiina ali pa zaustavitev sveta po Indijancih. [V em so podobnosti in v em razlike v tradicionalnem sistemu znanja in socialnodelovskega razgovora? Vsi koristijo operator notranjega razgovora. Podpora z nae strani in drugih virov, da lahko razvijejo druge vzorce. Ambicije v tradicionalnih sistemih so veliko bolj radikalne! Da samo ustavi, to sprosti toliko energije, se avtomatino odpre drugana percepcija. Ni ti ni treba potem se prizadevat.] Na napornih urjenjih temeljijo te tradicionalni sistemi. S kakno drogo ti lahko v momentu spremeni percepcijo sveta, vendar problem je, kako bo potem dalje ivel. Zato tradicionalni sistem zelo poasi in trdo urjenje in ima svojega uitelja. (Za ene kulture ne funkcionira, da si eden od tridesetih.) 99 % ljudi ne zdri te poti. Kljunega pomena, da se zna vrnit na toko, ki jo deli z veino ljudi. Je pa res, da je potem cena osamljenost, ki pa jo dopolni nekaj drugega potem. Naranjo postopki za dosego tega stanja. Naredil kategorizacijo, poskus tehnik. Eno so pot oblik meditacije na zunanje predmete (npr. plamen svee) in zre in se koncentrira na zunanji stimulans. To je zelo podobno kot v hipnozi. e vztraja, potem utihne obiajen vzorec. To je urjenje. Vekrat ko to doivi, bolj se sprosti stara zaznava. Druga tehnika je pot izraza (pot vsebine). To so pa notranji draljaji. Vsebina, notranji draljaji. Pojdi npr. v svojo mamo Lahko osvobodi svojo obiajno percepcijo. Potem e negativna pot (srednja pot), ko se na ni osredotoi oz. na vse, kar je bolj razumljivo. Z neim zamoti svojo zavestno razsodnost in tako prenapolni s ustvenimi vtisi, da neha procesirati in se ustavi. Eno je, da

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  20

  se fokusira tudi na dihanje. Um se izprazni in lahko prine doivljat svet na malo drug nain. [ne spim se regeneriram ] [Osebne zgodbe: Marko Poganik stalno razvija drugano percepcijo on zdravi zemljo. O vodi in duhu Malidoma Patrice Some. Prehod vraev Taisha Abelar Potovanje ensk, spremna beseda Carlosa Castanede. Shumrya Suzuki Duh zena, duh zaetnitva. Avtobiografija Jogija. Skrivnosti govoree Jaguarke. Imenovali so jo Dvoje src Marlo Morgan. Hsin Hsin Ming knjiga o niu. Knjiga Vsak val je morje. Posvetitev tema na reinkarnacijo.] O netrivialnosti in entropiji Vzrok, operator, uinek v fiziki. Silogizmi, logini sklepi (Aristotel). Nija trditev: Sokrat je lovek. Vsi ljudje so umrljivi. Vija trditev: Sokrat je umrljiv. Primer triad. V to logiko smo v zahodni kulturi zelo iniciirani. Operator, kako se x pretvori v y. Triada matrica, po katerem se mi nauimo razlagat, tolmait pojave v nai kulturi. Zato otrok nonstop sprauje zakaj. Temeljna matrica in tudi kriterij za raziskovanje znanosti, ki velja objektivno. Ob istih inputih ob poznavanju zakonitosti razlagali outpute. 2 fizikalna pojma. Triada postala tudi osnovna matrica za znanstveno raziskovanje. Na nain korelatov odvisnost, povezava med elementi (in vzrok-posledica) pa v vzhodnih kulturah. Tudi zato se je tehnoloko tradicionalni vzhod poasneje razvijal. Vpraanje kako se zdaj to mea. Von Foerster. 2 vrsti sistema. Prvotna kibernetika e zmeraj objektivistina. Takrat so uporabljali pojem (u)stroj, ne sistem. Sistem pravil, po katerih prihaja do takih da prihaja do nekih sprememb. To je trivialni sistem. To je ustroj, sistem z enim istim notranjim stanjem. Dobimo vedno enak output ob enakem inputu. To je ta sistem. Transformacija je zmeraj enaka. Iz tega je izpeljal splone znailnosti: so sintetino dololjivi. Stroj lahko namre razstavi ali pogleda skozi rentgen pogledat mu je mo zgradbo. So dololjivi tudi analitino. Z zakonitostjo obnaanja lahko opredeli vzorec obnaanja tega sistema. tevilo poskusov je enako tevilu elementov. e imamo 1 element, je en poskus dovolj. Pri 2 vpraanjih vre v B. Samo eno notranje stanje. Sistem, igar vedenje ni odvisno od zgodovine ni vano kolikokrat sem potisnil e na ta gumb to ne bi smelo vplivati. Mehanik je trivializator. e vedenje ni odvisno od preteklih interakcij, ko zateka obrazec delovanja, potem lahko napove kako bo deloval napove lahko njegovo vedenje v prihodnjih dejanjih. Dognat zakonitost, po kateri se obnaa. Zahodni svet je zaljubljen v trivialni sistem. Ko nekaj ne deluje, kot je bilo z garancijskem listom zagotovljeno, gremo trivializirat. Tudi izobraevalni sistem kot trivializatorski sistem. otroci napredujejo, e se nauijo pravilno odgovarjat na vpraanja. Postajamo predvidljivi lani drube. e ni tak, ga druba izloi dobi kategorije. Netrivialni pa nima enega stanja, ampak veliko tevilo notranjih stanj. Je sintetino dololjiv tako kot trivialen, je pa analitino nedololjiv. Se mu ne da doloit formule obnaanja. Z vsako interakcijo se formula njegovega obnaanja malo spremeni. Na enak draljaj bom vsaki malo drugae odzival se. e me vekrat rukne, te bom udno gledal, peti pa te bom e vpraal, e ima kakno teavo. Obrazec, po katerem mi interpretiramo. Netrivialen sistem odvisen od svoje zgodovine in od tega je odvisno njegovo

  08-01-2009

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  21

  obnaanje. Notranje stanje se vsaki spremeni v nekaj drugega. Vedenje netrivialnih sistemov je nenapovedljivo. Z gotovostjo ne moremo napovedat vedenja sistemov. Ljudje potrebujemo vzorce, nismo pa obsojeni na ene in iste vzorce. Vedno obstaja monost, da nas bo enkrat presenetil. Trivialni sistemi so samo tisti, ki jih nariemo na papir. Ostalo nas vse presenea in ne deluje na netrivialen sistem. e je samo en del vesolja netrivialnega, je tudi celota netrivialna. ivimo v netrivialnem svetu. Eno je nevednost ali ignoriranje problema. Ne opazim, da se nekaj dogaja. Se delam kot da to ni ni. Pojavljajo se npr. podatki, ki niso v skladu s teorijo. So preprosto ignoriral in npr. premaknil v kategorijo nadnaravno. Tega je ogromno. Druga zelo pogosta strategija, da ljudje nonstop trivializiramo. Kompleksnost reduciramo na opise do te mere, da poenostavimo. Optika netrivialnosti. Epistemologija netrivialnosti. Odstopi, ustavi se v tem procesu, ko do tega pride in zavzame dro nevednosti. Mi ne moremo, da ne bi imeli hipotez. Ljudje smo proto-znanstveniki. Razvija osebne teorije, vzorce razlag in tako gre skozi ivljenje. Ljudje to ponemo. Se spreminjamo skozi ivljenje, ko eksperimentiramo. Von Foerster predlaga konstruktivistini etini imperativ. Vedno bom ravnal tako, da bom poveeval celotno tevilo lastnih izbir. Se raznoliko odzivat. Ko nek tvoj odgovor n deluje, takrat smo pred tem izzivom ali bom el v ve istega. Kadar obrazec ne deluje, razvit drug odgovor. Vzpostavit kontekst, da ne bodo obsojeni na ene in iste izbire. Skupaj s sogovornikom ocenit, da vasih ljudje z nestabilnostjo, v nemirnih asih, pa je bolj pomagajoe, e omeji monost izbir. Socialni kontekst kot vir kako mi konstruiramo. V dogovor s tistimi, ki se jih to tie. S sogovornikom skupaj nartujem nove izbire. Ekoloka zavest upoteva iri kontekst. Entropija Razbijanje mitov loenega opazovalca. Zavesten opazovalec, ki ni loen od opazovanca, prila iz trde znanosti, iz fizike. Kvantna fizika. Superpozicija monih stanj. Poloaj razlinih monih stanj, ne moremo pa doloit, e se ne vkljuimo v ta sistem. lesinger. Napove lahko verjetnost doloenih stanj, ko pa se vkljui, lahko da malo bolj kredibilno mnenje, vendar potem e gre za nek drug sistem. Dolgo asa so mislili: mehanski procesi, Newtonova fizika ima e eno ime mehanika. e ti zlomi nekaj , potem vemo, da ta prekinjen mehanski del vrne v prvotno stanje. Delke pobere in zlepi. Tudi noga lahko popolnoma zaraste. Reverzibilni so mehanski deli. Lahko razgradi in nazaj sestavi. Isto so razmiljali za toplotne procese. Vsa toplotna energija bi naj bila (vrvljiva?). 1. zakon termodinamike. Prihaja do pretvorb in da se nobena energija ne porazgubi. To ohranja venost vesolja. Maxwell pa 2. zakon termodinamike. Zakon o entropiji. Toplotni procesi in sistemi so zavezani drugi zakonitosti kot mehanski procesi. Za toplotne procese velja neponovljivost energije. Neponovljive izgube toplotne energije. Do tega nonstop prihaja. Izgube energije, veanje toplotnih izgub. Dezorganiziranost. e se razlike briejo, izgubljajo izguba energijskih vlokov. Vesolje obsojeno na propad. Vsako vesolje vedno bolj dezorganizirano. Vedno ve bo izgub in na koncu se bo vtopilo v ni. Znailnost mrzlih molekul, da so zelo poasne, vroe pa so zelo hitre. Temperaturno zlitje, fuzija (hladilnik + peica). Poasi se organiziranost. Pride do temperaturnih izgub. Se da zadrat prvotno stanje? Izmislil si je DEMON. e bi med hladilnik in peico postavil demona s sposobnostjo opazovanja in razlikovanja in bi hladne molekule poiljal v hladilnik in vroe v peico, potem ne bi prilo do izgub toplote. Tako bi obdral organiziranost in ne bi izgubljal. S tem bi zlomil 2. zakon. To je misleni eksperiment. Toda e ohrani to sposobnost demon, rabi nek vir energije. Tudi ta vir energije se enkrat izprazni. Kaj pa, ko arnice ne bo ve? Takrat on izgubi zmonost v delovanju tema. Potem pa pride do fuzije in demon pade v konfuzijo. Maxwellov miselni

 • Leon Zelko, Morfejork [email protected] www.Morfejork.com

  22

  eksperiment. Na dalji rok bo prilo do entropije. Se pa da lokalno za doloen as vzdrevat neko organizacijo, ki podalja ivljenje. Zemlja primer lokalnega krenja drugega zakona. Zmonost ohranjat energijo in organiziranost na dalji rok ne deluje. Zemlja otok ivljenja v tem oceanu, ki je zavezan dezorganizaciji. To je metafora, kako mi kot netrivialni sistem konstruiramo svojo sliko sveta. Metafora (demona) notranjih stanj. Operator, da im bolj funkcionalno preivimo. Metafora notranjega razgovora. Pomembna je sposobnost loveka, da razlikuje. To je baza razgovora. e bi bili identini, emu bi se sploh pogovarjali. Se vedno bolj zbliujemo e naj se razgovor nadaljuje, ohranimo razlike. Ulovi neulovljivo, e ga izolira od inputov. To je hipotetina situacija. Potem se ustali v nek obrazec. To so za sistem znailni obrazci vedenja. To so lastne vrednosti.

  Copyright Leon Zelko, Morfejork 2009. Tropovci, 23. 1. 2009.