SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU - unizg.hr SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATI¤’KI FAKULTET RED PREDAVANJA

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU - unizg.hr SVEU¤’ILI¥ TE U...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  RED PREDAVANJA

  2014./2015.

  Uredili: Neven Bočić, Hrvoje Buljan, Aleksandra Čižmešija, Goran Kovačević, Marijan Kovačić,

  Vedran Krčadinac, Snježana Markušić, Višnja Vrdoljak

  Zagreb, rujan 2014.

 • SADRŽAJ

  1. ORGANIZACIJA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA ...................... 5 1.1. Uprava, odsjeci i zavodi ......................................................................................... 5 1.2. Studentski voditelji .................................................................................................. 8 1.3. Voditelji terenske nastave ................................................................................... 11 1.4. Povjerenstvo za metodiku nastave ...................................................................... 11 1.5. Povjerenstvo za nastavu ..................................................................................... 11 1.6. Povjerenstvo za izdavačku djelatnost .................................................................. 11 1.7. Satničari ............................................................................................................... 11

  2. NASTAVA NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU ........................ 12 2.1. Lokacije predavaonica ......................................................................................... 12

  3. PRAVILA STUDIRANJA NA PRIRODOSLOVNO−MATEMATIČKOM FAKULTETU .. 15 3.1. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima

  Sveučilišta u Zagrebu .......................................................................................... 15 3.2. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u ........ 31 3.3. Diplomski rad ....................................................................................................... 47 3.4. Bolonjska deklaracija i ECTS .............................................................................. 47 3.5. Diploma, Suplement i Appendix diploma .............................................................. 49 3.6. Pravila za određivanje participacije troškova studiranja prilikom upisa

  narednih godina studiranja po bolonjskom modelu ............................................. 50

  4. NASTAVNI PLANOVI ZA AKADEMSKU GODINU 2013./2014. ................................ 54

  4.1. MATEMATIČKI ODSJEK ..................................................................................... 54 Preddiplomski sveučilišni studij Matematika ............................................................... 57 Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, smjer: nastavnički ................................. 62 Diplomski sveučilišni studij Teorijska matematika ....................................................... 68 Diplomski sveučilišni studij Primijenjena matematika .................................................. 71 Diplomski sveučilišni studij Matematička statistika ...................................................... 74 Diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika ............................................... 77 Diplomski sveučilišni studij Financijska i poslovna matematika .................................. 80 Diplomski sveučilišni studij Matematika, smjer: nastavnički ........................................ 83 Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički ................... 87 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika, smjer: nastavnički ...................................................................................................... 100 Kalendar nastave i ispitnih rokova u akad. godini 2014./2015. ................................. 110

  4.2. FIZIČKI ODSJEK ................................................................................................114 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika, smjer: nastavnički ...... 116 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika, smjer: nastavnički ...................................................................................................... 123 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i tehnika, smjer: nastavnički ...................................................................................................... 131 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i kemija (Kemija i fizika); smjer: nastavnički ...................................................................................................... 138 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika, smjer: istraživački ...... 146

 • 4.3. KEMIJSKI ODSJEK ........................................................................................... 156 Preddiplomski sveučilišni studij Kemija .................................................................... 158 Diplomski sveučilišni studij Kemija, smjer: istraživački .............................................. 163 Diplomski sveučilišni studij Kemija, smjer: nastavnički ............................................. 171

  4.4. BIOLOŠKI ODSJEK ......................................................................................... 174 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija (Kemija i biologija); smjer: nastavnički ..................................................................................... 178 Preddiplomski sveučilišni studij Biologija .................................................................. 185 Preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija ............................................. 188 Preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu ................................................... 191 Diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija .............................................. 195 Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštita prirode ............................................... 201 Diplomski sveučilišni studij Molekularna biologija ..................................................... 204 Diplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu .......................................................... 207 Uvjeti prijelaza u višu godinu studija ......................................................................... 211

  4.5. GEOLOŠKI ODSJEK ......................................................................................... 221 Preddiplomski sveučilišni studij Geologija ................................................................. 224 Diplomski sveučilišni studij Geologija Diplomski sveučilišni studij Geologija/Geologija zaštite okoliša ................................ 227 Predmeti preduvjeti ................................................................................................... 231 Uvjeti prijelaza u višu godinu studija ......................................................................... 233 Raspored ispita za akademsku godinu 2014./2015. ................................................. 233

  4.6. GEOGRAFSKI ODSJEK ................................................................................... 235 Preddiplomski sveučilišni studij Geografija, smjer: istraživački ................................. 238 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Geografija i povijest, smjer: nastavnički ...................................................................................................... 245 Diplomski sveučilišni studij Geografija; smjerovi: Fizička geografija s geoekologijom, Prostorno planiranje i regionalni razvoj, Geografski informacijski sustavi, Baština i turizam ....................................................................................................................... 253 Diplomski sveučilišni studij Geografija, smjer: nastavnički ........................................ 263

  4.7. GEOFIZIČKI ODSJEK ....................................................................................... 268 Preddiplomski sveučilišni studij Geofizika ................................................................ 271 Diplomski sveučilišni studij Fizika - Geofizika ........................................................... 272 Predmeti preduvjeti ................................................................................................... 275 Raspored ispita u akademskoj godini 2014./2015. . .................................................. 277

  5. PLAN NASTAVE I ISPITA ZA 346. AKADEMSKU GODINU (2014./2015.) ............. 282

  6. NASTAVA NA ENGLESKOM JEZIKU ...................................................................... 283

 • UVOD Poveljom kralja Leopolda I. od 23.9.1669. godine bio je odobren trogodišnji visokoškolski studij na već postojećoj Isusovačkoj višoj školi u Zagrebu, na kojem su se s vremenom razvili studiji filozofije, prava i teologije. Odlukom Hrvatskog sabora i potvrdom kralja i cara Franje Josipa I, 5.1.1874. stupio je na snagu Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zagrebu. Na svečanom otvorenju Sveučilišta, 19.10.1874. ban Ivan Mažuranić imenovao je za rektora dr. Matiju Mesića. Taj datum znači početak organiziranog znanstveno-nastavnog rada na Sveučilištu u Zagrebu. Tada su bili formirani Pravni, Mudroslovni (kasnije Filozofski) i Bogoslovni fakultet. Na Prirodoslovno-matematičkom odjelu Mudroslovnog fakulteta započela je nastava iz grupe prirodoslovnih i matematičkih predmeta predavanjima profesora Gjure Pilara 21.4.1876 pa je 21. travanj proglašen DANOM PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Uredbom Vlade NR Hr

Related documents