SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU - pmf.unizg.hr SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATI¤’KI FAKULTET RED

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU - pmf.unizg.hr SVEU¤’ILI¥ TE U...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  RED PREDAVANJA

  2017./2018.

  Uredili: Dubravka Hranilović, Marijan Kovačić,

  Snježana Markušić, Snežana Miljanić, Branka Pevalek-Kozlina, Nils Paar, Vedran Prelogović, Marko Vrdoljak

  Zagreb, srpanj 2017.

 • SADRŽAJ

  1. ORGANIZACIJA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA ....................... 5 1.1. Uprava, odsjeci i zavodi ......................................................................................... 5 1.2. Studentski voditelji .................................................................................................. 8 1.3. Voditelji terenske nastave .....................................................................................11 1.4. Povjerenstvo za metodiku nastave ........................................................................11 1.5. Povjerenstvo za nastavu .......................................................................................11 1.6. Povjerenstvo za izdavačku djelatnost ...................................................................11 1.7. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom .................................................................11 1.8. Satničari ................................................................................................................11

  2. NASTAVA NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU ......................... 12 2.1. Lokacije predavaonica .......................................................................................... 12

  3. PRAVILA STUDIRANJA NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU .. 15 3.1. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilišta u

  Zagrebu ............................................................................................................... 15 3.2. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-a ....... 30 3.3. Diplomski rad ....................................................................................................... 46 3.4. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata ..................................................... 47

  4. NASTAVNI PLANOVI ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. ................................. 53

  4.1. MATEMATIČKI ODSJEK ..................................................................................... 53 Preddiplomski sveučilišni studij Matematika ............................................................... 56 Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički ................................. 61 Diplomski sveučilišni studij Teorijska matematika ....................................................... 67 Diplomski sveučilišni studij Primijenjena matematika .................................................. 70 Diplomski sveučilišni studij Matematička statistika ...................................................... 73 Diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika ............................................... 76 Diplomski sveučilišni studij Financijska i poslovna matematika .................................. 79 Diplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički ........................................ 82 Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer: nastavnički ................... 86 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika; smjer: nastavnički ........................................................................................................ 99 Kalendar nastave i ispitni rokovi u akad. godini 2017./2018 ..................................... 109

  4.2. FIZIČKI ODSJEK ...............................................................................................112 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika; smjer: nastavnički .......114 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika; smjer: nastavnički ...................................................................................................... 121 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i tehnika; smjer: nastavnički ..................................................................................................... 130 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i kemija (Kemija i fizika); smjer:nastavnički ....................................................................................................... 136 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika; smjer: istraživački ...... 145

 • 4.3. KEMIJSKI ODSJEK .......................................................................................... 156 Preddiplomski sveučilišni studij Kemija ..................................................................... 158 Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: istraživački .............................................. 163 Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: nastavnički ............................................. 171

  4.4. BIOLOŠKI ODSJEK .......................................................................................... 174 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija (Kemija i biologija); smjer nastavnički ....................................................................... 178 Preddiplomski sveučilišni studij Biologija .................................................................. 184 Preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija .............................................. 188 Preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu ................................................... 191 Diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija .............................................. 195 Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštita prirode ............................................... 200 Diplomski sveučilišni studij Molekularna biologija ..................................................... 203 Diplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu .......................................................... 206 Uvjeti prijelaza u višu godinu studija ......................................................................... 209

  4.5. GEOLOŠKI ODSJEK ........................................................................................ 219 Preddiplomski sveučilišni studij Geologija ................................................................ 221 Diplomski sveučilišni studiji Geologija/Geologija zaštite okoliša ............................... 224 Predmeti preduvjeti ................................................................................................... 228 Uvjeti prijelaza u višu godinu studija ........................................................................ 230 Raspored ispita za akademsku godinu 2017./2018. ................................................. 230

  4.6. GEOGRAFSKI ODSJEK .................................................................................. 232 Preddiplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: istraživački ................................ 235 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Geografija i povijest; smjer: nastavnički ..................................................................................................... 241 Diplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: istraživački, Fizička geografija s geoekologijom, Prostorno planiranje i regionalni razvoj, Geografski informacijski sustavi, Baština i turizam .......................................................................................... 252 Diplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: nastavnički ....................................... 262

  4.7. GEOFIZIČKI ODSJEK ...................................................................................... 266 Preddiplomski sveučilišni studij Geofizika ................................................................. 269 Diplomski sveučilišni studij Fizika – Geofizika ........................................................... 274 Uvjeti prijelaza u višu godinu studija ........................................................................ 277 Raspored ispita u akademskoj godini 2017./2018. ................................................... 278

  5. PLAN NASTAVE I ISPITA ZA 349. AKADEMSKU GODINU (2017./2018.) ............. 283

  6. NASTAVA NA ENGLESKOM JEZIKU ....................................................................... 284

 • UVOD

  Poveljom kralja Leopolda I. od 23.9.1669. godine bio je odobren trogodišnji visokoškolski studij na već postojećoj Isusovačkoj višoj školi u Zagrebu, na kojem su se s vremenom razvili studiji filozofije, prava i teologije.

  Odlukom Hrvatskog sabora i potvrdom kralja i cara Franje Josipa I, 5.1.1874. stupio je na snagu Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zagrebu. Na svečanom otvorenju Sveučilišta, 19.10.1874. ban Ivan Mažuranić imenovao je za rektora dr. Matiju Mesića. Taj datum znači početak organiziranog znanstveno-nastavnog rada na Sveučilištu u Zagrebu. Tada su bili formirani Pravni, Mudroslovni (kasnije Filozofski) i Bogoslovni fakultet.

  Na Prirodoslovno-matematičkom odjelu Mudroslovnog fakulteta započela je nastava iz grupe prirodoslovnih i matematičkih predmeta predavanjima profesora Gjure Pilara 21.4.1876. pa je 21. travanj proglašen Danom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

  Uredbom Vlade NR Hrvatske, 8.6.1946. osnovan je Prirodoslovno-matematički fakultet na Sveučilištu u Zagrebu, izdvajanjem katedri i njihovog osoblja iz tadašnjeg Filozofskog fakulteta.

  Godine 1988. započeta je gradnja novih zgrada Prirodoslovno-matemat

View more >