SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU - unizg.hr 2016-09-05¢  SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATI¤’KI FAKULTET

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU - unizg.hr 2016-09-05¢ ...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  RED PREDAVANJA

  2016./2017.

  Uredili: Mea Bombardelli, Aleksandra Čižmešija, Marijan Kovačić,

  Snježana Markušić, Snežana Miljanić, Branka Pevalek-Kozlina, Miroslav Požek, Vedran Prelogović

  Zagreb, srpanj 2016.

 • SADRŽAJ

  1. ORGANIZACIJA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA ...................... 5 1.1. Uprava, odsjeci i zavodi ......................................................................................... 5 1.2. Studentski voditelji .................................................................................................. 8 1.3. Voditelji terenske nastave ................................................................................... 11 1.4. Povjerenstvo za metodiku nastave ...................................................................... 11 1.5. Povjerenstvo za nastavu ..................................................................................... 11 1.6. Povjerenstvo za izdavačku djelatnost .................................................................. 11 1.7. Satničari ............................................................................................................... 11

  2. NASTAVA NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU ........................ 12 2.1. Lokacije predavaonica ......................................................................................... 12

  3. PRAVILA STUDIRANJA NA PRIRODOSLOVNO−MATEMATIČKOM FAKULTETU .. 15 3.1. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima

  Sveučilišta u Zagrebu .......................................................................................... 15 3.2. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u ........ 31 3.3. Diplomski rad ....................................................................................................... 47

  4. NASTAVNI PLANOVI ZA AKADEMSKU GODINU 2013./2014. ................................ 48

  4.1. MATEMATIČKI ODSJEK ..................................................................................... 48 Preddiplomski sveučilišni studij Matematika ............................................................... 51 Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, smjer: nastavnički ................................. 56 Diplomski sveučilišni studij Teorijska matematika ....................................................... 62 Diplomski sveučilišni studij Primijenjena matematika .................................................. 65 Diplomski sveučilišni studij Matematička statistika ...................................................... 68 Diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika ............................................... 71 Diplomski sveučilišni studij Financijska i poslovna matematika .................................. 74 Diplomski sveučilišni studij Matematika, smjer: nastavnički ........................................ 77 Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički ................... 81 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika, smjer: nastavnički ........................................................................................................ 94 Kalendar nastave i ispitni rokovi u akad. godini 2016./2017. .................................... 104

  4.2. FIZIČKI ODSJEK ............................................................................................... 107 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika, smjer: nastavnički ...... 109 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika, smjer: nastavnički ...................................................................................................... 117 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i tehnika, smjer: nastavnički ...................................................................................................... 126 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i kemija (Kemija i fizika); smjer: nastavnički ...................................................................................................... 133 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika, smjer: istraživački ...... 143

 • 4.3. KEMIJSKI ODSJEK ........................................................................................... 155 Preddiplomski sveučilišni studij Kemija .................................................................... 157 Diplomski sveučilišni studij Kemija, smjer: istraživački .............................................. 162 Diplomski sveučilišni studij Kemija, smjer: nastavnički ............................................. 170

  4.4. BIOLOŠKI ODSJEK ......................................................................................... 173 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija (Kemija i biologija); smjer: nastavnički ..................................................................................... 177 Preddiplomski sveučilišni studij Biologija .................................................................. 184 Preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija ............................................. 187 Preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu ................................................... 190 Diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija .............................................. 194 Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštita prirode ............................................... 200 Diplomski sveučilišni studij Molekularna biologija ..................................................... 203 Diplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu .......................................................... 206 Uvjeti prijelaza u višu godinu studija ......................................................................... 209

  4.5. GEOLOŠKI ODSJEK ......................................................................................... 220 Preddiplomski sveučilišni studij Geologija ................................................................. 223 Diplomski sveučilišni studij Geologija/Geologija zaštite okoliša ................................ 226 Predmeti preduvjeti ................................................................................................... 230 Uvjeti prijelaza u višu godinu studija ......................................................................... 232 Raspored ispita za akademsku godinu 2016./2017. ................................................. 232

  4.6. GEOGRAFSKI ODSJEK ................................................................................... 234 Preddiplomski sveučilišni studij Geografija, smjer: istraživački ................................. 237 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Geografija i povijest, smjer: nastavnički ...................................................................................................... 244 Diplomski sveučilišni studij Geografija; smjerovi: istraživački (fizička geografija s geoekologijom, prostorno planiranje i regionalni razvoj, geografski informacijski sustavi, baština i turizam) .......................................................................................... 252 Diplomski sveučilišni studij Geografija, smjer: nastavnički ........................................ 263

  4.7. GEOFIZIČKI ODSJEK ....................................................................................... 269 Preddiplomski sveučilišni studij Geofizika ................................................................ 272 Diplomski sveučilišni studij Fizika - Geofizika ........................................................... 276 Predmeti preduvjeti ................................................................................................... 279 Raspored ispita u akademskoj godini 2016./2017. . .................................................. 280

  5. PLAN NASTAVE I ISPITA ZA 348. AKADEMSKU GODINU (2016./2017.) ............. 285

  6. NASTAVA NA ENGLESKOM JEZIKU ...................................................................... 286

 • UVOD

  Poveljom kralja Leopolda I. od 23.9.1669. godine bio je odobren trogodišnji visokoškolski studij na već postojećoj Isusovačkoj višoj školi u Zagrebu, na kojem su se s vremenom razvili studiji filozofije, prava i teologije.

  Odlukom Hrvatskog sabora i potvrdom kralja i cara Franje Josipa I, 5.1.1874. stupio je na snagu Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zagrebu. Na svečanom otvorenju Sveučilišta, 19.10.1874. ban Ivan Mažuranić imenovao je za rektora dr. Matiju Mesića. Taj datum znači početak organiziranog znanstveno-nastavnog rada na Sveučilištu u Zagrebu. Tada su bili formirani Pravni, Mudroslovni (kasnije Filozofski) i Bogoslovni fakultet.

  Na Prirodoslovno-matematičkom odjelu Mudroslovnog fakulteta započela je nastava iz grupe prirodoslovnih i matematičkih predmeta predavanjima profesora Gjure Pilara 21.4.1876 pa je 21. travanj proglašen Danom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

  Uredbom Vlade NR Hrvatske, 8.6.1946. osnovan je Prirodoslovno-matematički fakultet na Sveučilištu u Zagrebu, izdvajanjem katedri i njihovog osoblja iz tadašnjeg Filozofskog fakulteta.

  Današnji Prirodoslovno-matematički fakultet obuhvaća 7 odsjeka, 28 zavoda, 2 računalna centra, seizmološku službu, mareografsku postaju, 2 meteorološke postaje, službu točnog vremena, geomagnetski opservatorij, dvije svjetski registrirane herbarijske zbirke i Bo

View more >