of 26 /26
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje STUDIJ BRODOGRADNJE U ZAGREBU Pripremili: Vedran Slapničar i Jerolim Andrić http://www.fsb.unizg.hr/zbrodo/ [email protected], [email protected]

Sveučilište u Zagrebu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sveučilište u Zagrebu. Fakultet strojarstva i brodogradnje. STUDIJ BRODOGRADNJE U ZAGREBU. Pripremili : Vedran Slapničar i Jeroli m Andrić. http://www.fsb.unizg.hr/zbrodo/. [email protected], [email protected]  FSB film.  Upis na FSB.  O Zavodu za brodogradnju. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sveučilište u Zagrebu

PowerPoint Presentation

Sveuilite u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje

STUDIJ BRODOGRADNJE U ZAGREBUPripremili: Vedran Slapniar i Jerolim Andri

http://www.fsb.unizg.hr/zbrodo/

[email protected], [email protected]

1

O Zavodu za brodogradnju

Kako se koluju brodograevni inenjeri

ivot na studiju

to rade brodograevni inenjeri

2 Upis na FSB

FSB film

3Upis na Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB)Upisne kvote:Sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj koli - do 400 bodova

b) Na temelju poloenih ispita na dravnoj maturiMatematika (via razina) - do 400 bodovaFizika ili Kemija* - do 150 bodova* nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet poloen na dravnoj maturi, donosi bodove.

c) Na temelju dodatnih uenikovih postignua: mak. 50 bodova

Strojarstvo345Brodogradnja45Zrakoplovstvo30Ukupno420+ 5stranih studenataOstale informacije na: www.fsb.unizg.hr/

Katedra za hidromehanikuplovnih objekata

Katedra za konstrukciju plovnihobjekata

Katedra za osnivanje plovnihobjekata i morsku tehniku

Katedra za gradnju plovnih objekata

Katedra za strojeve i ureajeplovnih objekata

1 akademik emeritus

9 profesora

1 izvanredni profesora

2 docenta

1 predava

3 asistenta

7 znanstvenih novaka / asistenata

45 katedri , 6 laboratorija, 24 lana Zavoda

ZAVOD ZA BRODOGRADNJU I POMORSKU TEHNIKU

Zavod sudjeluju u:

EU istraivakim projektima:

Znanstvenim istraivakim projektima

Tehnologijskim projektima

Projektima za industriju (u Hrvatskoj i inozemstvu)

Obrazovnim projektima

Izdavanju asopisa BRODOGRADNJE

Organiziranju brodograevnih znanstveno strunih simpozija i kongresa

5Preddiplomski studij - temeljni kolegiji

fundamentalne discipline: Matematika, Mehanika, Termodinamika, Mehanika fluida Informatika.

ope tehnike discipline: Materijali, Tehnologije, Elementi strojeva,

temeljne brodograevne discipline: Geometrija broda, Plovnost i stabilitet broda, Brodska hidromehanika, Otpor broda, Propulzija broda, Konstrukcija i vrstoa broda, Gradnja broda, Pogon broda

=> Zavrni rad

Diplomski studij - strune i znanstvene brodograevne discipline

Vibracije broda

Pomorstvenost broda Osnivanje broda Upravljivost broda ...

Izborni kolegiji se omoguduju odreene specijalizacije

Studije i projekti profesora i studenata6 => Diplomski rad

Studij brodogradnje

Dvije industrijske prakse u trajanju od mjesec dana

7Industrijska praksa

Ljetna kola male brodogradnje - Murter 2013.

Znaajke studija brodogradnje - 1

Studenati iz cijele Hrvatske, individualni rad sa studentima temeljen na konkretnim projektima i istraivanjima,

Prilagodba interesima i sklonostima studenata,

Timski rad u malim grupama, rad s profesorima na zajednikim projektima Dobra atmosfera, povezanost studenta i profesora

8Znaajke studija brodogradnje - 2

Tradicija i kvaliteta

Najstariji studij brodogradnje u RH - utemeljen 1919 godina

Dosada diplomiralo preko 1300 studenata brodogradnje

Kadrovski i materijalno dobro opremljen

Kontakti sa srodnim studijima u svijetu

Suradnja s Brodarskim Institutom, veliki bazen komercijalni projekti

Mogunost dobivanja stipendije (HRB, brodogradilita, dravne stipendije) Mogunost internacionalnog iskustva tijekom studija na drugom fakultetu u Europi - ERASMUS

Mali bazen za samostalni istraivaki rad studenata u zavrnoj fazi opremanja

9

Dobra atmosfera, povezanost studenta i profesora (PIVSKI KUP nogometni turnir, WATERBIKE)

International Waterbike Regatta (IWR)- svake godine u drugom sveuilinom centru, 2013.

PLOV ZA ISTI JADR AN 2013.

ROGOZNICA - Stari Grad, Hvar - Drvenik Veli

10

Nogometni turnir

ivot na studiju

11

to rade brodograevni inenjeri?

Inenjeri brodogradnje se kroz studij osposobljavaju za razliite poslove:

Osnivanja i konstrukcije broda

Projektiranje i proizvodnja brodske opreme

Istraivanja i razvoj Razvoj softvera

Organizacija proizvodnje i gradnje brodova

Remont i preinaka brodova

Nadzor projekta, gradnje i odravanje Administracija

Rad u sektoru morske tehnike - offshore Operacije spaavanja

Projektiranje i proizvodnja malih brodica

Na kolega - Broura ABS-a

12

BRODOVI: od jahte, putniki, teretni, platforme, podmornice, Off-shore, car carrier, jaruar

13Sve graeno u Hrvatskoj taylor made brodovi

Projektiranje brodova i brodskih komponenti (razvoj koncepata, razvoj dokumentacije) BRODOGRADILITA , PROJEKTNE TVRTKE

14

Projektiranje i proizvodnja brodske opreme (dizalice, propulzori, rampe, poklopci, vitla, sidra,..) SPECIJALIZIRANE PROJEKTNE TVRTKE

15

Istraivanja i razvoj INSTITUTI, SVEUILITA, KLASIFIKACIJSKA DRUTVA

Brodarski institut

MARIN

HSVA - Hamburg

Ispitivanja u naravi

16

Razvoj softvera INSTITUTI, SVEUILITA, KLASIFIKACIJSKA DRUTVA, PRIVATNE TVRTKE

17

Organizacija proizvodnje i gradnje brodova BRODOGRADILITA, PROJEKTNE TVRTKE

18

Remont i preinaka brodova REMONTNA BRODOGRADILITA, PROJEKTNE TVRTKE

19

Nadzor projekta, gradnje i odravanje BRODARSKE KOMPANIJE, KLASIFIKACIJSKA DRUTVA PROJEKTNE TVRTKE

Hrvatski registar brodova, IMO, DNV, Lloyd Register, ABS, BV, RINA, itd.

20

21

Administracija MINISTARSTVA, LUKE, MARINE

Rad u sektoru morske tehnike - offshore (odravanje objekata za istraivanje nafte i plina na moru) NAFTNE KOMPANIJE

Mala brodogradnja projektiranje i proizvodnja malih brodica

22 Operacije spaavanja SPECIJALIZIRANE PROJEKTNE TVRTKE

23

BROD kao najsloeniji pokretni tehniki objekt => potrebna multi-disciplinarna znanja

24

25Mogunost zapoljavanja u Hrvatskoj, Europi i irom svijeta! 90% robne razmjene dogaa se morem, - PLOVITI SE MORA, brodovi se moraju projektirati i graditi,

Openito deficitarno zanimanje u Europi (mali broj studenata koji studira),

Razliite vrste poslova vezanih uz brodogradnju, pomorstvo i srodne industrije koje razvijaju sloene tehnike proizvode,

Meunarodno prepoznatljiva diploma temeljena na kvaliteti studija i 95 godine tradicije fakulteta,

Brodograevni inenjeri s diplomom FSB-a rade irom svijeta na najsloenijim projektima !

http://www.fsb.unizg.hr/zbrodo/

[email protected]

26brod s niskim potrokom energije zeleni brod LNG i BIO goriva,solarne elije, gorive elije, e-navigacija,istraivanje Arktika- klasa za led,virtualni brod novi nain osnivanja broda,brodovi s manje lanova posade.

Inovativni projekti s veim ekolokim znaajkama i i energetskom uinkovitosti