of 25 /25
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku TEMELJI PONAŠANJA SKUPINE I TIMSKI RAD ALEN ADŽIĆ SAŠA BAKOTA ANA JEZIDŽIĆ SANELA LOVREK DANIJELA MAJDENIĆ

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku. TEMELJI PONAŠANJA SKUPINE I TIMSKI RAD ALEN ADŽIĆ SAŠA BAKOTA ANA JEZIDŽIĆ SANELA LOVREK DANIJELA MAJDENIĆ. SADRŽAJ:. Grupa Radne grupe vs radni timovi Vrste timova Model učinkovitosti timova Stvaranje timskih igrača - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku

 • Sveuilite J.J. Strossmayera u OsijekuEkonomski fakultet u Osijeku

  TEMELJI PONAANJA SKUPINE I TIMSKI RAD

  ALEN ADISAA BAKOTAANA JEZIDISANELA LOVREKDANIJELA MAJDENI

 • SADRAJ:GrupaRadne grupe vs radni timoviVrste timovaModel uinkovitosti timovaStvaranje timskih igraaTimovi nisu uvijek pravo rjeenjeZakljuakLiteratura

 • Pametni ljudi, radei kolektivno, katkad rade gluposti

  Grupa - dvoje ili vie ljudi, koji su i interakciji i meusobno ovisni, koji su se povezali da bi postigli neki cilj.

  http://www.youtube.com/watch?v=AaQauAlFhCc&feature=related

 • Grupe mogu biti: Formalne grupe (grupa s oznaenim zadacima, odreenom strukturom organizacije):- zapovjedne grupe - ine skupinu ljudi koja odgovara jednom rukovoditelju- akcijske grupe obuhvaaju sve koji rade zajedno da bi obavili neki zadatak na poslu

  Neformalne grupe (grupa koja nije formalno strukturirana): - interesne grupe- osobe koje djeluju zajedno da bi postigle neki cilj za koji su svi zainteresirani- prijateljske grupe- grupe iji lanovi dijele jednu ili vie zajednikih osobina

 • Zato se ljudi prikljuuju grupama ?sigurnoststatussamopotovanjepripadanje mopostizanje ciljeva

 • Faze razvoja grupe:Faza formiranja - visoka razina neizvjesnosti oko svrhe, strukture i vodstva grupeFaza burnosti - karakterizira ju sukobi unutar grupeFaza normiranja - razvijanje bliskih odnosa i kohezivnosti unutar grupeFaza izvoenja - grupa u potpunosti funkcioniraFaza zakljuivanja - briga oko zakljunih aktivnosti, a ne izvoenje zadataka

 • Osobine grupa:uloge normestatusveliinakohezivnost

  Sav je svijet pozornica, a sve su ene i mukarci samo glumci

 • Prednosti grupnog odluivanja:generiranje potpunijih informacija i znanjaspajanjem vie ljudi unose se vie podataka u proces odluivanjauvoenje raznolikosti u proces odluivanjagrupe imaju skoro uvijek bolje rezultate od pojedinacadovode do veeg prihvaanja rjeenjaSlabosti grupnog odluivanja:potrebno je vie vremena za odluivanje nego kad pojedinac odluuje samgrupni pritisci prema konformizmudominacija jednog ili vie lanova u odluivanjudvoznana odgovornost

 • RADNE GRUPE VS RADNI TIMOVIRADNE GRUPERADNI TIMOVI

  Dijeljenje informacija CILJ Kolektivna performansa

  Neutralna(negativna) SINERGIJA Pozitivna

  Pojedinana ODGOVORNOST Pojedinana i zajednikaSluajne i raznolike VJETINE Komplementarne

 • VRSTE TIMOVAProblemski timoviSamovoeni radni timoviMeufunkcijski timoviVirtualni timovi

 • PROBLEMSKI TIMOVI5-12 zaposlenih iz istog odjela; svi usmjereni na jedan problemRad na poboljanju efikasnosti i kvaliteti radnog okrujaRazmjenjuju ideje i daju sugestijeNajee nemaju ovlasti za provoenje

 • SAMOVOENI TIMOVI10-15 lanova tima Preuzimaju odgovornosti rukovoditeljaZaposlenici koji obavljaju povezane i meusobno ovisne poslovePosluju sa dobavljaima, kupcima, planiraju, nadziru, sami dodjeljuju zadatke...

 • MEUFUNKCIJSKI TIMOVIIsta hijerarhijska razina, razliita podruja radaAkcijske grupe, povjerenstvaKoriste se za koordinaciju sloenih projekataRazmjenjuju informacije, donose nove ideje i rjeenja problemaU poetnim fazama iziskuju mnogo vremena za izgradnju povjerenja i toleranciju, raznolikosti i sloenosti

 • VIRTUALNI TIMOVIOdsutnost paraverbalnih i neverbalnih signalaOgranieni drutveni kontekst Mogunost prevladavanja vremenskih i prostornih ogranienjaNEDOSTACI: drutvena povezanost, izravna komunikacija, manjak uzajamnosti

  http://www.youtube.com/watch?v=rA_BQorRBms&feature=related

 • KontekstDostatni resursiNedostatak resursa izravno smanjuje mogunosti tima da uinkovito obavlja svoj posaoNajvanija karakteristika uinkovitog tima podrka od organizacije koja obuhvaa pravodobno informiranje, primjerenu opremu, prikladno osoblje, poticaje i administrativnu pomoVodstvo i strukturaDogovaranje o pojedinostima poslova i kako ih meusobno sloiti da bi se integrirale vjetine pojedinaca zahtjeva da tim ima vodstvo i strukturuSamovoeni radni timovi vs timovi s formalno imenovanim voditeljimaKlima povjerenjaMeuljudsko povjerenje izmeu lanova tima olakava suradnju, smanjuje potrebu za meusobnim nadziranjem ponaanja i povezuje lanove u uvjerenju da ih drugi lanovi nee iskoritavatiPovjerenje u vodstvo omoguuje da tim voljno prihvati i preda se ciljevima i odlukama voeSustav ocjenjivanja performanse i nagraivanjaOsim ocjenjivanja i nagraivanja zaposlenika za njihove individualne doprinose, rukovodstva trebaju uvesto sheme dijeljenja profita, poticaja za male grupe, kao i ostale sustave nagraivanja za timsko zalaganje i predanost

 • Sastav ISposobnosti lanovaDa bi uinkovito djelovali, timovi trebaju imati: ljude s tehnikom ekspertizom, ljude s vjetinama rjeavanja problema i odluivanja i ljude koji znaju dobro sluati, davati povratne informacije, rjeavati konflikte i imaju druge meuljudske vjetineTreba uskladiti sposobnost tima s vanou zadatkaOsobnostVarijance u crtama osobnosti imaju vaniji utjecaj od prosjenih vrijednostiU timove treba ukljuiti ljude koji su ekstrovertirani, ugodni, savjesni, emocionalno stabilni i otvoreni; treba minimalizirati varijabilnost tih osobina unutar timaVeliina timovaNajuinkovitiji timovi manje od 10 lanova najmanji broj ljudi koji moe obaviti posaoPodjela timova na podtimove

 • Kljucne uloge u timu

 • Sastav IIIRaznolikostRaznolikost potie konflikt, to stimulira kreativnost, a to dovodi do boljeg odluivanjaGrupna demografija mjera do koje lanovi grupe dijele neko zajedniko demografsko obiljeje (npr. dob, spol, stupanj obrazovanja, duljina radnog staa) i uinak tog obiljeja na fluktuacijeGrupe, timovi i organizacije sadre kohorte pojedinci koji, kao dio grupe, dijele neko zajedniko obiljejeFleksibilnost lanovalanovi tima koji sami cijene fleksibilnost te su obueni za obavljanje poslova i drugih lanova tima, dugorono poveavaju performansu timaPreferencije (sklonosti) lanovaU biranju buduih lanova tima, osim sposobnosti, osobnosti i vjetina, treba razmotriti i njihove sklonosti prema timskom radu nije svaki zaposlenik timski igra

 • Dizajn poslaAutonomija i slobodaRaznolikost vjetina i talenataIdentitet zadatka mogunost dovrenja cjelovitih i prepoznatljivih zadataka ili proizvodaVanost zadatka rad na zadatku ili projektu koji ima vaan utjecaj na druge

 • ProcesZajednika svrhaVizija vodi timove, daje im zamah i potie predanost lanovaSpecifini ciljeviPoticanje jasne komunikacije i odravanje fokusa na postizanju rezultataTimska uinkovitostUinkoviti timovi vjeruju u sebe i da mogu uspjeti to su sposobnosti tima vee, vea je i vjerojatnost da e tim razviti samopouzdanje i potencijal postizanja rezultata na temelju tog samopouzdanjaRazine konflikataKonflikti oko zadatka stimuliraju rasprave, potiu kritiko procjenjivanje problema i alternativa i mogu dovesti do boljih timskih odlukaDrutveno zabuavanjeOd lanova tima treba zahtjevati preuzimanje i individulane i zajednike odgovornosti za svrhu, ciljeve i pristup tima svim lanovima tima treba biti jasno za to su pojedinano odgovorni, a za to su zajedniki odgovorni

 • STVARANJE TIMSKIH IGRAASELEKCIJA proces traenja pojedinaca odreenih znanja i vjetina

  OBUKA radionice namijenjene rjeavanju problema komunikacije, pregovaranja, rjeavanja konflikata i obuavanja drugih

  NAGRADE promaknua, poviice, priznanja na temelju uinkovitosti...

 • Timovi nisu uvijek pravo rjeenje!Zahtjeva vie vremena i resursaTri testa:a) vie ljudi=bolje obavljen posao b) Stvara li posao zajedniku svrhu veu od pojedinanih ciljeva c) Postoji li meuovisnost zadataka

 • ZAKLJUAKTimski nain rada prua nenadmanu prednost da se zajednikim naporima postiu skupni rezultati koji nadmauju zbroj onih pojedinanih. Pri tome i svaki pojedinac postie vie nego u klasinim uvjetima izvan tima. Timovi nasuprot pojedincima i grupama pojedinaca imaju mogunost zajedniki iznjedriti vjetine, iskustva i disciplinu koju namee dananje vrijeme promjena. To se postie zahvaljujui timskom potencijalu i sinergiji. Timovi koji rade uinkovito postiu bolje rezultate od onih pojedinanih, prilagodljiviji su situaciji - tritu, kupcu, preuzimaju vie rizika i vie istrauju, proizvode vie ideja nego pojedinci, pomau pojedincima - svojim lanovima u razvoju vjetina, povjerenja, motivaciji

 • LiteraturaStephen P. Robbins: BITNI ELEMENTI ORGANIZACIJSKOG PONAANJA, MATE, Zagreb, 2002.S. P. Robbins, T. A. Judge: ORGANIZACIJSKO PONAANJE , MATE, Zagreb, 2009.