of 49 /49
Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 1 od 49 SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH PROIZVODA (EMCS) - nacionalna primjena - Priručnik za korisnike

SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu...

Page 1: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 1 od 49

SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH PROIZVODA

(EMCS)

- nacionalna primjena -

Priručnik za korisnike

Page 2: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 2 od 49

Sadržaj Ovaj priručnik se primjenjuje od 1. srpnja 2013. godine. Sadržaj priručnika će se prilagođavati svim eventualnim izmjenama u području koje obrađuje, te pravovremeno objavljivati na internetskim stranicama Carinske uprave (www.carina.hr). ...............................................................4

Uvod 5

1. Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS.........................................................7

1.1. EU pravni okvir za EMCS sustav...................................................................................8

1.2. EMCS poslovne i tehničke specifikacije ........................................................................9

1.3. Uloga SEED-a u EMCS sustavu....................................................................................9

1.4. Uvođenje EMCS sustava u Republici Hrvatskoj .........................................................10

1.4.1. Pravni okvir ...............................................................................................................10

1.4.2. Korisnici EMCS sustava i pristup Sustavu..............................................................11

2. EMCS domene...........................................................................................................................12

2.1. Vanjska domena ..........................................................................................................12

2.1.1. Ovlašteni gospodarski subjekti ................................................................................12

2.1.1.1. Pošiljatelj ..........................................................................................................12

2.1.1.2. Primatelj ...........................................................................................................14

3. Središnje poslovanje...........................................................................................................................15

3.1. Kretanje trošarinskih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske ..............................15

3.1.1. Poslovni scenariji......................................................................................................16

3.1.1.1. Osnovni scenarij: Kretanje trošarinskih proizvoda između ovlaštenih gospodarskih subjekata na teritoriju Republike Hrvatske...............................................17

3.1.2. Poslovni procesi........................................................................................................19

3.1.2.1. Iniciranje kretanja: Podnošenje i registracija e-TD-a ....................................19

3.1.2.2. Otkazivanje e-TD-a od strane pošiljatelja: otkazivanje kretanja ..................22

3.1.2.3. Podnošenje potvrde o primitku.......................................................................23

3.1.2.3.1. Objašnjenje manjka/viška.........................................................................25

3.1.2.3.2. Podsjetnik o isteku vremena za potvrdu o primitku i objašnjenje razloga kašnjenja 26

3.1.2.4. Upozorenje ili odbijanje e-TD-a ......................................................................26

3.1.2.5. Promjena odredišta .........................................................................................28

3.1.2.6. Izvoz trošarinskih proizvoda ...........................................................................29

3.1.2.7. Izvješće o događaju.........................................................................................33

4. EMCS poruke ......................................................................................................................................34

4.1. Popis poruka..................................................................................................................34

Page 3: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 3 od 49

4.2. Opis poruka ..................................................................................................................35

4.3. EMCS poruke – Pošiljatelj............................................................................................39

4.4. EMCS poruke - Primatelj .............................................................................................39

4.5. Tijek kretanja ................................................................................................................40

4.6. Struktura i sadržaj elektroničkih poruka ......................................................................40

4.7. E-TD statusi..................................................................................................................42

5. Rezervni postupak.....................................................................................................................43

6. Korištenje EMCS web aplikacije...............................................................................................44

6.1. Pristup EMCS web aplikaciji...............................................................................................44

6.2. Kreiranje kretanja ................................................................................................................44

6.2.1. Kartica: Opći podaci .................................................................................................46

6.2.2. Kartica: Podaci o otpremi.........................................................................................46

6.2.3. Kartica: Podaci o odredištu......................................................................................46

6.2.4. Kartica: Podaci o jamstvu ........................................................................................46

6.2.5. Kartica: Podaci o prijevozu ......................................................................................46

6.2.6. Kartica: Podaci o pošiljci ..........................................................................................47

6.2.7. Kartica: Prateća dokumentacija...............................................................................48

Korištena dokumentacija ........................................................................................................................49

Page 4: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 4 od 49

Svrha ovog priručnika je pružiti osnovne smjernice korisnicima pri uporabi EMCS web aplikacije u nacionalnoj primjeni, te ni u kom slučaju ne može biti osnova za tumačenje zakonskih odredbi iz dijela nacionalnog trošarinskog zakonodavstva. Ovaj priručnik se primjenjuje od 1. srpnja 2013. godine. Sadržaj priručnika će se prilagođavati svim eventualnim izmjenama u području koje obrađuje, te pravovremeno objavljivati na internetskim stranicama Carinske uprave (www.carina.hr).

Page 5: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 5 od 49

Uvod

Svrha

Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine - Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda tzv. EMCS sustava (engl. Excise Movement and Control System) i namijenjen je prvenstveno subjektima (pravnim i fizičkim osobama) u Republici Hrvatskoj koji posluju s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine. Republika Hrvatska je započela s nacionalnom primjenom EMCS sustava 1. ožujka 2013. godine. Nacionalna primjena EMCS sustava označila je, prije svega, prelazak s papirnatog sustava na elektroničku razmjenu informacija o kretanju trošarinskih prozvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine i isključivu primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta u odnosu na kretanja trošarinskih proizvoda koja započinju i završavaju u Republici Hrvatskoj te je ujedno omogućila, i u tom smislu i predstavlja, značajnu fazu u pripremi za učinkovitu primjenu EMCS sustava u širem kontekstu Europske unije. Predstojećim ulaskom u Europsku uniju - 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska preuzima sve obveze koje proizlaze iz punopravnog članstva u Uniji te, u skladu s odredbama europskog trošarinskog zakonodavstva, i obvezu primjene EMCS sustava za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine unutar Europske unije. Svrha ovog dokumenta je pružiti sveobuhvatni opći prikaz poslovnih procesa i funkcionalnosti podržanih EMCS sustavom isključivo u odnosu na kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja započinju i završavaju u Republici Hrvatskoj.

Namjena

Ovaj dokument je namijenjen prvenstveno vanjskim korisnicima EMCS sustava: • ovlaštenim gospodarskim subjektima:

pošiljateljima - ovlaštenim držateljima trošarinskog skladišta i

primateljima - ovlaštenim držateljima trošarinskog skladišta,

kao i unutarnjim korisnicima EMCS sustava: • carinskim službenicima

Struktura dokumenta

Ovaj dokument je podijeljen u sljedeće tematske cjeline: • Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda - EMCS

Ovaj dio dokumenta pruža osnovne informacije o EMCS sustavu, o pravnom okviru za njegovu uspostavu, razvoj i uporabu, o njegovim poslovnim i tehničkim specifikacijama, o ulozi SEED registra za njegov razvoj i ispravno funkcioniranje te osvrt na osnovne aspekte procesa uvođenja EMCS sustava u Republici Hrvatskoj.

Page 6: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 6 od 49

• EMCS domene Ovaj dio dokumenta pojašnjava funkcionalni model EMCS sustava u odnosu na različite sudionike poslovnih procesa obuhvaćenih Sustavom.

• Osnovno poslovanje Ovaj dio dokumenta pruža pregled poslovnih procesa koji su podržani EMCS sustavom, tijekove kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja s gledišta različitih mogućih povezanih poslovnih procesa, opisuje osnovni scenarij, definira uloge i međusobne odnose sudionika na poslovnoj razini.

• EMCS poruke Ovaj dio dokumenta pruža osnovni prikaz i opis elektroničkih poruka koje se razmjenjuju putem EMCS sustava između ovlaštenih gospodarskih subjekata i Carinske uprave kao nadležnog tijela u odnosu na kretanja trošarinskih proizvoda koja započinju i završavaju na teritoriju Republike Hrvatske, daje pojašnjenja strukture i sadržaja elektroničkih poruka.

• Rezervni postupak Ovaj dio dokumenta pruža osnovne informacije o tzv. rezervnom postupku, koji se koristi u situacijama nedostupnosti računalnog sustava ovlaštenog gospodarskog subjekta (pošiljatelja odnosno primatelja) i/ili računalnog sustava Carinske uprave. Postupanje kao i papirnati dokumenti koji se koriste u rezervnom postupku propisani su odredbama članka 15. i 16. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, br. 22/13 i 32/13 - ispravak) te članka 5. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, br. 64/13).

• Korištenje EMCS web aplikacije Ovaj dio dokumenta pojašnjava osnovne korake za podnošenje nacrta e-TD-a uz uporabu EMCS web aplikacije kojom Carinska uprava omogućava ovlaštenim gospodarskim subjektima pristup Sustavu u slučaju kada isti neće razvijati vlastite IT sustave kompatibilne s EMCS sustavom.

Page 7: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 7 od 49

1. Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS

Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS (engl. Excise Movement and Control System), u daljnjem tekstu: EMCS sustav ili Sustav, projekt informatizacije Europske unije, zamišljen je i dizajniran kao sustav elektroničkog praćenja i nadzora kretanja trošarinskih proizvoda (energenti, alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine) u sustavu odgode plaćanja trošarine među državama članicama Europske unije, kojim je omogućena elektronička razmjena informacija između ovlaštenih gospodarskih subjekata i nadležnih tijela u državama članicama (administracija nadležnih za trošarine) u cilju učinkovitog praćenja i kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode. Uvođenje EMCS sustava u državama članicama Europske unije, koje je započelo 1. travnja 2010. godine i odvijalo se postepeno - u fazama, označilo je prelazak s papirnog na elektroničko poslovanje kako nadležnih tijela u državama članicama tako i ovlaštenih gospodarskih subjekata uključenih u Sustav i imalo je za cilj automatizaciju praćenja kretanja. Sukladno europskom zakonodavstvu kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode dozvoljeno je samo uz elektronički trošarinski dokument koji zamjenjuje papirnati prateći trošarinski dokument (PTD) koji je do uvođenja navedenog sustava pratio kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode. Elektronički trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: e-TD) je temeljni dokument EMCS sustava i sadrži sve informacije o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode kao što su: opis pošiljke, polazište i odredište kretanja, nadležne administracije države članice otpreme i države članice odredišta, te gospodarske subjekte uključene u kretanje (pošiljatelj i primatelj). EMCS sustav je u potpunosti zamijenio papirnati sustav 1. siječnja 2012. godine kada su sve države članice počele koristiti Sustav sa svim funkcionalnostima predviđenim za EMCS fazu 3. EMCS sustav vodi prema pojednostavljenju trošarinskih postupaka, smanjenom administriranju uz učinkovitu uporabu modernih IT alata te gospodarskim subjektima koji posluju s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine donosi višestruke prednosti bez papirnatog poslovanja, omogučavajući istovremno nadzor nad kretanjem trošarinskih proizvoda u realnom vremenu. Sustav pruža bitne napretke u odnosu na postojeće postupke koji se temelje na dokumentima u papirnatom obliku:

• Omogućuje sigurnije kretanje trošarinskih proizvoda kroz provjeru podataka o gospodarskim subjektima prije nego što se proizvodi otpreme kao i bržu i sigurniju dostavu dokaza da su trošarinski proizvodi stigli na odredište.

• Prati kretanja trošarinskih proizvoda u realnom vremenu uz stvaranje preduvjeta za provedbu učinkovitog nadzora te mogućnost provedbe provjere tijekom kretanja.

Page 8: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 8 od 49

1.1. EU pravni okvir za EMCS sustav EMCS projekt se temelji na Odluci Europskog Parlamenta i Vijeća br. 1152/2003/EZ od 16. lipnja 2003. godine1, dok zakonsku osnovu za uporabu Sustava i uvođenje elektroničkog trošarinskog dokumenta predstavlja Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. godine2 o općem sustavu trošarina (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća 2008/118/EZ).

Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. godine3 propisuje implementaciju Direktive 2008/118/EZ odnosno definira strukturu i sadržaj elektoničkih poruka koje se razmjenjuju putem EMCS sustava, te pravila i postupke za razmjenu istih, kao i strukturu papirnatih dokumenata koji se koriste u slučaju nedostupnosti sustava. Uredba je izmijenjena i dopunjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1221/2012 od 12 prosinca 2012. godine4 koja je u primjeni u Europskoj Uniji od 1. siječnja 2013. godine. Kako bi se gospodarskim subjektima, budućim korisnicima EMCS sustava, osigurao i olakšao pristup dokumenaciji koja definira pravni okvir za uspostavu, razvoj i uporabu EMCS sustava, Carinska uprava je objavila na svojim internetskim stranicama (www.carina.hr) u dijelu e-Carina/EMCS (http://www.carina.hr/e_carina/EMCS.aspx) relevantne EU propise iz područja trošarinskog zakonodavstva i i to prvenstveno sljedeće:

Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. (na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski)

Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. (na engleskom jeziku i

u prijevodu na hrvatski).

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1221/2012 od 12 prosinca 2012. (na engleskom jeziku)

Sve EU propise iz područja trošarinskog zakonodavstva moguće je pronaći na internetskim stranicama Eur-Lex (www.eur-lex.europa.eu), koje omogućuju slobodan pristup sveobuhvatnom EU zakonodavstvu (osnovni izvor sadržaja je Službeni list Europske unije).

1 Odluka Europskog Parlamenta i Vijeća br. 1152/2003/EZ od 16. lipnja 2003. godine o kompjuterizaciji sustava kretanja i nadzora trošarinskih proizvoda (engl. Decision No 1152/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 on computerising the movement and surveillance of excisable goods, OJ L 162, 1.7.2003., p. 5-8) 2 Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. godine o općem sustavu trošarina i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ (SL L 9, 14.1.2009., str. 12) (engl. COUNCIL DIRECTIVE 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EC, OJ L 9, 14.1.2009., p. 12-30) 3Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. godine o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe tijekom obustave plaćanja trošarina (engl. Commission Regulation (EC) No 684/2009 of 24 July 2009 implementing Council Directive 2008/118/EC as regards the computerised procedures for the movement of excise goods under suspension of excise duty, OJ L 197, 29.7.2009., p. 24-27) 4 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1221/2012 od 12. prosinca 2012. godine kojom se mijenja i dopunjuje Uredba (EZ) br.684/2009 s obzirom na podatke podnesene putem računalnih postupaka za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (engl. Commission Implementing Regulation (EU) No 1221/2012 of 12 December 2012 amending Regulation (EC) No 684/2009 as regards the data to be submitted under the computerised procedure for the movement of excise goods under suspension of excise duty, OJ L 349, 19.12.2012, p. 9-33)

Page 9: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 9 od 49

1.2. EMCS poslovne i tehničke specifikacije Osnovni poslovni procesi i funkcionalnosti koji moraju biti podržani EMCS sustavom definirani su u dokumentu Funkcionalne specifikacije trošarinskog sustava - FESS (engl. Functional Excise System Specification). Dokument FESS opisuje cjelovit i detaljan funkcionalni model EMCS sustava s gledišta poslovnih procesa i scenarija, definira obuhvat, sadržaj i sudionike samoga Sustava, te detaljno razrađuje sve zahtijevane funkcionalnosti.

Temeljni dokument za dizajn i razvoj tehničkih komponenti EMCS aplikacije je Dokument dizajna nacionalne trošarinske aplikacije - DDNEA (engl. Design Document for National Excise Application). Dokument DDNEA sadrži detaljnu definiciju protokola razmjene informacija koje trebaju biti podržane u različitim poslovnim procesima, te strukturu i pravila razmjene podataka, odnosno elektroničkih poruka (engl. IE – Information Exchange). Za gospodarske subjekte koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine, a namjeravaju razviti vlastite IT sustave kompatibilne s EMCS-om, dokument DDNEA predstavlja polazište za razvoj i dizajn vlastite aplikacije, obzirom da isti specificira zahtjeve dizajna kojima svaka EMCS aplikacija mora odgovarati, te se smatra obveznim dokumentom za cjelokupnu implementaciju sustava. Naprijed navedeni dokumenti predstavljaju specifikacije za EMCS sustav koje gospodarski subjekti trebaju implementirati u svrhu pripreme za nacionalnu primjenu Sustava i objavljeni su na internetskim stranicama Carinske uprave (www.carina.hr) u dijelu e-Carina/EMCS (http://www.carina.hr/e_carina/EMCS.aspx). Također je na internetskim stranicama Carinske uprave (www.carina.hr) u dijelu e-Carina/EMCS (http://www.carina.hr/e_carina/EMCS.aspx) objavljena dokumentacija koja se odnosi na Tehničku specifikaciju G2B servisa za EMCS v1.4, te Sheme poruka, koje su obvezatne za implementaciju. EMCS sustav je u stalnom razvoju, odražava i prilagođava se eventualnim kako zakonskim tako i poslovnim odnosno proceduralnim promjenama na razini Europske unije, te se u tom smislu i njegove specifikacije konstantno unapređuju i nadograđuju (DDNEA, FESS, TESS). Dogovorene promjene države članice Europske unije moraju implementirati u svojim sustavima u zadanim rokovima. Cilj Carinske uprave je održavanje i unapređenje Sustava kako bi se osigurala sukladnost sa EU specifikacijama. U tom će kontekstu Carinska uprava pravovremeno infomirati gospodarske subjekte uključene u Sustav putem objave relevantne dokumentacije za razvoj i održavanje Sustava na svojim internetskim stranicama, a kako bi isti mogli implementirati promjene u vlastite sustave.

1.3. Uloga SEED-a u EMCS sustavu Sustav za razmjenu podataka o trošarinskim subjektima koji posluju s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine – SEED (engl. System for Exchange of Excise data) predstavlja osnovu za razvoj i ispravno funkcioniranje EMCS sustava.

Nacionalne SEED baze podataka država članica Europske unije (nacionalni SEED registri), sadrže sve relevantne podatke o gospodarskim subjektima koji imaju odobrenje nadležnog tijela države članice za poslovanje s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine. Podaci iz nacionalnih SEED baza podataka razmjenjuju se sa centralnom EU bazom podataka (Centralni SEED registar).

Page 10: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 10 od 49

Nacionalna SEED baza podataka tzv. nacionalni SEED registar, kojeg vodi Carinska uprava, sadrži podatke o gospodarskim subjektima ovlaštenim za poslovanje u sustavu odgode plaćanja trošarine:

ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i njegovo/a trošarinsko/a skladište/a, registrirani pošiljatelj, registrirani primatelj te povremeno registrirani primatelj (privremeno odobrenje)

kao i podatke o kategorijama trošarinskih proizvoda s kojima isti, temeljem odobrenja nadležnog carinskog ureda prema sjedištu odnosno prebivalištu, mogu poslovati u sustavu odgode.

Sa stajališta nacionalne primjene EMCS sustava, u odnosu na kretanja koja započinju i završavaju na teritoriju Republike Hrvatske (nacionalna kretanja), uključujući kretanja preko teritorija druge države članice Europske unije odnosno preko teritorija treće države ili trećeg teritorija, radi se isključivo o ovlaštenim držateljima trošarinskog skladišta i njihovim trošarinskim skladištima registriranim u nacionalnom SEED registru. Trošarinski broj koji se dodjeljuje gospodarskim subjektima (i njihovim trošarinskim skladištima) prilikom izdavanja odobrenja osnovna je identifikacijska oznaka ovlaštenog gospodarskog (trošarinskog) subjekta temeljem koje je moguće započeti i završiti postupak u EMCS sustavu. Za svako kretanje započeto u EMCS sustavu podaci o pošiljatelju i primatelju, dakle ovlaštenom gospodarskom subjektu, se provjeravaju i uspoređuju sa podacima iz nacionalnog SEED registra.

1.4. Uvođenje EMCS sustava u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska je započela s nacionalnom primjenom EMCS sustava 1. ožujka 2013. godine, a danom pristupa Europskoj uniji u obvezi je primjenjivati EMCS sustav i za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine između Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije.

Republika Hrvatska se, kao i neke države članice Europske unije, odlučila za primjenu EMCS sustava i za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na nacionalnom teritoriju, mogućnost koja je pružena svim državama članicama kao pitanje nacionalne odluke.

1.4.1. Pravni okvir Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine propisano je odredbama:

– članka 7. do 18. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, br. 22/13 i 32/13 - ispravak), u daljnjem tekstu: Zakon o trošarinama;

– članka 2. do 7. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, br. 64/13), u daljnjem tekstu: Pravilnik o trošarinama.

Page 11: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 11 od 49

U skladu sa odredbama članka 8. i 9. Zakona o trošarinama razlikujemo:

kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske (članak 8. Zakona o trošarinama)

kretanja trošarinksih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine između Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije (članak 9. Zakona o trošarinama).

Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine odvija se u pravilu uz primjenu EMCS sustava te je u skladu s odredbama članka 11. stavka 1. Zakona o trošarinama dozvoljeno je samo uz elektronički trošarinski dokument, osim kada je navedenim Zakonom ili nekim drugim propisom drukčije propisano. Pravila i postupci razmjene elektroničkih poruka putem EMCS sustava u svezi sa kretanjem trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine propisani su:

- odredbama članka 12. Zakona o trošarinama - e-kretanje na teritoriju Republike Hrvatske (nacionalna primjena EMCS sustava)

- odredbama članka 13. Zakona o trošarinama - e-kretanje između Republike Hrvatske i druguh država članica (EU primjena EMCS sustava)

te odredbama članka 4. Pravilnika o trošarinama.

1.4.2. Korisnici EMCS sustava i pristup Sustavu Korisnici EMCS sustava u nacionalnoj primjeni su:

• Ovlašteni gospodarski subjekti (vanjski korisnici) i

• Carinski službenici (unutarnji korisnici). Pristup gospodarstvenika EMCS sustavu Uvođenje EMCS sustava moguće je samo uz ostvarivanje tehničkih preduvjeta, što za gospodarske subjekte koji posluju s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine znači da u svrhu korištenja Sustava mogu:

• razviti vlastite IT sustave kompatibilne s EMCS sustavom, te se kao vanjski korisnici povezati s Informacijskim sustavom Carinske uprave (IS CU)

ili • koristiti za to predviđeni web servis Carinske uprave (EMCS web aplikaciju).

Page 12: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 12 od 49

2. EMCS domene EMCS sustav djeluje preko nekoliko glavnih domena, obzirom da proces kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz elektroničku razmjenu informacija uključuje:

Nacionalnu domenu predstavlja administracija nadležnog tijela (Carinska uprava), koja pokreće specifičnu nacionalnu aplikaciju za trošarine - NEA (engl. National Excise Aplication). NEA pruža grupu usluga članovima vanjske domene. Vanjsku domenu predstavljaju svi ovlašteni gospodarski subjekti koji komuniciraju s nacionalnom domenom koristeći klijent aplikacije.

2.1. Vanjska domena Vanjska domena, koju čine ovlašteni gospodarski subjekti (pošiljatelji i primatelji) komunicira s nacionalnom domenom koristeći klijent aplikacije.

Klijent aplikacije komuniciraju sa odgovarajućom nacionalnom domenom i njezinim servisima kako bi omogućile korisničko sučelje između EMCS sustava i njegovih korisnika:

• Ovlaštenih gospodarskih subjekata

2.1.1. Ovlašteni gospodarski subjekti Gospodarski subjekti korisnici EMCS sustava su gospodarski subjekti – pravne ili fizičke osobe (pošiljatelji i primatelji) koji se nalaze u vanjskoj domeni i komuniciraju s nacionalnom domenom korištenjem klijent aplikacija.

• Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta • Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

2.1.1.1. Pošiljatelj Pošiljatelj trošarinskih proizvoda koji se u sustavu odgode plaćanja trošarine kreću na teritoriju Republike Hrvatske uz primjenu e-TD-a, je gospodarski subjekt koji je, temeljem trošarinskog odobrenja nadležnog carinskog ureda, ovlašten otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

Legitimni pošiljatelji trošarinskih proizvoda koji se u sustavu odgode plaćanja trošarine kreću na teritoriju Republike Hrvatske, uključujući i kretanja preko teritorija druge države članice Europske unije odnosno preko teritorija treće države ili trećeg teritorija, mogu biti isključivo ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta.

Mjesto otpreme je trošarinsko skladište.

Page 13: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 13 od 49

Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je registriran u nacionalnom SEED registru. Nacionalni SEED registar sadrži podatke o gospodarskim subjektima koji su temeljem odobrenja nadležnog carinskog ureda, ovlašteni poslovati u sustavu odogode, podaci temeljem kojih je jedino i moguće započeti kretanje u EMCS sustavu, poglavito podaci o: - trošarinskom broju ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, - trošarinskom broju njegovog/ih trošarinskog/ih skladišta, - trošarinskim proizvodima s kojima može poslovati u sustavu odgode. EMCS sustav funkcionira na način da se kod svakog unosa nacrta e-TD-a, kojeg podnosi pošiljatelj, uneseni podaci provjeravaju i uspoređuju s podacima iz nacionalnog SEED registra. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u obvezi je o svakoj izmjeni podataka obavijestiti nadležni carinski ured u zakonom propisanom roku, a u svrhu ažuriranja podataka u SEED registru. Početak kretanja Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine započinje kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta. Podnošenje nacrta e-TD-a (IE815) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je u obvezi ispostaviti i podnijeti nacrt e-TD-a računalnom sustavu Carinske uprave za trošarinske proizvode koje namjerava otpremiti u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svog trošarinskog skladišta. Pošiljatelj pondosi nacrt e-TD-a najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda koji je naznačen u e-TD-u, a najkasnije na dan otpreme. Odredište kretanja Odredište kretanja (polje 1a nacta e-TD-a - Šifra odredišta) može biti:

- trošarinsko skladište (šifra 1); - izvoz (šifra 6) – mjesto na teritoriju Republike Hrvatske na kojem trošarinski proizvodi

napuštaju teritorij Europske unije. Promjena podataka u e-TD-u Pošiljatelj podnosi nacrt e-TD-a i odgovoran je za podatke navedene u istom. Izmjene u podnesenim podacima o kretanju trošarinskih proizvoda može izvršiti samo u za to propisanim slučajevima:

- Otkazivanje e-TD-a, samo ako trošarinski proizvodi nisu već otpremljeni iz trošarinskog skladišta pošiljatelja - ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta;

- Promjene odredišta, tijekom kretanja, u slučaju kada su trošarinski proizvodi već napustili trošarinsko skladište pošiljatelja – ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta.

Poslovne radnje pošiljatelja Pošiljatelj može, koristeći EMCS sustav, poduzeti sljedeće poslovne radnje:

• Iniciranje kretanja • Otkazivanje kretanja • Promjena odredišta • Objašnjenje manjka/viška

Page 14: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 14 od 49

2.1.1.2. Primatelj Primatelj trošarinskih proizvoda koji se u sustavu odgode plaćanja trošarine kreću na teritoriju Republike Hrvatske uz primjenu e-TD-a, je gospodarski subjekt koji je, temeljem trošarinskog odobrenja nadležnog carinskog ureda, ovlašten primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

Legitimni primatelji trošarinskih proizvoda koji se u sustavu odgode plaćanja trošarine kreću na teritoriju Republike Hrvatske, uključujući i kretanja preko teritorija druge države članice Europske unije odnosno preko teritorija treće države ili trećeg teritorija, mogu biti isključivo ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta.

Mjesto isporuke je trošarinsko skladište. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je primatelj s trošarinskim skladištem kao mjestom isporuke. Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je registriran u nacionalnom SEED registru. Povezanost i interakcija EMCS sustava i nacionalnog SEED registra ukazuje na činjenicu da se kod kretanja koja se odvijaju uz primjenu EMCS sustava u ulozi primatelja mogu pojaviti samo ovlašteni gospodarski subjekti, sa izuzetkom kretanja namijenjenih izvozu kod kojih se u polju 5 e-TD-a - Primatelj navodi naziv i adresa osobe koja zastupa pošiljatelja u carinskom uredu izvoza, te opcionalno porezni broj (OIB) te osobe, a u polju 8 Carinski ured – mjesto isporuke, šifra carinskog ureda izvoza kojem će biti podnesena izvozna deklaracija; Završetak kretanja Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine završava kada primatelj primi trošarinske proizvode i kada trošarinski proizvodi, u slučaju izvoza, napuste teritorij Europske unije. Podnošenje Potvrde o primitku/izvozu (IE818) Primatelj - ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta po primitku trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u obvezi je podnijeti Potvrdu o primitku putem EMCS sustava. Primatelj podnosi Potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda. U slučaju izvoza, EMCS sustav po zaprimanju poruke o rezultatima izlaza od ECS aplikacije (engl. Export Control System - Sustav kontrole izvoza) kreira poruku IE818 – Potvrda o izvozu, koju šalje EMCS aplikaciji. Poslovne radnje primatelja Primatelj može, koristeći EMCS sustav, poduzeti sljedeće poslovne radnje:

• Upozorenje ili odbijanje e-TD-a • Podnošenje potvrde o primitku (uključuje mogućnost neprihvaćanja odnosno

djelomičnog neprihvaćanja pošiljke) • Objašnjenje manjka

Page 15: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 15 od 49

3. Središnje poslovanje Ovo poglavlje obrađuje temeljne funkcionalnosti EMCS sustava u odnosu na središnje poslovanje. Svrha poglavlja je pružiti sažeti prikaz osnovnih poslovnih scenarija i procesa kao i pojasniti njihovu međusobnu povezanost u ciklusu kretanja trošarinskih

U nastavku dokumenta je opisan osnovni poslovni scenarij kao i poslovni procesi podržani EMCS sustavom, koji definiraju osnovne interakcije između računalnog sustava Carinske uprave (CU), odnosno nacionalne aplikacije za trošarine - NEA (engl. National Excise Aplication) i klijent aplikacija ovlaštenih gospodarskih subjekata ovisno o specifičnim poslovnim slučajevima (korištenje web aplikacije Carinske uprave), a odnose se isključivo na EMCS kretanja koja se odvijaju na teritoriju Republike Hrvatske, uključujući i kretanja preko teritorija druge države članice Europske unije odnosno preko teritorija treće države ili trećeg teritorija, te istovremeno definiraju sudionike poslovnih procesa, njihove uloge, obveze kao i međusobne odnose.

Sudionici: → Pošiljatelj/Primatelj – gospodarski subjekt koji ima odobrenje nadležnog tijela (CU)

temeljem kojeg posluje sa trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta te u okviru kojeg je ovlašten otpremati/primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine;

→ Administracija nadležnog tijela (CU).

3.1. Kretanje trošarinskih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske

Trošarinski proizvodi se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske uz primjenu EMCS sustava, odnosno e-TD kada se:

→ otpremaju iz jednog trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište,

→ otpremaju iz trošarinskog skladišta u mjesto na teritoriju Republike Hrvatske na kojem napuštaju teritorij Europske unije (izvoz),

→ otpremaju iz trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište, preko teritorija druge države članice Europske unije odnosno treće države ili trećeg teritorija.

Takva se kretanja odvijaju uz primjenu EMCS sustava putem elektroničke razmjene podataka i informacija o kretanju između klijent aplikacija, odnosno sustava ovlaštenih gospodarskih subjekata i računalnog sustava Carinske uprave. Elektronička razmjena omogućava istovremeno informiranje svih sudionika o različitim segmentima kretanja odnosno poslovnim procesima, kao i nadzor samoga kretanja u realnom vremenu. Elektronički trošarinski dokument e-TD (IE801) Kretanje inicira pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji podnosi u Sustav nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta (nacrt e-TD-a) sa svim podacima o namjeravanoj otpremi trošarinskih prozvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine. Računalni sustav Carinske uprave, nakon elektroničke provjere podnesenih podataka (formalno-logička provjera), ako su podaci ispravni, dokumentu dodjeljuje jedinstvenu referentnu oznaku (JRO). e-TD (IE801) koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku je dokument kojim se

Page 16: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 16 od 49

dokazuje da se u njemu navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine. Jedinstvena referentna oznaka postaje jedinstvena oznaka elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD-a) kao temeljnog dokumenta kretanja. Sve radnje koje slijede odnosno elektroničke poruke koje se razmjenjuju putem EMCS sustava, a odnose se na točno određeno kretanje moraju sadržavati JRO dodijeljen za to kretanje i strogo su vezane za podatke iz e-TD-a. U tom kontekstu tijekom kretanja u sustavu odgode, trošarinske proizvode može pratiti samo tiskana inačica e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži JRO, uz pretpostavku poslovanja uz propisanu elektroničku razmjenu informacija putem EMCS sustava.

3.1.1. Poslovni scenariji Funkcionalnostima EMCS sustava, koje su detaljno razrađene i opisane u dokumentu FESS, podržani su različiti poslovni procesi, njihova povezanost, kao i slijed uporabe koja dovodi do kreiranja različitih mogućih poslovnih scenarija.

Radi lakšeg razumijevanja osnovnog poslovanja u okviru EMCS sustava u nastavku se daje sažeti prikaz mogućeg slijeda i povezanosti poslovnih procesa (detaljnije opisani u nastavku dokumenta):

• Nakon podnošenja i registracije/validacije e-TD-a može uslijediti: otkazivanje e-TD-a, promjena odredišta, upozorenje (uz ili bez odbijanja) ili potvrda o primitku.

• Nakon promjene odredišta može uslijediti: upozorenje (uz ili bez odbijanja) i potvrda o primitku.

• Nakon potvrde o primitku kojom je prihvaćena pošiljka može uslijediti, samo u slučaju utvrđenih manjkova ili viškova, daljnji postupak u kojem i pošiljatelj i primatelj imaju mogućnost dati dodatna pojašnjenja istih.

• Nakon potvrde o primitku kojom je pošiljka u cijelosti ili djelomično odbijena može uslijediti: promjena odredišta.

• Nakon upozorenja bez odbijanja pošiljke može uslijediti: promjena odredišta ili potvrda o primitku ili otkazivanje e-TD-a.

• Nakon upozorenja uz odbijanje može uslijediti ili promjena odredišta ili otkazivanje e-TD-a.

• Otkazivanje e-TD je dopušteno jedino prije otpreme trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine i nije povezano sa niti jednim narednim poslovnim procesom.

Page 17: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 17 od 49

3.1.1.1. Osnovni scenarij: Kretanje trošarinskih proizvoda između ovlaštenih gospodarskih subjekata na teritoriju Republike Hrvatske

Osnovni EMCS poslovni scenarij za kretanje trošarinskih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske obuhvaća:

→ kretanje trošarinskih proizvoda koji se u sustavu odgode otpremaju iz trošarinskog skladišta pošiljatelja – ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u trošarinsko skladište primatelja - ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta.

Navedeni scenarij uključuje kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja između ovlaštenih gospodarskih subjekata (pošiljatelja i primatelja) na teritoriju Republike Hrvatske, koje se odvija uz primjenu e-TD-a, odnosno uz elektroničku razmjenu podataka o kretanju putem EMCS sustava prema definiranom obliku i sadržaju. I pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i primatelj - ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta moraju biti registrirani u SEED registru kojeg vodi administracija nadležnog tijela - Carinska uprava. Osnovni poslovni scenarij se odvija u sljedećim koracima:

1. Pošiljatelj podnosi nacrt e-TD-a (elektronička poruka IE815) računalnom sustavu Carinske uprave (najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenih u e-TD-u, a najkasnije na dan otpreme), u kojem u polju 1a navodi šifru odredišta „1= trošarinsko skladište“. Sadržaj i struktura nacrta e-TD-a (uvjeti za popunjavanje pojedinih podataka definirani su u stupcu „E“, a pojašnjenja za popunjavanje u stupcu „F“ nacrta e-TD-a), kao i šifarnici koji se koriste prilikom popunjavanja nacrta e-TD-a definirani su u prilozima Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. godine koja je izmijenjena i dopunjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1221/2012 od 12. prosinca 2012. godine

2. Računalni sustav Carinske uprave zaprima nacrt e-TD-a radi formalne verifikacije te vrši elektroničku provjeru podataka (formalno-logička provjera podataka) u nacrtu e-TD-a, uključujući provjeru podataka iz nacionalnog SEED registra.

3. Nakon provjere, ako su podaci ispravni, računalni sustav Carinske uprave potvrđuje e-TD, dodjeljuje mu jedinstvenu referentnu oznaku (JRO) tzv. ARC broj (engl. Administrative Reference Code) i pohranjuje e-TD u statusu „prihvaćeno“. Postupak prihvaćanja rezultira kreiranjem elektroničke poruke IE801 (e-TD). Računalni sustav Carinske uprave automatski prosljeđuje e-TD sa dodijeljenim JRO (IE801): sustavu pošiljatelja (kao potvrdu za početak kretanja u sustavu odgode) i sustavu primatelja (kao obavijest o upućenoj mu pošiljci). Ako podaci u nacrtu e-TD-a nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave odmah šalje sustavu pošiljatelja elektroničku poruku u kojoj su navedene greške (IE704). Pošiljatelj ima mogućnost ispraviti podatke i ponovno podnijeti nacrt e-TD-a u svrhu formalne verifikacije.

4. Pošiljatelj zaprima potvrđeni e-TD (IE801) i tek u tom trenutku može otpremiti trošarinske proizvode iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode. Pošiljatelj je dužan osigurati i ispostaviti osobi koja će pratiti kretanje trošarinskih proizvoda (najčešće prijevoznik) jedan od sljedećih dokumenata: tiskanu inačicu e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži JRO. Navedeni dokumenti se moraju, tijekom kretanja, na zahtjev predočiti nadležnim tijelima.

Page 18: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 18 od 49

Računalni sustav Carinske uprave započinje postupak praćenja (engl. follow up) tako što pokreće tajmer (TIM_EAD) na datum otpreme trošarinskih proizvoda koji istječe nakon očekivanog završetka kretanja (datum otpreme plus trajanje kretanja).

5. Kada trošarinski proizvodi stignu na odredište, primatelj podnosi nacrt potvrde o primitku (IE818) računalnom sustavu Carinske uprave. Podnošenje elektroničke potvrde o primitku je obveza primatelja, osim u slučaju kada primatelj nije u mogućnosti podnijeti potvrdu o primitku koristeći računalni sustav (v. rezervni postupak).

6. Računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o primitku (formalno-logička provjera podataka).

7. Nakon provjere, ako su podaci u potvrdi o primitku ispravni, računalni sustav Carinske uprave potvrđuje potvrdu o primitku (IE818) koju automatski prosljeđuje sustavu pošiljatelja i sustavu primatelja. Ako podaci nisu ispravni, računalni sustav odmah šalje sustavu primatelja elektroničku poruku u kojoj su navedene greške (IE704).

8. Potvrđena potvrda o primitku dokaz je da je kretanje završeno, te se oslobađa jamstvo podneseno od strane pošiljatelja.

XML poruke uključene u opisani poslovni scenarij i razmijenjene putem EMCS sustava:

IE815 – Nacrt e-TD-a IE801 – e-TD IE704 – Opća poruka o neprihvaćanju IE906 – Poruka o grešci IE818 – Potvrda o pimitku

Opisani scenarij primjenjuje se i u situacijama kada se trošarinski proizvodi:

• otpremaju iz jednog trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište istog ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, dok se samo u slučaju kada je ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ishodio odobrenje nadležnog carinskog ureda za pojednostavnjenje postupka, kretanje može odvijati van EMCS sustava, uz trgovačku ispravu koja sadrži oznaku „Pojednostavnjeni postupak kretanja trošarinskih proizvoda“, a koju ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispostavlja u skladu s odredbama članka 7. Pravilnika o trošarinama.

ili • otpremaju iz jednog u drugo trošarinsko skladište preko teritorija treće države ili

trećeg teritorija, pri čemu pošiljtelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta uz e-TD podnosi, u carinskom postupku unutarnjeg provoza, i provoznu deklaraciju koja u polju 44. mora imati navedeni JRO odnosnog e-TD-a, a koji dokumenti prate kretanje trošarinskih proizvoda.

Page 19: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 19 od 49

3.1.2. Poslovni procesi U nastavku dokumenta su opisani osnovni poslovni procesi podržani EMCS sustavom s gledišta nacionalne primjene, odnosno kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode na teritoriju Republike Hrvatske, uključujući i kretanja preko teritorija druge države članice Europske unije odnosno preko teritorija treće države ili trećeg teritorija.

Poslovni procesi:

→ Podnošenje i registracija e-TD-a → Otkazivanje kretanja → Podnošenje potvrde o primitku → Upozorenje ili odbijanje e-TD-a → Promjena odredišta → Izvoz trošarinskih proizvoda → Izvješće o događaju

3.1.2.1. Iniciranje kretanja: Podnošenje i registracija e-TD-a

Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta inicira kretanje svaki put kada namjerava otpremiti trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju ili do mjesta na teritoriju Republike Hrvatske na kojem napuštaju teritorij Europske unije (izvoz). I pošiljatelj i primatelj moraju biti ovlašteni za poslovanje u sustavu odgode (ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta).

Pošiljatelj započinje proces podnošenjem nacrta e-TD-a. Polazište kretanja je trošarinsko skladište pošiljatelja. Odredište je trošarinsko skladište primatelja ili izvoz ako se trošarinski proizvodi otpremaju u izvoz. Poslovni proces podnošenja i registracije e-TD-a se odvija u sljedećim koracima: 1. Pošiljatelj priprema i podnosi nacrt e-TD-a (IE815) računalnom sustavu Carinske uprave.

Sva polja nacrta e-TD-a, s izuzetkom JRO, moraju biti popunjena, osim ako izričito nije navedeno drugačije, obzirom da su određena polja „opcionalna“ (unos podataka nije obavezan). Popunjavanje nacrta e-TD-a Pošiljatelj, prilikom popunjavanja nacrta e-TD-a odabire vrstu poruke odnosno jednu od sljedećih vrijednosti:

1 = Standardno podnošenje (obuhvaća sve slučajeve, izuzev podnošenja za izvoz uz kućno carinjenje)

2 = Podnošenje za izvoz uz kućno carinjenje (samo u slučaju kada pošilajtelj ima i status ovlaštenog izvoznika)

U slučaju kada je kretanje započeto u rezervnom postupku uz primjenu propisanih papirnatih obrazaca, prilikom naknadnog unosa podataka iz papirnatog dokumenta putem EMCS sustava, pošiljatelj je dužan označiti polje Oznaka naknadnog unosa, kako bi se u e-TD-u evidentiralo da se radi o kretanju započetom u rezervnom postupku, a isto će biti i vidljivo u samoj strukturi JRO-a odnosnog e-TD-a prema slovnoj oznaci F (engl. fallback, rezervni postupak)

Page 20: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 20 od 49

U nacrtu e-TD-a pošiljatelj navodi sve zahtijevane podatke, a poglavito podatke o: → Polazištu kretanja: • Trošarinski broj, naziv i adresa pošiljatelja (za nacionalna kretanja pošiljatelj je uvijek:

ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta) – polje 2; • Lokalni referentni broj tzv. LRN (engl. Local Reference Number) kojeg dodjeljuje

pošiljatelj (jedinstveni broj kojeg pošiljatelj dodjeljuje e-TD-u prema svojim evidencijama i koji je na jedinstven način određuje e-TD, pa ga pošiljatelj ne smije ponovno koristiti za nova kretanja odnosno u slučaju podnošenja novoga e-TD-a) – polje 9a;

• Šifra polazišta (za nacionalna kretanja šifra polazišta je uvijek 1 = trošarinsko skladište) – polje 9d;

• Šifra nadležnog carinskog ureda otpreme (nadležni carinski ured prema sjedištu odnosno prebivalištu pošiljatelja) – polje 10;

→ Odredištu kretanja: • Šifra odredišta (za nacionalna kretanja šifra odredišta je ili 1 = trošarinsko skladište ili 6

= izvoz) – polje 1a; • Trošarinski broj, naziv i adresa primatelja, ukoliko je primatelj ovlašteni držatelj

trošarinskog skladišta – polje 9a te 9b,c,d,e i f; • Trošarinski broj trošarinskog skladišta ukoliko je mjesto isporuke trošarinsko skladište –

polje 7a; • Ukoliko je pošiljka namijenjena za izvoz, u polju 5 Primatelj navodi se naziv i adresa

osobe koja zastupa pošiljatelja u carinskom uredu izvoza te opcionalno porezni broj (OIB) te osobe, kao i šifra carinskog ureda izvoza kojem će biti podnesena izvozna carinska deklaracija (JCD za izvoz) – polje 8a

→ Ostala polja s općim podacima: • Broj i datum računa (ukoliko broj računa nije poznat, kao referenti podatak se može

koristiti broj dostavnice ili bilo koji drugi transportni dokument) – polje 9b i c; • Trajanje kretanja - polje 1b; • Datum i vrijeme otpreme (datum otpreme može biti datum u prošlosti samo u slučaju

kada je kretanje započeto uz primjenu rezervnog postupka, te se podaci nakandno unose u EMCS sustav) – polje 9 e i f;

• Šifra davatelja jamstva – polje 11a; • Šifra načina prijevoza – polje 13a; • Organizator prijevoza (navesti jednu od sljedećih vrijednosti ovisno o slučaju: 1 =

pošiljatelj, 2 = primatelj, 3 = vlasnik robe, 4 = ostalo) – polje 1c; • Naziv i adresa organizatora prijevoza ako je vrijednost u polju 1c „3“ (vlasnik robe) ili „4“

(ostalo) – polje 14; - Podaci o prijevozu (potrebno navesti podatke o svakom pojedinom prijevoznom

sredstvu (šifra prijevoznog sredstva), identitet odnosno registracijsku oznaku prijevoznog sredstva, eventualno podatke o plombi te podatke o prijevoznim sredstvima u slučaju pretovara u polju 16f Dodatni podaci) - polje 16.

Page 21: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 21 od 49

→ Opis pošiljke: Potrebno je koristiti zaseban skup podataka za svaki proizvod koji je sastavni dio pošiljke trošarinskih proizvoda koji se otpremaju u sustavu odgode (npr. 2 trošarinska proizvoda - 2 e-TD stavke). Aplikacija će svaki podatkovni skup odnosno e-TD stavku jednoznačno identificirati unutar odnosnog e-TD-a na način da će mu dodijeliti slijedni broj počevši od broja 1 (e-TD stavaka 1, e-TD stavka 2. e-TD stavka 3 itd).

• Jedinstveni slijedni broj stavke, počevši od 1 – polje 17a; • Šifra trošarinskog prozvoda – polje 17b; • Tarifna oznaka KN – polje 17c; • Količina (navedena u mjernoj jedinici koja se odnosi na šifru proizvoda) – polje 17d; • Bruto težina – polje 17e; • Neto težina – polje 17f; • Udio alkohola (za alkohol i alkoholna pića) - polje 17g ; • Opcionalno, fiskalne oznake – polje 17i; • Gustoća (samo za energente, gustoća na 15°C) - polje 17o; • Opis pakiranja: jedan ili više,

te ostale podatke sadržane u skupu podataka polja 17 e-TD-a. 2. Računalni sustav Carinske uprave zaprima nacrt e-TD-a i vrši elektroničku provjeru

podataka (formalno-logička provjera podataka), uključujući provjeru podataka iz SEED registra.

3. Nakon provjere, ako su podaci ispravni, računalni sustav Carinske uprave: - potvrđuje e-TD, dodjeljuje mu JRO, - pohranjuje e-TD u statusu „prihvaćeno“, - šalje e-TD s dodijeljenom JRO (IE801) sustavu pošiljatelja, - šalje e-TD s dodijeljenom JRO (IE801) sustavu primatelja. I pošiljatelj i primatelj su automatski obaviješteni o prihvaćanju e-TD-a, nakon čega pošiljatelj može započeti kretanje. Trošarinski proizvodi ne smiju napustiti mjesto otpreme prije nego što pošiljatelj dobije IE801, odnosno potvrdu o prihvaćanju e-TD-a. Ako podaci u nacrtu e-TD-a nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave odmah šalje sustavu pošiljatelja elektroničku poruku u kojoj su navedene greške (IE704). Pošiljatelj ima mogućnost ispraviti podatke i ponovno podnijeti nacrt e-TD-a u svrhu formalne validacije. Moguće je nekoliko razmjena poruka putem EMCS sustava između računalnog sustava Carinske uprave i pošiljatelja prije nego što se e-TD smatra potpuno važećim.

4. Pošiljatelj obavještava osobu koja prati kretanje trošarinskih proizvoda o dodijeljenoj JRO (ispostavlja tiskanu inačicu e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži JRO), te može započeti kretanje: otprema trošarinske proizvode iz svog trošarinskog skladišta.

5. Računalni sustav Carinske uprave započinje postupak praćenja (engl. follow up) tako što pokreće tajmer (TIM_EAD) na datum otpreme trošarinskih proizvoda koji istječe nakon očekivanog završetka kretanja (datum otpreme plus trajanje kretanja).

6. Očekuje se potvrda o primitku od strane primatelja kako bi se zatvorilo kretanje.

Page 22: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 22 od 49

Važno je naglasiti da se podaci u prihvaćenom e-TD-u (e-TD kojemu je dodijeljen JRO) ne mogu mijenjati, međutim u odnosu na navedeno pošiljatelj ima dvije mogućnosti:

- otkazivanje e-TD-a, ako trošarinski proizvodi još uvijek nisu otpremljeni iz trošarinskog skladišta pošiljatelja;

- promjena odredišta, nakon što su trošarinski proizvodi već otpremljeni iz trošarinskog skladišta pošiljatelja.

XML poruke uključene u opisani poslovni proces i razmijenjene putem EMCS sustava:

IE815 – Nacrt e-TD-a IE801 – e-TD IE704 – Opća poruka o neprihvaćanju IE906 – Poruka o grešci

3.1.2.2. Otkazivanje e-TD-a od strane pošiljatelja: otkazivanje kretanja

Nacionalnim trošarinskim zakonodavstvom propisana je mogućnost otkazivanja e-TD-a od strane pošiljatelja – ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u okolnosti kada je e-TD potvrđen, a trošarinski proizvodi još uvijek nisu otpremljeni u sustavu odgode odnosno nisu napustili mjesto otpreme (trošarinsko skladište pošiljatelja).

Preduvjet: • e-TD je u statusu „prihvaćeno“ ili „prihvaćeno za izvozodnosno izvozno“ (samo kod

kućnog carinjenja ako trošarinski proizvodi nisu napustili prostore pošiljatelja) ili „odbijeno“

• trošarinski proizvodi nisu napustili trošarinsko skladište pošiljatelja. Dva su temeljna razloga za otkazivanje:

• pogrešno navedeni podaci u e-TD-u, razlog zbog kojeg e-TD ne opisuje ispravno pošiljku;

• događaj koji utječe na otkazivanje kretanja. Potrebno je istaknuti da otkazivanje e-TD-a nije moguće ukoliko su trošarinski proizvodi fizički napustili trošarinsko skladište pošiljatelja. Poslovni proces otkazivanja e-TD-a se odvija u sljedećim koracima: 1. Pošiljatelj podnosi računalnom sustavu Carinske uprave nacrt elektroničke poruke o

otkazivanju e-TD-a (IE810), navodeći jedinstvenu referentnu oznaku e-TD-a kojeg želi otkazati i razloge otkazivanja (npr. greška pri unošenju podataka, komercijalna transakcija prekinuta..) prema ponuđenom šifarniku.

2. Računalni sustav Carinske uprave zaprima nacrt elektroničke poruke o otkazivanju te vrši provjeru podataka u nacrtu elektroničke poruke o otkazivanju radi njene formalne validacije.

3. Nakon provjere, ako su podaci ispravni, računalni sustav Carinske uprave: - mijenja status e-TD-a u „otkazano“, - kreira i šalje elektroničku poruku obavijesti o otkazivanju (IE810) sustavu pošiljatelja, - šalje elektroničku poruku obavijesti o otkazivanju (IE810) sustavu primatelja

Page 23: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 23 od 49

- zaustavlja pokrenuti tajmer (TIM_EAD). Ako podaci u nacrtu elektroničke poruke o otkazivanju nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave odmah šalje sustavu pošiljatelja elektroničku poruku u kojoj su navedene greške (IE704), nakon čega pošiljatelj može ispraviti i ponovno podnijeti nacrt poruke.

4. Pošiljatelj je obaviješten da je potvrđeno otkazivanje kretanja (zaprimanjem IE810) 5. Primatelj je obaviješten o otkazivanju kretanja (IE810). XML poruke uključene u opisani poslovni proces i razmijenjene putem EMCS sustava:

IE810 – Otkazivanje e-TD-a IE704 – Opća poruka o neprihvaćanju IE906 – Poruka o grešci

3.1.2.3. Podnošenje potvrde o primitku Poslovni proces koji će biti opisan u nastavku odnosi se na isporuke trošarinskih proizvoda u trošarinsko skladište primatelja - ovlaštenog držatelja trošarinskih proizvoda i ne obuhvaća otpremu trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta u izvoz, koja će biti obrađena pod točkom 3.1.2.6. ovog dokumenta.

Potvrdu o primitku (IE818) podnosi primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odmah odnosno najkasnije 5. radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda, a kojom potvrđuje da su trošarinski proizvodi stigli na odredište. Podnošenje elektroničke potvrde o primitku je obveza primatelja, koji je dužan naznačiti u istoj sve eventualne nepodudarnosti – manjkove ili viškove u svezi sa zaprimljenom pošiljkom trošarinskih proizvoda. Naime, po primitku trošarinskih prozivoda primatelj provjerava zaprimljenu pošiljku, te ispostavlja potvrdu o primitku. U polju 5 Carinski ured - Mjesto odredišta primatelj navodi šifru svog nadležnog carinskog ureda. Podnošenje potvrde o primitku je obvezatno bez obzira na to da li je pošiljka prihvaćena ili odbijena ili djelomično odbijena. U tom kontekstu opći zaključci o primitku koje primatelj navodi u nacrtu potvrde o primitku (IE818) mogu biti: „primitak prihvaćen i zadovoljavajući“ ili „primitak prihvaćen iako nezadovoljavajući“ ili „primitak odbijen“ odnosno „primitak djelomično odbijen“. Ako u potvrdi u primitku nisu naznačeni manjkovi i ako su svi isporučeni trošarinski proizvodi prihvaćeni od strane primatelja, potvrda o primitku predstavlja dokaz završetka kretanja, te ujedno otpušta jamstvo položeno od strane pošiljatelja. Primatelj ima mogućnost prihvatiti dio pošiljke i odbiti preostali dio ili odbiti pošiljku u cijelosti. U slučaju odbijanja pošiljke u cijelosti, primatelj je u obvezi podnijeti potvrdu o primitku. U tom slučaju se smatra da kretanje nije zatvoreno, te se od pošiljatelja očekuje da promijeni odredište kako bi se omogućilo da se trošarinski proizvodi otpreme na drugo odredište (ili vrate u trošarinsko skladište otpreme). U slučaju djelomičnog odbijanja pošiljke, smatra se da je kretanje samo djelomično zatvoreno i to za dio pošiljke koji je prihvaćen, dok se za preostali (odbijeni dio pošiljke) od pošiljatelja očekuje da podnese promjenu odredišta. Važno je napomenuti da je u oba slučaja djelomičnog ili potpunog odbijanja pošiljke potrebno navesti razloge takvoga postupanja u za to predviđenom polju potvrde o primitku. Poslovni proces podnošenja potvrde o primitku od strane primatelja se odvija u sljedećim koracima:

Page 24: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 24 od 49

1. Nakon što zaprimi pošiljku trošarinskih proizvoda primatelj ispostavlja potvrdu o primitku na način da unosi rezultate pregleda pošiljke u nacrt potvrde o primitku. Primatelj podnosi nacrt elektroničke poruke potvrde o primitku (IE818) računalnom sustavu Carinske uprave odmah po primitku pošiljke trošarinskih proizvoda u sustavu odgode, a najkasnije petog radnog dana nakon primitka. Podaci koje primatelj unosi u potvrdu u primitku, odnose se poglavito na sljedeće: - JRO zaprimljene pošiljke – polje 2a; - trošarinski broj, naziv i adresu primatelja - ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta –

polje 3; - šifra nadležnog carinskog ureda u mjestu odredišta (nadležni carinski ured prema

sjedištu odnosno prebivalištu primatelja) – polje 5; - trošarinski broj, naziv i adresa trošarinskog skladišta odredišta u mjestu isporuke – polje

4; - datum dolaska trošarinskih proizvoda – polje 6a; - opći zaključci o primitku (polje 6b), koji mogu biti:

1 = primitak prihvaćen i zadovoljavajući, 2 = primitak prihvaćen iako nezadovoljavajući, 3 = primitak odbijen, 4 = primitak djelomično odbijen

- u slučajevima u kojima zaključak o primitku, naveden u polju 6b, odgovara jednoj od vrijednosti od 2 do 4, dakle u svim situacijama osim onih kada je opći zaključak „primitak prihvaćen i zadovoljavajući“, potrebno je navesti „razlog nezadovoljstva“ za nezadovoljavajući primitak pošiljke (npr. višak, manjak, oštećena roba, oštećena plomba..) u polju 7.1a;

- za svaku stavku za koju su utvrđene nepodudarnosti, viškovi ili manjkovi ili su djelomično odbijene u polju 7 potrebno je navesti:

jedinstveni slijedni broj stavke odgovarajućeg e-TD-a - polje 17a – Jedinstveni referentni broj stavke;

šifru trošarinskog proizvoda – 7d; utvrđeni manjak ili višak (količinu izaraženu u mjernoj jedinici koja se odnosi na

šifru proizvoda) – 7c; odbijenu količinu odnosne stavke trošarinskih proizvoda (7e), ako je opći zaljučak

o primitku 4. - „primitak djelomično odbijen“ . 2. Računalni sustav Carinske uprave zaprima nacrt elektroničke poruke potvrde o primitku

(IE818), te vrši provjeru podataka radi njene formalne validacije. 3. Nakon provjere, ako su podaci ispravni, računalni sustav Carinske uprave:

- mijenja status e-TD-a u „isporučeno“, ako je pošiljka u potpunosti prihvaćena (1) uključujući prihvaćanje iako nezadovoljavajuće (2);

- mijenja status e-TD-a u „djelomično odbijeno“, ako je pošiljka djelomično odbijena (4); - mijenja status e-TD-a u „ odbijeno“, ako je pošiljka odbijena (3).

Računalni sustav Carinske uprave potvrđuje primitak na način da sustavu primatelja prosljeđuje prihvaćenu potvrdu o primitku (IE818). Računalni sustav Carinske uprave potvrdu o primitku (IE818) ujedno šalje i sustavu pošiljatelja.

Page 25: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 25 od 49

Ako podaci u nacrtu potvrde o primitku nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave odmah šalje sustavu primatelja elektroničku poruku u kojoj su navedene greške (IE704). Primatelj mora ispraviti podatke i ponovno podnijeti nacrt elektroničke poruke potvrde o primitku.

4. e-TD je u statusu „isporučeno“ ili „djelomično odbijeno“ odnosno „odbijeno“ i sve uključene strane su o tome obaviještene. Pošiljatelj je obaviješten o sljedećem: - pošiljka je u potpunosti prihvaćena čime je kretanje završeno (pod uvjetom da su plaćena

eventualna davanja na izjavljene manjkove odnosno ovisno o rezultatima daljnjih postupaka u slučaju nepravilnosti) ili

- pošiljka je djelomično odbijena, kretanje je djelomično završeno za one količine trošarinskih proizvoda koje su prihvaćene, te se za odbijeni dio pošiljke od pošiljatelja očekuje da podnese poruku o promjeni odredišta; ili

- pošiljka je odbijena; od pošiljatelja se očekuje da podnese poruku o promjeni odredišta. 5. Ako je pošiljka u cijelosti prihvaćena, računalni sustav Carinske uprave zaustavlja tajmer

(TIM_EAD). Ako je pošiljka djelomično ili u cijelosti odbijena pokreće se tajmer (TIM_CHS) koji istječe na krajnji datum za podnošenje poruke o promjeni odredišta.

XML poruke uključene u opisani poslovni proces i razmijenjene putem EMCS sustava:

IE818 – Potvrda o primitku/Potvrda o izvozu IE704 – Opća poruka o neprihvaćanju IE906 – Poruka o grešci

3.1.2.3.1. Objašnjenje manjka/viška

Kada je u potvrdi o primitku/izvozu prijavljen manjak ili višak, i pošiljatelj i primatelj imaju mogućnost podnijeti dodatna objašnjenja (elektronička poruka IE871) računalnom sustavu Carinske uprave koji je automatski prosljeđuje i sustavima uključenih strana (kao i u prethodnim poslovnim procesima, ako je rezultat provjere podataka u ponesenoj poruci negativan računalni sustav Carinske uprave šalje poruku IE704). Slanje objašnjenja je opcionalno i za pošiljatelja i za primatelja, ovisno o individualnoj procjeni važnosti podnesenih informacija za utvrđivanje razloga manjka ili viška. U tom smislu, dozvoljeno je podnijeti više poruka objašnjenja za isti e-TD. Poruka objašnjenja upućena od strane pošiljatelja može primjerice sadržavati informaciju:

• stvarno otpremljene količine ne odgovaraju podacima u e-TD-u.

Poruka objašnjenja upućena od strane primatelja može sadržavati sljedeće informacije: • o tome da je dio robe (trošarinskih proizvoda) stigao kasnije, nakon podnošenja potvrde o

primitku;

• druga objašnjenja koja se mogu odnositi na gubitke nastale tijekom prijevoza.

Page 26: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 26 od 49

XML poruke uključene u opisani poslovni proces i razmijenjene putem EMCS sustava: IE871 – Objašnjenje manjka IE704 – Opća poruka o neprihvaćanju IE906 – Poruka o grešci

3.1.2.3.2. Podsjetnik o isteku vremena za potvrdu o primitku i objašnjenje razloga kašnjenja

Računalni sustav Carinske uprave prati status e-TD-a (v. 4.7. e-TD statusi). Primjerice, ukoliko potvrda o primitku nije zaprimljena unutar određenog vremenskog razdoblja, računalni sustav Carinske uprave šalje podsjetnik o isteku vremena za podnošenje potvrde o primitku (IE802) sustavu primatelja i sustavu pošiljatelja. Nakon primitka podsjetnika i pošiljatelj i primatelj mogu poduzeti neku od sljedećih radnji:

• Primatelj podnosi potvrdu o primitku (IE818); • Primatelj šalje poruku objašnjenja (IE837) u kojoj navodi razlog zbog kojeg potvrda nije

podnesena (npr. pošiljka trošarinskih proizvoda još nije stigla na odredište). Računalni sustav Carinske uprave prosljeđuje navedenu poruku objašnjenja sustavu pošiljatelja.

• Pošiljatelj šalje poruku objašnjenja (IE837) u kojoj navodi razlog kašnjenja (npr. kašnjenje zbog prometne nesreće). Računalni sustav Carinske uprave prosljeđuje navedenu poruku objašnjenja sustavu primatelja.

Ukoliko je rezultat formalne verifikacija podataka u podnesenoj poruci objašnjenja (IE837) negativan (IE704) pošiljatelj odnosno primatelj ima mogućnost ponovno podnijeti poruku sa ispravnim podacima XML poruke uključene u opisani poslovni proces i razmijenjene putem EMCS sustava:

IE802 – Prijava isteka vremena (podsjetnik o isteku vremena za podnošenje potvrde o primitku)

IE837 – Razlozi kašnjenja IE704 – Opća poruka o neprihvaćanju IE906 – Poruka o grešci

3.1.2.4. Upozorenje ili odbijanje e-TD-a Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ima mogućnost podnijeti elektroničku poruku upozorenja ili odbijanja e-TD-a (IE819) prije nego što trošarinski proizvodi stignu na odredište u situacijama kada, po primitku e-TD kojeg je podnio pošiljatelj, uoči nepodudarnosti ili nepravilnosti. Porukom upozorenja ili odbijanja e-TD-a primatelj istovremeno obaviještava i Carinsku upravu i pošiljatelja o tome da:

- se podaci navedeni u e-TD-u ne podadaraju s njegovom narudžbom (primjerice: pogrešna količina, pogrešno naznačene tarifne oznake kombinirane nomenklature…) ili

Page 27: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 27 od 49

- primatelj ne očekuje trošarinske proizvode navedene u e-TD-u (greška pošiljatelja ili sumnja na prevaru) - u kojem slučaju odbija e-TD.

Upozorenje Kada primatelj podnese poruku upozorenja, pošiljatelj može:

- odlučiti ne prekidati kretanje trošarinskih proizvoda (npr. unatoč upozorenju primatelj prihvaća pošiljku);

- podnijeti poruku za promjenu odredišta prije nego što trošarinski proizvodi stignu na odredište (npr. pošiljatelj nakon provjere utvrdi da količine naznačene u e-TD odgovaraju stvarno otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda, ali ne i zahtjevima primatelja);

- otkazati e-TD pod uvjetom da trošarinski proizvodi nisu otpremljeni iz njegovog trošarinskog skladišta.

Međutim, slanje poruke upozorenja ne zamjenjuje nužnost prethodnog dogovora između pošiljatelja i primatelja oko stvarnog sadržaja pošiljke naznačene u e-TD-u. Odbijanje e-TD-a U slučaju odbijanja pošiljke trošarinskih proizvoda primatelj je dužan obrazložiti isto. Pošiljatelj može poduzeti jednu od sljedećih radnji:

- promijeniti odredište, u kojem slučaju se promjena može odnositi i na povratak trošarinskih proizvoda u mjesto otpreme – trošarinsko skladište pošiljatelja ili

- otkazati e-TD, ako trošarinski proizvodi nisu napustili trošarinsko skladište pošiljatelja. Poslovni proces upozorenja ili odbijanja e-TD-a se odvija u sljedećim koracima: 1. Primatelj podnosi nacrt elektroničke poruke upozorenja ili odbijanja e-TD-a (IE819)

računalnom sustavu Carinske uprave. 2. Računalni sustav Carinske uprave zaprima nacrt elektroničke poruke upozorenja ili odbijanja

e-TD-a, te vrši provjeru podataka radi njene formalne validacije. 3. Nakon provjere, ako su podaci ispravni, računalni sustav Carinske uprave:

- mijenja status e-TD-a u „odbijeno“ ukoliko se radi o odbijanju e-TD-a, - kreira i šalje elektroničku poruku obavijesti o upozorenju ili odbijanju e-TD-a (IE819)

sustavu pošiljatelja, - prosljeđuje elektroničku poruku obavijesti o upozorenju ili odbijanju e-TD-a (IE819)

sustavu primatelja. e-TD je u statusu „prihvaćeno“ ili „odbijeno“.

Ako podaci u nacrtu elektroničke poruke upozorenja ili odbijanja e-TD-a nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave odmah šalje sustavu primatelja elektroničku poruku u kojoj su navedene greške (IE704), nakon čega primatelj iste može ispraviti i ponovno podnijeti poruku.

4. Pošiljatelj poduzima neku od predviđenih radnji (primjerice promjenu odredišta). XML poruke uključene u opisani poslovni proces i razmijenjene putem EMCS sustava:

IE819 – Upozorenje ili odbijanje e-TD-a IE704 – Opća poruka o neprihvaćanju IE906 – Poruka o grešci

Page 28: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 28 od 49

3.1.2.5. Promjena odredišta Pošiljatelj - ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može promijeniti odredište prihvaćenog e-TD-a u bilo kojem trenutku nakon otpreme trošarinskih proizvoda.

Promjena odredišta podnosi se u pravilu samo ako su trošarinski proizvodi već otpremljeni iz trošarinskog skladišta pošiljatelja. Promjena odredišta se može podnijeti u situacijama kada je e-TD u statusu „prihvaćeno“ ili „odbijeno“ odnosno „djelomično odbijeno“ ili je u statusu „za izvoz“. Promjena odredišta je nužna kada:

• Pošiljatelj odluči preusmjeriti pošiljku; • Primatelj djelomično odbija isporuku nakon što je pošiljka stigla na odredište.

Moguća su dva osnovna scenarija:

• promjena primatelja (uključujući i promjenu mjesta isporuke: trošarinsko skladište ili izvoz - nadležna carinarnica izvoza)

• promjena mjesta isporuke (novo trošarinsko skladište istog primatelja)

Novo odredište može biti:

- trošarinsko skladište, uključujući i trošarinsko skladište pošiljatelja kada se zahtijeva povratak trošarinskih proizvoda u mjesto otpreme;

- izvoz

Promjena odredišta podrazumijeva i ažuriranje podataka o trajanju kretanja, te podataka o prijevozu, ukoliko se mijenaju:

- organizator prijevoza,

- prijevoznik,

- vrsta prijevoza i podaci o prijevozu.

U slučaju uspješne provjere, izvorni e-TD se ažurira, a potvrda promjene se vraća pošiljatelju. Prvotno podnesene informacije ostaju dostupne u izborniku povijest kretanja u EMCS aplikaciji.. U isto vrijeme prijavu promjene odredišta računalni sustav automatski šalje primatelju koji je naveden u izvornom e-TD-u putem obavijesti o promjeni odredišta, a ažurirani e-TD sustavu „novog primatelja“. Poslovni proces promjene odredišta se odvija u sljedećim koracima: 1. Pošiljatelj podnosi nacrt elektroničke poruke promjene odredišta (IE813) računalnom sustavu

Carinske uprave. Nacrt elektroničke poruke promjene odredište je ažurirana poruka u kojoj pošiljatelj navodi JRO odnosnog e-TD-a, te podatke koji se mijenjaju: - novo odredište u polju „promjena odredišta“: trošarinsko skladište (1) ili izvoz (6) – polje

3a; - trošarinski broj, naziv i adresu „novog primatelja“ ako je „novi primatelj“ ovlašteni držatelj

trošarinskog skladišta – polje 4; - trošarinski broj i opcionalno adresu trošarinskog skladišta ako je novo odredište

trošarinsko skladište – polje 5;

Page 29: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 29 od 49

- šifru nadležnog carinskog ureda izvoza (polje 6 Carinski ured – Mjesto isporuke) te naziv i adresu (opcionalno porezni broj) osobe koja zastupa pošiljatelja u carinskom uredu izvoza (polje 4 Novi primatelj), ako je novo odredište izvoz;

- eventualno ažurirane podatke o trajanju kretanja (polje 2c), novom organizatoru prijevoza (polje 7), novom prijevozniku (polje 7) i načinu prijevoza (polje 2g) kao i podacima za svako prijevozno sredstvo, te ostale zahtijevane podatke.

2. Računalni sustav Carinske uprave zaprima nacrt poruke promjene odredišta, te vrši provjeru podataka u nacrtu elektroničke poruke radi njene formalne validacije.

3. Nakon provjere, ako su podaci ispravni, računalni sustav Carinske uprave: - ažurira e-TD u skladu s podacima iz poruke o promjeni odredišta - ako se ažurirani podaci odnose na novog primatelja, računalni sustav generira e-TD

(IE801) s istim JRO izvornog e-TD-a i šalje generirani e-TD (IE801) sustavu novog primatelja, te prosljeđuje obavijest o promjeni odredišta (IE803) prvotnom primatelju koji je naveden u izvornom e-TD-u. U slučaju promjene odredišta zbog djelomično odbijene pošiljke, generirani e-TD (IE801) sadrži podatke o odbijenim količinama trošarinskih proizvoda koje je primatelj naveo u podnesenoj potvrdi o primitku;

- ako se ažurirani podaci ne odnose na novog primatelja već samo na promjenu mjesta isporuke, računalni sustav šalje ažuriranu poruku sa novim podacima (IE813) sustavu primatelja;

- povratno, kao potvrdu, šalje ažurirane podatke (IE813) sustavu pošiljatelja. Ako podaci u nacrtu elektroničke poruke o promjeni odredišta nisu ispravni računalni sustav Carinske uprave odmah šalje sustavu pošiljatelja elektroničku poruku u kojoj su navedene greške (IE704), nakon čega pošiljatelj iste može ispraviti i ponovno podnijeti poruku.

6. Pošiljatelj je dužan dostaviti nove podatke vezane na promjenu odredišta osobi koja vrši prijevoz trošarinskih proizvoda (na bilo koji dostupan način van EMCS sustava).

7. Očekuje se isporuka trošarinskih proizvoda na novom odredištu, te potvrda o primitku radi zatvaranja kretanja.

XML poruke uključene u opisani poslovni proces i razmijenjene putem EMCS sustava:

IE813 – Promjena odredišta IE801 – e-TD IE803 – Obavijest o promjeni odredišta IE704 – Opća poruka o neprihvaćanju IE906 – Poruka o grešci

3.1.2.6. Izvoz trošarinskih proizvoda Kretanje trošarinskih proizvoda uz primjenu EMCS sustava može biti namijenjeno i izvozu. U nastavku su opisane specifičnosti izvoznog procesa sa posebnim naglaskom na interakciju sa izvoznim carinskim postupkom.

Kretanje trošarinskih proizvoda namijenjenih izvozu započinje kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta pošiljatelja - ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, a završava kada navedeni proizvodi napuste teritorij Europske unije. Sukladno odredbama Zakona o trošarinama (članak 8. stavak 1. točka 3. Zakona) trošarinski proizvodi se kreću sustavu odgode plaćanja trošarine kada se otpremaju iz trošarinskog skladišta ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u Republici Hrvatskoj u mjesto na teritoriju Republike Hrvatske na kojem

Page 30: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 30 od 49

napuštaju teritorij Europske unije (izvoz) – kretanje na teritoriju Republike Hrvatske. Nadzor stvarnog istupa trošarinskih proizvoda sa teritorija Europske unije povjeren je ECS sustavu (engl. Export Control System - Elektronički sustav za praćenje izvoza). Potvrda o istupu zaprimljena od ECS sustava je osnova na temelju koje EMCS sustav kreira potvrdu o izvozu. Moguća su dva izvozna scenarija:

Carinjenje u carinskom uredu izvoza Kućno carinjenje

Carinjenje u carinskom uredu izvoza Kod otpreme trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz trošarinskog skladišta u mjesto na teritoriju Republike Hrvatske na kojem napuštaju teritorij Europske unije (izvoz) pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi nacrt e-TD-a (poruka IE815) računalnom sustavu Carinske uprave u standardnom postupku. 1. Pošiljatelj podnosi nacrt e-TD-a (IE815) računalnom sustavu Carinske uprave.

U nacrtu e-TD-a pošiljatelj u polju 1a Šifra odredišta navodi 6 – izvoz, u polju 5. Primatelj naziv i adresu osobe koja zastupa pošiljatelja u izvoznom carinskom uredu (deklarant) te u polju 8 Carinski ured - Mjesto isporuke: šifru carinskog ureda izvoza kojem će biti podnesena izvozna deklaracija. Nakon formalne provjere, računalni sustav Carinske uprave šalje pošiljatelju e-TD s dodijeljenom jedinstvenom referentnomu oznakom (IE801) kao potvrdu za kretanje u sustavu odgode, nakon čega se trošarinski proizvodi mogu otpremiti do carinskog ureda izvoza uz tiskanu inačicu e-TD-a ili uz komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku (JRO).

2. U međuvremenu, pošiljatelj odnosno deklarant podnosi izvoznu deklaraciju u elektroničkom obliku (poruka IE515) ECS sustavu sa naznakom nadležnog carinskog ureda izvoza. U polju 40. izvozne deklaracije obavezno se navodi kao prethodni dokument e-TD kojim se trošarinski proizvodi u sustavu odgode otpremaju u izvoz odnosno jedinstvena referentna oznaka e-TD-a i broj e-TD stavke/i. Pri tome napominjemo da više trošarinskih kretanja u sustavu odgode odnosno više e-TD-a, može biti obuhvaćeno jednom izvoznom deklaracijom.

3. ECS sustav obavlja usporedbu podataka iz izvozne deklaracije (poruka IE515) s podacima iz e-TD-a (poruka IE801) koji je upisan u polje 40. deklaracije, prema zadanim kriterijima (e-TD stavke – stavke robe u deklaraciji, tarifne oznake i količina). Rezultat provjere može biti pozitivan ili negativan.

4. Pozitivan ishod provjere te pozitivan rezultat provjera u izvoznom postupku u carinskom uredu izvoza rezultira kreiranjem poruke IE501 u ECS sustavu na temelju koje EMCS sustav kreira poruku IE829, koja predstavlja Obavijest o prihvaćanju izvoza, te je prosljeđuje pošiljatelju. Status e-TD-a se mijenja iz „prihvaćeno“ u „izvozno“ („prihvaćeno za izvoz“).

Ukoliko je rezultat usporedbe podataka i/ili provjere pozitivan carinski službenik pušta robu u izvoz. Do carinskog ureda izlaza trošarinske proizvode uz tiskanu inačicu e-TD-a ili uz komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku prati i Prateća izvozna isprava (PII) u kojoj se u polju 40. obavezno navodi jedinstvena referentna oznaka e-TD-a namijenjenog izvozu. U slučaju da je rezultat usporedbe podataka negativan i/ili je rezultat provjere u izvoznom postupku negativan, izvoz se odbija. ECS sustav obavještava deklaranta i EMCS sustav o odbijanju pošiljke u izvoz porukom IE551 temeljem koje se u EMCS sustavu kreira poruka IE839 (Obavijest o odbiijanju izvoza) te se status e-TD-a u EMCS sustavu mijenja u „Odbijeno“. U takvim situacijama moguće je sljedeće:

Page 31: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 31 od 49

- pošiljatelj odnosno deklarant može izvršiti ispravak podataka u izvoznoj deklaraciji, odnosno podnijeti novu izvoznu deklaraciju sa ispravnim podacima nakon čega sustav vrši ponovnu usporedbu podataka. Ukoliko je rezultat provjere pozitivan, carinski službenik pušta robu u izvoz te trošarinske proizvode upućuje do izlaznog carinskog ureda;

- pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u mogućnosti je, koristeći računalni sustav (EMCS sustav), izmijeniti mjesto odredišta i navesti novo odredište koje može biti trošarinsko skladište otpreme ili drugo trošarinsko skladište (poruka IE813). Nakon što je računalni sustav Carinske uprave izvršio elektroničku provjeru podataka u nacrtu poruke o promjeni odredišta te ako su podaci ispravni i validirani u EMCS sustavu, carinski službenik nakon uvida u EMCS sustav može dozvoliti da trošarinski proizvodi napuste prostor carinskog ureda izvoza kako bi se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremili do trošarinskog skladišta.

5. Nakon što je carinski ured izlaza potvrdio stvarni istup trošarinskih proizvoda iz carinskog područja Europske unije u ECS sustavu (poruka IE518 tipa A - Obavijest o rezultatima kontrole), u EMCS sustavu se kreira potvrda o izvozu (poruka IE818). Računalni sustav Carinske uprave automatski će o tome obavijestiti pošiljatelja slanjem elektroničke poruke sustavu pošiljatelja i time potvrditi da je kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine pravilno završeno. Ukoliko carinski ured izlaza odbija istup odnosno izlaz, EMCS aplikacija zaprima negativne izlazne rezultate od ECS sustava (IE518, šifra rezultata kontrole B1), EMCS aplikacija kreira potvrdu o izvozu (IE818) izvještavajući o odbijanju izlaza (Opći zaključak o primitku: „23“) i istu prosljeđuje sustavu pošiljatelja. Status e-TD-a se mijenja u „Odbijeno“.

XML poruke uključene u opisani poslovni scenarij i razmijenjene putem EMCS sustava:

IE815 – Nacrt e-TD-a IE801 – e-TD IE829 – Obavijest o prihvaćanju izvoza IE839 – Obavijest o odbijanju izvoza IE818 – Potvrda o primitku/Potvrda o izvozu IE906 – Poruka o grešci

Kućno carinjenje Preduvjet: Pošiljatelj mora imati trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i odobrenje za ovlaštenog izvoznika. Pošiljatelj - ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je gospodarski subjekt koji ujedno ima i carinski status ovlaštenog izvoznika te stoga izvozne formalnosti obavlja iz svojih prostora. Postupak kućnog carinjenja je moguć samo u situacijama kada je država članica otpreme ujedno i država članica izvoza. Pošiljatelj - ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi u nizu e-TD putem EMCS sustava te izvoznu deklaraciju putem ECS sustava. Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi prvo nacrt e-TD-a (IE815) putem EMCS sustava. 1. Pošiljatelj podnosi nacrt e-TD-a (IE815) računalnom sustavu Carinske uprave sukladno

standardnom postupku za podnošenje i registraciju e-TD-a putem EMCS sustava, te u nacrtu e-TD-a navodi Vrstu poruke: „2 – podnošenje za izvoz uz kućno carinjenje“, u polju 1 Šifra odredišta: šifra 6=izvoz, u polju 8 Carinski ured - Mjesto isporuke: nadležni carinski ured izvoza.

Page 32: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 32 od 49

Nakon elektroničke provjere nacrta e-TD-a (formalno-logička provjera podataka), računalni sustav Carinske uprave šalje pošiljatelju e-TD s dodijeljenom jedinstvenom referentnom oznakom (IE801) kao potvrdu da može započeti kretanje u sustavu odgode. Trošarinski proizvodi se još uvijek ne mogu otpremiti iz trošarinskog skladišta u izvoz. e-TD je namijenjen izvozu i u statusu „prihvaćeno“. Očekuje se obavijest o prihvaćanju izvoza od strane ECS sustava.

2. Pošiljatelj nakon toga podnosi izvoznu deklaraciju putem ECS sustava (poruka IE515). Pri čemu je podneseni e-TD osnova za izradu izvozne deklaracije. U polju 40. izvozne deklaracije obavezno se navodi kao prethodni dokument e-TD kojim se trošarinski proizvodi u sustavu odgode otpremaju u izvoz odnosno jedinstvena referentna oznaka e-TD-a i broj e-TD stavke/i. Izvozna deklaracija kao i e-TD u svojstvu prethodnog dokumenta, podnosi se nadležnom carinskom uredu izvoza navedenom u odobrenju za ovlaštenog izvoznika.

3. Elektronički sustav za praćenje izvoza (ECS) obavlja usporedbu podataka iz izvozne deklaracije (poruka IE515) s podacima iz e-TD-a (IE801) koji je upisan u polje 40. izvozne deklaracije prema zadanim kriterijima (e-TD stavke – stavke robe u deklaraciji, tarifne oznake i količina). Rezultat usporedbe podataka može biti pozitivan ili negativan te daljnji postupak upravo ovisi o rezultatu usporedbe podataka.

4. Ako je rezultat usporedbe podataka pozitivan, EMCS sustav kreira poruku IE829, koja predstavlja obavijest o prihvaćanju izvoza, te je prosljeđuje pošiljatelju. Status e-TD-a se mijenja iz „prihvaćeno“ u „izvozno“ („prihvaćeno za izvoz“). Trošarinski proizvodi mogu napustiti trošarinsko skladište pošiljatelja i otpremiti se do carinskog ureda izlaza. Ako je rezultat usporedbe podataka negativan, pošiljatelj ima mogućnost: - uskladiti podatke u dokumentima kako bi se trošarinski proizvodi mogli uputiti do

carinskog ureda izlaza odnosno otkazati izvoznu deklaraciju i podnijeti novu s ispravnim podacima;

- odustati od daljnje otpreme trošarinskih proizvoda u izvoz na način da otkaže i e-TD i izvoznu deklaraciju.

5. Nakon što je carinski ured izlaza potvrdio stvarni istup trošarinskih proizvoda iz carinskog područja Europske unije u ECS sustavu (poruka IE518 tipa A - Obavijest o rezultatima kontrole), u EMCS sustavu se, kreira potvrda o izvozu (poruka IE818). Računalni sustav Carinske uprave automatski će o tome obavijestiti pošiljatelja slanjem elektroničke poruke sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i time potvrditi da je kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine pravilno završeno. Ukoliko carinski ured izlaza odbija istup odnosno izlaz, EMCS aplikacija zaprima negativne izlazne rezultate od ECS sustava (IE518, šifra rezultata kontrole B1), EMCS aplikacija kreira potvrdu o izvozu (IE818) izvještavajući o odbijanju izlaza (Opći zaključak o primitku: „23“) i istu prosljeđuje sustavu pošiljatelja. Status e-TD-a se mijenja u „Odbijeno“.

XML poruke uključene u opisani poslovni scenarij i razmijenjene putem EMCS sustava:

IE815 – Nacrt e-TD-a IE801 – e-TD IE829 – Obavijest o prihvaćanju izvoza IE839 – Odbijanje izvoza IE818 – Potvrda o primitku/Potvrda o izvozu IE906 – Poruka o grešci

Page 33: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 33 od 49

3.1.2.7. Izvješće o događaju Događajem se smatraju situacije vezane uz kretanje kao što su primjerice: krađa, uništenje vozila, robe ili bilo kojeg dokumenta. Osoba koja izvješćuje o događaju (engl. Reporting person) – Izvjestitelj, najčešće prijevoznik, u obvezi je izvijestiti o bilo kojem ozbiljnom događaju lokalno nadležna tijela države članice Europske unije u kojoj se događaj desio. Navedeno se odgovarajuće primjenjuje na nacionalna kretanja. Izvješće sastavlja u većini slučajeva lokalno nadležno tijelo (npr. policija) ili se sastavlja sa trećom osobom gdje je to primjenjivo (npr. izvješće sastavljeno sa drugom uključenom strankom). Izvjestitelj na taj način zaprima službeno izvješće kao dokazni dokument za daljnje korake koje je potrebno poduzeti u nadležnom trošarinskom uredu i u poziciji je da iste podatke proslijedi osobi koja podnosi Izvješće o događaju putem EMCS sustava. Koristeći izvješće kao dokaz, osoba uključena u kretanje (pošiljatelj, primatelj ili prijevoznik) (engl. Submitting person) izvješćuje o događaju nadležni trošarinski ured. Trošarinski službenik (excise officer) u trošarinskom uredu analizira dokaze o izvješću o događaju i podnosi Izvješće o događaju elektroničkim putem (IE840). Trošarinski službenik podnosi nacrt Izvješća o događaju svom računalnom sustavu na temelju dokaznih dokumenata koje je podnijela osoba koja ga izvješćuje o događaju. Izvješću se dodjeljuje jedinstveni broj i isti se prosljeđuje zainteresiranim stranama. U slučaju da se događaj desio u trećoj državi pošiljatelj može o istome obavijestiti državu članicu otpreme, koja slijedom navedenog može podnijeti Izvješće o događaju putem EMCS sustava. Preporuča se da se Izvješće o događaju podnese čim prije osobito kada isti ima potencijalne posljedice na rezultate kretanja, posebice u slučaju značajnih manjkova. U Izvješću o događaju se navode dokazni dokumenti. Preslika dokaza u pdf formatu, bi se trebala priložiti podnesenom Izvješću o događaju ili poslati putem fax-a ili elektroničke pošte. Također, trošarinski službenik može podnijeti i dodatne podatke i poslati dodatna Izvješća o događaju.

Page 34: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 34 od 49

4. EMCS poruke Elektroničke poruke razmijenjene putem EMCS sustava u pravilu su u XML formatu i u pogledu tehničke strukture definirane su u tehničkim specifikacijama dokumenta DDNEA, Dodatak D (engl. Appendix D). Sheme poruka koje će se razmjenjivati putem EMCS sustava u nacionalnoj primjeni objavljene su na internetskim stranicama Carinske uprave (www.carina.hr) u dijelu e-Carina/EMCS (http://www.carina.hr/e_carina/EMCS.aspx). Svrha ovog poglavlja je pružiti osnovni prikaz i opis poruka koje se razmjenjuju između ovlaštenih gospodarskih subjekata i Carinske uprave (u dajljnjem tekstu: CU) kao nadležnog tijela, s gledišta poslovnih procesa u okviru elektroničkog nadzora kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske.

4.1. Popis poruka

IE PORUKA

NAZIV PORUKE

OPIS PORUKE

ŠALJE

PRIMA

IE815 IE815:N_EAD_SUB Nacrt e-TD-a POŠILJATELJ -ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE801 IE801:C_EAD-VAL e-TD Računalni sustav CU

POŠILJATELJ - Ovlašteni gospodarski subjekt

IE810 IE810:C_CAN_DAT Otkazivanje e-TD-a POŠILJATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE813 IE813:C_UPD_DAT Promjena odredišta POŠILJATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE803 IE803:C_EAD_NOT Obavijest o promjeni odredišta

Računalni sustav CU

PRIMATELJ - Ovlašteni gospodarski subjekt

IE819 IE819:C_REJ_DAT Upozorenje ili odbijanje e-TD-a

PRIMATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE818 IE818:C_DEL_DAT Potvrda o primitku/Potvrda o izvozu

PRIMATELJ - Ovlašteni gospodarski subjekt U slučaju izvoza, EMCS sustav (računalni sustav Carinske uprave) po zaprimanju poruke o rezultatima izlaza od ECS sustava kreira poruku IE818

Računalni sustav CU

Page 35: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 35 od 49

IE PORUKA

NAZIV PORUKE

OPIS PORUKE

ŠALJE

PRIMA

IE837 IE837:C_DEL_EXP Razlozi kašnjenja PRIMATELJ i/ili POŠILJATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE871 IE871:C_SHR_EXP Razlog manjka PRIMATELJ i/ili POŠILJATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE802 IE802:C_EXC_REM Prijava isteka vremena

Računalni sustav CU

PRIMATELJ i POŠILJATELJ - Ovlašteni gospodarski subjekt

IE840 IE840:C_EVT_DAT Izvješće o događaju Trošarinski djelatnik ili druga ovlaštena osoba koja podnosi izvješće putem EMCS sustava

Računalni sustav CU

IE PORUKA

NAZIV PORUKE

OPIS PORUKE

ŠALJE

PRIMA

IE704 IE704:N_REJ_DAT Opća poruka o neprihvaćanju

Računalni sustav CU

PRIMATELJ ili POŠILJATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

IE906 IE906:C_FUN_NCK Poruka o grešci Računalni sustav CU

PRIMATELJ ili POŠILJATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

IE917 IE917:C_XML_NCK Negativan primitak XML-a

Računalni sustav CU

PRIMATELJ ili POŠILJATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

4.2. Opis poruka IE815 – NACRT e-TD-a Poruka IE815 je osnovna poruka kojom pošiljatelj - ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta inicira kretanje. Poruka sadrži lokalni referentni broj tzv. LRN (engl. Local Reference Number), kojeg ovlašteni gospodarski subjekt dodjeljuje e-TD-u. Gospodarski subjekt definira LRN prema svojoj evidenciji. LRN određuje pošiljku trošarinskih proizvoda u evidenciji gospodarskog subjekta i mora biti jedinstven.

Page 36: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 36 od 49

Struktura LRN-a u EMCS sustavu

LRN koji ovlašteni gospodarski subjekt šalje u poruci IE815 je alfanumerički podatak duljine 22 znaka koji moraju zadovoljavati sljedeću strukturu:

- prvih 11 znakova: OIB ovlaštenog gospodarskog subjekta koji podnosi nacrt e-TD-a (IE815) u EMCS sustav;

- sljedeća 2 znaka: zadnje dvije znamenke tekuće godine; - posljednjih 9 znakova: jedinstveni broj koji dodjeljuje ovlašteni držatelj trošarinskog

skladišta s početnim nulama. Prikaz strukture LRN-a:

12345678900 12 000000123 (an..22)

Jedinstveni broj koji dodjeljuje gospodarstvenik

Zadnje dvije znamenke tekuće godine e-TD OIB gospodarstvenika

IE801 – e-TD Poruka IE801 je poruka koju računalni sustav Carinske uprave šalje pošiljatelju - ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta kao potvrdu da je nacrt e-TD-a prihvaćen nakon formalno-logičke provjere kroz Sustav. Poruka je temeljni dokument EMCS sustava - elektronički trošarinski dokument (e-TD) i sadrži jedinstvenu referentnu oznaku (JRO) koju dodjeljuje računalni sustav Carinske uprave nakon uspješne provjere podataka navedenih u nacrtu e-TD-a. JRO postaje podatak kojim se identificira na jedinstven način svako pojedino kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine te sve poruke koje slijede i odnose se na točno određeno kretanje moraju sadržavati JRO dodijeljen za to kretanje, a ujedno su vezane za podatke iz ove poruke. IE810 – OTKAZIVANJE e-TD-a Poruka IE810 je poruka koju pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta šalje računalnom sustavu Carinske uprave u slučaju kada želi otkazati kretanje trošarinskih proizvoda. Otkazivanje e-TD-a (otkazivanje kretanja) moguće je samo ako trošarinski proizvodi još uvijek nisu otpremljeni u sustavu odgode iz trošarinskog skladišta pošiljatelja i ako je status pošiljke odgovarajući: „prihvaćeno“ ili „odbijeno“. IE813 – PROMJENA ODREDIŠTA Poruka IE813 je poruka koju pošiljatelj - ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta šalje računalnom sustavu Carinske uprave u slučaju potrebe za izmjenom odredišta u već prihvaćenom e-TD-u.

Page 37: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 37 od 49

Promjena odredišta moguća je samo ako su trošarinski proizvodi već otpremljeni iz trošarinskog skladišta pošiljatelja i ako je status pošiljke odgovarajući: „prihvaćeno“ ili „odbijeno“ ili „odbijeno“ odnosno „djelomično odbijeno“ na odredištu ili je u statusu „za izvoz“. IE803 – OBAVIJEST O PROMJENI ODREDIŠTA Poruku IE803 šalje računalni sustav Carinske uprave primatelju navedenom u izvoznom e-TD-u u slučaju kada pošiljatelj - ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mijenja odredište kako bi pošiljku preusmjerio i otpremio novom primatelju i/ili na novo mjesto odredišta kako bi ga obavijestio o promjeni odredišta. IE818 – POTVRDA O PRIMITKU/POTVRDA O IZVOZU Potvrdu o primitku podnosi primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kojom potvrđuje da su trošarinski proizvodi stigli na odredište. Podnošenje elektroničke potvrde o primitku je obveza primatelja, koji je dužan naznačiti u istoj sve eventualne nepodudarnosti – manjkove ili viškove u svezi sa zaprimljenom pošiljkom trošarinskih proizvoda. Primatelj u poruci navodi opće zaključke o primitku koji mogu biti: „primitak prihvaćen i zadovoljavajući“ ili „primitak prihvaćen iako nezadovoljavajući“ ili „primitak odbijen“ odnosno „primitak djelomično odbijen“, U slučaju izvoza, EMCS sustav po zaprimanju poruke o rezultatima izlaza od ECS sustava (engl. Export Control System - Sustav kontrole izvoza) kreira poruku IE818 – Potvrda o izvozu. IE819 – UPOZORENJE ILI ODBIJANJE e-TD-a

Porukom IE819 primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, nakon što je zaprimio e-TD (IE801) ili upozorava pošiljatelja o uočenim nepravilnostima odnosno nepodudarnostima ili odbija e-TD.

Nakon poruke upozorenja pošiljatelj može nastaviti s kretanjem ili promijeniti odredište ili otkazati e-TD ako trošarinski proizvodi nisu otpremljeni iz njegovog trošarinskog skladišta. Nakon poruke o odbijanju e-TD-a pošiljatelj može: promijeniti odredište ili otkazati e-TD ako trošarinski proizvodi nisu otpremljeni iz njegovog trošarinskog skladišta. IE802 – PRIJAVA ISTEKA VREMENA Poruka IE802 je poruka koju računalni sustav Carinske uprave šalje automatski sustavu primatelja i sustavu pošiljatelja u slučaju kada, po isteku predviđenog vremena (tajmera), nije podnesena potvrda o primitku ili poruka o promjeni odredišta. IE837 – RAZLOZI KAŠNJENJA Poruka IE837 je odgovor ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta na poruku IE802. Porukom IE837 pošiljatelj i primatelj mogu navesti razloge kašnjenja u isporuci trošarinskih proizvoda na odredište.

Page 38: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 38 od 49

IE871 – RAZLOG MANJKA Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, pošiljatelj i primatelj, ima mogućnost poslati dodatna pojašnjenja u slučaju kada su u potvrdi o primitku navedeni manjkovi. U tom slučaju podnose u Sustav poruku IE871. Podnošenje poruke je opcionalno. IE840 – IZVJEŠĆE O DOGAĐAJU Izvješće putem EMCS sustava podnosi trošarinski djelatnik ili druga ovlaštena osoba temeljem obavijesti osobe koja ih je izvijestila o događaju (npr. uništenje robe, vozila itd.) koji se odnosi na točno određeno kretanje Poruke o greškama Određene poruke računalni sustav Carinske uprave automatski generira u slučaju kada nisu zadovoljeni zahtjevi u pogledu:

- formalno-logičkih postavki poruke - XML strukture poruke.

IE PORUKA

NAZIV PORUKE

OPIS PORUKE

ŠALJE

PRIMA

IE704 IE704:N_REJ_DAT Opća poruka o neprihvaćanju

Računalni sustav CU

Ovlašteni gospodarski subjekt – POŠILJATELJ ili PRIMATELJ

IE906 IE906:C_FUN.NCK Poruka o grešci Računalni sustav CU

POŠILJATELJ ili PRIMATELJ - Ovlašteni gospodarski subjekt

IE917 IE917:C_XML_NCK Negativan primitak XML-a

Računalni sustav CU

Ovlašteni gospodarski subjekt – POŠILJATELJ ili PRIMATELJ

IE704 – OPĆA PORUKA O NEPRIHVAĆANJU Poruka kojom računalni sustav Carinske uprave obavještava ovlaštenog gospodarskog subjekta da poruka koju je poslao ne zadovoljava kriterije formalno-logičke provjere. IE 906 – PORUKA O GREŠCI Poruka kojom računalni sustav Carinske uprave obavještava ovlaštenog gospodarskog subjekta da poruka koju je poslao sadrži greške u odnosu na propisane specifikacije. IE917 – NEGATIVAN PRIMITAK XML-A Poruka kojom računalni sustav Carinske uprave obavještava ovlaštenog gospodarskog subjekta da poruka koju je poslao nije formalno ispravna (ne zadovoljava XML shemu). Poruke koje gospodarski subjekti, u ulozi pošiljatelja odnosno primatelja, šalju računalnom sustavu Carinske uprave navedene su i prikazane u sljedećim potpoglavljima.

Page 39: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 39 od 49

4.3. EMCS poruke – Pošiljatelj U nastavku se daje prikaz poruka koje ovlašteni gospodarski subjekt u ulozi pošiljatelja može podnijeti računalnom sustavu Carinske uprave.

IE PORUKA

NAZIV PORUKE

OPIS PORUKE

ŠALJE

PRIMA

IE815 IE815:N_EAD_SUB Nacrt e-TD-a POŠILJATELJ -ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE810 IE810:C_CAN_DAT Otkazivanje e-TD-a POŠILJATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE813 IE813:C_UPD_DAT Promjena odredišta POŠILJATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE837 IE837:C_DEL_EXP Razlozi kašnjenja POŠILJATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE871 IE871:C_SHR_EXP Razlog manjka POŠILJATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

4.4. EMCS poruke - Primatelj U nastavku se daje prikaz poruka koje ovlašteni gospodarski subjekt u ulozi primatelja može podnijeti računalnom sustavu Carinske uprave.

IE PORUKA

NAZIV PORUKE

OPIS PORUKE

ŠALJE

PRIMA

IE818 IE818:C_DEL_DAT Potvrda o primitku PRIMATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE819 IE819:C_REJ_DAT Upozorenje ili odbijanje e-TD-a

PRIMATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE837 IE837:C_DEL_EXP Razlozi kašnjenja PRIMATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE871 IE871:C_SHR_EXP Razlog manjka PRIMATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

Page 40: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 40 od 49

4.5. Tijek kretanja U nastavku se daje prikaz mogućeg slijeda i povezanosti poslovnih procesa unutar EMCS sustava (za pojašnjenja v. točku 3.1.1. ovog dokumenta).

U sljedećoj tablici u prvom stupcu navedene su poruke koje su predmet razmjene između Carinske uprave i vanjskih korisnika – ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta Treći i četvrti stupac prikazuje smjer slanja poruke i subjekt koji poruku šalje odnosno prima. Peti stupac sadrži popis svih mogućih kombinacija poruka koje slijede nakon poslane poruke iz prvog stupca.

IE PORUKE

OPIS PORUKE

ŠALJE

PRIMA

PORUKE KOJE MOGU SLIJEDITI

IE801 e-TD Računalni sustav CU

POŠILJATELJ - Ovlašteni gospodarski subjekt

IE813 IE818 IE819 IE810

IE813 Promjena odredišta POŠILJATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE818 IE819

IE818 Potvrda o primitku (pošiljka u cijelosti ili djelomično odbijena)

PRIMATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE813

IE819 Upozorenje ili odbijanje e-TD-a - upozorenje -

PRIMATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE813 IE818 IE810

IE819 Upozorenje ili odbijanje e-TD-a - odbijanje -

PRIMATELJ - ovlašteni gospodarski subjekt

Računalni sustav CU

IE813 IE810

4.6. Struktura i sadržaj elektroničkih poruka U odnosu na strukturu i sadržaj elektroničkih poruka koje se razmjenjuju putem EMCS sustava te pravila i postupaka kojih se treba pridržavati prilikom razmjene tih poruka, kao i u odnosu na strukturu papirnatih dokumenata koji se koriste u rezervnom postupku primjenjuju se odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. godine koja je izmijenjena i dopunjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1221/2012 od 12 prosinca 2012. godine koja je u primjeni u Europskoj Uniji od 1. siječnja 2013. godine.

Page 41: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 41 od 49

Navedenom Uredbom i Provedbenom uredbom definiran je sadržaj i struktura sljedećih poruka (Prilog I):

→ Nacrt e-TD-a i e-TD → Otkazivanje → Promjena odredišta → Obavijest o promjeni odredišta/Obavijest o dijeljenju pošiljke (engl. splitting) → Dijeljenje pošiljke (engl. splitting) - ne primjenjuje se u RH → Potvrda o primitku/Potvrda o izvozu

Napomene i pojašnjenja uz Prilog I Uredbe detaljnije pojašnjavaju strukturu poruka, te pružaju korisne informacije glede načina popunjavanja polja. Podaci u porukama su strukturirani na način da su podijeljeni u: podatkovne skupine i podskupine podataka koje su označene brojčanom (stupac A poruke) i slovnom oznakom (stupac B poruke) te definirane u stupcu C poruke. Unošenje podataka, sukladno Napomena i pojašnjenjima, može biti:

- obvezno („R“) – podaci se moraju podnijeti - opcionalno („O“) – unošenje podataka je opcionalno za osobu koja upućuje poruku

(pošiljatelj ili primatelj) - uvjetovano („C“) – korištenje podatkovnog (pod)skupa ili dijelova podataka ovisi o

drugim (pod)skupinama podataka ili dijelovima podatak u istoj poruci. - ovisno („D“) – unošenje podataka ovisi o uvjetu

a isto je definirano u stupcu D poruke. Stupac F sadrži pojašnjenja s obzirom na dopunu poruke. Stupac E sadrži uvjete za podatke čije je unošenje uvjetovano, te opisuje korištenje opcionalnih i ovisnih podataka gdje je primjenjivo te ističe koje podatke moraju navesti nadležna tijela. Stupac G pokazuje

- koliko se puta (pod)skupina podataka može ponoviti u poruci (samo za neke podatkovne (pod) skupine);

- vrstu (abecedni, numerički i alfanumerički) i duljinu podataka; - potrebu korištenja standarda ISO 8601 za prikazivanje datuma i vremena

Uporaba šifarnika U Prilogu II Uredbe definirani su šifarnici koji se koriste prilikom popunjavanja podatkovnih polja u porukama:

→ ŠIFRE JEZIKA → ŠIFRE DRŽAVA ČLANICA → ŠIFRE DRŽAVA → ŠIFRA CARINSKOG UREDA (engl. COR) - COR se sastoji od identifikatora za

pojedinu državu članicu (vidi Popis šifara 3.), nakon kojeg slijedi šesteroznamenkasti alfanumerički nacionalni broj, primjerice: IT0830AB.

→ ŠIFRA VRSTE DAVATELJA JAMSTVA → ŠIFRA NAČINA PRIJEVOZA → ŠIFRA PRIJEVOZNOG SREDSTVA → ŠIFRA VRSTE PAKIRANJA - Potrebno koristiti šifre iz Priloga 38., polje 31. Uredbe

(EEZ-a) br. 2454/93 → ŠIFRA RAZLOGA ZA OTKAZIVANJE → TROŠARINSKI PROIZVODI → MJERNE JEDINICE

Page 42: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 42 od 49

4.7. E-TD statusi Sljedeća tablica nudi popis poslovnih statusa e-TD-a vezano na različite moguće poslovne procese podržane EMCS sustavom.

E-TD Status Opis Prihvaćeno e-TD je provjeren i dodijeljena mu je jedinstvena referentna

oznaka.

Otkazano e-TD je otkazan od strane pošiljatelja prije otpreme trošarinskih proizvoda.

Odbijeno (rejected) Kretanje je odbijeno od primatelja prilikom primitka e-TD-a. Očekuje se promjena odredišta ili otkazivanje. Trošarinski proizvodi još nisu stigli na odredište.

Izvozno (prihvaćeno za izvoz)

e-TD je prihvaćen za izvoz.

Isporučeno Trošarinski proizvodi su isporučeni na odredištu i prihvaćeni od primatelja. Trošarinski proizvodi su napustili teritorij Europske unije i kretanje je uspješno završeno (u slučaju izvoza).

Odbijeno (refused) Isporučeni trošarinski proizvodi nisu prihvaćeni od primatelja. Očekuje se promjena odredišta. Trošarinski proizvodi su stigli na odredište.

Djelomično odbijeno Dio pošiljke trošarinskih proizvoda nije prihvaćen od strane primatelja.

Preusmjereno Promijenjeno je odredište e-TD-a.

Page 43: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 43 od 49

5. Rezervni postupak Člankom 15. i 16. Zakona o trošarinama propisano je postupanje u slučaju nedostupnosti računalnog sustava Carinske uprave i/ili računalnog sustava pošiljatelja odnosno primatelja, uvjeti i mogućnost započinjanja kretanja, promjene odredišta ili podnošenja potvrde o primitku/potvrde o izvozu korištenjem rezervnog postupka. U slučaju primjene rezervnog postupka koriste papirnati dokumenti propisani Pravilnikom o trošarinama:

→ „Rezervni postupak - Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine“ – Obrazac A iz Priloga 1 Pravilnika;

→ „Rezervni postupak - Prateći dokument za promjenu odredišta“ – Obrazac B iz Priloga 2 Pravilnika;

→ „Rezervni postupak - Potvrda o primitku/Potvrda o izvozu“ – Obrazac C iz Priloga 3 Pravilnika.

Pošiljatelj može započeti kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koristeći rezervni postupak, pod uvjetom da prije početka kretanja:

- obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o otpremi trošarinskih proizvoda i dostavi presliku papirnatog dokumenta (obrazac A, Prilog 1 Pravilnika),

- dobije suglasnost Trošarinskog ureda za vezu, - omogući provjeru podataka iz papirnatog dokumenta.

Pošiljatelj postupa na isti način i u slučaju nedostupnosti njegova računalnog sustava, ali je tada u obvezi navesti i informacije o razlozima nedostupnosti svog sustava. U slučaju nedostupnosti računalnog sustava moguće je izvršiti promjenu odredišta korištenjem rezervnog postupka, u tome slučaju pošiljatelj je u obvezi prije promjene odredišta obavijestiti Trošarinski ured za vezu o novom odredištu te dostaviti presliku papirnatog dokumenta (Obrazac B, Prilog 2 Pravilnika) U slučaju nemogućnosti podnošenja elektroničke potvrde o primitku zbog nedostupnosti računalnog sustava, primatelj je u obvezi je odmah po isteku petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda podnijeti Trošarinskom uredu za vezu papirnatu potvrdu primitka (Obrazac C, Prilog 3 Pravilnika) kako bi na taj način potvrdio da je završilo kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine. Zakonom je također propisana obveza naknadnog unosa u EMCS sustav podataka iz papirnatog dokumenta koji je korišten u rezervnom postupku odmah kada EMCS sustav postane ponovno dostupan:

- obveza naknadnog unosa nacrta e-TD-a odnosno naknadnog unosa elektroničke poruke o promjeni odredišta (obveza pošiljatelja),

- obveza naknadnog unosa elektroničke potvrde o primitku (obveza primatelja), - kao i obveza naknadnog unosa potvrde o izvozu (obveza Carinske uprave).

Pošiljatelj, odnosno primatelj mora osigurati da podaci koji se unose u EMCS sustav odgovaraju podacima navedenim u papirnatom dokumentu za rezervni postupak. Pošiljatelj odnosno primatelj je u slučaju započinjanja/završetka kretanja u rezervnom postupku dužan čuvati presliku papirnatog dokumenta u svojoj evidenciji.

Page 44: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 44 od 49

6. Korištenje EMCS web aplikacije EMCS web aplikacija namijenjena je poslovnim korisnicima vanjske domene: pošiljateljima i primateljima za iniciranje, upravljanje i praćenje kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine. Kreirana je kao izravna veza između vanjske i nacionalne domene.

Korištenjem EMCS web aplikacije gospodarski subjekti mogu:

• Kreirati i podnijeti e-TD, te pratiti trošarinska kretanja u kojima sudjeluje • Za postojeća kretanja, podnijeti otkazivanje, promjenu odredišta, potvrdu o primitku i

objašnjenje kašnjenja ovisno da li je u ulozi pošiljatelja ili primatelja • Pretraživati kretanja u kojima sudjeluje na temelju prilagodljive grupe kriterija za

pretraživanje.

6.1. Pristup EMCS web aplikaciji Ovlašteni gospodarski subjekt (trošarinski obveznik), koji želi koristiti EMCS web aplikaciju Carinske uprave dužan je registrirati se kao korisnik sustava e-Carine, odnosno prijaviti se kao korisnik G2B usluge - EMCS web aplikacije. Kao preduvjet za prijavu e-Carine prethodno je dužan pribaviti odgovarajući pristupni digitalni certifikat koji izdaje FINA (Upute o izdavanju digitalnog certifikata nalaze se na internetskim stranicama Carinske uprave i FINA-e). Kod prijave u e-Carinu potrebno je odrediti administratora koji će u svrhu administracije vlastitih djelatnika, Carinskoj upravi elektroničkim putem prijavljivati svoje zaposlenike i njihove podatke popunjavanjem odgovarajućih web obrazaca. Postupak registracije započinje gospodarski subjekt popunjavanjem obrasca dostupnog na web stranicama Carinske uprave. Web obrazac je potrebno ispisati i ovjeriti potpisom i pečatom te u papirnatom obliku dostaviti Carinskoj upravi, Središnjem uredu, Središnji ured temeljem zahtjeva (obrazac ispisa prijave) registrira trošarinskog obveznika i njegovog administratora. Prijava se obavlja sukladno Uputama za korištenje aplikacije za prijavu korisnika G2B usluga, koje su objavljene na interentskim stranicama Carinske uprave pod linkom e-Carina – G2B servis Carinske uprave.

6.2. Kreiranje kretanja Kreiranje nacrta e-TD-a u EMCS web aplikaciji sastoji se od sljedećih osnovnih dijelova dokumenta:

• Opći podaci Uključuje e-TD podatke iz podatkovnog skupa e-TD i Zaglavlje e-TD-a: lokalni referentni broj, broj računa, datum računa, datum otpreme, mjesto otpreme, vrijeme otpreme, trajanje kretanja, organizator prijevoza, šifra polazišta, tip podnošenja (vrsta poruke), oznaka naknadnog podnošenja, šifra odredišta.

• Podaci o otpremi Uključuje podatke o pošiljatelju i mjestu otpreme.

Page 45: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 45 od 49

• Podaci o odredištu Uključuje podatke o primatelju i mjestu isporuke.

• Podaci o jamstvu Uključuje podatke o davatelju jamstva.

• Podaci o prijevozu Uključuje podatke o prijevozu, organizatoru prijevoza i prijevozniku.

• Podaci o pošiljci Uključuje detaljan opis pošiljke, specificira šifru trošarinskog proizvoda, tarifnu oznaku kombinirane nomenklature, količinu i pakiranja.

• Prateća dokumentacija Uključuje podatke o pratećoj dokumentaciji, ako postoji. Za svaki dokument prateće dokumentacije, moguće je unijeti opis i priložiti dokument.

U svrhu podnošenja nacrta e-TD-a korisnik, ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta treba poduzeti sljedeće radnje:

1. U glavnom izborniku, odabrati Kreiraj kretanje. Unijeti zahtjevane podatke u polja. Napomene za popunjavanje polja: Uneseni podaci moraju zadovoljiti pravila i uvjete navedene u dokumentu DDNEA, ali i poslovna pravila navedena u dokumentu FESS. Neispravno uneseni podaci neće zadovoljiti provjeru i posljedica će biti neprihvaćenje e-TD-a. U tom slučaju, Sustav korisniku daje dodatne informacije sa opisom greške, kako bi korisnik mogao ispraviti grešku i ponovno podnijeti ispravljeni nacrt e-TD-a. Između različitih kartica moguće se kretati na jedan od sljedećih načina:

• Klikom na Naprijed > ili < Natrag • Klikom direktno na nazive kartica.

U slučaju kada na kartici nisu uneseni podaci u polja koja su „obvezna“ odnosno za koja je propisana obveza podnošenja podataka nije moguć prelazak na drugu karticu te aplikacija upućuje na obvezu popunjavanja polja. Kod unosa trošarinskih brojeva dodijeljenih ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i trošarinskom skladištu (SEED registar) potrebno je napraviti sljedeće: - za unos podataka koji se odnose na trošarinski broj trošarinskog skladišta pošiljatelja potrebno je kliknuti na Traži i odabrati trošarinski broj trošarinskog skladišta opreme - za unos podataka koji se odnose na trošarinski broj primatelja potrebno je unijeti odgovorajući broj i kliknuti na Validiraj.

2. Za provjeru unesenih podataka, odnosno u svrhe daljnjeg unosa kliknuti na Naprijed odnosno prilikom unošenja podataka u kartici: Podaci o prijevozu i Podaci o pošiljci kliknuti na Prihvati

3. Za pregled podataka unesenih u nacrt e-TD-a, kliknuti na Pregled nacrta. 4. Pregledani popunjeni nacrt e-TD-a moguće je podnijeti klikom na Podnesi

Uneseni podaci su prihvaćeni ukoliko se na ekranu prikaže poruka: Novo kretanje je uspješno podneseno. e-TD je poslan pod sljedećim JRO-om: _________________ (navodi se dodijeljeni JRO). Prihvaćeni e-TD moguće je vidjeti i pratiti njegov status pod Pretraži kretanja

Za otkazivanje kretanja, potrebno je odabrati podnesen i potvrđen e-TD, te kliknuti na Otkaži.

Page 46: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 46 od 49

6.2.1. Kartica: Opći podaci Pregled kartice

Ova kartica sadrži skup polja potrebnih za popunjavanje podatkovnog skupa: e-TD i Zaglavlje e-TD , a koji se odnose na sljedeće podatke: lokalni referent broj, broj računa, datum računa, datum otpreme, vrijeme otpreme, trajanje kretanja, organizator prijevoza, šifra polazišta, tip podnošenja (vrsta poruke), oznaka naknadnog unošenja, šifra odredišta.

6.2.2. Kartica: Podaci o otpremi Pregled kartice

Ova kartica sadrži skup polja potrebnih za popunjavanje podatkovnog skupa: Podaci o otpremi. Budući da se trenutno prijavljeni korisnik smatra pošiljateljem u novom kretanju, podaci u grupi Pošiljatelj su automatski popunjeni i ne mogu biti promijenjeni obzirom da se podaci „povlače“ iz SEED registra.

6.2.3. Kartica: Podaci o odredištu Pregled kartice

Ova kartica sadrži skup polja potrebnih za popunjavanje podatkovnog skupa: Podaci o odredištu. Nakon unosa identifikacijskog broja primatelja (važeći trošarinski broj ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta) potrebno je kliknuti na Validiraj. U slučaju uspješne verifikacije polje identifikacijskog broja će se automatski zasiviti, a ostala polja, u grupi primatelj, će se otvoriti za unos. U slučaju podnošenja za izvoz navesti šifru nadležnog carinskog ureda izvoza u za to predviđeno polje na kartici.

6.2.4. Kartica: Podaci o jamstvu Pregled kartice

Ova kartica sadrži skup polja potrebnih za popunjavanje podatkovnog skupa: Podaci o jamstvu. Detalje o davatelju jamstva je potrebno unijeti ukoliko davatelj jamstva nije pošiljatelj ili primatelj.

6.2.5. Kartica: Podaci o prijevozu Pregled kartice

Ova kartica sadrži skup polja potrebnih za popunjavanje podatkovnog skupa: Podaci o prijevozu.

Page 47: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 47 od 49

Prikaz na kartici ovisi o popisu Struktura dokumenta, koji je dinamičan i sastoji se od sljedećih unosa:

• Organizator prijevoza - podaci o organizatoru prijevoza popunjavaju se ukoliko je pod organizator prijevoza u prvoj kartici s općim podacima navedena vrijednost 3 = vlasnik robe ili 4 = ostalo

• Prvi prijevoznik - podaci o prijevozniku • Prijevoz - podaci o načinu prijevoza • Podaci o prijevozu – podaci o prijevoznom sredstvu.

Aktivnosti unutar kartice Podaci o prijevozu:

• Dodavanje stavke Podaci o prijevozu 1. Kliknuti na +Podaci o prijevozu kako bi se dodala grupa podataka o

prijevoznom sredstvu (Podaci o prijevozu_Svojstva) 2. Popuniti relevantna polja u dijelu Podaci o prijevozu_Svojstva 3. Nakon unosa podataka kliknuti na Prihvati 4. Ako su svi uneseni podaci prihvaćeni, na ekranu se prikazuje poruka: Promjene

su uspješno prihvaćene! • Brisanje stavke Podaci o prijevozu

1. Kliknuti na Izbriši opciju za element Podaci o prijevozu koji želite obrisati. 2. Potvrditi brisanje u prozoru za Potvrdu.

6.2.6. Kartica: Podaci o pošiljci Pregled kartice Ova kartica sadrži skup polja potrebnih za popunjavanje podatkovnog skupa: Podaci o pošiljci. Prikaz na kartici ovisi o popisu Struktura dokumenta koji je dinamičan i sastoji se od sljedećih unosa:

• Podaci o robi – e-TD stavke (skup podataka, zaseban, za svaki trošarinski proizvod koji je sastavni dio pošiljke; mogućnost od 1 do 999 ponavljanja; svakom skupu podataka o svakom pojedinom trošarinskom proizvodu sustav dodjeljuje jedinstveni slijedni broj)

• Pakiranje - podskup podataka elementa Podaci o robi (od 1 do 99 ponavljanja u svakom Podatku o robi)

• Vino - podskup podataka elementa Podaci o robi • Tehnološki postupak obrade - podskup podataka elementa Vino

Aktivnosti unutar kartice Podaci o pošiljci

• Dodavanje stavke Podaci o robi 1. Kliknuti na +Podaci o robi. 2. Popuniti sva relevantna polja u dijelu Podaci o robi svojstva. 3. Nakon unosa podataka kliknuti Prihvati.

Page 48: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 48 od 49

• Dodavanje stavke Pakiranje 1. Odabrati element Podaci o robi za koji se žele kreirati podskup podataka o

pakiranju 2. Kliknuti na +Pakiranje. 3. Popuniti sva relevantna polja u dijelu Pakiranje_Svojstva 4. Kliknuti na Prihvati.

• Dodavanje stavke Vino

1. Odabrati element Podaci o robi za koji se žele kreirati podskup podataka o Vinu (samo jedan unos za jedan element Podaci o robi).

2. Kliknuti na +Vino. 3. Popuniti sva relevantna polja u dijelu VinoSvojstva. 4. Kliknuti na Prihvati.

• Dodavanje stavke Tehnološki postupak obrade

1. Odabrati element Vino za koji se žele kreirati podskup podataka o Tehnološkom postupku obrade.

2. Kliknuti na +Tehnološki postupak obrade. 3. Popuniti sva relevantna polja u dijelu Tehnološki postupak obrade_Svojstva. 4. Kliknuti na Prihvati.

• Brisanje stavke u dijelu Struktura dokumenta

1. Kliknuti na Obriši opciju odabrane stavke. 2. Potvrditi brisanje u prozoru za Potvrdu.

6.2.7. Kartica: Prateća dokumentacija Pregled kartice

Ova kartica sadrži sadrži skup polja potrebnih za popunjavanje podatkovnog skupa: Prateća dokumentacije. Prateća dokumentacija je opcionalni element, te e-TD može biti uspješno podnesen iako je kartica ostavljena prazna. Popis Struktura dokumenta je dinamički konstruiran kao što su to i popisi u Podaci o prijevozu i Podaci o pošiljci. Međutim, ovdje nema obaveznih elemenata.

Aktivnosti unutar kartice Prateća dokumentacija

• Dodavanje stavke Popratna dokumentacija 1. Kliknuti na +Popratna dokumentacija 2. Popuniti relevantna polja u dijelu Podaci o dokumentu svojstva 3. Kliknuti na Prihvati.

• Brisanje stavke Popratna dokumentacija 1. Kliknuti na Obriši opciju odabranog elementa Popratna dokumentacija. 2. Potvrditi brisanje u prozoru za Potvrdu.

Page 49: SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROŠARINSKIH ......Svrha Ovaj dokument je korisnički vodič za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

Datum: 29.06. 2013. Verzija: v1.1 Vlasnik: CU Naziv: EMCS - nacionalna primjena – Priručnik za korisnike Stranica 49 od 49

Korištena dokumentacija

Zakon o trošarinama („Narodne novine“, br. 22/13 i 32/13 - ispravak)

Pravilnik o trošarinama („Narodne novine“, br. 64/13)

FESS dokument v.3.50