of 64 /64
Magnetdoseringspumpe gamma/ X Moduler, muligheder, tilbehør Supplerende betjeningsvejledning Disse anvisninger er kun gældende i kombination med "Betjeningsvejledning for magnetdoseringspumpe gamma/ X, GMXa" DA Original betjeningsvejledning (2006/42/EF) Komponent nr. 983825 BA G 003 03/16 DA Læs venligst betjeningsvejledningen helt igennem først. · Smid den ikke ud. Ejeren hæfter selv for skader, der er forårsaget af installations- eller betjeningsfejl. Den nyeste version af en driftsvejledning findes på vores hjemmeside.

Supplerende betjeningsvejledning, Magnetdoseringspumpe ...€¦ · Magnetdoseringspumpe gamma/ X Moduler, muligheder, tilbehør Supplerende betjeningsvejledning Disse anvisninger

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Supplerende betjeningsvejledning, Magnetdoseringspumpe ...€¦ · Magnetdoseringspumpe gamma/ X...

 • Magnetdoseringspumpe gamma/ XModuler, muligheder, tilbehør

  Supplerende betjeningsvejledning

  Disse anvisninger er kun gældende i kombination med "Betjeningsvejledning for magnetdoseringspumpe gamma/ X,GMXa"

  DA

  Original betjeningsvejledning (2006/42/EF)Komponent nr. 983825 BA G 003 03/16 DA

  Læs venligst betjeningsvejledningen helt igennem først. · Smid den ikke ud.Ejeren hæfter selv for skader, der er forårsaget af installations- eller betjeningsfejl.

  Den nyeste version af en driftsvejledning findes på vores hjemmeside.

 • Indholdsfortegnelse1 Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening....... 4

  1.1 Beskrivelse af Bluetooth-funktioner.............................. 41.2 Sikkerhed...................................................................... 41.3 Forudsætninger............................................................ 51.4 App-test uden pumpesimulation................................... 61.5 Etablering af Bluetooth-forbindelse............................... 71.5.1 Aktivere Bluetooth-funktionen på begge enheder...... 71.5.2 Sådan startes en søgning efter Bluetooth-enheder

  på Smart-enheden..................................................... 71.5.3 Sådan parrer man Smart-enheden med en fundet

  pumpe........................................................................ 81.5.4 Tilslutning af Smart-enheden til en fundet dose‐

  ringspumpe................................................................ 81.5.5 Sådan afbryder man forbindelsen mellem Smart-

  enhed og doseringspumpe........................................ 91.6 Indstillinger og betjening............................................... 91.7 Flere informationer / funktioner................................... 101.7.1 Signal-Code Bluetooth-LED..................................... 101.7.2 Sådan finder man en bestemt doseringspumpe

  blandt flere............................................................... 101.7.3 Administration af listen »Connect to device« .......... 111.7.4 Sådan gemmer og gendanner man pumpekonfigu‐

  rationer..................................................................... 111.7.5 Bluetooth-adresse.................................................... 121.8 Afhjælpning af funktionsforstyrrelser.......................... 121.9 Uddrag af EF- / EU-overensstemmelseserklæring

  gamma/x med Bluetooth............................................. 142 Supplerende betjeningsvejledning CANopen..................... 15

  2.1 Om denne pumpe....................................................... 152.2 Styreelementer........................................................... 162.3 Elektrisk installation.................................................... 162.4 Nøddrift....................................................................... 182.5 Afhjælpning af funktionsforstyrrelser.......................... 182.6 Tilbehør....................................................................... 192.7 Tillæg.......................................................................... 192.7.1 Objektfortegnelse doseringspumpe gamma/ X,

  GMXa....................................................................... 192.7.2 EMERGENCY.......................................................... 342.7.3 Kommentar til objekter............................................. 372.7.4 Ændring af CANopen-node-adresse (node-ID)....... 392.7.5 Overførselshastighed (baudrate)............................. 392.7.6 Kommentar til kalibreringen..................................... 392.7.7 Firmware-Update..................................................... 392.7.8 Lagring af data......................................................... 402.7.9 Overholdte standarder / retningslinjer...................... 40

  3 Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®...................... 413.1 Forudsætninger.......................................................... 413.2 Indstilling af pumpen................................................... 413.2.1 Generelt................................................................... 413.2.2 Sådan aktiverer/deaktiverer man PROFIBUS®........ 413.2.3 Sådan indstilles en slave-adresse........................... 42

  Indholdsfortegnelse

  2

 • 3.3 Særligt for drift med PROFIBUS® aktiveret................ 433.3.1 Generelt................................................................... 433.3.2 Vis............................................................................ 433.3.3 LED'er på PROFIBUS®-modulet.............................. 433.3.4 Brug af doseringsovervågning................................. 443.4 Installation................................................................... 443.5 Drift............................................................................. 463.5.1 Generelt................................................................... 463.5.2 GSD-fil..................................................................... 463.5.3 Dataobjekter gamma/ X, GMXa............................... 463.5.4 Dataobjekter gamma/ L, GALa................................ 56

  Indholdsfortegnelse

  3

 • 1 Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening1.1 Beskrivelse af Bluetooth-funktioner

  Doseringspumpen gamma/ X med Bluetooth-funktion kan næstenfuldstændigt styres og overvåges over en Android-Smart-enhedmed app'en "gamma/ X" installeret. Desuden kan man danne enlogfil over pumperelaterede aktiviteter og sende den med e-mail.Man kan også gemme pumpekonfigurationen, så den kan kaldesfrem igen. Desuden kan man videresende pumpekonfigurationenmed e-mail.Bluetooth er et radioanlæg i R&TTE-klasse 2.

  1.2 Sikkerhed

  FORSIGTIG!Hacker-risikoEjeren skal IT-sikre sin Smart-enhed (smartphone,tablet...), så hackere ikke kan få kontrol over dose‐ringspumpen.

  FORSIGTIG!Det foreløbige »password« i pumpe-menuen under»indstillinger è service è adgangskode« skalændres.

  FORSIGTIG!App'en "gamma/ X" må kun downloades fra GooglePlay Store - ikke fra andre steder.

  FORSIGTIG!Apparatet må ikke modificeres.Særligt må antennen ikke forstørres.

  Brugerne skal:n Være fortrolige med brug af Android-Smart-enheder.n Have læst og forstået denne brugsanvisning.

  Bluetooth-doseringspumpen kan anvendes uden licens i disselande:Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrig, Græken‐land, Storbritannien, Irland, Italien, Canada, Letland, Litauen,Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Østrig, Polen, Portugal, Sve‐rige, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn,USA, Cypern.

  Fig. 1: Apparatkarakteristik

  Brugerens kvalifikationer

  Bluetooth-doseringspumpelicenser

  Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening

  4

 • FORSIGTIG!I alle andre lande:Undersøg, om brug af Bluetooth-doseringspumpen ertilladt. Kontakt eventuelt ProMinent's hovedkvarter.

  ADVARSEL!Bluetooth-doseringspumpen er ikke beregnet til brug,hvor forstyrrelser fra eller gennem doseringspumpenindebærer risiko for menneskeliv eller personskader.

  ADVARSEL!Men Bluetooth-doseringspumpen kan forstyrre radio-og fjernsynsfrekvenserne eller selv blive forstyrret afdem.Det skal man ubetinget undgå.– Se kapitlet "Afhjælpning af funktionsforstyrrelser"

  for, hvordan man undgår frekvensforstyrrelser.

  I nogle lande skal der være visse oplysninger være afmærket pådoseringspumpen:

  Land Information

  USA: Contains FCC ID: T7VPAN10

  Canada: Contains IC: 216Q-PAN10Contiens IC: 216Q-PAN10

  1.3 ForudsætningerForudsætninger for drift:n Doseringspumpe gamma/ X med Bluetooth-funktion (ID-kode-

  karakteristik "Fjernstyring / fjernstyring" = "B, med Bluetooth"n Doseringspumpen gamma/ X skal være elektrisk og hydraulisk

  korrekt installeretn En Android-Smart-enhed med Bluetooth - se Ä »Disse

  Android-Smart-enheder understøtter app'en "gamma/ X"(status 01.09. 2015):« på side 6

  n Kun til udveksling af log-filer og downloads af app'en: Smart-enheden skal have netadgang.

  n App'en "gamma/ X" kan downloades gratis fra Google PlayStore:

  Emissioner

  Mærkat

  Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening

  5

 • FORSIGTIG!App'en "gamma/ X" må kun downloades fra GooglePlay Store - ikke fra andre steder.

  Disse Android-Smart-enheder understøtter app'en "gamma/ X" (status 01.09. 2015):

  Producent Model Styresystemet Android

  HTC One M8 5.0.1

  Sony Xperia Z3 Compact 5.0.2

  Motorola Moto G (2. generation) 5.0.2

  Huawei Ascend P7 4.4.2

  LG Nexus 5 5.1.1

  Samsung Galaxy S4 4.4.2

  Samsung Galaxy Tab 4 4.4.2

  Selv om du har en anden type Android Smart-enhedeller -styresystem, kan du afprøve, om app'en fungererkorrekt. Det er bare ikke blevet testet af ProMinent.

  1.4 App-test uden pumpesimulationMan kan også teste, hvordan app'en fungerer uden doserings‐pumpe. Her skal man bruge pumpesimulationen »GMXasimulation« .1. Aktivér Bluetooth-funktionen på Smart-enheden - se betje‐

  ningsvejledningen Smart-enhed.2. Tryk »gamma/ X« på app'en.

  ð Efter et par sekunder vises vinduet »Connect to device«med "enhed" »GMXa simulation« .

  3. Tryk på »GMXa simulation« .ð Vinduet »Simulation è adgangskode« kommer frem.

  4. Indtast 4 vilkårlige tal og tryk på [Enter] .ð Nu kan du få et indtryk af, hvordan nogle af app'ens ind‐

  stillingsmuligheder ser ud og fungerer.

  Fig. 2: QR-Code til download afapp'en "gamma/ X"

  Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening

  6

 • En animation viser, om den simulerede pumpe faktisk "pumper"eller ej.

  1.5 Etablering af Bluetooth-forbindelseNår du vil etablere en Bluetooth-forbindelse mellem doserings‐pumpen og Smart-enheden, skal du:1 - Aktivere Bluetooth-funktionen på begge enheder2 - Start en søgning på Smart-enheden efter Bluetooth-enheder i

  nærheden3 - Sådan parrer man Smart-enheden med en fundet pumpe4 - Sådan tilsluttes Smart-enheden med en fundet pumpe

  1.5.1 Aktivere Bluetooth-funktionen på begge enheder1.

  Menuen »System« vises kun, hvis doserings‐pumpen er blevet stoppet med[Start/Stop-tasten] .

  Sådan aktiveres Bluetooth-funktionen på doseringspumpen:»Indstillinger è System è Bluetooth aktiv«ð Den blå Bluetooth-LED blinker, og Bluetooth-symbolet

  kommer frem på displayet.2. Aktivér Bluetooth-funktionen på Smart-enheden - se betje‐

  ningsvejledningen til din Smart-enhed.

  1.5.2 Sådan startes en søgning efter Bluetooth-enheder på Smart-enhedenPlacer dig ved den aktuelle doseringspumpe og start søg‐ningen i »Indstillinger è Bluetooth« .ð Under »Til rådighed« viser der sig nu doseringspumpe

  gamma/ X med Bluetooth-navnet »ProMinent GMXa(GMXa XYZ)« . "XYZ" er pladsholdere for de sidste cifre idoseringspumpens serienummer.

  Placer dig ved den aktuelle doseringspumpe og start søg‐ningen efter Bluetooth-enheder på Smart-enheden, i gamma/X, med knappen »refresh list« .ð Under »Connected to device« viser der sig nu en dose‐

  ringspumpe med navnet »GMXa XYZ« . "XYZ" er plads‐holdere for de sidste cifre i doseringspumpens serie‐nummer.

  Fig. 3: Animation

  Hvis det er første gang, der skalsøges efter doseringspumpen:

  I alle andre tilfælde:

  Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening

  7

 • 1.5.3 Sådan parrer man Smart-enheden med en fundet pumpe

  Når der er gennemført en parring, gælder den vedva‐rende. Bortset fra hvis der er parret flere end 6 Blue‐tooth-enheder. Hvis det er tilfældet, stryges den førstparrede Smart-enhed fra listen over parrede enheder.

  1. Tryk "gamma/ X" på app'en.

  ð App'en opstiller nu en liste »Connect to device« , hvorder kun medtages doseringspumper gamma/ X medBluetooth-funktion.En doseringspumpe gamma/ X har Bluetooth-navnetGMXa XYZ.

  Hvis der på listen over genkendte doserings‐pumper ikke står »reachable« , skal duholde Smart-enheden nærmere pumpen oggenindlæse listen ved at trykke på knappen»Refresh list« .

  Pumpesimulatoren »GMXa simulation« , somman kan bruge til at teste app'en uden dose‐ringspumpen, kommer altid frem - se kapitlet"App-test under pumpesimulation" .

  2. Tryk på »GMXa XYZ« .ð Nu kommer der et vindue frem på Smart-enhedens dis‐

  play med en »Bluetooth-pairingforespørgsel« og med etflercifret tal. Det er Smart-enhedens sikkerhedskode.På doseringspumpens display ses nu meddelelsen»Bluetooth-pairing« sammen med et flercifret tal. Det erdoseringspumpens sikkerhedskode.

  3. Hvis de to sikkerhedskode stemmer overens, skal man trykkepå »tilslut« eller »pairing« på Smart-enhedens display.Hvis de to sikkerhedskoder ikke stemmer overens, skal duafbryde processen og starte forfra.

  1.5.4 Tilslutning af Smart-enheden til en fundet doseringspumpe

  Hvis en doseringspumpe skal parres med en bestemtSmart-enhed, men endnu ikke er parret, skal den førstparres med den - se Ä Kapitel 1.5 »Etablering af Blue‐tooth-forbindelse« på side 7.

  Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening

  8

 • 1. Tryk på app'en "gamma/ X", når du vil forbinde Smart-enheden med en fundet doseringspumpe.

  ð Vinduet »Connect to device« med de fundne Bluetooth-enheder kommer frem.Under »GMXa XYZ« skal der stå »reachable« .

  Hvis der på listen over genkendte doserings‐pumper ikke står »reachable« , skal duholde Smart-enheden nærmere pumpen oggenindlæse listen ved at trykke på knappen»Refresh list« .

  2. Tryk på »GMXa XYZ« .ð Du bliver nu bedt om et »password« .

  3. Det foreløbige »password« består af de sidste 4 cifre afdoseringspumpens serienummer.Indtast »passwordet« .ð Nu kan doseringspumpe styres over Bluetooth.

  FORSIGTIG!Det foreløbige »password« i pumpe-menuen under»indstillinger è service è adgangskode« skalændres.

  1.5.5 Sådan afbryder man forbindelsen mellem Smart-enhed og doseringspumpe1. Forlad app'ens menu for doseringspumpe.

  ð Vinduet »Disconnect from device« kommer frem.2. Tryk på »Ja-« knappen.

  1.6 Indstillinger og betjening

  FORSIGTIG!Hvis der til højre for et af app'ens menupunkter i stedetfor en vinkel ses et hak , så starter man en funk‐tion direkte, når man trykker, f.eks. ved »Tap here toprime« .

  App'ens forskellige indstillingsmuligheder fungerer analogt med detilsvarende indstillingsmuligheder på doseringspumpen gamma/ X.

  Der er en ekstra menu: »Show log« .Menuen »Show log« bruges til at se pumpens logfiler. Logfilerneindeholder oplysninger om forløb og fejl på pumpen.Man kan sende logfilerne med e-mail til f.eks. ProMinent-servicemed knappen »Send log via eMail« .

  Undtagelser:

  Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening

  9

 • Først skal doseringspumpens manuelle stop sættes ud af kraftmed [Start/Stop] -tasten.Nu kommer der en skydekontakt frem i toppen af app'en.Ved hjælp af den kan man starte ("1") eller stoppe ("0") pumpen.

  1.7 Flere informationer / funktioner1.7.1 Signal-Code Bluetooth-LEDLED Betydning

  lyser Doseringspumpens Bluetooth-funktion er indstillet på »aktiv« , og doserings‐pumpen har forbindelse til en Smart-enhed.

  blinker langsomt Doseringspumpens Bluetooth-funktion er indstillet på »aktiv« , men dose‐ringspumpen har ikke forbindelse til en Smart-enhed.

  blinker hurtigti 5 sek.

  Brugeren forsøger over app'en at finde præcis den Bluetooth-doserings‐pumpe, som brugeren gerne vil aktivere - se Ä Kapitel 1.7.2 »Sådan finderman en bestemt doseringspumpe blandt flere« på side 10.

  fra n Doseringspumpens Bluetooth-funktion er indstillet på »inaktiv« .n Doseringspumpe har ikke forbindelse til nettet.

  1.7.2 Sådan finder man en bestemt doseringspumpe blandt flereApp'en "gamma/ X" kan hjælpe brugeren med at finde en bestemtdoseringspumpe blandt flere:

  Gyldig parring:Hvis man vil bruge identifikationsfunktionen, skal dertidligere have fundet en parring sted, og denne parringskal stadig være gyldig.

  1. Skift til doseringspumpe-menuen i app'en og tryk på billedetaf doseringspumpen ved siden af skydekontakten.

  ð Nu blinker Bluetooth-LED'en på den søgte doserings‐pumpe hurtigt i 5 sekunder.

  2. Tryk på det lille billede i app'ens menu »connect to device«ð Nu blinker Bluetooth-LED'en på den søgte doserings‐

  pumpe hurtigt i 5 sekunder.

  Start af doseringspumpen

  1. mulighed:

  2. mulighed:

  Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening

  10

 • 1.7.3 Administration af listen »Connect to device«

  App'ens »Connect to device« -liste opdateres ved attrykke på knappen »Refresh list« .

  Supplerende informationerapparat

  Betydning

  »Known device« Apparatet er allerede parret med Smart-enheden.

  »Reachable« Enheden indenfor Smart-enhedens rækkevidde.

  »Out of range« Enheden udenfor Smart-enhedens rækkevidde.

  Hvis du vil slette et apparat fra listen »Connect todevice« , skal du også slettet apparatet fra Bluetooth-menuen i Smart-enhedens indstillings-app.Ellers opretholdes parringen.

  1. Hvis du vil slette et apparat fra listen »Connect to device« ,skal du køre hen langs linjen med apparatnavne.

  ð Nu kommer der en »Delete« -knap frem.2. Tryk på »Delete« -knappen.

  ð Linjen med apparatnavne forsvinder.

  1.7.4 Sådan gemmer og gendanner man pumpekonfigurationer

  1. Stop doseringspumpen med [Start/Stop] -tasten.2. Tilslut Smart-enheden til doseringspumpen.3. Under »Expert Settings è backup« skal du trykke på

  knappen » + « .ð App'en spørger nu, om du faktisk vil danne en backup-fil.

  4. Svar »ja« .ð Nu kommer der en statusbjælke frem.

  5. Så snart processen er afsluttet, skal du give backup-filen etnavn.

  Navnet må kun indeholde store og små bog‐staver samt mellemrum.

  ð Nu bliver pumpekonfigurationen lagret på Smart-enhedensom backup-fil.

  Slet apparat

  Sådan gemmer man en pumpekonfi‐guration

  Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening

  11

 • FORSIGTIG!Advarsel mod datatabSluk ikke for app'en under gendannelsen.Afbryd ikke Bluetooth-forbindelsen ved f.eks. at bringeSmart-enheden uden for pumpens rækkevidde.

  Hvis der er behov for det, kan en gemt pumpekonfigu‐ration gendannes.(Pumpekonfigurationen er ID-kodeafhængig.)

  1. Stop doseringspumpen med [Start/Stop] -tasten.2. Tilslut Smart-enheden til doseringspumpen.3. Under »Expert Settings è Restore pump configuration« skal

  du trykke på knappen Backup-fil.

  ð Nu kommer der en statusbjælke frem, og pumpekonfigu‐rationen bliver gemt på doseringspumpen.

  1. Åbn menupunktet »restore pump configuration« i gamma/ X-app'en.

  2. Kør sidelæns over en backup-fil.

  ð Nu vises en knap.

  3. Slet backup-filen ved at trykke på knappen.

  1.7.5 Bluetooth-adresseDoseringspumpens Bluetooth-adresse befinder sig:n ... i app'en under »Device info è BT adresse«n ... på doseringspumpen under »Device infoè BT apparatadresse«

  1.8 Afhjælpning af funktionsforstyrrelserBeskrivelse af fejl Årsag Afhjælpning

  Doseringspumpen går ikke igang, selv om jeg trykker påapp'ens skydekontakt.

  Doseringspumpen er blevetstandset med [Start/Stop] -knappen, eller der er opståeten fejl.

  Start doseringspumpen med [Start/Stop] -tasten.Afhjælpning af fejlen.

  Doseringspumpen og andreapparater forstyrrerhinanden.*

  Smart-enhedens WLAN-signal forstyrrer forbin‐delsen.

  Smart-enhedens WLAN slår fra.

  Interferens fra andre appa‐rater forstyrrer.

  Skift doseringspumpens retning, ind til for‐styrrelserne forsvinder.Flyt rundt på doseringspumpen, ind til for‐styrrelserne forsvinder.

  Gendannelse af pumpekonfiguration

  Sådan sletter man en backup-fil fraSmart-enheden

  Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening

  12

 • Beskrivelse af fejl Årsag AfhjælpningTilslut doseringspumpen og de forstyrredeapparater til forskellige strømkredse.Få fat i en højfrekvens-tekniker.

  Andre apparater forstyrrerBluetooth-forbindelsen tildoseringspumpen.

  Forøg afstanden mellem apparaterne ogdoseringspumpen.

  * Undersøg det ved at tænde og slukke doseringspumpen.

  Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening

  13

 • 1.9 Uddrag af EF- / EU-overensstemmelseserklæring gamma/x med BluetoothIht. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EF, appendiks I, VÆSENTLIGE SIKKERHEDS- OG SUNDHEDS‐KRAV, kapitel 1.7.4.2. C.Vi erklærer hermed,n ProMinent GmbHn Im Schuhmachergewann 5 - 11n D - 69123 Heidelberg,at det nedenfor betegnede produkt på grundlag af sit funktionellekoncept og konstruktion samt i den af os distribuerede udførelseimødekommer EF-direktivets almindelige grundlæggende sikker‐heds- og sundhedskrav.Såfremt produktet ændres uden vort samtykke, mister nærvæ‐rende erklæring sin gyldighed.

  Uddrag af EF-/EU-overensstemmelseserklæring

  Produktets beteg‐nelse:

  Doseringspumpe, serie gamma/ X

  Produkttype: GMXa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _U _ _ _ Y _ BY = 0, 3, 4, 5

  Serienr.: se mærkeplade på apparatet

  Almindelige EF-direktiver:

  Maskindirektiv (2006/42/EF)Beskyttelsesmålene i Lavspændingsdirektivet er overholdt iht. appendiks I, nr. 1.5.1. iMaskindirektivet.RoHS-direktiv (2011/65/EU)R&TTE-direktiv (1999/5/EG)

  til 19-04-2016EMC-direktiv (2004/108/EU)

  fra 20-04-2016EMC-direktiv (2014/30/EU)

  Anvendte harmo‐niserede stan‐darder, navnlig:

  EN ISO 12100:2010EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010EN 61010-1:2010EN 61000-6-3:2007 + A1:2011EN 61000-6-2:2005EN 300 328 V1.8.1:2012EN 50581:2012

  Dato: 21-03-2016

  En EF overensstemmelseserklæring står til rådighed som down‐load på vores website.

  Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening

  14

 • 2 Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  2.1 Om denne pumpeMagnetdoseringspumpen gamma/ X med CAN-tilslutningudmærker sig i forhold til standardpumper i kraft af tilslutningsmu‐ligheder for et CANopen-bussystem. En CAN-pumpe gamma/ Xkan tilsluttes en CANopen-bus, eller den kan fungere alene.Eksempel:n Måleværdistyret dosering af klorblegemiddel til et swimming‐

  pool-cirkulationssystem, hvor pumpen i »CANopen« -tilstandstyres af en regulator.

  En gamma / X i version "CANopen" (med ID-kendemærket "sty‐ringsvariant" = C eller D) er beregnet til integration i et CANopen-system.

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  15

 • 2.2 Styreelementer

  P_G_0077_SW

  3

  2

  1

  Fig. 4: Styreelementer1 Status-LED CAN-Bus2 Bøsning "CAN-bus"3 Device-LEDs

  2.3 Elektrisk installation

  FORSIGTIG!Pumpe kan beskadigesHvis CAN-kablet ikke er korrekt monteret, bliver sik‐ringsklasse IP65 ikke nået.– Skru CAN-kablet fast med hånden, indtil det ikke

  kan skrues længere.

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  16

 • FORSIGTIG!Pumpe kan beskadigesDet indbyggede stik i huset kan blive brækket løs.– Der må ikke tilsluttes T-fordelere direkte til huset.

  CAN-kablet skal forbindes med tilslutningen for CANopen-bus,som det er vist nedenfor (se dokumentationen for din CANopen-installation for flere oplysninger).Sæt netstikket i en stikkontakt - og doseringspumpen er klar til atpumpe.

  97

  8

  6

  55

  813 14

  P_G_0078_SW

  Fig. 5: CAN-tilslutning af doseringspumpe (eksemplet er med Dul‐comatin II som styring)5 T-fordeler, M 12, 5-pol. CAN6 Afslutningsmodstand M 12-kobling7 Afslutningsmodstand M 12-stik8 CAN-forbindelseskabel CAN-forbindelseskabel9 CAN-forbindelseskabel13 CAN-pumpe gamma/ X til f.eks.syre14 CAN-pumpe gamma/ X til f.eks.lud

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  17

 • „Tilslutning til CANopen-Bus“ skal ske over et indbygget, fempoletstik.1 Skærm2 CAN V+ (forsyningsspænding - ikke tilsluttet)3 CAN GND (referencepotentiale)4 CAN H (busledning – dominant high)5 CAN H (busledning – dominant low)

  2.4 NøddriftSådan kan du forebygge en situation, hvor styringen via CANopen-bus falder ud:1. Pumpen kan programmeres med en auxiliærfrekvens, der

  optimalt passer med en slaglængde på 30 ... 100% af denigangværende proces i nøddrift.

  2. Når pumpen skal fungere i nøddrift, skal den køre over bøs‐ningen "ekstern styring" på auxiliærfrekvens - Se "Betjenings‐vejledning for magnetdoseringspumpe gamma/X GMXa" -"Elektrisk installation".

  2.5 Afhjælpning af funktionsforstyrrelserDie CANopenStatus-LED viser status for CAN-forbindelsen.De 3 øvrige LED's viser drifts- og fejltilstand - se "Betjeningsvejled‐ning for magnetdoseringspumpe gamma/X GMXa".

  Blinkekode CANopenStatus-LED, foroven

  Farve Blinkekode Årsag Afhjælpning

  grøn lysende Bus-statusOPERATIONEL

  - (Normal drift pumpe)

  grøn blinkende* Bus-statusPræ-operationel

  vent et øjeblik, indtilpumpen starter over bus

  grøn enkelt blink ** Bus-statusSTARTUP

  vent et øjeblik, eller indstilpumpen til aktiv bus-drift -se kapitlet "Indstillinger"

  grøn fra Fejl (BUSOFF, Error,…) Kontrol af CAN-bus

  grøn blinkende Bus-statusINIT

  Vent et øjeblik

  Tilslutning til CANopen-bus

  1

  54

  2

  3

  P_BE_0059_SW

  Fig. 6: Konfigurering på pumpen(male)

  P_BE_0060_SW

  Fig. 7: Konfigurering på CAN-kabel(female)

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  18

 • * ** ***A0203

  Ignorer blinkekoden ca. 2 min. efter tilslutning af dose‐ringspumpen.

  Se til sidst i tillægget ved meddelelsen "fejlmeldingover CANopen-telegram“.

  2.6 TilbehørTilbehør Bestillingsnr.

  T-fordeler, M12, 5-pol. CAN 1022155

  Afslutningsmodstand M 12-kobling 1022154

  Afslutningsmodstand M 12-stik 1022592

  Forbindelseskabel - CAN, M 12, 5-pol., 1 m 1022139

  Forbindelseskabel - CAN, M 12, 5-pol., 2 m 1022140

  Forbindelseskabel - CAN, M 12, 5-pol., 5 m 1022141

  Forbindelseskabel - CAN, metervare 1022160

  Kobling-CAN M 12, 5-pol. Skruetilslutning 1022157

  Stik-CAN M 12, 5-pol. Skruetilslutning 1022156

  2.7 Tillæg2.7.1 Objektfortegnelse doseringspumpe gamma/ X, GMXa2.7.1.1 Communication Profile Area 0x1000-0x1FFF

  Indeks S Navn Model Beskrivelse

  1000h 1 p_ident.d_profile U32 Device type(10.2.1 in 450)

  000101C2h

  RO M

  1001h 1 Error register U8 9.6.3 in 301 RO M

  1010h 1 Save all parameters U32 RW O

  2 Save comm.. parame‐ters

  3 Save process.. para‐meters

  1011h 1 Load(restoredefault)parameters

  U32 RW O

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  19

 • Indeks S Navn Model Beskrivelse

  2 Load comm.. parame‐ters

  3 Load process.. para‐meters

  1017h 1 p_ident.w_heart_beat_time

  U16 50-2000 800 RO O

  1018h 0 Identification M

  p_ident.b_entries U8 4 RO

  1 p_ident.d_vendor_ID U32 0xE1 RO

  2 p_ident.d_pro‐duct_code

  U32 0x0E020115

  RO

  3 p_ident.d_rev number U32 1 RO

  4 assemblyID U32 Delmontagensserienummer

  RW

  Send-PDO's MAPPING-Parameter

  Indeks S Navn Model Beskrivelse Mapping

  1A00h 0 TPDO1

  1 DP_state U16 Status doserings‐pumpe (basis)

  0x2A100010

  2 DP_output_man (faktisk) U16 Pumpefrekvens (fak‐tisk) i %

  0x2A010010

  3 DP_stroke_len U8 Slaglængde 0x2A0400008

  1A01h 0 TPDO2

  1 DP_niveau U8 Påfyldingsmængdedoseringsbeholder

  0x2A0500008

  Modtage-PDO's MAPPING-Parameter

  Indeks S Navn Model Beskrivelse Mapping

  1600h 0 RPDO1

  1 DP_output_cont U16 Pumpefrekvens(nominel) i %

  0x2A000010

  1601h 0 RPDO2

  1 DP_batch_time_stamp U16 Batch tidsstempel 0x2A020010

  2 DP_batch_value U16 Faktor (faktisk) 0x2A030010

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  20

 • 2.7.1.2 Manufacturer Specific Profile Area 0x2000-0x5FFF

  Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  2A00h 0 DP_output_cont (fak‐tisk)

  U16 Frekvens i %(0=100,0%)

  RPDO1 wr

  2A01h 0 DP_output_ist U16 Frekvens i %(0=100,0%)

  TPDO1 ro

  2A02h 0 DP_batch_time_stamp

  U16 Time stamp lastreceived com‐mand

  RPDO2 wo

  2A03h 0 DP_batch_value U16 Batch Factor RPDO2 wo

  2A04h 0 DP_stroke_len U8 Slaglængde TPDO1 rO

  2A05h 0 DP_niveau U8 Påfyldings‐mængde dose‐ringsbeholder

  TPDO2 rO

  2A10h 0 DP_state U16 0=out of ctrl,1=mem, 2=cal,3=pos/neg4=indsug,5=advarsel,6=errors, 7=stops,8-11=mode,12=aux;13=flow;14=pause,15=hand/bus

  TPDO1 ro

  2A11h 0 DP_Control U8 1= batch-mem,2=setp. pos/neg,3=calibrated,4=flowctrl aktiv,6=Reset

  SDO rw

  2A12h 0 DP_Mode U8 0=stop,1=manuel,2=batch,

  SDO wo

  2A20h 0 DP_stroke_max U16 maks. slagfre‐kvens (slag/min)

  SDO ro

  2A21h 0 DP_metering volume float i 1/slag (ved 100%slag)

  SDO wr

  2A22h 0 DP_measuring_unit U8 0=Liter, 1=Gallon SDO wr

  2A30h 0 DP_volume U32 in ml since lastreset

  SDO ro

  2A31h 0 DP_stroke_cnt U16 strokes since lastreset

  SDO ro

  2A33h 0 DP_rem_stroke U16 Remaining strokenr. (in batch mode)

  SDO ro

  2A35h 0 PCO_HighestSubIndex

  U8 ro

  1 FlowControl U8 bit SDO wo

  2 ChargenMem U8 bit SDO wo

  3 ClearCount U8 bit SDO wo

  3FBBh 0 PCO_HighestSubIndex

  U8

  1 U32 ID-kode RO

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  21

 • Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  2 U32 RO

  3 U32 RO

  4 U32 RO

  5 U32 RO

  6 U32 RO

  7 U32 RO

  8 U32 RO

  3FBCh 0 PCO_HighestSubIndex

  U8

  1 String Serienummer RO

  2 String RO

  3 String RO

  4 String RO

  5 String RO

  6 String RO

  7 String RO

  8 String RO

  3FBDh 0 PCO_HighestSubIndex

  U8

  1 String Hardware Version RO

  2 String RO

  3 String RO

  3FBEh 0 PCO_HighestSubIndex

  U8

  1 String Software-version RO

  2 String RO

  3 String RO

  0x5100 – 0x5500

  Indeks S Navn Model BeskrivelseMaks.

  Objects Attr

  5100h 1 U32 Tændings‐tæller

  SDO RO

  5101h 1 Fehlerflags U32 Pumpens fejl‐flag

  SDO RO

  5102h 1 Warnflags U32 Pumpensadvarsler

  SDO RO

  5105h 1 Gesamt-Hub‐zähler

  U32 Antal slag-tæller

  SDO RO

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  22

 • Indeks S Navn Model BeskrivelseMaks.

  Objects Attr

  5106h 1 Doserings‐mængde-tæller

  float Doserings‐mængde-tæller

  SDO RO

  5107h 1 Rest-Hübe U32 Rest-slag SDO RO

  5108h 1 Rest-Dosie‐rmenge

  float Rest-dose‐ringsmængde

  SDO RO

  5109h 1 Ist-Hublänge float Aktuelle slag‐længde

  SDO RO

  510Ah 1 Soll-Hublaenge

  float Nominel slag‐længde

  SDO RW

  510Bh 1 Soll-Hubfre‐quenz

  U16 Nominel slag‐frekvens

  SDO RW

  510Ch 1 Ist-Hubfre‐quenz

  U16 Aktuel slag‐frekvens

  SDO RO

  510Dh 1 Dosiervo‐lumen proAuslösung

  Float Doseringsvo‐lumen prudløsning

  SDO RW

  510Eh 1 Ist-Dosierlei‐stung

  Float Aktuel dose‐ringsydelse

  SDO RO

  510Fh 1 Dosierzeit fürBatch

  U16 Doseringstidfor batch isek.

  SDO RW

  5110h 1 Float Maksimaldoserings‐ydelse

  SDO RO

  5112h 1 Soll-Dosie‐rleistung

  Float Nomineldoserings‐ydelse

  SDO RW

  5113h 1 U16 Auxiliarfre‐kvens

  SDO RW

  5114h 1 Float Auxiliar-dose‐ringseffekt

  SDO RW

  5115h 1 Dosierart U32 Doserings‐måde (0-optimal,1-hurtig,2-sinus-mode,3-kontin.4-DFMa)

  SDO RW

  5117h 1 Soll-Betrieb‐sart

  U32 Nomineldriftsmåde(0-stop,1-manuel,..)

  SDO RW

  5118h 1 Ist-Betrieb‐sart

  U32 Aktuel drifts‐måde

  SDO RO

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  23

 • Indeks S Navn Model BeskrivelseMaks.

  Objects Attr

  5119h 1 Soll-Unterbe‐triebsart

  U32 Nominelunderdrifts‐måde(0-0..20mA,1-4..20mA,4-lineærkurve,..)

  SDO RW

  511Ah 1 Ist-Unterbe‐triebsart

  U32 Aktuel under‐driftsmåde

  SDO RO

  511Bh 1 Betriebs‐modus (Auto‐matik On/Off)

  U32 Drifts-mode(automatikOn(1)/Off(0))

  SDO RW

  511Ch 1 Konzentrati‐onsge‐steuerterBetrieb an/aus

  U32 Koncentrati‐onsstyret drifttil (1)/fra(0)

  SDO RW

  511Eh 1 Dauer desAnsaugens

  U16 Indsugnings‐længde i sek.

  SDO RW

  511Fh 1 Batch-Faktor U32 Batch-Faktor(1-99999)

  SDO RW

  5122h 1 Kontakt-Faktor

  float Kontakt-faktor(0,01-99,99)

  SDO RW

  5147h 1 U16 Maksimalslagfrekvens

  SDO RO

  5148h 1 U32 Samletdriftstid i sek.

  SDO RO

  5152h 1 Dosiermengepro Vollhub

  Float Doserings‐mængde pr.hele slag i ml(slagl.100%)

  SDO RO

  5153h 1 LöschbarerHubzähler

  U32 Sletbar slagt‐æller

  SDO RW

  5154h 1 Float Sletbarmængde‐tæller

  SDO RW

  Strings

  Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  5D00h 0 PCO_Hig‐hestSubIndex

  U8 RO

  1 Name1 String Pumpensnavn

  RO

  2 Name2 String RO

  3 Name3 String RO

  4 Name4 String RO

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  24

 • Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  5 Name5 String RO

  6 Name6 String RO

  7 Name7 String RO

  8 Name8 String RO

  5D01h 0 PCO_Hig‐hestSubIndex

  U8 RO

  1 Location1 String Pumpensplacering

  RO

  2 Location 2 String RO

  3 Location 3 String RO

  4 Location 4 String RO

  5 Location 5 String RO

  6 Location 6 String RO

  7 Location 7 String RO

  8 Location 8 String RO

  5042h 1 Identifica‐tion_LED

  U16 0- Sluk SDO rw

  >0 Indstilidentifikati‐onstid (LEDgul+rødblinkerimens)

  1 svarer tilca. 10 ms

  5FEE 0 CANopen‐StackRevi‐sion

  UINT32 ProMinentCANopen-Stack-Revi‐sion

  RO

  2.7.1.3 Device Specific Area 0x51000-0x5FFFHMI Area 0x5100 – 0x5FFF

  Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  5111h 1 sw_version_ctrl U32 Software-versionControl

  RO

  5112h 1 hw_version_ctrl U32 Hardware-versionControl

  ro

  5113h 1 sw_version_fu U32 Software-version FU RO

  5114h 1 hw_version_fu U32 Hardware-versionFU

  RO

  5115h 1 sw_version_pfc U32 Software VersionPFCU

  RO

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  25

 • Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  5116h 1 hw_version_pfc U32 Software VersionPFC

  RO

  5118h 1 serial_number U32 Serienummer forSxCn

  RO

  Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  5120h 1 Nominal-Frequency U16 Nominel frekvens PDO Rw

  5121h 1 Actual-Frequency U16 Faktisk frekvens PDO RO

  5122h 1 Nominal-Mode U8 Nominel driftsmåde PDO Rw

  5123h 1 Actual-Mode U8 Faktisk driftsmåde PDO RO

  5124h 1 Analog-Mode U8 Analog-Mode: PDO Rw

  Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  5125h 1 Analog-Curve U8 Kurvetegning foranalog

  ro

  5126h 1 Curve-IP1 U16 Strøm ved kurve‐punkt 1

  rW

  5127h 1 Curve-FP1 U16 Slagfrekvens ved kur‐vepunkt 1

  rW

  5128h 1 Curve-IP2 U16 Strøm ved kurve‐punkt 2

  rW

  5129h 1 Curve-FP2 U16 Slagfrekvens ved kur‐vepunkt 2

  rW

  512Ah 1 Auxiliary U16 Auxiliar-frekvens ro

  512Bh 1 Dosing-Mode U8 Doseringsfunktion(doseringsprofil)

  Rw

  Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  512Ch 1 Batch-Memory U8 Lagringsfunktion forcharging-dosering:

  PDO ro

  512Dh 1 Batch-Faktor U16 Charge_faktor PDO ro

  512Eh 1 Contact-Memory U8 Lagringsfunktion forkontakt-dosering:

  PDO ro

  512Fh 1 Contact-Faktor U16 Kontakt-faktor PDO ro

  5130h 1 Pressure-Control U8 Trykovervågning Rw

  5131h 1 Calibration-Counter U8 Kalibrerings-slagt‐æller

  PDO Rw

  5132h 1 Calibration-Value U16 Kalibreringsværdi(totalmængde)

  PDO Rw

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  26

 • Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  5133h 1 Viscosity U8 Viskositetsniveau ro

  5134h 1 Stroke-Length U16 Slaglængde PDO ro

  5135h 1 Stroke-Counter U32 Slagtæller PDO rO

  5136h 1 Kvantitetstæller U32 Mængdetæller PDO rO

  5137h 1 Clear-Counters U8 Slet tæller WO

  5138h 1 Strokes-Left U32 Restslag PDO RO

  Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  5139h 1 Quantity-Left U32 Restmængde PDO RO

  513Ah 1 User-Code U16 Bruger-adgangs‐kode

  PDO WO

  513Bh 1 Language-Index U8 Sprog-indeks RW

  513Ch 1 Analog-ekstern U16 Analogværdier vedekstern-indgang

  PDO RO

  513Dh 1 Quantity-per-Stroke U16 Doseringsmængdepr. slag ved 100%slaglængde

  PDO RO

  513Eh 1 NomFreq_Literper‐Hour

  U16 Nominel doserings‐frekvens i liter/timen

  PDO RO

  Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  513Fh 1 Dosing-Control U8 Doseringsovervåg‐ning

  RW

  5140h 1 Dosing-Control-Pulses

  U16 Fejlslag i doserings‐overvågningen

  RW

  5141h 1 Dosing-Control-by-Aux

  U8 Doseringsovervåg‐ning i AUX-drift

  RW

  5142h 1 Dosing-Control-Errorsignal

  U8 Fejlmeddelelse idoseringsovervåg‐ning

  RW

  5143h 1 Access-Level U8 Adgangssikrings-niveau (0-ingen, 1-menu spærret, 2-konstant visning ogmenu spærret)

  RW

  5144h 1 Unit U8 Pumpeenheder ( 0-liter, 1-gallon)

  RW

  5145h 1 Diafragma U8 Membran-fejlmelding RW

  5146h 1 AnalogCurveError U8 Fejlmelding foranalog kurve

  RW

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  27

 • Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  5147h 1 Relay1-Typ U16 Relæ-type (0-advarsel,1-fejl, 2-adv.+fejl, 3-adv.+fejl+stop,4-stop, 5- taktgiver)

  RW

  5148h 1 Relay2-Typ U16 Relæ-type (0-advarsel,1-fejl, 2-adv.+fejl, 3-adv.+fejl+stop,4-stop, 5- taktgiver)

  RW

  5149h 1 Relay1-Polarity U16 Relæ-polaritet (0-slut‐tende (NO), 1-åbnende (NC))

  RW

  514Ah 1 Relay2-Polarity U16 Relæ-polaritet (0-slut‐tende (NO), 1-åbnende (NC))

  RW

  514Bh 1 Analog-Out-Range U16 Analogudgang-felt (0:0-20mA,1: 4-20mA)

  RW

  514Ch 1 Analog-Out-Function U16 Analogudgangs-funk‐tion (0:slag/min, 1:aktuel doseringseffekt,2: Effekt ved 20mA)

  RW

  514Dh 1 Analog-Out-Capacity U16 Indstillelig effekt ved20mA

  RW

  Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  514Eh 1 NomFreqStrokesper‐Hour

  U16 Nominel doseringsef‐fekt i slag/timen

  RW

  514Fh 1 CalibReset U16 Nulstil kalibreringen RW

  5150h 1 BatchQuantity U32 Fastsat doserings‐mængde

  RW

  5151h 1 DeviceName U16 Apparatnavn ro

  5152h 1 DeviceLocation U16 Apparatets placering ro

  5153h 1 Betriebsdruck U16 Trykniveauer (0: 4bar, 1: 7 bar, 2: 10bar, 4: 12 bar)

  RW

  Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  5D00h 0 PCO_HighestSubIndex

  U8 RO

  1 Name1 String Pumpens navn RO

  2 Name2 String RO

  3 Name3 String RO

  4 Name4 String RO

  5 Name5 String RO

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  28

 • Indeks S Navn Model Beskrivelse Objects Attr

  6 Name6 String RO

  7 Name7 String RO

  8 Name8 String RO

  5D01h 0 PCO_HighestSubIndex

  U8 RO

  1 Location1 String Pumpens placering RO

  2 Location 2 String RO

  3 Location 3 String RO

  4 Location 4 String RO

  5 Location 5 String RO

  6 Location 6 String RO

  7 Location 7 String RO

  8 Location 8 String RO

  5042h 1 Identification_LED U16 0 - sluk>0 Indstil identifikati‐onstid (LED gul+rødblinker imens)1 - svarer til ca. 10ms

  SDO RW

  5FEE 0 CANopenStackRevi‐sion

  UINT32 ProMinentCANopen-Stack-Revision

  RO

  2.7.1.4 Device Profile Area 0x6000-0x9FFF

  Indeks Sub Navn Model Beskrivelse Categ.* Attr

  6000h 00h HighestSubIndex

  U32 Failure codes MANDA RO

  01h Hardware failurecodes 1

  U32 MANDA RO

  02h Hardware failurecodes 2

  U32 MANDA RO

  03h Software failurecodes 1

  U32 Bit#0: Software‐Fault

  MANDA RO

  Bit#1: Software‐Reset

  Bit#2: Parameterproblem

  Bit#3: Memoryresource problem

  Bit#4: Applicationfailure

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  29

 • Indeks Sub Navn Model Beskrivelse Categ.* Attr

  Bit#5: Failure incontrol software

  Bit#6: Failure ofoperation systemsoftware

  Bit#7: Failure incommunication soft‐ware

  Bit#8 to 31Reserved

  04h Software failurecodes 2

  U32 MANDA RO

  05h Mechanics failurecodes 1

  U32 MANDA RO

  06h Mechanics failurecodes 2

  U32 MANDA RO

  07h Electrics failurecodes 1

  U32 MANDA RO

  08h Electrics failurecodes 2

  U32 MANDA RO

  0Dh Operation failurecodes 1

  U32 MANDA RO

  0Eh Operation failurecodes 2

  U32 MANDA RO

  0Fh Operation failurecodes 3

  U32 MANDA RO

  10h Auxiliary devicefailure codes 1

  U32 MANDA RO

  11h Auxiliary devicefailure codes 2

  U32 MANDA RO

  12h Auxiliary devicefailure codes 3

  U32 MANDA RO

  Indeks Sub Navn Model Beskrivelse Categ.* Attr

  6001h 00h HighestSubIndex

  U32 Warning codes MANDA RO

  01h Hardware warningcodes 1

  U32 MANDA RO

  02h Hardware warningcodes 2

  U32 MANDA RO

  03h Software warningcodes 1

  U32 Bit#0: Software‐Warning

  MANDA RO

  Bit#1: Software‐Reset

  Bit#2: Parameterproblem

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  30

 • Indeks Sub Navn Model Beskrivelse Categ.* Attr

  Bit#3: Memoryresource problem

  Bit#4: Applicationfailure

  Bit#5: Warning incontrol software

  Bit#6: Warning ofoperation systemsoftware

  Bit#7: Warning incommunicationsoftware

  Bit#8 to 31Reserved

  04h Software warningcodes 2

  U32 MANDA RO

  05h Mechanics warningcodes 1

  U32 MANDA RO

  06h Mechanics warningcodes 2

  U32 MANDA RO

  07h Electrics warningcodes 1

  U32 MANDA RO

  08h Electrics warningcodes 2

  U32 MANDA RO

  0Dh Operation warningcodes 1

  U32 MANDA RO

  0Eh Operation warningcodes 2

  U32 MANDA RO

  0Fh Operation warningcodes 3

  U32 MANDA RO

  10h Auxiliary devicewarning codes 1

  U32 MANDA RO

  11h Auxiliary devicewarning codes 2

  U32 MANDA RO

  12h Auxiliary devicewarning codes 3

  U32 MANDA RO

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  31

 • *

  MANDA mandatory

  FUNKTION valgfri:

  CONDIT Conditional mandatory

  Indeks Sub Navn Model Beskrivelse Categ.* Attr

  6002h 00h HighestSubIndex U32 Alarm codes MANDA RO 01h Hardware alarm

  codes 1U32 MANDA RO

  02h Hardware alarmcodes 2

  U32 MANDA RO

  03h Software alarm codes1

  U32 Bit#0: Software‐Fault

  MANDA RO

  Bit#1: Software‐Reset

  Bit#2: Parameterproblem

  Bit#3: Memoryresource problem

  Bit#4: Applicationfailure

  Bit#5: Failure incontrol software

  Bit#6: Failure ofoperation systemsoftware

  Bit#7: Failure incommunication soft‐ware

  Bit#8 to 31Reserved

  04h Software alarm codes2

  U32 MANDA RO

  05h Mechanics alarmcodes 1

  U32 MANDA RO

  06h Mechanics alarmcodes 2

  U32 MANDA RO

  07h07 Electrics alarm codes1

  U32 MANDA RO

  08h Electrics alarm codes2

  U32 MANDA RO

  0Dh Operation alarmcodes 1

  U32 MANDA RO

  0Eh Operation alarmcodes 2

  U32 MANDA RO

  0Fh Operation alarmcodes 3

  U32 MANDA RO

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  32

 • Indeks Sub Navn Model Beskrivelse Categ.* Attr

  10h Auxiliary device alarmcodes 1

  U32 MANDA RO

  11h Auxiliary device alarmcodes 2

  U32 MANDA RO

  12h Auxiliary device alarmcodes 3

  U32 MANDA RO

  Indeks Sub Navn Model Beskrivelse Categ.* Attr

  6003h 00h HighestSubIndex U32 Specific physicalunits

  MANDA RO

  01h Physical unit pres‐sure

  U32 Standard: bar0x004E0000,gal (AE)

  MANDA RW

  6005h 00h HighestSubIndex GenericPump con‐trol

  MANDA

  01h Generic pump com‐mands

  U8 Bit#0: Pump opera‐tion: off=0 / on=1

  MANDA RW

  Bit#1: ResetFault:No reset=0 / Resetof fault=1

  Bit#2: RemoteAc‐cessReq: Noremote=0; Remoteaccess=1

  Bit#3 to 7 Reserved

  6007h 00h HighestSubIndex Identification MANDA RO 01h ManufacturerID String MANDA RO

  02h DeviceType String MANDA RO

  03h ProfileRevision String MANDA RO

  Indeks Sub Navn Model Beskrivelse Categ.* Attr

  6026h 00h HighestSubIndex Error notificationcontrol

  MANDA CO

  02h Navn String MANDA RW

  03h Class String MANDA RW

  07h NotificationCode U16 FUNKTION RW

  6027h 00h HighestSubIndex Error notificationstatus

  MANDA

  01h Status U8 MANDA RO

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  33

 • *

  MANDA mandatory

  FUNKTION valgfri:

  CONDIT Conditional mandatory

  2.7.1.5 Alarm Action Area for Measurement Devices (404 )

  Indeks Sub Navn Model Beskrivelse Categ. Attr

  6509h 1 Al1_action=1warn,=3 err

  U8 Level min error RW

  6519h 1 Al2_action =0inaktiv

  U8 Level min warning RW

  6529h 1 Al3_action U8 Batch error RW

  6539h 1 Al4_action U8 Cal warning RW

  6549h 1 Al5_action U8 Sys error RW

  6559h 1 Al6_action U8 Ikke bus RW

  6569h 1 Al7_action U8 add2 RW

  6579h 1 Al8_action U8 add3 RW

  6600 1 Al_state0_7 U8 0=ingen fejl, 1=fejl(DLT/Sigma/DF3)

  RW

  2.7.2 EMERGENCYEmergency Object Data:

  Byte 0 1 2 3 4 5 6 7

  Content* Emergency ErrorCode*

  Error regi‐ster*

  Manufacturer specific Error Field*

  *

  Content (1 Byte): 80h+Node-Id

  Emergency Error Code (2 Byte): 0x1000 (0x10xx = Generic Error)0x0000 (0x00xx = No Error)

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  34

 • Error Register (1001h-Inhalt) (1 Byte): 0x81 (Bit #0=Generic Error,Bit #7= Manufacturerspecific)

  Manufacturer specific Error Field (5 Byte): Byte #3: Komponent-nr. (Kanal)Byte #4: FejltypeByte #5: FejlklasseByte #6: friByte #7: fri

  Emergency ErrorCode (2 Byte): 0xFF01 (0xFFxx = Device specific, 0x01 = Sigma b)

  Manufacturer specific Error Field (5 Byte):

  Byte #3: Komponent-nr. (Kanal)

  Byte #4: Fejltype

  Byte #5: Fejlklasse

  Byte #6: fri

  Byte #7: fri

  Komponent-nr. (Kanal):

  0 -

  1 GMXa

  Fejltype (1-99):

  - se fejltabel

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  35

 • Fejlklasse:

  Bit0 Emergency aktiv

  Bit1 Fejl (1) / advarsel (0)

  Bit2 Action: 1 aktiv (slag til) – 0 inaktiv (slagslået fra)

  Fejltabel

  Fejl EMCY

  EmergencyErrorCode

  Error Regi‐ster

  Manufacturer spe‐cific Error Field

  Component-Nr. Error-Typ.

  Error-Class

  - -

  Niveauadvarsel 0xFF01 0x81 0x01 0x01 0x01 0x00 0x00

  Advarsel doseringsover‐vågning

  0xFF01 0x81 0x01 0x03 0x01 0x00 0x00

  Advarsel membran 0xFF01 0x81 0x01 0x04 0x01 0x00 0x00

  Advarsel slaglængde 0xFF01 0x81 0x01 0x05 0x01 0x00 0x00

  Advarsel overbelastning 0xFF01 0x81 0x01 0x06 0x01 0x00 0x00

  Advarsel temperatur 0x4201 0x09 0x01 0x07 0x01 0x00 0x00

  Niveaufejl 0xFF01 0x81 0x01 0x21 0x02 0x00 0x00

  Beholder-overløb 0xFF01 0x81 0x01 0x22 0x02 0x00 0x00

  Styringssignal < 4mA 0xFF01 0x81 0x01 0x23 0x02 0x00 0x00

  Styringssignal > 20mA 0xFF01 0x81 0x01 0x24 0x02 0x00 0x00

  Fejlslag dosering 0xFF01 0x81 0x01 0x25 0x02 0x00 0x00

  Membranbrud 0xFF01 0x81 0x01 0x26 0x02 0x00 0x00

  Slaglængde ændret 0xFF01 0x81 0x01 0x27 0x02 0x00 0x00

  Systemfejl 0xFF01 0x81 0x01 0x2A 0x02 0x00 0x00

  Modulkommunikation 0x8101 0x11 0x01 0x2C 0x02 0x00 0x00

  Modul mangler 0x8101 0x11 0x01 0x2D 0x02 0x00 0x00

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  36

 • Emergency ErrorCodes vom Stack

  EmergencyErrorCode

  #define ERRCODE_COMM_ERROR 0x8100 communication error

  #define ERRCODE_CAN_OVERRUN 0x8110 CAN overrun

  #define ERRCODE_CAN_PASSIVE 0x8120 CAN in error passive

  #define ERRCODE_HB_ERROR 0x8130 HB or life guard

  #define ERRCODE_CAN_RECOVER_BOFF 0x8140 CAN recoverd from bus-off

  #define ERRCODE_BAD_PDOPARA 0x8210 PDO not processed due the length

  #define ERRCODE_BAD_PDOLEN 0x8220 PDO length exceeded

  2.7.3 Kommentar til objekterObjektet ‚DeviceState’ oplyser pumpens aktuelle driftsart og aktu‐elle problemer ved den. ‚DeviceState’ kan kun læses.

  DeviceState BitValues

  Bit-placering Betydning

  15 (MSB) Manuel- /bus-drift

  14 Pause

  13 -

  12 Aux

  11 Driftsform: 1. kontinuerlig

  10 Driftsform: 2. Charge-drift

  9 Driftsform: 3. eksterne kontakt

  8 Driftsform: 4. Analogindgang

  7 Stop

  6 intern fejl

  5 Advarsel (om f.eks. beholderni‐veau)

  4 Indsugning aktiv

  3 Sænker (kun i ProMinent-anlæg)

  2 Kalibrering ugyldig

  1 Lagerdosering

  0 (LSB) ingen mulighed for remote-drift

  Driftsfunktionen kan specificeres nærmer i objektet ‚DeviceControl’.

  DeviceState [Index 0x2A10, Subindex0x00]

  DeviceControl [Index 0x2A11, Sub‐index 0x00]

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  37

 • DeviceControl BitValues

  Bit-placering Betydning

  7 (MSB) skal være 0

  6 Reset

  5 skal være 0

  4 -

  3 Kalibreringen afsluttet

  2 skal være 0

  1 Charge-lager aktivt

  0 (LSB) skal være 0

  Når bit 6 (RESET) står på ‘1’ (DeviceMode = 0x00), stopperpumpen, aktuelle problemer bliver slettet og Charge-lageret sat på0.

  Pumpens CANopen-driftsart kan konfigureres via objektet ‚Device‐Mode’.

  DeviceMode BitValues

  Bit-placering Betydning

  7 (MSB) skal være 0

  6 skal være 0

  5 skal være 0

  4 skal være 0

  3 skal være 0

  2 skal være 0

  1 Kontinuerlig drift [0], charge-drift [1]

  0 (LSB) Stop [0] / start [1]

  ‚DeviceMode’-værdi

  a) Stop 0x00

  b) Kontinuerlig drift 0x01

  c) Charge-drift 0x02

  DeviceMode [Index 0x2A12, Subindex0x00]

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  38

 • 2.7.4 Ændring af CANopen-node-adresse (node-ID)Apparatets CANopen-node-adresse kan ændres på denne måde:

  Ændring af objektfortegnelsen via standard-SDO-trafik.

  Man kan vælge den aktuelt konfigurerede node-adresse eller konfigurere en ny node-adresse via objektfor‐tegnelsen 3F40h, subindeks 1.

  Node-adressen skal ligge mellem 1 og 127. Standard node-adressen er 119

  Datatypen for denne indtastning er UNSIGNED SHORT.

  1. Hvis node-adressen skal ændres, skal den nye adresseskrives i Index 3F40h, subindeks 1.

  CAN-meddelelsen til skrivning af den nye node-adresse 55:

  ID DLC Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8

  600h +NodeID

  8 CMD =2Bh

  40h 3Fh 01h 37h 00h X X

  Index3F40h

  Sindex 1 NodeID0037h

  2. Indtastning af signaturen "save" til indeks 1010h, underin‐deks 05 gemmer den nye node-adresse i permanent hukom‐melse.

  CAN-meddelelsen til skrivning af den nye node-adresse 250kBit/s:

  ID DLC Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8

  600h +NodeID

  8 CMD =23h

  10h 10Fh 05h 73h 61h 76h 65h

  Index1010h

  Sindex 5 “save”

  3. De ændrede baudrater træder i kraft ved næste start af appa‐ratet. Man kan også genstarte apparatet over NMT-komman‐doen„ResetNode“.

  2.7.5 Overførselshastighed (baudrate)Ved levering er apparatet konfigureret til en baudrate på 125 kBit/s.Det er ProMinent-standard-baudraten.

  2.7.6 Kommentar til kalibreringenPumpen er forkalibreret. Doseringsvolumet kan kalibreres om efterbehov.

  2.7.7 Firmware-UpdateFirmwaren kan ikke opdateres over CAN-bus.

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  39

 • 2.7.8 Lagring af dataKonfigureringsdata (kalibreringsdata f.eks.) er sikret i en hukom‐melse, der er sikret mod strømsvigt.

  2.7.9 Overholdte standarder / retningslinjerApparatets hardware lever op til den harmoniserede CAN-specifi‐kation 2.0 (ISO99-1, ISO99-2). Specifikationen indeholder CAN-protokollen (ISO 11898-1) og angivelser af fysiske applikationslag(physical layer) svarende til ISO 11898-2 (high speed CAN i optil1Mbit/sek) og ISO 11898-3 (low speed CAN op til125kBit/sek).Apparatet lever op til specifikationen CAN-Open CIA-DS401, der ergrundlag for den europæiske norm EN50325-4.Det lever op til styreenhedsprofil CiA-404.

  Overholdte CAN-normer og -specifika‐tioner

  Supplerende betjeningsvejledning CANopen

  40

 • 3 Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®3.1 Forudsætninger

  Brugerne skal kende indholdet af "Betjeningsvejledning for mag‐netdoseringspumpe gamma/ X, GMXa"!Pumpen skal være forsynet med ID-kendemærket "styringsva‐riant": "R" "PROFIBUS®-DP-grænseflade M12". I betjenings‐menuen findes nu menupunktet »Feldbus« . (Når »Feldbusè er aktiv«, kommer desuden »indstillinger è PROFIBUS« frem ibetjeningsmenuen.)

  3.2 Indstilling af pumpen3.2.1 Generelt

  En pumpe med PROFIBUS®-funktion skal indstilles som en stan‐dardpumpe - men BUS-funktionen skal tilføjes.

  Indstillingsproceduren bliver afbrudt ved pauser påmere end 60 sekunder.

  PROFIBUS®-pumpen udgør en deltager med slave-funktion efterDO-V1 gennem det tilsluttede PROFIBUS® -modul. Brugerdatabliver på den måde overført cyklisk såvel som acyklisk.

  3.2.2 Sådan aktiverer/deaktiverer man PROFIBUS®

  Hvis pumpen skal kunne aktiveres over PROFIBUS® skal»Feldbus« være indstillet på »aktiv« .1. For at komme til »Menu« trykkes tasten [Menu].

  ð Markøren lander direkte på »Informationer« .2. For skift fra »informationer« til »Feldbus« : Drej og tryk på

  [Clickwheel].3. For skift fra »Feldbus« til »inaktiv/aktiv« : Drej og tryk på

  [Clickwheel].4. For skift fra »inaktiv« til »aktiv« : Drej og tryk på [Clickwheel].

  ð Pumpen gemmer indstillingen »aktiv« .

  Desuden vises menuen »indstillinger è PROFIBUS«.Pumpen er i "stop"-tilstand. Tryk tasten [stop/start] forat gøre den klar til aktivering. Afgiv startkommandoenover BUS.

  Alle eksterne indgange som niveau- og doseringsovervågning ogekstern styring (pause, kontaktindgang, analogindgang) fungererogså, når PROFIBUS® » er aktiv« . Indgangene giver de sammereaktioner, som når pumpen kører uden PROFIBUS®-funktionen -se driftsvejledningen for pumpen. Pumpen sender tilsvarende infor‐mationer til masteren (PLC, PC,...) over PROFIBUS®.

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  41

 • gamma/ X, GMXa er fra producenten indstillet på doseringsmåde»automatik« .Masteren kan også læse de pumpedata, der er fastsat i dens GSD-fil, selv om Feldbus er inaktiv.

  Hvis PROFIBUS® bliver indstillet på »inaktiv« , bliver indstillingernefor den sidst valgte driftsmåde indlæst igen.Pumpen stopper, hvis den bliver stillet om til en anden driftsmådeog kan kun genstartes med tasten [stop/start].

  3.2.3 Sådan indstilles en slave-adresse3.2.3.1 over »BUS-adresse«

  Hvis en master i PROFIBUS®-segmentet indtaster enslave-adresse, så bortfalder den manuelle indstilling afslaveadressen.Adressen er forudindstillet til „120“ på gamma/ XGMXa.

  1. For at komme til »Menu« trykkes tasten [Menu].ð Markøren lander direkte på »Informationer« .

  2. For skift fra »indstillinger« til »Feldbus« : Drej og tryk på[Clickwheel].ð Markøren lander direkte på »driftsmåde« .

  3. For skift fra »driftsmåde« til »PROFIBUS« : Drej og tryk på[Clickwheel].ð Menuen »Bus-adresse« vises.

  Indtast altid PROFIBUS®-adresser med 3 tal (adresser fra „002“ til„125“):1. 1. mulighed: Drej [Clickwheel], indtil den ønskede værdi og

  tryk på [Clickwheel].2. 2. mulighed: Tryk på tasten [indsug] for at skifte til indstil‐

  ling med tal. Indstil tallene med [Clickwheel] og gem demmed tasten [indsug]. Så springer cursoren til næste tal. .

  3.2.3.2 Om »pumpetype«

  Du skal kun indtaste noget her, hvis du vil bruge data‐profilen for gamma/ L i stedet for profilen for gamma/X.

  1. Spring til »pumpetype« som beskrevet i kap.2. Vælg f.eks pumpetype »GALa« .

  ð Pumpen indlæser nu dataprofilen for pumpe gamma/ L,GALa.

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  42

 • 3.3 Særligt for drift med PROFIBUS® aktiveret3.3.1 Generelt

  I PROFIBUS®-drift kan man ikke indstille eller pro‐grammere pumpen manuelt! Hvis man ønsker det, skalman indstille PROFIBUS® på »inaktiv« .

  n Man kan altid skifte mellem de permanente visninger med[Clickwheel] som i de øvrige driftsmåder. Det påvirker ikkepumpens drift.

  n Når man skifter til PROFIBUS®-drift, bliver indstillingerne fraden seneste driftsmåde uden PROFIBUS® overtaget. Men deindstillinger, der er foretaget over PROFIBUS®, bliver ikkegemt! De er kun gyldige, så længe pumpen er forbundet medPROFIBUS®. Kun »slagtælleren« (samlet slagantal) og»mængdetælleren« (antal liter i alt) tæller videre og gemmes.

  n Hvis pumpen bliver stillet om til PROFIBUS®-drift, stopper de.Tryk tasten [stop/start] for at gøre den klar til aktivering igen.Afgiv startkommandoen over BUS.

  3.3.2 VisUnder løbende PROFIBUS®-drift optræder der forskellige symboleri driftsvisningen.

  Man kan finde disse løbende symboler i kapitlet "Sty‐ringselementer" eller "Betjeningsvejledning for magnet‐doseringspumpe gamma/ X, GMXa"

  PROFIBUS Stop-PROFIBUS®: Pumpen blev stoppet af PROFIBUS®.

  Masteren sendte pumpen en tilsvarende meddelelse.

  Forbindelsesfejl: Hvis pumpen mister forbindelsen til PRO‐FIBUS® (hvis BUS-kablet fjernes eller BUS-masteren falder ud),vises fejlsymbolet og symbolet .

  Modulfejl: Mister pumpen forbindelsen til BUS-modulet (hvisBUS-modulet fjernes eller pga. andre kommunikationsvanskelig‐heder mellem BUS-modulet og pumpen), vises fejlsymbolet ogsymbolet .

  3.3.3 LED'er på PROFIBUS®-modulet

  Signal Årsag

  Fra Der er ikke forsyningsspænding til modulet, eller derer ikke forbindelse.

  Grøn Modulet og masteren udveksler informationer.

  LED 1 (til venstre) - Driftstilstands-modul

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  43

 • Signal Årsag

  Grøn, blinkende Modulet er initialiseret.

  Rød, blinkende Fejl ved indgivelse af parametre til pumpen

  Rød, blinkende, dobbelt Fejl ved konfiguration af PROFIBUS

  Signal Årsag

  Fra Modulet er ikke initialiseret

  Grøn Modulet er initialiseret.

  Grøn, blinkende Modulet er initialiseret, og der er diagnosemedde‐lelser.

  Rød Alvorlig undtagelsesfejl

  3.3.4 Brug af doseringsovervågningHvis man vil benytte doseringsovervågning i PROFIBUS®-drift, skalstikbøsningen "Doseringsovervågning" være i brug. Pumpensender så »tilstedeværelsesoplysninger« til "Flow"-status bit. Mankan tænde og afbryde doseringsovervågningen over PROFIBUS®med parametrene »Metering Monitor« eller »FlowControl« .Hvis doseringsovervågningen er stillet på »aktiv« , kommer der kunen advarsel, hvis der opstår problemer med gamma/ L, GALa -gamma/ X, GMXa kan kommunikere et problem som advarsel ellerfejl.

  3.4 InstallationAlle apparater, der skal bruge BUS'en, skal være tilsluttet en linje.Der er op til 32 mulige stationer (mastere, slaver, repeatere).BUS'ens kabelføring skal have en afslutningsmodstand ved startog slut.

  PROFIBUS®-kabler skal være afskærmede, snoede, dobbeltko‐rede (twisted pair) kabler svarende til EN 50170-standarden (led‐ningstype A).

  En ensidigt jordet skærm skal beskytte mod lavfre‐kvente jordsløjfer. En ensidigt jordet skærm har ingeneffekt mod HF-interferens. En dobbeltjordet skærm ogsnoede ledere virker ganske vist mod magnetisk HF-interferens, men ikke mod elektrisk HF-interferens.

  Ved brug af PROFIBUS® anbefaler vi en dobbeltsidet, lavinduktiv(dvs. stor flade og lav impedans)-tilslutning til den beskyttendejording.

  LED 2 (til højre) - Status-modul

  BUS-installation

  Stik og kabler

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  44

 • BUS-kabelføringens længde uden repeater varierer med denønskede overførselshastighed:

  Overførselshastighed og BUS-kabelføringslængde

  Overførselshastighed Maksimal BUS-kabelføringslængde

  kBit/s m

  12000 100

  6000 100

  3000 100

  1500 200

  500 400

  187,5 1000

  93,75 1200

  19,2 1200

  9,6 1200

  PROFIBUS®-modulet er forsynet med to M12-industristikbøsningerfor tilslutning af PROFIBUS®-kabler. Pin-arrangementet svarer tilPROFIBUS®-standarden - se nedenfor - så der kan bruges almin‐delige BUS-kontakter. Vær opmærksom på, at kabelforbindelsermed disse stik normalt kun har en fugtigheds- og berøringsbeskyt‐telse svarende til IP 20!

  M12-industristikbøsning til PROFIBUS®-modulet muliggør installa‐tion med fugtigheds- og berøringsbeskyttelse svarende til IP 65.Men så skal PROFIBUS®-kablet forsynes med M12-industristiksvarende til IP 65.

  FORSIGTIG!– Beskyttelsesniveau IP 65 forudsætter også en

  sammenskruede stik-stikbøsningsforbindelser!– Hvis omgivelserne kræver en fugtigheds- og berø‐

  ringsbeskyttelse svarende til IP 65, skal deranvendes kabler med indstøbte M12-industristik.

  – Ukablede pumper (med PROFIBUS®-modul) kankun opnå beskyttelsesniveau IP 65, hvis M12-indu‐stristikbøsningerne er forsynet med et IP 65-dæksel! Der er ingen garanti for det medleverededæksels kemikalieresistens.

  Hvis pumpen er den sidste bus-bruger på PROFIBUS®-kablet, skaldet monteres med PROFIBUS®-afslutningsmodstand, terminal(bestillings-nummer 1036622) som afslutning - se EN 50170. PRO‐FIBUS®-afslutningsmodstanden lever op til berørings- og fugtig‐hedsbeskyttelsesstandard IP 65.

  Anvisninger for opnåelse af beskyttel‐sesniveau IP 65

  Slutmodstand

  P_DE_0079_SW

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  45

 • 3.5 Drift3.5.1 Generelt

  PROFIBUS®-pumpen udgør en deltager med slave-funktion efterDO-V1 gennem det tilsluttede PROFIBUS® -modul. Brugerdatabliver på den måde overført cyklisk såvel som acyklisk.

  3.5.2 GSD-filGSD-filen skal bruges ved konfigureringen af masteren. Denbeskriver alle pumpens karakteristika i PROFIBUS®-drift (nøgleord,diagnose, moduler, slots). GSD-filen kan downloades på PRO‐FIBUS®-websitet og fra ProMinent-websitet. Filnavnet er ikke til attage fejl af: GMXA0F4E.GSD .

  3.5.3 Dataobjekter gamma/ X, GMXaStatus og Control

  Modul/slot

  Indeks Navn Modul‐navn

  Diag.Number

  Adgangskode (hex)

  Model Data‐flow *

  Beskrivelse

  bit Navn Funktion

  1 1 State Status 1 40,83 u32 L 0 Ser‐vice

  Der er service-anmodninger

  1 Med‐de‐lelser

  Der er medde‐lelser

  2 Mode 00 – stop03 – contact

  3 01 – manuel04 – analog

  4 02 – batch

  5 Fejl Der er regi‐streret fejl - se"Fejl"

  6 Advarsler

  Der er advarsler- se "Advarsler"

  7 Manuelt stop

  Pumpen blevstoppet manuelt

  8 Stop Pumpen erstoppet

  9 Indsug Pumpen er iindsugningsdrift(overordnetfunktion)

  10 Auxil‐liar

  Pumpen er iauxiliardrifts‐form (over‐ordnet funktion)

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  46

 • Modul/slot

  Indeks Navn Modul‐navn

  Diag.Number

  Adgangskode (hex)

  Model Data‐flow *

  Beskrivelse

  bit Navn Funktion

  11 Pause Pumpen er sat i»pause« -til‐stand (over‐ordnet funktion)

  12 Modul Feldbus aktiv

  13 Flow Doseringsover‐vågning er akti‐veret

  14 Batch-Mem.

  Batch-hukom‐melse er akti‐veret

  15 Kali‐breret

  Pumpen er kali‐breret

  16 - -

  17 - -

  18 - -

  19 Mem‐bran‐brud

  Membrambrud‐alarm er instal‐leret

  20 Kon‐centra‐tion

  Koncentrations‐beregning eraktiveret

  21 - -

  22 Kavita‐tion

  der opstår kavi‐tation ved ind‐sugning

  23 Airlock Luft i doserings‐hovedet

  24 Over‐tryk

  for højt modtryk

  25 Under‐tryk

  lille modtryk

  26 Udluft‐ning

  Pumpe udluftet

  27 - -

  28 - -

  29 - -

  30 - -

  31 - -

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  47

 • Modul/slot

  Indeks Navn Modul‐navn

  Diag.Number

  Adgangskode (hex)

  Model Data‐flow *

  Beskrivelse

  bit Navn Funktion

  2 1 Start/Stop

  Con‐trol

  2 80,81 u8 S Svarer til [start/stop]-tasten. Nårstart / stop = 0, bliver pumpenstoppet

  2 Reset 3 u8 Det interne pumpehukommelses‐lager bliver slettet, når Reset-vær‐dien skifter fra 1 til 0 (ved f.eks.en CHARGEdosering), og de til‐knyttede fejl bliver slettet så vidtmuligt

  * L = læsning, S = skrivning

  Mode, Flow rate, Max. flow rate, Batch, Contact, Concentration, Metering monitor

  Modul/slot

  Indeks Navn Modulnavn

  Diag.Number

  Adgangskode (hex)

  Model Data‐flow *

  Beskrivelse

  3 1 Mode Mode 4,5 C0,80,80

  u8 L, S Værdi Navn Beskrivelse

  0,16 Stop Pumpen erdriftsklar mendoserer ikke.

  1 Manual

  Pumpendoserer kontinu‐erligt med detfastsattevolumen

  2 Batch Pumpendoserer vedudløsning meddet volumen,der er definereti batchforvalget

  3 Kon‐takt

  Pumpendoserervolumen på dennormerede tid

  4 Analog Pumpendoserer i over‐ensstemmelsemed analogsig‐nalet og denanalog-mode,der er indstilletpå pumpen.

  17 Manuel (kon‐centr.)

  Manuelt i kon‐centrations‐mode

  18 Batch(kon‐centr.)

  Batch i koncen‐trationsmode

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  48

 • Modul/slot

  Indeks Navn Modulnavn

  Diag.Number

  Adgangskode (hex)

  Model Data‐flow *

  Beskrivelse

  19 Kon‐takt(kon‐centr.)

  Kontakt i kon‐centrations‐mode

  20 Analog(kon‐centr.)

  Analogt i kon‐centrations‐mode

  4 1 nominal flowrate

  Flowrate

  6 C0,83,83

  f32 S Nominel værdi doseringseffekt iliter/timen

  2 Actualflowrate

  7 f32 L Faktisk værdi doseringseffekt

  5 1 max.flowrate

  max.flowrate

  8 40,83 f32 L Maksimal doseringseffekt i liter/timen

  6 1 Batchvolume

  Batch 9 C0,83,88

  f32 S Doseringsvolumen pr. CHARGE

  2 BatchTime

  10 u16 Tidsangivelse for dosering afCHARGE

  3 Batchstart

  11 u8 Når værdien skifter fra 1 til 0,bliver der udløst en CHARGE-dosering i batchdrift. (CHARGErkan også udløses via kontaktind‐gangen).

  4 Batchmemory

  12 u8 Når "Batch Memory" er aktiveret,og der bliver udløst en nyCHARGE under en løbendeCHARGE-dosering, så forøgesdet volumen, der skal doseres, tilniveauet for den nye CHARGE.Hvis "Batch Memory" ikke er akti‐veret, bliver restvolumen slettet,og den nye CHARGE starter.

  5 Remai‐ningvolume

  13 f32 L restvolumen der skal doseres ibatch-drift

  7 1 Con‐tactvolume

  Con‐tact

  14 80,84 f32 S Volumen der doseres for hverkontakt

  2 Con‐tactmemory

  14 u8 - se "Batch Memory"

  8 1 Con‐centra‐tionrate

  Con‐centra‐tion

  15 C0,83,83

  f32 S Nominel koncentrationsindstilling(kun ved driftsart»koncentration« )

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  49

 • Modul/slot

  Indeks Navn Modulnavn

  Diag.Number

  Adgangskode (hex)

  Model Data‐flow *

  Beskrivelse

  2 ActualCon‐centra‐tion

  16 f32 L Faktisk værdi af koncentrations‐indstilling (kun ved driftsart»koncentration« )

  9 1 Mete‐ringmonitor

  Mete‐ringmonitor

  17 80,80 u8 S Når doseringsovervågningen erinstalleret, kan den tænde auto‐matisk (1). 0 er slukket.

  * L = læsning, S = skrivning

  Error / Warning

  Modul/slot

  Indeks Navn Modul‐navn

  Diag.Number

  Adgangskode (hex)

  Model Data‐flow *

  Beskrivelse

  10 1 Error Error /War‐ning

  18 40,85 u32 L bit Navn Funktion

  0 Minimum

  Doseringsme‐diets status erfor lille

  1 Batch For mangedoseringsslag:> 100 000

  2 Analog< 4mA

  Analo‐gstrømmen ermindre end 4mA

  3 Analog> 23mA

  Analo‐gstrømmen erstørre end 23mA

  4 Dose‐rings‐overvåg‐ning

  Fejl i dose‐ringsovervåg‐ningen

  5 Mem‐bran‐brud

  Doseringsho‐vedets mem‐bran er defekt

  6 Airlock Luft i dose‐ringshovedet

  7 Over‐tryk

  Overtryk(doseringsme‐dium)

  8 -

  9 Kavita‐tion

  10 Trykketer lille

  Trykket er forlille (doserings‐medium)

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  50

 • Modul/slot

  Indeks Navn Modul‐navn

  Diag.Number

  Adgangskode (hex)

  Model Data‐flow *

  Beskrivelse

  11 Slag‐længdenændret

  Slaglængdenændret ispærret til‐stand

  12 Udluft‐ning

  Automatiskudluftning ikkemulig

  13 BUS-fejl BUS-fejl kom‐munikeret afmodul

  14 System‐fejl

  Systemkompo‐nenter defekte- se display

  15 Modul‐fejl

  Fejl i modul‐handling

  16 -

  17 -

  18 -

  19 -

  20 -

  21 -

  22 -

  23 -

  24 -

  25 -

  26 -

  27 -

  28 -

  29 -

  30 -

  31 -

  2 War‐nings

  19 u16 bit Navn Funktion

  0 Minimum

  Doserings‐væske-statusfor lille

  1 Kalibre‐ring

  -

  2 Dose‐rings‐overvåg‐ning

  Doserings‐overvågnings-advarsel

  3 Mem‐bran‐brud

  Defekt mem‐bran i dose‐ringshovedet

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  51

 • Modul/slot

  Indeks Navn Modul‐navn

  Diag.Number

  Adgangskode (hex)

  Model Data‐flow *

  Beskrivelse

  4 Airlock Luft i dose‐ringshovedet

  5 -

  6 Kavita‐tion

  7 Over‐tryk

  Overtryk ihydraulikken

  8 Trykketer lille

  For lillehydrauliktryk

  9 -

  10 -

  11 -

  12 -

  13 -

  14 -

  15 -

  * L = læsning, S = skrivning

  Strokes / Quantity und Individuelle Daten

  Modul/slot

  Indeks Navn Modul‐navn

  Diag.Number

  Adgangskode(hex)

  Model Dataflow*

  Beskrivelse

  11 1 Resetstrokecounter

  Strokes/Quan‐tity

  20 C0,81,C5

  u8 S Når værdien skifter fra 1 til0, bliver »slagtælleren«(samlet slagantal) nulstillet

  2 Resetquantitycounter

  21 u8 Når værdien skifter fra 1 til0, bliver»mængdetælleren«(samlet literantal) nulstillet

  3 Strokecounter

  22 u32 L Tæller antal slag - eftersidste nulstilling( »slagtæller« )

  4 Quan‐titycounter

  23 f32 Måler doseringsvolumen iliter - efter sidste nulstilling( »mængdetæller« )

  5 Litersperstroke

  24 f32 Liter pr. slag

  kunacyk‐lisk / 12

  1 ID-kode 25 s32 Pumpens ID-kode

  2 Serialnumber

  26 s16 Pumpens serienummer

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  52

 • Modul/slot

  Indeks Navn Modul‐navn

  Diag.Number

  Adgangskode(hex)

  Model Dataflow*

  Beskrivelse

  3 Navn 27 s32 Pumpenavn (frit valg)

  4 Installa‐tionlocation

  28 s32 Monteringssted (frit valg)

  * L = læsning, S = skrivning

  I overensstemmelse med PROFIBUS®-normen er apparatet for‐synet med faciliteten [Get_Sl_Diag] . Diagnosedata består af stan‐darddiagnoseinformationer (6-bytes efter PROFIBUS®-normen) ogeventuel apparatspecifikke diagnosedata. Der kan højst indtastes63 bytes apparatspecifikke diagnosedata. Heraf er de første 4 byesspecificeret efter PROFIBUS®-normen:

  Byten sign_len indkodes sådan:

  Længde på status-DU inklusiv Headerbyte: 04..63Mærkning 'apparatspecifik diagnose': 00 konstant

  Byten status_type indkodes sådan:

  Status-type: 48 (producentspecifik)Mærkning 'status': 1 konstant

  Byten slot_type indkodes sådan:

  Slot-nummer: 0 (for det er kun slot 0, der er i brug)

  Byten specifier indkodes sådan:

  Status-specificering: 00 konstantreserveret

  Herefter er der 59 bytes til fri afbenyttelse (user_data):

  Diagnosetelegrammer

  0 0

  1 0 1 1 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  53

 • User_Data

  Order Number Navn Forklaring

  1 Status - se tabel „Dataob‐jekter GMXa“

  11 Start/Stop Svarer til start/stop-kontaktenNår start/stop = 0,bliver pumpenstoppet

  12 Reset Internt pumpehu‐kommelse og tilknyt‐tede fejl slettes vedat skifte fra „1“ til „0“

  21 Nominel driftsform - se tabel „Dataob‐jekter GMXa“

  22 Faktisk driftsform - se tabel „Dataob‐jekter GMXa“

  31 Nominel doserings‐effekt

  Nominel værdidoseringseffekt i [l/t]

  32 Faktisk doseringsef‐fekt

  Faktisk værdi dose‐ringseffekt i [l/t]

  41 Maks. doseringsef‐fekt

  Maksimal dose‐ringseffekt [l/t]

  51 Volumen derdoseres for hverkontakt "batchdrift"

  Det volumen, derskal transporteresfor hver kontakt ibatchdrift

  52 Doseringstid batch‐drift

  Tidsangivelse fortransport af batc‐hvolumen

  53 Batchstart Batchdoseringerstartes ved at skiftefra „1“ til „0“

  54 Batch Memory På „1“ bliver detvolumen, der skaltransporteres forhver af de følgendebatch-kontakter taltsammen. På „0“bliver restvolumenslettet, og en ny bat‐chrunde går i gang.

  55 Restvolumen batch‐drift

  Restvolumen derskal doseres ibatch-drift

  61 Volumen derdoseres for hverkontakt "kontaktdrift"

  Det volumen, derskal transporteresfor hver kontakt ikontaktdrift

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  54

 • Order Number Navn Forklaring

  62 Kontakt Memory På „1“ bliver detvolumen, der skaltransporteres forhver af de følgendekontakter taltsammen. På „0“bliver restvolumenslettet, og en nykontaktrunde går igang (analogt til"Batch Memory")

  71 Nominel værdi slut‐koncentration

  Ønsket slutkoncen‐tration i koncentrati‐onsdrift

  72 Faktisk værdi slut‐koncentration

  aktuel slutkoncen‐tration i koncentrati‐onsdrift

  81 Doseringsovervåg‐ning

  Aktivering/deaktivie‐ring af doserings‐overvågning:

  0 – deaktiveret

  1 – aktiveret /advarsel

  3 – aktiveret / fejl

  91 Fejl - se tabel „Dataob‐jekter GMXa“

  92 Advarsler - se tabel „Dataob‐jekter GMXa“

  101 Reset slagtæller Slagtælleren nul‐stilles ved at skiftefra „1“ til „0“

  102 Reset doserings‐mængdetæller

  Doseringsmængde‐tælleren nulstillesved at skifte fra „1“til „0“

  103 Sletbar slagtæller Antal slag eftersidste nulstilling

  104 Sletbar doserings‐mængdetæller

  Sammentalt dose‐ringsvolumen sidensidste nulstilling

  105 Liter pr. slag Liter pr. slag

  111 ID-kode Pumpens ID-kode

  112 Serienummer Pumpens serie‐nummer

  113 Pumpenavn Pumpenavn (fritvalg)

  114 Opstillingssted Opstillingssted (fritvalg)

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  55

 • 3.5.4 Dataobjekter gamma/ L, GALa

  Masterens initieringsparameter skal overføres, såpumpen kan indgå i den cykliske datatrafik. Her skalstandard-parametreringen anvendes, der er ikke nogleanvendelsesspecifikke parametre.

  Vær opmærksom på følgende: Data bliver gemt efter„Big-Endian“-princippet! Dvs. at den mest signifikantebyte lagres først - den ligger altså på den mindstehukommelsesadresse:Et eksempel på basis af "slagantal" - se "pumpedata"

  Pumpens slagantal ligger som Integer32-værdi på Offset-adressen+17 til +20. Bytenes lagerrækkefølge er sådan:

  Navn Type Off. Byte Bits

  Slagantal Integer32 17 0 24 ... 31

  18 1 16 ... 23

  19 2 8 … 15

  20 3 0 … 7

  Kommunikationen sker i cyklisk datatrafik.Det følgende ligger i det cykliske telegram:

  Pumpens data

  Startbyte Længde Datatype Navn Forklaring

  1 1 Byte StartStop 1=tænd-, 0=sluk forpumpefunktion

  2 1 Byte FlowControl 1=tænd-, 0=sluk fordoseringsovervåg‐ningen (tilbehør)

  3 1 Byte StartCHARGE I "CHARGE"-drifts‐formen starter enCHARGE ved skiftfra 0 til 1

  4 1 Byte CHARGEMemory 1=tænd-, 0=sluk forhukommelsesfunk‐tionen vedCHARGE- og eks‐tern dosering

  5 1 Byte Reset Slet fejl og grun‐dindstilling ved atskifte fra „0“ til „1“

  6 1 Byte ClearCount Slet den interneslag- og mængde‐tæller med ≠ 0

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  56

 • Startbyte Længde Datatype Navn Forklaring

  7 1 Unsigned8 Nominel drift Driftsmåde 0=konti‐nuerlig;1=CHARGE;2=Ekstern kontakt;3=Analog

  8 2 Unsigned16 Nominel faktor CHARGE-størrelseved driftsformCHARGE-doseringoverstyringsforhold*100 ved driftsform„ekstern kontakt“(område 0...32767)

  10 2 Unsigned16 Nominel doserings‐frekvens

  Doseringsfrekvensved driftsformen"kontinuerlig"Maks. doseringsfre‐kvens ved driftsart"CHARGE" og"ekst. kontakt“(område 0 ... Maks.frekvens. (afhæn‐gigt af pumpe))

  Pumpens data

  Startbyte Længde Datatype Navn Forklaring

  1 2 Unsigned16 Status - se tabel „Status“

  3 1 Unsigned8 Faktisk driftsmåde Driftsmåde 0=konti‐nuerlig;1=CHARGE;2=Ekstern kontakt;3=Analog

  4 2 Unsigned16 Faktisk faktor CHARGE-størrelseved driftsformen"CHARGE-dose‐ring"Overstyringsforhold*100 ved driftsform„ekstern kontakt“

  6 2 Unsigned16 Faktisk doserings‐frekvens

  Doseringsfrekvensved driftsformen"kontinuerlig"Maks. doseringsfre‐kvens ved driftsart"CHARGE" og"ekst. kontakt"

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  57

 • Startbyte Længde Datatype Navn Forklaring

  8 2 Unsigned16 Faktisk frekvens. Faktisk frekvensDet antal slagpumpen faktiskdoserer med. Ved„CHARGE“ og Ekst.kontakt bliver dose‐ringsfrekv. vist

  10 1 Unsigned8 Slaglængde Fastsat slaglængdei % af slutstop

  11 2 Unsigned16 Restslag Antal resterendeslag ved løbendeCHARGE-dosering

  13 1 Unsigned8 Fejl Fejlkildesymboler-se tabel „fejl“

  14 1 Unsigned8 Advarsel Advarselskildesym‐boler- se tabel„advarsler“

  15 2 Integer16 Maksfrekv. Maksimalfrekvensfor slag/min., somkan doseres

  17 4 Integer32 Slagantal Antal gennemførteslag efter sidstenulstilling

  21 4 Floating LpH Doseringsmængdei liter (gallons) pr.slag

  25 4 Floating Mængde Doseret mængde iliter (gallons) eftersidste nulstilling

  Status

  Pos. Navn Tilstand "0" Tilstand "1"

  20 Driftsform kontinuerlig CHARGE=1;Kontakt=2;Analog=3

  21 Driftsform - -

  22 Fejl Ingen fejl Fejl registreret

  23 Advarsel Ingen advarsel Advarsel registreret

  24 Indsug Ingen indsugning Indsug

  25 Auxiliar-frekvens Aux. Frekv. sluk Pumpe doserer med aux.Frekv.

  26 Pause Ingen pause Pause slået fra eksternt

  27 Stop Pumpen kører Pumpen er stoppet

  28 Tilbehør FlowControl ikke tilgængelig tilgængelig

  29 FlowControl Doseringsovervågningdeaktiveret

  Doseringsovervågningaktiveret

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  58

 • Pos. Navn Tilstand "0" Tilstand "1"

  210 - - -

  211 Faktor 1:1 1:100

  212 CHARGEMemory Deaktiveret Aktiveret

  213 Måleenhed Liter Gallon

  214 Kalibrering Pumpen er ikke kali‐breret

  Pumpen er kalibreret

  215 Betjening Manuel drift BUS-drift

  Fejl

  Pos. Fejl

  20 Minimum (beholder tom)

  21 Fejl analogstrøm

  22 -

  23 -

  24 Membranbrud (ekstraudstyr)

  25 Doseringsovervågning (ekstraudstyr)

  26 Overløb slaghukommelse

  27 Systemfejl

  Advarsel

  Pos. Advarsel

  20 Minimum (beholder tom)

  21 Slaglængdeindstilling uden for tolerancerne

  22 Membranbrud (ekstraudstyr)

  23 -

  24 -

  25 -

  26 -

  27 -

  I overensstemmelse med PROFIBUS®-normen er apparatet for‐synet med faciliteten [Get_Sl_Diag] . Diagnosedata består af stan‐darddiagnoseinformationer (6-bytes efter PROFIBUS®-normen) ogeventuel apparatspecifikke diagnosedata. Der kan højst indtastes63 bytes apparatspecifikke diagnosedata. Heraf er de første 4 byesspecificeret efter PROFIBUS®-normen:

  Diagnosetelegrammer

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  59

 • Byten sign_len indkodes sådan:

  Længde på status-DU inklusiv Headerbyte: 04..63Mærkning 'apparatspecifik diagnose': 00 konstant

  Byten status_type indkodes sådan:

  Status-type: 48 (producentspecifik)Mærkning 'status': 1 konstant

  Byten slot_type indkodes sådan:

  Slot-nummer: 0 (for det er kun slot 0, der er i brug)

  Byten specifier indkodes sådan:

  Status-specificering: 00 konstantreserveret

  Herefter er der 59 bytes til fri afbenyttelse (user_data):

  Fejlsignalerne kommer via user_data -felterne.User_data -felterne består af blokke på 3 bytes og skal fortolkessådan:1 - Tjenester2 - Fejltype3 - Type dataadgang (læse/skrive)

  Der kan altså gives op til 19 fejlmeddelelser.

  1 Tjenester

  Indeks Navn Forklaring

  0x01 Status - se tabel „Status“

  0x02 StartStop 1=tænd-, 0=sluk for pumpefunk‐tion

  0x03 FlowControl 1=tænd-, 0=sluk for doserings‐overvågningen (tilbehør)

  0x04 StartCHARGE I "CHARGE"-driftsformen starteren CHARGE ved skift fra 0 til 1

  0x05 CHARGEMemory Hukommelsesfunktionen vedCHARGE- og ekstern dosering

  0x06 Reset Slet fejl og grundindstilling ved atskifte fra „0“ til „1“

  0 0

  1 0 1 1 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0

  user_data

  user_data-koder

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  60

 • Indeks Navn Forklaring

  0x07 ClearCount Slet den interne slag- og mæng‐detæller med ≠ 0

  0x08 Nominel drift Driftsform0=kontinuerlig;1=CHARGE;2=Ekstern kontakt;3=Analog

  0x09 Faktisk driftsmåde Driftsmåde 0=kontinuerlig;1=CHARGE;2=Ekstern kontakt;3=Analog

  0x0A Nominel faktor CHARGE-størrelse ved driftsformCHARGE-dosering overstyrings‐forhold *100 ved driftsform „eks‐tern kontakt“

  0x0B Faktisk faktor CHARGE-størrelse ved driftsformCHARGE-dosering overstyrings‐forhold *100 ved driftsform „eks‐tern kontakt“

  0x0C Nominel doseringsfrekvens Maks. doseringsfrekvens veddriftsart „kontinuerlig“ maks. dose‐ringsfrekvens ved driftsform„CHARGE“ og „ekst. kontakt"

  0x0D Faktisk doseringsfrekvens Maks. doseringsfrekvens veddriftsart „kontinuerlig“ maks. dose‐ringsfrekvens ved driftsform„CHARGE“ og „ekst. kontakt"

  0x0E Faktisk frekvens Faktisk frekvens Det antal slagpumpen faktisk doserer med. Ved„CHARGE“ und Ekst. kontaktbliver doseringsfrekvens en vist

  0x0F Slaglængde Fastsat slaglængde i % af slutstop

  0x10 Restslag Antal resterende slag ved løbendeCHARGE-dosering

  0x11 Fejl Fejlkilde-symboler - se nedenfor

  0x12 Advarsel Advarselskilde-symboler - senedenfor

  0x13 Maks. frekvens Maksimalfrekvens for slag/min.,som kan doseres

  0x14 Slagantal Antal gennemførte slag eftersidste nulstilling

  0x15 LpH Antal gennemførte slag eftersidste nulstilling

  0x16 Mængde Doseret mængde i liter (gallons)efter sidste nulstilling

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  61

 • Værdi Betydning

  0x30 OK -

  0x31 Overførsel OK Datoen uden for de tilladtebegrænsninger

  0x32 Overførsel OK Dato er beskyttet

  0x33 Overførsel OK Dato afvist fordi apparatet er imanuel drift og ikke i Remote-drift

  0x34 Overførsel OK Dato afvist fordi ekstraudstyr ikkeer installeret

  0x35 Overførsel OK Job ikke defineret

  0x36 Overførsel OK Værdien kan ikke læses ellerændres i den nuværende apparat‐kontekst

  0x37 Overførsel OK Ingen videre aktualisering

  0x55 Overførsel OK Sikrings- / UART-fejl

  0x56 Fejl under tidsoverskridelse -

  Type dataadgang

  Værdi Betydning

  0xD3 Skriveadgang

  0xE5 Læseadgang

  Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®

  62

 • 63

 • Heidelberg, 3, da_DK

  © 2015

  ProMinent GmbHIm Schuhmachergewann 5-1169123 HeidelbergTysklandTelefon: +49 6221 842-0Telefax: +49 6221 842-419e-mail: [email protected]: www.prominent.com

  Indholdsfortegnelse1 Supplerende betjeningsvejledning, Bluetooth-betjening1.1 Beskrivelse af Bluetooth-funktioner1.2 Sikkerhed1.3 Forudsætninger1.4 App-test uden pumpesimulation1.5 Etablering af Bluetooth-forbindelse1.5.1 Aktivere Bluetooth-funktionen på begge enheder1.5.2 Sådan startes en søgning efter Bluetooth-enheder på Smart-enheden1.5.3 Sådan parrer man Smart-enheden med en fundet pumpe1.5.4 Tilslutning af Smart-enheden til en fundet doseringspumpe1.5.5 Sådan afbryder man forbindelsen mellem Smart-enhed og doseringspumpe

  1.6 Indstillinger og betjening1.7 Flere informationer / funktioner1.7.1 Signal-Code Bluetooth-LED1.7.2 Sådan finder man en bestemt doseringspumpe blandt flere1.7.3 Administration af listen »Connect to device«1.7.4 Sådan gemmer og gendanner man pumpekonfigurationer1.7.5 Bluetooth-adresse

  1.8 Afhjælpning af funktionsforstyrrelser1.9 Uddrag af EF- / EU-overensstemmelseserklæring gamma/x med Bluetooth

  2 Supplerende betjeningsvejledning CANopen2.1 Om denne pumpe2.2 Styreelementer2.3 Elektrisk installation2.4 Nøddrift2.5 Afhjælpning af funktionsforstyrrelser2.6 Tilbehør2.7 Tillæg2.7.1 Objektfortegnelse doseringspumpe gamma/ X, GMXa2.7.1.1 Communication Profile Area 0x1000-0x1FFF2.7.1.2 Manufacturer Specific Profile Area 0x2000-0x5FFF2.7.1.3 Device Specific Area 0x51000-0x5FFF2.7.1.4 Device Profile Area 0x6000-0x9FFF2.7.1.5 Alarm Action Area for Measurement Devices (404 )

  2.7.2 EMERGENCY2.7.3 Kommentar til objekter2.7.4 Ændring af CANopen-node-adresse (node-ID)2.7.5 Overførselshastighed (baudrate)2.7.6 Kommentar til kalibreringen2.7.7 Firmware-Update2.7.8 Lagring af data2.7.9 Overholdte standarder / retningslinjer

  3 Supplerende driftsbetjening for PROFIBUS®3.1 Forudsætninger3.2 Indstilling af pumpen3.2.1 Generelt3.2.2 Sådan aktiverer/deaktiverer man PROFIBUS®3.2.3 Sådan indstilles en slave-adresse3.2.3.1 over »BUS-adresse«3.2.3.2 Om »pumpetype«

  3.3 Særligt for drift med PROFIBUS® aktiveret3.3.1 Generelt3.3.2 Vis3.3.3 LED'er på PROFIBUS®-modulet3.3.4 Brug af doseringsovervågning

  3.4 Installation3.5 Drift3.5.1 Generelt3.5.2 GSD-fil3.5.3 Dataobjekter gamma/ X, GMXa3.5.4 Dataobjekter gamma/ L, GALa