of 76 /76
Betjeningsvejledning til AXIS 1650 1 AXIS 1650 Betjeningsvejledning Printer- og scannerserver til netværksbrug til Canon-printere og multifunktionelle produkter inklusive understøttelse af Canon Advanced Printing Technology (CAPT), Canon Advanced Raster Printing System, UFRII LT samt Canon BubbleJet-printere

AXIS 1650 Betjeningsvejledning · Betjeningsvejledning til AXIS 1650 1 AXIS 1650 Betjeningsvejledning Printer- og scannerserver til netværksbrug til Canon-printere og multifunktionelle

Embed Size (px)

Text of AXIS 1650 Betjeningsvejledning · Betjeningsvejledning til AXIS 1650 1 AXIS 1650...

AXIS 1650 Betjeningsvejledning

Printer- og scannerserver til netvrksbrug til Canon-printere og multifunktionelle produkter

inklusive understttelse af Canon Advanced Printing Technology (CAPT),

Canon Advanced Raster Printing System,UFRII LT samt Canon BubbleJet-printere

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 1

Sikkerhedsanvisninger

Afsnit 1 Sikkerhedsanvisninger

Brug lidt tid p at lse sikkerhedsanvisningerne igennem, fr du installerer printerserveren. Vr opmrksom p alle sikkerhedsmarkeringer og -instruktioner, nr du bruger dette produkt.

Vigtigt! Vr opmrksom p teksten Vigtigt! for at undg funktionsfejl. G frst videre, nr du har forstet flgerne af det fuldt ud.

Elektromagnetiskkompatibilitet (EMC)

USA Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med begrnsningerne for en digital enhed i klasse B og med afsnit 15 i FCC Rules. Disse grnser er fastlagt for at give en rimelig beskyttelse mod forstyrrelser af andet elektrisk udstyr i hjemmet. Dette produkt genererer, bruger og kan udstrle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det skabe interferens, som for-styrrer radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil kunne forekomme forstyrrelser i spe-cielle installationer. Hvis produktet giver generende forstyrrelser for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tnde og slukke for produktet, kan du forsge at afhjlpe problemet p en af flgende mder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.- Anbring apparatet og modtageren lngere fra hinanden.

- Slut udstyret til en udgang i et andet kredslb end det, modtageren er tilsluttet.

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at f hjlp. Der skal anvendes afskrmede kab-ler (STP shielded network cables) i denne enhed for at sikre overensstemmelse med Klasse B-grnserne.

Europa Dette digitale udstyr opfylder kravene til feltbret emission i henhold til grnse B i EN55022 og kravene til immunitet i henhold til EN55024 for erhvervs- og boligomrdet samt lettere industri. Overensstemmelsen glder ikke for uafskrmede kabler.

Japan Dette er et produkt i klasse B, som er baseret p VCCI-standarden. Hvis udstyret anvendes i nrheden af en radio- eller fjernsynsmodtager i en almindelig husstand, kan det frembringe radiointerferens. Udstyret skal installeres og bruges i henhold til betjeningsvejledningen. Overensstemmelsen glder ikke for uafskrmede kabler.

Australien Denne elektroniske enhed opfylder kravene i Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard 1998 AS/NZS 3548. Overensstemmelsen glder ikke for uafskrmede kabler.

Ansvar Denne vejledning er udarbejdet med den strste omhu. Hvis du opdager eventuelle unjagtigheder eller ude-ladelser, bedes du underrette dit lokale Axis-kontor, hvis adresse findes p www.axic.com. Axis Communicati-ons AB kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske fejl eller trykfejl og forbeholder sig ret til at foretage ndringer af produktet og vejledningen uden forudgende varsel. Axis Communications AB giver ikke nogen form for garanti med hensyn til materialet i dette dokument, herunder, men ikke begrnset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt forml. Axis Communications AB hfter ikke for og er ikke ansvarlig for hndelige skader eller flgeskader i forbindelse med leveringen, ydeevnen eller brugen af dette materiale.

Axis varemrker AXIS IP JumpStarter, AXIS CAPT Print Monitor.

Andre varemrker Adobe Acrobat Reader, Canon, Ethernet, Internet Explorer, Microsoft, NetScape, NetSpot Device Installer (NSDI), Windows, er registrerede varemrker tilhrende de respektive ejere.

Patentoplysninger Axis AB ejer de immaterielle rettigheder i henseende til den teknologi, der indgr i produktet, og som er beskrevet i dette dokument. I srdeleshed, og uden at vre underlagt nogen form for begrnsning, kan disse immaterielle rettigheder omfatte et eller flere af de patenter, der er nvnt p http://www.axis.com/patent.htm, og et eller flere patenter eller indsendte patentansgninger i USA og andre lande.

AXIS 1650 BetjeningsvejledningRevision 2.0.1Artikel-nr.: 25081Dato: Juli 2005Copyright Axis Communications AB, 2005

2 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Indholdsfortegnelse

Afsnit 2 Indholdsfortegnelse

Afsnit 1 Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Afsnit 2 Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Afsnit 3 Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Om denne vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Om Axis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Supporttjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Afsnit 4 Produktoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Pakkens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Afsnit 5 Installation af printerserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Tilslutning af hardwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Angivelse af IP-adressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Indstilling af en IP-adresse med NetSpot Device Installer-softwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Tilnytning af et vrtsnavn til en IP-adresse . . . . . . . . . . 15

Afsnit 6 Installation i Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Installation af printerporte ved hjlp af AXIS CAPT Print Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Installation af printerserver ved hjlp af AXIS CAPT Print Monitor p Windows 2000, XP og Server 2003 . . . . . . . 16Installation af printerserver ved hjlp af AXIS CAPT Print Monitor p Windows 98 og Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Sdan afinstalleres AXIS CAPT Print Monitor . . . . . . . . . 22Installation af printerserver ved hjlp af TCP/IP-standardporten i Windows 2000/XP/2003 . . . . . . . . . . . 23

Afsnit 7 Tilfjelse af printere i NetWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Konfiguration med NetWare 6.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Konfiguration med NetWare 6.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Afsnit 8 Administration og konfiguration af printerserver . . . . . . . . . . 38Konfigurationsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Administration af printerserver via integrerede websider . 38Adgang til websiderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Tilgngelige tjenester i brugertilstand . . . . . . . . . . . . . . 40Tilgngelige tjenester i administratortilstand . . . . . . . . 42Indstilling af generelle parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Indstilling af begrnsninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Indstilling af netvrksprotokolparametre . . . . . . . . . . . . 47Administration af printerserver via FTP . . . . . . . . . . . . . . 50Administration af printerserver via SNMP . . . . . . . . . . . 51

Afsnit 9 Scanning med AXIS 1650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Installation af AXIS ScanClient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

AXIS 1650 Benutzerhandbuch 3

Indholdsfortegnelse

Brug af AXIS ScanClient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Start af en scanning fra computeren . . . . . . . . . . . . . . . . 55Start af en scanning fra Canon-enheden . . . . . . . . . . . . 57

Afsnit 10 Testknappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Afsnit 11 Opgradering af firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Afsnit 12 Brug af unicast-kommunikation i netvrk . . . . . . . . . . . . . . . . 63Installation af AXIS CAPT Print Monitor p Windows 2000, XP og Server 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Installation af AXIS CAPT Print Monitor p Windows 98 og Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Afsnit 13 Firewall til Internetforbindelse i Windows XP SP2 . . . . . . . . . . 68

Afsnit 14 Tekniske specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4 AXIS 1650 Benutzerhandbuch

Forord

Afsnit 3 Forord

Tak, fordi du valgte at kbe AXIS 1650. Dette produkt kan tilsluttes din Canon-printer p et hvilket som helst sted i netvrket, s alle netvrks-brugere kan f adgang til flles printerressourcer.

Om denne vejledning

Denne vejledning omhandler AXIS 1650-printerserveren med firmware-version 2.00 eller senere. Den giver en indfring i og detaljerede anvis-ninger til, hvordan man konfigurerer og administrerer printerserveren i forskellige netvrksmiljer. Den henvender sig til alle, som beskftiger sig med installation og administration af printerserveren. For at du kan f mest muligt ud af denne vejledning, br du have kendskab til de grund-lggende principper inden for netvrk.

Denne vejledning er baseret p indstillingerne i en ny og ukonfigureret printerserver. Hvis du vil genindlse standardparametrene, kan du nul-stille serveren til fabriksindstillingerne, hvilket genskaber alle standar-dindstillingerne. Se Testknappen p side 59.

Om Axis

Axis ger vrdien af netvrkslsninger. Virksomheden er innovativ og frende p markedet inden for netvrksvideo- og netvrksprinterservere. Axis' produkter og lsninger er mlrettet mod funktioner ssom sikker-hedsovervgning, fjernovervgning og dokumenthndtering. Produkterne er baseret p chipteknologi, som virksomheden selv har udviklet, og som ogs slges til eksterne kunder.

Axis blev grundlagt i 1984 og er noteret p brsen i Stockholm (XSSE:AXIS). Axis driver en international virksomhed med afdelinger i 14 lande og samarbejder med forhandlere, systemintegratorer og OEM-partnere i 70 lande. Markeder uden for Sverige tegner sig for mere end 95 % af omstningen. Du finder flere oplysninger om Axis p www.axis.com

Supporttjenester

Hvis du har brug for teknisk assistance, skal du kontakte din Axis-for-handler. Hvis din Axis-forhandler ikke umiddelbart kan besvare dine sprgsml, sendes din foresprgsel videre via de rette kanaler, s du kan vre sikker p at f et hurtigt svar.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 5

Forord

Hvis du har internetforbindelse, kan du:

Downloade brugerdokumentation og opdateringer af firmware

Finde svar p problemer, som tidligere er blevet lst, i databasen med ofte stillede sprgsml (FAQ). Sge efter produkt, kategori eller udtryk

Anmelde problemer til Axis supportmedarbejdere ved at logge ind p dit eget supportomrde

Klikke dig ind p Axis supportwebsted: www.axis.com/techsup

6 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Produktoversigt

Afsnit 4 Produktoversigt

Pakkens indhold

AXIS 1650-netvrksprinterserveren

Understttede enhe-der

AXIS 1650 er udviklet til brug med Canonprintere og multifunktionelle produkter i netvrk. AXIS 1650 understtter netvrksbaserede printer-metoder ssomCanon Advanced Printing Technology, Canon Advanced Raster Printing System, UFRII LT og andre printertyper ssom Canon BubbleJet.

Hardware Model Model/artikelnummer

Netvrksprinterserver AXIS 16500214-001- 010214-005-01 (Japan)Med firmwareversion 2,00 eller nyere

Selvklbende holder og clips

ACC AXIS CLIPS K 20119

USB-kabel

70 cmUSB-kablet understtter low speed og full speed USB. Hi speed understttes ikke.

20208

Strmadapter

Model PS-H-artikelnummer

Australien 19111

Europa 19108

Storbritannien 19109

Japan 19110

USA (120 V) 19110

USA (230 V) 19108

Netvrkskabel RJ 45 afskrmet CAT5 0,5 m 16283

Cd AXIS 1650 Cd ver. 1.0 eller nyere

Trykt materialeAXIS 1650Installationsvejledning ver. 1.0 eller nyere

GARANTIBEVIS TIL AXIS-SERVER P 1 R 21681

Ekstratilbehr (medfl-ger ikke i denne pakke)

Beskrivelse Artikelnummer

KablerForlngerkabel 13522

Centronics- til Mini Centronics-kabel 16453

Testknap

Netvrksindikator

USB-printerport (USB1)

StrmindikatorStrmadapter-stik

Ethernet-stik

Parallel printerport (LPT1)

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 7

Produktoversigt

Hvis din Canon-enhed ogs fungerer som scanner, kan du ligeledes bruge din AXIS 1650 som scannerserver.

Vigtigt! Enheder fremstillet af andre producenter end Canon understttes ikke.

Understttede miljer AXIS 1650 understtter udskrivning via TCP/IP fra flgende klienter:

Windows 98

Windows Me

Windows 2000

Windows XP

Windows Server 2003 (Canon Advanced Raster Printing System- og UFRII LT-enheder understttes frst, nr en printerdriver er tilgngelig)

NetWare 6.x (CAPT-printere understttes ikke)

Installation og inte-gration

Installationen af AXIS 1650 og dens integration i netvrket udfres ved hjlp af n af disse softwarekombinationer:

AXIS IP JumpStarter (til konfiguration af IP) og derefter AXIS CAPT Print Monitor (til installation af printer)

Canon NetSpot Device Installer (til konfiguration af IP) og derefter AXIS CAPT Print Monitor (til installation af printer)

AXIS ScanClient til aktivering af scanning via AXIS 1650.

Konfiguration ogadministration

Konfiguration og administration af AXIS 1650 udfres ved hjlp af en TCP/IP-protokol. Det sker oftest via en almindelig webbrowser. Se Admi-nistration af printerserver via integrerede websider side 38.

Udskrivningsprotokol TCP/IP

Hastighed Chippen AXIS ETRAX er udviklet specielt til LAN-produkter og kan med fordel anvendes af brugere med en strre kapacitet end en almindelig for-bindelse mellem pc og printer. Med en kontinuerlig dataoverfrselshastig-hed p 1 MB pr. sek. (100baseTX) er AXIS 1650 hurtig. ECP-hjhastighedskommunikation understttes.

Sikkerhed Du kan tildele en adgangskode, som forhindrer uautoriseret konfiguration af AXIS 1650.

AXIS IP JumpStarter, AXIS CAPT Print Monitor og AXIC ScanClient stilles gratis til rdighed p AXIS 1650-cden og www.axis.com.

NetSpot Device Installer fs p www.canon.com

8 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Produktoversigt

Overvgning AXIS 1650s integrerede websider giver dig mulighed for kontinuerlig overvgning af printerstatus. Desuden understtter AXIS 1650 SNMP til fjernovervgning.

Fremtidssikring Du kan opgradere AXIS 1650's flash-hukommelse via netvrket. P den mde kan du hurtigt opdatere og forbedre AXIS 1650's funktioner, nr der kommer ny software til printerservere p markedet.

Printerporte En low speed/full speed USB 1.1-port, som ogs kan bruges med USB 2.0. Hi speed understttes ikke.

En hjhastigheds IEEE 1284-kompatibel parallelport , som kan sluttes direkte til printerens parallelport.

AXIS 1650 er forsynet med to porte, s den let kan integreres med de fle-ste Canon-printere. Der er dog ingen understttelse, hvis to printere til-sluttes samtidig.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 9

Installation af printerserver

Afsnit 5 Installation af printerserver

Flg disse trin for at installere og konfigurere din AXIS 1650:

1. Tilslutning af hardwaren, p side 10

2. Angivelse af IP-adressen, p side 11

3. Installation i Windows, p side 16

Tilslutning af hardwaren

Mrkat p bagsiden af printerserveren

1. Kontrollr, at printeren er slukket, og at printerserverens strmstik fra-koblet.

2. Find serienummeret p mrkaten p undersiden af printerserveren, og skriv nummeret ned. Du fr brug for nummeret, nr du skal konfigurere prin-terserveren.

3. Slut enten printeren til USB1-porten ved hjlp af USB-kablet eller direkte til LPT1-porten, eller brug et printerkabel.

Bemrk! AXIS 1650 er forsynet med to porte, s den let kan integreres med de fleste Canon-printere. Der er dog ingen understttelse, hvis to printere tilsluttes samtidig.

4. Slut printerserveren til netvrket ved hjlp af et afskrmet RJ45-kabel med parvis snoede ledninger (kategori 5), 10baseT eller 100baseTX

5. Tnd printeren, og kontrollr, at den er klar tilbrug.

6. Slut strmstikket til printerserveren. Strmindikatoren lyser. Nr netvrk-sindikatoren begynder at blinke, er printerserveren korrekt tilsluttet til net-vrket.

Testknap

Netvrksindikator

USB-printerport (USB1)

StrmindikatorStrmadapter-stik

Ethernet-stik

Parallel printerport (LPT1)

Eksempel: Hvis printerserverens serienummer

er MAC/Ethernet-adressen 00-40-8c-18-1c-f0.

Printerserverens MAC/Ethernet-adresse erbaseret p serienummeret (S/N).

er 00408c181cf0,

10 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Installation af printerserver

7. Du kan eventuelt montere printerserveren bag p printeren eller p en vg ved hjlp af den medflgende clips og holderen.

Angivelse af IP-adressen

Fr du angiver IP-adressen, skal du skrive printerserverens serienummer (S/N) ned, som du finder p mrkaten p bagsiden af printerserveren. Se Mrkat p bagsiden af printerserveren, p side 10.

Du skal bede din netvrksadministrator om en ledig IP-adresse.

Det er ikke muligt at f en dynamisk IP-adresse via DHCP, da DHCP som standard er deaktiveret i AXIS 1650. Hvis du vil aktivere DHCP i printer-serveren, kan du se DHCP Enabled, p side 48. Du kan dog f en DHCP-adresse til printerserveren via AXIS IPJumpStarter eller NetSpot Device Installer. Hvis du vlger at f en DHCP-adresse til printerserveren fra et af disse programmer, vil DHCP-funktionen blive aktiveret i printerserve-ren.

Indstille en statisk IP-adresse ved hjlp afAXIS IP JumpStarter

AXIS IP JumpStarter er et program, der hjlper dig med at finde din Axis-printerserver p netvrket og tildele den en IP-adresse.

Selvklbende hol-der

Fastgres til printerserveren ved at fjerne den selv-klbende tape.

Selvklbende clips

Fastgres til monteringsfladen ved at fjerne den selvklbende tape.

Metode Platform Kommentar

AXIS IP JumpStarter-software

Windows

Axis-software giver dig mulighed for at finde printerservere p netvrket og tildele dem en IP-adresse.

Se Indstille en statisk IP-adresse ved hjlp af AXIS IP JumpStarter p side 11

Arp/Ping Windows Se Indstille en statisk IP-adresse ved hjlp af ARP i Windows 98/Me/2000/XP/2003 p side 13

Canons NetSpot Device Installer-software

Windows

Canon-software giver dig mulighed for at finde printerservere p netvrket og tildele dem en IP-adresse.

Se Indstilling af IP-adressen ved hjlp af NetSpot Device Installer p side 14

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 11

Installation af printerserver

1. Installer AXIS IP JumpStarter, som findes p AXIS 1650-cden og p www.axis.com.

2. Vlg en printerserver p listen over serienumre. Alle AXIS 1650 vises som standard med IP-adressen 192.168.0.90. Hvis du installerer flere AXIS 1650, skal du kontrollere serienummeret for at finde en bestemt printerserver.

3. Vlg Set IP Address i menuen Server. Dialogboksen Set IP Address vises.

4. Klik p den alternativknap, der svarer til dit valg af IP-indstillingsmetode (statisk eller dynamisk via DHCP). Nr du tildeler en statisk IP-adresse, skal du ogs definere Subnet Mask og Default Gateway.

5. Klik p OK for at gemme indstillingerne.

6. Du kan blive bedt om at angive adgangskoden til serverroden (som standard angivet til ). Klik p OK, hvorefter printerserveren vises p listen med den tildelte IP-adresse.

7. Hvis du vil kontrollere, at du har adgang til printerserverens websider, kan du markere printerserveren p listen og vlge Server Home Page i menuen Server.

8. Du har nu afsluttet proceduren med at indstille IP-adressen. Fortst til Installation i Windows, p side 16.

Alle AXIS 1650 vises som standard med IP-adressen 192.168.0.90.Rediger denne standard IP-adresse til enten en

statisk IP-adresse eller en dynamisk IP-adresse.

12 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Installation af printerserver

Indstille en statisk IP-adresse ved hjlp af

ARP i Windows98/Me/2000/XP/2003

1. bn en kommandoprompt, og skriv:

eksempel:

(l i kommandoen ping -l i anden linje er et lille L).

2. Hvis vrten returnerer Reply from 192.168.3.191 ... eller en tilsva-rende meddelelse, er IP-adressen blevet indstillet. Hvis vrten returnerer Request time out, skal du genstarte printerserve-ren og gentage trin 1-2 ovenfor. Du genstarter printerserveren ved at fra-koble printerserverens strmforsyning og slutte den til igen.

3. bn printerserverens websider ( - Se side 39), vlg Admin | Network Set-tings | Detailed View | TCP/IP, og definer Default Router og Subnet Mask. Kontrollr, at DHCP, BOOTP og RARP er deaktiveret.

Du har nu indstillet IP-adressen p printerserveren. Fortst med Installa-tion i Windows, p side 16.

Bemrk! Nr du udfrer kommandoen ping frste gang, vil du opleve en betydeligt lngere svartid end normalt.

Det er kun muligt at angive IP-adressen med ARP og PING i de frste 10 minutter efter genstart af printerserveren.

Indstilling af en IP-adresse med NetSpot Device Installer-softwaren

NetSpot Device Installer (NSDI) er software fra Canon, som giver dig mulighed for at tildele en IP-adresse og administrere Canon-enheder, der er tilsluttet dit netvrk. NetSpot Device Installer-software leveres p cd-rom sammen med din Canon-printer og findes ogs p www.canon.com.

NetSpot Device Installer er muligvis ikke inkluderet p den medflgende cd-rom. Hvis det er tilfldet, skal du downloade NetSpot Device Installer fra www.canon.com. Yderligere oplysninger om NSDI finder du i hjlpe-filen til NSDI og i betjeningsvejledningen til din Canon-enhed.

Installer NetSpotDevice Installer

1. Log p som Administrator i Windows 2000/XP, fr du installerer soft-waren. St cd-romen til Canon-printeren i cd-rom-drevet p compute-ren.

2. Dobbeltklik i Windows Stifinder p ikonet til cd-rom-drevet.

3. Dobbeltklik p NetSpot_Device_Installer => Windows => nsdisetup.exe

4. En licensaftale vises i vinduet. Gennemls indholdet, og klik p Yes.

arp -s< IP address> ping -l 479

arp -s 192.168.3.191 00-40-8c-18-1c-f0ping -l 479 192.168.3.191

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 13

Installation af printerserver

5. Angiv programdestinationen, og klik p OK. Installationen starter.Hvis du markerer Add to Start menu, kan du fje NetSpot Device Installer til menuen Start i Windows.

6. Nr installationen er fuldfrt, skal du klikke p OK. Du kan nu starte pro-grammet. Se Indstilling af IP-adressen ved hjlp af NetSpot Device Instal-ler, p side 14.

Indstilling af IP-adressen ved hjlp af

NetSpot DeviceInstaller

Flg denne vejledning for at indstille IP-adressen ved hjlp af NetSpot Device Installer:

1. Start programmet. Hovedvinduet bnes. Lidt efter vises en liste over enheder fundet p netvrket.

2. Vlg den AXIS 1650, der viser enhedens MAC-adresse og standard IP-adresse 196.168.0.90

MAC-adressen er baseret p serienummeret S/N) p din AXIS 1650 og er trykt p mrkaten p undersiden af printerserveren.

3. Vlg Initial Settings. i menuen Device.

4. Vlg printerserveren AXIS 1650 p rullelisten Product Type i dialogboksen Initial Settings, og klik p Next.

5. Konfigurer nu TCP/IP-protokollen:

Angiv IP-adresse

Angiv undernetsmaske

Angiv gatewayadresse

Broadcast-adressenudfyldes automatisk

Vlg Manual Setting

14 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Installation af printerserver

6. Nr du er frdig med konfigurationen, skal du klikke p OK.

Bemrk! Hvis du fr meddelelsen Resetting device, skal du klikke p OK.

7. Klik p OK. Printerens protokolkonfiguration er nu fuldfrt, og du AXIS 1650 har modtaget en IP-adresse. Fortst til Installation i Windows, p side 16.

Tilnytning af et vrtsnavn til en IP-adresse

Hvis du bruger vrtsnavne, kan du knytte et entydigt vrtsnavn til IP-adressen. Se i systemvejledningen eller kontakt netvrksadministratoren for at f vejledning i, hvordan du foretager navnetilknytning p systemet.

Bemrk! Du skal kende Ethernet-adressen p din AXIS 1650 for at kunne udfre installationen. Ethernet-adressen er baseret p serienummeret p din AXIS 1650. En AXIS 1650 med serienummeret 00408C181CF0 vil have en tilsvarende Ethernet-adresse p 00 40 8C 18 1C F0. Serienummeret findes p en mrkat p bagsiden af printerserveren.

Brug IKKE de IP-adresser, der er vist i de flgende eksempler, nr du installerer AXIS 1650.

ARP/Ping fungerer kun p enkeltnetvrkssegmenter, dvs. den kan ikke bruges med en router.

Det er kun muligt at angive IP-adressen med ARP og PING i de frste 10 minutter efter genstart af printerserveren.

Vrtsnavnet p printerserveren er som standard AXIS efterfulgt af de sidste seks cifre i serienummeret, f.eks. AXIS181636. Vrtsnavnet ndres i feltet Print server name i Admin | General Settings.

Begrnsningerne for vrtsnavne angiver, at hvis du vil registrere det samme vrtsnavn p en WINS-server og en DDNS-server, m vrtsnav-net ikke vre lngere end 15 tegn, og det m kun indeholde tegnene A-Z, a-z, 0-9 og -.

Se i systemvejledningen eller kontakt netvrksadministratoren for at f vejledning i, hvordan du angiver vrtsnavne p systemet.

Mindst n IP-adresse til en WINS-server skal medtages i DHCP-omrdet, hvis du bruger WINS. Umiddelbart efter at IP-adressen er modtaget, registrerer AXIS 1650 vrtsnavnet og IP-adressen p WINS-serveren.

Hvis vrtsnavnet ikke er knyttet til IP-adressen, kan du stadig gennem-fre den flgende vejledning for at downloade IP-adressen. I s tilflde skal du bare erstatte indtastningen af vrtsnavnet med IP-adressen, hvor det er pkrvet.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 15

Installation i Windows

Afsnit 6 Installation i Windows

Installation af printerporte ved hjlp af AXIS CAPT Print Monitor

AXIS CAPT Print Monitor er et Windows-element, som er udviklet til net-vrksudskrivning. AXIS CAPT Print Monitor er det vrktj, som anbefa-les til Canon-printere, herunder Canon Advanced Printing Technology (CAPT), Canon Advanced Raster Printing System, UFRII LT og BubbleJet.

Med AXIS CAPT Print Monitor kan AXIS 1650 tilsluttes p samme enkle mde som en lokal printerport, og nr frst den er installeret, initialiseres den automatisk, nr systemet starter. AXIS CAPT Print Monitor skal installeres p hver enkelt arbejdsstation, for at den kan anvendes til peer-to-peer-udskrivning.

Du kan lse, hvordan du installerer en printer ved hjlp af AXIS CAPT Print Monitor, i de anvisninger, som glder for dit netvrk.

Installation af printerserver ved hjlp af AXIS CAPT Print Monitor p Windows 2000, XP og Server 2003, p side 16.

Installation af printerserver ved hjlp af AXIS CAPT Print Monitor p Windows 98 og Me, p side 21.

Se ogs Installation af printerserver ved hjlp af TCP/IP-standardporten i Windows 2000/XP/2003, p side 23.

Installation af printerserver ved hjlp af AXIS CAPT Print Monitor p Windows 2000, XP og Server 2003

1. Installer AXIS CAPT Print Monitor p din arbejdsstation. Softwaren findes p AXIS 1650-cden og p www.axis.com

Bemrk! Hvis AXIS CAPT Print Monitor allerede er installeret, kan du g direkte til trin 6.

2. Start softwareinstallationen, og klik p Next.

16 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Installation i Windows

3. Ls licensaftalen, og klik p Yes , hvis du accepterer vilkrene.

4. Lad dette afkrydsningsfelt vre umarkeret, og klik p Next. (Hvis du vil deak-tivere opdateringer af broadcaststatus og aktivere unicast, skal du se Brug af unicast-kommunikation i netvrk, p side 63).

Glder kun Windows XP/Server 2003:Kontrollr, at afkrydsningsfeltet Allow this application to process incoming network printer information on the local subnet er markeret.

I Windows XP SP2 skal UDP-port 10260 vre ben i Firewall til Inter-netforbindelse, nr du anvender broadcast-kommunikation. UDP-port 10260 bnes automatisk i Firewall til Internetforbindelse, nr Windows XP SP2 installeres, hvis afkrydsningsfeltet Allow this application to

Skal vre markeret!

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 17

Installation i Windows

process incoming network printer information on the local subnet er markeret.

5. Klik p Finish for at afslutte installationen.

6. Windows XP/Server 2003:G til Start | Printere og faxenheder, og dobbeltklik p ikonet Tilfj en prin-ter for at starte guiden Tilfj printer. (Windows XP Home Edition: Start | Kontrolpanel | Printere og faxenheder | Tilfj en printer). Klik p Nste.

Windows 2000:

G til Start | Indstillinger | Printere, og dobbeltklik p ikonet Tilfj printer for at starte guiden Tilfj printer. Klik p Nste.

18 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Installation i Windows

7. Vlg Lokal printer, der er tilsluttet denne computer. Kontrollr, at afkrydsningsfeltet Find og installer min Plug and Play-printer automatisk ikke er markeret. Klik p Nste.

8. Klik p alternativknappen Opret en ny port, og vlg AXIS CAPT Port. Klik p Nste.

Bemrk! AXIS CAPT Port anvendes til alle Canon-printere, herunder Canon Advanced Printing Technology (CAPT), Canon Advanced Raster Printing System, UFRII LT og BubbleJet.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 19

Installation i Windows

9. Pop op-vinduet AXIS CAPT Port bnes. Vlg din AXIS 1650 p listen over tilgngelige netvrksprintere, og klik p OK.

10. Vlg Producent og printer p listen over drivere. Klik p Nste.

11. Vlg, om du vil beholde den eksisterende driver eller erstatte den. Hvis du allerede har installeret printerens driver, bliver du spurgt, om du vil beholde den eller erstatte den.

12. Klik p Nste. Angiv printerens navn, og vlg, om du vil gre printeren til standardprinter. Klik p Nste.

Hvis din AXIS 1650 ikke optrder p listen overtilgngelige netvrksprintere, skal du angive dens IP-adresse og klikke p

20 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Installation i Windows

13. Vlg, om du vil dele printeren med andre netvrksbrugere, udskrive en test-side mv. ved at vlge den rette alternativknap, og klik derefter p Nste og p Udfr.

14. Udskriv en testside for at kontrollere konfigurationen.

Installationen er nu fuldfrt.

Installation af printerserver ved hjlp af AXIS CAPT Print Monitor p Windows 98 og Me

Flg nedenstende procedure for at installere TCP/IP-porte p en arbejds-station med Windows 98/Me:

1. Installer AXIS CAPT Print Monitor p arbejdsstationen. Softwaren findes p AXIS 1650-cden og p www.axis.com

2. Start softwareinstallationen, og klik p Next.

3. Ls licensaftalen, og klik p Yes , hvis du accepterer vilkrene.

4. Lad dette afkrydsningsfelt vre umarkeret, og klik p Next.

Hvis du vil deaktivere opdateringer af broadcaststatus og aktivere unicast, skal du se anvisningerne i Brug af unicast-kommunikation i netvrk, p side 63.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 21

Installation i Windows

5. Klik p Nste og p Udfr for at afslutte installationen.

6. G til Start | Indstillinger | Printere, og dobbeltklik p ikonet Tilfj printer for at starte guiden Tilfj printer. Klik p Nste.

7. Vlg Lokal printer, idet AXIS 1650 emulerer en lokal printerport, og klik p Nste.

8. Vlg en passende printerdriver til din printer.Hvis den nskede driver optrder p listen Producenter og printere, skal du markere den og klikke p Nste.Hvis den nskede printerdriver ikke er tilgngelig, skal du klikke p Har diskette/cd... Ist den cd med printerdrivere, som fulgte med printeren, vlg cd-drevet, og klik p OK. Vlg den nskede printerdriver fra cden, og klik p Nste.

9. Vlg den port, du vil bruge, og klik p Nste.

10. Angiv et beskrivende navn til printeren, og klik p Udfr.

Fjernprinterport 1. Den printer, du har defineret ovenfor, vises nu i mappen med printere. Hjreklik p printerikonet, og vlg Egenskaber i menuen.

2. Klik p fanen Detaljer, og klik p Tilfj port for at f vist de tilgngelige printerservermonitorer.

3. Klik p Andre, vlg AXIS CAPT Port, og klik p OK.AXIS CAPT Port anvendes til alle Canon-printere, herunder CAPT, Canon Advanced Raster Printing System, UFRII LT og BubbleJet.

4. Indtast IP-adressen eller vrtsnavnet p printerserveren. Klik p Tilfj.

5. Klik p OK for at afslutte guiden Tilfj printer.

Sdan afinstalleres AXIS CAPT Print Monitor

Hvis du vil afinstallere AXIS CAPT Print Monitor p Windows 2000, XP og Server 2003, skal du g til Start | Kontrolpanel | Tilfj eller fjern pro-grammer, vlge AXIS CAPT Print Monitor og klikke p Fjern.

Hvis du vil afinstallere AXIS CAPT Print Monitor p Windows 98/Me, skal du g til Start | Kontrolpanel | Tilfj/fjern programmer, vlge AXIS CAPT Print Monitor og klikke p Tilfj/fjern.

Portene vises i formatet . er som standard AXIS efterfulgt af de sidste seks cifre i printerserverens serienummer. Eksempel: AXIS560B35.

Hvis du vil installere en TCP/IP-fjernport (og der ikke optrder en TCP/IP-port p listen), skal du vlge porten LPT1. Fortst med trin 10, og flg derefter anvisningerne under Fjernprin-terport nedenfor.

22 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Installation i Windows

Installation af printerserver ved hjlp af TCP/IP-standardporten i Windows 2000/XP/2003

Flg nedenstende anvisninger for at bruge Windows TCP/IP-standard-port til at tilfje en netvrksprinter p Windows 2000/XP/2003.

Bemrk! Denne metode kan ikke bruges p CAPT-enheder.

Windows XP/Server 2003:

1. G til Start | (Indstillinger) | Printere og faxenheder, og klik p ikonet Tilfj en printer for at starte guiden Tilfj printer. Klik p Nste.

Windows 2000:

1. G til Start | Indstillinger | Printere, og klik p ikonet Tilfj printer for at starte guiden Tilfj printer. Klik p Nste.

2. Vlg Lokal printer, der er tilsluttet denne computer, og kontrollr, at afkrydsningsfeltet Find og installer min Plug and Play-printer automatisk ikke er markeret. Klik p Nste.

3. Klik p alternativknappen Opret en ny port, og vlg Standard TCP/IP-port p listen. Klik p Nste . Guiden Tilfj TCP/IP-standardprinterport starter. Klik p Nste.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 23

Installation i Windows

4. I feltet Printernavn eller IP-adresse skal du angive printerserverens IP-adresse. eksempel: 192.168.3.191. Feltet Portnavn udfyldes automatisk. Klik p Nsteog p Udfr.

5. Vlg Producent og printer p listen over drivere. Klik p Nste.

6. Hvis du allerede har installeret printerens driver, bliver du spurgt, om du vil beholde den eller erstatte den. Klik p Nste. Angiv printerens navn, og vlg, om du vil gre printeren til standardprinter. Klik p Nste.

7. Vlg, om du vil dele printeren med andre netvrksbrugere, udskrive en test-side mv., ved at markere den respektive alternativknap, og klik derefter p Nste og p Udfr.

24 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Installation i Windows

8. G fra skrivebordet til menuen Start | Printere (og faxenheder). Markr den installerede printer, hjreklik, og vlg Egenskaber . Vlg derefter Porte | Konfigurer port.

9. I feltet LPR-indstillinger knavn vises vrdien "z". I feltet Knavn skal du skrive USB1 eller LPT1, afhngigt af hvilken printerport du anvender.

10. Klik p OK og derefter p Luk.

11. Udskriv en testside for at kontrollere konfigurationen.

Installationen er nu fuldfrt.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 25

Tilfjelse af printere i NetWare

Afsnit 7 Tilfjelse af printere i NetWare

I dette afsnit beskrives den videre installation af AXIS 1650 i et NetWare-milj. CAPT-printere understttes ikke i NetWare.

iPrint Med iPrint i NetWare-miljet skal brugerne blot pege p en webside, der viser alle de printere, der kan anvendes til installation. Nr der klikkes p en printer, installeres iPrint-klienten (hvis den ikke allerede er installeret), printerdriveren downloades, og en printer oprettes p brugerens arbejds-station. Brugeren kan derefter sende dokumenter til printeren fra et hvil-ket som helst program p skrivebordet.

Alt afhngigt af din NetWare-version skal du g til enten Konfiguration med NetWare 6.5 p side 26 eller Konfiguration med NetWare 6.0 p side 32.

Hvis du vil bruge din AXIS 1650 i et blandet milj med flere protokoller, skal du ogs g til de andre relevante afsnit i denne betjeningsvejledning.

Konfiguration med NetWare 6.5

Start iManager. Skriv https:///nps/iManager.html i browserens adressefelt, og tryk p Enter.

eksempel: https://nakoma.tl.com/nps/iManager.html.

Udvid iPrint i rammen Roles and Tasks i iManager for at f vist alle kom-mandoer.

Kontrollere PrintManager og Broker

Kontrollr, at NDPS er installeret, og at bde Print Manager og Broker er indlst p NetWare-filserveren.

Du kan kontrollere status p NDPS ved at vlge Roles and Tasks | iPrint | Manage Print Manager, g til filserveren og markere den. Kontrollr, at status er NDPS Manager active.

Du kan kontrollere status p Broker ved at vlge Roles and Tasks | iPrint | Manage Broker. Status p denne skal ogs vre active.

26 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Tilfjelse af printere i NetWare

Oprette en printer Klik p Roles and Tasks | iPrint | Create Printer i iManager.

Dialogboksen Create Printer vises.

Angiv et navn p den printer, der skal oprettes (f.eks. CanonMF).

Behold standardnavnet i Container name (f.eks. axis).

Vlg et navn til Print Manager (f.eks. NAKOMA_MANAGER.axis).

Vlg Novell gateway som Gateway type, og klik p Next.

Konfigurere Novellgateway til den opret-

tede printer

Du kan konfigurere denne gateway ved at angive Host IP address eller Host name p AXIS 1650 (f.eks. 171.15.114.137).

Som standard foresls PASSTHROUGH som LPR Printer name. Ret det til USB1 eller LPT1, alt efter hvilken enhedsport printerserveren er tilsluttet (eller vlg alternativknappen Port 9100 til r udskrivning).

Klik p Next.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 27

Tilfjelse af printere i NetWare

Vlge standarddriveretil dine platforme

Til hver platform p netvrket skal du vlge, hvilke standardprinterdri-vere der skal installeres (de viste drivere er dem, der er registreret i Bro-ker; der kan tilfjes nye drivere fra opgaven Manage Broker). Klik p Next.

Du vil nu f en bekrftelse p, at amnodningen blev imdekommet, og at printeren CanonMF.axis blev oprettet. Klik p OK.

Administrere dennetop oprettede prin-

ter

Vlg Roles and Tasks | iPrint | Manage Printer, og angiv, hvilken NDPS-printer der skal redigeres (f.eks. CanonMF.axis). Klik p OK.

28 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Tilfjelse af printere i NetWare

Sdan sges der efteren printer

Klik p ikonet Browse ved siden af feltet NDPS Printer name. G til stan-dardcontaineren for at finde den netop oprettede printer (f.eks. CanonMF), vlg den p listen Contents, og klik p Apply.

Kontrollere printerenssundhedstilstand

Vlg Roles and Tasks | iPrint | Manage Printer | Printer Health Moni-tor for at kontrollere printerens sundhedstilstand.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 29

Tilfjelse af printere i NetWare

Klik p Back for at vende tilbage til hovedsiden Manage Printer.

Aktivere iPrint-support Klik p fanen Client Support p hovedsiden Manage Printer.

Markr Enable iPrint support, klik p Apply og p OK for at aktivere iPrint-support.

Gre den netop opret-tede printer tilgnge-

lig (valgfrit)

Med vrktjet iPrint Map Designer kan du hurtigt gre den netop opret-tede printer tilgngelig med et enkelt klik p ikonet p en grundplan, der viser, hvor printerne er placeret.

Med dette vrktj kan du importere dine egne grundplaner og bruge dem som baggrundsbilleder, s du kan bruge trk og slip-funktionen til at placere printerne de rigtige steder. Kortene offentliggres derefter p en webserver, s brugerne kan installere de printere, der er tttest p deres placering.

1. G til Microsoft Stifinder, og start maptool.html, som du finder i \Apache2\htdocs\ippdocs\.

2. Vlg et kort p rullelisten Background.

3. Vlg et printerikon til den netop oprettede printer, og trk det til en pas-sende placering i designomrdet, dvs. grundplanen.

4. Klik p ikonet Browse ved siden af feltet Printer List, og angiv IP-adressen eller DNS-navnet p den server, hvor Print Manager krer (f.eks. 171.15.115.112).

30 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Tilfjelse af printere i NetWare

5. Vlg den printeragent, du vil have tilknyttet dette printerikon (f.eks. CanonMF) fra Printer List. Printer URL og Mouse Over Text udfyldes auto-matisk med oplysninger om printeragenten.

Printer URL er den URL-adresse, der blev oprettet til printeren, da IPP blev aktiveret til printeren (f.eks. ipp://171.15.115.112/ipp/CanonMF). Det skulle ikke vre ndvendigt at ndre URL-adressen.

Mouse over text vil som standard vise printeragentens navn. Du kan igno-rere disse oplysninger ved at indtaste den tekst, der skal vises, nr en bruger bevger musen hen over printerikonet (f.eks. Canon Multifunction).

6. Angiv de oplysninger, der skal vises (e.g. AXIS 1650/Canon MF), i feltet Prin-ter caption.

7. Klik p Save, og gem kortet (f.eks. som AXIS1650_usb).

Installere printerenlokalt

Printeren er nu tilgngelig i hele netvrket og vil blive installeret p kli-enterne efter behov. Hvis du har brug for at installere printeren lokalt, kan du bruge guiden Tilfj printer i Windows som sdvanlig:

1. Kontrollr, at iPrint Client er installeret.

2. Start | Printere og faxenheder | Tilfj printer.

3. Vlg Netvrksprinter og Sg efter en printer.

4. Vlg NDPS Printers, og vlg NDPS Controlled Access Printers.

5. Vlg Container (f.eks. Axis) og printer (f.eks. CanonMF).

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 31

Tilfjelse af printere i NetWare

6. Vent p, at printeren installeres.

7. Udskriv til sidst en testside.

Konfiguration med NetWare 6.0

Konfigurationen af iPrint i et NetWare 6.0-milj svarer stort set til konfi-gurationen i 6.5-versionen.

Starte iManager Start browseren fra en arbejdsstation, og angiv flgende URL-adresse: https:///eMFrame/iManager.html. Bemrk, at denne URL-adresse skelner mellem store og sm bogstaver. Serverens IP-adresse kan ogs vre et DNS-navn. Eksempel: https://171.15.115.109:2200/eMFrame/iManager.html

Hvis du vil have fuld adgang til alle funktioner i iManager, skal du logge p som administrator af tret.

Kontrollere Print Ser-vice Manager og Bro-

ker.

Kontrollr, at NDPS er installeret, og at bde Print Service Manager og Broker er indlst p NetWare-filserveren.

Oprette en printer Udvid iPrint Management i venstre ramme for at f vist alle komman-doer, og klik p Create Printer.

Angiv de ndvendige oplysninger i dialogboksen Create Printer.

Eksempler:Printernavn: CanonMFContainer-navn: axisAdministratornavn: SIXPACK_MANAGER.axisGateway-type: Novell LPR gateway (LPR eller IP)

Klik p Next.

32 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Tilfjelse af printere i NetWare

Konfigurere Novell LPRGateway til den opret-

tede printer

Du kan konfigurere denne gateway ved at skrive Host IP address p AXIS 1650 (f.eks. 171.15.114.137). I stedet for vrtens IP-adresse kan du bruge Host name (f.eks. CanonMF.tl.com).

Som printernavn kan du angive printerporten (f.eks. USB1). Klik p Next.

Vlge standarddriveretil dine platforme

Til hver platform p netvrket skal du vlge, hvilke standardprinterdri-vere der skal installeres (de viste drivere er dem, der er registreret i Bro-ker; der kan tilfjes nye drivere fra opgaven Manage Broker). Klik p Next.

Du vil nu f en bekrftelse p, at amnodningen blev imdekommet, og at printeren CanonMF.axis blev oprettet. Klik p OK.

Administrere dennetop oprettede prin-

ter

Vlg iPrint Management | Manage Printer i venstre ramme, og angiv, hvilken NDPS-printer der skal redigeres (f.eks. CanonMF.axis). Klik p OK.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 33

Tilfjelse af printere i NetWare

Sdan sges der efteren printer

Klik p ikonet Browse ved siden af feltet NDPS Printer name. G til stan-dardcontaineren for at finde den netop oprettede printer (f.eks. CanonMF), vlg den p listen Contents, og klik p Next.

Kontrollere printerenssundhedstilstand

Vlg Printer Health Monitor for at kontrollere printerens sundhedstil-stand.

34 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Tilfjelse af printere i NetWare

Klik p Back for at vende tilbage til hovedsiden Manage Printer.

Aktivere IPP-adgang Klik p fanen Client Support p hovedsiden Manage Printer.

Markr Enable IPP access, klik p Apply og p OK for at aktivere IPP-adgang.

Gre den netop opret-tede printer tilgnge-

lig (valgfrit)

Med vrktjet iPrint Map Designer kan du hurtigt gre den netop opret-tede printer tilgngelig med et enkelt klik p ikonet p en grundplan, der viser, hvor printerne er placeret.

Med dette vrktj kan du importere dine egne grundplaner og bruge dem som baggrundsbilleder, s du kan bruge trk og slip-funktionen til at placere printerne de rigtige steder. Kortene offentliggres derefter p en webserver, s brugerne kan installere de printere, der er tttest p deres placering.

1. G til Microsoft Stifinder, og start maptool.html, som du finder i \login\ippdocs\.

2. Vlg et kort p rullelisten Background.

3. Vlg et printerikon til den netop oprettede printer, og trk det til en pas-sende placering i designomrdet, dvs. grundplanen.

4. Klik p ikonet Browse ved siden af feltet Printer List, og angiv IP-adressen eller DNS-navnet p den server, hvor Print Manager krer (f.eks. 171.15.115.109).

5. Vlg den printeragent, du vil have tilknyttet dette printerikon (f.eks. CanonMF) fra Printer List. Printer URL og Mouse Over Text udfyldes auto-matisk med oplysninger om printeragenten.

Printer URL er den URL-adresse, der blev oprettet til printeren, da IPP blev aktiveret til printeren (f.eks. ipp://171.15.115.109/ipp/CanonMF). Det skulle ikke vre ndvendigt at ndre URL-adressen.

Mouse over text vil som standard vise printeragentens navn. Du kan igno-rere disse oplysninger ved at indtaste den tekst, der skal vises, nr en bruger bevger musen hen over printerikonet (f.eks. CanonMF).

6. Angiv de oplysninger, der skal vises (e.g. AXIS 1650/Canon MF), i feltet Prin-ter caption.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 35

Tilfjelse af printere i NetWare

7. Klik p Save, og gem kortet (f.eks. som AXIS1650_usb).

Installere printerenlokalt

Printeren er nu tilgngelig i hele netvrket og vil automatisk blive installeret p klienterne efter behov.

Dobbeltklik p det nye printerikon p den HTML-side, du netop har opret-tet. Der vises en dialogboks, som du skal bekrfte:

Klik p OK for at starte installationen, idet iPrint rapporterer status for hvert trin i installationen.

36 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Tilfjelse af printere i NetWare

Manuel installation afprinteren lokalt

Hvis du har brug for at installere printeren lokalt, kan du bruge guiden Tilfj printer i Windows som sdvanlig:

1. Kontrollr, at iPrint Client er installeret.

2. Start | Printere og faxenheder | Tilfj printer.

3. Vlg Netvrksprinter og Sg efter en printer.

4. Vlg NDPS Printers, og vlg NDPS Controlled Access Printers.

5. Vlg Container (f.eks. Axis) og printer (f.eks. CanonMF).

6. Vent p, at printeren installeres.

7. Udskriv til sidst en testside.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 37

Administration og konfiguration af printerserver

Afsnit 8 Administration og konfiguration af printerser-ver

De administrations- og konfigurationsvrktjer, som understttes af AXIS 1650, giver dig mulighed for at:

ndre printerserverens parametre

f vist udvidede oplysninger om udskriftsjob

f vist statusoplysninger om printerporte og overvge printere

nulstille AXIS 1650

Konfigurationsoversigt

Den mde, du administrerer og konfigurerer AXIS 1650 p, bestemmes af dit TCP/IP-netvrk.

Metoder til administration og konfiguration:

Integrerede websider via en webbrowser - Se side 38

FTP - Se side 50

SNMP - Se side 51

Administration af printerserver via integrerede websider

Alle Axis-printerservere indeholder en integreret webserver, som du kan f adgang til via en webbrowser. Den integrerede webserver giver adgang til sider til konfiguration og administration af printerserveren og den til-sluttede printer.

Nr du har oprettet AXIS 1650 i TCP/IP-miljet som beskrevet i Angivelse af IP-adressen, p side 11, kan du f adgang til AXIS 1650s websider fra enhver standard-webbrowser.

Deaktivering af popop-blokering

Hvis pop op-blokeringen i din webbrowser forhindrer dig i at ndre ind-stillingerne i AXIS 1650, kan du deaktivere browserens pop op-bloke-ringsfunktion midlertidigt.

Webgrnsefladen har to driftstilstande: brugertilstand og administrator-tilstand.

Brugertilstand I brugertilstand kan du ndre sproget i webgrnsefladen, men du har ikke rettigheder til at ndre andre parametre. Denne tilstand er beregnet til almindelige brugere, som kun er interesserede i at bruge printerserve-

38 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Administration og konfiguration af printerserver

rens grnseflade til at tjekke udskriftsjob eller f vist printerens egenska-ber. Hvis du vil ndre andre indstillinger, skal du vre i administratortilstand. Se Tilgngelige tjenester i brugertilstand p side 40.

Administratortilstand I administratortilstand har du adgang til alle printerserverens parametre, og du kan ndre dem, prcis som du vil. Denne tilstand er beregnet til netvrksadministratorer og kan beskyttes med en adgangskode for at for-hindre uautoriseret ndring af parametrene. Se Tilgngelige tjenester i administratortilstand p side 42.

Adgang til websiderne

Sdan fr du adgang til AXIS 1650's integrerede websider:

1. Skriv printerserverens IP-adresse (eller vrtsnavn) i feltet Place-ring/Adresse i din webbrowser. Tryk p Enter

2. Siden Printer Overview vises, og du er i almindelig brugertilstand.

3. For at komme i administratortilstand skal du klikke p Admin.

4. Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode, skal du i en ny og ukon-figureret printerserver skrive standardbrugernavnet root og lade feltet til adgangskoden vre tomt. Klik p OK.

Det anbefales p det kraftigste at ndre standardadgangskoden. Det kan du gre p fanen Admin | General Settings | General i feltet Root Password.

root

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 39

Administration og konfiguration af printerserver

Tilgngelige tjenester i brugertilstand

Flgende tjenester er tilgngelige i brugertilstand.

Ved at klikke p sprgsmlstegnet bnes printerserverens sider under Help.

Klik p Axis-logoet for at g til Axis hjemmeside.

Printer Overview Siden Printer Overview viser de generelle parametre for AXIS 1650 og den tilsluttede printer.

Print Server Name Dette navn identificerer printerserveren over for brugerne. Standardnav-net er AXISXXXXXX, hvor XXXXXX er de sidste seks cifre i printerser-verens serienummer.

System Location Denne parameter viser, hvor printerserveren findes, og hjlper dig med at finde den Canon-enhed, du arbejder p.

Serial Number Hver eneste Axis-enhed har et unikt serienummer. Du finder serienumme-ret p mrkaten p undersiden af printerserveren.

Language Printerserverens webgrnseflade understtter engelsk og japansk. Indstil sproget ved at klikke p Change.

Siden Printer Nr du klikker p printerikonet p siden Printer Overview, bnes siden Printer. Den viser den tilsluttede printers status og de understttede egen-skaber.

P nogle printermodeller kan du ogs udskrive en testside fra siden Prin-ter. Bemrk! Det er kun muligt at udskrive en testside p Canon-printere, som understtter udskrivning af standard ASCII-tegn. Det er ikke muligt at udskrive en testside p Canon-printere, der understtter Canon Advan-ced Printing Technology, Canon Advanced Raster Printing System og UFRII LT.

Under printerikonet vises et farvet symbol, som angiver printerens status:

grn angiver, at printeren er klar til udskrivning gul angiver en advarsel rd angiver en fejlEn nedtonet printer angiver, at der ikke er sluttet en printer til den pgl-dende port.

Printerstatus Siden Printer viser status og egenskaber for den printer, som er sluttet til den valgte printerport. Egenskaberne omfatter Detailed Status, Manufac-turer, Command Sets og Capabilities. Hvor detaljerede disse oplysninger er, afhnger af printermodellen.

Network Names Ved hjlp af knappen Network Names kan du f vist en liste over de navne, som printeren anvender i hvert af de understttede netvrksmiljer.

40 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Administration og konfiguration af printerserver

Print Jobs Vlg Print Jobs for at f vist loggen Printer Usage, som angiver den sam-lede brug af den printer, som er sluttet til printerserveren. Loggen Printer Usage slettes, hver gang printerserveren genstartes.

Printer angiver printermodellen. Port angiver den port, som printeren er sluttet til. Status angiver printerens status. De mulige statusmeddelelser er

ready, busy og off-line. Printed Pages angiver antallet af sider, som printeren har udskrevet

(vises ikke p alle printermodeller).

View Job Log Viser de seneste 32 udskriftsjobs som Document Name, Owner, Page Count, Time og Print Results. Bemrk, at tidspunktet for udskrivning af dokument kun vises, hvis printerserveren har adgang til en tidsserver.

Print Server Uptime Angiver, hvor lang tid der er get, siden printeren sidst blev genstartet.

Scanner Vises p multifunktionelle Canon-enheder med scanneregenskaber. Hvis scanneren er i brug, ndres status fra Idle til Busy, og brugernavnet vises.

Help Siderne under Help indeholder grundlggende oplysninger om AXIS 1650 og dens webbaserede brugergrnseflade.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 41

Administration og konfiguration af printerserver

Tilgngelige tjenester i administratortilstand

Klik p Axis-logoet for at g til Axis hjemmeside.

Ved at klikke p sprgsmlstegnet bnes printerserverens sider under Help.

Flgende tjenester er tilgngelige i administratortilstand.

This Print Server Denne side indeholder et afsnit, hvor du kan f vist og ndre indstillin-gerne af de generelle parametre for AXIS 1650. Administratorfunktioner ssom genstart af AXIS 1650 og nulstilling af dens parametre til soft-warens standardindstillinger er ogs tilgngelige.

Print Server Name Dette navn identificerer printerserveren over for brugerne. Standardnav-net er AXISXXXXXX, hvor XXXXXX er de sidste seks cifre i printerser-verens serienummer.

System Location Denne parameter viser, hvor printerserveren findes, og hjlper dig med at finde den Canon-enhed, du arbejder p.

Serial Number Hver eneste Axis-enhed har et unikt serienummer. Du finder serienumme-ret p mrkaten p undersiden af printerserveren. Se Installation af printerserver p side 10.

Generelle indstillinger I dette afsnit kan du administrere printerserverens generelle indstillinger svel som tilladelser.

Du kan ndre printerserverens generelle parameterindstillinger ved at vlge Admin | General Settings => Change. Se Indstilling af generelle parametre p side 45 for at f yderligere oplysninger.

Du kan ndre printerserverens tilladelser og begrnsninger ved at vlge Admin | General Settings => Change og derefter vlge fanen Restricti-ons. Se Indstilling af begrnsninger p side 46 for at f yderligere oplysninger.

Parameter List Klik p Detailed View for at f vist alle parametrene og deres aktuelle indstillinger.

Restart Genstarter printerserveren. Nr strmforsyningens lysdiode lyser kon-stant, og netvrksindikatoren angiver netvrksaktivitet ved at begynde at blinke, er printerserveren klar til brug igen. De nye konfigurations-indstillinger aktiveres. Al kontakt med printerserveren gr tabt under genstart.

Software Default Software Default nulstiller alle printerserverens parametre til standardfa-briksindstillingerne med undtagelse af:

Node-adresse (NODE_ADDR.)

IP-adresse (IP_ADDR.)

DHCP aktiveret eller deaktiveret (DHCP_ENABLE.)

Software Default er forskellig fra Factory Default. Factory Default ind-stilles ved at trykke p testknappen, som sidder p printerserveren, p en bestemt mde. Se Testknappen p side 59.

42 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Administration og konfiguration af printerserver

Nr strmforsyningens lysdiode lyser konstant, og netvrksindikatoren angiver netvrksaktivitet ved at begynde at blinke, er printerserveren klar til brug igen.

Siden Printer Nr du klikker p printerikonet p siden This Print Server, bnes siden Printer, hvor du fr vist status og understttede egenskaber for den til-sluttede printer.

P nogle printermodeller kan du ogs udskrive en testside fra siden Prin-ter. Bemrk! Det er kun muligt at udskrive en testside p Canon-printere, som understtter udskrivning af standard ASCII-tegn. Det er ikke muligt at udskrive en testside p Canon-printere, der understtter Canon Advan-ced Printing Technology, Canon Advanced Raster Printing System og UFRII LT.

Under printerikonet vises et farvet symbol, som angiver printerens status:

grn angiver, at printeren er klar til udskrivning gul angiver en advarsel rd angiver en fejlEn nedtonet printer angiver, at der ikke er sluttet en printer til den pgl-dende port.

Printerstatus Siden Printer viser status og egenskaber for den printer, som er sluttet til den valgte printerport. Egenskaberne omfatter Detailed Status, Manufac-turer, Command Sets og Capabilities. Hvor detaljerede disse oplysninger er, afhnger af printermodellen.

Network Names Ved hjlp af knappen Network Names kan du f vist en liste over de navne, som printeren anvender i hvert af de understttede netvrksmil-jer.

Print Jobs Vlg Print Jobs for at f vist loggen Printer Usage, som angiver den sam-lede brug af den printer, som er sluttet til printerserveren. Loggen Printer Usage slettes, hver gang printerserveren genstartes.

Printer angiver printermodellen. Port angiver den port, som printeren er sluttet til. Status angiver printerens status. De mulige statusmeddelelser er

ready, busy og off-line. Printed Pages angiver antallet af sider, som printeren har udskrevet

(vises ikke p alle printermodeller).

View Job Log Viser de seneste 32 udskriftsjobs som Document Name, Owner, Page Count, Time og Print Results. Tidspunktet for udskrivning af dokument vises kun, hvis printerserveren har adgang til en tidsserver.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 43

Administration og konfiguration af printerserver

Print Server Uptime Angiver, hvor lang tid der er get, siden printeren sidst blev genstartet.

Scanner Vises p multifunktionelle Canon-enheder med scanneregenskaber. Hvis scanneren er i brug, ndres status fra Idle til Busy, og brugernavnet vises.

Network Settings P siden Network Settings kan du indstille alle de parametre, som styrer netvrkstrafikken til og fra AXIS 1650. Du kan aktivere eller deaktivere de understttede netvrksprotokoller og finjustere parametrene.

ndring af netvrksindstil-linger

Du kan ndre printerserverens netvrksindstillinger ved at vlge Admin | Network Settings | Detailed View. Se Indstilling af netvrksprotokol-parametre p side 47 for at f yderligere oplysninger.

Support P siden Support kan du f hjlp til at lse de problemer, der mtte opst i forbindelse med installation og udskrivning. Hvis problemerne ikke umiddelbart kan lses, kan du p siden Support generere en serverrapport. Serverrapporten indeholder AXIS 1650s indstillinger, oplysninger om den printer, du har tilsluttet, og de aktuelle netvrksindstillinger. Serverrap-porten er af stor vrdi for supportteknikerne, s derfor skal du e-maile eller faxe den til dem sammen med en detaljeret beskrivelse af problemet.

Troubleshoot and Upgrade Hvis det ikke lykkes for dig at installere printerserveren, kan du prve at lse installationsproblemerne ved hjlp af nedenstende fejlfindingsvej-ledning. Fejlfindingsvejledningen startes ved at klikke p linket Troubles-hooting steps. Hvis du efter at have brugt fejlfindingsvejledningen stadig ikke kan udskrive uden problemer, skal du generere en serverrapport og kontakte din lokale forhandler.

Server Report En serverrapport er et dokument, som indeholder tekniske oplysninger om printerserveren og den tilsluttede printer. Rapporten er af stor vrdi for supportteknikerne, s derfor skal du generere en serverrapport og e-maile eller faxe den til dem sammen med en detaljeret beskrivelse af problemet. Klik p linket Server Report for at sende din serverrapport og en beskri-velse af problemet til Axis Communications supportteam: Du skal have en e-mail-konto og et e-mail-program konfigureret p din computer. Det er ogs vigtigt, at du sender hele websiden i e-mailen og ikke blot et link til siden.

AXIS Online Services Klik p printerserverens produktside for at f oplysninger om printerser-vermodellen. P produktsiden, som findes p Axis websted, finder du aktuelle oplysninger, vejledninger til printerservere, FAQer, softwareop-dateringer, teknisk support mv.

Kontaktoplysninger Hvis du har brug for at kontakte en Axis-distributr eller et af de lokale kontorer, kan du klikke p linket til pgldende Axis-distributr eller kontor.

44 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Administration og konfiguration af printerserver

Statistics Siden Statistics indeholder oplysninger om netvrkstrafikken til og fra AXIS 1650 og oplysninger om servere og tjenester, som er tilsluttet eller forbundet med AXIS 1650.

Network Statistics Klik p ikonet Network Statistics for at f vist en liste over statistiske oplysninger om datatrafikken til og fra printerserveren.

Network Connections Klik p ikonet Network Connections for at f vist en liste over servere og netvrkstjenester, som aktuelt er sluttet til printerserveren, og status for hver af disse forbindelser.

Indstilling af generelle parametre

Du kan ndre printerserverens generelle parametre ved at vlge Admin | General Settings => Change i webgrnsefladen.

Bemrk! Alle printerserverens indstillinger har standardvrdier, som er nje udvalgt af Axis. I de fleste tilflde er det ikke ndvendigt at ndre standardvrdierne. Bemrk, at netvrksadministratoren skal vre invol-veret i enhver ndring af netvrkskonfigurationen.

Print Server Name Dette navn identificerer printerserveren over for brugerne og er en del af den tilsluttede printers navn og printerkens navn. Standardnavnet er AXISXXXXXX, hvor XXXXXX er de sidste seks cifre i printerserverens serienummer. eksempel: Hvis serienummeret er 00 40 8c 18 16 36, er printerserverens standardnavn AXIS181636.

System Name Dette navn identificerer netvrksserveren over for brugerne.Standard =

System Location Denne parameter giver dig mulighed for at angive, hvor i virksomheden netvrksprinteren befinder sig. Derved kan du lokalisere den enhed, du arbejder p.Standard =

System Contact Angiv navnet p f.eks. systemadministratoren.Standard =

System Contact Phone Nbr. Angiv telefonnummeret til f.eks. systemadministratoren.Standard =

System Comment Angiv kommentarer vedrrende netvrksprinteren.Standard =

Language Vlg det sprog, som printerserverens integrerede websider skal vises p: engelsk eller japansk.

Root Password Angiv en adgangskode i feltet. Du kan indtaste op til 15 alfanumeriske tegn. Standard =

Network Speed Indstil netvrkshastigheden: 10_HALF_DX, 10_FULL_DX, 100_HALF_DX, 100_FULL_DX, eller lad printerserveren selv fornemme den korrekte hastighed (AUTO_SENSE).Default = AUTO_SENSE

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 45

Administration og konfiguration af printerserver

SNMP Enabled: Vlg Yes for at tillade adgang ved hjlp af SNMP-protokollen; vlg No for at afvise adgang ved hjlp af SNMP-protokollen.Standard = Yes

Community Name Angiv navnet p SNMP-gruppen. Du kan indtaste op til 32 alfanumeriske tegn. Standard = public

Indstilling af begrnsninger

Du kan ndre printerserverens tilladelser og begrnsninger ved at vlge Admin | General Settings => Change og derefter vlge fanen Restricti-ons i webgrnsefladen.

TCP Restriction Enabled Nr indstillingen er Yes, har de brugere, som optrder p IP-adresselisten, enten tilladelse eller ikke tilladelse til at sende udskriftsjob via printerser-veren (afhngigt af indstillingen af TCP-begrnsningen). Standard = No

TCP Restriction Mode Nr indstillingen er Accept, har de brugere, der optrder p TCP Restric-tion IP Address List, tilladelse til at bruge denne printerserver. Nr indstillingen er Reject, har de brugere, der optrder p TCP Restric-tion IP Address List, ikke tilladelse til at bruge denne printerserver.Standard = Accept

TCP Restriction IP AddressList

Her skal du angive de brugere, der har tilladelse (ikke har tilladelse, afhngigt af indstillingen af TCP Restriction Mode) til at bruge printer-serveren. Der kan angives enkelte IP-adresser eller grupper af IP-adresser:Eksempler p IP-adresser: 10.13.16.150, 10.13.16.151 Eksempel p en gruppe af IP-adresser: 10.13.16.160-10.13.16.170 Standard =

Bemrk! Hvis printerserveren er sluttet til en printer af typen CAPT 1.0, modtager du en fejlmeddelelse om netvrksfejl, hvis du ikke har tilladelse til at udskrive via denne printerserver.

SNMP Restriction Enabled Nr indstillingen er Yes, har de brugere, der optrder p SNMP Restric-tion IP Address List, tilladelse eller ikke tilladelse (afhngigt af indstillin-gen af SNMP Restriction mode) til at udskrive via denne printerserver.Standard = No

SNMP Restriction Mode Nr indstillingen er Accept , har kun de brugere, som optrder p SNMP Restriction IP Address List, tilladelse til at angive/gennemse indstillin-gerne for enheden ved hjlp af SNMP-protokollen.Nr indstillingen er Reject , har kun de brugere, som optrder p SNMP Restriction IP Address List, ikke tilladelse til at angive/gennemse indstil-lingerne for enheden ved hjlp af SNMP-protokollen.Standard = Accept

SNMP Restriction IPAddress List

Brugere, som optrder p denne liste, afvises eller godkendes. Der kan angives enkelte IP-adresser eller grupper af IP-adresser p flgende mde:Eksempler p IP-adresser: 10.13.16.150, 10.13.16.151Eksempel p en gruppe af IP-adresser: 10.13.16.160-10.13.16.170Standard =

46 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Administration og konfiguration af printerserver

SLP Restriction Enabled Nr indstillingen er Yes, har de brugere, der optrder p SLP Restriction IP Address List, tilladelse eller ikke tilladelse (afhngigt af indstillingen af SLP Restriction Mode) til at udskrive via denne printerserver.Standard = No

SLP Restriction Mode Nr indstillingen er Accept , har kun de brugere, som optrder p SLP Restriction IP Address List, tilladelse til at angive/gennemse indstillin-gerne for enheden ved hjlp af SLP-protokollen. Nr indstillingen er Reject , har kun de brugere, som optrder p SLP Restriction IP Address List, ikke tilladelse til at angive/gennemse indstil-lingerne for enheden ved hjlp af SLP-protokollen. Standard = Accept

SLP Restriction IP AddressList

Brugere, som optrder p denne liste, afvises eller godkendes. Der kan angives enkelte IP-adresser eller grupper af IP-adresser p flgende mde: Eksempler p IP-adresser: 10.13.16.150, 10.13.16.151 Eksempel p en gruppe af IP-adresser: 10.13.16.160-10.13.16.170 Standard =

Indstilling af netvrksprotokolparametre

Du kan ndre printerserverens netvrksindstillinger ved at vlge Admin | Network Settings | Detailed View i webgrnsefladen.

Frame Type AXIS 1650 bruger rammetypen Ethernet II til netvrkspakker.

LPD Banner Page Mode Markr det relevante afkrydsningsfelt for at angive, at der skal udskrives en LPD-bannerside. Off deaktiverer LPD-bannersiden. Auto udskriver LPD-bannersiden som frste eller sidste side, alt afhn-gigt af operativsystemet. Last tvinger printeren til at udskrive LPD-bannersiden som sidste side, uafhngigt af operativsystemet. Standardvrdi = Off

Bemrk! LPD Banner Page Mode er ikke tilgngelig p Canon-printere, som understtter Canon Advanced Printing Technology, Canon Advanced Raster Printing System eller UFRII LT.

IP Address Angiv printerserverens IP-adresse i formatet w.x.y.z. Du br f en entydig og ledig IP-adresse af din lokale netvrksadministrator for at undg kon-flikter med andre netvrksenheder.Standardindstilling = 192.168.0.90

Bemrk! Hvis DHCP, BOOTP eller RARP er aktiveret, tilsidesttes dine manuelle indstillinger muligvis, nr du genstarter printerserveren. For at undg at dette sker, anbefales det, at du deaktiverer BOOTP og RARP, nr du indstiller IP-adressen manuelt; DHCP deaktiveres automatisk.

Vigtigt! Hvis du ndrer IP-adressen, mister du kontakten med printerser-veren. Du skal angive printerserverens nye IP-adresse i webbrowserens adressefelt, hvis du fortsat vil kunne konfigurere og administrere printer-serveren via webbrowseren.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 47

Administration og konfiguration af printerserver

Subnet Mask Angiv den undernetmaske, som anvendes til at bestemme, hvornr trafik-ken skal sendes via en router. Dette nummer angiver sammen med IP-adressen, i hvilket netvrk printerserveren befinder sig. Den normale undernetmaske af klasse C er sdvanligvis 255.255.255.0. Standardvrdien 0.0.0.0 angiver, at alle netvrkssegmenter er tilgnge-lige.

Default Router Angiv standardrouterens IP-adresse. Al trafik, som foregr uden for det lokale netvrk, som defineret af undernetmasken, sendes til standardrou-teren. Eventuel omdirigering via andre routere sker automatisk. Indstillin-gen 0.0.0.0 angiver, at standardrouteren ikke er konfigureret. Hvis det er tilfldet, forudstter printerserveren, at der findes en router, som auto-matisk registrerer og omdirigerer printerserverens pakker til destinationer uden for det lokale netvrkssegment. Standardvrdi: 0.0.0.0

DHCP Enabled Angiv Yes for at aktivere DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP downloader automatisk IP-adressen til de enkelte printerservere ved start. Alt afhngigt af hvordan netvrket er konfigureret, indstilles andre internetrelaterede parametre ssom standardrouter, undernetmaske mv. ogs automatisk. Det anbefales, at du kontrollerer indstillingerne, nr du har genstartet serveren, og derefter indtaster eventuelt manglende parametre manuelt. Standardvrdi = No (deaktiveret)

BOOTP Enabled Angiv Yes for at aktivere BOOTP (BOOTstrap Protocol). BOOTP downloa-der automatisk IP-adressen til de enkelte printerservere ved start. Alt afhngigt af hvordan netvrket er konfigureret, indstilles andre internet-relaterede parametre ssom standardrouter, undernetmaske mv. ogs automatisk. Det anbefales dog, at du kontrollerer indstillingerne, nr du har genstartet serveren, og derefter indtaster eventuelt manglende para-metre manuelt. Standardvrdi = No (deaktiveret)

RARP Enabled Angiv Yes for at aktivere RARP (Reverse Address Resolution Protocol). RARP downloader automatisk IP-adressen til de enkelte printerservere ved start. Denne metode fungerer kun ved enkeltnetvrkssegmenter. Andre internetrelaterede parametre ssom standardrouter, undernetmaske mv. skal indtastes manuelt, fordi RARP kun indstiller IP-adressen. Standardvrdi = No (deaktiveret)

DNS Server Address Angiv IP-adressen til DNS-serveren (Domain Name System). Standard = 0.0.0.0

DNS Dynamic Update Angiv Yes for at aktivere DNS (Domain Name System). DNS anvender navne i stedet for IP-adresser til at lade klienter finde ressourcer via TCP/IP-netvrk. Standardvrdi = No

DNS Host name Angiv DNS-vrtsnavn. Dette navn bruges i alle miljer til at identificere denne printerserver. Standardvrdi =

48 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Administration og konfiguration af printerserver

DNS Domain Name Angiv navnet p det domne, som printerserveren tilhrer. Udtrykket domne henviser til en gruppe computere i et netvrk, som har fet til-delt samme navn. Et domne kan indeholde flere arbejdsgrupper. Standard =

WINS Enabled Angiv Yes for at aktivere WINS (Windows Internet Name Service) via TCP/IP. WINS anvender NetBIOS-navne til at lade Windows-baserede kli-enter finde ressourcer via TCP/IP-netvrk. Standardvrdi = Yes

WINS Server Address Angiv den primre WINS-servers IP-adresse. WINS-serveren bruges til at identificere en computer ved hjlp af vrtsnavnet i stedet for IP-adres-sen.Standardvrdi: 0.0.0.0

WINS Host Name Angiv det WINS-vrtsnavn, som skal bruges til at identificere din prin-terserver. Standard =

Scope ID Angiv det NetBIOS-omrde, som printerserveren tilhrer. Omrde-idet er en strengvrdi bestende af tegn, som fjes til NetBIOS-navnet og anvendes til al NBT-kommunikation. Omrde-id'et angiver en gruppe computere, som genkender et registreret NetBIOS-navn, og al NetBIOS-trafik foregr inden for denne gruppe.Standardvrdi = angiver standardomrdet.

SNTP Server Address Angiv tidsserverens IP-adresse eller netvrksnavn.Standard =

SNTP Update Interval Det interval, med hvilket der sendes en anmodning til tidsserveren om et opdateret klokkeslt.Standard = 1 time

Time Zone Angiv den tidszone, printerserveren er placeret i. Bemrk! Denne indstil-ling er kun synlig i den engelske firmwareversion.Standard = GMT

Daylight Saving Angiv Yes, hvis du har sommertid. Bemrk! Denne indstilling er kun syn-lig i den engelske firmwareversion.Standard = No

SLP Enabled Angiv Yes for at aktivere SLP-kommunikation til og fra printerserveren.Standard = Yes

SLP Scope List Angiv navnet p det SLP-omrde, som printerserveren tilhrer. Omrdet henviser til en gruppe computere i et netvrk, som har fet tildelt et omrdenavn. Standard = DEFAULT

Unicast CommunicationsMode

Angiv Yes for at aktivere Unicast Communications Mode.Bemrk, at denne indstilling kun vises, nr du bruger en CAPT-kompati-bel printer. Se Brug af unicast-kommunikation i netvrk p side 63 for at f yderligere oplysninger.Standard = No

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 49

Administration og konfiguration af printerserver

Administration af printerserver via FTP

Nr du har tildelt AXIS 1650 en IP-adresse som beskrevet i Angivelse af IP-adressen p side 11, kan du ndre AXIS 1650s parameterindstillinger ved hjlp af File Transport Protocol (FTP).

Redigering af config-filen

Flg nedenstende anvisninger for at redigere config-filen ved hjlp af FTP:

1. Log p AXIS 1650 ved at skrive:ftp eller ftp i en kommandoprompt.

2. Angiv bruger-id (standardvrdien er root; hvis standardadgangskoden er blevet ndret, skal den ogs angives). Nr du angiver adgangskoden, vil den ikke blive vist p skrmen, og markren vil heller ikke flytte sig.

3. Download config-filen til din vrt ved at skrive:get config

4. Rediger filen ved hjlp af et tekstbehandlingsprogram.

5. Gem config-filen p AXIS 1650 ved at skrive: put config CONFIG

6. Afslut FTP-sessionen ved at skrive bye.

Eksempel Sdan hentes og gemmes config-filen ved hjlp af FTP fra en kommand-oprompt.

Det er vigtigt, at destinationsfilen angives med blokbogstaver. I modsat fald vil ndringerne vre midlertidige og g tabt, nr AXIS 1650 genstartes.

> ftp npserver

connected to npserver.

220 AXIS 1650 FTP Print Server v2. July 1 2005 ready.

Name (npserver:thomas): root

331 User name ok.

230 User logged in

ftp> get config

200 PORT command successful.

150 Opening data connection for config (192,36,253,4,13,223), (mode ascii).

226 Transfer complete.

8588 bytes received in 0.24 seconds (35.63 kbytes/s)

ftp> put config CONFIG

200 PORT command successful.

150 Opening data connection for CONFIG (192,36,253,4,13,223), (mode ascii).

226 Transfer complete.

8588 bytes received in 0,45 seconds (19,04 kbytes/s)

ftp> bye

221 Goodbye.

>

50 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Administration og konfiguration af printerserver

FTP Hjlp Hvis du skriver help i trin 3 i FTP-vejledningen ovenfor, vises en liste over de tilgngelige kommandoer.

Administration af printerserver via SNMP

Du kan bruge SNMP (Simple Network Management Protocol) til fjer-novervgning og fjernkonfiguration af AXIS 1650. Alle hovedfunktioner til printerservere understttes.

Generelle oplysninger SNMP henviser til et st standarder for netvrksadministration, herunder en protokol, en databasestrukturspecifikation og et st dataobjekter. Implementationen af SNMP p AXIS 1650 krer via TCP/IP-netvrk.

Administrationen hndteres af NMS-software (NMS Network Manage-ment System), som krer p en vrt i netvrket. NMS-softwaren kommu-nikerer med netvrksenhederne ved hjlp af meddelelser, som bestr af referencer til t eller flere objekter.

En meddelelse kan vre et sprgsml eller en anvisning til en enhed eller en alarm, som udlses af en bestemt hndelse i en enhed. Objekterne befinder sig i databaser af typen MIB (Management Information Base), hvor MIB-II er en standarddatabase.

AXIS 1650 understtter flgende MIBer:

relevante dele af MIB-II

relevante dele af vrtens ressource-MIB

relevante dele af printerens MIB

relevante dele af CANONs MIB

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 51

Scanning med AXIS 1650

Afsnit 9 Scanning med AXIS 1650

Hvis din Canon-enhed ogs fungerer som scanner, kan du ligeledes bruge din AXIS 1650 som scannerserver. Bemrk! Windows Server 2003, Win-dows 98/ME, ldre versioner af Windows-operativsystem og CAPT-scan-ningsenheder understttes ikke.

I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan scanne via en AXIS 1650 ved hjlp af AXIS ScanClient. Du kan finde generelle oplysninger om scan-ning i betjeningsvejledningen til din Canon-enhed. Eksemplerne her viser Windows XP og en Canon MF3110 med MF Toolbox 4.7.

Fr du gr videre med dette afsnit, skal du srge for, at du har konfigure-ret et udskrivningsmilj og har installeret scannersoftwaren til Canon-enheden (se betjeningsvejledningen til Canon-enheden og de foregende afsnit af denne vejledning).

AXIS 1650 giver dig valget mellem to scanningsmetoder:

Scanning fra computeren se side 55.

Scanning fra Canon-enheden se side 58.

Begge metoder krver, at AXIS ScanClient er installeret p klientcompu-teren.

AXIS ScanClient bner en kanal mellem din computer og scanneren. Kanalen er ben i fem minutter, s du har tid til at g hen til scanneren og anbringe det objekt, der skal scannes, p flatbed-scannerpladen. I de fem minutter har kun du adgang til scanneren (men udskriftsjobfunktionen fungerer som normalt).

Installation af AXIS ScanClient

Find AXISScanClient_SetUp.exe p AXIS 1650-cd'en eller p www.axis.com.

1. Start installationsprogrammet ved at dobbeltklikke p det tilhrende ikon.

2. Vlg installationssprog, og klik p [OK].

52 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Scanning med AXIS 1650

3. Installationen skal til at begynde. Klik p [Next].

4. Ls og accepter licensaftalen. Klik p [Next].

5. Vlg Destination Location (standardplaceringen er c:\Programmer\AXIS Communications\AXIS ScanClient). Klik p [Next].

6. Vlg Start Menu Folder (standardmappen er AXIS ScanClient). Klik p [Next].

7. Kontrollr vrdierne, og klik p [Install] for at starte installationsprocessen.

8. Lidt efter er AXIS ScanClient blevet installeret p computeren. Klik p [Finish] for at afslutte installationen.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 53

Scanning med AXIS 1650

Brug af AXIS ScanClient

Oprette forbindelse tilscanneren

1. Start AXIS ScanClient (Start | AXIS ScanClient). Klienten sger p net-vrket efter scannerenheder. Marker den enhed, du vil bruge, ved at klikke p den p listen (du kan ogs vlge en scanner ved at indtaste en IP-adresse). Klik p [Connect].

2. Hvis scanneren er optaget, viser AXIS ScanClient, hvem der bruger den, og ellers bliver du tilsluttet som vist p meddelelseslinjen.

Klik p [Help] for at f oplysninger om, hvordan du opretter og afbryder forbindelsen.

Afbryde forbindelse tilscanneren

Scanningssessionen afsluttes automatisk, og kanalen lukkes efter 5 minutters inaktivitet.

Afbryde forbindelsemed det samme

Hvis du vil afbryde forbindelsen med det samme, skal du klikke p [Disconnect] p AXIS ScanClient.

54 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Scanning med AXIS 1650

Meddelelseslinjen ndres til Disconnected.

Start af en scanning fra computeren

Starte en scanning fracomputeren

Opret forbindelse til scanneren med AXIS ScanClient se side 54 og anbring det objekt, der skal scannes, p scannerens flatbed.

1. Start modtagerprogrammet (f.eks. Canon MF Toolbox Scan Function) p din computer. Klik p [Save] for at bne dialogboksen Save.

2. Klik p [Start] i dialogboksen Save for at starte scanningen.

3. Luk dialogboksen Save og Canon MF Toolbox, nr du er klar.

4. Afbryd forbindelsen til scanneren se side 54, og fjern det scannede objekt fra scannerens flatbed.

Scanning fra andreprogrammer

Ved hjlp af ovenstende metoder kan du scanne fra mange slags billed-software, f.eks. Microsofts guide Scanner og kamera, Adobe Photoshop,

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 55

Scanning med AXIS 1650

Gimp, Adobe Acrobat og anden software, som kan bruge TWAIN- eller WIA-drivere.

Eksempel 1 Eksempel med brug af Microsofts guide Scanner og kamera:

1. Opret forbindelse til scanneren med AXIS ScanClient se side 54 og anbring det objekt, der skal scannes, p scannerens flatbed.

2. G til Start | Printere og faxenheder.

3. Klik p Scannere og kameraer.

4. Hjreklik p den enhed, du vil bruge (for eksempel WIA Canon MF3110), og vlg Hent billede ved hjlp af guiden Scanner.

5. Guiden Scanner og kamera starter. Klik p [Next].

6. Vlg scanningsparametre, og start scanningen.

7. Afbryd forbindelsen til scanneren se side 54, nr scanningen er klar, og fjern det scannede objekt fra scannerens flatbed.

Eksempel 2 Eksempel med brug af Gimp:

1. Opret forbindelse til scanneren med AXIS ScanClient se side 54 og anbring det objekt, der skal scannes, p scannerens flatbed.

2. Start Gimp.

56 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Scanning med AXIS 1650

3. Vlg File | Acquire | TWAIN...

4. Vlg kilde (f.eks. MF3110).

5. Vlg scanningsparametre, og start scanningen.

6. Afbryd forbindelsen til scanneren se side 54, nr scanningen er klar, og fjern det scannede objekt fra scannerens flatbed.

Start af en scanning fra Canon-enheden

Kun frste gang:Klargre computeren

Disse fem trin skal kun bruges, inden den frste scanning startes fra Canon-enheden til en bestemt klientcomputer. Nr disse parametre er ind-stillet, kan scanningssoftwaren arbejde automatisk.

1. Opret forbindelse til scanneren med AXIS ScanClient se side 54.

2. G til Start | Printere og faxenheder.

3. Klik p Scannere og kameraer.

4. Hjreklik p den enhed, du vil bruge (for eksempel WIA Canon MF3110), og vlg Egenskaber.

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 57

Scanning med AXIS 1650

5. Vlg Hndelser, og vlg hndelsen Canon MF3110 Scan Button.

Markr indstillingen Kr dette program under Handlinger, og vlg MF ToolBox Ver4.7 p listen.

Klik p [OK].

Nu har du klargjort computeren til automatisk at hndtere scanninger, som startes fra Canon-enheden.

Starte en scanning fraCanon-enheden

Opret forbindelse til scanneren med AXIS ScanClient se side 54 og anbring det objekt, der skal scannes, p scannerens flatbed.

1. Hvis Canon-enheden er i energisparetilstand, skal du trykke p tasten [Energy Saver].

2. Tryk p [Scan] p Canon-enheden.

3. Tryk p [Start] p Canon-enheden.

4. Canon-enheden begynder at scanne.

5. Fjern det scannede objekt fra scannerens flatbed, nr scanningen er klar, og g tilbage til din computer.

6. Luk modtagerprogrammet p computeren, og afbryd forbindelsen til scan-neren se side 54.

Bemrk! Nr Canon-enheden vgner op fra Power Off eller energisparetilstand, skal den bruge lidt tid (fra 30 sekunder til et par minutter) p at justere lyset og scanneren for at kunne producere optimale scanninger. Tryk p [Start] gentagne gange, til scanningen starter.

58 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Testknappen

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 59

Afsnit 10 Testknappen

Fabriksindstillinger Testknappen sidder i hjre side p printerserverens forside og bruges til at nulstille serveren til fabriksindstillingerne:

1. Sluk for printerserveren ved at fjerne strmstikket.

2. Tryk p testknappen og hold den nede, mens du stter strmstikket i igen.

3. Fortst med at holde testknappen nede i mindst 5 sekunder.

4. Slip testknappen, hvorefter netvrkskontrollampen lyser konstant.

5. Genstart printerserveren ved frst at frakoble strmstikket og derefter tilslutte det igen.

Vigtigt!

Canon BubbleJet-printere

Hvis AXIS 1650 er sluttet til en Canon BubbleJet-printer, kan testknappen bruges til flgende operationer:

Udskrivning af en testsideTryk n gang p testknappen for at udskrive en testside. Testsiden indeholder grundlggende oplysninger om printerserveren. Det anbefales, at du udskriver en testside, hver gang du slutter printerserveren til en printer.

Nulstilling til fabriksindstillingerSe ovenstende beskrivelse.

Nr du nulstiller printerserveren til fabriksindstillingerne, nulstilles alle dens parametre til deres standardvrdier med undtagelse af nodeadressen (NODE_ADDR.)

IP-adressen (INT_ADDR.) nulstilles til standardvrdien 192.168.0.90

Opgradering af firmware

Afsnit 11 Opgradering af firmware

Printerserverens firmware er gemt i dens flash-hukommelse. Dette hukommelseslager bevarer dataene, selv efter at strmmen er afbrudt. En flash-hukommelse muliggr sletning og genskrivning af data, og det er grunden til, at du kan installere firmware-opdateringer p printerserve-ren, efterhnden som de bliver tilgngelige, uden at udskifte nogen dele. Ny firmware kan blot indlses i AXIS 1650 via netvrket.

Du kan f al tilgngelig printerserverfirmware gratis flgende steder:

p www.axis.com hos din lokale forhandler

Forsigtig!

Opgradering via FTP For at kunne opgradere via netvrket ved brug af FTP skal du have en fil, som indeholder den nye printerservers firmware. Navnet p denne fil har formatet 1650_x_xx.bin

Printerserveren skal have en gyldig IP-adresse.

Eksempel I dette eksempel anvendes flgende eksempelvrdier:Printerservermodel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AXIS 1650IP-adresse p printerserver: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.168.0.90Den nye firmwareversions navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650_2_00.binPlacering af firmware og opgraderingsprocedure: . . . . . . c:\Axis Opret en ny mappe, som f.eks. kan hedde Axis, p harddisken, og down-load firmwaren til den.

1. Download firmwaren fra www.axis.com/techsup/firmware, og gem den i en ny mappe p computeren, f.eks. c:\ Axis

2. bn en kommandoprompt (Start | Run). Skriv cmd, og klik p OK.Windows 98: Skriv command, og klik p OK.

3. Et DOS kommandopromptvindue bnes. Kontrollr, at du arbejder i mappen c:\Axis (skriv cd c:\Axis, og tryk p Enter).

4. Skriv dir, og tryk p Enter. Alle filer i Axis-mappen vises.

Firmware er intern printerserversoftware, som bestemmer dens funktion.

Filoverfrslen m ikke afbrydes. Hvis filoverfrslen afbrydes, skal prin-terserveren geninitialiseres af forhandleren.

Fr du opgraderer printerserveren, skal du kontrollere, at den ikke er i gang med at udskrive. Vent, indtil udskrivningen er frdig, fr du begynder opgraderingen.

60 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Opgradering af firmware

5. Opret forbindelse til printerserveren ved hjlp af ftp: Skriv ftp , og tryk p EnterEksempel: ftp 192.168.0.90

6. Angiv brugernavnet; standardnavnet er root. Tryk p Enter. Hvis standardadgangskoden er blevet ndret, skal den ogs indtastes. Nr du angiver adgangskod