Click here to load reader

Studijski program: Turizam i hotelijerstvo · PDF fileRedni broj Predmet Profesor Datum Vreme početka ispita Oblik ispita Sala 1 Računovodstvo prof. dr Goranka Knežević 01.04.2019

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studijski program: Turizam i hotelijerstvo · PDF fileRedni broj Predmet Profesor Datum Vreme...

 • Redni

  broj Predmet Profesor Datum

  Vreme

  početka ispita Oblik ispita Sala

  1 Računovodstvo prof. dr Goranka Knežević 01.04.2019. 10:00 pisano A101

  2 Ekonomika turizma doc. dr Danijel Pavlović 02.04.2019. 11:00 elektronski/usmeno E001

  3 Kvantitativne metode doc. dr Biljana Radičić 03.04.2019. 10:00/11:30 pisano/elektronski A201/E001

  4 Ekonomija prof. dr Sanja Filipović 04.04.2019. 10:30 elektronski E302

  5 Španski jezik 1 Aleksandra Gagić 05.04.2019. 09:00/10:00 elektronski/usmeno E001/A202

  6 Nemački jezik 1 Magdalena Duvnjak 05.04.2019. 13:00/14:00 elektronski/usmeno E302/A202

  7 Engleski jezik 1 doc. dr Radmila Suzić 06.04.2019. 12:00/13:00 elektronski/usmeno E001/A103

  8 Sociologija doc. dr Milica Čolović 10.04.2019. 14:00 elektronski E002

  9 Psihologija doc. dr Milica Čolović 10.04.2019. 14:00 elektronski E002

  10 Poslovna informatika prof. dr Miloš Stojmenović 13.04.2019. 08:00 elektronski E001

  Studijski program: Turizam i hotelijerstvo

  I GODINA

  II GODINA

 • 1 Turizam i prostor doc. dr Nikica Radović 01.04.2019. 11:00 usmeno A102

  2 Pravo u turizmu prof. dr Marija Kostić 02.04.2019. 10:00 elektronski E001

  3 Upravljanje ljudskim resursima u

  hotelijerstvu prof. dr Filip Đoković 03.04.2019. 12:00 pisano E302

  4 Marketing u turizmu i hotelijerstvu prof. dr Jelena Gajić 04.04.2019. 09:00 elektronski E302

  5 Marketing usluga prof. dr Jelena Gajić 04.04.2019. 09:00 elektronski E302

  6 Menadžment prof. dr Gordana Dobrijević 05.04.2019. 10:00 usmeno A201

  7 Engleski jezik 2 doc. dr Radmila Suzić 06.04.2019. 12:00/13:00 elektronski/usmeno E001/A103

  8 Španski jezik 2 Aleksandra Gagić 08.04.2019. 09:00 elektronski/usmeno E001a

  9 Nemački jezik 2 Magdalena Duvnjak 08.04.2019. 09:00 elektronski/usmeno E001b

  10 Organizaciono ponašanje i korpoprativna

  kultura prof.dr Jelena Đorđević Boljanović 09.04.2019. 12:00 pisano A103

  11 Marketing prof. dr Jelena Gajić 10.04.2019. 15:00 elektronski E001a

  12 Izborni EH Međunarodna Gastronomija doc. dr Ivana Brdar 30.03.2019. 14:00 usmeno A102

  1 Informacioni sistemi u turizmu i

  hotelijerstvu prof. dr Angelina Njeguš 01.04.2019. 10:00 elektronski E302

  2 Poslovno pravo prof. dr Marija Kostić 02.04.2019. 10:00 elektronski E001

  III GODINA

 • 3 Menadžment u hotelijerstvu prof. dr Filip Đoković 03.04.2019. 12:00 pisano E302

  4 Finansijsko poslovanje u turizmu i

  hotelijerstvu prof. dr Tijana Radojević 04.04.2019. 10:00 elektronski E302

  5 Menadžment kulturnih resursa u turizmu prof. dr Sofija Petković 05.04.2019. 11:00 usmeno A102

  6 Engleski jezik 3 doc. dr Radmila Suzić 06.04.2019. 12:00/13:00 elektronski/usmeno E001/A103

  7 Španski jezik 3 Aleksandra Gagić 08.04.2019. 09:00 elektronski/usmeno E001a

  8 Nemački jezik 3 Magdalena Duvnjak 08.04.2019. 09:00 elektronski/usmeno E001b

  9 Poslovanje turističkih agencija i

  organizatora putovanja doc. dr Danijel Pavlović 09.04.2019. 14:00 elektronski/usmeno E001b/A103

  10 Restoraterstvo doc. dr Nataša Kilibarda 12.04.2019. 14:00 pisano 401a

  IV GODINA

  1 Bezbednost hrane doc. dr Nataša Kilibarda 12.4.2019 14:00 pisano 401a

  2 Ekonomsko-finansijska analiza u

  hotelijerstvu doc. dr Nikica Radović 01.04.2019. 10:00/11:00 pisano/usmeno A102

  3 Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu doc. dr Ivana Brdar 02.04.2019. 11:30 usmeno A201

  4 Izborni I4 Projektovanje i izgradnja u

  hotelijerstvu prof. dr Filip Đoković 03.04.2019. 12:00 usmeno E302

  5 Izborni EH Osnove tehnologije životnih

  namirnica doc. dr Nataša Kilibarda 03.04.2019. 12:00 pisano E302

  6 Španski jezik 4 Aleksandra Gagić 04.04.2019. 09:00/10:00 elektronski/usmeno E001/A202

  7 Nemački jezik 4 Magdalena Duvnjak 04.04.2019. 13:00/14:00 elektronski/usmeno E002/A202

 • 8 Zdravstveni aspekti turizma prof. dr Jovanka Popov-Raljić 05.04.2019. 10:00 pisano A103

  9 Engleski jezik 4 doc. dr Radmila Suzić 06.04.2019. 12:00/13:00 elektronski/usmeno E001/A103

  10 Izborni I4 Upravljanje kvalitetom u

  hotelijerstvu doc. dr Nikica Radović 08.04.2019. 13:30 pisano 301b

  11 Izborni EH Ekološki aspekt hrane prof. dr Svetlana Stanišić/prof. dr

  Marija Kostić 09.04.2019. 15:00 elektronski E001a

  12 Praktična istraživanja i poslovne veštine prof. dr Jelena Gajić 10.04.2019. 15:00 elektronski E302

  13 Principi ishrane i rekreacije prof. dr Svetlana Stanišić 30.03.2019. 14:00 pisano A102

Search related