of 49 /49
Ispitna koordinatorica:Čeda Perko, dipl.ing. svibanj,2016. Državna matura 2015./2016. IV.dio Srednja škola Mate Blažine Labin

ispita državne mature

  • Upload
    buimien

  • View
    245

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ispita državne mature

Ispitna koordinatorica:Čeda Perko, dipl.ing.

svibanj,2016.

Državna matura 2015./2016.

IV.dio

Srednja škola Mate Blažine Labin

Page 2: ispita državne mature

Pregled:

Postupak i pravila polaganja ispita državne mature

Rezultati i podnošenje prigovora

Propisani pribor na ispitima

Kalendar državne mature 2015./2016.-ljetni rok, jesenski rok

Rukovanje sigurnosnim vrećicama i video upute o organizaciji i provedbi ispita državne mature

Pomoć i podrška

Page 3: ispita državne mature

AKTIVNOSTI I ROKOVI !!!!!

Na mrežnim stranicama www.postani-

student.hr i www.ncvvo.hr objavljen je

PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA

DRŽAVNE MATURE

http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2

016-01-07/PRIRUCNIK_ZA_UCENIKE2.pdf

Page 4: ispita državne mature

AKTIVNOSTI I ROKOVI !!!!!

Page 5: ispita državne mature

Provjera upisanih ocjena i ostalih podataka

Učenici su dužni provjeriti:

- ocjene 4. razreda ( rok do 30.05.2016.)

- eventualne rezultate državnih i međunarodnih

natjecanja i sportsku kategoriju,

- To će učiniti na poveznici „Moji podatci“ nakon što

se prijave u sustav.

Ukoliko su podatci točni, učenici ih potvrđuju putem

poveznice „Verificiraj“ koja se nalazi ispod podataka

na koje se odnosi. Ako su podatci netočni, učenici

trebaju što prije obavijestiti ispitnoga koordinatora.

Page 6: ispita državne mature

Postupak i pravila polaganja ispita državne mature

Page 7: ispita državne mature

Pristupanje ispitu

Učeniku kojemu je na kraju nastavne godine

( 17.svibnja 2016.) zaključena negativna ocjena ne može pristupiti ispitima državne mature u ljetnome roku.

Učenik koji se na kraju nastavne godine upućuje na dopunski rad ne može pristupiti ispitima državne mature u ljetnom roku

Učenici imaju pravo na polaganje prijavljenih ispita bez obveze plaćanja troškova u kalendarskoj godini u kojoj završavaju završni razred srednjega obrazovanja.

Page 8: ispita državne mature

Polaganje ispita

Datumi – u kalendaru polaganja ispita DM na

mrežnim stranicama www.ncvvo.hr

U jednome se danu mogu polagati najviše dva

ispita državne mature.

Informacije o trajanju i načinu provođenja ispita

u ispitnim katalozima i

“Vodiču kroz ispite državne mature” –obavljen na

www.ncvvo.hr

Page 9: ispita državne mature

Postupak polaganja ispita

Pravila polaganja – prema

Pravilniku o polaganju državne mature.

Mjesto pisanja ispita određuje NCVVO

Vrijeme i mjesto pisanja ispita učenici mogu vidjeti na mrežnoj stranici www.postani-student.hr pod poveznicom ‘Moj raspored’.

Točan raspored polaganja ispita objavljuje se pet dana uoči svakoga ispita.

Raspored pisanja ispita po ispitnim prostorijama -objavljen 60 minuta uoči ispita na ispitnome mjestu ( oglasnoj ploči) i na vratima ispitnih prostorija.

Svi učenici dužni su doći na ispitna mjesta najkasnije 30 minuta prije početka pisanja ispita.

Page 10: ispita državne mature

Postupak polaganja ispita

Pri dolasku na ispit - osobni dokument s fotografijom koji se prije ulaska u ispitnu prostoriju predočuje dežurnome nastavniku te odlaže na desni rub stola koji je određen za pisanje ispita.

Učenici odlažu sve osobne stvari na za to predviđeno mjesto u ispitnoj prostoriji:(mobilni uređaj, slušalice, ručne satove i druge elektronske uređaje) te da moraju isključiti mobilni uređaj.

Učenici na radnome stolu imaju:

- osobnu iskaznicu (na desnome rubu stola)

- pribor za pisanje propisan ispitnim katalogom za svaki

predmet

- bočicu s vodom u plastičnoj, prozinoj ambalaži bez

naljepnice (opcija)

ispitne materijale.

Page 11: ispita državne mature

Postupak polaganja ispita

Propisan pribor koji je dozvoljeno koristiti naveden je u ispitnim katalozima za pojedini predmet i u Vodiču kroz ispite državne mature.

Osim navedenoga, pravila i način polaganja ispita državne mature te radnje koje se smatraju kršenjem pravila propisani su

Pravilnikom o polaganju državne mature http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2013-01-07/pravilnik_polaganja_dm_2013.pdf te

Pravilima https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2016/03/pravila-o-DM.pdf

koje propisuje NCVVO i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Page 12: ispita državne mature

Postupak polaganja ispita-kašnjenje

Dopušteno kašnjenje – do 30 minuta -

vrijeme pisanja se ne produljuje

Kašnjenje od 30 min odnosi se na početak

ispita u cijelosti (npr. učenik može zakasniti

na prvi dio ispita iz stranih jezika, ali ne i na

drugi dio, nakon pauze).

Ako iz opravdanih razloga učenik zakasni

više od 30 minuta, NCVVO omogućiti će mu

polaganje ispita u sljedećemu ispitnom

roku.

Page 13: ispita državne mature

Postupak polaganja ispita-prekid

Ako učenik iz opravdanih razloga prekine ispit na neko vrijeme,ispitno povjerenstvo omogućit će mu produljenje pisanja ispita onoliko vremena koliko je trajao prekid, ali najviše do 50 % vremena predviđenoga za trajanje ispita.

Ako učenik ispit završi prije propisanoga vremena, smije napustiti ispitnu prostoriju, ali prije toga mora predati ispit dežurnome nastavniku.

U pravilu 30 minuta nakon početka ispita i 15 minuta prije kraja ispita niti jedan učenik ne smije napustiti ispitnu prostoriju

Page 14: ispita državne mature

Za vrijeme ispita

Nije dopušten nikakav oblik komunikacije ili suradnje s drugim učenicima. To uključuje sve oblike prepisivanja, dogovaranja, razgovaranja ili razmjenjivanja poruka te zajedničko rješavanje zadataka.

Ne smijete ometati rad ostalih učenika. Zabranjeno je pričanje, zapitkivanje, stvaranje buke, neugodnih zvukova i slično.

Ne smijete ni na koji način oštetiti, otuđiti ili uništiti svoj ili tuđi uradak ili bilo koji dio ispitnoga materijala, inventara prostorije u kojoj se ispit odvija ili tuđe imovine.

Nije dopušteno jesti. Učenik smije imati bočicu s vodom u plastičnoj, prozirnoj ambalaži bez naljepnice

Ispitnu prostoriju privremeno možete napustiti do 5 minuta uz dopuštenje i pratnju dežurnoga nastavnika.

U isto vrijeme ispitnu prostoriju može napustiti samo jedan učenik.

Page 15: ispita državne mature

Kršenje pravila- Članak 31.Pravilnika o polaganju državne mature

Prekršaji učenika na ispitu jesu:

1. nepridržavanje uputa dežurnoga nastavnika;

2. upisivanje neprimjerenih znakova ili neprimjerenih sadržaja u ispitni test;

3. nepridržavanje uputa o uporabi propisanoga pribora;

4. osvrtanje, razgovaranje, odnosno sporazumijevanje;

5. ometanje tijeka ispita;

6. prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja.

Mjera: opomena - kao upozorenje kod prvoga primijećenoga prekršaja od točke 1. do 6.

Page 16: ispita državne mature

Kršenje pravila- Članak 31.Pravilnika o polaganju državne mature

7. posjedovanje ili korištenje nedopuštenih

pomagala;

8. predavanje uratka drugoga pristupnika.

Mjera: prekid dijela ispita ili ispita kod

ponovljenoga prekršaja od točke 1. do 6. i prvoga

primijećenoga prekršaja iz točaka 7. i 8

9. nedozvoljeno posjedovanje ispitnih materijala,

10. zamjena identiteta pristupnika.

Mjera: poništavanje svih položenih ispita – u

slučaju točaka 9. i 10.

Page 17: ispita državne mature

Postupak polaganja ispita

!!!!!!!!!

Učenicima kojima je Nacionalni centar za

vanjsko vrednovanje obrazovanja potvrdio

mjeru udaljavanja s ispita ili poništio sve

ispite državne mature neće se omogućiti

upis niti na jedno visoko učilište u istome

upisnom roku.

Page 18: ispita državne mature

Prepisivanje ili drugo nedozvoljeno ponašanje, Članak 38.

Ocjenjivač će upozoriti Centar na moguće prepisivanje ili drugo eventualno nedozvoljeno ponašanje koje je razvidno iz usporedbe ispitnih testova učenika.

Centar učenika, za kojega postoji opravdana sumnja na moguće prepisivanje koje su uočili ocjenjivači, može pozvati na ponovno polaganje ispita.

Vrijeme i mjesto polaganja ispita određuje Centar.

Troškove dolaska do ispitnoga mjesta i osiguranje učenika snosi škola.

Page 19: ispita državne mature

Prepisivanje ili drugo nedozvoljeno ponašanje, Članak 38.

Ispit se održava najkasnije do objave rezultata

ispita državne mature u pojedinome roku.

Rezultat ostvaren na ponovnomu polaganju

ispita je konačan.

Za učenika koji ne pristupi ponovnomu

polaganju ispita smatra se da nije položio ispit.

Page 20: ispita državne mature

Prepisivanje ili drugo nedozvoljeno ponašanje

Osim mjera koje su propisane i koje se

poduzimaju prema članku 38. Pravilnika o

polaganju državne mature Centar može

donjeti i odluku o

zabrani polaganja ispita u tekućoj i sljedećoj

Školskoj godini

zbog teških povreda kojima je dovedena u

pitanje zakonitost provedbe državne

mature prema člancima 29. i 31., stavku 4.

Pravilnika o polaganju državne mature.

Page 21: ispita državne mature

Rezultati ispita

dostupni na mrežnoj stranici

www.postani-student.hr

pod poveznicom „Moji rezultati“.

detalji ocjenjivanja, bodovi za svaki pojedini

zadatak, svi listovi ispitne knjižice i dr. –

SKENIRANO

Rezultati ispita državne mature su trajni.

bodovni pragovi – svake se godine određuju-

ocjene od 1 - 5

Page 22: ispita državne mature
Page 23: ispita državne mature

Rezultati ispita

učenik je položio državnu maturu ako položi

sva tri ispita iz predmeta koji čine obvezni dio

državne mature

ocjene na ispitu državne mature više razine (A)

ne preračunavaju se u osnovnu razinu (B)

ispita. Ocjena nedovoljan (1) na ispitu više

razine (A) ne može preračunati u prolaznu

ocjenu na ispitu osnovne razine (B).

Page 24: ispita državne mature

Ponovno polaganje ispita

Učenik može ponovno polagati već

položeni ispit u sljedećemu ispitnom roku

u istoj ili drugoj kalendarskoj godini, pri

čemu snosi troškove polaganja ispita.

Za ponovno položene ispite učeniku izdaje

se potvrda o ponovno položenom ispitu

državne mature.

Page 25: ispita državne mature

Podnošenje prigovora na rezultate ispita državne mature

Ako učenik uoči bilo kakvu nepravilnost, potrebno je odmah

učiniti sljedeće:

• za netočno unesene ocjene - obavijestiti ispitnoga

koordinatora

• u slučaju nepravilnosti u ocjenjivanju dodatnih provjera

posebnih znanja,vještina i sposobnosti - kontaktirati visoko

učilište

• u slučaju sumnje u nepravilnosti u ocjenjivanju ispita

državne mature - pisani prigovor školskom ispitnom

povjerenstvu.

Obrazac za prigovor dostupan je na mrežnoj stranici :

www.postani-student.hr.

Status obrade prigovora bit će vidljiv nakon prijave u sustav

pod poveznicom ‘Moji prigovori’.

Page 26: ispita državne mature

Podnošenje prigovora na rezultate ispita državne mature

VAŽNO!! - razmatrati će se samo prigovori podneseni:

• najkasnije 48 sati nakon objave rezultata ispita

državne mature ili dodatnih provjera posebnih znanja,

vještina i sposobnosti – za prigovore na rezultate

• najkasnije 72 sata prije objave konačnih rang-lista

– za prigovore na točnost ostalih podataka.

Naknadno podneseni prigovori neće se uzimati u

obzir, bez obzira na njihovu prirodu.

Iznimno važno kontinuirano pratiti bodovno stanje

na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

Page 27: ispita državne mature

Propisani pribor i detalji o ispitimaNastavni predmet Propisani pribor

HRVATSKI JEZIK

ESEJ;TEST

kemijska olovka crne ili plave boje

MATEMATIKA pribor za pisanje i brisanje (grafitna olovka, gumica i kemijska olovka plave

ili crne boje).

geometrijski pribor (trokut ili ravnalo i šestar)

džepno računalo (tzv. znanstveni kalkulator) koji se može rabiti tijekom

cijeloga ispita

knjižica sa formulama sastavni je dio ispitnog materijala

STRANI JEZIK kemijska olovka crne ili plave boje

nije dopušteno koristiti rječnik

KEMIJA pribor za pisanje i brisanje (grafitna olovka, gumica i kemijska olovka plave

ili crne boje).

geometrijski pribor (trokut ili ravnalo i šestar)

džepno računalo (tzv. znanstveni kalkulator) ,tijekom cijeloga ispita

knjižica s periodnim sustavom sastavni je dio ispitnoga materijala.

FIZIKA pribor za pisanje i brisanje (grafitna olovka, gumica i kemijska olovka plave

ili crne boje).

geometrijski pribor (trokut ili ravnalo i šestar)

džepno računalo (tzv. znanstveni kalkulator) ,tijekom cijeloga ispita

knjižica sa formulama sastavni je dio ispitnog materijala

Page 28: ispita državne mature

Propisani pribor i detalji o ispitima

Nastavni predmet Propisani pribor

LIKOVNA

UMJETNOST

kemijska olovka crne ili plave boje

ravnalo, trokut, olovka, gumica,flomasteri u boji i šestar

INFORMATIKA

kemijska olovka crne ili plave boje

nije dopušteno upotrebljavati džepno računalo ni dodatne materijale ili

pomagala.

BIOLOGIJA

FILOZOFIJA

LOGIKA

POLITIKA I

GOSPODARSTVO

POVIJEST

PSIHOLOGIJA

SOCIOLOGIJA

kemijska olovka crne ili plave boje

Page 29: ispita državne mature

Kalendar DRŽAVNE MATURE 2015./2016.- ljetni rok

Page 30: ispita državne mature

AKTIVNOST ROKOVI

Dostava PIN-ova i TAN-ova Prilikom prve prijave u sustav

Ljetni rok

Trajanje prijava ispita

državne mature

01.12.2015.-

02.02.2016.u 12,00

Trajanje prijava za upis

na studijske programe

01.12.2015.-

18.07.2016.*

Mogućnost promjene liste

prioriteta studijskih programa01.12.2015.-18.07.2016.

Provođenje ispita

državne mature

Biologija

Vjeronauk6.06.2016.

Likovna umjetnost

Geografija7.06.2016.

Psihologija

Informatika8.06.2016.

Fizika

Povijest9.06.2016.

Politika i gospodarstvo

Logika10.06.2016.

Kemija

Sociologija13.06.2016.

Page 31: ispita državne mature

Provođenje

ispita

državne

mature

Ispiti

Hrvatski jezik- esej (A i B razine) 14.06.2016.

Hrvatski jezik- test (A i B razine)

Etika15.06.2016.

Grčki jezik 16.06.2016.

Latinski jezik ( A i B razine) 17.06.2016.

Talijanski jezik – oba dijela ispita (A i B razine)

Filozofija20.06.2016.

Engleski jezik -oba dijela ispita( A i B razine)

Španjolski jezik – oba dijela ispita( A i B razine21.06.2016.

Matematika ( A i B razine) 23.06.2016.

Njemački jezik –oba dijela ispita( A i B razine)

Francuski jezik –oba dijela ispita( A i B razine)24.06.2016.

Glazbena umjetnost 27.06.2016.

Page 32: ispita državne mature

Objava rezultata ispita državne

mature za ljetni ispitni rok 13.07.2016.

Rok za prigovore do 15.07.2016.

Objava konačnih rezultata 18.07.2016.

Izdavanje svjedodžbi i

potvrda o položenim ispitima

državne mature

od 21.07.2016.

*Visoko učilište može odrediti i raniji rok prijave na pojedine studijske programe

Page 33: ispita državne mature

Kalendar DRŽAVNE MATURE 2015./2016.- jesenski rok

Page 34: ispita državne mature

AKTIVNOST ROKOVI

Jesenski rok

Trajanje prijava ispita

državne mature20. 07. 2016. – 31. 07.

2016. do 12:00 sati

Provođenje ispita

državne mature

Logika

Glazbena umjetnost24.08.2016.

Etika

Geografija25.08.2016.

Sociologija

Filozofija26.08.2016.

Hrvatski jezik- A i B( oba dijela

ispita)30.08.2016.

Engleski jezik A i B, (oba dijela

ispita)31.08.2016.

Matematika A i B01.09.2016.

Page 35: ispita državne mature

Provođenje

ispita

državne

mature

Ispiti

Njemački jezik A i B ( oba dijela ispita)

Španjolski jezik 02.09.2016.

Psihologija

Vjeronauk05.09.2016.

Fizika

Politika i gospodarstvo06.09.2016.

Biologija

Informatika07.09.2016.

Kemija

Talijanski jezik A i B (oba dijela ispita) 08.09.2016.

Povijest

Likovna umjetnost09.09.2016.

Page 36: ispita državne mature

Objava rezultata ispita državne

mature za ljetni ispitni rok 14.09.2016.

Rok za prigovore do 16.09.2016.

Objava konačnih rezultata 20.09.2016.

Izdavanje svjedodžbi i

potvrda o položenim ispitima

državne mature

od 22.09.2016.

Page 37: ispita državne mature
Page 38: ispita državne mature

Rukovanje sigurnosnim vrećicama

www.ncvvo.hr

Page 39: ispita državne mature

Video - organizacija i provedba ispita državne mature

http://ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/home

Page 40: ispita državne mature

Pomoć i podrška

Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz

polaganje ispita državne mature, prijavu studijskih

programa, rang liste ili neke druge nejasnoće i NAKON

što proučite Sve o prijavama na https://www.studij.hr/

Page 41: ispita državne mature

Pomoć i podrška

javiti se ispitnoj koordinatorici Škole

Tel : +385 52 856 277 interni 11

gsm:+385 91 1857 076

e-mail: [email protected]

[email protected]

Page 42: ispita državne mature

Pomoć i podrška

za pitanja ili problema vezanih uz prijavu,

odjavu ili polaganje ispita državne mature

možete kontaktirati Nacionalni centar za

vanjsko vrednovanje obrazovanja na:

• broj telefona 01/4501 899;

• adresu e-pošte: [email protected]

Page 43: ispita državne mature

Pomoć i podrška

Za ponovno izdavanje korisničkih

podataka (PIN-a,TAN-a potrebno je s

broja mobilnoga telefona zavedenoga u

sustavu poslati SMS poruku sadržaja

OPET na broj 666555 (cijena poruke 3,72

kn, PDV uključen)

Page 44: ispita državne mature

Pomoć i podrška

za sva pitanja vezana uz prijavu studijskih

programa, bodovanje za upis na studijske

programe, vrjednovanje posebnih

postignuća (natjecanja, kategorizirani

sportaši), pravo prednosti pri upisu, rang-

liste, možete se obratiti Središnjemu

prijavnom uredu preko mrežne stranice:

www.studij.hr

broj telefona: 01/6274 844

Page 45: ispita državne mature

Pomoć i podrška

Upit se šalje:

Page 46: ispita državne mature

Web – stranica naše škole

Page 47: ispita državne mature

Facebook stranica naše škole

SŠ Mate Blažine-Državna matura

Page 48: ispita državne mature
Page 49: ispita državne mature

Ispitna koordinatorica:Čeda Perko, dipl.ing.

svibanj,2016.