of 35 /35
1 SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNjE TEHNIČKE I STRUČNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA, … · Priroda – priručnik za nastavnike Mirsada Begović „Klett“ Sarajevo 27. Društvo - udžbenik Enisa Kulašin „Bosanska

 • Author
  others

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA, … · Priroda – priručnik za nastavnike Mirsada...

 • 1

  SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA,PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZAOSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNjE TEHNIČKE I

  STRUČNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

 • 2

  DEVETOGODIŠNjA OSNOVNA ŠKOLA

 • 3

  1. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLER/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Maštalica - radni udžbenik Zehra Hubijar „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  2. Moja početnica - radni udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,Žarmen Hamidović„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  3. Prvanka - radni udžbenik Hazema Ništović, Ibro Ništović „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo4. Liliput - čitanka - radni udžbenik Jagoda Iličić „Florex“ Tuzla

  5. Čitanka - radni udžbenik Hadžem Hajdarević,Mirsad Bećirbašić, Belma Dilberović„Sarajevo Publishing“Sarajevo

  6. Moja slova - radni udžbenik Munevera Rašidović „Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla7. Početnica - radni udžbenik Bahrudin Kurtagić, Izeta Tunović „Svjetlost“ Sarajevo

  8. Matematika - radni udžbenik Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  9. Matematika - radni udžbenik Eldina Dizdar „Bosanska knjiga“Sarajevo

  10. Moja matematika - radni udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević „Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  11. Računica - radni udžbenik Ibro Ništović, Adisa Bijedić,Hazema Ništović„Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  12. Matematika - radni udžbenik Halida Zvorničanin „Klett“ Sarajevo13. Matematika - radni udžbenik Abdulah Hodžić „Florex“ Tuzla

  14. Mali matematički svijet - matematika - radniudžbenik Branislava Šimić, Marko Mijatović „Florex“ Tuzla

  15. Matematika - radni udžbenik Marinko Pejić „Svjetlost“ Sarajevo

  16. Svijet matematičkih čuda - radni udžbenik Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga,Vahida Kunovac„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  17. Moja okolina - radni udžbenik Zinaida Livnjak „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  18. Moja okolina - radni udžbenik Samira Lugavić, Mediha Pašić „Bosanska knjiga“Sarajevo

  19. Moja okolina - radni udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,Rusmira Gazdić, Svetlana Duvnjaković„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  20. Moja okolina - radni udžbenik Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga,Vahida Kunovac„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  21. Moja okolina - radni udžbenik Amira Idrizović, Mirsada Jaganjac,Smajo Sulejmanagić„Nam“ Tuzla„Vrijeme“ Zenica

  22. Moja okolina - radni udžbenik Ibro Ništović, Hazema Ništović,Adisa Bijedić„Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  23. Moja okolina - radni udžbenik Mirsada Begović „Klett“ Sarajevo24. Moja okolina - radni udžbenik Ibro Borovina, Sabaheta Borovina „Svjetlost“ Sarajevo

  25. Muzička kultura - radni udžbenik Vesna Kečalović „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  26. Muzička kultura - radni udžbenik Refik Hodžić „Nam“ Tuzla„Vrijeme“ Zenica

  27. Muzička kultura - radni udžbenik Željka Andrić, Zlatan Mujkić „Florex“ Tuzla

  28. Muzička kultura - radni udžbenik Nađa Pejak, Dijana Mršo „Svjetlost“ Sarajevo

  29. Muzička kultura - radni udžbenik Selma Ferović, Indira Meškić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  30. Muzička kultura - radni udžbenik Esad Šuman „Bosanska knjiga“Sarajevo

  31. Likovna kultura - radni udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  32. Likovna kultura - radni udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  33. Likovna kultura - radni udžbenik Maja Hrvanović, Indira Jaranović „Bosanska knjiga“Sarajevo

 • 4

  2. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLER/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZ8IME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Čitanka - udžbenik Mirsad Bećirbašić, Rasema Pelidija,Belma Dilberović„Sarajevo Publishing“Sarajevo

  2. Moja čitanka - udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,Žarmen Hamidović„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  3. Čitanka - udžbenik Zehra Hubijar „Tugra“ Sarajevo

  4. Slovodar - udžbenik Hazema Ništović, Ibro Ništović „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  5. Čitanka - udžbenik Jagoda Iličić, Amira Salković,Šime Ešić „Florex“ Tuzla

  6. Svijet matematičkih čuda - udžbenik Džana Gojačić - Pezerović,Hebib Natira, Sabiha Babović„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  7. Moja matematika - udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,Žarmen Hamidović„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  8. Matematika - udžbenik Eldina Dizdar „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  9. Matematika - udžbenik Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  10. Matematika - udžbenik Atija Fako '„Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  11. Moja okolina - udžbenik Zinaida Livnjak „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  12. Moja okolina - udžbenik Samira Lugavić, Mediha Pašić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  13. Moja okolina - udžbenik Muamera Tinjak, Gabrijela Hrga,Vahida Kunovac„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  14. Moja okolina - udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,Žarmen Hamidović„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  15. Moja okolina - udžbenik Ibro Ništović, Hazema Ništović,Adisa Bijedić„Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  16. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  17. Muzička kultura - udžbenik Vesna Kečalović „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  18. Muzička kultura - udžbenik Željka Andrić, Zlatan Mujkić „Florex“ Tuzla

  19. Muzička kultura - udžbenik Esad Šuman „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  20. Muzička kultura - udžbenik Selma Ferović, Indira Meškić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  21. Likovna kultura - udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  22. Likovna kultura - udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

 • 5

  3. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLER/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Žubor radosti - čitanka - udžbenik Zehra Hubijar „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  2. Čitanka - udžbenik Hazema Ništović, Ibro Ništović „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  3. Čitanka - udžbenik Azra Verlašević „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  4. Moja čitanka - udžbenik Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović „Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  5. Čitanka - udžbenik Selma Kopić „Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  6. Čitanka - udžbenik Altijana Alić, Alma Mašala „Svjetlost“ Sarajevo

  7. Čitanka - udžbenik Belma Dilberović „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  8. Čitanka - udžbenik Ismeta Tunović,Elvedina Gerun Fazlić „Klett“ Sarajevo

  9. Čitanka - udžbenik Nusret Tobudić „Buybook“ Sarajevo

  10. Engleski jezik - udžbenik Mirela Vasić, Maja Mardešić,Olinka Breka„Sarajevo Publishing“Sarajevo

  11. Engleski jezik - „English Adventure 1“ -udžbenikAnne Worrall, Elizabeth Kilbey,Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo

  12. Engleski jezik – „Family and Friends 1“ -udžbenik Naomi Simmons„Šahinpašić“ Sarajevo,Oxford University Press

  13. Matematika - udžbenik Atija Fako „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  14. Moja matematika - udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,Žarmen Hamidović„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  15. Matematika - udžbenik Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  16. Moja okolina - udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,Žarmen Hamidović„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  17. Moja okolina - udžbenik Zinaida Livnjak „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  18. Moja okolina - udžbenik Mediha Pašić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  19. Moja okolina - udžbenik Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga,Vahida Kunovac„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  20. Moja okolina - udžbenik Zijad Numić „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  21. Moja okolina - udžbenik Ibro Borovina, Sabaheta Borovina „Svjetlost“ Sarajevo

  22. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla23. Muzička kultura - udžbenik Željka Andrić, Zlatan Mujkić „Florex“ Tuzla

  24. Muzička kultura - udžbenik Selma Ferović, Indira Meškić „Sarajevo Publishing“Sarajevo25. Muzička kultura - udžbenik Esad Šuman „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  26. Muzička kultura - udžbenik Vesna Kečalović, Marko Baroševčić „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  27. Likovna kultura - udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  28. Likovna kultura - udžbenik Indira Jaranović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

 • 6

  4. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLER/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Čitanka – udžbenik Zehra Hubijar „Bosanska riječ“ Sarajevo

  2. Čitanka – udžbenik Hazema i Ibro Ništović „Bosanska riječ“ Tuzla

  3. Čitanka – udžbenik Zejćir Hasić, Jagoda Iličić i Šimo Ešić „Bosanska riječ“ Tuzla

  4. Književnost – radni listovi Zdravka Zekić „Bosanska riječ“ Sarajevo

  5. Književnost – radni listovi Hazema i Ibro Ništović „Bosanska riječ“ Tuzla

  6. Književnost – radni listovi Šejla i Jasenka Šehabović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“Tuzla7. Bosanski jezik – udžbenik Refik Bulić „Bosanska riječ“ Tuzla

  8. Naš jezik – udžbenik Mirsad Bećirbašić „Sarajevo Publishing“Sarajevo9. Naš jezik – udžbenik Azra Verlašević, Vesna Alić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  10. Naš jezik – priručnik Mirsad Bećirbašić „Sarajevo Publishing“Sarajevo11. Naš jezik – priručnik Azra Verlašević, Vesna Alić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  12. Naš jezik – radni listovi Mirsad Bećirbašić „Sarajevo Publishing“Sarajevo13. Naš jezik – radni listovi Azra Verlašević, Vesna Alić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  14. Bosanski jezik – radni listovi Refik Bulić „Bosanska riječ“ Tuzla

  15. Radna bilježnica za lektiru Nadžida Šukalo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  16. Matematika – udžbenik Atija Fako „Bosanska riječ“ Sarajevo

  17. Matematika – udžbenik Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  18. Matematika – udžbenik Dijana Kovačević, Žarmen Hamidovići Vildana Mujakić„Vrijeme“ Zenica,“Nam“Tuzla

  19. Matematika – priručnik Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“Sarajevo20. Matematika – priručnik Nasiha Fazlić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  21. Matematika – radni listovi Atija Fako „Bosanska riječ“ Sarajevo

  22. Matematika – radni listovi Boško Jagodić „Sarajevo Publishing“Sarajevo23. Matematika – radni listovi Nasiha Fazlić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  24. Moja okolina – udžbenik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić „Sarajevo Publishing“Sarajevo25. Moja okolina – udžbenik Samira Lugavić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  26. Moja okolina – udžbenik sa radnim listovima Nusret Tobudić „Denfas“ Tuzla

  27. Moja okolina – priručnik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić „Sarajevo Publishing“Sarajevo28. Moja okolina – priručnik Samira Lugavić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  29. Moja okolina – radni listovi Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  30. Moja okolina – radni listovi Dijana Kovačević, Žarmen Hamidovići Vildana Mujakić„Vrijeme“ Zenica,“Nam“Tuzla

  31. Moja okolina – radni listovi Muamer Tinjak, Vahida Kunovac iGabrijela Hrga„Vrijeme“ Zenica,“Nam“Tuzla

  32. Likovna kultura – udžbenik sa radnimlistovima Aida Agić „Bosanska riječ“ Tuzla

 • 7

  33. Likovna kultura – udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  34. Likovna kultura – udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“Tuzla

  35. Muzička kultura – udžbenik+ CD Selma Ferović „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  36. Muzička kultura – udžbenik+ CD Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“Tuzla

  37. Muzička kultura – udžbenik Marko Baroševčić i MehmedBajraktarević „Svjetlost“ Sarajevo

  38. Muzička kultura – udžbenik Željka Andrić, Zlatan Mujkić i VesnaKečalović „Bosanska riječ“ Tuzla

  39. Muzička kultura – priručnik Željka Andrić, Zlatan Mujkić i VesnaKečalović „Bosanska riječ“ Tuzla

  40. Muzička kultura – priručnik Selma Ferović „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  41. Muzička kultura – priručnik Marko Baroševčić i MehmedBajraktarević „Svjetlost“ Sarajevo

  42. Muzička kultura – radni listovi Selma Ferović „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  43. Muzička kultura – radni listovi Marko Baroševčić i MehmedBajraktarević „Svjetlost“ Sarajevo

  44. Engleski jezik DIP IN 4 – udžbenik + CD Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  45. Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 4– udžbenikMagdalena Novak, Jožica Nuč,Danica Š. Novosel

  „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“Zenica

  46. Engleski jezik – JOIN IN 2 – udžbenik Gunter Gerngross, Herbert Puchta „Cambridge Centar“ BanjaLuka

  47. Engleski jezik DIP IN 4 – radna bilježnica Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  48. Engleski jezik – JOIN IN 2 – radna bilježnica Gunter Gerngross, Herbert Puchta „Cambridge Centar“ BanjaLuka

  49. Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 4– radna bilježnicaMagdalena Novak, Jožica Nuč,Danica Š. Novosel

  „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“Zenica

  50. DIP IN 4 - Priručnik za nastavnike engleskogjezika Mirela Vasić, Zarifa Kazazović„Sarajevo Publishing“Sarajevo

  51. Priručnik za nastavnike engleskog jezika -REACH FOR THE STARS 4Magdalena Novak, Jožica Nuč,Danica Š. Novosel

  „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“Zenica

 • 8

  5. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLER/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA1. Čitanka - udžbenik Almira Hadžihrustić „Klett“ Sarajevo

  2. Čitanka – udžbenik „SVEZAME, OTVORI SE!“

  Lamija Begagić, Eldina Brulić, NamirIbrahimović, Sanja Jurić, AmerTikveša, Azra Rizvanbegović, NenadVeličković

  „SEZAM“ Sarajevo

  3. Čitanka - udžbenik Šejla Šehabović, JasminkaŠehabović„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  4. Radna bilježnica uz čitanku Šejla Šehabović, JasminkaŠehabović„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  5. Radna bilježnica za lektiru Amira i Ismeta Džibrić IK „Bosanska riječ“Tuzla

  6. Radna bilježnica za lektiru Zdravka Zekić, Muhidin Džanko,Željko Ivanković„Bosanska riječ“Sarajevo

  7. Radna bilježnica za lektiru Nadžida Šukalo „Bosanska riječ“Sarajevo

  8. Naš jezik - udžbenik Šejla Šehabović, JasminkaŠehabovićVrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  9. Naš jezik - udžbenik Zdravka Zekić, Muhidin Džanko,Željko Ivanković„Bosanska riječ“Sarajevo

  10. Bosanski jezik - udžbenik Refik Bulić IK „Bosanska riječ“Tuzla

  11. Naš jezik – radna bilježnica Zdravka Zekić, Muhidin Džanko,Željko Ivanković„Bosanska riječ“Sarajevo

  12. Bosanski jezik – radna bilježnica Refik Bulić IK „Bosanska riječ“Tuzla

  13. Naš jezik – radna bilježnica Amira i Ismeta Džibrić IK „Bosanska riječ“Tuzla14. Matematika – udžbenik Halida Zvorničanin „Klett“ Sarajevo

  15. Matematika – udžbenik Atija Fako „Bosanska riječ“Sarajevo

  16. Matematika – udžbenik Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,Dijana KovačevićVrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  17. Matematika – radna bilježnica Halida Zvorničanin „Klett“ Sarajevo

  18. Matematika – radna bilježnica Edin Galijatović, Robert Onodi IK „Bosanska riječ“Tuzla

  19. Matematika – radna bilježnica Atija Fako „Bosanska riječ“Sarajevo

  20. Priroda - udžbenik Zijad Numić, Naida Vidović „Bosanska riječ“Sarajevo

  21. Priroda - udžbenik Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,Dijana KovačevićVrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  22. Priroda - udžbenik Nusret Tobudić „Denfas“ Tuzla

  23. Priroda – radna bilježnica Zijad Numić „Bosanska riječ“Sarajevo24. Priroda – radna bilježnica Mirsada Begović „Klett“ Sarajevo

  25. Priroda – radna bilježnica Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,Dijana KovačevićVrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  26. Priroda – priručnik za nastavnike Mirsada Begović „Klett“ Sarajevo

  27. Društvo - udžbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Tuzla

  28. Društvo - udžbenik Amira Idrizović Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  29. Društvo - udžbenik Arifa Isaković, Greta Župančić „Bosanska riječ“Sarajevo

  30. Društvo – radna bilježnica Amira Idrizović Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

 • 9

  31. Društvo – radna bilježnica Arifa Isaković, Greta Župančić „Bosanska riječ“Sarajevo32. Društvo – radna bilježnica Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Tuzla

  33. Kultura življenja - udžbenik Tatjana Neidhardt, Zijad Numić „Bosanska riječ“Sarajevo

  34. Kultura življenja - udžbenik Subhija Kapić IK „Bosanska riječ“Tuzla35. Kultura življenja - udžbenik Sadeta Ajanović IP „Svjetlost“ Sarajevo

  36. Osnovi tehnike - udžbenik Sakib Selimović, Elvir Nezirević „Bosanska knjiga“ Tuzla

  37. Osnovi tehnike - udžbenik Ćamil Ahmetović Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  38. Osnovi tehnike - udžbenik Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović „Bosanska riječ“Sarajevo

  39. Osnovi tehnike – radna bilježnica Ešref Korijenić, Nijaz Brajlović, SuadaNumić, Nusret Ahmetović IP „Svjetlost“ Sarajevo

  40. Osnovi tehnike – radna bilježnica Ćamil Ahmetović Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla41. Osnovi tehnike – radna bilježnica Sakib Selimović, Elvir Nezirević „Bosanska knjiga“ Tuzla

  42. Likovna kultura - udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  43. Likovna kultura - udžbenik Miralem Brkić Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla44. Likovna kultura - udžbenik Indira Jaranović „Bosanska knjiga“ Tuzla

  45. Likovna kultura – radna bilježnica Veselinka Ivančević „Klett“ Sarajevo

  46. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  47. Muzička kultura - udžbenik Esad Šuman „Sarajevo Publishing“Sarajevo48. Muzička kultura - udžbenik Senad Kazić „Bosanska knjiga“ Tuzla

  49. Engleski jezik DIP IN 5 – udžbenik sa CD - om Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  50. Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3 -udžbenik Izabella Hearn, Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo

  51. Engleski jezik - udžbenik Stella Maidment, Loren Roberts „Šahinpašić“ Sarajevo

  52. Engleski jezik DIP IN 5 – radna bilježnica Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  53. Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3–radna bilježnica Izabella Hearn „Buybook“ Sarajevo

  54. Engleski jezik – radna bilježnica Stella Maidment, Loren Roberts „Šahinpašić“ Sarajevo

  55. DIP IN 4 – priručnik za nastavnike Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“Sarajevo56. Njemački jezik - udžbenik Giorgio Mota „Klett“ Sarajevo

  57. Njemački jezik - udžbenik Emira Hadžimuratović, DžemlamnaDžananović IP „Svjetlost“ Sarajevo

  58. Njemački jezik – radna bilježnica Giorgio Mota „Klett“ Sarajevo

  59. Njemački jezik – priručnik za nastavnike Giorgio Mota „Klett“ Sarajevo

 • 10

  6. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLER/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Čitanka - udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Nam“ Tuzla

  2. Čitanka – udžbenik Zejćir Hasić „Bosanska riječ“ Tuzla

  3. Čitanka - udžbenik Šejla Šehabović i Jasminka Šehabović „Nam“ Tuzla

  4. Čitanka – udžbenik Almira Hadžihrustić „Klett“ Sarajevo

  5. Čitanka - udžbenik Suzana Timarac, Suada Čamo i EdinaKonak „Svjetlost“ Sarajevo

  6. Naš jezik - udžbenik Amira Džibrić i Ismeta Džibrić „Bosanska riječ“ Tuzla

  7. Matematika – udžbenik Hariz Agić i Mara Kešina „Nam“ Tuzla

  8. Matematika – udžbenik Šefket Arslanagić i Dragoljub Milošević „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo9. Matematika – udžbenik Edin Galijatović i Robert Onodi „Bosanska riječ“ Tuzla

  10. Biologija - udžbenik Mehmed Bašić; priređivači: Senka Krgo iMuamer Spahić „Nam“ Tuzla

  11. Biologija - udžbenik Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović iRasima Tupkušić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  12. Biologija - udžbenik Zvonko Korene „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  13. Biologija - udžbenik Minela Pezić, Ljiljana Tolić, Rifet Terzić iIsat Skenderović „Bosanska riječ“ Tuzla

  14. Biologija - udžbenik Zijad Numić i Naida Vidović „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo15. Geografija - udžbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić „Svjetlost“ Sarajevo

  16. Geografija - udžbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  17. Geografija - udžbenik Greta Župančić i Alma Pobrić „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo18. Historija - udžbenik Edis Dervišagić i Hadžija Hadžiabdić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  19. Historija - udžbenik Aida Petković i Marina Pocrnja „Klett“ Sarajevo

  20. Historija - udžbenik Melisa Forić „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo21. Historija - udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Nam“ Tuzla

  22. Tehnička kultura - udžbenik Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo23. Tehnička kultura - udžbenik Ćamil Ahmetović „Nam“ Tuzla

  24. Tehnička kultura - udžbenik Esed Karić „Bosanska riječ“ Tuzla

  25. Informatika - udžbenik Daliborka Vilić i Suada Numić „Nam“ Tuzla

  26. Informatika - udžbenik Suada Numić „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  27. Informatika - udžbenik Lejla Dizdarević „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  28. Informatika - udžbenik Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo29. Likovna kultura - udžbenik Indira Jaranović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  30. Likovna kultura - udžbenik Miralem Brkić „Nam“ Tuzla

  31. Likovna kultura - udžbenik Admir Mujkić „Sarajevo Publishing“Sarajevo32. Likovna kultura - udžbenik Borka Jokić „Klett“ Sarajevo

  33. Muzička kultura - udžbenik Mevludin Hajdarhodžić i Marko Baroščević „Nam“ Tuzla

 • 11

  34. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić „Nam“ Tuzla

  35. Muzička kultura - udžbenik Senad Kazić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  36. Engleski jezik (prvi strani jezik) DIPIN 6 – udžbenik sa CD - omMirela Vasić, Zarifa Kazazović, Suzana Bani Dubravka Blažić

  „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  37. Engleski jezik (prvi strani jezik)CHALLENGES 1 - udžbenik Michael Harris, David Mower i Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo

  38. Engleski jezik (prvi strani jezik) -udžbenik Tom Hutchinson i Amila Islamović „Šahinpašić“ Sarajevo

  39. Njemački jezik (prvi strani jezik) -udžbenikEmira Hadžimuratović i DžemilamnaDžananović „Svjetlost“ Sarajevo

  40. Njemački jezik (prvi strani jezik) -udžbenik Giorgio Mota, Zrinka Ćoralić „Klett“ Sarajevo

  41. Njemački jezik (drugi strani jezik) -udžbenik Zlata Maglajlija„Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  42. Njemački jezik (drugi strani jezik) -udžbenikVahidin Preljević, Marija Maležić, JelkaDežman i Gertruda Kostanjšek „Nam“ Tuzla

 • 12

  7. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLER/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Čitanka - udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  2. Čitanka - udžbenik Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  3. Čitanka - udžbenik

  Eldina Brulić, Namir Ibrahimović, SanjaJurić, Željko Malinović, Klaudija MlakićVuković, Azra Rizvanbegović, AmerTikveša i Nenad Veličković

  „Sezam“ Sarajevo

  4. Čitanka - udžbenik Hadžem Hajdarević „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  5. Čitanka - udžbenik Suada Čamo, Suzana Timarac i EdinaKonak „Svjetlost“ Sarajevo

  6. Naš jezik - udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  7. Naš jezik - udžbenik Amira Džibrić i Ismeta Džibrić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  8. Bosanski jezik - udžbenik Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  9. Bosanski jezik - udžbenik Elvira Ćemalović i Edita Kevro „Bosanska riječ“ Tuzla

  10. Naš jezik - udžbenik Zdravka Zekić „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo11. Matematika – udžbenik Boško Jagodić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  12. Matematika – udžbenik Aleksandra Junuzović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  13. Matematika – udžbenik Atija Fako „Bosanska riječ“ Tuzla

  14. Matematika – udžbenik Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  15. Biologija - udžbenik Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić,Rasima Tupkušić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  16. Biologija - udžbenik Zijad Numić i Naida Vidović „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  17. Biologija - udžbenik Minela Pezić, Rifet Terzić i SenadaPezić „Bosanska riječ“ Tuzla

  18. Biologija - udžbenik Isat Skenderović, Avdul Adrović i LjiljanaTolić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  19. Biologija - udžbenik Edhem Hasković „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  20. Geografija - udžbenik Muriz I. Spahić i Haris Jahić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  21. Geografija - udžbenik Alma Pobrić „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  22. Geografija - udžbenik Greta Župančić „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  23. Geografija - udžbenik Teufik Hodžić „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo24. Geografija - udžbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić „Svjetlost“ Sarajevo

  25. Geografija - udžbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  26. Geografija - udžbenik Damir Džafić i Anđelina Sulejmanović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  27. Historija - udžbenik Asmir Hasičić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  28. Historija - udžbenik Aida Petković i Marina Pocrnja „Klett“ Sarajevo

  29. Historija - udžbenik Leonard Valenta „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo30. Historija - udžbenik Arifa Isaković „Sezam“ Sarajevo

  31. Historija - udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  32. Historija - udžbenik Azerina Muminović i Safer Muminović „Svjetlost“ Sarajevo

 • 13

  33. Historija - udžbenik Amela Bajramović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  34. Historija - udžbenik Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić,Alen Mulić i Vahidin Mehić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  35. Tehnička kultura - udžbenik Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo36. Tehnička kultura - udžbenik Sakib Selimović i Elvira Selimović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  37. Tehnička kultura - udžbenik Elvira Šišić, Esed Karić, Muhamed Suljići Jasmin Karahmet „Bosanska riječ“ Tuzla

  38. Tehnička kultura - udžbenik Refik Hadžić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  39. Tehnička kultura - udžbenik Nijaz Brajlović i Samir Arapčić „Svjetlost“ Sarajevo

  40. Tehnička kultura - udžbenik Ešref Korjenić, Nusret Ahmetović i NijazBrajlović „Svjetlost“ Sarajevo

  41. Tehnička kultura - udžbenik Pavle Valentić i AbduselamRustempašić „Svjetlost“ Sarajevo

  42. Tehnička kultura - udžbenikĆamil Ahmetović, Fuad Suljkanović,Nijaz Halilović, Muris Čičkušić i ElbinGazibegović

  „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  43. Informatika - udžbenik Daliborka Vilić i Amela Kazazić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  44. Informatika - udžbenik Amila Sarić i Aleksandra Marinčić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  45. Informatika - udžbenik Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  46. Informatika - udžbenik Suada Numić „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  47. Informatika - udžbenik Lejla Dizdarević „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  48. Informatika - udžbenik Haris Husić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  49 Likovna kultura - udžbenik Admir Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  50. Likovna kultura - udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  51. Likovna kultura - udžbenik Indira Jaranović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  52. Likovna kultura - udžbenik Željko Filipović „Svjetlost“ Sarajevo

  53. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  54. Muzička kultura - udžbenik Esad Šuman „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  55. Muzička kultura - udžbenik Senad Kazić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  56. Engleski jezik (prvi strani jezik) -udžbenikMichael Harris, David Mower i AsmirMešić „Buybook“ Sarajevo

  57. Engleski jezik (prvi strani jezik) -udžbenik Tom Hutchinson „Šahinpašić“ Sarajevo

  58. Engleski jezik (prvi strani jezik) -udžbenik Mirela Vasić i Olinka Breka „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  59. Engleski jezik (prvi strani jezik) -udžbenik Mira Grbić i Rada Bjelić„Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  60. Njemački jezik (prvi strani jezik) -udžbenikEmira Hadžimuratović i DžemilamnaDžananović „Svjetlost“ Sarajevo

 • 14

  61. Njemački jezik (drugi strani jezik) -udžbenik Zlata Maglajlija„Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  62. Njemački jezik (drugi strani jezik) -udžbenikVahidin Preljević, Adnan Čavro, MarinkaMaležić i Gertruda Kostajnšek „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  63. Fizika - udžbenik Edin Kušmić i Mirsudin Pačariz „Klett“ Sarajevo

  64. Fizika - udžbenik Edin Šahman i Lejla Ramić „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  65. Fizika - udžbenik Hasnija Muratović i Nada Gabela „Grafex“ Mostar

  66. Fizika - udžbenik Smajo Sulejmanović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  67. Fizika - udžbenik Fahreta Sijerčić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

 • 15

  8. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLER/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA1. Čitanka - udžbenik Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  2. Čitanka - udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  3. Čitanka - udžbenik Alija H. Dubočanin i LjiljanaMitić - Rorić„Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  4. Čitanka - udžbenik

  Namir Ibrahimović, Sanja Jurić, ŽeljkoMalinović, Klaudija Mlakić Vuković, DijanaPupić, Azra Rizvanbegović, Amer Tikveša iNenad Veličković

  „Sezam“ Sarajevo

  5. Čitanka - udžbenik Zdravka Zekić „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  6. Naš jezik - udžbenik Zdravka Zekić „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo7. Bosanski jezik - udžbenik Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  8. Matematika - udžbenik Aleksandra Junuzović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  9. Matematika - udžbenik Šefket Arslanagić, Arif Zolić i DragoljubMilošević„Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  10. Matematika - udžbenik Boško Jagodić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  11. Matematika - udžbenik Mara Kešina, Sabiha Babović, Edin Kljajić,Adis Pirija i Mirha Ibrišimović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  12. Matematika - udžbenik Mirsudin Pačariz „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  13. Biologija - udžbenik Rifet Terzić, Jasmina Kamberović, MinelaPezić i Šefika Grgić - Husarić „Florex“ Tuzla

  14. Biologija - udžbenik Zijad Numić i Naida Vidović „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo15. Biologija - udžbenik Amela Begić i Jasminka H Halilović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  16. Biologija - udžbenik Senad Ahmić, Sead Nočajević, Azra Šljivar,Sulejman Bijelić i Mirsada Kurtović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  17. Biologija - udžbenik Isat Skenderović i Avdul Adrović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  18. Biologija - udžbenik Dženisa Buljugić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  19. Geografija - udžbenik Greta Župančić „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo20. Geografija - udžbenik Haris Jahić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  21. Geografija - udžbenik Salih Kulenović i Damir Džafić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  22. Geografija - udžbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  23. Historija - udžbenik Leonard Valenta „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo24. Historija - udžbenik Asmir Hasičić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  25. Historija - udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  26. Historija - udžbenik Edis Dervišagić i Hadžija Hadžiabdić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  27. Historija - udžbenik Amela Bajramović, Fikret Midžić, EsadAhmetašević, Anisa Hadžiabdić i Adil Klepo „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  28. Historija - udžbenik Azerina Muminović i Safer Muminović „Svjetlost“ Sarajevo

  29. Tehnička kultura - udžbenik Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  30. Tehnička kultura - udžbenik Sakib Selimović, Elvira Selimović i JasminSmajlović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  31. Tehnička kultura - udžbenik Refik Hadžić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

 • 16

  32. Tehnička kultura - udžbenik Ešref Korjenić. Samir Arapčić i Nijaz Brajlović „Svjetlost“ Sarajevo

  33. Tehnička kultura - udžbenik

  Ćamil Ahmetović, Jasmin Karahmet, BelmaHuban, Asim Gluhić, Fahrudin Smajlović,Elvir Ibeljić, Nihad Mujezinović, Mersad Vatić,Džemal Zahirović, Hazim Fehrić, Asif Andelići Senad Mulić

  „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  34. Tehnička kultura - udžbenik Nahid Kulenović, Emir Rizvo i Edis Kadrić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  35. Tehnička kultura - udžbenik Pavle Valentić „Svjetlost“ Sarajevo

  36. Hemija - udžbenik Nataša Miličević i Mediha Musić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  37. Hemija - udžbenik Sanija Adrović, Ervada Sinanović, ZinajdaPašagić - Hadžić i Lenka Delić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  38. Hemija - udžbenik Deniza Tokalija „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  39. Hemija - udžbenik Mehmedalija Lilić „Tugra“ Sarajevo

  40. Likovna kultura - udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  41. Likovna kultura - udžbenik Željko Filipović „Svjetlost“ Sarajevo

  42. Likovna kultura - udžbenik Admir Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  43. Likovna kultura - udžbenik Indira Jaranović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  44. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  45. Muzička kultura - udžbenik Esad Šuman „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  46. Muzička kultura - udžbenik Senad Kazić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  47. Muzička kultura - udžbenik Nađa Pejak i Dijana Mršo „Svjetlost“ Sarajevo

  48. Muzička kultura - udžbenik Vesna Kečalović „Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  49 Engleski jezik „Challenges 3“(prvi strani jezik) - udžbenikMichael Harris, David Mower, AnnaSikorzynska i Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo

  50. Engleski jezik „Project 4“ (prvistrani jezik) - udžbenik Tom Hutchinson„Šahinpašić“ Sarajevo, OxfordUniversity Press

  51. Engleski jezik (prvi strani jezik)- udžbenik Mirela Vasić, Olinka Breka i Maja Mardešić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  52. Njemački jezik (drugi stranijezik) - udžbenik Zlata Maglajlija„Bosanska riječ“ Sarajevo,„Dječija knjiga“ Sarajevo

  53. Njemački jezik (drugi stranijezik) - udžbenik

  Lara Hedžić, Adnan Čevra, Nihada Kahrić,Marinka Maležić, Gertruda Kostajnšek i JelkaDežman

  „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  54. Fizika - udžbenik Hasnija Muratović i Nada Gabela „Grafex“ Mostar

  55. Fizika - udžbenik Zinka Šalaka i Sanela Karović „Svjetlost“ Sarajevo

  56. Fizika - udžbenik Fahreta Sijerčić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  57. Fizika - udžbenik Mirsudin Pačariz, Amir Hadžić, Mina Adrović iNedžad Udvinčić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

  58. Fizika - udžbenik Drago Tomić „Bosanska knjiga“ Sarajevo

 • 17

  9. RAZRED DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLER/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA

  1. Čitanka - udžbenik Azra Velašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  1a Radna sveska za bosanski jezik iknjiževnost Azra Velašević i Vesna Alić„Vrijeme“ Zenica„Nam“ Tuzla

  2. Naš jezik - udžbenik Amira Džibrić „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  2a Naš jezik – radna sveska Amira Džibrić „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  3. Matematika – udžbenik Šefket Arslanagić „Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo4. Biologija – udžbenik Amela Begić i Jasminka Halilović „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  5. Geografija – udžbenik Greta Župančić „Nova dječija knjiga“ Sarajevo

  6. Historija – udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Nam“ Tuzla„Vrijeme“ Zenica

  7. Tehnička kultura – udžbenik Ćamil Ahmetović, Suada Numić i NahidKulenović„Nam“ Tuzla„Vrijeme“ Zenica

  7a Tehnička kultura – dnevnik rada Ćamil Ahmetović, Suada Numić i NahidKulenović„Nam“ Tuzla„Vrijeme“ Zenica

  8. Hemija - udžbenik Nataša Miličević i Mediha Musić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  9. Muzička kultura - udžbenik Refik Hodžić „Nam“ Tuzla„Vrijeme“ Zenica

  10. Likovna kultura - udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  11. Engleski jezik „Challenges 4“(prvi strani jezik) – udžbenikAsmir Mešić, Michael Davis, DavidMower, Anna Sikorzynska „Buybook“ Sarajevo

  11a Engleski jezik „Challenges 4“(prvi strani jezik) – radna sveska Amanda Maris „Buybook“ Sarajevo

  12. Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik Zlata Maglajlija„Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  12a Njemački jezik (drugi strani jezik)– radna sveska Zlata Maglajlija„Dječija knjiga“ Sarajevo„Bosanska riječ“ Sarajevo

  13. Fizika - udžbenik dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratović „Grafex“ Mostar13a Fizika – zbirka zadataka dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratović „Grafex“ Mostar

 • 18

  GIMNAZIJA

 • 19

  I RAZRED SREDNjE ŠKOLE1. Čitanka Zdenko Lešić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  2. Čitanka Zejćir HasićAzra Mujkanović „Svjetlost“ Sarajevo

  3. Naš jezik Remzija Hadžiefendić - Parić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  4. Naš jezik Refik Bulić, Muhamed Šator „Bosanska riječ“ Tuzla

  5. Engleski jezik - Headway John & Liz Sears „Oxford“

  6.Engleski jezik – English in Mind 2 –udžbenik, radna bilježnica Herbert Puchta „Bosanska riječ“ Sarajevo„Cambridge University Press“

  7.Engleski jezik SNAPSHOT PRE -INTERMEDIATE I i II gimnazije i III i IV sr.teh. šk.

  Brian Abbs, Ingrid Freebairn,Chris Barker „Buybook“ Sarajevo

  8.Engleski jezik OPPORTUNITIES PRE -INTERMEDIATE – udžbenik, radna bilježnica,priručnik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower,Anna Sikorzynska „Buybook“ Sarajevo

  9. Engleski jezik Business and commerce –priručnik Neil Wood„Šahinpašić“ Sarajevo

  „Oxford University Press“Oxford

  10. Francuski jezik – II strani jezik Vlado Sučić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  11.Francuski jezik I i II PANORAMA –udžbenik, radna bilježnica (II strani jezik)

  Jacky Girardet, Jean – MarieCridlig

  „Šahinpašić“ Sarajevo„Cle international“

  12. Njemački jezik Ana Božanović, Ljiljana Masal „Svjetlost“ Sarajevo

  13. Njemački jezik – Sichtwechsel 1 Grupa autora Edition Deutsch

  14. Njemački jezik I GENIAL A1 - II strani jezik– udžbenik, radna bilježnicaHerman Funk, Michael Koenig,Ute Koithan, Theo Scherling „Buybook“ Sarajevo

  15. Ruski jezik Ilijas Tanović „OKO“ Sarajevo

  16. Arapski jezik Adila Begović „Ljiljan“ Sarajevo

  17. Gramatika arapskog jezika Teufik Muftić „Ljiljan“ Sarajevo

  18. Matematika Enver Kurbegović, SvetozarKurepa „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  19. Matematika sa zbirkom zadataka Meliha Alić, Lejla Krilić „Svjetlost“ Sarajevo

  20. Matematika Abdulah Hodžić „Svjetlost“ Sarajevo

  21. Matematika Meliha Alić, Lejla Smajlović -Krilić „Svjetlost“ Sarajevo

  22. Matematika za učiteljsku školu Abdulah Hodžić „OKO“ Sarajevo

  23. Matematika za tehničke škole Adem Huskić „Svjetlost“ Sarajevo

  24. Matematika – zbirka riješenih zadataka Adem Huskić „Svjetlost“ Sarajevo

  25. Matematika – konverzija meraCD - softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  26. Biologija Sulejman Redžić, TomislavBačić Radovan Erben „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  27. Biologija Avdo Sofradžija,DubravkaŠoljan, R. Hadžiselimović „Svjetlost“ Sarajevo

  28. Biologija - praktikum N. Hadžimehmedagić,Lj. Berberović „Svjetlost“ Sarajevo

  29. Biološki praktikum Nadžija Hadžimehmedagić idrugi „Svjetlost“ Sarajevo

  30. Fizika – radna bilježnica Jugoslav StahovHrustem Smailhodžić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

 • 20

  31. Fizika Željko StapićMišljenje dalo kantonalno

  ministarstvo obrazovanja i naukeZeničko – dobojskog kantona

  32. Fizika Ahmed Čolić „Svjetlost“ Sarajevo

  33. Fizika sa zbirkom zadataka Nada Abasbegović, RajfaMusemić „Svjetlost“ Sarajevo

  34. Fizika za škole primijenjenih umjetnosti Amira Bajrić „OKO“ Sarajevo

  35. Fizika za tehničke škole Ahmo Čolić „Svjetlost“ Sarajevo

  36. Hemija Milan Sikirica „Svjetlost“ Sarajevo

  37. Hemija Milan Sikirica „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  38. Hemija Mehmedalija Lilić „Ljiljan“ Sarajevo

  39. Informatika I - III Željko Jurić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  40. Informatika I i II Muhamed Sarajlić „Svjetlost“ Sarajevo

  41. WINDOWS 2000 Osman M. Džindo „Bosanska riječ“ Tuzla

  42. Kompjuterska grafika – priručnik Selma Rizvić „Arka“ Sarajevo

  43. Informatika – CD - softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  44. Zbirka zadataka iz informatike Muhamed SarajlićHazim Glavić „Svjetlost“ Sarajevo

  45. Logika Slavo Kukić, Mirko Jakić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  46. Latinski jezik 1, 2 Jadranka Bagarić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  47. Latinski jezik 1, 2 Osman Arnautović „Svjetlost“ Sarajevo

  48. Muzička kultura Selma Ferović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  49. Likovna kultura Salih Posvandžić „Bosanska riječ“ Tuzla

  50. Likovna kultura 1, 2 Ragib Lubovac „Svjetlost“Sarajevo51. Likovna kultura 1, 2 Miralem Brkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  52. Likovna kultura – CD - softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  53. Tjelesni i zdravstveni odgoj I - IV Milica Bešević „Ljiljan“ Sarajevo

  54. Geografija I – udžbenik Muriz I. Spahić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  55. Geografija I – priručnik Muriz I. Spahić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  56. Geografija I – radni listovi Muriz I. Spahić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  57. Geografija I – udžbenik Greta Župančić „Bosanska knjiga“Tuzla

  58 Historija I – udžbenik Snježana Vasilj i EkremBaraković„Sarajevo Publishing“

  Sarajevo

  59. Historija I – udžbenik Hadžija Hadžiavdić i EdisDervišagić

  „Bosanska knjiga“Tuzla

  60. Informatika za I razrede gimnazije* -udžbenikJapanska međunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzoromgosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udžbenik Informatika A

  61. Engleski jezik Way up za 1. razredgimnazije - udžbenik Joanne Collie„Klett“

  Sarajevo

  62. Njemački jezik Direkt 1 za 1. razredgimnazije i srednje stručne škole - udžbenik Giorgio Motta i Veljko Dunjko„Klett“

  Sarajevo

  63. Engleski jezik Success Elementary(udžbenik engleskog jezika kao prvogJane Comyns Carr i JenniferParsons „Buybook“ Sarajevo

 • 21

  stranog jezika za 1. i 2. razred trogodišnjihstručnih škola, te kao udžbenik engleskogjezika kao drugog stranog jezika za 1. i 2.razred gimnazije i za 1. i 2. razredčetverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnihškola)

  64.

  Engleski jezik Success Pre - Intermediate(udžbenik engleskog jezika kao prvogstranog jezika za 1. razred gimnazije, za 1. i2. razred četverogodišnjih srednjih stručnihškola i za 2. i 3. razred trogodišnjih srednjihstručnih škola, te kao udžbenik engleskogjezika kao drugog stranog jezika za 3.razred gimnazije u jezičkom izbornompodručju i za 3. i 4. razred gimnazije)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay „Buybook“ Sarajevo

  65.

  Njemački jezik Deutsch.com 1 (udžbeniknjemačkog jezika kao drugog ili trećegstranog jezika u 1. i 2. razredu srednjihškola (gimnazija i stručnih škola)

  Gerhard Neuner, Anta Kursiša,Lina Pilypaityte, Erna Szakaly iSara Vicente

  „Buybook“ Sarajevo

  66.

  Njemački jezik Deutsch.com 2 (udžbeniknjemačkog jezika kao prvog stranogjezika u 1. i 2. razredu srednjih škola(gimnazija i stručnih škola), te kaoudžbenik njemačkog jezika kao drugogili trećeg stranog jezika u 3. i 4. razredusrednjih škola (gimnazija i stručnihškola)

  Gerhard Neuner, LinaPilypaityte, Sara Vicente,Carmen Cristache i ErnaSzakaly

  „Buybook“ Sarajevo

  67. Njemački jezik za 1. razred gimnazije (drugistrani jezik)Emira Hadžimuratović iDžemilamna Džananović „Svjetlost“ Sarajevo

  68.

  Engleski jezik Gateway A2 (udžbenikengleskog jezika kao drugog stranog jezikau 1. i 2. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredučetverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnihškola, te kao udžbenik engleskog jezika kaoprvog stranog jezika u 1. i 2. razredutrogodišnjih srednjih stručnih škola)

  David Spencer „Books.ba“ Sarajevo

  69.

  Engleski jezik Gateway B1 (udžbenikengleskog jezika kao prvog stranog jezika u1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredučetverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnihškola i u 2. i 3. razredu trogodišnjih srednjihstručnih škola, te kao udžbenik engleskogjezika kao drugog stranog jezika u 3.razredu gimnazije u jezičkom izbornompodručju, u 3. i 4. razredu gimnazije uostalim izbornim područjima i u 3. i 4.razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih isrodnih škola)

  David Spencer „Books.ba“ Sarajevo

  70. Fizika za 1. razred gimnazije Željko Stapić „Labirint“ Zenica

  71.

  Engleski jezik Solutions Pre-intermediate(udžbenik engleskog jezika kao prvogstranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i2. razredu četverogodišnjih srednjihtehničkih i srodnih škola i u 2. i 3. razredutrogodišnjih srednjih stručnih škola te kaoudžbenik engleskog jezika kao drugogstranog jezika u 2. razredu gimnazije i u 2.,3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjihtehničkih i srodnih škola)

  Tim Falla, Paul A Davies „Šahinpašić“ Sarajevo

  72.Engleski jezik Choices Pre-intermediate(udžbenik engleskog jezika kao prvogstranog jezika u 1. razredu gimnazije, u 1. i

  Michael Harris i AnnaSikorzyńska „Buybook“ Sarajevo

 • 22

  2. razredu četverogodišnjih srednjihtehničkih i srodnih škola i u 2. i 3. razredutrogodišnjih srednjih stručnih škola te kaoudžbenik engleskog jezika kao drugogstranog jezika u 3. razredu gimnazije ujezičkom izbornom području, u 3. i 4.razredu gimnazije u ostalim izbornimpodručjima i u 3. i 4. razredučetverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnihškola)

  73.

  Engleski jezik Choices Intermediate(udžbenik engleskog jezika kao prvogstranog jezika u 1. i 2. razredu gimnazije, u3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjihtehničkih i srodnih škola te kao udžbenikengleskog jezika kao drugog stranog jezikau 3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjihtehničkih i srodnih škola i u 4. razredugimnazije u jezičkom izbornom području)

  Michael Harris i AnnaSikorzyńska „Buybook“ Sarajevo

  II RAZRED SREDNjE ŠKOLE1. Čitanka Zdenko Lešić „Sarajevo Publishing“Sarajevo2. Naš jezik Ratmira Pjanić „Sarajevo Publishing“Sarajevo3. Engleski jezik – Headway John & Liz Sears „Oxford“

  4. Engleski jezik – English in Mind 3 –udžbenik, radna bilježnica Herbert Puchta„Bosanska riječ“ Sarajevo

  „Cambridge University Press“

  5.Engleski jezik OPPORTUNITIESINTERMEDIATE – udžbenik, radna bilježnica,priručnik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower,Anna Sikorzynska „Buybook“ Sarajevo

  6. Engleski jezik Engineering – priručnik Lindsay White „Šahinpašić“ Sarajevo„Oxford University Press“ Oxford7. Njemački jezik – Sichtwechsel 2 Grupa autora Edition Deutsch8. Njemački jezik – II strani jezik Ana Božanović, Ljiljana Masal „Svjetlost“ Sarajevo

  9. Njemački jezik II GENIAL A2 - II strani jezik– udžbenik, radna bilježnicaHerman Funk, Michael Koenig,Ute Koithan, Theo Scherling „Buybook“ Sarajevo

  10. Njemački jezik Direkt 2 za 2. razredgimnazije i srednje stručne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko „Klett“ Sarajevo

  11. Francuski jezik – II strani jezik Vlado Sučić „Sarajevo Publishing“Sarajevo12. Ruski jezik Ilijas Tanović „OKO“ Sarajevo13. Arapski jezik Adila Begović „Ljiljan“ Sarajevo14. Historija Fahrudin Isaković „Svjetlost“ Sarajevo

  15. Historija, Historijska čitanka E. Hašimbegović, A. Busuladžić, E.Veladžić,M. Sijarić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  16. Matematika Šefik Prgo „Svjetlost“ Sarajevo17. Matematika sa zbirkom zadataka Adem Huskić „Svjetlost“ Sarajevo18. Zbirka zadataka iz matematike Adem Huskić „Svjetlost“ Sarajevo

  19. Matematika – zbirka riješenih zadataka –srednje škole Hazim Karahmet „Bosanska riječ“ Sarajevo

  20. Matematika – udžbenik, zbirka zadataka Ljubo Radović „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  21. Matematika – konverzija mjera – CD -softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  22. Biologija Lj. Berberović,R.Hadžiselimović,A. Sofradžija „Svjetlost“ Sarajevo

  23. Biologija S. Međedović,R.Hadžiselimović,E. Maslić „Svjetlost“ Sarajevo

  24. Fizika H. Smailhodžić, S.Sulejmanović,V. Par „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

 • 23

  25. Fizika Željko Stapić Mišljenje dalo kantonalno ministarstvoobrazovanja i nauke Ze - Do kantona26. Fizika sa zbirkom zadataka Egvin Girt, Asim Džonlić,K.Novalija „Svjetlost“ Sarajevo27. Hemija Božo Banjanin, Aida Crnkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo28. Hemija Milan Sikirica „Sarajevo Publishing“Sarajevo29. Hemija A. Peterski, B. Tkalčec „Svjetlost“ Sarajevo30. Hemija Mehmedalija Lilić „Ljiljan“ Sarajevo31. Muzička kultura Selma Ferović „Sarajevo Publishing“Sarajevo32. Muzička kultura Selma Ferović „Dom štampe“ Zenica33. Muzička kultura M. Baroševčić, M. Bajraktarević „Svjetlost“ Sarajevo34. Vokalni kontrapunkt Samir Fejzić „Svjetlost“ Sarajevo35. Harmonija – muzička škola Asim Horozić „OKO“ Sarajevo36. Geografija II – udžbenik Greta Župančić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  37. Geografija II – udžbenik Anđelina Sulejmanović, RafetKršić i Snježana Musa„Bosanska knjiga“

  Tuzla38. Historija II – udžbenik Esad Kurtović i Samir Hajrulahović „Sarajevo Publishing“Sarajevo39. Historija II – udžbenik Fahrudin Isaković „Svjetlost“Sarajevo

  40. Historija II – udžbenik Hadžija Hadžiavdić, EdisDervišagić, Alen Mulić i V. Mehić„Bosanska knjiga“

  Tuzla41. Likovna kultura – CD - softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo42. Informatika – CD - softver Maijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  43. Informatika za I razrede gimnazije* -udžbenikJapanska međunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzoromgosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udžbenik Informatika B.

  44.

  Engleski jezik Success Intermediate(udžbenik engleskog jezika kao prvogstranog jezika za 2. razred gimnazije i za 3. i4. razred četverogodišnjih srednjih stručnihškola, te kao udžbenik engleskog jezika kaodrugog stranog jezika za 4. razred gimnazijeu jezičkom izbornom području)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay „Buybook“ Sarajevo

  45.

  Engleski jezik Gateway B1+ (udžbenikengleskog jezika kao prvog stranog jezika u2. razredu gimnazije i u 3. i 4. razredučetverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnihškola, te kao udžbenik engleskog jezika kaodrugog stranog jezika u 4. razredu gimnazijeu jezičkom izbornom području

  David Spencer „Books.ba“ Sarajevo

  46. Njemački jezik za 2. razred gimnazije (drugistrani jezik)Emira Hadžimuratović iDžemilamna Džananović „Svjetlost“ Sarajevo

  47.

  Njemački jezik Deutsch.com 3 (udžbeniknjemačkog jezika kao prvog stranog jezika u2. razredu gimnazija, srednjih tehničkih isrodnih četverogodišnjih škola, te s kaoudžbenik njemačkog jezika kao drugog u 3.razredu srednjh škola u jezičkom izbornompodručju, odosno u 4. razredu gimnazije,srednjih tehničkih i srodnih četverogodišnjihškola, te kao udžbenik njemačkog jezikakao trećeg stranog jezika u 4. razredusrednjih škola u izbornom području)

  Gerhard Neuner, Sara Vicente,Carmen Cristache i LinaPilypaityte

  „Buybook“ Sarajevo

  48.

  Engleski jezik Solutions Intermediate(udžbenik engleskog jezika kao prvogstranog jezika u 2. razredu gimnazije, u 2.,3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjihtehničkih i srodnih škola te kao udžbenikengleskog jezika kao drugog stranog jezikau 3. razredu gimnazije i u 3. i 4. razredučetverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnihškola)

  Tim Falla, Paul A Davies „Šahinpašić“ Sarajevo

 • 24

  49. Muzička kultura Glazbeni vremeplov za 2.razred gimnazijeSuzana Kusovac i Ana Andrle-Imamović

  „Medijski centar Vrhbosanskenadbiskupije“ Sarajevo

  III RAZRED SREDNjE ŠKOLE1. Čitanka Vedad Spahić, M. Kunić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo2. Čitanka Nusret Voloder „OKO“ Sarajevo3. Naš jezik Senija Midžić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo4. Engleski jezik – Headway John & Liz Sears „Oxford“

  5. Engleski jezik (Snapshotintermediate) III i IV gimnazijeBrian Abbs, Ingrid Freebairn,Chris Barker „Buybook“ Sarajevo

  6.Engleski jezik – OPPORTUNITIESUPPER - INTERMEDIATE udžbenik,radna bilježnica, priručnik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower,Anna Sikorzynska „Buybook“ Sarajevo

  7. Engleski jezik Tourism and Catering– priručnik Neil Wood„Šahinpašić“ Sarajevo

  „Oxford University Press“ Oxford

  8.Engeski jezik Way up 2 za 3. i 4.razred gimnazije i srednje stručneškole

  Joanne Collie „Klett“ Sarajevo

  9. Njemački jezik – Sichtwechsel 3 Grupa autora Edition Deutsch10. Njemački jezik Emira Hadžimuratović „Svjetlost“ Sarajevo

  11. Njemački jezik III i IV GENIAL B1 - IIstrani jezik – udžbenik, radna bilježnicaHerman Funk, Michael Koenig, UteKoithan, Theo Scherling „Buybook“ Sarajevo

  12. Francuski jezik – I strani jezik Vlado Sučić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo13. Francuski jezik – II strani jezik Vlado Sučić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  14. Francuski jezik III i IV PANORAMA –udžbenik, radna bilježnica (II strani jezik) Jacky Girardet, Jean – Marie Cridlig„Šahinpašić“ Sarajevo

  „Cle international“15. Arapski jezik Adila Begović „Ljiljan“ Sarajevo16. Matematika Enver Kurbegović, Svetozar Kurepa „Sarajevo Publishing“ Sarajevo17. Matematika sa zbirkom zadataka Sead Softić „Svjetlost“ Sarajevo

  18. Matematika – zbirka riješenihzadataka Adem Huskić „Svjetlost“ Sarajevo

  19. Matematika – konverzija mjeraCD - softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  20. Fizika Ismet Botonjić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  21. Fizika sa zbirkom zadataka Z. Šalaka , S. DervišbegovićD. Milošević „Svjetlost“ Sarajevo

  22. Hemija Milan Sikirica „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  23. Hemija Milan Sikirica,Branka Korpar – Čolik „Svjetlost“ Sarajevo

  24. Hemija Mehmedalija Lilić „Ljiljan“ Sarajevo

  25. Biologija S. Međedović, R. Hadžiselimović,E. Maslić „Svjetlost“ Sarajevo

  26. Sociologija Slavo Kukić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo27. Sociologija Salih Fočo „Svjetlost“ Sarajevo28. Sociologija Mustafa Spahić „Vrijeme“ Zenica29. Filozofija Muhamed Filipović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo30. Psihologija Refik Ćatić „Svjetlost“ Sarajevo31. Psihologija Jasminka Zećo „Sarajevo Publishing' Sarajevo32. Opća psihologija Elharun Selimović „Bosanska riječ“ Tuzla33. Harmonija – muzička škola Asim Horozić „OKO“ Sarajevo

 • 25

  34. Estetika za srednje umjetničke škole Fatima Lačević „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  35. Geografija III – udžbenik Greta Župančić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  36. Geografija III – udžbenik Anđelina Sulejmanović, Rafet Kršić iSnježana Musa„Bosanska knjiga“

  Tuzla37. Historija III – udžbenik Vehid Smriko i Aladin Husić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo38. Historija III – udžbenik Hadžija Hadžiavdić i Edis Dervišagić „Bosanska knjiga“ Tuzla39. Likovna kultura – CD softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  40.

  Engleski jezik Success Upper -Intermediate (udžbenik engleskogjezika kao prvog stranog jezika za 3.razred gimnazije u jezičkomizbornom području i za 3. i 4. razredgimnazije u ostalim izbornimpodručjima)

  Bob Hastings i Stuart McKinlay „Buybook“ Sarajevo

  41.

  Engleski jezik Gateway B2 (udžbenikengleskog jezika kao prvog stranogjezika u 3. razredu gimnazije ujezičkom izbornom području i u 3. i4. razredu gimnazije u ostalimizbornim područjima

  David Spencer „Books.ba“ Sarajevo

  42.

  Engleski jezik Choices UpperIntermediate (udžbenik engleskogjezika kao prvog stranog jezika u 3.razredu gimnazije u jezičkomizbornom području i u 3. i 4. razredugimnazije u ostalim izbornimpodručjima)

  Michael Harris i Anna Sikorzyńska „Buybook“ Sarajevo

 • 26

  IV RAZRED SREDNjE ŠKOLE1. Čitanka Hadžem Hajdarević „Svjetlost“Sarajevo2. Čitanka Vedad Spahić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  3. Čitanka Enver Kazaz, Nedžad Ibrahimović „OKO“Sarajevo4. Naš jezik Remzija Hadžiefendić – Parić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  5. Gramatika bosanskog jezika „Dom štampe“Zenica

  6. Engleski jezik – udžbenik Michaele Harris, David Mower, AnneSikorzynske „Buybook“ Sarajevo

  7. Engleski jezik – Headway John & Liz Sears „Oxford“

  8. Engleski jezik InformationTechnology – priručnik Dinos Demetriades„Šahinpašić“ Sarajevo

  „Oxford University Press“ Oxford

  9. Engleski jezik First CertificateMasterclass – udžbenik Simon Haines„Šahinpašić“ Sarajevo

  „Oxford University Press“ Oxford

  10. Njemački jezik Emira Hadžimuratović „Svjetlost“Sarajevo11. Francuski jezik – I strani jezik Vlado Sučić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  12. Francuski jezik – II strani jezik Vlado Sučić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  13. Arapski jezik Adila Begović „Ljiljan“Sarajevo

  14. Matematika – udžbenik, zbirkazadataka Ljubo Radović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  15. Matematika sa zbirkom zadataka Nataša Džubur „Svjetlost“Sarajevo

  16. Matematika – zbirka riješenihzadataka Adem Huskić„Svjetlost“Sarajevo

  17. Matematika - konverzia mjera – CDsoftver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  18. Fizika Hrustem Smailhodžić, JugoslavStahov, Vladimir Par „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  19. Fizika sa zbirkom zadataka Fahrudin Kulenović, Josip Sliško,Slavenka Vobornik„Svjetlost“Sarajevo

  20. Hemija Božo BanjaninZorica Hodžić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  21. Hemija Milan Sikirica „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  22. Hemija Milan Sikirica,Branka Korpar – Čolik„Svjetlost“Sarajevo

  23. Hemija Mehmedalija Lilić „Ljiljan“ Sarajevo

  24. Biologija Avdo Sofradžija, Rifat Škrijelj, EsadMaslić„Svjetlost“Sarajevo

  25. Pregled historije filozofije Ismet Strujo „Svjetlost“Sarajevo

  26. Osnove formalne logike s općommetodologijom Ismet Strujo„Svjetlost“Sarajevo

  27. Geografija IV – udžbenik Snježana Musa „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  28. Geografija IV – udžbenik Ibrahim Bušatlija „Svjetlost“Sarajevo

  29. Historija IV – udžbenik Zijad Šehić, Aida Kovačević i AlmaLeka„Sarajevo Publishing“

  Sarajevo

  30. Historija IV – udžbenik Hadžija Hadžiavdić, Edis Dervišagić,Alen Mulić i Vahidin Mehić„Bosanska knjiga“

  Tuzla31. Likovna kultura – CD softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  32.Engleski jezik Success Advanced(udžbenik engleskog jezika kao prvogstranog jezika za 4. razred gimnazije

  Bob Hastings i Stuart McKinlay „Buybook“ Sarajevo

 • 27

  u jezičkom izbornom području idijelom za 4. razred gimnazije uostalim izbornim područjima)

  33.

  Engleski jezik Gateway B2+(udžbenik engleskog jezika kao prvogstranog jezika u 4. razredu gimnazijeu jezičkom izbornom području idijelom u 4. razredu gimnazije uostalim izbornim područjima)

  David Spencer „Books.ba“ Sarajevo

 • 28

  SREDNjE TEHNIČKE ŠKOLEI

  SREDNjE STRUČNE ŠKOLE

 • 29

  TEHNIČKE I SRODNE STRUČNE ŠKOLE

  1. Informatika za 1. i 2. razred srednjihškola po EU VET programu

  Said Čerkezović, Hajrija Šišići Suad Kasapović

  „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  2. Historija za srednje tehničke i stručne školeHadžija Hadžiabdić, EdisDervišagić, Alen Mulić iVahidin Mehić

  „Bosanska knjiga“ Sarajevo

  3.

  Engleski jezik Solutions Elementary (udžbenikengleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1.i 2. razredu trogodišnjih srednjih stručnihškola te kao udžbenik engleskog jezika kaodrugog stranog jezika u 1. razredu gimnazije iu 1. i 2. razredu četverogodišnjih srednjihtehničkih i srodnih škola)

  Tim Falla, Paul A Davies „Šahinpašić“ Sarajevo

  4.

  Engleski jezik Choices Elementary (udžbenikengleskog jezika kao prvog stranog jezika u 1.i 2. razredu trogodišnjih srednjih stručnihškola te kao udžbenik engleskog jezika kaodrugog stranog jezika u 1. razredu gimnazije iu 1. i 2. razredu četverogodišnjih srednjihtehničkih i srodnih škola)

  Michael Harris i AnnaSikorzyńska „Buybook“ Sarajevo

  Mašinska tehnička škola i mašinska stručna škola1. Čitanka za II razred srednjih tehničkih isrednjih stručnih škola Amira Đibrić „Bosanska riječ“ Tuzla

  2. Čitanka III – srednje tehničke šk. Amira Đibrić, Milosav Mikić,Zejćir Hasić „Bosanska riječ“ Tuzla

  3. Engleski jezik – SNAPSHOT ELEMENTARYI i II razr. Sr. Teh. Šk.Brian Abbs, Ingrid Freebairn,Chris Barker

  4. Matematika – konverzija mjera –CD softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  5. Fizika za I razred tehničkih škola Šemso Bukalo „OKO“ Sarajevo

  6. Fizika II – srednje tehničke šk. Ahmed Čolić „Bosanska riječ“ Tuzla

  7. Tehnički materijali za I razred mašinske ielektrotehničke struke Fahrudin Biogradlić „Svjetlost“ Sarajevo

  8. Praktična nastava za I razred mašinskeškole Sead Sakić „Svjetlost“ Sarajevo

  9. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom I Stjepan Karlović „Svjetlost“ Sarajevo

  10. Praktična nastava I Sead Sakić „Svjetlost“ Sarajevo

  11. Tehnička mehanika za stručne škole I Abduselam Rustempašić „Svjetlost“ Sarajevo

  12. Tehničko crtanje za stručne škole Stjepan Karlović „Svjetlost“ Sarajevo

  13. Tehnička mehanika I Nazim Pešto, Mustafa Kramo „Svjetlost“ Sarajevo

  14. Tehnologija obrade Slađenko Čerkez „Svjetlost“ Sarajevo

  15. Toplotehnika I Stjepan Iličić „Dom štampe“ Zenica

  16. Mašinski elementi II Sead Sakić „Svjetlost“ Sarajevo

  17. Mašine u drvnoj industriji I Vlaho Despot „Svjetlost“ Sarajevo

  18. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom II Stjepan Karlović „Svjetlost“ Sarajevo

  19. Tehnologija obrade II S. Ćorović, M. Andelija,M. Kijamet „Svjetlost“ Sarajevo

  20. Tehnička mehanika II Nazim Pešto, Mustafa Kramo „Svjetlost“ Sarajevo

  21. Mašinski elementi II Nedžad Repčić i dr. „Svjetlost“ Sarajevo

 • 30

  22. Motori SUS - a II – za stručne škole Enes Šurković „Svjetlost“ Sarajevo

  23. Praktična nastava II Nasuf Bošnjak „Svjetlost“ Sarajevo

  24. Ekonomika i organizacija poslovanja Faruk Hasanbegović „Ljiljan“ Sarajevo

  25. Termodinamika sa termotehnikom M. Rešidović, H. Baručija „Svjetlost“ Sarajevo

  26. Mašine u drvnoj industriji I i II Vlaho Despot „Svjetlost“ Sarajevo

  27. Tehnologija zanimanja II i III – zavarivač Sadik Zalikić „Svjetlost“ Sarajevo

  28. Tehnologija zanimanja II i III – metalostrugar Nazif Bošnjak „Svjetlost“ Sarajevo

  29. Tehnička mehanika III Nazim Pešto, Mustafa Kramo „Svjetlost“ Sarajevo

  30. Motori SUS - a i motorna vozila III Slađenko Čerkez „Svjetlost“ Sarajevo

  31. Hidraulika i pneumatika III Fahrudin Šećibović „Svjetlost“ Sarajevo

  32. Tehnologija zanimanja – bravar III Smajo Ćorović „Svjetlost“ Sarajevo

  33. Tehnološki postupci III Zdravko Simeunović „Svjetlost“ Sarajevo

  34. Radne i pogonske mašine Nazim Pešto „Svjetlost“ Sarajevo

  35. Remont i održavanje motora i motornihvozila Drago Cvitanović „Svjetlost“ Sarajevo

  36. Hemija III – teh. Šk. I gimnazije mat. - inf.Smj. J. Hadžimurtezić, J. Stojanov „OKO“ Sarajevo

  37. Osnovi konstruisanja IV Nedžad Repčić, Alija Zuko idr. „Svjetlost“ Sarajevo

  38. Transportni uređaji IV Nedžad Repčić i dr. „Svjetlost“ Sarajevo

  39. Termička obrada sa ispitivanjem materijalaIV Zdravko Simeunović „Svjetlost“ Sarajevo

  40. Tehnika telekomunikacija Franjo Stvarnik „Denfas“ Tuzla

  41. Termodinamičke tablice H. Ibrahimović, EdinHuremović „Svjetlost“ Sarajevo

  42. Tehničko crtanje Sead Salkić „Bosanska riječ“ Tuzla

  43. Tehničko pismo Grupa autora „Planjax“ Tešanj

  44. Odabrani zadaci iz fizike Ahmo Čolić „Harfograf“ Tuzla

  45. Likovna kultura – CD softver Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  Elektrotehnička škola46. Osnove elektrotehnike I Pero Cigić „Svjetlost“ Sarajevo

  47. Električne instalacije I Milo Mišković „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  48. Električne instalacije II Milo Mišković „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  49. Energetika II Jasminka Jakić „Ljiljan“ Sarajevo

  50. Osnove elektrotehnike II Pero Cigić „Svjetlost“ Sarajevo

  51. Osnovi elektrotehnike II Pero Cigić „Ljiljan“ Sarajevo

  52. Elektroakustika II Asaf Sarajlić „Svjetlost“ Sarajevo

  53. Električne instalacije III Dušan Kljakić „Svjetlost“ Sarajevo

  54. Elektroenergetika III Dušan Kljakić „Svjetlost“ Sarajevo

 • 31

  55. Elektronika III Alija Džigal „Svjetlost“ Sarajevo

  56. VF tehnika III Zdravko Vrsalović „Svjetlost“ Sarajevo

  57. Električna mjerenja IV Zdravko Vrsalović „Ljiljan“ Sarajevo

  58. Električna mjerenja IV Zdravko Vrsalović „Svjetlost“ Sarajevo

  59. Električna kola IV Zdravko Vrsalović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  60. Elektronika IV Aida Kurtović, Faruk Kurtović „Svjetlost“ Sarajevo

  61. Električne instalacije i osvjetljenja IV Dušan Kljakić „Svjetlost“ Sarajevo

  Drvoprerađivačka i šumarska škola62. Meteorologija sa klimatologijom Orhan Zubčević „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  63. Tehnologija drveta I Selma Taslaman „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  64. Pedologija sa geologijom Husnija Resulović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  65. Fitocenologija II Vladimir Beus „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  66. Geodezija za šumarsku struku N. Kapetanović, V. Malanović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  67. Ekonomika i organizacija rada Hamdija Šerak „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  68. Organizacija i ekonomika proizvodnje Hamdija Šerak „Svjetlost“ Sarajevo

  69. Površinska obrada drveta Melćija Mulaosmanović –Kupus „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  Ekonomska, trgovinska i ugostiteljsko – turistička škola

  70. Ekonomika preduzeća I i II Mira Šunjić – Beus, JasminaČomić „Ljiljan“ Sarajevo

  71.Privredna matematika 1 – za I ekonomske, IIrazred trgovačke šk. I III razred ugostiteljsko –turističke škole

  Akif Delić, Salih Mešanović „Off set“ Tuzla

  72.Privredna matematika za II razred srednjeekonomske škole, III razred trgovinske i IV razredugostiteljsko – turističke škole

  Salih Mešanović, Akif Delić „Off set“ Tuzla

  73. Privredna matematika I i II Nedžib Žerić, Husref Šarić „Svjetlost“ Sarajevo74. Knjigovodstvo II Ahmed Bračković „Ljiljan“ Sarajevo

  75. Knjigovodstvo II – za trgovinske škole Sadeta – Sabina Zulić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo iautor76. Ekonomika i org. Ugostitelj. Preduzeća I i II Fethija Jamaković „Ljiljan“ Sarajevo77. Poznavanje robe I Murad Hadžidedić „Ljiljan“ Sarajevo78. Poznavanje robe II Murad Hadžidedić „Ljiljan“ Sarajevo

  79. Osnovi ekonomske teorije za III razredekonomske škole Akif Delić, Salim Šišić „Off set“ Tuzla

  80. Ekonomika prometnih preduzeća za IIIrazred ekonomske škole Muharem Hasanović „Svjetlost“ Sarajevo

  81. Poznavanje robe III Murad Hadžidedić „Ljiljan“ Sarajevo

  82. Finansijska matematika za III razredekonomske i drugih srodnih škola Salih Mešanović, Akif Delić „Off set“ Tuzla

  83. Ekonomika prometnih preduzeća za IVrazred ekonomske škole Muharem Hasanović „Svjetlost“ Sarajevo

  84. Finansijska matematika IV1 Nedžib Žerić, Husref Šarić „Ljiljan“ Sarajevo85. Knjigovodstvo Sadeta – Sabina Zulić „Svjetlost“ Sarajevo

  86. Daktilografija i poslovne komunikacijeudžbenik Zvonko Čičević „IC“ Mostar

  87. Ekonomika preduzeća 1 Gabrijela Blaznek, Hilmo „Mohorjeva založba/Hermagoras

  1 Za upotrebu je odobren udžbenik „Finansijska matematika IV“ autora Nedžiba Žerića i Husrefa Šarića i Izdavačke kuće „Ljiljan“ iz1998. godine, a ne dopunjeno izdanje ovog udžbenika iz 2000. godine.

 • 32

  Bunjo, Jovanka Glišić, SinišaBilić i Ivica Opačak

  Verlag“ Klagenfurt

  88. Bankarsko poslovanje za IV razredekonomske škole Belmina Beganović „Tugra“ Sarajevo

  89. Ekonomika preduzeća 2 Gabrijela Blaznek, HilmoBunjo i Jovanka Glišić„Mohorjeva založba/Hermagoras

  Verlag“ Klagenfurt90. Statistika za III i IV razred ekonomske škole Husnija Okić „Selimpex“ Srebrenik

  91. Ekonomika preduzeća 3

  Gabrijela Blaznek, HilmoBunjo, Jovanka Glišić,Wilfried Schneider, BettinaGreimel - Fuhrmann, HelgaWirth, Gabriele Andre,Gerhard Geissler, Stefan A.Grbenic i Stefan Grbenic

  „Mohorjeva založba/HermagorasVerlag“ Klagenfurt

  92. Ekonomika preduzeća 4

  Gabrijela Blaznek, HilmoBunjo, Jovanka Glišić,Wilfried Schneider, BettinaGreimel - Fuhrmann, HelgaWirth, Gabriele Andre,Gerhard Geissler, Stefan A.Grbenic i Stefan Grbenic

  „Mohorjeva založba/HermagorasVerlag“ Klagenfurt

  Veterinarska škola93. Patologija domaćih životinja I i II Mirsad Kadrić „OKO“ Sarajevo94. Opće i specijalno stočarstvo I i II Salko Adilović „OKO“ Sarajevo

  95. Anatomija, histologija i fiziologija domaćihživotinja I i IIM. Hamamdžić, H. Pobrić,Lj. Babić „OKO“ Sarajevo

  96. Mikrobiologija sa imunologijom IIM. Hadžimuratović, T.Bajrović,R. Velić

  „OKO“ Sarajevo

  97. Pčelarstvo i ribarstvo III A. Šaćirbegović,M. Hadžimuratović „OKO“ Sarajevo

  98. Porodiljstvo, suzbijanje neplodnosti i umjetnoosjemenjavanje IIIMarija Filipović, MustafaPodžo „OKO“ Sarajevo

  99. Osnovi veterinarske hirurgije IV Jasmina Šehinović „Svjetlost“ Sarajevo

  100. Parazitologija i invazione bolesti domaćih životinjasa praktikumomAdnan Jažić,Almedina Zuko „OKO“ Sarajevo

  Medicinska i zubotehnička škola

  101. Njega bolesnikaNedžada Čabaravdić-Alispahić, dr.Adnan Hadžimuratović, dr. AdemirHadžismajlović

  „Bosanska riječ“ Sarajevo

  102. Anatomija i fiziologija čovjeka Azra Rožajac „Bosanska riječ“ Sarajevo

  103. Latinski jezik I i II B. Samouković – Jusufbegović,Sabina Dević „OKO“ Sarajevo

  104. Zdravstvena njega I Fadila Ramović, Đuka Stjepić, RifijaOmerčajić „Penn“ Tuzla

  105. Zdravstvena njega II Fadila Ramović, Đuka Stjepić, RifijaOmerčajić „Penn“ Tuzla

  106. Mikrobiologija i parazitologija II Suad Habeš, A. Ćatibušić „OKO“ Sarajevo107. Mikrobiologija i parazitologija II Suad Habeš „Svjetlost“ Sarajevo108. Medicinska psihologija i pedagogija Dženana Kalaš, Mirjana Mavrak „OKO“ Sarajevo109. Neuropsihijatrija III i IV Senad Huseinagić „OKO“ Sarajevo110. Akušerstvo III Dobrislav Ćetković „OKO“ Sarajevo111. Ginekologija III Dobrislav Ćetković „OKO“ Sarajevo112. Stomatološka rendgenologija III Maida Ganibegović – Selimović „OKO“ Sarajevo113. Fizikalna terapija III i IV Jadranka Prusac – Šormaz „OKO“ Sarajevo114. Praktikum iz akušerstva III i IV Dobrislav Ćetković „Svjetlost“ Sarajevo115. Praktikum iz ginekologije III i IV Dobrislav Ćetković „Svjetlost“ Sarajevo

 • 33

  116. Akušerstvo IV Dobrislav Ćetković „OKO“ Sarajevo117. Ginekologija IV Dobrislav Ćetković „OKO“ Sarajevo118. Ginekologija i akušerstvo IV Dobrislav Ćetković „Svjetlost“ Sarajevo119. Gerijatrija IV M. Gavranović, A. Buljina „Svjetlost“ Sarajevo

  120. Klinička biohemija Milan Miholjčić, Mira Jadrić –Winterhalter „Svjetlost“ Sarajevo

  121. Klinička biohemija – vježbe zapraktičnu nastavuMilan Miholjčić, Mira Jadrić –Winterhalter „Svjetlost“ Sarajevo

  122. Pedijatrija IV Mirsada Mahić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  123. Farmakologija za 4. razred srednjemedicinske škole Željko Bukvić „Svjetlost“ Sarajevo

  Građevinska škola124. Građevinski materijali I Ahmet Hadrović „Ljiljan“ Sarajevo125. Građevinske konstrukcije I i II Tatjana Najdhart „Svjetlost“ Sarajevo126. Geodezija za građevinsku struku II Asim Hadžialić „Dom štampe“ Zenica

  127. Nacrtna geometrija II za građ. i arh.teh. šk. Naim Marušić „Svjetlost“ Sarajevo

  128. Geodezija za građevinsku struku III Asim Hadžialić „Dom štampe“ Zenica

  Saobraćajna škola129. Osnovi drumskog saobraćaja I Midhat Tatlić, Kemal Jaganjac „Sarajevo Publishing“ Sarajevo130. Stabilna postrojenja I Ale Karadžić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo131. Građevinske i pretovarnemašine II Midhat Tatlić, Kemal Jaganjac „Sarajevo Publishing“ Sarajevo132. Održavanje vučenih vozila III Petar Simić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  133. Bezbjednost drumskog saobraćaja IIIi IV Faik Sadiković „Svjetlost“ Sarajevo

  134. Organizacija teh. kolske djelatnosti Ilija Šobot, Ale Karadžić „Denfas“ Tuzla135. Vučena vozila Ilija Šobot, Ale Karadžić „Denfas“ Tuzla136. Upotreba vučenih vozila Hamdija Šaljić „Denfas“ Tuzla

  Geodetska škola137. Geodezija I Asim Hadžialić „Dom štampe“ Zenica138. Priručnik praktične nastave I Asim Hadžialić „Dom štampe“ Zenica139. Geodezija II Asim Hadžialić „Dom štampe“ Zenica140. Priručnik praktične nastave II Asim Hadžialić „Dom štampe“ Zenica141. Račun izravnanja III Nihad Kapetanović „Dom štampe“ Zenica

  Rudarsko – geološka škola

  142. Tehničko crtanje sa nacrtnomgeometrijom I Ćazim Begić, Alija Mujkanović„Studentska štamparija“

  Sarajevo143. Mineralogija Galiba Sijarić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo144. Mineralogija Galiba Sijarić „Svjetlost“ Sarajevo

  Poljoprivredno – prehrambena škola

  145. Povrtlarstvo Smiljka Vukašinović „Studentska štamparija“Sarajevo

  146. Biljna proizvodnja I T. Šarić, Dž. Bisić – Hajro,B.Šaćiragić, E. Alagić„Studentska štamparija“

  Sarajevo

  147. Osnovi vrtlarstva II Ahmed Muratović, Besim Balić „Studentska štamparija“Sarajevo148. Tehnologija mesa II i III Suada Islamović „Svjetlost“ Sarajevo

  149. Higijena i tehnologija namirnicaanimalnog porijekla Jasmina Šehinović „Svjetlost“ Sarajevo

  150. Tehnologija ulja i masti II i III Selma Čorbo „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

 • 34

  Tekstilna tehnička škola151. Tekstilna vlakna I Subhija Joldo „Svjetlost“ Sarajevo152. Organizacija konfekcijske proizvodnje Behudin Kozica, Hrvoje Brajković „Svjetlost“ Sarajevo153. Osnovi tekstilne tehnologije Vasilija Ibrahimagić, Subhija Joldo „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

  PRIRUČNICI1. Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 – 8 – priručnik zanastavnike Hamid Šoše

  „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  2. Didaktički vodič „Dijete u centru aktivnosti“ Ediba Pozderović „Denfas“ Tuzla

  3. Mediji – priručnik EU VET – MODUL 2 Danka Mitrović, AmiraDžibrić „Bosanska riječ“ Tuzla

  4. Komunikacija na radnom mjestu – priručnik EU VET –MODUL 1Danka Mitrović, AmiraDžibrić „Bosanska riječ“ Tuzla

  5. Nastavnik u inkluzivnom okruženju „Štamparija Fojnica“Fojnica6. Jezičko – pravopisni priručnik Refik Bulić „Bosanska riječ“ Tuzla

  7. Moj bosanski 1., 2., 3., i 4. – školski rječnik kultureizražavanjaDževad Jahić, HazemaNištović „Dom štampe“ Zenica

  8. Izbor kompozicija za gitaru 1,2,3 Nusret Strujić „Svjetlost“ Sarajevo

  9. Zbirka kompozicija za gitaru Vjekoslav Andree „Vrijeme“Zenica

  10. Kompas – priručnik za obrazovanje mladih

  Patricija Brander, Rui Gomes,Ellie Keen, Marie - LaureLemineur, Barbara Oliveira,Jana Ondračkova, AlessioSurian, Olena Suslova

  „Intependent“ Zenica

  11. Fizika za osnovnu školu – priručnik za nastavnikeNada Gabela, HasnijaMuratović „Grafex“ Mostar

  12.Konverzija mjera –informatika, matematika, fizika,geografija/zemljopis i likovno vaspitanje ili likovno obrazovanje– Za geografiju su date oblasti : Europa, Svijet i Bosna iHercegovina - cd (softver – radna bilježnica)

  Marijan Dover IP „Dover & Co“ Sarajevo

  13. Informatika 5. – 8. – metodički priručnik za nastavnike Suada Numić, SalihČemo „Bosanska riječ“ Sarajevo

  14. Priručnik za opisno ocjenjivanje Vahid Mulić „Sarajevo Publishing“Sarajevo

  15. „Osnovi demokratije“ udžbenik za I – IV razred OŠ(bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava „Centarza građanskoobrazovanje“

  „Civitas Bosne iHercegovine“, 2000. god.

  16. „Osnovi demokratije“ radni listovi za I – IV razred OŠ(bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava „Centarza građanskoobrazovanje“

  „Civitas Bosne iHercegovine“, 2000. god.

  17.'Osnovi demokratije“ priručnik za nastavnike I – IV razredOŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik –ćirilica)

  autorska prava „Centarza građanskoobrazovanje“

  „Civitas Bosne iHercegovine“, 2000. god.

  18. 'Osnovi demokratije“ udžbenik za VIII razred OŠ(bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava „Centarza građanskoobrazovanje“

  „Civitas Bosne iHercegovine“, 2000. god.

  19.„Osnovi demokratije“ priručnik za nastavnike za VIIIrazred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik– ćirilica)

  autorska prava „Centarza građanskoobrazovanje“

  „Civitas Bosne iHercegovine“, 2000. god.

  20.'Demokratija i ljudska prava“ udžbenik za učenikesrednjih škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpskijezik – ćirilica)

  autorski tim „Civitasa zaBiH“

  „Civitas Bosne iHercegovine“, 2001. god.

  21.„Demokratija i ljudska prava“ priručnik za nastavnikesrednjih škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpskijezik – ćirilica)

  autorski tim „Civitasa zaBiH“

  „Civitas Bosne iHercegovine“, 2001. god.

  22.'Projekt građanin“ priručnik za učenike viših razredaosnovne i srednje škole (bosanski i hrvatski jezik –latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava „Centarza građanskoobrazovanje“

  „Civitas Bosne iHercegovine“, 2000. god.

 • 35

  23.„Projekt građanin“ priručnik za nastavnike viših razredaosnovne i srednje škole (bosanski i hrvatski jezik –latinica; srpski jezik – ćirilica)

  autorska prava „Centarza građanskoobrazovanje“

  „Civitas Bosne iHercegovine“, 2000. god.

  24. „Demokratija i ljudska prava“ zbornik radova (bosanskii hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)autorski tim „Civitasa zaBiH“

  „Civitas Bosne iHercegovine“, 2003. god.

  25.„Umijeće življenja“ radni listovi za učenike srednjihškola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik –ćirilica)

  autorska prava PeaceCorps, USA

  „Civitas Bosne iHercegovine“, 2004. god.

  26.„Umijeće življenja“ priručnik za nastavnike srednjihškola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik –ćirilica)

  autorska prava PeaceCorps, USA

  „Civitas Bosne iHercegovine“, 2004. god.

  NASTAVNI FILMOVI1. Fizika „Domes trade company“ Sarajevo

  2. Biologija „Domes trade company“ Sarajevo

  3. Hemija „Domes trade company“ Sarajevo

  4. Razredna nastava „Domes trade company“ Sarajevo