of 13 /13
udžbenik i zbirka zadataka za gimnazije i srednje škole Medarska 69, 10000 Zagreb tel: (01) 6558-740, fax: (01) 6558-741 [email protected] • www.sysprint.hr Informatika i računalstvo novo za šk.god. 2014./15. V. Galešev, P. Brođanac, N. Dmitrović, M. Korać, G. Sokol, S. Babić, Z. Soldo, D. Kovač SysPrint Udžbenik informatike i računalstva za gimnazije i srednje škole

1. Koncept SysPrintovih udžbenika

 • Author
  lamdang

 • View
  236

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. Koncept SysPrintovih udžbenika

 • udbenik i zbirka zadataka za gimnazije i srednje kole

  Medarska 69, 10000 Zagreb tel: (01) 6558-740, fax: (01) [email protected] www.sysprint.hr

  Informatika i raunalstvo

  novo za k.god. 2014./15.

  V. Galeev, P. Broanac, N. Dmitrovi, M. Kora,G. Sokol, S. Babi, Z. Soldo, D. Kova

  SysPrint

  Udbenik informatike i raunalstvaza gimnazije i srednje kole

 • KONCEPT SYSPRINTOVIH UDBENIKA

  0

  Drage kolegice i kolege,

  pred vama je broura koja ukratko opisuje glavne znaajke novih SysPrintovih udbenika pripremljenih za kolsku godinu 2014./2015.

  Puno je novina u odnosu na prijanje udbenike. Unato tomu, zadrali smo osnovi koncept po kojem su nau udbenici prepoznatljivi usmjerenost na praktinu primjenu steenoga znanja. Zato je i dalje naglasak na mnotvu vjebi, multimedijskim datotekama za lake razumijevanje gradiva i samostalnu provjeru znanja.

  Obratite pozornost na ulogu Weba na kojem moete pronai sve potrebno i dodatno gradivo za pripremu i izvoenje nastave. Osim toga, tu se nalazi i na elektroniki multimedijski udbenik kojem moete pristupiti s bilo kojega mjesta, u pokretu. Vama i vaim uenicima elimo puno uspjeha u iduim kolskim godinama va SysPrint

  __________________________

  Sadraji za uitelje

  Navodimo pregled nastavnih sredstava i sadraja koji su na raspolaganju uiteljima za pripremu i provedbu nastave informatike i raunalstva:

  1. Udbenik Multimedijske i radne datoteke za vjebu iz udbenika dostupne su na webu (umjesto CD-a). 2. Elektroniki udbenik Hipermedijski udbenik s poveznicama na multimedijske datoteke. 3. Web za uitelje

  izvedbeni plan i program pripreme za izvoenje nastave dodatni metodiki sadraji prezentacije uz metodiki prirunik programi i multimedijske datoteke uz

  metodiki prirunik testovi za ispite znanja dodatni sadraji za nastavu slikovne datoteke

  4. Web za uenike i uitelje

  multimedijske i radne datoteke repozitorij aplikacija iz udbenika

  5. Metodiki prirunik

  organizacija nastavih uvjeta struni savjeti i prijedlozi pedagoki kriteriji metodiki naputci izvedbeni nastavni plan i program pripreme za izvoenje nastave testovi za ispite znanja

  6. Zbirka zadataka s evaluatorom

  Elektronika zbirka zadataka iz progra-miranja s evaluatorom rjeenja.

  7. Zbirka zadataka (tisak) 8. Edukativni plakati

 • K. GOD. 2014./2015.

  1

  1. Koncept SysPrintovih udbenika

  U ovome dijelu opisujemo koncept SysPrintovih udbenika, odnosno od kojih dijelova se sastoji i kako su ti dijelovi meusobno povezani u integrativnu cjelinu.

  1.1. Sastavni dijelovi udbenikog kompleta

  SysPrintov udbeniki komplet sastoji se od tri meusobno povezana i dopunjujua se dijela:

  1. udbenik 2. web-sjedite za nastavu za uenike i uitelje 3. web-sjedite za uitelje sadraji namijenjeni (samo) uiteljima

  U SysPrintovom didaktikom konceptu naglasak je na zornosti i praktinosti. U tu svrhu nastavni sadraji obiluju slikovnim sadrajima. Takoer, udbenik je popraen vjebama unutar nastavnih jedinica kako bi se netom obraeno gradivo odmah utvrdilo praktinom primjenom na raunalu. Na kraju manjih nastavnih jedinica navedene su multimedijske datoteke pomou kojih uenik utvruje gradivo (prezentacije, videoisjeci i sl.) ili pak provjerava steeno znanje,

  obino pomou edukativnih kvizova. Takve datoteke prepoznaju se po znakovitoj ikoni .

  Sve multimedijske datoteke iz udbenika kao i veina aplikacija koje se koriste u udbeniku nalaze na SysPrintovom webu i dostupne su za slobodno preuzimanje pojedinano, po pojedinim poglavljima ili pak u cijelosti.

  1.2 Udbenik

  Format udbenika je 205 x 240 mm u spiralnom uvezu.

  Prednosti spiralnog uveza

  1. Udbenik se moe presaviti na pola tako da zauzima dvostruko manje prostora nego udbenik s klasinim ljepljenim uvezom. Time se dobiva dodatni prostor na esto skuenoj klupi u informatikom kabinetu.

  2. Uenik ne mora rukom pridravati otvoreni udbenik kako se stranice/korice ne bi zatvorile kao to je to sluaj kod klasinog ljepljenog uveza. To osigurava ueniku slobodne obje ruke za rad na raunalu.

  Kad god je to mogue, savjetujte uenicima da presaviju udbenik na pola.

 • KONCEPT SYSPRINTOVIH UDBENIKA

  2

  1.2.1. Elementi udbenika

  Elementi stranice

  Stranica u udbeniku sastoji se iz osnovnog teksta na bijeloj pozadini i margine na obojanoj pozadini.

  Osim toga, pojavljuju se standardizirani grafiki oblici odreenog znaenja:

  oblik znaenje

  Kljuni pojmovi koji se obrauju u nastavnoj jedinici

  Imenovana datoteka/mapa nalazi se na webu: www.sysprint.hr/infSS

  Okvir na margini sa savjetom ili napomenom

  Okvir na margini sa dodatnim informacijama za radoznalce

  Multimedijski sadraji

  Ako se ispred naziva datoteke/mape nalazi ikona to je oznaka da se radi o multimedijskoj datoteci, odnosno mapi s multimedijskim sadrajem, koja se inicijalno nalazi na SysPrintovom webu. Takve datoteke mogu se koristiti on-line ili preuzeti na lokalno raunalo za off-line (izvanmreno) koritenje. Detalje o SysPrintom webu i web-lokaciji multimedijskih datoteka proitajte u poglavlju Web za uenike i uitelje.

  http://www.sysprint.hr/infSS

 • K. GOD. 2014./2015.

  3

  1.2.2. Multimedijski sadraji

  U udbeniku se koriste multimedijski sadraji (prezentacije, videoisjeci, kvizovi) i sadraji za rad (dokumenti, slike, zvuni zapisi i dr.). Ti se sadraji nalaze na adresi: www.syspint.hr/infSS i pretrauju se na dva naina.

  Indeksno pretraivanje omoguava pronalaenje multimedijske datoteke bez da unaprijed znamo gdje se tono nalazi (u kojem poglavlju). Multimedijske datoteke i mape zapoinju sa znakovitim prefiksom, primjerice g4video1.avi. Prvi je oznaka obrazovnog programa, a drugi oznaka poglavlja u udbeniku.

  Kataloko pretraivanje slino je pregledavanju mapa u Exploreru klikom na pojedino poglavlje otvara se mapa s datotekama koje pripadaju tom poglavlju. Primjerice:

  http://www.syspint.hr/infSS

 • KONCEPT SYSPRINTOVIH UDBENIKA

  4

  Rad s multimedijskim datotekama

  Veinu multimedijskih datoteka moete otvoriti na on-line nain, primjerice slikovne datoteke, HTML datoteke s kvizovima i sl. Meutim, za otvaranje nekih datoteka, posebice ako se radi o radnom sadraju kojeg uenici trebaju urediti/doraditi, takve se datoteke moraju preuzeti na lokalno raunalo (download) i dalje raditi s njima u off-line nainu.

  Umjesto pojedinanog preuzimanja, mogue je preuzeti sve multimedijske datoteke koje dolaze uz udbenik:

  Nakon preuzimanja setup.exe datoteke potrebno ju je aktivirati. Nakon toga multimedijske datoteke e se automatski raspakirati u odabranu mapu na vrstom disku ili nekom drugom odabranom ureaju vanjske memorije.

  Spremnica - repozitorij aplikacija

  Osim multimedijskih datoteka i datoteka s radnim sadrajem, na SysPrintovom su webu dostupne i aplikacije koje je koriste uz udbenik. Veina tih aplikacija je besplatna (freeware ili shareware). Izuzetak su operacijski sustav Microsoft Windows i programski paket Microsoft Office koji su komercijalni programi, jednako kao i programski jezik Microsoft C#.

  Repozitorij (spremnica) aplikacija nalazi se na web-adresi www.sysprint.hr/infSSapl.

  http://www.sysprint.hr/infSSapl

 • K. GOD. 2014./2015.

  5

  1.2.3. Odabir programskih jezika

  Prema SysPrintovom planu i programu kojeg je 2014. godine odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, uveli smo i programski jezik Python.

  Tako su u SysPrintovim udbenicima zastupljena dva programska jezika: Python 3.3 i C#. Budui da je Python novina, nekoliko uvodnih rijei o ovom programskom jeziku.

  Python

  Python je moan i lako razumljiv programski jezik. Programi pisani njime obino su krai, a za njihovo pisanje utroi se manje vremena. Pokazao se kao jezik koji moe zamijeniti BASIC i Pascal u uenju osnova programiranja. Trenutano je programski jezik s najveom penetracijom i sa irokom primjenom u raznim istraivakim, znanstvenim i industrijskim djelatnostima.

  Podrava razliite stilove programiranja, od strukturalnog do objektno-orijentiranog, to je stav izbora programera. Osim toga, podrava integriranje dijelova programskog koda napisanih u drugim jezicima. Omoguava programiranje i u kornjainom nainu Python je besplatan.

  1.3. Sadraji na Webu

  Sadraji na webu podijeljeni su u dvije kategorije. Da se ne bi meusobno mijeali, nalaze se na odvojenim web-mjestima.

 • KONCEPT SYSPRINTOVIH UDBENIKA

  6

  1.3.1. Web za uenike i uitelje

  Web-mjesto gdje uenici i uitelji pregledavaju i preuzimati multimedijske datoteke koje su sastavni dio udbenika. Takve datoteke prepoznatljive su po ikoni .

  Multimedijske datoteke dostupne su na web-adresi: www.sysprint.hr/infSS.

  Osim tih sadraja, uenici i uitelji mogu preuzeti s weba i sve aplikacije, odnosno programsku podrku koja se koristi u udbenicima. To mjesto nazvali smo spremnica, odnosno repozitorij aplikacija. koji se nalazi na web-adresi: www.sysprint.hr/infSSapl.

  Koritenje i preuzimanje ovih sadraja opisano je u poglavlju Multimedijski sadraji.

  Nakon to se registrirate svi sadraji na Webu za uenike i uitelje mogu se slobodno koristiti i preuzimati na lokano raunalo.

  1.3.2. Web za uitelje

  Na Webu za uitelje objedinjeni su svi sadraji potrebni uitelju za pripremu i izvoenje nastave kao i neki dodatni sadraji:

  izvedbeni plan i program pripreme za izvoenje nastave dodatni metodiki sadraji prezentacije uz metodiki prirunik programi i multimedijske datoteke uz metodiki prirunik testovi za ispite znanja (A i B forma) dodatni sadraji za nastavu slikovne datoteke

  Web za uitelje (tzv. Kutak za uitelje) dostupan je na adresi: www.sysprint.hr/prof.

  Budui da se radi o "povjerljivom" sadraju, Web za uitelje zahtijeva autorizirani pristup, a mogu se registrirati samo uitelje koji koriste, odnosno odaberu SysPrintove udbenike.

  Ova stranica dalje usmjerava na mjesto Moja mapa koja predstavlja svojevrsni portfelj registriranog korisnika. Vie o registraciji i Mojoj mapi u poglavlju Registracija udbenika

  http://www.sysprint.hr/infSShttp://www.sysprint.hr/infSSaplhttp://www.sysprint.hr/prof2014

 • K. GOD. 2014./2015.

  7

  Svi sadraji na Webu za uitelje mogu se slobodno koristiti i preuzimati na lokano raunalo. Veina datoteka je editabilna, to znai da uitelji mogu mijenjati njihov sadraj i prilagoavati ga vlastitim potrebama.

  1.4. Elektroniki udbenik

  Elektronikim udbenikom ostvaruju se dodatne didaktike prednosti uporabe udbenika: sadri poveznice na multimedijske datoteke iz udbenika, omogueno je dodavanje anotacija, odnosno kraih komentara i biljeki , osim na desktop raunalu moe se pregledavati i na mobilnom ureaju (tabletu),

  to omoguava pristup sadrajima s bilo kojeg mjesta,

 • KONCEPT SYSPRINTOVIH UDBENIKA

  8

  1.5. Plakati za nastavu

  Pomou didaktikih plakata proiruju se tehnike pouavanja i uenja. Plakat na koncizan nain prezentira pojedini dio gradiva, to moe posluiti za njegovo uinkovito memoriranje i ponavljanje kao i tijekom usmene provjere znanja. Raspoloive plakate moete pregledati na adresi www.sysprint.hr/plakati.

  Plakati su veliine A1 formata, uspravne ili vodoravne orijentacije.

  Plakati se naruuju po izboru i besplatni su za korisnike SysPrintovih udbenika.

  1.6. Zbirka zadataka s evaluatorom

  On-line zbirka zadataka s automatskim evaluatorom rjeenja dodatno je nastavno sredstvo uz udbenik. Aplikaciji se pristupa preko web-suelja. Zbirka zadataka sadri zadatke iz udbenika te dodatne zadatke za ponavljanje i utvrivanje gradiva. Evaluator rjeenja omoguava korisniku da u realnom vremenu dobije povratnu informaciju o tonosti svog rjeenja, odnosno napisanog programskog koda.

  Prednosti: uenik u trenu dobiva uvid u tonost svoga napisanog koda s mogunou ispravljanja pogreaka

  i ponovnog testiranja rjeenja znatno se skrauje vrijeme potrebno za provjeru i ocjenjivanje uenikih rjeenja jednostavno sastavljanje i on-line provoenje kompletne pisane provjere znanja

  http://www.sysprint.hr/plakati

 • K. GOD. 2014./2015.

  9

  1.7. Tiskana zbirka zadataka

  Prema novom udbenikom standardu, zbirka zadataka vie ne spada u udbeniki komplet, odnosno u dopunska nastavna sredstva. Meutim, mnogim e uiteljima nedostajati prednost uporabe zbirke u nastavnom procesu. Zato uitelji koji to ele mogu naruiti zbirku zadataka koja se koristila u proteklom obrazovnom razdoblju. Zbirka sadri 1850 zadataka i 90 rijeenih primjera.

  1.8. Registracija udbenika

  Svi korisnici udbenika (uenici i uitelji) moraju registrirati udbenik kako bi mogli nesmetano koristiti digitalne, odnosno multimedijske sadraje uz udbenik.

  Svaki udbenik ima naljepnicu na kojoj je otisnut jedinstveni registracijski kd udbenika (na slici uokvireno crvenom bojom):

  Da biste na web-stranici reg.sysprint.hr registrirali udbenik, najprije se morate registrirati kao korisnik (desni plavi kvadrat).

  Za potrebe nastave registrirajte kolu kao korisnika - tzv. kolska licenca. Time e svi uenici tijekom nastave koristiti iste pristupne podatke.

 • KONCEPT SYSPRINTOVIH UDBENIKA

  10

  Uitelji informatike svakako se trebaju registrirati kao korisnik uitelj jer im to osigurava pristup Kutku za uitelje.

  Registracija udbenika je jednostavna i automatizirana. im je udbenik registriran pojavi se na "polici" dosad registriranih udbenika. Osim toga, nakon registracije korisnik dobije potvrdni mail s linkom za direktno pristupanje multimedijskim sadrajima.

  Link s direktnim pristupom multimedijskim sadrajima spremite kao preac (shortcut) na radnu povrinu (desktop). Tako ete jednim klikom moi doi do eljenih sadraja.

  im korisnik registrira barem jedan udbenik, kreira se virtualni prostor Moja mapa u kojoj se pamti koje je udbenike dosad registrirao. Ovisno o tomu, prikazuju se ostali sadraji koji su mu dostupni multimedijske datoteke uz udbenik, repozitorij aplikacija, udbenici u digitalnom obliku itd. (lijevo na slici).

  U desnom okviru prikazuje se sadraj Kutka za uitelje namijenjen samo registriranim uiteljima (ostali korisnici ne mogu vidjeti taj sadraj).

 • K. GOD. 2014./2015.

  11

  Tu se nalaze svi metodiki sadraji potrebni za pripremu i izvoenje nastave kao i neki dodatni sadraji (npr. plakati, kolski kalendar i sl.). Opseg sadraja Kutka za uitelje ovisi o registriranim udbenicima

  Podsjetimo sadraje u Mojoj mapi i Kutku za uitelje moete vidjeti tek nakon to se prijavite svojim pristupnim podacima.

  Objasnite uenicima postupak registriranja udbenika i korisnika. Uenici koji namjeravaju koristiti udbenik kod kue, morat e proi kroz obje procedure registracije.

  2. Vane web-adrese

  Informacije o udbenicima

  www.sysprint.hr Glavna, poetna SysPrintova web-stranica.

  www.sysprint.hr/udzbenici Informacije o SysPrintovim udbenicima.

  www.sysprint.hr/prof Web-mjesto za uitelje (tzv. Kutak za uitelje) - sadraji za pripremu i izvoenje nastave, upute za koritenje udbenika te drugi dodatni sadraji. Na ovo adresi omoguen je neautorizirani ali ogranieni pristup.

  www.sysprint.hr/mojamapa Mapa sa svim sadrajima koji su dostupni (samo) registriranim korisnicima. Tu se nalazi i Kutak za uitelje s neogranienim pristupom. Zahtijeva autorizirani pristup.

  Datoteke iz udbenika

  www.sysprint.hr/infSS

  Multimedijske i radne datoteke iz udbenika (oznaene s

  ikonom ).

  www.sysprint.hr/infSSapl Repozitorij aplikacija koje se koriste u udbeniku.

  Pitanja i odgovori

  www.sysprint.hr/prof/faqSS esto postavljana pitanja i odgovori.

  http://www.sysprint.hr/http://www.sysprint.hr/udzbenicihttp://www.sysprint.hr/prof2014http://www.sysprint.hr/mojamapahttp://www.sysprint.hr/infSShttp://www.sysprint.hr/infSSapl

  Sadraji za uitelje1. Koncept SysPrintovih udbenika1.1. Sastavni dijelovi udbenikog kompleta1.2 Udbenik1.2.1. Elementi udbenika1.2.2. Multimedijski sadrajiRad s multimedijskim datotekamaSpremnica - repozitorij aplikacija

  1.2.3. Odabir programskih jezikaPython

  1.3. Sadraji na Webu1.3.1. Web za uenike i uitelje1.3.2. Web za uitelje

  1.4. Elektroniki udbenik1.5. Plakati za nastavu1.6. Zbirka zadataka s evaluatorom1.7. Tiskana zbirka zadataka1.8. Registracija udbenika

  2. Vane web-adrese