of 21 /21
Spisak fondova i zbirki F. 001 Vojnići iz Bajše (1644-1946), 1235-1946 F. 002 Gradsko veće slobodnog kraljevskog grada -Subotica (1861-1918); 1838-1918 F. 003 Kartografska zbirka 1556-1976 F. 004 Đorđe Sučić, gradski kamerar - Subotica (1748- ?); 1779-1806 F. 005 Mihalj Irmenji, kraljevski komesar - Subotica (1782-1788); 1782-1788 F. 006 Vlastelinski sud sela - Čantavir (1779 -1848); 1783-1848 F. 007 Aleksije Katančić, gradski pravozastupnik - Subotica 1772-1792 F. 008 Jožef Gludovac, kraljevski komesar - Subotica (1788-1790); 1788-1793 F. 009 Vlastelinski sud grada - Subotica (1779-1848); 1794-1848 F. 010 Vlastelinski sud sela - Bajmok (1779 - 1848); 1792-1848 F. 011 Kmetovsko selo - Aleksandrovo (1804-1849); 1803-1850 F. 012 Vlastelinski sud sela - Aleksandrovo (1779-1848); 1805-1848 F. 013 Ferenc Skulteti, kraljevski komesar - Subotica (1819-1823); 1779-1823 F. 014 Simeon Skenderović, gradski kapetan - Subotica (1834-1844); 1825-1850 F. 015 Andor Poljaković - Subotica (1814- ); 1813-1851 F. 016 Pal Etveš, kraljevski komesar - Subotica (1840-1845); 1840-1845 F. 017 Sreski sud - Subotica (1850-1861): 1850-1861 F. 018 Zbirka plakata 1817 F. 019 Gimnazija „Moša Pijade”- Subotica (1852- ); 1852-1977 F. 020 Sudbeni sto - Subotica (1861-1871); 1861-1872 F. 021 Subotička pogrebna udruženja - Subotica (1863 - 1946); 1863-1946 F. 022 Školsko nadzorništvo - Subotica (1869-1945); 1869-1946 F. 023 Kraljevski sudbeni sto - Subotica (1871-1918); 1882-1918 F. 024 Zbirka matičnih knjiga osnovnih škola - Subotica 1871-1946 F. 025 Opština - Bajša (1754-1918); 1866-1918

Spisak fondova i zbirki

Embed Size (px)

Text of Spisak fondova i zbirki

 • Spisak fondova i zbirki

  F. 001 Vojnii iz Baje (1644-1946), 1235-1946

  F. 002 Gradsko vee slobodnog kraljevskog grada -Subotica (1861-1918); 1838-1918

  F. 003 Kartografska zbirka 1556-1976

  F. 004 ore Sui, gradski kamerar - Subotica (1748- ?); 1779-1806

  F. 005 Mihalj Irmenji, kraljevski komesar - Subotica (1782-1788); 1782-1788

  F. 006 Vlastelinski sud sela - antavir (1779 -1848); 1783-1848

  F. 007 Aleksije Katani, gradski pravozastupnik - Subotica 1772-1792

  F. 008 Joef Gludovac, kraljevski komesar - Subotica (1788-1790); 1788-1793

  F. 009 Vlastelinski sud grada - Subotica (1779-1848); 1794-1848

  F. 010 Vlastelinski sud sela - Bajmok (1779 - 1848); 1792-1848

  F. 011 Kmetovsko selo - Aleksandrovo (1804-1849); 1803-1850

  F. 012 Vlastelinski sud sela - Aleksandrovo (1779-1848); 1805-1848

  F. 013 Ferenc Skulteti, kraljevski komesar - Subotica (1819-1823); 1779-1823

  F. 014 Simeon Skenderovi, gradski kapetan - Subotica (1834-1844); 1825-1850

  F. 015 Andor Poljakovi - Subotica (1814- ); 1813-1851

  F. 016 Pal Etve, kraljevski komesar - Subotica (1840-1845); 1840-1845

  F. 017 Sreski sud - Subotica (1850-1861): 1850-1861

  F. 018 Zbirka plakata 1817

  F. 019 Gimnazija Moa Pijade- Subotica (1852- ); 1852-1977

  F. 020 Sudbeni sto - Subotica (1861-1871); 1861-1872

  F. 021 Subotika pogrebna udruenja - Subotica (1863 - 1946); 1863-1946

  F. 022 kolsko nadzornitvo - Subotica (1869-1945); 1869-1946

  F. 023 Kraljevski sudbeni sto - Subotica (1871-1918); 1882-1918

  F. 024 Zbirka matinih knjiga osnovnih kola - Subotica 1871-1946

  F. 025 Optina - Baja (1754-1918); 1866-1918

 • F. 026 Siroadski sto grada - Subotica (? - 1947); 1874-1967

  F. 027 Dravna enska graanska kola - Subotica (1875-1944); 1875-1943

  F. 028 Puka kasina - Subotica (1878-1947); 1878-1947

  F. 029 Paja Kuluni, javni radnik - Subotica (1858- ); 1879-1914

  F. 030 Udruenje zanatlija - Subotica (1886-1950); 1867-1950

  F. 031 Optina - Stara Moravica (1886-1918); 1890-1918

  F. 032 Ured velikog upana Subotice i Baje (1871-1928); 1872-1918

  F. 033 kola uenika u privredi - Subotica (1884- ); 1887 - 1954

  F. 034 Sreski sud - Subotica (1871 - 1918); 1875-1918

  F. 035 Muka graanska kola - Subotica (1892-1944); 1892-1944

  F. 036 Udruenje za zatitu od poplava i za regulaciju kopnenih voda u Bogojevu i Vajskoj (1883 - 1898); 1883-1898

  F. 037 Okruni ured za osiguranje radnika - Subotica (1892 - 1948); 1893-1948

  F. 038 Optina - Baka Topola (1886-1918); 1889-1913

  F. 039 Subotika elektrina eljeznica i osvetljenje dd - Subotica (1897-1946); 1896-1947

  F. 040 Sportsko drutvo Baka- Subotica (1901- ); 1901-1948

  F. 041 Subotiko udruenje za obrazovanje poljoprivrednih radnika Subotica (1903- ?); 1903-1904

  F. 042 Dravna via enska kola - Subotica (1907-1920); 1907-1920

  F. 043 Opta kreditna banka dd - Subotica (1906-1948); 1905-1948

  F. 044 Potpuna enska gimnazija - Subotica (1925-1950); 1925-1951

  F. 045 Okruni sud - Subotica (1919-1941); 1907-1941

  F. 046 Optina - Baja (1919-1941); 1918-1941

  F. 047 Gradsko poglavarstvo - Subotica (1918-1941); 1919-1942

  F. 048 Hrvatski katoliki orao - Subotica (1920-1929); 1920-1929

  F. 049 Bunjevako momako kolo Subotica (1920-1946); 1928-1946

  F. 050 Okruni kolski odbor - Subotica (1921-1929); 1921-1929

 • F. 051 Udruenje trgovaca za grad - Subotica (1932-1941; 1944-1948); 1923-1949

  F. 052 Hrvatsko pjevako drutvo Neven-Subotica (1920-1943, 1946-1947); 1925-1943

  F. 053 Tvornica elektrinih strojeva Sever Subotica (1923-1946); 1923-1946

  F. 054 Automobilski klub-Sekcija - Subotica (1925-1945); 1925-1945

  F. 055 Udruenje ugostitelja za grad - Subotica (1905-1948); 1909-1948

  F. 056 Udruenje industrijalaca u Novom Sadu - Poverenitvo - Subotica (1932-1942); 1932-1945

  F. 057 Sresko naelstvo - Subotica (1934-1941); 1882-1947

  F. 058 Optina - Pair (1919-1941); 1921-1940

  F. 059 Zadruga za tednju, kredit i pomo - Bajmok (1938 -1953); 1938-1953

  F. 060 Gradsko naelstvo Slobodnog kraljevskog grada - Subotica (1941-1944); 1941-1944

  F. 061 Maarsko kraljevsko ministarstvo poljoprivrede, Ispostava za agrarnu politiku - Novi Sad (1941-1944)-fond predat Arhivu Vojvodine 1990. god.

  F. 062 Kraljevski sudbeni sto - Subotica (1941-1944); 1941-1944

  F. 063 Optina - Bajmok (1941-1944); 1941-1944

  F. 064 Optina - Baja (1941-1944); 1940-1944

  F. 065 Glavna carinarnica - Subotica (1945 - ? ); 1945-1949

  F. 066 Reonska uprava narodnih poljoprivrednih dobara - Subotica (1945-1946); 1944-1946

  F. 067 Sreski odbor Socijalistikog saveza radnog naroda Srbije Subotica (1945-1965); 1945-1965

  F. 068 Gradski narodni odbor - Subotica (1944-1955); 1944-1958

  F. 069 Gradska komisija za ratnu tetu - Subotica (1945-1946); 1945-1946

  F. 070 Okruni narodni odbor - Subotica (1945-1946); 1944-1948

  F. 071 Sreska komisija za ratnu tetu - Subotica (1945-1946); 1945-1946

  F. 072 Mesna uprava narodnih poljoprivrednih dobara - Subotica (1945-1946); 1945-1946

  F. 073 Fabrika konzervi Vojvodina- Subotica (1946- 1948); 1942-1948

  F. 074 Odbor drutva za kulturnu saradnju Srbije sa SSSR - Subotica (1945-1949); 1945-1949

 • F. 075 Fabrika mesa i suhomesnatih proizvoda 29 novembar- Subotica (1906 - ); 1942-1948

  F. 076 Fabrika cipela Prva petoljetka- Subotica (1946-1948); 1947-1948

  F. 077 Preduzee za odgoj i tov svinja - Subotica (1945-1951); 1945-1950

  F. 078 Gradski odbor antifaistikog fronta ena - Subotica (1944-1953); 1944-1953

  F. 079 Deji dom - Subotica (1904-1955); 1904-1955

  F. 080 Prva zanatska preraivaka zadruga sa ogranienim jemstvom Sloboda- Subotica (1945-1955); 1945-1955

  F. 081 Narodni odbor optine - Baka Topola (1944-1959); 1944-1960

  F. 082 Narodni odbor optine - Baja (1944-1959); 1941-1959

  F. 083 Narodni odbor optine - Pair (1944-1959); 1931-1957

  F. 084 Narodni odbor optine - Stara Moravica (1944-1965); 1944-1966

  F. 085 Narodni odbor sreza - Baka Topola (1944-1959); 1945-1963

  F. 086 Okruni sud - Subotica (1945- ); 1876-1959

  F. 087 Sreski komitet Saveza komunista Srbije - Baka Topola (1945-1959); 1945-1959

  F. 088 Sreski komitet Saveza komunista Srbije - Subotica (1945-1965); 1945-1965

  F. 089 Trgovaka radnja Nae dete- Subotica (1947-1953); 1947-1953

  F. 090 Tvornica okolade i bombona Pionir- Subotica (1917- ); 1947-1948

  F. 091 Gradski narodni magazin GRA-MAG- Subotica (1946-1952); 1946-1951

  F. 092 Preduzee za promet itaricama itopromet - Subotica (1945-1951);1945-1952

  F. 093 Gradsko preduzee za promet mesom i mesnatim proizvodima Gradska mesara- Subotica (1947-1952); 1946-1952

  F. 094 Komunalna ustanova Dom - Subotica (1949- 1950); 1952-1955

  F. 095 Gradsko preduzee za trgovinu voem, povrem i ivotnim namirnicama Ishrana- Subotica (1947 -1956); 1946-1955

  F. 096 Optinski komitet SKS - Subotica (1946 - 1990); 1952-1990

  F. 097 Okruna dravna arbitraa - Subotica -od 1993. god. izluivanjem registraturskog materijala koliina fonda je 0,00 m1.

 • F. 098 Gradsko preduzee za trgovinu tekstilom i obuom na veliko i malo Grateks- Subotica (1947-1951); 1946-1951

  F. 099 Preduzee za promet stokom i stonim proizvodima Stoar- Subotica (1947-1951); 1945-1951

  F. 100 Narodni odbor I reona - Subotica (1944-1952); 1944 - 1953

  F. 101 Narodni odbor II reona - Subotica (1944-1952); 1945-1953

  F. 102 Obuarska radionica II reona Kozara- Subotica (1946-1953); 1946-1953

  F. 103 Invalidsko komisiono preduzee - Subotica (1948-1954); 1948-1954

  F. 104 Trgovako preduzee tekstilom, galanterijom, parfimerijom i obuom na malo Subotiki magazine- Subotica (1949-1954); 1949-1954

  F. 105 kola za lekarske pomonike - Subotica (1947-1954); 1947-1954

  F. 106 Narodni odbor optine - Baki Sokolac (1944-1955); 1947-1955

  F. 107 Narodni odbor optine - Mali Beograd (1944-1955); 1947-1955

  F. 108 Narodni odbor optine - Njegoevo (1944-1955); 1946-1955

  F. 109 Narodni odbor optine - Novo Orahovo (1944-1955), 1947-1955

  F. 110 Elektrina centrala - Bajmok (1924- 1957); 1940-1957

  F. 111 Gradsko preduzee za trgovako posredovanje Komercija- Subotica (1948 - 1953); 1948-1953

  F. 112 Reonska stanica za zatitu bilja - Subotica (1948-1956); 1948-1956

  F. 113 Direkcija dravnog itnog fonda Baza- Subotica (1948-1950);1947-1952

  F. 114 Ugostiteljsko preduzee Jagnje- Subotica (1948-1955); 1949-1955

  F. 115 Zanatska radionica Obuar- Subotica (1948-1958); 1950-1958

  F. 116 Narodni odbor optine - Gunaro (1950-1957); 1951-1956

  F. 117 Trgovinsko preduzee za promet meovitom robom na malo Kolonijal- Subotica (1952-1954); 1952-1954

  F. 118 Prva korparska zadruga - Subotica (1952-1958); 1952-1957

  F. 119 Gradska mlekara - Subotica (1949-1955); 1948-1956

  F. 120 Sreska zanatska komora - Subotica (1950-1962); 1933-1963

 • F. 121 Sreska trgovinska komora - Subotica (1952-1962); 1952-1962

  F. 122 Mesarsko-kobasiarska proizvoaka zadruga s.o.j. Budunost Subotica (1952-1958); 1952-1958

  F. 123 Ugostiteljska komora sreza - Subotica (1951-1962); 1947-1962

  F. 124 Stambene zajednice optine - Subotica (1960-1964); 1960-1964

  F. 125 Samostalna trgovinska radnja za promet voem Breskva- Subotica (1954); 1954

  F. 126 Trgovinska radnja za promet poljoprivrednih proizvoda Dunja Subotica (1954); 1954

  F. 127 Samostalna trgovinska radnja za promet voem Kruka- Subotica (1954); 1954

  F. 128 Trgovinska radnja za promet voem i povrem Malina- Subotica (1954); 1954

  F. 129 Trgovinska radnja za promet voem i povrem Trenja- Subotica (1954-1959); 1954-1959

  F. 130 Samostalna ugostiteljska radnja restoran Vojvodina- Subotica (1954-1956); 1954-1956

  F. 131 Samostalna ugostiteljska radnja bife Balkan- Subotica (1954-1957); 1954-1957

  F. 132 Komisiona radnja broj 5 - Subotica (1954-1957); 1954-1957

  F. 133 Samostalna ugostiteljska radnja bife Fruka Gora- Subotica (1954-1958); 1954-1958

  F. 134 Prva stambena uprava - Subotica (1954-1959); 1954-1959

  F. 135 Druga stambena uprava - Subotica (1955-1959); 1954-1959

  F. 136 Posredniki biro Promet- Subotica (1954-1958); 1954-1958

  F. 137 Trgovinska komora sreza - Baka Topola (1952-1960); 1952-1960

  F. 138 Narodni odbor sreza - Subotica (1955-1965); 1947-1966

  F. 139 Institut za ekonomiku poljoprivrede Subotica-od 1983. god izluivanjem registraturskog materijala koliina fonda je 0,00 m1.

  F. 140 Graevinsko zanatsko preduzee Brza izgradnja- Subotica (1959-1973); 1959-1965

  F. 141 Sreski savez zemljoradnikih zadruga - Subotica (1948-1959); 1948-1962

  F. 142 Sreska poljoprivredno-umarska komora - Subotica (1960-1962); 1960-1962

  F. 143 Privredna komora sreza - Subotica (1962-1965); 1962-1965

  F. 144 Udruenje zanatlija - Baka Topola (1887-1950); 1879-1953

 • F. 145 Sreska zanatska komora - Baka Topola (1950-1959); 1947-1950-1965

  F. 146 Klub zanatlija - Baka Topola (1964-1965); 1964-1965

  F. 147 Zanatlijsko nabavno-prodajna zadruga - Baka Topola (1947-1951); 1947-1951

  F. 148 Sreski odbor saveza protiv alkoholizma - Subotica (1961-1966); 1961-1966

  F. 149 Preduzee za posredovanje i komision Komerc-Produkt- Stara Moravica (1964-1966); 1963-1965

  F. 150 Komunalno zanatsko preduzee Novi kombinat- Stara Moravica (1959-1966); 1959-1966

  F. 151 Komunalno zanatsko preduzee Zajednica- Stara Moravica (1962- ); 1961-1965

  F. 152 Sreski savez zemljoradnikih zadruga - Baka Topola (1949-1960); 1947-1960

  F. 153 Radniko nametenika nabavljaka potroaka zadruga (RANAPOZ) - Subotica (1945-1950); 1945-1950

  F. 154 Reonski savez zanatskih zadruga - Subotica (1948-1949); 1948-1949

  F. 155 Fabrika za proizvodnju maina i automatskih ureaja Metal - Bajmok(1960-1970); 1960-1970

  F. 156 Savez kulturno prosvetnih drutava Subotica - fond pripojen fondu br.157

  F. 157 Kulturno prosvetna zajednica sreza - Subotica (1948-1965); 1948-1965

  F. 158 Kulturno prosvetna zajednica optine - Subotica (1960-1969); 1960-1969

  F. 159 Udruenje zanatlija - Bajmok (1900-1971); 1900-1971

  F. 160 Sreski sud - Baka Topola (1872 - 1918); 1872-1897

  F. 161 Preduzee za izradu predmeta od plastinih masa Plastika Bajmok (1961-1970); 1960-1970

  F. 162 Direkcija dravnih stambenih zgrada za Vojvodinu - Sekcija - Baka Topola (1945); 1945-1946

  F. 163 Sreski ured - Subotica (1851-1860); 1850-1962

  F. 164 Zbirka diploma 1658-1845

  F. 165 Sreski odbor drutva crvenog krsta - Subotica (1929 - 1941); 1934-1939

  F. 166 Komanda mesta - Subotica (1944-1945); 1944-1945

 • F. 167 Poljoproizvod trgovako preduzee gradskog poljoprivrednog dobra Subotica (1951 - 1952); 1951-1952

  F. 168 Komanda subotikog podruja - Subotica (1944-1945); 1944-1945

  F. 169 kola za vaspitaice - Subotica (1942- 1944 ); 1942-1944

  F. 170 Okruni odbor zanatskih udruenja - Subotica (1946-1947); 1946-1947

  F. 171 Subotiko zanatlijsko pjevako drutvo - Subotica (1928- 1941); 1926-1941

  F. 172 Zbirka kopija XII vek 1919

  F. 173 Usluno zanatsko graevinsko preduzee Novi grad- Subotica (1964-1978); 1963-1975

  F. 174 Ugostiteljska komora sreza bakotopolskog - Baka Topola (1952-1960); 1952-1960

  F. 175 Dom uenika - Baka Topola (1956-1975); 1949-1975

  F. 176 Zbirka materijala o radnikom i narodnooslobodilakom pokretu - Subotica 1903-1989

  F. 177 Fabrika etaka Baka- Subotica (1961-1973); 1945-1973

  F. 178 Zbirka peata i tambilja 1743-

  F. 179. Zbirka Itvana Ivanjija 1724-1783

  F. 180 Zbirka fotografija 1862-

  F. 181 Zbirka radnikih knjiica 1885-1955

  F. 182 Drutvo prijatelja harmonike - Subotica (1969-1974); 1969-1974

  F. 183 Tribina mladih - Subotica (1963 - 1973); 1973

  F. 184 Kulturno umetniko drutvo Jovan Miki Tavankut- od 1982. god. izluivanjem registraturskog materijala koilina fonda je 0,00 m1.

  F. 185 Projektno preduzee Arhitekt- Subotica (1953-1962); 1934-1974

  F. 186 kola za obrazovanje poljoprivrednih radnika- Subotica (1897-1955); 1897-1955

  F. 187 Tekstilna fabrika Moravica- Stara Moravica (1961-1968); 1961-1976:

  F. 188 Sigurnost Novi Sad preduzee za uvanje drutvene imovine OOUR Subotica Sigurnost - Subotica (1968 -1977); 1968-1977

  F. 189 Samostalna zanatska radnja Papua- Subotica (1957-1974); 1974

  F. 190 Udruenje estradnih umetnika i izvoaa Skuptine optine Subotica (1970- 1972); 1970-1972

 • F. 191 Samostalna radna jedinica, restoran Estrada- Subotica (1970-1976);1970-1976

  F. 192 Agrobiro biro za unapreenje poljoprivredne proizvodnje i geodetskih poslova u poljoprivredi - Subotica (1959-1972); 1959-1972

  F. 193 Stambena zadruga Mili dom- Subotica (1961-1972); 1960-1972

  F. 194 Stambeno tedna zadruga Sloga- Subotica (1955-1972); 1971-1972

  F. 195 Industrijsko tekstilni kombinat Bakaprodukt - Subotica (1952-1976); 1945-1979

  F. 196 Centralni pionirski dom - Baka Topola (1968- 1975); 1968-1975

  F. 197 Proizvodno usluno preduzee Mebaplast- Bajmok (1964-1972); 1964-1979

  F. 198 Sigurnost Novi Sad preduzee za uvanje drutvene imovine OOUR Topola Sigurnost - Baka Topola (1974 - 1978); 1974-1978

  F. 199 Optinski komitet SKS - Stara Moravica (1952-1965); 1957-1965

  F. 200 Optinsko sindikalno vee - Stara Moravica (1959-1965); 1945-1965:

  F. 201 Metalo-preraivako proizvodno preduzee Klju- Lovenac (1964-1975); 1964-1975

  F. 202 Udruenje vozaa i automehaniara - Subotica (1927- ); 1956-1971

  F. 203 Stambena zadruga Udarnik - Subotica (1962-1971); 1971

  F. 204 Stambeno tedna zadruga trgovinskih radnika - Subotica (? - 1972);1963-1972

  F. 205 Samostalna zanatska radnja Ekspres - Subotica (1964-1972); 1964-1972

  F. 206 Udruenje itarsko-mlinarskih preduzea Severne Bake Severna Baka- Subotica (1966 -1972); 1968-1972

  F. 207 Fond za stambenu izgradnju - Subotica ( 1960 - 1968); 1966-1968

  F. 208 Zbirka duplikata crkvenih matinih knjiga Subotica 1839-1895

  F. 209 Sreski odbor Zaveza enskih drutava - Subotica (1953- 1959); 1953-1959

  F. 210 Via pedagoka kola - Subotica (1968-1981); 1968-1981

  F. 211 Zbirka Ivana Rudia (1904 - ? ); 1686-1975

  F. 212 Dravno tuilatvo - Subotica (1919-1940); 1919-1940

  F. 213 Kudeljara Boris Kidri - Mali Io (1947-1952, 1953-1980); 1944-1980

  F. 214 Trgovinsko preduzee Vojvodina - Subotica (1973-1978); 1973-1978

 • F. 215 Subotiki konjiki klub - Subotica (1891-1916); 1892-1916

  F. 216 Zbirka Jelisavete Lifk 1882-1981

  F. 217 Sindikalno vee (CRSOJ) - Subotica (1919-1929); 1920-1929

  F. 218 Mesni meustrukovni odbor Ujedinjenog radnikog sindikalnog saveza Jugoslavije - Subotica (1925-1940); 1920 -1941

  F. 219 Ciglana Imre Bodrog - Baka Topola (1924- ?); 1926-1936

  F. 220 Hrvatska privredna omladina - Subotica (1939 - 1944); 1942-1944

  F. 221 Okruni komitet KPJ - Subotica (1945-1946); 1945-1946

  F. 222 Okruni odbor narodnog fronta - Subotica (1945-1946); 1945-1946

  F. 223 Gradski komitet Saveza komunistike omladine Jugoslavije - Subotica (1944- ?); 1945-1948

  F. 224 Sreski komitet Saveza omladine - Subotica (1945-1965); 1945-1964

  F. 225 Hrvatsko kulturno drutvo - Subotica (1946-1950); 1946-1947

  F. 226 Sreski odbor Socijalistikog saveza radnog naroda Srbije - Subotica(1953-1959); 1951-1959

  F. 227 Poljotehna preduzee za promet robom na veliko i malo - Subotica (1974-1980); [1970]1974-1980

  F. 228. Pravni fakultet - Subotica (1920-1941); 1920-1941

  F. 229 Zadruga za uzgoj rasne ivine, zeeva i golubova - Subotica (1953- ?); 1953-1956

  F. 230 Gradska kapetanija - Subotica (1849-1919); 1849-1919

  F. 231 Poverenitvo sreske zanatske komore - antavir (1900-1962); 1900-1962

  F. 232 Javno pravobranilatvo sreza - Subotica (1953-1965); 1953-1965

  F. 233 Mesna uprava za obradu zemljita novog naselja br. IX - Bikovo (1946-1948); 1946-1948[1949]

  F. 234 Mesna uprava za obradu zemljita novog naselja br. X - ednik (1946-1948); 1946-1948 [1949]

  F. 235 Udruenje trgovaca i industrijalaca - Subotica (1899-1932); 1899-1934

  F. 236 Uiteljska kola sa osnovnom kolom Vebaonicom- Subotica (1871-1973); 1874-1973

  F. 237 Fudbalski klub Potar- Subotica (1955-1956); 1955-1956

 • F. 238 Mesna uprava narodnih poljoprivrednih dobara - Pair (1945); 1945

  F. 239 Osnovna kola Petefi brigade- Hajdukovo (? - ); 1919-1950

  F. 240 Osnovna kola Ivo Lola Ribar- Subotica (? - ); 1901-1974

  F. 241 Osnovna kola uro Salaj- Subotica (? - ); 1871-1950

  F. 242 Narodna osnovna kola - Bajmok (1921-1953); 1921-1953

  F. 243 Osnovna kola Nikola Tesla - Bajmok (1953-1963); 1950-1963

  F. 244 Osnovna kola Svetozar Markovi - Bajmok (1953-1963); 1949-1963

  F. 245 Nepotpuna meovita gimnazija - Bajmok (1945-1953); 1945-1953

  F. 246 kola uenika u privredi ore Zlii - Bajmok ( ? - 1957); 1923-1958

  F. 247 kola za poljoprivredne proizvoae - Bajmok (1955-1962); 1953-1961

  F. 248 kola za opte obrazovanje radnika - Bajmok (1955-1957); 1955-1958

  F. 249 Agroprodukt poslovno udruenje - Subotica (1968-1984); 1962-1984

  F. 250 Agropromet trgovina na veliko i malo - Subotica (1977-1978); 1976-1985

  F. 251 Poverenitvo sreske zanatske komore - Mali Io (1923-1963); 1920-1963

  F. 252 Poverenitvo sreske zanatske komore - Feketi (1905-1959); 1889-1960

  F. 253 Nia medicinska kola internatskog tipa - Subotica (1947-1954); 1947-1954

  F. 254 Fabrika i trgovina cipela Marika - Subotica (1941-1946); 1939-1946

  F. 255 Fabrika cipela Sebra braa Serec - Subotica (1939-1946);1936-1947

  F. 256 Porodica Varmua - Mali Io 1860 -1943

  F. 257 Optina - Pair (1790-1918); 1908, 1915

  F. 258 Optina - Pair (1941-1944); 1941, 1943 -1944

  F. 259 Optina - Stara Moravica (1919-1941); 1919-1941

  F. 260 Optina - Stara Moravica (1941-1944); 1941-1944

  F. 261 Magistrat povlaene kraljevsko komorske varoi - Sent Marija (Subotica) 1743-1779); 1701-1782

  F. 262 Optina - Mali Io (1886-1918); 1896, 1905-1918

  F. 263 Optina - Mali Io (1919-1941); 1919 -1941

 • F. 264 Optina - Mali Io (1941-1944); 1905 -1944

  F. 265 Skuptina optine - Mali Io (1944 - ?); 1909-1971

  F. 266 Narodni odbor optine - Feketi (1946-1959); 1944-1959

  F. 267 Narodni odbor optine - Lovenac (1946-1959); 1940-1959

  F. 268 Graevinsko-zanatsko usluno preduzee Na Vrbas- Lovenac (1965-1967); 1965-1969

  F. 269 Via tehnika graevinska kola - Subotica (1960-1985); 1960-1985

  F. 270 Dr. Maa Berger (1870- ?); 1881-1918

  F. 271 Zbirka Tajni arhiv Grada Subotice 1700-1904

  F. 272 Magistrat slobodnog kraljevskog grada - Subotica (1779-1849); 1770-1850

  F. 273 Gradsko naelstvo - Subotica (1850-1861); 1850-1862

  F. 274 Optina - Bajmok (1919-1941); 1919-1941

  F. 275 Zbirka projekata 1844-

  F. 276 Sreski sud - Subotica (1919-1941); 1918-1941

  F. 277 Sreski sud - Subotica (1941-1944); 1852-1944

  F. 278 Sreski sud - Subotica (1945-1959); 1945-1959

  F. 279 Subotiko kraljevsko tuilatvo - Subotica (1941-1944); 1940-1944

  F. 280 Okruno javno tuilatvo - Subotica (? - ?); 1947, 1952-1958

  F. 281 Sreski sud - Baka Topola (1945-1959); 1945-1976

  F. 282 Okruni odbor antifaistikog fronta ena - Subotica (1945-1946); 1945-1946

  F. 283 Optinska geodetska uprava - Subotica (1965- ); 1878-1973

  F. 284 Vojna stanica - Pair (1944-1945); 1944-1945

  F. 285 Porodica Vert (Werth) i Kun (Kuhn) - fond predat IA Sombor 1992. god.

  F. 286 Porodica Herceg - Bajmok (1795- ?); 1832-1945

  F. 287 Kelemen Ljubibrati- Subotica (1857- ?); 1828-1902

  F. 288 eljeznika transportna organizacija - Novi Sad Sekcija za odravanje pruge - Subotica ( ? -); 1914-1955

 • F. 289 Tibor Sekelj, svetski putnik (1912-1988); 1960-1980

  F. 290 Trgovako preduzee Narodni magazine- Subotica (1947-1954); 1947-1954

  F. 291 Tekstil trgovako preduzee za tekstil i obuu na veliko Subotica (1951-1969); 1952-1958

  F. 292 Progres preduzee za promet robom - Subotica (1975-1988); [1969] 1975-1988

  F. 293 Zanatsko stolarska radnja Kombinat- Stara Moravica (1954-1959); 1954-1959

  F. 294 Graevinsko preduzee Izgradnja- Stara Moravica (1957-1959); 1957-1959

  F. 295 Preduzee za transportne usluge - Stara Moravica (1954-1963, 1965-1968); 1954-1963; 1965-1969

  F. 296 Stambena zajednica - Stara Moravica (1959-1962); 1960-1963

  F. 297 Usluno preduzee Komunalac- Stara Moravica (1965-1974); 1965-1974

  F. 298 Proizvoako preduzee Univerzal- Pair (1959-1966); 1959-1966

  F. 299 Preduzee za prikazivanje filmova Petefi- Stara Moravica (1959-1963); 1961-1963

  F. 300 Bravarsko limarska radionica - Stara Moravica (1948-1959); 1951-1959

  F. 301 Stambena zadruga Dom - Stara Moravica (1970- ?); 1970-1973

  F. 302 Dom kulture - Subotica (1967-1985); 1965-1986

  F. 303 Porodica Pilasanovi 1766-1897

  F. 304 Optina - Baka Topola (1919-1941); [1913-1918] 1919-1941

  F. 305 Optina - Baka Topola (1941-1944); 1941-1944

  F. 306 Optinsko sindikalno vee - Bajmok (1945-1965); 1952-1956

  F. 307 Gradsko ugostiteljsko preduzee Grozd - Subotica (1951-1953); 1951-1953

  F. 308 Elektrana - Subotica (1947-1960); 1947-1955

  F. 309 Optinska zajednica kulture - Subotica (1969-1974); 1963-1975

  F. 310 Zbirka mikrofilmova 1724 -

  F. 311 Optina - antavir (1886-1918); 1900-1907

  F. 312 Optina - antavir (1918-1941); 1913-1940

  F. 313 Optina - antavir (1941-1944); 1938-1944

 • F. 314 Narodni odbor optine - antavir (1944-1962); 1944-1962

  F. 315 Dobrovoljno vatrogasno drutvo - antavir (1945- ); 1945-1965

  F. 316 Zbirka rukopisa, naunih i strunih radova 1948-1993

  F. 317 Okruna zemljoradnika itarska zadruga - Baka Topola (1936-1948); 1936-1941

  F. 318 Zadruga srba privrednika za tednju i kredit - Baka Topola (1936- ?); 1939-1941

  F. 319 Agrarna zajednica (kao zadruga) - Srednji Sala (1925 - ?); 1930-1936

  F. 320 Seljaka radna zadruga Bolji ivot- Bako Duanovo (? - ?); 1948, 1949,1951

  F. 321 Seljaka radna zadruga Duan Damjanovi- Gornja Rogatica (? - ?); 1950-1952

  F. 322 Seljaka radna zadruga Sokolac- Baki Sokolac (1949- ?); 1949-1953

  F. 323 Seljaka radna zadruga Sloga- Pair (? - ?); 1949-1953

  F. 324 Radna organizacija za promet i odravanje motornih vozila Autooprema - Subotica (1960-1987); 1950-1987

  F. 325 Radna organizacija Autooprema OOUR Trgovina - Subotica (1974-1986); 1968-1988

  F. 326 Optinska konferencija Socijalistikog saveza radnog naroda Vojvodine - Subotica (1953-1990); 1953-1990

  F. 327 Dom omladine i pionira - Subotica (? -1983); 1972-1982

  F. 328 Zbirka dokumenata subotikih cehova 1852-1874

  F. 329 Tvornica arapa 8 mart- Subotica (? - ); 1947-1948

  F. 330 kola za zajedniko srednje vaspitanje i obrazovanje Moa Pijade OOUR zajednika srednja kola Bratstvo Subotica (1977-1983); 1973-1984

  F. 331 Potpuna meovita gimnazija sa maarskim nastavnim jezikom Subotica (1946-1956); 1944-1956

  F. 332 Piaristika gimnazija - Subotica (1942- ?); 1942-1944

  F. 333 kola za opte obrazovanje radnika - Subotica (1947 - ?); 1947-1962

  F. 334 Zemljoradnika kreditna zadruga - Mali Io (1901- ?); 1901-1940

  F. 335 Hrianska potroaka zadruga - Mali Io (1904-1916); 1904-1916

  F. 336 Bravarsko proizvoaka-preraivaka zadruga 1 maj - Feketi (1948-1949); 1948-1949

  F. 337 Zadruga poljoprivrednika - Feketi (1933-1943); 1933-1943

 • F. 338 Kreditna zadruga - Feketi (1942-1947); 1942-1949

  F. 339 antavirska privredna i kreditna zadruga - antavir (1942-1947); 1943-1944

  F. 340 Zbirka pojedinanih dokumenata 1814-1993

  F. 341 Krivaja vodna zajednica - Baka Topola (1952-1962); 1952-1963

  F. 342 Dravno tuilatvo - Subotica (? - ?); 1852-1854

  F. 343 Subotika vinogradarsko-voarska zadruga s.o.j. - Subotica (? - ?); 1946-1947

  F. 344 Srpska zemljoradnika zadruga u Jagodnjaku - Karaorevo (? - ?); 1904-1948

  F. 345 Bakotopolsko zanatlijsko pevako drutvo - Baka Topola (? - ?); 1924-1948

  F. 346 Sreski sud - Baka Topola (1918-1941); 1918-1941

  F. 347 Sreski sud - Baka Topola (1941-1944); 1941-1944

  F. 348 Vojna stanica - Stara Moravica (1944-1945); 1944-1945

  F. 349 Sportsko drutvo Sloboda - Stara Moravica (1949 - ?); 1949-1953

  F. 350 Dr Stipan Matijevi, kraljevski javni belenik - Subotica (1872-1939); 1926-1927

  F. 351 Samostalna zanatska metlarska radnja Rekord - Subotica (1964-1968); 1964-1973

  F. 352 Optina - Aleksandrovo (1849-1860); 1849-1860

  F. 353 Optina - Aleksandrovo (1861-1904); 1861-1905

  F. 354 Dom za bogaljastu decu - Subotica (1921 - ?); 1928-1930

  F. 355 Dravni egrtski dom - Subotica (1922 - ?); [1920]1922-1930

  F. 356 Gimnazija Bratstvo-Jedinstvo - Baka Topola (1965-1977); 1965-1979

  F. 357 Osnovni savez zemljoradnikih zadruga - Subotica (1959-1962); 1960-1963

  F. 358 Narodni odbor optine - ednik (1946-1959); 1954-1959

  F. 359 Narodni odbor optine - Tavankut (1946-1959); 1955-1959

  F. 360 Narodni odbor optine - Pali (1946-1959); 1946-1959

  F. 361 Narodni odbor optine - Aleksandrovo (1952-1955); 1952-1955

  F. 362 Narodni odbor optine Mlaka - Subotica (1952-1955); 1952-1956

  F. 363 Narodni odbor optine - Kelebija (1952-1955); 1952-1955

 • F. 364 Narodni odbor optine Novo Selo - Subotica (1952-1955); 1952-1956

  F. 365 Narodni odbor optine Stari grad - Subotica (1952-1959); 1952-1959

  F. 366 Narodni odbor optine Novi grad - Subotica 1952-1959

  F. 367 Narodni odbor optine Donji grad - Subotica (1952-1959); 1947-1959

  F. 368 Narodni odbor optine - Bikovo (1946-1959); 1951-1959

  F. 369 Narodni odbor optine - Mala Bosna (1946-1955); 1948-1956

  F. 370 Osnovna kola Sonja Marinkovi - Subotica (? - ); 1871-1962

  F. 371 Osnovna kola Matko Vukovi - Subotica (? - ); 1871-1944

  F. 372 Osnovna kola Kizur Itvan - Subotica (? - ); 1890-1944

  F. 373 Osnovna kola Jovan Jovanovi Zmaj - Subotica (? - ); 1871-1945

  F. 374 Advokatska kancelarija Pala Dobaka - Subotica (1815 - ?); 1789-1869

  F. 375 Udruenje trgovaca za srez bakotopolski - Baka Topola (1932-1948); 1933-1946

  F. 376 Ispostava saveza Baro za Suboticu i okolinu - Subotica (1941-1944); 1940-1944

  F. 377 Ured za katastar - Subotica (1945-1965); 1898-1968

  F. 378 Preduzee za prikazivanje filmova Slavica - Mali Io (1960-1989); 1947-1988

  F. 379 Samoupravna interesna zajednica za socijalnu i deiju zatitu - Baka Topola (? - ); 1974-1989

  F. 380 Samoupravna interesna zajednica za fiziku kulturu - Baka Topola (? - ); 1975-1989

  F. 381 Samoupravna interesna zajednica za kulturu, tehniku kulturu i informisanje - Baka Topola (? - ); 1974-1989

  F. 382 Samoupravna interesna zajednica za vaspitanje i obrazovanje - Baka Topola (? - ); 1974-1989

  F. 383 Osnovna kola Adi Endre - Mali Io (? - ); 1850-1947

  F. 384 Osnovna kola 25 maj - Subotica (? - ); 1887-1957

  F. 385. Komisija za ratnu tetu sreza i grada - Subotica (1946-1947); 1946-1947

  F. 386 Dravna graanska kola - Baka Topola (? - ?); 1909-1944

  F. 387 Dom kulture - Baka Topola (1975-1979); 1964-1979

 • F. 388 Preduzee za prikazivanje filmova Vojvodina - Baka Topola (1962-1975); 1958-1975

  F. 389 Kulturno propagandni centar - Baka Topola (? - ?); 1960-1963

  F. 390 Kulturno prosvetna zajednica - Baka Topola (1958 -1969); 1962-1969

  F. 391 Optinska zajednica kulture - Baka Topola (1969-1974); 1967-1976

  F. 392 Optinska konferencija Saveza socijaslistike omladine Vojvodine - Baka Topola (1945-1990); 1945-1989

  F. 393 Optinski sekretarijat za narodnu odbranu - Baka Topola (? -1991); 1969-1991

  F. 394 Optinski sekretarijat za narodnu odbranu - Subotica (? -1991); 1965-1990

  F. 395 Dr. Vladislav Manojlovi, javni belenik - Subotica (1869-1938); 1927-1938

  F. 396 Mesne zajednice /RZZS/ - Subotica (1964 - ?); 1981-1991

  F. 397 Optinski drutveni pravobranilac samoupravljanja - Baka Topola (1975 -1991); 1975-1991

  F. 398 Optinski drutveni pravobranilac samoupravljanja Subotica (1975 -1991); 1975-1991

  F. 399 Osnovna kola VIII Vojvoanska udarna brigade - Subotica (? - ); 1921-1950

  F. 400 Osnovna kola Narodni Heroji - antavir (? - ); 1899-1951

  F. 401 Optinska konferencija SSRNV - Baka Topola (1944-1990); 1949-1990

  F. 402 OOUR Venoplast u sastavu KRO Subotica- Subotica (1984-1987); 1966-1987

  F. 403 Optinski drutveni pravobranioc samoupravljanja - Mali Io (? - ?); 1986-1990

  F. 404 Srpska zemljoradnika zadruga - Deska (1911-1925); 1911-1925

  F. 405 Osnovna kola Vladimir Nazor - Pali (? - ); 1919-1941

  F. 406 Osnovna kola Ivan Milutinovi - Subotica (? - ); 1921-1945

  F. 407 Zanatsko preduzee Domaa radinost - Subotica (1964-1971); 1964-1971

  F. 408 Tvornica trikotae Bosa Milievi - Subotica (1950-1971); 1947-1971

  F. 409 Dr Lajo Kern, kraljevski javni belenik - Baka Topola (? - ?); 1895-1902

  F. 410 Dr er Siri, kraljevski javni belenik -Baka Topola (? - ?); 1903-1911

  F. 411 Dr Izor Gero, kraljevski javni belenik - Baka Topola (? - ?); 1911-1921

  F. 412 Dr Andrija Pletikosi, kraljevski javni belenik - Baka Topola (? - ?); 1924-1934

 • F. 413 Dr Sima Popovi, kraljevski javni belenik - Baka Topola (?-1941); 1934-1941

  F. 414 Dr andor Pumer kraljevski javni belenik - Baka Topola (1941-1944); 1941-1944

  F. 415 Dr Joef Major, kraljevski javni belenik - Baka Topola (1942-1944); 1942-1944

  F. 416 Dr Ree Slezak, privremeni kraljevski javni belenik Baka Topola (1941-1942);1941-1942

  F. 417 Dr Luka Bogdanovia, kraljevski javni belenik - Baka Topola (1932-1941); 1932-1941

  F. 418 Optinska konferencija SSRNV - Mali Io (1945-1990); 1960-1990

  F. 419 Okruni privredni sud - Subotica (1954- ); 1946-1975

  F. 420 Osnovni sud udruenog rada - Subotica (1975- 1991); 1975-1991

  F. 421 Savez socijalistike omladine Vojvodine optinska konferencija Subotica (? -1991); 1960-1991

  F. 422 Prosvetno pedagoki zavod - Subotica (1966-1991); 1966-1991

  F. 423 Savez udruenja boraca NOR-a APV optinski odbor - Subotica (? -?); 1949-1980

  F. 424 Pokrajinski deji dom Kolevka - Subotica (? - ); 1900-1982

  F. 425 Narodni odbor optine - Subotica (1960 - 1965);1960-1965

  F. 426 Drutveno preduzee za proizvodnju modne obue Petefi - Baka Topola (? - 1993); 1945-1993

  F. 427 Osnovna kola Nikola Tesla - Baka Topola (? - ) 1859-1934

  F. 428 Zbirka dokumenata o dobrovoljcima (1912-1918); 1919-1993

  F. 429 Zbirka dokumenata Kolo Srpskih Sestara - Subotica 1938- 1995

  F. 430 Zbirka Marte Kova Kenjere (1933-1984); 1881-1994

  F. 431 GRO Integral Subotica (? - 1993); 1954-1993

  F. 432 Mesna kancelarija - antavir (1963 - ); 1963-1968

  F. 433 Optina - Bajmok (? -1918); 1878-1918

  F. 434 Optina - Bajmok (1945-1965); 1945-1965

  F. 435 Zbirka dokumenata o Subotikom srpskom pevakom drutvu Graniar - Subotica (1865 - ?; 1996- ); 1866-1939

  F. 436 Srpska itaonica u Subotici - Subotica (1862-1959); 1866-1947

 • F. 437 Preduzee za projektovanje, innjering i transfer intelektualnih usluga IGV PROJEKT - Subotica (1964-1991); 1964-1991

  F. 438 DD za izgradnju i odravanje graevinskih objekata Standard Subotica (1976- ); 1973-1993

  F. 439 Dravna osnovna kola Sveti Sava Subotica VIII kruga kod Pravoslavne crkve - Subotica (? - 1945); 1918-1945

  F. 440 Rimokatolika enska osnovna i graanska kola Od Nae Gospe Subotica (1874-1944); 1890-1944

  F. 441 Dravna osnovna kola Karaore Subotica VIII krug - Subotica (? - ? ); 1921-1941

  F. 442 Struna kola za uenike u industriji i privredi - Mali Io (? -? ); 1924-1953

  F. 443 Struna kola za uenike u industriji i privredi - antavir (? -? ); 1900-1954

  F. 444 Srpska pravoslavna veroispovedna kola - Aleksandrovo (? - ? ); 1874-1918

  F. 445 Drutveno preduzee za promet robe i usluga Velehem - Subotica (1991-1999); 1991/1999

  F. 446 Graanska itaonica antavir (1884- ?); 1884-1913

  F. 447 Sluba pravne pomoi SO Subotica (1964-2003); 1964-1973

  F. 448 Zemljoradnika zadruga - Novo Orahovo (1946- ); 1946-1973

  F. 449 Preduzee Panonija - Zavod za plastiku, ambalau i grafiku - Subotica (1944-2005); 1944-2004

  F. 450 Drutveno preduzee za domai i meunarodni transport robe Dinamoped Subotica (1991-2005); 1953-2003

  F. 451 Zbirka crkvenih matinih knjiga 1687-1949

  F. 452 Mesna zajednica Bajnat Subotica 1962-1992

  F. 453 DOO Pahuljica Subotica (1971-2002); 1971-2002

  -RO Jugokoa OOUR za preradu perja (1971-1990)

  -Drutveno preduzee Pahuljica (1990-1993)

  -doo Pahuljica- prerada perja (1993-2002)

  F. 454. Zbirka prof. dr Lajo Klajn 1941-2006

  F. 455. AD Subotianka Subotica (?-?); 1981-2003

 • F. 456 Agros banka AD Subotica (?-?); 1993-2001

  F. 457 IGM Baka a.d. Mali Io (?-?); 1966-2006

  F. 458 aba Biro, advokat (?-?); 1990-2005

  F. 459 DP Duga Subotica (?-?); 1961-2004

  F. 460 DP Pere Baki vinogradi (?-?); 1974-2004

  F. 461 DD Meblo holding Stara Moravica (?-?); 1961-2003

  F. 462 Zemljoradnika zadruga antavir (?-?); 1945-2005

  F. 463 AD za livenje obojenih metala Livnica Subotica (?-?); 1957-2008

  F. 464 Industrija koe, krzna i konfekcije Panonija AD Subotica (?-?); 1957-2006

  F. 465 DD Dinamoagent Subotica (?-?); 1953-2004

  F. 466 Optinski sud Subotica (1966- ); 1867-1976

  F. 467 Optinski sud - Baka Topola (1966- ); 1960-1991

  F. 468 Skuptina optine Subotica (1966- ); 1966-2007

  F. 469 Zemaljska graevinska uprava za Srpsko vojvodstvo i Tamiki Banat GRAEVINSKA SEKCIJA SUBOTICA 1852-1854

  F. 470 Optina Feketi (1941-1944); 1941-1942

  F. 471 Vojni sud Jugoslovenske narodne armije Vojna oblast Vojvodine Komanda podruja Subotice 1945

  F. 472 Zbirka Janoa Muhija 1914-1979

  F. 473 Graevinsko industrijski kombinat 1.Maj- Baka Topola 1950-2006

  F. 474 Zbirka slubenih novina, listova, glasnika i mesne tampe 1920-2009

  F. 475 Optinsko javno tuilatvo Baka Topola 1946-1993

  F. 476 Drutveno ugostiteljsko-turistiko preduzee Vojvodina - Baka Topola (UTP Vojvodina) (1960-2008); 1961-2000

  F. 477 Ferijalni savez Subotica 1973-1977

  F. 478 Zbirka dravnih matinih knjiga 1895- 1910

  F. 479 Trgovinsko preduzee GAZ IM.Co. a.d. Pali u steaju 1996-2002

 • F. 480 Steajna masa Zorka Klotild 1904 Subotica 1975-2010

  F. 481 Zbirka Josipa Buljovia-Subotica 1958-2005

  F. 482 MIP Limari i klimatizeri DP u steaju - Subotica 1988-2007

  F. 483 Sreski narodno oslobodilaki odbor Subotica 1945

  F. 484 DOO Fabrika montanih prostornih elemenata u steaju - Baka Topola 1982-2008