of 3 /3
Stručna predavanja o pripremi i prijavi projekata u okviru pretpristupnih EU fondova 4. i 5. srpnja 2011. Hotel Sheraton, Zagreb Dani EU fondova 2. BESPLATNO Broj predavanja Vrijeme održavanja Mjesto održavanja Naziv radionice Kome je namijenjena Kontakt za prijavu Program predavanja - 2011. 4. srpnja 14:30-15:00 Stanka 1. 4. 2. 5. 3. 6. 12:00 -14:30 15:00 - 17:30 12:00 -14:30 15:00 - 17:30 12:00 -14:30 15:00 - 17:30 Dvorana 1. Dvorana 1. Dvorana 2 Dvorana 2 Dvorana 3 Dvorana 3 Razvoj ljudskih potencijala • prezentacija aktualnih mogućnosti kroz IV.komponentu IPA-e • predstavljanje 9 grant shema • primjeri dobre prakse Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika • e-poslovanje za poduzetnike • besplatna savjetovanja za poduzetnike • klasteri • dodijeljene bespovratne potpore malim i srednjim poduzećima - primjer iz prakse • bespovratne potpore za mala i srednja poduzeća Jačanje civilnog društva • fondovi Europske unije • izvori financiranja projekata i aktivnosti organizacija civilnog društva Marin Buza-Vidas, načelnica Odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije, UZUVRH Jaša Jarec, stručni savjetnik, UZUVRH Izgradnja poslovne infrastrukture • mogućnosti i iskustva u korištenju bespovratnih sredstava za lokalnu i područnu samoupravu • pomoć u pripremi projekata • iskustva korisnika; Gost predavač: korisnik Tomislav Panenić Ruralni razvoj • mogućnosti sufinanciranja projekata iz IPARD programa u mjerama 101 i 103 • praktični savjeti - postupak prijave na natječaj Prekogranična suradnja • prezentacija aktualnih mogućnosti za ciljanu skupinu • studija slučaja • kako ispuniti aplikacijski paket Jedinice lokalne i područne samouprave, javne organizacije, civilno društvo, institucije i organizacije iz područja obrazovanja, institucije i organizacije iz područja zapošljavanja, socijalni partneri Mali i srednji poduzetnici Organizacije civilnog društva Jedinice lokalne i područne samouprave Predstavnici jedinica lokalne samouprave, obrti, trgovačka društva, poljoprivredna gospodarstva, zadruge Jedinice lokalne i područne samouprave, neprofitne organizacije i institucije, gospodarske komore, javne organizacije, poljoprivredne udruge… Krešimir Domjančić [email protected] fax:01 6109-209 Goran Štefec [email protected] faks: 01 6106 086 Suzana Vračević [email protected] faks: 01 6106 086 Jelena Zvonarić [email protected] faks: 01 4599 811 Katarina Dundjer [email protected] faks: 01 6391 993 Marin Fak [email protected] fax:01 6109-909 Krunčica Rakić [email protected] faks: 01 6391-993 Neven Crvenković neven.crvenković@mrrsvg.hr faks: 01 6391- 915

2. Dani EU fondova

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2. Dani EU fondova

Raspored predavanjaStruna predavanja o pripremi i prijavi projekata u okviru pretpristupnih EU fondova 4. i 5. srpnja 2011. Hotel Sheraton, Zagreb
Dani EU fondova2.
Kontakt za prijavu
Jaanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika • e-poslovanje za poduzetnike • besplatna savjetovanja za poduzetnike • klasteri • dodijeljene bespovratne potpore malim i srednjim poduzeima - primjer iz prakse • bespovratne potpore za mala i srednja poduzea
Jaanje civilnog društva • fondovi Europske unije • izvori financiranja projekata i aktivnosti organizacija civilnog društva Marin Buza-Vidas, naelnica Odjela za meunarodnu suradnju i europske integracije, UZUVRH Jaša Jarec, struni savjetnik, UZUVRH
Izgradnja poslovne infrastrukture • mogunosti i iskustva u korištenju bespovratnih sredstava za lokalnu i podrunu samoupravu • pomo u pripremi projekata • iskustva korisnika; Gost predava: korisnik Tomislav Paneni
Ruralni razvoj • mogunosti sufinanciranja projekata iz IPARD programa u mjerama 101 i 103 • praktini savjeti - postupak prijave na natjeaj
Prekogranina suradnja • prezentacija aktualnih mogunosti za ciljanu skupinu • studija sluaja • kako ispuniti aplikacijski paket
Jedinice lokalne i podrune samouprave, javne organizacije, civilno društvo, institucije i organizacije iz podruja obrazovanja, institucije i organizacije iz podruja zapošljavanja, socijalni partneri
Mali i srednji poduzetnici
Predstavnici jedinica lokalne samouprave, obrti, trgovaka društva, poljoprivredna gospodarstva, zadruge
Jedinice lokalne i podrune samouprave, neprofitne organizacije i institucije, gospodarske komore, javne organizacije, poljoprivredne udruge…
Krešimir Domjani [email protected] fax:01 6109-209
Goran Štefec [email protected] faks: 01 6106 086 Suzana Vraevi [email protected] faks: 01 6106 086
Jelena Zvonari [email protected] faks: 01 4599 811
Katarina Dundjer [email protected] faks: 01 6391 993
Marin Fak [email protected] fax:01 6109-909
Krunica Raki [email protected] faks: 01 6391-993 Neven Crvenkovi [email protected] faks: 01 6391- 915
Struna predavanja o pripremi i prijavi projekata u okviru pretpristupnih EU fondova 2011. Hotel Sheraton, Zagreb4. i 5. srpnja
Dani EU fondova2.
Kontakt za prijavu
Razvoj ljudskih potencijala • prezentacija aktualnih mogunosti kroz IV.komponentu IPA-e • predstavljanje 9 grant shema • primjeri dobre prakse • bespovratne potpore za mala i srednja poduzea
Jaanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika • e-poslovanje za poduzetnike • besplatna savjetovanja za poduzetnike • klasteri • dodijeljene bespovratne potpore malim i srednjim poduzeima - primjer iz prakse • bespovratne potpore za mala i srednja poduzea
Prekogranina suradnja • prezentacija aktualnih mogunosti za ciljanu skupinu • studija sluaja • kako ispuniti aplikacijski Gost predava: korisnik Tomislav Paneni
Izgradnja poslovne infrastrukture • Mogunosti i iskustva u korištenju bespovratnih sredstava za lokalnu i podrunu samoupravu • pomo u pripremi projekata • iskustva korisnika; Gosti predavai: korisnici Lidija Vukojevi i Tomislav Paneni
Znanošu do konkurentnijeg gospodarstva • prezentacija aktualnih mogunosti za ciljanu skupinu • studija sluaja - gost predava, postojei korisnik EU sredstava
Predstavnicima ustanova viskokg obrazovanja i znanstvenih instituta
Jedinice lokalne i podrune samouprave, javne organizacije, civilno društvo, institucije i organizacije iz podruja obrazovanja, institucije i organizacije iz podruja zapošljavanja, socijalni partneri
Mali i srednji poduzetnici
Jedinice lokalne i podrune samouprave
Predstavnicima ustanova visokog obrazovanja i znanstvenih instituta
Nada Siroti [email protected] faks: 01 4594 429
Krešimir Domjani [email protected] fax: 01 6109-209
Goran Štefec [email protected] fax: 01 6106 086 Suzana Vraevi [email protected] faks: 01 6106 086
Krunica Raki [email protected] faks: 01 6391-993 Neven Crvenkovi [email protected] faks: 01 6391- 915
Katarina Dundjer [email protected] faks: 01 6391 993
Nada Siroti [email protected] faks: 01 4594 429
11:30-12:00 Stanka
LISTA PREDAVAA:
Luka Raji, voditelj odsjeka. MINGORP Monika Pozderac, struna savjetnica MINGORP Jasminka Majsec, voditeljica odsjeka, MZOŠ Vladimir Šomen, struni suradnik; MZSS Ognjen Zebi, voditelj projekta, Hrvatski zavod za zapošljavanje Vedran Teak, struni suradnik za provedbu projekata, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Andreja Smajlovi, viša struna savjetnica UZUVRH Emina Baevina, savjetnica Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Vedran Teak, struni suradnik za provedbu projekata, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Marin Buza-Vidas, naelnica Odjela za meunarodnu suradnju i europske integracije, UZUVRH Jaša Jarec, struni savjetnik, UZUVRH
Marin Kuko, naelnik Odjela za kapitalna ulaganja, MPRRR Tugomir Majdak,naelnik Sektora za upravljanje programima ruralnog razvoja EU, MPRRR Tatjana Malei Pezelj, direktorica Sektora za strukturnu potporu Agencije za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Suzana Vraevi, voditeljica Odsjeka, MINGORP eljka Mrkša, voditeljica Odsjeka, MINGORP Darija Magaš, viša struna savjetnica, MINGORP Bruno Radojica, voditelj Odsjeka, MINGORP Marina Hodak, viša struna savjetnica, MINGORP Emina Baevina, savjetnica Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Ines Franov Beokovi, voditeljica Odsjeka za programiranje u Odjelu za regionalnu razvojnu politiku u Upravi za integrirani regionalni razvoj MRRŠVG Davorka Hajdukovi, voditeljica Odsjeka za provedbu u Odjelu za razvoj upanija i širih regija u Upravi za integrirani regionalni razvoj MRRŠVG Tomislav Paneni, projekt menader za projekt Ilok (korisnik bespovratnih sredstava) Dunja Bonacci Skenderovi, savjetnica Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Nataša Kulakovski, voditeljica odsjeka za financije i raunovodstvo, Agencija za regionalni razvoj Suzana Derk, viša savjetnica u Odjelu za natjeajne postupke i provedbu projekata, Agencija za regionalni razvoj Kristijan Leai, struni savjetnik u Sektoru za regionalni razvoj i prekograninu suradnju, Uprava za integrirani regionalni razvoj, MRRŠVG Iva Šterc, struni suradnik u Sektoru za regionalni razvoj i prekograninu suradnju, Uprava za integrirani regionalni razvoj, MRRŠVG Neven Crvenkovi, struni savjetnik u Sektoru za regionalni razvoj i prekograninu suradnju, Uprava za integrirani regionalni razvoj, MRRŠVG Krunica Raki, voditelj Odsjeka za prekogranine programe s dravama nelanicama Europske unije u Sektoru za regionalni razvoj i prekograninu suradnju, Uprava za integrirani regionalni razvoj, MRRŠVG Ksenija Slivar, voditelj Odsjeka za prekogranine programe s dravama lanicama Europske unije u Sektoru za regionalni razvoj i prekograninu suradnju, Uprava za integrirani regionalni razvoj, MRRŠVG Dragana Otaševi, struni suradnik u Sektoru za regionalni razvoj i prekograninu suradnju, Uprava za integrirani regionalni razvoj, MRRŠVG Darko Stilinovi, naelnik Odjela za prekograninu suradnju u Sektoru za regionalni razvoj i prekograninu suradnju, Uprava za integrirani regionalni razvoj, MRRŠVG
Renato Vrebac, voditelj programa Fond za ulaganje u znanost i inovacije, MZOŠ Andrijana Ani-Anti, savjetnica Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Page 1
Page 2
Page 3